archive-lt.com » LT » A » AKMENE.LT

Total: 546

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Akmenės rajono savivaldybė - Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas teikiant socialinę globą asmenims priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų
  asmenų priklausomų nuo įvairių toksinių ir psichotropinių medžiagų skaičius Lietuvoje auga tačiau socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas teikiančių centrų skaičius yra nepakankamas ir netenkina esamo paslaugų poreikio Esama labdaros ir paramos fondo Prieglobstis infrastruktūros būklė yra itin bloga neužtikrinama teikiamų paslaugų kokybė į reabilitacijos procesą integruojama nepakankamai papildų veiklų todėl esama infrastruktūra yra nepakankama paslaugų poreikiui patenkinti vienu metu fondas paslaugas gali teikti tik 10 asmenų nesudaromos reikiamos sąlygos tikslinės grupės asmenų integracijai į visuomenę ir darbo rinką Projektu bus modernizuojama labdaros ir paramos fondo Prieglobstis infrastruktūra Dabikinėlės kaime Akmenės rajone laikino gyvenimo namai teikiantys trumpalaikę socialinę globą asmenims priklausomiems nuo narkotinių psichotropinių ir toksinių medžiagų ir vykdantys šių asmenų psichologinę bei socialinę reabilitaciją Projekto metu bus statomas priestatas tokiu būdu sukuriant 20 naujų papildomų vietų Labdaros ir paramos fondo Prieglobstis veiklai užtikrinti bus įsigyjami reikiami baldai kompiuterinė įranga ir buitinė technika Įgyvendinus projektą 30 tikslinės grupės asmenų bus teikiamos kompleksinės socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugos savišvieta ir edukacija IT grįstas mokymas fizinio aktyvumo skatinimas darbo terapija individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos Finansavimo šaltinis iai Europos regioninės plėtros fondas LR valstybės biudžetas Projekto vertė 356 23 tūkst Eur Paramos lėšos 356 23 tūkst Eur iš jų ES dalis 302 65

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Socialiniu-paslauguinfrastrukturos-modernizav...niu-ar-toksiniu-medziagu-/1076 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Akmenės rajono savivaldybė - Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų modernizavimas, siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas ir paslaugų kokybę įstaigos gyventojams
  socialinė infrastruktūra Priemonė VP3 2 4 SADM 03 V Stacionarių socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra Projekto vykdytojas Projekto partneris Akmenės rajono savivaldybės administracija Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namai Trumpas projekto esmės aprašymas Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namai įsikūrę Dabikinės specialiosios mokyklos bendrabučio trečiame aukšte Vaikų globos namuose gyvena 40 tėvų globos netekusių vaikų Užimamos patalpos neatitinka higienos normų reikalavimų vaikai gyvena po 7 8 viename kambaryje trūksta dušų tualetų nėra poilsio kambarių dirbantys su vaikais specialistai neturi kabinetų individualiam darbui su vaiku nėra patalpų globotinių darbinių įgūdžių ugdymui nėra galimybės organizuoti globos namų veiklos šeimynų principu Modernizavus įstaigą ją perkėlus į rekonstruotas mokyklos patalpas unikalus Nr 3296 4005 0010 Agluonų kaime KAD Nr 3230 0001 375 atsiras galimybė vaikų globos namų veiklą vykdyti šeimynų principu Bus įkurtos penkios šeimynos kuriose gyvens po 8 vaikus Įrengtos virtuvėlės pamokų ruošos poilsio kambariai Specialistams įrengti kabinetai individualiam darbui su vaiku Šeimynose bus sudarytos sąlygos vaikams mokytis atlikti įvairius buities darbus gamintis maistą Siektini rezultatai Projekto lėšomis planuojame įsigyti rekonstruotoms patalpoms įsirengti baldų bei kitos įrangos Šeimynų miegamuosius kambarius aprūpinsime tachtomis spintomis Pamokų ruošos kambariams nupirksime rašomųjų stalų kėdžių kompiuterių Poilsio kambariams įrengti įsigysime reikiamą kiekį televizorių minkštų baldų Įrengsime medicinos kabinetą Bus įrengti kabinetai psichologui socialiniam pedagogui socialiniams darbuotojams Įsirengsime higienos normas atitinkančią virtuvę patalpas vaikų darbinių įgūdžių ugdymui Rekonstruotose patalpose bus įrengtas reikiamas kiekis dušų tualetų Bus sudarytos sąlygos rūbų skalbimui Projekto dėka vaikų globos namai atitiks visus tokioms įstaigoms keliamus reikalavimus bus pasirengta įstaigos licencijavimui Finansavimo šaltinis iai ES Sanglaudos fondo lėšos Projekto vertė 688 134 56 Eur Prašomos paramos lėšos 688 134 56 eur Pareiškėjo lėšos 0 00 Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2011 09 2013 09 Paskutinis atnaujinimas 2015 10 06 13 32 16 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau merui EURAS LIETUVOJE E apklausos E

