archive-lt.com » LT » A » AKMENE.LT

Total: 546

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Akmenės rajono savivaldybė - Jodinėjimas
  548 370 425 32 818 Žirgynas Andromena Vienrankių k Akmenės r sav Tel 370 684 56 327 Paskutinis atnaujinimas 2013 07 30 11 57 37 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E forumas E konsultavimas E peticija E skundai Posėdžių klausimai Posėdžių transliacija Renginių kalendorius P A T K Pn Š S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/IMG/830 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Akmenės rajono savivaldybė - Oro pramogos
  Tel 370 698 39 009 370 601 49 555 Paskutinis atnaujinimas 2013 07 30 11 59 25 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E forumas E konsultavimas E peticija E skundai Posėdžių klausimai Posėdžių transliacija Renginių kalendorius P A T K Pn Š S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/IMG/831 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - 2006-05-24 sprendimu Nr.T-85
  antrinėms žaliavoms kiekio bei jų rūšių pateikimą atliekų turėtojams kaip nustatyta Plane bei Taisyklėse 5 STRAIPSNIS BIODEGRADUOJAMŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 5 1 Koncesininkas privalo organizuoti arba teikti biodegraduojamų atliekų tvarkymo paslaugas kurių teikimo sąlygas bei tvarką nustato Planas bei Taisyklės 5 2 Koncesininkas yra atsakingas už žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimą kaip numatyta Plane bei Taisyklėse 6 STRAIPSNIS BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ ATLIEKŲ BEI DIDŽIŲJŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 6 1 Koncesininkas privalo organizuoti arba teikti Atliekų turėtojams buityje susidarančių pavojingų atliekų bei didžiųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas kurių apimtį teikimo sąlygas bei tvarką nustato Planas bei Taisyklės 6 2 Koncesininkas šiame straipsnyje nurodytų atliekų tvarkymą vykdo pats arba jo organizuoto konkurso būdu parinktas atliekų vežėjas arba atskiro konkurso būdu parinktas parinkti šių atliekų tvarkytojai arba tai vykdo komunalinių atliekų surinkimą atliekanti įmonė apvažiavimo būdu tarpusavio sutartyje numatytomis sąlygomis 6 3 Koncesininkas yra atsakingas už didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių kaip numatyta Plane įrengimą ir eksploatavimą 7 STRAIPSNIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMAS 7 1 Koncesininkas privalo šalinti Savivaldybės teritorijoje susidarančias komunalines atliekas jo pastatytame įrengtame ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioniniame sąvartyne Aukštrakių km Šiaulių raj Regioninio sąvartyno operatoriumi yra Koncesininkas 7 2 Regioniniame sąvartyne nerūšiuotos komunalinės atliekos priimamos iš Savivaldybės teritorijoje surenkančio atliekų vežėjo ir iš Savivaldybės teritorijoje veikiančių juridinių asmenų o taip pat iš juridinių asmenų kurie šias atliekas tvarko pagal Leidimus Koncesininkas gali priimti šalinti regioniniame sąvartyne komunalines atliekas kurios susidarė kituose regionuose Tokiu atveju komunalinių atliekų šalinimo įkainį 1 tonai atliekų nustato Koncesininkas įvertindamas atliekų šalinimo sąvartyno eksploatavimo išlaidas ir amortizacinius atskaitymus bei sąvartyno uždarymo sąnaudas 7 3 Sąvartyno ūkinėje teritorijoje leidžiama steigti antrinių žaliavų ir atliekų rūšiavimo punktus organinių atliekų kompostavimo aikšteles bei užsiimti kita su atliekų tvarkymu susijusia veikla 7 4 Koncesininkas atliekų priėmimą ir jų tvarkymą organizuoja pagal atliekų šalinimo techninį reglamentą kuris suderintas su Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu Plane Taisyklėse bei kituose Teisiniuose reikalavimuose nustatytas taisykles 8 STRAIPSNIS SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SISTEMOS KŪRIMAS PALAIKYMAS BEI VYSTYMAS 8 1 Koncesininkas įsipareigoja organizuoti AKMENĖS rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą kuri yra neatskiriama vieningos Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis ir užtikrinti jos funkcionavimą Tuo tikslu Koncesininkas 8 1 1 rengia Šiaulių apskrities atliekų tvarkymo planų projektus pagal sutartį su Šiaulių apskrities viršininko administracija 8 1 2 rengia AKMENĖS rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planų bei atliekų tvarkymo taisyklių projektus 8 1 3 rengia vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nuostatų projektus 8 1 4 teikia vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus ir jo pagrindimus 8 1 5 teikia rajono Savivaldybei bei Šiaulių apskrities viršininko administracijai informaciją apie atliekų tvarkymo planų vykdymą 8 1 6 vykdo rajono atliekų turėtojų gyventojų įmonių įstaigų ir organizacijų švietimą bei propagandą komunalinių atliekų tvarkymo srityje 8 1 7 organizuoja Savivaldybės ir Regioninės atliekų tvarkymo sistemos stebėseną susidarančių atliekų srautų apskaita ataskaitų rengimas atliekų tvarkytojų vežėjų