archive-lt.com » LT » A » AMPULE.LT

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • AIVLOSIN 625 mg/g, granulės naudoti su geriamuoju vandeniui fazanams - veterinariniai vaistai
  kai sumažėja vandens vartojimas reikia gydyti tinkamu švirkščiamu veterinariniu vaistu 4 5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės naudojant vaistą gyvūnams Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis geros priežiūros ir higienos praktikos Tinkama klinikinė praktika yra kai gydymas pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais Jei tai neįmanoma gydymas turi būti taikomas remiantis vietine regionine ūkio epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą Naudojant veterinarinį vaistą kitaip nei nurodyta VVA gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika bei dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais makrolidais veiksmingumas 22 Specialios atsargumo priemonės asmenims naudojantiems vaistą gyvūnams Nustatyta kad laboratoriniams gyvūnams tilvalozinas sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas todėl žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu Maišant veterinarinį vaistą ir tvarkant vaistinį vandenį reikia vengti tiesioginio sąlyčio su akimis oda ir gleivine Maišant veterinarinį vaistą reikia naudoti asmeninės apsaugos priemones spec drabužius nepralaidžias pirštines ir respiratorių puskaukę atitinkančius Europos standartą EN 149 arba nevienkartinį respiratorių atitinkantį Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu Europos standartą EN 143 Užterštą odą reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę 4 6 Nepalankios reakcijos dažnumas ir sunkumas Nežinomos 4 7 Naudojimas vaikingoms patelėms laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms kiaulėms ir laktacijos metu nenustatytas Naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais nenustatytas teratogeninis poveikis Toksinis graužikų patelei poveikis nustatytas duodant 400 mg 1 kg kūno svorio ir didesnes tilvalozino dozes Pelėms duodant toksinį patelei poveikį turinčias dozes nustatytas nedidelis vaisiaus kūno svorio sumažėjimas 4 8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nežinoma 4 9 Dozės ir naudojimo būdas Naudoti su geriamu vandeniu Paros dozė yra 5 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio naudojama su geriamu vandeniu 5 d iš eilės Visą reikalingą vaisto kiekį galima apskaičiuoti pagal tokią formulę Bendras vaisto svoris gramais bendras gydomų kiaulių kūno svoris kg x 5 625 Pagal apskaičiuotą reikalingą vaisto kiekį reikia pasirinkti atitinkamą maišelių skaičių 40 g pakelio pakanka iš viso 5 000 kg sveriančioms kiaulėms pvz 250 kiaulių kurios vidutiniškai sveria po 20 kg gydyti 160 g pakelio pakanka iš viso 20 000 kg sveriančioms kiaulėms pvz 400 kiaulių kurios vidutiniškai sveria po 50 kg gydyti Norint tinkamai dozuoti gali tekti ruošti koncentruotą pagrindinį tirpalą pvz iš viso 2 500 kg sveriančioms kiaulėms gydyti reikia naudoti tik 50 paruošto koncentruoto tirpalo paruošto iš 40 g pakelio Vaistą reikia duoti su tokiu vandens kiekiu kokį kiaulės išgeria per parą Gydymo metu neturi būti jokio kito geriamo vandens šaltinio 23 Maišymo nurodymai Vaistą galima įmaišyti tiesiai į geriamo vandens sistemą arba pirma įmaišyti kaip koncentruotą tirpalą į mažesnį kiekį vandens o po to įmaišyti jį į geriamo vandens sistemą Maišant vaistą į geriamo vandens sistemą pakelio turinį reikia išberti ant vandens paviršiaus ir gerai išmaišyti kol tirpalas taps skaidrus paprastai 3 min Ruošiant koncentruotą tirpalą didžiausia koncentracija turi būti 40 g vaisto 1 500 ml arba 160 g vaisto 6 000 ml o tirpalą reikia maišyti 10 min Po šio laiko likęs drumstumas neturės įtakos veterinarinio vaisto veiksmingumui 4 10 Perdozavimas simptomai pirmosios pagalbos priemonės priešnuodžiai jei būtina Kiaulėms 5 d duodant iki 100 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio paros dozę netoleravimo požymių nenustatyta 4 11 Išlauka Kiaulienai ir subproduktams 1 para 5 FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė makrolidų grupės antibiotikas ATCvet kodas QJ01FA92 5 1 Farmakodinaminės savybės Tilvalozinas yra makrolidų grupės antibiotikas Makrolidai yra metabolitai arba dirvožemio mikroorganizmų metabolitų dariniai gaunami fermentacijos būdu Makrolidai slopina baltymų sintezę grįžtamai jungdamiesi prie 50S ribosomos subvieneto Apskritai makrolidai laikomi bakteriostatinėmis medžiagomis Tilvalozinas aktyviai veikia patogeninius mikroorganizmus išskirtus iš įvairių rūšių gyvūnų daugiausia gramteigiamus mikroorganizmus ir mikoplazmas tačiau taip pat veikia gramneigiamus mikroorganizmus tarp jų Lawsonia intracellularis Bakterijos