archive-lt.com » LT » A » AKMENE.LT

Total: 546

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Akmenės rajono savivaldybė - Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato modernizavimas
  nešildomo rūsio atitvaras kurios ribojasi su gruntu Pastato išorės sienų konstrukcija plytų mūras sienų šiluminės varžos neatitinka šiandieninių statybos techninių reglamentų reikalavimų Stogas plokščias sutapdintas dengtas bitumine danga stogo plokštė neapšiltinta todėl per ją patiriami nemaži šilumos nuostoliai Didžioji dalis langų pakeisti į PVC profilio langus likę mediniai su dvigubais rėmais Pastato inžinerinės sistemos yra techniškai ir morališkai pasenusios neekonomiškos Vertinant ekonominiu ir techniniu požiūriu tikslinga pastatą atnaujinti modernizuoti Siektini rezultatai Įgyvendintas projektas sudarytų prielaidas tinkamoms darbo sąlygoms atitinkančioms Higienos normas Pastato modernizavimo darbai užtikrintų pastato šiuolaikinius STR padidintų energijos vartojimo efektyvumą sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius Šio projekto metu bus siekiama įgyvendinti šiuos tikslus Sumažinti pastato išlaidas šilumos energijai Užtikrinti pakankamą patalpų šildymą atitinkantį sanitarinius higieninius bei mikroklimato reikalavimus Stabdyti išorinių atitvarų ir apdailos irimą prailginant pastato konstrukcijų ilgaamžiškumą didinant jo vertę ir gerinant estetinę išvaizdą Sumažinti šilumos nuostolius prarandamus per stogą ir grindis Sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius Finansavimo šaltinis iai Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 2 300 tūkst Lt Savivaldybės lėšos 2 300 tūkst Lt Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2013 2015 metai Paskutinis atnaujinimas 2014 07 24 09 27 45 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Akmenes-rajono-savivaldybes-administracinio-pastato-modernizavimas/1117 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Akmenės rajono savivaldybė - Akmenės rajono savivaldybės politikų ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas
  04 R Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas Projekto vykdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto tikslas didinti Akmenės rajono savivaldybės politikų ir darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją Tikslo bus siekiama uždaviniu vykdyti mokymus skirtus Akmenės rajono savivaldybės politikų ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimui ir kvalifikacijos tobulinimui Projekto metu bus organizuojami mokymai skirti tobulinti gebėjimus susijusius su savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu ir stiprinami darbinių Europos Sąjungos kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžiai Siektini rezultatai Įgyvendinus projektą savivaldybės politikų ir darbuotojų įgytos žinios ir gebėjimai užtikrins kokybiškesnį bei efektyvesnį darbą savivaldybėje Tikimasi kad didėjant viešojo administravimo kokybei gerės ir Savivaldybės socialinė ekonominė situacija bus sėkmingai įgyvendinamas strateginis plėtros planas bei kokybiškai bus rengiami nauji strateginiai planai sumažės socialiniai ekonominiai skirtumai tarp kitų savivaldybių Šiaulių apskrityje sumažės atotrūkis tarp vietos savivaldos institucijų ir regiono bei centrinės valdžios darbuotojų kvalifikacijos Finansavimo šaltinis iai Europos socialinio fondo ir savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 63 15 tūkst Eur Paramos lėšos 53 67 tūkst Eur Savivaldybės lėšos 9 47 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2011 2013 metai Paskutinis atnaujinimas 2015 10 06 09 09 54 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Akmenes-rajono-savivaldybes-politiku-ir-darbu...valifikacijos-tobulinimas/701 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Akmenės rajono savivaldybės 2010-2015 metų strateginio plėtros plano parengimas
  2 VRM 02 R Regioninės plėtros tobulinimas regionų plėtros planai ir savivaldybių ilgalaikiai trumpalaikiai strateginiai plėtros planai Projekto vykdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto tikslas tobulinti Akmenės rajono savivaldybės plėtros planavimą Šiam tikslui pasiekti rengiamas Akmenės rajono savivaldybės 2010 2015 metų strateginis plėtros planas Tai dokumentas kuriame atsižvelgiant į aplinkos analizę identifikavus savivaldybės stiprybes galimybes bei silpnybes ir grėsmes būtų nustatyti tikslai ir suformuluotos plėtros perspektyvos didžiausią naudą atnešančių uždavinių ir priemonių įgyvendinimui Akmenės rajono savivaldybėje bei prisidėtų prie regioninės plėtros planavimo gerinimo Siektini rezultatai Projektu siekiama parengti Akmenės rajono savivaldybės 2010 2015 metų strateginį plėtros planą kuris bus suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis ir patvirtintas taryboje Šio strateginio planavimo dokumento pagrindu bus siekiama užtikrinti darnią viso Akmenės rajono plėtrą veiksmingą finansinių materialinių ir žmogiškųjų išteklių naudojimą racionalų plėtros finansavimą Finansavimo šaltinis iai Europos socialinio fondo ir savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 8 689 tūkst Eur Paramos lėšos 7 241 tūkst Eur Savivaldybės lėšos 1 448 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009 08 2011 04 Paskutinis atnaujinimas 2015 06 01 09 16 32 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E forumas E konsultavimas E peticija E skundai Posėdžių klausimai