prižiūra ir kontrolė 8 2 Koncesininkas įsipareigoja rengti Planų Taisyklių bei Nuostatų projektus vadovaudamasis vienodais standartais visoms Šiaulių regiono savivaldybėms Šie projektai turi atitikti visiems Teisiniams reikalavimams 8 3 Savivaldybė įsipareigoja ne vėliau kaip per 45 dienas nuo pateiktų Planų Taisyklių bei Nuostatų projektų juos išnagrinėti Tarybos posėdyje ir priimti atitinkamus sprendimus Jeigu Savivaldybė nepriima laiku reikiamų sprendimų ji tampa atsakinga dėl galimų Teisinių reikalavimų pažeidimų 9 STRAIPSNIS SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS BEI TOLESNIS VYSTYMAS 9 1 Koncesininkas įgyvendindamas Projektą įsipareigoja 9 1 1 Pastatyti Regioninį sąvartyną AUKŠTRAKIŲ kaime Šiaulių rajone ir įvesti į eksploataciją iki 2007 m sausio 1d Regioninis sąvartynas nuosavybės teise priklausys Koncesininkui Regioniniame sąvartyne bus šalinamos visose regiono savivaldybėse susidarančios komunalinės atliekos Koncesininkas bus Regioninio sąvartyno operatorius 9 1 2 Pastatyti įrengti AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje 1 rajoninį atliekų priėmimo punktą Naujoje Akmenėje ir 4 seniūnijų atliekų priėmimo punktus toliau APP AKMENĖS APP KRUOPIŲ APP PAPILĖS APP VENTOS APP Įrengiami APP turi atitikti Plane bei Taisyklėse nustatytus reikalavimus Koncesininkas įsipareigoja šiuos APP įrengti iki 2007 m sausio 1d d Įrengti APP nuosavybės teise priklausys Koncesininkui Jis bus atsakingas už APP eksploatavimą bei priežiūrą kaip nustatyta Plane bei Taisyklėse o taip pat ir kituose Teisiniuose reikalavimuose 9 1 3 Įrengti AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje 22 A tipo konteinerių aikšteles bei 11 B tipo konteinerių aikštelių atliekų rūšiavimui Konteinerių aikšteles Koncesininkas įsipareigoja įrengti iki 2007 m gruodžio 30 d Konteinerių aikštelės turi atitikti Plane bei Taisyklėse nustatytus reikalavimus Konteinerių aikštelės nuosavybės teise priklausys Koncesininkui 9 1 4 Uždaryti pagrindinį rajono sąvartyną bei visus savivaldybės teritorijoje esančius seniūnijų bei kaimų sąvartynus Šie uždaromi sąvartynai nekelia pavojaus aplinkai todėl jie bus rekultivuojami sutankinant atliekas jas užpilant gruntu ir teritoriją apželdinant Pagrindinis rajono sąvartynas ir senasis Naujosios AKMENĖS sąvartynai turi būti uždaryti ir rekultivuoti ne vėliau kaip iki 2011m seniūnijų ir kaimų sąvartynai turi būti uždaryti ir rekultivuoti iki 2008m metų 9 1 5 Organizuoti AKMENĖS rajono Pašakarnių ir senojo Naujosios Akmenės sąvartynų uždarymo projektų parengimą su apsaugos priemonėmis vadovaujantis parengtais ir suderintais projektais uždaryti šiuos sąvartynus ir prižiūrėti juos po uždarymo pagal Teisinius reikalavimus 9 2 Koncesininkas įgyvendinęs Projekte numatytus tikslus įsipareigoja toliau vystyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą Tolimesnis AKMENĖS rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros vystymas bus numatytas periodiškai atnaujinamame Plane 10 STRAIPSNIS VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO TEISĖS PERLEIDIMAS KONCESININKUI 10 1 AKMENĖS rajono savivaldybės taryba turi teisę perleisti Koncesininkui teisę rinkti Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą 10 2 Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perleisti koncesininkui teisę rinkti Vietinę rinkliavą Koncesininkas privalo organizuoti Vietinės rinkliavos rinkimą 10 3 Šalys suprasdamos kad Koncesininkui pasiruošti rinkti vietinę rinkliavą reikia atlikti didelį parengiamąjį darbą susitaria kad Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vietinės rinkliavos rinkimo teisės perleidimo Koncesininkui turi būti priimtas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki Koncesininkas pradės rinkti Vietinę rinkliavą 10 4 Koncesininkas vietinę rinkliavą renka vadovaudamasis Nuostatais Jis sudaro AKMENĖS rajono savivaldybės atliekų turėtojų apskaitą registrą apskaičiuoja jiems metines vietinės rinkliavos įmokas išsiunčia mokestinius pranešimus atliekų turėtojams fiziniams asmenims vieną kartą per ketvirtį juridiniams asmenims vieną kartą per mėnesį sudaro sutartis dėl šių įmokų priėmimo ir pervedimo į AKMENĖS rajono savivaldybės biudžetą analizuoja atliekų turėtojų vietinės rinkliavos mokėjimą 10 5 Koncesininkas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pateikia informaciją apie rinkliavos rinkimą Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuojančioms organizacijoms 10 5 Savivaldybė įsipareigoja suteikti visą jos turimą informaciją būtiną atliekų turėtojų apskaitai ir atliekų turėtojų metinių Vietinės rinkliavos įmokoms apskaičiuoti 10 6 Koncesininkas turi teisę kreiptis į teismą dėl Vietinės rinkliavos nemokėjimo 11 STRAIPSNIS ATLIEKŲ VEŽĖJŲ BEI KITŲ ĮMONIŲ TEIKIANČIŲ ATSKIRAS ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS PARINKIMO KONKURSAI 11 1 Koncesininkas darbų prekių bei paslaugų pirkimus vykdo laikydamasis Teisinių reikalavimų 11 2 