gali tapti atsparios antimikrobinėms medžiagoms Yra keli mechanizmai dėl kurių atsiranda atsparumas makrolidų junginiams Negalima atmesti ir makrolidų grupės antibiotikams būdingo kryžminio atsparumo 5 2 Farmakokinetinės savybės Sugirdžius tilvalozino tartratas greitai absorbuojamas Tilvalozinas plačiai pasiskirsto audiniuose didžiausios koncentracijos nustatomos kvėpavimo takų audiniuose tulžyje žarnų gleivinėje blužnyje inkstuose ir kepenyse Tilvalozino tmax yra maždaug 2 2 val galutinis pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 2 2 val Nustatyta kad tilvalozinas kaupiasi fagocitinėse ir žarnų epitelio ląstelėse Ląstelių viduje susidaro didesnė iki 12x koncentracija nei ląstelės išorėje In vivo tyrimais nustatytos didesnės tilvalozino koncentracijos kvėpavimo takų gleivinės sluoksnyje ir žarnų audiniuose nei kraujo plazmoje Pagrindinis tilvalozino metabolitas yra 3 acetiltilozinas 3 AT kuris taip pat yra mikrobiologiškai aktyvus 24 6 FARMACINIAI DUOMENYS 6 1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Laktozės monohidratas 6 2 Nesuderinamumai Nežinomi 6 3 Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas nepažeidus originalios pakuotės 3 metai Vaistinio geriamojo vandens tinkamumo laikas 24 val Reikia ruošti tik tokį vaistinio geriamo vandens kiekį kurio pakaktų paros reikmėms Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 6 4 Specialieji laikymo nurodymai Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Negalima laikyti atidarytų pakelių 6 5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys Aliuminio folija laminuoti pakeliai po 40 g arba 160 g granulių 6 6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 7 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 8 RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI EU 2 04 044 009 40 g EU 2 04 044 010 160 g 9 REGISTRACIJOS PERREGISTRACIJOS DATA 2004 m rugsėjo 9 d 25 10 TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http www ema europa eu DRAUDIMAS PREKIAUTI TIEKTI IR ARBA NAUDOTI Nėra 26 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu fazanams 2 KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veiklioji medžiaga tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr 6 1 p 3 VAISTO FORMA Granulės skirtos naudoti su geriamuoju vandeniu Baltos granulės 4 KLINIKINIAI DUOMENYS 4 1 Paskirties gyvūnų rūšys Fazanai 4 2 Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis Fazanams sergantiems kvėpavimo liga susijusia su Mycoplasma gallisepticum gydyti 4 3 Kontraindikacijos Nėra 4 4 Specialieji nurodymai Pastebėjus mikoplazmozei būdingus klinikinius požymius reikia kiek galima greičiau pradėti gydymą Gydyti reikia visus pulko kuriame pastebėtas susirgimas paukščius 4 5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės naudojant vaistą gyvūnams Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis tinkamų gyvūnų laikymo ir higienos reikalavimų Vaisto naudojimas turi būti pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais Jei tai neįmanoma gydymas turi būti taikomas remiantis vietine regiono ūkio epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą Naudojant vaistą kitaip nei nurodyta gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika taip pat dėl galimo kryžminio atsparumo gali sumažėti gydymo kitais makrolidais efektyvumas Specialios atsargumo priemonės asmenims naudojantiems vaistą gyvūnams Nustatyta kad tilvalozinas laboratoriniams gyvūnams sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas todėl žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu 27 Maišant veterinarinį vaistą ir naudojant vaistinį vandenį reikia vengti tiesioginio sąlyčio su akimis oda ir gleivinėmis Maišant veterinarinį vaistą būtinos asmeninės apsaugos priemonės nepralaidžios pirštinės ir puskaukė respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 149 arba nevienkartinis respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu Europos standartą EN 143 Užterštą odą reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę 4 6 Nepalankios reakcijos dažnumas ir sunkumas Nežinomos 4 7 Naudojimas vaikingoms patelėms laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Veterinarinio vaisto saugumas kiaušinių dėjimo metu nenustatytas 4 8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nežinoma 4 9 Dozės ir naudojimo būdas Skirta naudoti su geriamuoju vandeniu 3 dienas iš eilės reikia girdyti 25 mg geriamajame vandenyje ištirpinto tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą Nustatykite bendrą paukščių kuriuos reikia gydyti svorį kg Pavyzdžiui vieno 40 g pakelio pakanka iš viso 1 000 paukščių kurių vidutinis kūno svoris yra 1 kg gydyti Norint tinkamai dozuoti gali