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Akmenes-rajono-savivaldybes-2010-2015-metu-strateginio-pletros-plano-parengimas/732 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Regioninės plėtros gerinimas, tobulinant strateginio planavimo sistemą Akmenės rajono savivaldybėje
  išteklių plėtra Prioritetas VP1 4 Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Priemonė VP1 4 2 VRM 02 R Regioninės plėtros tobulinimas regionų plėtros planai ir savivaldybių ilgalaikiai trumpalaikiai strateginiai plėtros planai Projekto vykdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto metu numatoma parengti Akmenės rajono savivaldybės 2014 2016 metų trumpalaikį strateginį veiklos planą ir Akmenės rajono savivaldybės 2016 2021 metų strateginį plėtros planą Siekiant aktualių ir realybę atitinkančių minėtų planavimo dokumentų parengimo projekto metu taip pat bus 4 sektorinės studijos bei atlikta gyventojų lūkesčių apklausa Projekto įgyvendinimas padės tobulinti strateginio planavimo procesą ir Savivaldybės veiklos valdymą Siektini rezultatai Parengti savivaldybių plėtros strateginiai planai 2 vnt 2014 2016 m Akmenės rajono savivaldybės trumpalaikis strateginis veiklos planas 2016 2021 m Akmenės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas Finansavimo šaltinis iai Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos Projekto vertė 94 13 tūkst Eur Paramos lėšos 79 94 tūkst Eur Savivaldybės lėšos 14 79 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2013 02 2015 08 Paskutinis atnaujinimas 2015 10 06 09 12 23 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E forumas E konsultavimas E peticija E skundai Posėdžių klausimai Posėdžių transliacija Renginių kalendorius

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Regionines-pletros-gerinimastobulinant-strate...enes-rajono-savivaldybeje/1126 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Akmenės rajono savivaldybėje
  uždavinys parengti Akmenės rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus Projektu siekiama parengti Akmenės rajono savivaldybės detaliuosius ir specialiuosius planus 1 Žemės sklypo J Dalinkevičiaus g Naujojoje Akmenėje detalusis planas 2 Žemės sklypo Taikos g 20 Naujojoje Akmenėje detalusis planas 3 Teritorijos tarp J Janonio P Jodelės ir Nepriklausomybės gatvių Naujojoje Akmenėje detalusis planas 4 Ventos miesto šiaurinės dalies pramoninės zonos detalusis planas 5 Sablauskių kaimo Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje detalusis planas 6 Žerkščių kaimo Ventos seniūnijoje detalusis planas 7 Ramučių kaimo Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje detalusis planas 8 Žemės sklypo Šapnagių kaime Kruopių seniūnijoje detalusis planas 9 Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas 10 Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas 11 Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas Siektini rezultatai Projekto rezultatas bei projekto veiklų įgyvendinimo rodiklis ir priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklis yra parengti 8 detalieji ir 3 specialieji planai Šio projekto įgyvendinimas yra svarbus Akmenės rajono savivaldybės Šiaulių regiono ir nacionaliniu lygiu nes tiek regioniniai tiek nacionaliniai plėtros planai yra sudaromi remiantis bendrais specialiaisiais planavimo dokumentais kuriuose atliekama išsami esamos būklės analizė bei ieškoma išaiškintų problemų sprendinių Projekto rezultatų poveikis Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto tikslui ir 2 uždaviniui yra teigiamas nes projekto metu parengti teritorijų planavimo dokumentai bus naudojami rengiant tiek regioninius tiek nacionalinius strateginius dokumentus o efektyviai ir tinkamai parengti regioniniai ir nacionaliniais strateginiai dokumentai padės didinti viešojo administravimo efektyvumą gerins viešojo administravimo veiklos valdymą bei struktūrą nes bus parengti tikslūs aiškūs bei tikrą situaciją atspindintys strateginiai dokumentai bei regioninių ir nacionalinių plėtros planų prioritetai tikslai ir uždaviniai Įgyvendintas projektas skatins darnią Akmenės rajono plėtrą Finansavimo šaltinis iai Europos socialinis fondas ir Savivaldybės biudžetas Projekto vertė 111 04 tūkst Eur Paramos lėšos 94 39 tūkst Eur