Koncesininkas privalo parinkti kaip nustatyta Sutarties 3 straipsnyje Atliekų vežėją savivaldybės teritorijoje dalyje Savivaldybės teritorijos ar kelių regiono savivaldybių teritorijose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 11 3 Jeigu su Atliekų vežėju sudarytoje sutartyje nenumatyta kad jis teikia Sutarties 4 ir 6 straipsniuose numatytas paslaugas Koncesininkas gali šias paslaugas pirkti iš kitų asmenų Šių paslaugų pirkimą Koncesininkas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 11 4 Koncesininkas šiame straipsnyje nurodytų paslaugų pirkimų organizavimui ir atlikimui sudaro Viešojo pirkimo komisiją toliau Komisija Koncesininkas privalo į komisijos sudėtį įtraukti Savivaldybės paskirtą atstovą 11 5 Jeigu Savivaldybė iki šios Sutarties sudarymo buvo parinkusi ir sudariusi atliekų tvarkymo sutartį su Atliekų vežėju Koncesininkas ir Savivaldybė privalo pasiūlyti Atliekų vežėjui sudaryti trišalį susitarimą dėl Atliekų tvarkymo sutarties pakeitimo pakeičiant sutarties šalį Savivaldybę į Savivaldybę ir Koncesininką ir suderinant sutarties nuostatas su Šios sutarties nuostatomis 12 STRAIPSNIS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS 12 1 Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius 12 2 Sutarties įsigaliojimo momentas nuo sutarties pasirašymo dienos 13 STRAIPSNIS ŠALIŲ ATLIEKAMI VEIKSMAI 13 1 Koncesininkas įsipareigoja atlikti šiuos veiksmus 13 1 1 Parengti ir pateikti AKMENĖS rajono savivaldybei rajono atliekų tvarkymo planą ir taisykles 13 1 2 Parengti ir pateikti AKMENĖS rajono savivaldybei Vietinės rinkliavos nuostatus 13 1 3 Parengti ir pateikti AKMENĖS rajono savivaldybei Vietinės rinkliavos dydžio paskaičiavimus 13 1 4 Parengti programinę įrangą ir duomenų bazę rinkliavos administravimui 13 1 5 Sukurti rinkliavos administravimo regioninį struktūrinį padalinį 13 1 6 Parengti trišalės sutarties su atliekų surinkėju projektą 13 2 Savivaldybė įsipareigoja atlikti šiuos veiksmus 13 2 1 Patvirtinti AKMENĖS rajono atliekų tvarkymo planą ir taisykles 13 2 2 Patvirtinti AKMENĖS rajono Vietinės rinkliavos nuostatus 13 2 3 Nustatyti ir patvirtinti Vietinės rinkliavos dydį rinkliavos mokėtojams 13 2 4 Perduoti Koncesininkui nemokamai naudotis gyventojų registro duomenų bazę 14 STRAIPSNIS KONCESIJOS SUTARTIES TERMINAS IR JO PRATĘSIMO TVARKA 14 1 Ši Sutartis galioja iki 2020 metų gruodžio 31d nuo Sutarties įsigaliojimo momento nurodyto šios Sutarties 12 straipsnyje jeigu ji nėra pratęsiama 31 straipsnyje numatytais pagrindais arba nutraukiama anksčiau Termino 14 2 Koncesininkas su sąlyga kad ji tinkamai vykdė šią Sutartį ir nėra jos pažeidusi bei tęsia savo veiklą Teisinių reikalavimų nustatyta tvarka bei ne vėliau kaip prieš vienerius 1 metus pateikusi Savivaldybei išankstinį pranešimą turės teisę pratęsti Sutarties Terminą tolesniam Šalių nustatytam laikotarpiui 15 STRAIPSNIS PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 15 1 Termino laikotarpiu Savivaldybė garantuoja Koncesininkui kad 15 1 1 Savivaldybė turi visas teises ir įgaliojimus bei yra gavusi reikalingus sutikimus priimti sprendimą dėl Sutarties sudarymo ją sudaryti bei vykdyti joje numatytus reikalavimus 15 1 2 Sutartis sudaryta Teisiniuose reikalavimuose nustatyta tvarka 15 1 3 Savivaldybė turi visas teises į perduodamus Koncesininkui sąvartynus 15 2 Termino laikotarpiu Koncesininkas garantuoja Savivaldybei kad 15 2 1 Koncesininkas įsteigtas ir veikia Teisiniuose reikalavimuose nustatyta tvarka 15 2 2 Koncesininkas turi visas teises ir įgaliojimus bei yra gavęs reikalingus sutikimus priimti sprendimą dėl Sutarties sudarymo ją sudaryti bei vykdyti joje numatytus įsipareigojimus 15 2 3 Sutartis sudaryta Koncesininko steigimo dokumentuose nustatyta tvarka 16 STRAIPSNIS VIETINĖ RINKLIAVA SOLIDARUS VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS 16 1 Savivaldybė principo teršėjas moka įgyvendinimui Atliekų tvarkymo srityje įveda Vietinę rinkliavą 16 2 Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti kad vietinės rinkliavos už vienos tonos atliekų sutvarkymą dydis atitiktų šiuos atliekų tvarkymo kaštus 16 2 1 Atliekų surinkimo kaštai atliekų surinkimo išlaidos išlaidos atliekų surinkimo infrastruktūrai išlaikyti išlaidos antrinių žaliavų ir specifinių atliekų surinkimui ir rūšiavimui buityje susidarančių pavojingų atliekų buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų buityje susidarančių didžiųjų atliekų buityje susidarančių padangų buityje susidarančių pakuočių buityje susidarančių elektros ir elektronikos įrangos atliekų buityje susidarančių biologiškai suyrančių atliekų 16 2 2 Atliekų transportavimo kaštai atliekų transportavimo nuo AKMENĖS rajono centro iki regioninio sąvartyno išlaidos 16 2 3 Atliekų šalinimo kaštai Sąvartyno vartų mokestis išlaidos uždarytų regiono sąvartynų priežiūrai atliekų šalinimo regioninio sąvartyno eksploatacijos išlaidos kaupiamos lėšos Regioninio sąvartyno uždarymui savivaldybių