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Akmenes-rajono-savivaldybes--vaiku-globos-nam...kybe-istaigos-gyventojams/703 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone
  ir plėtra Projekto vykdytojas UAB Akmenės vandenys Projekto partneris Akmenės rajono savivaldybės administracija Finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo data 2009 m gruodžio 14 d Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto esmė vandentvarkos infrastruktūros Akmenės rajone Akmenės ir Ventos miestuose plėtra Pagrindiniai projekto darbai naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Akmenėje 1 vnt ir Ventoje 1 vnt naujų nuotekų siurblinių statyba Akmenėje 4 vnt ir Ventoje 4 vnt naujų nuotekų tinklų statyba Akmenėje 7 635 km ir Ventoje 12 691 km naujų vandentiekio tinklų statyba Akmenėje 7 439 km ir Ventoje 8 343 km Projekto tikslas didinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą visuotinumą bei efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimą Akmenės rajone Siektini rezultatai Įgyvendinus projektą padidės geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Akmenės rajone Viešai tiekiamo geriamojo vandens vartotojų skaičius Akmenės mieste padidės nuo 2316 iki 2591 vartotojų nuo 85 8 iki 96 0 10 2 procentinio punkto Ventos mieste nuo 2492 iki 2793 vartotojų nuo 84 8 iki 95 0 10 2 procentinio punkto Nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų skaičius Akmenės mieste padidės nuo 2070 iki 2512 vartotojų nuo 76 7 iki 93 1 16 4 procentinio punkto Ventos mieste nuo 1986 iki 2632 vartotojų nuo 67 5 iki 89 5 22 0 procentiniu punktu Projektas numato ženkliai sumažinti neigiamą poveikį aplinkai bus užtikrinta kad centralizuotai teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus nuotekų valymo įrenginiai sumažins vandens taršą ir prisidės prie nuotekų dumblo tvarkymo problemų sprendimo Finansavimo šaltinis iai ES fondų lėšos LR valstybės biudžeto ir Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 9 168 21 tūkst Eur Paramos lėšos 8 683 10 tūkst Eur Savivaldybės lėšos 485 11 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2008 06 2012 11 Paskutinis atnaujinimas 2015 10 06 09 13 20 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-infrastrukturos-pletra-Akmenes-rajone/680 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone (Ventoje, Papilėje, Žerkščiuose)
  turi siekti 95 visų LR gyventojų Šiuo metu Akmenės rajono savivaldybėje vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas nesiekia 95 Dalis gyventojai neturi galimybių naudotis vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis todėl Akmenės rajono savivaldybėje kyla sanitarinės ekonominės ir aplinkosauginės problemos Projekto tikslas yra prisidėti prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimo ir plėtros Akmenės rajono savivaldybėje pagal nustatytus kokybės aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus Minėtam tikslui iškeltas projekto uždavinys išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus Akmenės rajono savivaldybėje Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu vykdymą Įgyvendinus projektą bus nutiesta 8 2 km vandentiekio ir 13 1 km nuotekų tinklų Prie nuotekų tinklų Ventoje bus galimybė prisijungti 148 Papilėje 823 Žerkščiuose 303 gyventojams Siektini rezultatai Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu vykdymą Įgyvendinus projektą bus nutiesta 8 2 km vandentiekio ir 13 1 km nuotekų tinklų Prie nuotekų tinklų Ventoje bus galimybė prisijungti 148 Papilėje 823 Žerkščiuose 303 gyventojams Finansavimo šaltinis iai ES fondų lėšos LR valstybės biudžeto ir Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 3 648 63 tūkst

