archive-lt.com » LT » A » AKMENE.LT

Total: 546

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Akmenės rajono savivaldybė - Aktualijos
  asmenys buvo įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 12 mėnesių iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu per laikotarpį už kurį pajamos apskaičiuojamos mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui arba dirbo viešus darbus Įsigijusiems ir dirbusiems pagal verslo liudijimą vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims papildomai skiriama socialinė pašalpa kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki verslo liudijimo įsigijimo vidutinio dydžio už kiekvieną su verslo liudijimu dirbtą mėnesį bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius jei per tą laiką nesikreipė socialinės pašalpos Mažėja socialinės pašalpos dydis Socialinė pašalpa mažinama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus bet nedirbantis asmuo 1 Gaunančiam gaunantiems socialinę pašalpą nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 20 procentų 2 Gaunančiam gaunantiems socialinę pašalpą nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 30 procentų 3 Gaunančiam gaunantiems socialinę pašalpą nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 40 procentų 4 Gaunančiam gaunantiems socialinę pašalpą nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 50 procentų 5 Gavusiems gavusiam socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims išskyrus socialinę pašalpą vaikui įvaikiui ar vaikams įvaikiams įskaitant pilnamečius vaikus įvaikius kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos arba

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/Socialine-parama598534 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Akmenės rajono savivaldybė - Neįgaliems aktualūs klausimai
  prašoma pritaikyti būstą įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta 2 būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą išskyrus hipoteką 3 būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka kad jam jiems priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos 4 dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla 5 naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti 6 būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 7 būstas nėra nuomojamas išskyrus socialinį būstą 8 būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei socialinis būstas 9 būsto paskirtis turi būti gyvenamoji 10 būstui pritaikyti neįgaliojo poreikiams nėra suteiktas valstybės remiamas būsto kreditas Prašymų pritaikyti būstą pateikimas Prašymus pritaikyti būstą pateiktus iki einamųjų metų kovo 15 d nustatyta tvarka nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija Pareiškėjas prašymą pateikia Savivaldybės administracijos seniūnijai pagal neįgaliojo kuriam reikalingas būsto pritaikymas deklaruotą gyvenamąją vietą Prašyme nurodoma prašomo pritaikyti gyvenamojo būsto adresas ir būsto savininko vardas pavardė asmens kodas Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys tėvai vaikai globėjai rūpintojai sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas toliau pareiškėjas Prašyme turi būti pažymėta kad pareiškėjas sutinka leisti Savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis susijusius su būsto pritaikymo organizavimu Būtina pateikti šiuos asmens teisę į būsto pritaikymą neįgaliajam patvirtinančius dokumentus 1 neįgaliojo pažymėjimo kopiją 2 išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų Forma Nr 027 a jei neįgalusis yra pats įsigijęs techninės pagalbos neįgaliesiems priemones 3 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją 4 mokinio ar studento pažymėjimo kopiją teikia besimokantys asmenys 5 buto ar namo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos inventorinės bylos kopiją 6 būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam kuris nėra šio būsto savininkas arba daugumos savininkų sutikimą kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas 7 laisvos formos rašytinį pareiškėjo patvirtinimą kad būstas nėra nuomojamas išskyrus atvejį kai prašoma pritaikyti socialinį būstą Pareiškėjas šio patvirtinimo neteikia jei jis yra prašomo pritaikyti būsto savininkas 8 neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos kopiją 9 pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros pagalbos poreikį kopiją 10 Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauto šio centro turimo išrašo iš asmens medicininių dokumentų Forma Nr 027 a apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją 11 išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą 12 išrašą iš Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis viena ar jų deriniu kategoriją apdraustojo kategorija 13 Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą kuriame turi būti pateikti šie duomenys 13 1 būsto adresas 13 2 būsto savininkas bendraturčiai jei yra 13 3 daiktinių teisių apribojimai būsto areštas įkeitimas jei yra 13 4 civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso iškėlimo faktas jei yra 13 5 būsto mokestinė vertė nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/Socialine-parama598862 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Teisinė informacija
  T 145 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 9 10 11 12 13 14 15 punktų pakeitimo 2011 m balandžio 27 d sprendimas Nr T 111 Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo 2009 m gruodžio 23 d sprendimas Nr T 286 Dėl Akmenės rajono vaikų globos namų maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo 2014 m kovo 20 d sprendimas Nr T 57 E Dėl Akmenės rajono vaikų globos namų teikiamos socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo 2014 m kovo 20 d sprendimas Nr T 58 E Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų mitybos ir medikamentų finansinių normatyvų patvirtinimo 2014 m kovo 20 d sprendimas Nr T 59 E Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo 2014 m kovo 20 d sprendimas Nr T 60 E Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš Savivaldybės biudžeto finansavimo dydžių nustatymo 2014 m kovo 20 d sprendimas Nr T 61 E Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Dėl Akmenė rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti ir veiklos organizatorių paskyrimo 2013 m gruodžio 2 d Nr A 900 Asmens specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo tvarkos aprašas patvirtintas 2012 m gegužės 10 d įsakymu Nr A 392 Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių tvarkos aprašas patvirtintas 2012 m gegužės 10 d įsakymu Nr A 392 Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai patvirtinti 2013 m balandžio 23 d įsakymu Nr A 312 Dėl socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkų aprašų patvirtinimo 2008 m birželio 3 d įsakymas Nr A 413 Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų pirties paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m vasario 2 d įsakymas Nr A 88 Įsakymo pakeitimas Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų pirties darbo laiko pakeitimo 2010 m gegužės 3 d įsakymas Nr