atliekų rūšiavimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių eksploatavimo išlaidos visuomenės informavimo ir ekologinio švietimo funkcijos vykdymo išlaidos regiono atliekų tvarkymo sistemos organizatoriaus funkcijų vykdymo išlaidos projekto vykdymui skolintų lėšų su priskaičiuotomis palūkanomis grąžinimas tolimesnės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų plėtra 16 2 4 Vietinės rinkliavos administravimo rinkimo kaštai 16 3 Regiono savivaldybių sutartyje numatyta kad nustatant atliekų šalinimo sąvartyne kaštus Sąvartyno vartų mokestį bus vadovaujamasi nuostata jog Šiaulių regiono atliekų turėtojai solidariai apmoka atliekų transportavimo kaštų nuo konkrečios savivaldybės iki Regioninio sąvartyno skirtumą įvedant skirtingus Sąvartyno vartų mokesčius atliekoms atvežtoms iš skirtingų regiono savivaldybių kuo labiau nutolusi savivaldybė arba transportavimo kaštai didesni tuo Sąvartyno vartų mokestis mažesnis Kitaip tariant vienos tonos atliekų transportavimo kaštų nuo savivaldybės iki Regioninio sąvartyno ir vienos tonos atliekų Sąvartyno vartų mokesčio suma visoms regiono savivaldybėms bus vienoda Šalys susitaria kad skaičiuojant Vietinės rinkliavos dydį bus atsižvelgiama į šiame punkte nustatytą solidarumo principą 16 4 Šalys susitaria kad skaičiuojant Vietinės rinkliavos dydį AKMENĖS rajono savivaldybėje bus taikoma vienoda metodika visose regiono savivaldybėse kaip buvo numatyta SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO REGIONINĖJE ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS sutartyje 16 5 Vietinės rinkliavos dydis tvirtinamas atskiru AKMENĖS rajono savivaldybės tarybos sprendimu 17 STRAIPSNIS VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO KEITIMO TVARKA 17 1 Vietinės rinkliavos dydis yra fiksuojamas AKMENĖS rajono savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintuose Nuostatuose 17 2 Vietinės rinkliavos dydis gali būti keičiamas ne dažniau kaip 1 kartą per metus 17 3 Vietinės rinkliavos dydis gali būti keičiamas šiais atvejais 17 3 1 Žymiai pasikeitus Teisiniuose reikalavimuose nustatytiems Atliekų tvarkymo reikalavimams ir pakeitus Taisykles jeigu šių Atliekų tvarkymo reikalavimų vykdymui reikia papildomų lėšų 17 3 2 Pakeitus Plane numatytą Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų plėtros programą 17 3 3 Žymiai pasikeitus Savivaldybėje susidarančių Komunalinių atliekų kiekiams 17 3 4 Dėl nuo Koncesininko veiklos nepriklausančių priežasčių pasikeitus atliekų tvarkymo kaštams t y a padidėjus kuro bei kitų energijos rūšių kainoms b padidėjus vidutiniam darbo užmokesčiui Lietuvos Respublikoje c dėl infliacijos padidėjus Koncesininko perkamų prekių darbų bei paslaugų bendram kainų lygiui d pasikeistus Teisinių reikalavimų numatytiems mokesčiams bei kitiems privalomiems mokėjimams 17 4 Vietinės rinkliavos dydžio ir jo pokyčių skaičiavimus atlieka Koncesininkas naudodamas tą pačią Vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimo metodiką visoms regiono savivaldybėms 17 5 Dėl Vietinės rinkliavos dydžio keitimo Koncesininkas teikia prašymą Savivaldybei Kartu su prašymu Koncesininkas pateikia Vietinės rinkliavos dydžio ir jo pakeitimų skaičiavimus bei argumentuotą jų pagrindimą Savivaldybė gavusi prašymą privalo per 45 dienas juos apsvarstyti ir priimti sprendimą dėl Vietinės rinkliavos dydžio ir Nuostatų keitimo 17 6 Koncesininkas turi teisę kreiptis į Savivaldybę dėl Vietinės rinkliavos dydžio keitimo jeigu dėl siūlomų pakeitimų Vietinės rinkliavos dydis už vienos tonos atliekų tvarkymą padidėtų ne mažiau kaip 20 procentų lyginant su pradiniu arba prašymo pateikimo metu galiojusiu Vietinės rinkliavos dydžiu Koncesininkas taip pat turi teisę kreiptis dėl Nuostatuose užfiksuotų atliekų susidarymo normų keitimo jeigu faktiškas bendras AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių Komunalinių atliekų kiekis 20 procentų viršija atliekų kiekį kuriuo remiantis galiojančiuose Nuostatuose buvo užfiksuotos Komunalinių atliekų susidarymo normos atskiroms atliekų turėtojų grupėms 18 STRAIPSNIS MOKĖJIMAI KONCESININKUI MOKĖJIMŲ TVARKA 18 1 Koncesininkas kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos pateikia Savivaldybei atliekų tvarkymo aktą kuriame yra nurodoma per praeitą mėnesį sutvarkytą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių Komunalinių atliekų kiekį bei PVM sąskaitą faktūrą 18 2 Savivaldybė ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties 18 1 punkte nurodyto akto bei PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos nurodytas sumas perveda į Koncesininko sąskaitą bet ne daugiau nei yra gauta Vietinės rinkliavos įmokų į Savivaldybės biudžeto sąskaitą 18 3 Savivaldybė lengvatas socialiai remtiniems asmenims jiems nustatant mokėtinas sumas už Vietinę rinkliavą kompensuoja iš tam skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų ir šios lengvatos neįtakoja Koncesininkui mokamų sumų dydžio 18 4 Jeigu