tekti ruošti koncentruotą pradinį tirpalą pvz 500 kg bendro svorio paukščiams gydyti reikia naudoti tik 50 paruošto koncentruoto tirpalo paruošto iš 40 g pakelio Veterinarinį vaistą reikia įmaišyti į vandens kiekį kurį paukščiai suvartos per parą Išgeriamas vaistinio vandens kiekis priklauso nuo klinikinės gyvūnų būklės Tinkamai dozei nustatyti reikia atitinkamai koreguoti Aivlosin koncentraciją Gydymo metu neturi būti jokių kitų geriamojo vandens šaltinių Maišymo nurodymai Veterinarinį vaistą galima įmaišyti tiesiai į geriamojo vandens sistemą arba pirma kaip koncentruotą tirpalą įmaišyti į mažesnį vandens kiekį ir po to įmaišyti į geriamojo vandens sistemą Maišant veterinarinį vaistą tiesiai į geriamojo vandens sistemą pakelio turinį reikia išberti ant vandens paviršiaus ir gerai išmaišyti kol tirpalas taps skaidrus paprastai prireikia 3 min Ruošiant koncentruotą tirpalą didžiausia koncentracija turi būti 40 g vaisto 1 500 ml vandens tirpalą reikia maišyti 10 min Po tiek laiko likęs drumstumas vaisto efektyvumui įtakos neturės 4 10 Perdozavimas simptomai pirmosios pagalbos priemonės priešnuodžiai jei būtina Paukščiams kuriems buvo duodama iki 150 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą netoleravimo požymių nepastebėta 28 4 11 Išlauka Skerdienai ir subproduktams 2 paros Negalima išleisti fazanų mažiausiai dvi dienas po gydymo pabaigos Neregistruota naudoti dedantiems paukščiams kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui 5 FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė Makrolidinis antibiotikas ATCvet kodas QJ01FA92 5 1 Farmakodinaminės savybės Tilvalozinas yra makrolidinis antibiotikas Makrolidai yra metabolitai arba fermentuojant gaunami dirvos mikroorganizmų metabolitų dariniai Grįžtamai jungdamiesi prie 50S ribosomos subvieneto jie slopina baltymų sintezę Bendrai jie yra priskiriami bakteriostatinėms medžiagoms Tilvalozinas aktyviai veikia iš įvairių gyvūnų rūšių išskirtus patogeninius mikroorganizmus daugiausia gramteigiamus mikroorganizmus ir mikoplazmas taip pat kai kuriuos gramneigiamus mikroorganizmus Tilvalozinas aktyviai veikia šią paukščių organizme aptinkamą mikoplazmų rūšį Mycoplasma gallisepticum Mažiausia slopinamoji tilvalozino koncentracija veikianti M gallisepticum yra 0 007 0 25 µg ml Nustatyta kad makrolidai tarp jų tilvalozinas veikia įgimtą imuninę sistemą kuri gali padidinti tiesioginį antibiotiko poveikį patogenui ir pagerinti klinikinę būklę Bakterijos gali tapti atsparios antimikrobinėms medžiagoms Yra daug atsparumo makrolidų junginiams išsivystymo mechanizmų Negalima atmesti ir kryžminio atsparumo antibiotikų makrolidų grupėje Tilozinui atsparių padermių mikoplazmos paprastai būna mažiau jautrios tilvalozinui 5 2 Farmakokinetinės savybės Sugirdytas tilvalozino tartratas yra greitai absorbuojamas Tilvalozinas plačiai pasiskirsto audiniuose didžiausios koncentracijos nustatomos kvėpavimo organų audiniuose tulžyje žarnyno gleivinėje blužnyje inkstuose ir kepenyse Nustatyta kad tilvalozinas greitai susikaupia fagocitų ląstelėse ir žarnyno epitelio ląstelėse Ląstelėse ląstelių viduje susidarė iki 12 kartų didesnės koncentracijos palyginti su koncentracija ne ląstelėse In vivo tyrimai parodė kad kvėpavimo takų gleivinės sienelėje ir žarnyno audiniuose tilvalozino koncentracijos būna didesnės nei plazmoje Pagrindinis tilvalozino metabolitas yra 3 acetiltilozinas 3 AT kuris taip pat yra mikrobiologiškai aktyvus Tilvalozino ir aktyvaus jo metabolito 3 AT galutinis pusinės eliminacijos laikas yra 1 1 45 val Praėjus šešioms valandoms po gydymo vidutinė tilvalozino koncentracija skrandžio ir žarnų gleivinėje buvo 133 ng g skrandžio ir žarnų turinyje 1 040 ng g Aktyvaus metabolito 3 AT vidutinė koncentracija buvo atitinkamai 57 9 ng g ir 441 ng g 29 6 FARMACINIAI DUOMENYS 6 1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Laktozė 6 2 Nesuderinamumai Nežinomi 6 3 Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas nepažeidus originalios pakuotės 3 metai Vaistinio geriamojo vandens tinkamumo laikas 24 valandos Reikia ruošti tik parai reikalingo vaistinio geriamojo vandens kiekį Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 6 4 Specialieji laikymo nurodymai Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Atidarytų pakelių laikyti negalima 6 5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys Aliuminio folijos sluoksniu padengti pakeliai po 40 g 6 6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 7 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 8 RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI EU 2 04 044 012 40 g 9 REGISTRACIJOS PERREGISTRACIJOS DATA 2004 m rugsėjo 9 d 30 10 TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http