archive-lt.com » LT » 2 » 223.LT

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ratc
  370 37 311 267 Fax 370 37 490 734 E mail info kaunoratc lt Svetainės žemėlapis Print About us Activity Services Komunalinių paslaugų tiekėjai News naujienos1 Residents Composting containers for home working Legal Work time Contacts Career FAQ All rights

  Original URL path: http://ratc.223.lt/site/signs/map.en.html?1=&tpl=print (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Komunalinių paslaugų tiekėjai Services Ratc
  Phone 370 37 311 267 Fax 370 37 490 734 E mail info kaunoratc lt About us Activity Services Komunalinių paslaugų tiekėjai News Residents Composting containers for home working Legal Work time Contacts Career FAQ Komunalinių paslaugų tiekėjai Print All

  Original URL path: http://ratc.223.lt/en/services/komunaliniu-paslaugu-tiekejai (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • naujienos1 News Ratc
  50124 Kaunas Phone 370 37 311 267 Fax 370 37 490 734 E mail info kaunoratc lt About us Activity Services News naujienos1 Residents Composting containers for home working Legal Work time Contacts Career FAQ naujienos1 Print All rights reserved

  Original URL path: http://ratc.223.lt/en/news/naujienos1 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Įstaigos dokumentai Apie mus Kauno regiono atliekų tvarkymo
  267 Faks 370 37 490 734 El p info kaunoratc lt Konteineriai namudiniam kompostavimui Apie mus Įstaigos dokumentai Nuorodos Steigėjai Informacija apie darbo užmokestį Žiniasklaidoje Veikla Paslaugos Naujienos Gyventojams Teisinė informacija Darbo laikas Kontaktai Karjera DUK Įstaigos dokumentai Spausdinimo versija SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO STEIGIMO SUTARTIS STEIGIMO SUTARTIES PAKEITIMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮSTATAI KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS VEIKLOS ATASKAITOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  Original URL path: http://ratc.223.lt/lt/apie-mus/istaigos-dokumentai?1 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Įstaigos dokumentai Apie mus Kauno regiono atliekų tvarkymo
  37 490 734 El p info kaunoratc lt Įstaigos dokumentai Spausdinimo versija SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO STEIGIMO SUTARTIS STEIGIMO SUTARTIES PAKEITIMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮSTATAI KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS VEIKLOS ATASKAITOS 2005 2006 2007 2008 2009