Savivaldybė per Sutarties 17 5 punktą nurodytą terminą neapsvarsto ir nepriima sprendimo dėl Vietinės rinkliavos dydžio keitimo Koncesininkas skaičiuoja jam mokėtinas sumas pagal jo pateiktus Savivaldybei naujus skaičiavimus nuo Sutartyje Savivaldybei priimti sprendimą nustatytos datos 19 STRAIPSNIS ATASKAITOS BEI INFORMACIJOS TEIKIMAS 19 1 Koncesininkas AKMENĖS rajono savivaldybės Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo Teisiniuose reikalavimuose nustatytas ataskaitas apie atliekų tvarkymą Savivaldybei teikti teisinių reikalavimų nustatyta forma ir terminais 19 2 Kaip numatyta Sutarties 18 1 punkte Koncesininkas kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos pateikia Savivaldybei atliekų tvarkymo aktą kuriame yra nurodoma per praeitą mėnesį sutvarkytą AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių Komunalinių atliekų kiekį Akto forma turi būti suderinta su Savivaldybės atstovais atsakingais už Atliekų tvarkymo kontrolę Savivaldybės teritorijoje 19 3 Koncesininkas Savivaldybei pateikia metinę finansinę atskaitomybę kartu su audito išvada ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jos patvirtinimo 19 4 Koncesininkas paruošia metinę ataskaitą apie Sutarties vykdymą ir ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metu sausio mėnesio 2 0 dienos pateikia Savivaldybei Metinėje ataskaitoje turi būti pateikti duomenys apie atliekų tvarkymą AKMENĖS rajono savivaldybės teritorijoje Plano vykdymą Kitą Savivaldybę dominančią informaciją pateikią įstatymų nustatyta tvarka ir terminais 20 STRAIPSNIS KONCESININKO ĮSIPAREIGOJIMAI 20 1 Koncesininkas įsipareigoja 20 1 1 teikti viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas visiems Savivaldybės atliekų turėtojams išskyrus Leidimus turinčias įmones kurios pačios tvarko savo komunalines atliekas arba sudaro sutartis su atliekų tvarkytojais Atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos Sutarties 3 7 straipsniuose nustatyta tvarka ir apimtimi 20 1 2 organizuoti AKMENĖS rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą kuri yra neatskiriama vieningos Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis ir užtikrinti jos funkcionavimą kaip numatyta Sutarties 8 straipsnyje 20 1 3 organizuoti AKMENĖS rajono savivaldybės Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimą ir tolesnį vystymą kaip numatyta Sutarties 9 straipsnyje 20 1 4 esant AKMENĖS rajono savivaldybės Tarybos sprendimui organizuoti Vietinės rinkliavos rinkimą iš Savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų kaip numatyta Sutarties 10 straipsnyje 20 1 5 teikti atliekų tvarkymo paslaugas ir eksploatuoti Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus griežtai vadovaujantis Plano Taisyklių bei kitų Teisinių reikalavimų nuostatomis 20 1 6 pasibaigus arba nutrūkus Terminui perduoti Savivaldybei visus Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos objektus kurie pagal šią Sutartį perduoti valdyti ir naudoti Koncesininkui grąžinti Savivaldybei 20 1 7 vykdyti Savivaldybės sprendimus kurie yra priimti įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas 20 1 8 vykdyti kitus šioje sutartyje numatytus Koncesininko įsipareigojimus 21 STRAIPSNIS SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI 21 1 Savivaldybė atsižvelgdama į visų AKMENĖS rajono savivaldybės Atliekų turėtojų interesą sukurti aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu subalansuotas Komunalinių atliekų tvarkymo sistemas šios Sutarties galiojimo metu įsipareigoja 21 1 1 šios Sutarties nustatytais terminais priimti Savivaldybės kompetencijai priskirtų teisinių aktų Plano Taisyklių Nuostatų bei kt reglamentuojančių Atliekų tvarkymą pakeitimus atitinkančius Teisinių reikalavimų nuostatas 21 1 2 suderinti ir nurodyti konteinerinių aikštelių atliekų priėmimo punktų vietas bei savo kompetencijos ribose atlikti visus veiksmus kad Koncesininkas gautų Teisinių reikalavimų nustatyta tvarka visus leidimus įrengti ir eksploatuoti šiuos Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus 21 1 3 perduoti Koncesininkui valdyti ir naudoti AKMENĖS rajono pagrindinį Pašakarnių sąvartyną o taip pat sąvartynus kuriems reikia parengti uždarymo projektus su aplinkosaugos priemonėmis ir kuriuos Koncesininkas uždarys ir prižiūrės iki Termino pabaigos 21 1 4 Savivaldybei Teisinių reikalavimų suteiktomis teisėmis naudotis tik šios Sutarties nustatytų teisių ir įgaliojimų ribose bendradarbiauti su Koncesininku siekiant sudaryti palankias sąlygas Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimui vystymui ir funkcionavimui 21 1 5 Savivaldybė užtikrina kad visą Termino laikotarpyje AKMENĖS rajono savivaldybėje susidarančios Atliekos bus šalinamos Koncesininkui nuosavybės teise priklausančiame Aukštrakių Regioniniame sąvartyne 21 1 6 Pagal parengtą Specialią programą mokėti Koncesininkui pinigines lėšas skirtas Komunalinėms atliekoms tvarkyti ir tvarkymui organizuoti Sutarties 