www ema europa eu DRAUDIMAS PREKIAUTI TIEKTI IR ARBA NAUDOTI Nėra 31 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 42 5 mg g geriamieji milteliai kiaulėms 2 KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veiklioji medžiaga tilvalozinas 42 5 mg g tilvalozino tartratas Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr 6 1 p 3 VAISTO FORMA Geriamieji milteliai Smėlio spalvos grūdėti milteliai 4 KLINIKINIAI DUOMENYS 4 1 Paskirties gyvūnų rūšys Kiaulės 4 2 Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija sukelta jautrių Mycoplasma hyopneumoniae padermių gydyti ir profilaktikai Skiriant rekomenduotinomis dozėmis sumažėja pažeidimų plaučiuose ir svorio kritimas tačiau Mycoplasma hyopneumoniae sukelta infekcija nėra pašalinama Kiaulėms sergančioms proliferacine enteropatija sukelta Lawsonia intracellularis bandose kuriose diagnozė buvo nustatyta remiantis ligos istorija skrodimo ir klinikinės patologijos duomenimis gydyti Kiaulėms pasireiškus dizenterijos sukeltos Brachyspira hyodysenteriae protrūkiams gydyti bandose kuriose šis susirgimas buvo nustatytas ir naujų klinikinių atvejų profilaktikai 4 3 Kontraindikacijos Nėra 4 4 Specialieji nurodymai Esant ūminiams ir sunkiems kiaulių susirgimų atvejams dėl kurių sumažėja maisto ir vandens vartojimas kiaules reikia gydyti atitinkamais injekciniais veterinariniais vaistais Esant atsparumo kitiems makrolidams pvz tilozinui atvejui B hyodysenteriae padermės paprastai pasižymi didesnėmis MIC reikšmėmis Šio sumažėjusio jautrumo klinikinė svarba dar nėra visiškai ištirta Neatmestina kryžminio atsparumo tarp tilvalozino ir kitų makrolidų galimybė 4 5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės naudojant vaistą gyvūnams Pagal galiojančią klinikinę praktiką gydymą reikia skirti remiantis jautrumo tyrimo rezultatais 32 Specialios atsargumo priemonės asmenims naudojantiems vaistą gyvūnams Kadangi buvo nustatyta jog šis veterinarinis vaistas sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas laboratoriniams gyvūnams žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu Dedant veterinarinio vaisto į individualaus raciono pašarą ir šį vaistinį pašarą naudojant būtina stengtis kad vaisto nepatektų į akis ant odos ir gleivinės Dirbant su veterinariniu vaistu ar vaistiniu pašaru turi būti dėvimos asmeninės apsaugos priemonės spec drabužiai nelaidžios pirštinės ir vienkartinis respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 149 arba daugkartinio naudojimo respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu EN 143 Patekus ant odos reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę 4 6 Nepalankios reakcijos dažnumas ir sunkumas Nežinomos 4 7 Naudojimas vaikingoms patelėms laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Nebuvo nustatyta ar saugu skirti Aivlosin paršingoms kiaulėms ir laktacijos metu Naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais nenustatytas teratogeninis poveikis Toksinis poveikis vaikingoms graužikų patelėms buvo pastebėtas skyrus 400 mg kg kūno svorio ir didesnes dozes Skyrus toksiškas vaikingoms patelėms dozes buvo pastebėtas nežymus pelių vaisiaus kūno svorio sumažėjimas 4 8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Negalima atmesti kryžminio atsparumo kitiems makrolidiniams antibiotikams 4 9 Dozės ir naudojimo būdas Naudoti tik atskiroms kiaulėms fermose kuriose gydyti reikia tik nedidelį skaičių kiaulių Didesnės grupės turėtų būti gydomos vaistiniais pašarais į kuriuos įmaišyta premikso Kiaul ių sergančių enzootine pneumonije gydymui ir profilaktikai Paros dozė yra 2 125 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio 7 dienas iš eilės Antrinė infekcija sukelta tokių mikroorganizmų kaip Pasteurella multocida ir Actinobacillus pleuropneumoniae gali komplikuoti enzootinę kiaulių pneumoniją Tokiu atveju būtina naudoti specialius vaistus Kiaulių sergančių proliferacine enteropatija ileitu gydymui Dozė sušeriant per parą su pašaru 4 25 mg tilvalozino vienam kūno masės kg 10 dienų iš eilės Kiaulių sergančių dizenterija gydymui ir profilaktikai Dozė sušeriant per parą su pašaru 4 25 mg tilvalozino vienam kūno masės kg 10 dienų iš eilės Šeriama kruopščiai įmaišius Aivlosin į maždaug 200 500 g pašaro po to kruopščiai įmaišius šį premiksą į likusį dienos pašarą Tinkamam Aivlosin kiekiui matuoti pateikiami 2 dydžių dozavimo kaušeliai Milteliai turi būti sumaišomi su dienos pašaru pagal toliau pateiktą aprašą Pašaras su geriamaisiais milteliais turi būti duodamas kaip vienintelis pašaras aukščiau nurodytais laikotarpiais 33 Kiaulė kuri bus gydoma turi būti pasverta Darant prielaidą kad kiaulė per dieną suėda tokį pašaro kiekį kuris atitinka 