  Original URL path: http://ratc.223.lt/lt/apie-mus/istaigos-dokumentai?1&tpl=print (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO Įstaigos dokumentai Apie mus Kauno
  Partnerio nustatytą ir jo teritorijoje galiojantį atliekų tvarkymo tarifą arba į vietinę rinkliavą kurią toks Partneris yra nustatęs ir renka už atliekų surinkimą 5 2 tokiu atveju jei visi Partneriai paveda visas atliekų surinkimo pervežimo ir šalinimo funkcijas Įstaigai jie turi nustatyti o Įstaiga rinkti iš visų Kauno regiono gyventojų vienodą atlyginimą už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas į kurį įskaičiuotas mokestis už atliekų surinkimo pervežimo bei šalinimo paslaugas 6 Partneriai susitaria ir įsipareigoja rengdami ir tvirtindami savo atliekų tvarkymo planus laikytis galiojančio Valstybinio atliekų tvarkymo plano Kauno regiono atliekų tvarkymo plano kai šis planas bus patvirtintas ir šios Sutarties reikalavimų bei kitų Šalių susitarimų 7 Bendradarbiaudami atliekų tvarkymo srityje Partneriai prisiima tiek pareigų ir atsakomybės kiek susitaria 8 Partneriai susitaria tarpusavio santykius grįsti tarpusavio pasitikėjimo ir lygiateisiškos partne rystės principais Rengia ir pasirašo susitarimus kurie užtikrintų visų partnerių dalyvavimą bendros įmonės valdyme ir atstovų išrinkimą į bendros įmonės valdymo organus pagal šioje sutartyje nustatytas proporcijas II PARTNERIŲ ĮNAŠAI IR BENDROJI NUOSAVYBĖ 9 Partneriai įsteigia viešąją įstaigą Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą kurioje dalininkų kapitalas paskirstomas kaip nustatyta 10 dešimtame šio skyriaus punkte 10 Steigiamos Įstaigos Partnerių savivaldybių įnašai yra paskirstomi atsižvelgiant į gyventojų skaičių Partnerių aptarnaujamoje teritorijoje Partnerių įnašai yra Kauno miesto savivaldybės tarybos piniginis įnašas 57 100 Lt 57 1 proc Kėdainių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 10 100 Lt 10 1 proc Jonavos rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 8 100 Lt 8 1 proc Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 6 000 Lt 6 0 proc Kauno rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 12 800 Lt 12 8 proc Raseinių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 5 900 Lt 5 9 proc UAB Kauno švara turtinis įnašas Lapių sąvartynas 11 Partneriai įsipareigoja Projekte nustatyta tvarka ir terminais ateityje didinti Įstaigos kapitalą papildomais įnašais Partnerių įnašus sudarys Kauno regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektai 12 Viso bendro turto apskaita naudojimas valdymas ir juo disponavimas pavedamas Įstaigai 13 Partnerių pareigas susijusias su bendro turto išlaikymu taip pat kitokių išlaidų padengimu nustato Viešųjų įstaigų įstatymas kiti LR įstatymai ir Įstaigos įstatai III ĮSTAIGOS VALDYMAS 14 Partneriai įsipareigoja bendrovės visuotiniuose dalininkų susirinkimuose balsuoti taip kad būtų įgyvendintos šios Sutarties nuostatos ir nebalsuoti taip kad būtų užkirstas kelias arba apsunkintas šios Sutarties nuostatų įgyvendinimas 15 Įstaigos valdybą Partneriai renka iš 10 narių 4 valdybos nariai iš Kauno miesto savivaldybės vienas valdybos narys iš UAB Kauno švara ir po vieną iš Kėdainių Jonavos Kaišiadorių Kauno ir Raseinių rajonų savivaldybių pasiūlytų kandidatų 16 Vykdydami šios sutarties 15 punktą Partneriai susitaria kad renkant valdybos narius jie paskirstys arba įgalios savo atstovus paskirstyti balsus visuotiniame dalininkų susirinkime iš anksto suderinę taip kad valdybos nariais būtų išrinkti šiame punkte nurodytų Partnerių pasiūlyti kandidatai Valdybos pirmininką ir pavaduotoją iš savo narių renka valdyba kvalifikuota 2 3 visų valdybos narių balsų dauguma 17 Partneriai susitaria kad kiekvienas Partneris gali inicijuoti bet kurio valdybos nario atšaukimą bei priimti sprendimą dėl jų atšaukimo galima tik gavus Partnerio pasiūliusio valdybos nario kandidatūrą pritarimą pritarimo nereikia kai narys atšaukiamas dėl to kad jis pažeidė įstatymais