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/Socialine-parama598701 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Sportas
  Akmenės rajono šachmatų šaškių sporto klubas 64 Albertas Valančius Respublikos g 30 LT 85138 Naujoji Akmenė 869821687 A Valancius e energija lt Akmenės rajono stalo teniso klubas Mažoji raketė http mazojirakete com Loreta Avelienė Laižuvos g 7 Akmenė 868562859 loreta bruze gmail com Akmenės rajono krepšinio klubas Akmenė Saulius Momkauskas Respublikos g 30 LT 85138 Naujoji Akmenė 862204307 56807 kkakmene gmail com Akmenės rajono sporto klubas Energija Vladimiras Silvaško Vytauto g 3 Naujoji Akmenė 869807808 energija kyokushin lt Akmenės rajono jėgos sporto klubas Jėga Mindaugas Urbaitis Respublikos g 30 Naujoji Akmenė 8 674 70558 fillas inbox lt Akmenės jėgos sporto klubas Jora Raimondas Valančiauskas Stadiono g 3 15 Akmenė 861401780 jaraxx2 gmail com Ventos miesto jėgos sporto šakų klubas Liga Vytautas Šiurkus Ventos g 30 a Venta Akmenės r 868798058 39214 vytas liga gmail com Akmenės rajono futbolo klubas Akmenė http akmenefk lt Vitalijus Mitrofanovas Respublikos g 30 LT 85138 Naujoji Akmenė 868786474 vitalijusfm akmene lt Automobilių sporto klubas Extempas http www extempas lt Margarita Skabeikienė Dabikinėlės k Akmenės raj 865047665 55029 info extempas lt Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacijos Papilės klubas Egidijus Čemalonskas Nepriklausomybės g 63 Papilė Akmenės raj 862336265 egidukasc gmail com Akmenės aeroklubas Donatas Rupeika Uždabikinės g

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/Sportas276 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Sveikata
  personalo skyrius tel 8 425 56 395 statistika tel 8 425 57 051 Vyr gydytojo pavaduotoja 8 425 56 625 Žemaitijos g 6 Naujoji Akmenė Akmenės poliklinika registratūra tel 8 425 59 271 gydytojai tel 8 425 59 273 vaikų konsultacija 8 425 59 264 Daukanto g 7 Akmenė Alkiškių medicinos punktas Mob 861372459 Bendruomenės slaugytoja Adelija Skališienė Alkiškių k Akmenės r Agluonų medicinos punktas Mob 861268252 Bendruomenės slaugytoja Janina Jonušienė Agluonų k Akmenės r Jučių medicinos punktas Mob 861268252 Bendruomenės slaugytoja Janina Jonušienė Jučių k Akmenės r Kivylių medicinos punktas Mob 865080439 Bendruomenės slaugytoja Ona Grybauskienė Kivylių k Akmenės r VšĮ Kruopių ambulatorija Tel 8 425 43 735 kruopiu ambulatorija gmail com Direktorė Angelė Mickuvienė Papilės 8 Kruopiai Akmenės rajonas Pakalniškių medicinos punktas Tel 861694539 Bendruomenės slaugytoja Danutė Leonienė Pakalniškių k Akmenės r Sablauskių medicinos punktas Tel 8 425 44 235 Bendruomenės slaugytoja Irena Garbenienė Sablauskių k Akmenės r VšĮ Papilės ambulatorija Tel 8 425 32 635 868725679 ambulatorija mail ru Vyriausias gydytojas Gintautas Masevičius Basanavičiaus g 19 a Papilė Klaišių medicinos punktas Tel 8 425 44 933 867163162 Bendruomenės slaugytoja Ona Škultinienė Klaišių k Akmenės r Kairiškių medicinos punktas Tel 8 425 47 933 Bendruomenės slaugytoja Genovaitė Balčiūnienė Kairiškių k Akmenės r VšĮ Ventos ambulatorija Tel 8 425 39 335 ventosamb is lt L e p G Vaitkevičienė Ventos g 28 Venta VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras Tel 8 425 52591 Faksas 8 425 39387 869875172 gmpc akmene gmail com Direktorė Ramutė Embavičienė Žemaitijos g 6 Naujoji Akmenė VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos centras Tel 8 425 56 848 psc akmene centras lt L e p direktorė Dalia Žąsinienė Žemaitijos g 6 Naujoji Akmenė UAB Antano Lizdenio sveikatos centras Tel 8 425 54 448 Mob 869930751 info sveikatoscentras lt Savininkas Antanas Lizdenis Žemaitijos g 6 Naujoji