5 jos kūno svorio turi būti apskaičiuotas pašarų kiekis kurį kiaulė galėtų suėsti Kiekį reikia atitinkamai keisti kiaulėms kurios kasdien suėda mažiau ar ribojamas jų ėdimas Tinkamas Aivlosin kiekis turi būti dedamas į apskaičiuotą kiekvienai kiaulei dienos pašarų kiekį kibire ar panašiame inde ir gerai išmaišytas Veterinarinis vaistas turi būti įmaišomas tik į sausą negranuliuotą pašarą Pastaba Vaistas turi būti matuojamas kaušeliais be kaupo Gydymo vaistais papildymui turėtų būti taikoma gero ūkininkavimo ir higienos praktika siekiant sumažinti infekcijos riziką ir kontroliuoti atsparumo įgijimo eigą 4 10 Perdozavimas simptomai pirmosios pagalbos priemonės priešnuodžiai jei būtina Iki 10 kartų viršijus rekomenduotiną dozę jokių netoleravimo požymių augančioms kiaulėms nepastebėta 4 11 Išlauka Skerdienai ir subproduktams 2 paros 5 FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė makrolidų grupės antibiotikas ATCvet kodas QJ01FA92 5 1 Farmakodinaminės savybės Tilvalozino tartratas yra makrolidų grupės antibiotikas antibakteriškai veikiantis gramteigiamus ir kai kuriuos gramneigiamus mikroorganizmus ir mikoplazmas Jis veikia slopindamas baltymų sintezę bakterijos ląstelėje Makrolidų grupės antibiotikai yra metabolitai ar pusiau sintetiniai dirvožemio mikroorganizmų metabolitų dariniai gauti fermentacijos būdu Jie turi skirtingų dydžių laktono žiedus ir dėl dimetilamino grupės yra šarminiai junginiai Tilvalozino žiedas yra šešiolikanaris Makrolidai slopina baltymų sintezę grįžtamai jungdamiesi prie ribosomos 50S subvieneto Jie jungiasi donoro vietoje ir sustabdo translokaciją reikalingą peptidų grandinei ilgėti Jie daugiausia veikia tik greitai besidauginančius mikroorganizmus Makrolidai dažniausiai yra laikomi bakteriostatinėmis ir mikoplazmostatinėmis medžiagomis 34 Yra daug mechanizmų dėl kurių vystosi atsparumas makrolidų junginiams ribosominio taikinio pasikeitimas aktyvus išpumpavimas efliuksas ir inaktyvuojančių fermentų sintezė Praktikoje iki šiol nebuvo pranešta ar nustatyta Mycoplasma hyopneumoniae ir Lawsonia intracellularis atsparumo tilvalozinui atvejų Nebuvo nustatyta ir Brachyspira hyodysenteriae jautrumo šiam vaistui riba Esant atsparumo kitiems makrolidams pvz tilozinui atvejui B hyodysenteriae padermės paprastai pasižymi didesnėmis MIC reikšmėmis Šio sumažėjusio jautrumo klinikinė svarba dar nėra visiškai ištirta Neatmestina kryžminio atsparumo tarp tilvalozino ir kitų makrolidinių antibiotikų galimybė 5 2 Farmakokinetinės savybės Davus per os Aivlosin tilvalozino tartratas greitai absorbuojasi Sušėrus rekomenduotiną dozę 0 06 0 066 µg ml koncentracijos plaučiuose nustatytos praėjus 2 ir 12 val po gydymo Pirminis junginys plačiai pasiskirsto audiniuose didžiausios jo koncentracijos nustatytos plaučiuose tulžyje žarnų gleivinėje blužnyje inkstuose ir kepenyse Yra įrodymų kad makrolidų koncentracija yra didesnė infekcijos vietoje negu kraujo plazmoje ypač neutrofiluose alveoliniuose makrofaguose alveolinėse epitelinėse ląstelėse Biotransformacijos tyrimais in vitro patvirtinta jog pirminis junginys yra greitai biotransformuojamas į 3 O acetiltiloziną Tyrimuose su 14C Aivlosin kai 7 dienas kiaulėms buvo duodama po 2 125 mg kg per 70 dozės išsiskyrė su išmatomis nuo 3 iki 4 dozės su šlapimu 6 FARMACINIAI DUOMENYS 6 1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Magnio trisilikatas sepiolitas pašariniai kvietiniai miltai hidroksipropilo celiuliozė nuriebalinti sojų pupelių miltai 6 2 Nesuderinamumai Nežinomi 6 3 Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas nepažeidus originalios pakuotės 3 metai Nesuėstas pašaras į kurį buvo pridėta geriamųjų miltelių turi būti pakeistas per 24 val 6 4 Specialieji laikymo nurodymai Laikyti žemesnėje kaip 30 C Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje 6 5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys Vienas aliuminio folija poliesteriu laminuotas 500 g maišelis Pridėti 1 ml ir 5 ml talpos dozavimo kaušeliai 35 6 6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 7 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 8 RINKODAROS TEISĖS NUMERIS EU 2 04 044 013 9 REGISTRACIJOS PERREGISTRACIJOS DATA 2004 m rugsėjo 9 d 10 TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http www ema europa eu DRAUDIMAS PREKIAUTI TIEKTI IR ARBA NAUDOTI Nėra 36 II PRIEDAS A GAMINTOJAS AI ATSAKINGAS I UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ B RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO C RINKODAROS TEISĖS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS NAUDOJIMO D DUOMENYS APIE DLK 37 A GAMINTOJAS AI ATSAKINGAS I UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ Gamintojo atsakingo už