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Vandens-tiekimo-ir-nuotekutvarkymo-infrastruk...toje-Papileje--Zerkciuose/687 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Akmenės rajono Akmenės gimnazijos pastato Laižuvos g. 7, Akmenės rajono savivaldybėje rekonstravimas
  savivaldybės administracija Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto tikslas sumažinti gimnazijos pastato energijos vartojimo sąnaudas pagerinti pastato šilumines ir energetines charakteristikas tuo pačiu prailginti pastato konstrukcijų ilgaamžiškumą padidinti jo vertę ir estetinę išvaizdą Siekiant šio tikslo bus įgyvendintos ekonomiškiausios energijos išteklių taupymo priemonės pagrįstos 2011 m liepos mėn atlikto energijos vartojimo audito metu įvertintomis energijos išteklių ir energijos sąnaudomis pastate t y pastato išorinių sienų ir cokolio šiltinimas langų ir lauko durų keitimas stiklo blokelių keitimas į langus grindų ant grunto šiltinimas šilumos tiekimo ir karšto vandens sistemų modernizavimas vėdinimo sistemos modernizavimas keičiant į šilumogrąžinę vėdinimo sistemą apšvietimo sistemos ir su ja susijusios instaliacijos modernizavimas Įgyvendinus planuojamas priemones numatoma kasmet sutaupyti 387 95 MWh šilumos Siektini rezultatai Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie kiekybiniai rodikliai priemonės produkto rodiklis energijos taupymo požiūriu atnaujintas Akmenės gimnazijos pastatas 1 vnt priemonės rezultato rodiklis atnaujintame Akmenės gimnazijos pastate sutaupytas šilumos energijos kiekis 0 39 GWh Finansavimo šaltinis iai Sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas Projekto vertė 851 48 tūkst Eur Paramos lėšos 797 61 tūkst Eur Savivaldybės lėšos 53 87 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2011 07 2013 10 Paskutinis atnaujinimas 2015 10 06 13 31 22 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Akmenes-rajono-Akmenes--gimnazijos-pastato-La...ivaldybeje-rekonstravimas/709 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas
  vykdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija Trumpas projekto esmės aprašymas Naujosios Akmenės vaikų lopšelio darželio Žvaigždutė pastatas statytas 1978 m Statybai naudotos medžiagos neatitiko šiuolaikinių reikalavimų Siekiant išsaugoti pastatą pratęsti jo konstrukcijų gyvavimo laiką bei pagerinti vidaus patalpų mikroklimatą šilumosaugą reikėjo atlikti pastato rekonstravimą Atlikus pastato apžiūrą buvo nustatyta bloga langų ir išorės stogo šildymo sistemos būklė nepakankama atitvarų šiluminė varža patiriami santykinai dideli šilumos nuostoliai Nuolat blogėjanti pastato būklė didino eksploatacines išlaidas Projektu buvo siekiama rekonstruoti pastatą mažinti pastato suvartojamos energijos sąnaudas didinti energijos vartojimo efektyvumą gerinti šilumines charakteristikas inžinerines sistemas ir pasiekti kad patalpų temperatūra atitiktų higienos normų reikalavimus Pasiekti rezultatai Įgyvendinant projektą buvo parengtas energijos vartojimo auditas ir techninis projektas atlikta techninio projekto ekspertizė Vykdant rekonstrukcijos darbus buvo pakeista 327 67 kv m langų apšiltinta 778 7 kv m sienų 833 7 kv m stogo pakeistos lauko durys atnaujintas šiluminis mazgas atlikti kiti būtini darbai Finansavimo šaltinis iai ES Sanglaudos fondo lėšos ir Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto vertė 158 91 tūkst Eur Paramos lėšos 132 18 tūkst Eur Pareiškėjo lėšos 26 73 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009 05 2011 05 Paskutinis atnaujinimas 2015 06 01 10 02 19 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Naujosios-Akmenes-vaiku--lopelio-darzelio-Zva...iu-sistemu-modernizavimas/734 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Kruopių vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas
  gerinti mokinių mokymosi bei pedagogų darbo sąlygas Tikslui pasiekti buvo numatyta atlikti mokyklos pastato rekonstravimo darbus Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas energijos taupymo priemonėms įgyvendinti Projektu buvo siekiama mažinti Kruopių vidurinės mokyklos pastato suvartojamos energijos sąnaudas didinti energijos vartojimo efektyvumą gerinti pastato šilumines charakteristikas inžinerines sistemas Pasiekti rezultatai Vykdant projektą buvo siekiama sumažinus Kruopių vidurinės mokyklos pastato suvartojamos energijos sąnaudas pasiekti šiuos tikslus padidinti suvartojamos energijos efektyvumą sumažinti neigiamą poveikį aplinkai užtikrinti palankias mokymuisi sąlygas mokyklos pastato patalpose Šie tikslai buvo pasiekti parengus techninį projektą atlikus jo ekspertizę bei atlikus Kruopių vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo darbus Buvo atlikti šie darbai pakeista langų 425 kv m pakeistos lauko durys 27 5 kv m apšiltintas korpusų 2c2 p ir 3c2 p šlaitinis stogas ir įrengta nauja danga 650 kv m apšiltintas korpuso 1c2 p stogas ir įrengta nauja danga 893 kv m apšiltintos sienos ir cokolis 2540 kv m rekonstruota šildymo sistema Finansavimo šaltinis iai Sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas Projekto vertė 270 91 tūkst Eur Paramos lėšos 267 15 tūkst Eur Savivaldybės lėšos 3 77 tūkst Eur Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009 05 2011 05 Paskutinis atnaujinimas 2015 06 01 09 39 52 Atgal meras VITALIJUS MITROFANOVAS Darbotvarkė Priėmimo valandos Rašau