18 straipsnyje nustatyta tvarka 21 1 7 vykdyti kitus šioje sutartyje numatytus Savivaldybės įsipareigojimus 22 STRAIPSNIS ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI 22 1 Savivaldybė savo kompetencijos ribose aktyviai rems Koncesininką pastarajai gaunant visus sutikimus bei leidimus kurie bus būtini siekiant tinkamai įgyvendinti Sutartį 22 2 Šalys susitaria geranoriškai bendradarbiauti įgyvendinant šios Sutarties nuostatas Pasikeitus Teisiniams reikalavimams taip kad šios Sutarties nuostatos taps neįgyvendinamomis arba ženkliai ekonomiškai nenaudingomis arba įvykus ženkliems pasikeitimams Lietuvos ekonomikoje kurie sąlygotų žymų ne mažiau kaip 10 procentų Atliekų tvarkymo kaštų pasikeitimą Šalys nedelsiant susitars dėl naujų bendradarbiavimo modelių nenukrypstant nuo šioje Sutartyje išdėstytų principų 23 STRAIPSNIS SUTARTIES

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/2006-05-24-sprendimu-NrT-85/543 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - 2009-06-17 sprendimu Nr. T– 152
  informacija 2009 06 17 sprendimu Nr T 152 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2009 m birželio 17 d Nr T 152 Naujoji Akmenė Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Žin 1994 Nr 55 1049 2008 Nr 113 4290 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Žin 1998 Nr 61 1726 2002 Nr 72 3016 31 straipsniu Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a 1 Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles nauja redakcija pridedama 2 Paskelbti Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles vietinėje spaudoje 3 Nustatyti kad šio sprendimo 1 punktu patvirtintos taisyklės įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas Paskutinis atnaujinimas 2013 06 11 09 09 55 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E forumas E konsultavimas E peticija E skundai Posėdžių klausimai Posėdžių transliacija Renginių kalendorius P A T K Pn Š S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vasaris

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/2009-06-17-sprendimu-Nr-T-152/544 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - 2008-12-17 sprendimu Nr. T-260
  vadovaudamasis šiais nuostatais su savivaldybe sudaryta vietinės rinkliavos administravimo sutartimi toliau sutartis ir administratoriaus patvirtintomis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo taisyklėmis toliau taisyklės 12 Administratorius sukuria ir tvarko nustatyta tvarka vietinės rinkliavos mokėtojų registrą naudodamasis vį registrų centro gyventojų registro mokesčių mokėtojų registro savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis reikalingais vietinės rinkliavos mokėtojų registrui ir vietinei rinkliavai administruoti 12 1 Atliekų turėtojų fizinių asmenų duomenys 12 1 1 Atsakingo asmens vardas pavardė 12 1 2 Identifikacijos kodas 12 1 3 Buto patalpos valdos adresas 12 1 4 Konteinerių naudojamų atliekoms šalinti laikymo vietos adresas talpa ir skaičius 12 1 5 Gyventojų gyvenančių kiekvienoje gyvenamojoje patalpoje skaičius 12 2 Atliekų turėtojų juridinių asmenų duomenys 12 2 1 Atliekų turėtojo vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimas identifikacijos kodas 12 2 2 Atsakingo asmens vardas pavardė 12 2 3 Atsakingo asmens identifikacijos kodas 12 2 4 Atliekų turėtojo vietinės rinkliavos mokėtojo adresas 12 2 5 Konteinerių naudojamų atliekoms šalinti laikymo vietos adresas talpa skaičius 12 2 6 Darbuotojų vietų moksleivių ugdytinių skaičius 13 Asmenys nurodyti 5 punkte privalo pranešti administratoriui 13 1 Daugiabučio namo buto ar kitos gyvenamosios patalpos savininkai savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai individualių namų valdų savininkai apie butų patalpų valdų gyventojų savininkų kaitą 13 2 Garažų savininkai kurie nėra garažų bendrijų nariai apie garažų valdų savininkų kaitą gyventojai besiverčiantys individualia veikla apie atliekų susikaupimo kiekį nurodančių parametrų skaičiaus pokyčius 13 3 Įstaigų organizacijų įmonių ir kitų ūkinių subjektų jų filialų ir atstovybių vadovai nuomojamo valdomo nekilnojamojo turto objekto savininkai arba valdytojai sodų ir garažų bendrijų pirmininkai apie juridinių asmenų vadovų kaitą atliekų susikaupimo kiekį nurodančių parametrų skaičiaus pokyčius 14 Administratoriaus prašymu duomenis būtinus vietinės rinkliavos mokėtojų registrui ir vietinei rinkliavai administruoti privalo pateikti visi atliekų turėtojai vietinės rinkliavos mokėtojai asmenys nurodyti 5 punkte bendrijos daugiabučių namų administratoriai ir kiti atliekų turėtojai 15 Atliekų turėtojų vietinės rinkliavos mokėtojų registrui būtini duomenys renkami tvarkomi saugojami ir naudojami laikantis asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų V Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka 16 Vietinė rinkliava mokama 5 1 punkte nurodyto asmens apskaičiuojama 9 1 punkte nustatytą dydį 60 Lt dauginant iš visų asmens buto patalpos valdos