vaisto serijos išleidimą pavadinimas ir adresas Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders Cod Beck Mill Dalton Thirsk North Yorkshire YO7 3HR Jungtinė Karalystė B RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO Parduodama tik su veterinariniu receptu KITOS SĄLYGOS Maišant vaistinį premiksą į pašarą būtina atsižvelgti į oficialius nurodymus C RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS NAUDOJIMO Nėra D DUOMENYS APIE DLK Tilvalozinas yra leistina medžiaga kaip aprašyta priedo prie Komisijos reglamento ES Nr 37 2010 1 lentelėje PCS 6 1 skyriuje išvardytos pagalbinės medžiagos yra arba leistinos medžiagos kurioms kaip nurodyta priedo prie Komisijos reglamento ES Nr 37 2010 1 lentelėje nereikia DLK arba laikomos neįtrauktomis į Reglamentą EK Nr 470 2009 kai yra naudojamos šiame preparate 38 III PRIEDAS ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 39 A ŽENKLINIMAS 40 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 42 5 mg g vaistinis premiksas kiaulėms Aivlosin 8 5 mg g vaistinis premiksas kiaulėms 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Veiklioji medžiaga tilvalozinas tilvalozino tartratas 42 5 mg g tilvalozinas tilvalozino tartratas 8 5 mg g Užpildas magnio trisilikatas pašariniai kvietiniai miltai 3 VAISTO FORMA Vaistinis premiksas 4 PAKUOTĖS DYDIS 20 kg 5 kg 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 6 INDIKACIJOS Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija gydyti ir profilaktiškai Kiaulėms sergančioms proliferacine enteropatija ileitu gydyti Kiaulių dizenterijos protrūkių gydymui bandose kuriose šis susirgimas buvo nustatytas ir profilaktiniam apsisaugojimui nuo šios ligos pasikartojimo atvejų 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Maišyti į pašarą Maišyti tik į sausą pašarą Maišymo nuorodos Veterinariniam vaistui maišyti į pašarą reikia naudoti juostinius horizontalius maišytuvus Rekomenduotina pirmiausiai Aivlosin sumaišyti su 10 kg pašaro po to gautą mišinį gerai tolygiai išmaišyti su likusia dalimi pašarų Po to vaistinį pašarą galima granuliuoti Granuliavimo sąlygos apima vieną apdorojimo garais 5 min etapą ir granuliavimą ne didesnėje kaip 70 C temperatūroje normaliomis sąlygomis Žinomų nesuderinamumų nėra Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 41 8 IŠLAUKA Skerdienai ir subproduktams 2 paros 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su vaistu Maišant veterinarinį vaistą bei dirbant su vaistiniu pašaru būtina stengtis kad jų nepatektų į akis ant odos ir gleivinės todėl būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones spec drabužius nepralaidžias pirštines ir arba vienkartinį respiratorių atitinkantį Europos standartą EN 149 arba daugkartinio naudojimo respiratorių atitinkantį Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu EN 143 Patekus ant odos reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę 10 TINKAMUMO DATA TINKA iki mėnuo metai 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti žemesnėje kaip 30 C Aivlosin 42 5 mg g Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje Aivlosin 8 5 mg g Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui nurodytam ant etiketės Įmaišius į pašarą ar granuliuotą pašarą tinka naudoti 1 mėn Aivlosin 42 5 mg g Įmaišius į pašarą tinka naudoti 2 mėnesiai į granuliuotą pašarą 2 sav Aivlosin 8 5 mg g 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Tik veterinariniam naudojimui parduodama tik su veterinariniu receptu Maišant vaistinį premiksą į pašarą būtina atsižvelgti į oficialius nurodymus 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 42 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 001 Aivlosin 42 5 mg g 20 kg EU 2 04 044 002 Aivlosin 42 5 mg g 5 kg EU 2 04 044 003 Aivlosin 8 5 mg g 20 kg EU 2 04 044 004 Aivlosin 8 5 mg g 5 kg 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 43 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 8 5 mg g geriamieji milteliai kiaulėms 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Veiklioji medžiaga tilvalozinas tilvalozino tartratas 8 5 mg g 3 VAISTO FORMA Geriamieji milteliai 4 PAKUOTĖS DYDIS 1 kg 3 kg 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 6 INDIKACIJOS Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija gydyti ir profilaktiškai Kiaulėms sergančioms proliferacine enteropatija ileitu gydyti Kiaulėms sergančioms dizenterija gydyti ir profilaktiškai 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Naudoti per os Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį Dėti tik į sausus pašarus 8 IŠLAUKA Skerdienai ir subproduktams 2 paros 44 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Reikia vengti tiesioginio