  Original URL path: http://ratc.223.lt/lt/apie-mus/istaigos-dokumentai/sutartis-del-bendradarbiavimo (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • STEIGIMO SUTARTIS Įstaigos dokumentai Apie mus Kauno regiono
  sprendimą Nr Raseinių rajono savivaldybės taryba kurios adresas yra V Kudirkos g 5 LT 60150 Raseiniai Lietuvos Respublika kodas 8862722 atstovaujama Raseinių rajono savivaldybės mero Edmundo Jonylos veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2004 m lapkričio 18 d sprendimą Nr 250 Uždaroji akcinė bendrovė Kauno švara kurios adresas yra Statybininkų g 3 LT 50124 Kaunas kodas 3261664 atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Čiegio veikiančio pagal UAB Kauno švara valdybos 2004 m spalio 28 d nutarimą Nr 31 toliau Steigėjai sudarydami šią sutartį susitarėme 1 Steigti viešąją įstaigą Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą toliau Įstaiga 2 Įstaiga yra iš Steigėjų turto įsteigta viešoji įstaiga ne pelno organizacija turinti viešojo juridinio asmens statusą savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija Civiliniu kodeksu Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu kitais įstatymais Vyriausybės nutarimais Įstaigos įstatais 3 Įstaigos buveinės adresas Statybininkų g 3 Kaunas 4 Įstaigos veiklos sritys regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymas komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos plėtimo ir modernizavimo rekultivavimo saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas vykdymas užduočių ir funkcijų kurias Įstaigai skiria Steigėjai Įstaiga įsteigta siekiant įgyvendinti šiuos tikslus 4 1 Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas 4 2 Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų Lietuvos Respublikos biudžeto savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis toliau Projektas naudos gavimas 4 3 Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje 4 4 Projekto įgyvendinimo priežiūra užsakovo funkcijų vykdymas atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorių parinkimas 4 5 Steigėjų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas 4 6 Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione 5 Įstaiga įgyvendindama savo tikslus vykdo ekonominę veiklą nurodytą Įstaigos įstatuose 6 Steigėjų turtiniai įsipareigojimai 6 1 Steigiamos Įstaigos Steigėjų savivaldybių įnašai yra paskirstomi atsižvelgiant į gyventojų skaičių Steigėjų aptarnaujamoje teritorijoje Steigėjų įnašai yra Kauno miesto savivaldybės tarybos piniginis įnašas 57 100 Lt 57 1 proc Kėdainių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 10 100 Lt 10 1 proc Jonavos rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 8 100 Lt 8 1 proc Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 6 000 Lt 6 0 proc Kauno rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 12 800 Lt 12 8 proc Raseinių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 5 900 Lt 5 9 proc UAB Kauno švara turtinis įnašas Lapių sąvartynas 6 2 Steigėjai įsipareigoja įnešti 6 1 p nurodytus įnašus pinigais į steigiamos Įstaigos kaupiamąją sąskaitą per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo Už laiku nepervestas lėšas steigėjas moka delspinigius 0 05 procento neįmokėtos sumos už kiekvieną praleisto termino dieną UAB Kauno švara turtinį įnašą Lapių sąvartyną įvertintą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą perduoda per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos 7 Steigėjai įsipareigoja per 1 mėnesį po šios sutarties įsigaliojimo paruošti visus Įstaigos įregistravimui reikalingus dokumentus paruošti steigimo ataskaitą sušaukti steigiamąjį susirinkimą prieš tai susirinkimo datą vietą laiką ir darbotvarkę suderinus tarpusavyje ir įregistruoti Įstaigą Lietuvos Respublikos įmonių registre 8 Visi steigėjai iki steigiamojo susirinkimo turi lygias teises Vienas steigėjas steigiamajame susirinkime turi vieną balsą

  Original URL path: http://ratc.223.lt/lt/apie-mus/istaigos-dokumentai/steigimo-sutartis (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Steigimo sutarties pakeitimas Įstaigos dokumentai Apie mus Kauno
  rajono savivaldybės tarybos 2004 m lapkričio 18 d sprendimą Nr 211 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005 m sausio 27 d sprendimą Nr 3 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba kurios adresas yra Bažnyčios g 4 LT 56121 Kaišiadorys Lietuvos Respublika kodas 188683867 atstovaujama Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Romualdo Urmilevičiaus veikiančio pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2004 m spalio 28 d sprendimą Nr 696 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2005 m sausio 26 d sprendimą Nr V 17 793 Jonavos rajono savivaldybės taryba kurios adresas yra Žeimių g 13 LT 55158 Jonava Lietuvos Respublika kodas 188612140 atstovaujama Jonavos rajono savivaldybės mero Bronislovo Liutkaus veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m spalio 14 d sprendimą Nr 222 ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2005 m sausio 27 d sprendimą Nr 25 Kėdainių rajono savivaldybės taryba kurios adresas yra J Basanavičiaus g 36 LT 57288 Kėdainiai Lietuvos Respublika kodas 188609169 atstovaujama Kėdainių rajono savivaldybės merės Virginijos Baltraitienės veikiančio pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2004 m lapkričio 26 d sprendimą Nr TS 422 ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2005 m sausio 21 d sprendimą Nr TS 8 Raseinių rajono savivaldybės taryba kurios adresas yra V Kudirkos g 5 LT 60150 Raseiniai Lietuvos Respublika kodas 8862722 atstovaujama Raseinių rajono savivaldybės mero Edmundo Jonylos veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2004 m lapkričio 18 d sprendimą Nr 250 ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2005 m sausio 20 d sprendimą Nr 1 1 TS 10 Uždaroji akcinė bendrovė Kauno švara kurios adresas yra Statybininkų g 3 LT 50124 Kaunas Lietuvos Respublika kodas 132616649 atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Čiegio veikiančio pagal Valdybos 2004 m spalio 28 d sprendimą Nr 31 ir 2005 m vasario d Valdybos sprendimą Nr toliau Steigėjai sudarėme šį Steigėjų pasirašytos Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centras steigimo sutarties toliau Sutartis pakeitimą toliau Pakeitimas 1

  Original URL path: http://ratc.223.lt/lt/apie-mus/istaigos-dokumentai/steigimo-sutarties-pakeitimas-1 (2016-05-02)
  Open archived version from archive •