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Kruopiu-vidurines-mokyklospastato-rekonstravimas/733 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajono savivaldybė - Naujosios Akmenės ligoninės pastato rekonstravimas
  energetinių charakteristikų gerinimu Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti pastato stogo rekonstrukciją pakeisti pastato langus VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė vienintelė Akmenės rajone veikianti stacionari gydymo įstaiga Šios kaip ir daugelio Lietuvos sveikatos įstaigų pastato būklė neatitinka šiandienos keliamų reikalavimų patalpose neužtikrinamos elementarios sanitarinės higieninės sąlygos nepakankama atitvarų šiluminė varža dėl ko patiriami santykinai dideli šilumos nuostoliai VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatas pastatytas 1975 1976 metais Projektiniai ligoninės pastato išorinių atitvarų šiluminių charakteristikų sprendimai išspręsti pagal tuo metu galiojusias statybos normas kurios turėjo žymiai prastesnius energetinius reikalavimus pastatams Be to nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys efektyviam energijos vartojimui Dėl to minėta įstaiga patiria nepagrįstai didelius šilumos energijos nuostolius vidaus temperatūra šildymo sezono metu yra tik 15 C Siekiant sutaupyti šilumos energiją ir jos išlaidas pailginti pastatytų konstrukcijų ilgaamžiškumą ir pagerinti ligonių gydymosi bei darbuotojų darbo sąlygas tikslinga rekonstruoti minėtos ligoninės pastatą Siektini rezultatai Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie kiekybiniai rodikliai priemonės produkto rodiklis energijos taupymo požiūriu atnaujintas Naujosios Akmenės ligoninės pastatas 1 vnt priemonės rezultato rodiklis atnaujintame Naujosios Akmenės ligoninės pastate sutaupytas šilumos energijos kiekis 0 2 GWh Finansavimo šaltinis iai Sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas Projekto vertė 238 068 tūkst Eur Paramos lėšos 238 068 tūkst Eur Savivaldybės lėšos Projekto

  Original URL path: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Naujosios-Akmenes-ligonines-pastato-rekonstravimas/746 (2016-02-13)
  Open archived version from archive