sąlyčio su akimis ir gleivine naudoti apsaugines priemones Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 10 TINKAMUMO DATA TINKA iki mėnuo metai 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui nurodytam ant etiketės Pašarai į kuriuos buvo pridėta geriamųjų miltelių ir nebuvo suėsti turi būti pakeisti per 24 val 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Tik veterinariniam naudojimui parduodama tik su veterinariniu receptu 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 005 1 kg EU 2 04 044 006 3 kg 45 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 46 MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 40 g pakelis 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOSIOS IŲJŲ MEDŽIAGOS Ų KIEKIS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 KIEKIS MASĖ TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS 40 g 4 NAUDOJIMO BŪDAS AI Naudoti su geriamuoju vandeniu 5 IŠLAUKA Paukštienai ir subproduktams 2 paros Negalima naudoti dedantiems paukščiams 6 SERIJOS NUMERIS Serija numeris 7 TINKAMUMO DATA Tinka iki mėnuo metai Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 8 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Atidarytų pakelių laikyti negalima 9 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Tik veterinariniam naudojimui parduodama tik su veterinariniu receptu 47 10 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 11 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 007 48 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 400 g pakelis 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 VAISTO FORMA Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu 4 PAKUOTĖS DYDIS 400 g 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Viščiukai 6 INDIKACIJOS Viščiukams sergantiems kvėpavimo liga susijusia su Mycoplasma gallisepticum gydyti ir profilaktiškai 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 8 IŠLAUKA Paukštienai ir subproduktams 2 paros Negalima naudoti dedantiems paukščiams 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 49 10 TINKAMUMO DATA Tinka iki Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Atidarytų pakelių laikyti negalima 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Sunaikinti pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Tik veterinariniam naudojimui parduodama tik su veterinariniu receptu 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 008 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 50 MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms pakeliai po 40 g 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOSIOS IŲJŲ MEDŽIAGOS Ų KIEKIS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 KIEKIS MASĖ TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS 40 g 4 NAUDOJIMO BŪDAS AI Naudoti su geriamuoju vandeniu 5 IŠLAUKA Kiaulienai ir subproduktams 1 para 6 SERIJOS NUMERIS Serija 7 TINKAMUMO DATA Tinka iki Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 8 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Negalima laikyti atidarytų pakelių 9 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Veterinariniam naudojimui Parduodama su veterinariniu receptu 51 10 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 11 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 009 52 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms pakeliai po 160 g 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 VAISTO FORMA Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu 4 PAKUOTĖS DYDIS 160 g 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 6 INDIKACIJOS Kiaulėms gydyti ir profilaktiškai sergant proliferacine enteropatija ileitu kurią sukelia Lawsonia intracellularis 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 8 IŠLAUKA Kiaulienai ir subproduktams 1 para 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 53 10 TINKAMUMO DATA Tinka iki Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Negalima laikyti atidarytų pakelių 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Naikinti pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Veterinariniam naudojimui Parduodama su veterinariniu receptu 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 010 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 54 MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu fazanams aliuminio folijos sluoksniu padengtas 40 g pakelis 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu fazanams Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOSIOS IŲJŲ MEDŽIAGOS Ų KIEKIS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 KIEKIS MASĖ TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS 40 g 4 NAUDOJIMO BŪDAS AI Naudoti su geriamuoju