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/Sveikata405 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Informacija
  Akmenės rajone nebuvo 2015 11 11 Šiaulių visuomenės sveikatos centras informuoja kad Šiaulių apskrityje kelias pastarąsias savaites mažėja sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ŪVKTI registruojami pavieniai susirgimai gripu Apibendrinus praėjusios 45 osios savaitės lapkričio 2 lapkričio 8 d duomenimis bendras Šiaulių apskrities sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis per savaitę padidėjo nuo 32 8 iki 38 1atvejų 10 tūkstančių gyventojų Didžiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis registruotas Šiaulių mieste mažiausias Joniškio ir Radviliškio rajonuose žr lentelę Iš visų susirgusiųjų ŪVKTI daugiausia serga vaikai 72 9 proc Gripas kliniškai diagnozuotas vienam Šiaulių miesto gyventojui ir dviem Akmenės rajono gyventojams Hospitalizuotų dėl gripo Šiaulių apskrities ligoninėse nebuvo lentelė Sergamumas gripu ir ŪVKTI Miestas rajonas 44 sav spalio 29 lapkričio 1 d 45 sav lapkričio 2 lapkričio 8 d Gripo atv sk iš viso Gripo ir ŪVKTI atv sk iš viso Rodiklis atv 10 000 gyventojų Gripo atv sk iš viso Gripo ir ŪVKTI atv sk iš viso Rodiklis atv 10 000 gyventojų Šiaulių m 1 490 47 2 1 614 59 2 Šiaulių r 0 114 27 5 0 122 29 3 Akmenės r 0 37 17 5 2 49 24 2 Joniškio r 0 62 26 5 0 48 20 5 Kelmės r 0 51 17 5 0 76 26 2 Pakruojo r 0 81 30 1 0 65 30 6 Radviliškio r 0 80 20 7 0 85 22 1 Šiaulių apsk 1 915 32 8 3 1059 38 1 Praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu Šiaulių apskrityje sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo didesnis ir siekė 43 3 atvejus 10 tūkstančių gyventojų per savaitę gripo atvejų registruota nebuvo 2015 10 25 Sergamumas gripu ir ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis 43 ąją metų savaitę Šiaulių visuomenės sveikatos centras informuoja kad šių metų 43 osios savaitės spalio 19 25 d duomenimis Šiaulių apskrityje

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/Aktualu777914 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Ataskaitos
  18 Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaita 2015 02 12 T 16 Paskutinis atnaujinimas 2015 04 27 10 11 43 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E forumas E konsultavimas E peticija E skundai Posėdžių klausimai Posėdžių transliacija Renginių kalendorius P A T K Pn Š S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/Ataskaitos927811 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Programos
  sveika gyvensena ir jos įgūdžių formavimas bei ugdymas visuomenėje vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas gyvenamosios aplinkos sveikatinimas lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų profilaktika smurto patyčių prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Paraiškos forma Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba atspausdinta lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka pasirašyta antspauduota ir tvarkingai susegta Pateikiamas vienas paraiškos egzempliorius Paraiškos priimamos Akmenės rajono savivaldybės interesantų priimamajame esančiame Savivaldybės administraciniame pastate arba siunčiamos registruotu paštu L Petravičiaus a 2 Naujoji Akmenė nuo 2016 metų sausio 5 d iki 2016 metų vasario 5 d Paraiškų formas ir kitą informaciją rasite interneto svetainėje www akmene lt Informacija teikiama tel 8 425 57 133 8 672 94 261 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIORITETAI 2016 METAMS Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2015 10 29 protokolu Nr K 6 patvirtinti 2016 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetai sveika gyvensena ir jos įgūdžių formavimas bei ugdymas visuomenėje vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas gyvenamosios aplinkos sveikatinimas lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų profilaktika smurto patyčių prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir vykdymo tvarkos aprašas Dokumentai Forma BFP

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/Programos560480 (2016-02-13)
  Open archived version from archive