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Teritoriju-planavimo-dokumenturengimas-Akmenes-rajono-savivaldybeje/706 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje, kuriant ir pritaikant dokumentų ir paslaugų valdymo sistemą
  rajono savivaldybėje sukuriant ir pritaikant dokumentų ir paslaugų valdymo sistemą uždavinys įgyvendinti vieno langelio principą Projekto metu Akmenės rajono savivaldybėje bus sukurta vieno langelio principo taikymo koncepcija kuri reiškia kad asmeniui informacija suteikiama prašymas skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje Vieno langelio asmenų aptarnavimo principo įdiegimas palengvins žmonių rūpesčių naštą tvarkant reikalus Savivaldybėje sumažins vaikščiojimų po kabinetus ar kitas institucijas skaičių renkant ir derinant sprendimui priimti reikalingą informaciją Projekto tikslo pasiekimas užtikrins aukštą Akmenės rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę operatyvų pavestų užduočių įgyvendinimą efektyvų asmenų aptarnavimą bei pagreitins sprendimų priėmimą Įgyvendinus projektą sustiprės Savivaldybės darbuotojų administraciniai gebėjimai padidės viešojo administravimo efektyvumas bus formuojama teigiama visuomenės nuomonė apie Savivaldybę bei visą viešojo administravimo sistemą Siektini rezultatai Akmenės rajono savivaldybėje įgyvendinus projektą sukurta vieno langelio taikymo Akmenės rajono savivaldybėje koncepcija su paslaugų procedūrų aprašymu sukurta ir įdiegta dokumentų ir paslaugų valdymo kompiuterinė sistema vieno langelio principo pritaikymui Sistemos įdiegimas apims ir sukurtos sistemos integravimą darbuotojų apmokymą dirbti su nauja sistema bei vartotojo vadovo parengimą sukurtos ir įrengtos 3 darbo vietos aprūpintos šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis kompiuterine ir programine įranga Finansavimo šaltinis iai Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 215 744 11 Eur Paramos

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Vieno-langelio-principo-igyvendinimas-Akmenes...-paslaugu-valdymo-sistema/736 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Naujosios Akmenės miesto J. Dalinkevičiaus gatvės rekonstrukcija
  Projekto tikslas plėtoti reikiamo patikimumo ir pralaidumo Naujosios Akmenės miesto transporto ir susisiekimo infrastruktūrą Šiam tikslui pasiekti ketinama rekonstruoti vietinės reikšmės kelią J Dalinkevičiaus gatvę 1 736 km Šiuo metu Akmenės rajone yra tik apie 34 proc patobulintą dangą turinčių kelių kurie neužtikrina patogaus greito susisiekimo su atskirais rajono objektais Naujosios Akmenės miesto J Dalinkevičiaus gatvės būklė šiuo metu yra kritinė neatitinkanti saugumo reikalavimų Transporto priemonės priverstos judėti labai lėtai apie 10 20km h greičiau amortizuojasi Neapšviesta gatve einantys pėstieji ir važiuojantys dviratininkai rizikuoja savo sveikata ir gyvybe Aplink įsikūrusiose įmonėse dirba apie 970 asmenų Siektini rezultatai Projektu siekiama rekonstruoti J Dalinkevičiaus gatvę Naujosios Akmenės mieste Įgyvendinus projektą bus rekonstruota 1 736 km gatvės atkarpa bei pasiektas pagrindinis projekto rezultatas sutrumpėjęs kelionės automobilių keliu J Dalinkevičiaus g laikas iki 40 22 proc Projektas užtikrins pėstiesiems dviratininkams vairuotojams ir jų keleiviams greitesnį patogesnį saugesnį patekimą į darbo objektus bus sumažinta oro tarša Finansavimo šaltinis iai Europos regioninės plėtros fondo valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 1 179 91 tūkst Eur Paramos lėšos 1 126 91 tūkst Eur Savivaldybės lėšos 53 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009 09 2011 11 Paskutinis atnaujinimas 2015 06 01 09 56 27 Atgal meras

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Naujosios-Akmenes-miesto-J-Dalinkeviciaus-gatves-rekonstrukcija/738 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Ventos miesto Statybininkų gatvės rekonstrukcija
  Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Projekto vykdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto tikslas modernizuoti kelių infrastruktūrą ir pagerinti susisiekimo sąlygas Akmenės rajono savivaldybėje Šiam tikslui pasiekti numatoma rekonstruoti vietinės reikšmės kelią Ventos miesto Statybininkų gatvės atkarpą 0 97 km Įgyvendinus projektą rekonstruota Statybininkų gatvė savo geometriniais ir kitais parametrais priartėtų prie ES techninių standartų Rekonstrukcijos darbų metu numatoma įrengti asfalto dangą sutvarkyti paviršinio vandens nuvedimą ir tuo pagerinti važiavimo ir eismo saugumo sąlygas sumažinti oro taršą Siektini rezultatai Projektu siekiama rekonstruoti Statybininkų gatvę Ventos mieste Įgyvendinus projektą bus rekonstruota 0 97 km gatvės atkarpa bei pasiektas pagrindinis projekto rezultatas sutrumpėjęs kelionės automobilių keliu laikas iki 10 proc Projektas užtikrins pėstiesiems dviratininkams vairuotojams ir jų keleiviams greitesnį patogesnį saugesnį patekimą į darbo objektus bus sumažinta oro tarša Finansavimo šaltinis iai Europos regioninės plėtros fondo valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 459 05 tūkst Eur Paramos lėšos 307 87 tūkst Eur Savivaldybės lėšos 151 18 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009 09 2011 11 Paskutinis atnaujinimas 2015 06 01 13 29 56 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E forumas E konsultavimas E peticija E skundai Posėdžių klausimai

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Ventos-miesto-Statybininkugatves-rekonstrukcija/678 (2016-02-13)
  Open archived version from archive