gyventojų skaičiaus 17 Vietinė rinkliava mokama 5 2 ir 5 3 punktuose nurodytų asmenų apskaičiuojama 9 2 punkte nustatytą dydį 0 232 Lt kg dauginant iš atliekų turėtojui šių nuostatų priede nustatytų susikaupimo normų ir atliekų susikaupimo kiekius nurodančių parametrų skaičiaus 18 Atliekų tvarkymo sąnaudų dalis tenkanti fiziniams asmenims yra paskirstoma visiems miestų ir kaimų gyventojams vienodai 19 Atliekų tvarkymo sąnaudų dalis tenkanti juridiniams asmenims yra paskirstoma pagal atskiroms juridinių asmenų grupėms pasirinktus ir patvirtintus komunalinių atliekų kiekius nusakančius vienetus vietų darbuotojų moksleivių ar pan skaičius 20 Juridiniams asmenims kas mėnesį fiziniams asmenims vieną kartą per metus iki metų kovo 1 d kiekvienam asmeniui nurodytiems 5 1 5 2 p Apskaičiuojama vietinė rinkliava pagal vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis parengiamas ir pateikiamas mokėjimo pranešimas kuriame nurodomi vietinės rinkliavos mokėtojų ir gavėjo duomenys mokėjimo laikotarpis ir terminai Mokėjimų kontrolę ir vietinės rinkliavos įplaukų apskaitą vykdo administratorius 21 Mokėjimo pranešime

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/2008-12-17-sprendimu-Nr-T-260-/546 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - T-36 DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
  išsivystę be mechaninių pažeidimų šalčio plyšių ir persodinimą pakeliantys medžiai ne storesni kaip 25 cm diametro 1 3 m aukštyje Ypač vertingi medžiai gali būti ir didesnio diametro prieš tai paruošti persodinimui 6 4 persodinant laja apipjaustoma sutrumpinant šonines šakas išskyrus ąžuolą beržą ir spygliuočius Persodinamų medžių apatinės skeletinės šakos turi būti išsidėsčiusios ne aukščiau kaip 3 4 m 6 5 dėl sumažėjusio medžių dekoratyvumo ir jų virtimo grėsmės esant stipriam vėjui medžiai persodinami į atokesnes nuo žmonių ir transporto judėjimo vietas ar į medelynus tolimes niam auginimui formuojant juose medžių lają ir šaknų sistemą Persodintus medžius privaloma 3 metus prižiūrėti 7 Draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne vidaus puviniu vienašone nesusifor mavusia laja 8 Medžių ir krūmų persodinti negalima šiais atvejais 8 1 po medžiais yra inžinerinės komunikacijos 8 2 aplink medžius yra laikini statiniai ar pastatai 8 3 nėra galimybės prie medžių privažiuoti su technika 8 4 nėra galimybės suformuoti reikalaujamo dydžio žemės gumulą nes trukdo tankus medžių masyvas medynas ar statybos darbų atliekos apie medžius 8 5 medžių vegetacijos metu 8 6 medžiai auga arti statinių ar pastatų pamatų tvorų ar kt 8 7 trukdo elektros laidai III LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA 9 Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo persodinimo ar kitokio pašalinimo genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos seniūnijos toliau Seniūnijos išduotą išskyrus 10 punkte nurodytus atvejus leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams genėjimui toliau Leidimas 1 priedas ir atlyginus išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus medžių ir krūmų vertę nurodytą leidime 10 Leidimo medžių ir krūmų kirtimui art kitokiam pašalinimui nereikia kai jie auga 10 1 pylimų polderių šlaituose melioracijos griovių išskyrus suregu liuotas upes ir upelius šlaituose ir jų apsaugos zonose 10 2 ant pastatų stogų pamatų ar kitų jo dalių 11 Neturint leidimo jis išduodamas per 5 darbo dienas įvykdžius darbus galima šalinti kirsti vėjo sniego žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus nulaužtus medžius genėti medžius kai kelia pavojų žmonėms pastatams ir statiniams ar eismui 12 Saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama kai 12 1 4 punkte nurodytais atvejais darbus vykdo žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo 12 2 želdiniai auga naudingųjų iškasenų telkiniuose 12 3 pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti Savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus 13 Leidimų išdavimo tvarka 13 1 želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Seniūnijai argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams 2 priedas 13 2 Seniūnija gavusi prašymą kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytą Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją toliau Komisija į kurios sudėtį įeina Savivaldybės administracijos specialistai atsakingi už želdinių priežiūrą kraštotvarką ir teritorinį planavimą Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros pareigūnas saugomoje teritorijoje turinčioje direkciją tos saugomos

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/2008-03-19-sprendimu-Nr-T-36/834 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Archyvas
  Respublikos piliečiui iki 18 metų išdavimas 4 VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEIKLOS SRITYS Šeimų ir asmenų turinčių teisę į socialinį būstą sąrašų sudarymas Prašymo forma šeimų ir asmenų turinčių teisę į socialinį būstą sąrašų sudarymui doc pdf Bendrijų ir namų valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis rėmimas Laisvos formos prašymas doc pdf Leidimo išdavimo verstis dujų prekybos veikla Prašymo forma išduoti patikslinti leidimą verstis prekyba suskystintomis dujomis doc pdf Licencijos dėl skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo išdavimas Laisvos formos prašymas doc pdf Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Prašymo formai šduoti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licenciją doc pdf paraiškos forma dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo doc pdf paraiškos formadėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo doc pdf prašymo forma vienkartinei licencijai verstis mažmenine prekyba alumi sidru kurių koncentracija 6 proc masiniuose renginiuose doc pdf Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas Prašymo formadėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos papildymo doc pdf Licencijų licencijų kortelių leidimų norintiems verstis keleivių pervežimu išdavimas Prašymo forma dėl licencijos kortelės vežti išdavimo 1 doc pdf 2 doc pdf Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas Prašymo forma išduoti patikslinti licenciją verstis prekyba nefasuotais naftos produktais doc pdf Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas Laisvos formos prašymas doc pdf Valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimas Laisvos formos prašymas doc pdf Leidimų įvežti įsigyti laikyti veisti parduoti pavojingus šunis išdavimas doc pdf 5 STATYBOS SKYRIAUS VEIKLOS SRITYS Leidimo važiuoti sunkiajam transportui vietinės reikšmės viešaisiais keliais išdavimas Prašymo forma važiuoti sunkiajam transportui vietinės reikšmės viešaisiais keliais doc pdf 6 TERITORIJŲ PLANAVIMO ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIAUS VEIKLOS SRITYS Adreso suteikimas Laisvos formos prašymas doc pdf Leidimo išorinei reklamai įrengti išdavimas Prašymo forma išduoti leidimą reklamai įrengti doc pdf Planavimo sąlygų sąvado išdavimas Prašymo forma planavimo sąlygų sąvadui detaliojo planavimo dokumentui rengti doc pdf prašymo forma išduoti planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti doc pdf Statybą leidriauti išdavimas Prašymo forma leisti nugriauti statinį doc pdf Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas Prašymo forma išduoti statybos leidimą doc pdf prašymo forma leisti statyti statinį doc pdf Sutarties dėl planavimo organizatoriaus teisių perdavimo sudarymas Prašymo forma planavimo organizatoriaus teisių perdavimui doc pdf Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas Prašymo forma doc pdf Sutarčių reglamentų su valdytojais sudarymas dėl kultūros paveldo objektų apsaugos Laisvos formos prašymas doc pdf Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros vertybių apsaugos departamento Laisvos formos prašymas doc pdf 7 ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEIKLOS SRITYS Dalies banko palūkanų kompensavimas už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti Melioracijos dirvų kalkinimo darbų organizavimas Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą Technikos įregistravimas išregistravimas duomenų keitimas ir techninės apžiūros Purkštuvų pažymėjimų išdavimas Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas ir konsultavimas Ūkininko ūkio registro tvarkymas Žemės ūkio valdų administravimas ir konsultavimas Pieno gamybos kvotų administravimas 8 ŠVIETIMO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS SRITYS Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas Laisvos

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Teikiamos-paslaugos/430 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašai
  į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą sąrašai Šeimų ir asmenų turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą sąrašai sudaromi ir socialinio būstas Akmenės rajono savivaldybėje nuomojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 04 30 sprendimu Nr T 100 E Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 01 01 į Savivaldybės sąrašus socialinio būsto nuomai įrašytos 235 asmenys šeimos iš jų jaunų šeimų sąraše 46 šeimos šeimų auginančių tris ar daugiau vaikų įvaikių sąraše 4 šeimos našlaičių ir likusi be tėvų globos asmenų sąraše 2 asmenys neįgaliųjų asmenų ir šeimų kuriose yra neįgalūs asmenys sąraše 34 asmenys šeimos bendrajame sąraše 148 asmenys šeimos socialinio būsto nuomininkų turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą sąraše 1 šeima Paskutinis atnaujinimas 2015 06 23 13 55 13 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E forumas E konsultavimas E peticija E skundai Posėdžių klausimai Posėdžių transliacija Renginių kalendorius P A T K Pn Š S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/eimu-ir-asmenu-turinciu-teise-i-savivaldybes-...-salygu-pagerinima-saraai/1161 (2016-02-13)
  Open archived version from archive