vandeniu 5 IŠLAUKA Išlauka skerdienai ir subproduktams 2 paros Negalima naudoti dedantiems paukščiams 6 SERIJOS NUMERIS Partija numeris 7 TINKAMUMO DATA Tinka iki mėnuo metai Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 8 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Atidarytų pakelių laikyti negalima 9 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Veterinariniam naudojimui Parduodama su veterinariniu receptu 55 10 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 11 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 012 40 g 56 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS geriamieji milteliai kiaulėms aliuminio folija poliesteriu laminuotas 500 g maišelis 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 42 5 mg g geriamieji milteliai kiaulėms 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Veiklioji medžiaga tilvalozinas 42 5 mg g tilvalozino tartratas 3 VAISTO FORMA Geriamieji milteliai 4 PAKUOTĖS DYDIS 500 g 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 6 INDIKACIJOS Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija gydyti ir profilaktiškai Kiaulėms sergančioms proliferacine enteropatija ileitu gydyti Kiaulėms sergančioms dizenterija gydyti ir profilaktiškai 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Naudoti su pašaru Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį Dėti tik į sausus pašarus 8 IŠLAUKA Išlauka skerdienai ir subproduktams 2 paros 57 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Reikia vengti tiesioginio sąlyčio su akimis oda ir gleivine naudoti apsaugines priemones Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 10 TINKAMUMO DATA Tinka iki mėnuo metai 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti žemesnėje kaip 30 C Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje Nesuėstas pašaras į kurį buvo pridėta geriamųjų miltelių turi būti pakeistas per 24 val 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Veterinariniam naudojimui Parduodama su veterinariniu receptu 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 013 58 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 59 B INFORMACINIS LAPELIS 60 INFORMACINIS LAPELIS Aivlosin 42 5 mg g vaistinis premiksas kiaulėms 1 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO JEI JIE SKIRTINGI PAVADINIMAS IR ADRESAS Rinkodaros teisės turėtojas ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė Vaisto serijos gamintojas Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders Cod Beck Mill Dalton Thirsk North Yorkshire YO7 3HR Jungtinė Karalystė 2 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 42 5 mg g vaistinis premiksas kiaulėms 3 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Veiklioji medžiaga tilvalozinas 42 5 mg g tilvalozino tartratas Užpildas magnio trisilikatas pašariniai kvietiniai miltai 4 INDIKACIJA OS Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija kurią sukelia jautrios Mycoplasma hyopneumoniae gydyti ir profilaktiškai Skiriant rekomenduotinomis dozėmis sumažėja pažeidimų plaučiuose ir svorio kritimas tačiau Mycoplasma hyopneumoniae nėra pašalinama Kiaulių proliferacinės enteropatijos ileito kurią sukelia Lawsonia intracellularis gydymui bandose kuriose diagnozė buvo nustatyta remiantis ligos istorija skrodimo ir klinikinės patologijos duomenimis Kiaulių dizenterijos kurią sukelia Brachyspira hyodysenteriae protrūkių gydymui bandose kuriose šis susirgimas buvo nustatytas ir profilaktiniam apsisaugojimui nuo šios ligos pasikartojimo atvejų 5 KONTRAINDIKACIJOS Nėra 61 6 NEPALANKIOS REAKCIJOS Nežinomos Pastebėjus bet kokį sunkų šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį būtina informuoti veterinarijos gydytoją 7 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 8 DOZĖS NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI Maišyti į pašarą Maišyti tik į sausą pašarą Kiaulių sergančių enzootine pneumonija gydymui ir profilaktikai Paros dozė yra 2 125 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio 7 d iš eilės Antrinė infekcija sukelta tokių mikroorganizmų kaip Pasteurella multocida ir Actinobacillus pleuropneumoniae gali komplikuoti enzootinę kiaulių pneumoniją Tokiu atveju būtina naudoti specialius vaistus Kiaulių sergančių proliferacine enteropatija ileitu gydymui Dozė sušeriant per parą su pašaru 4 25 mg tilvalozino vienam kūno masės kg 10 d iš eilės Kiaulių sergančių dizenterija gydymui ir profilaktikai Dozė sušeriant per parą su pašaru 4 25 mg tilvalozino vienam kūno masės kg 10 d iš eilės Svarbu pateikti vaisto įmaišymo į pašarą santykiai paremti prielaida kad kiaulė per dieną suėda tokį pašaro kiekį kuris atitinka jos 5 kūno svorio Senesnėms kiaulėms arba kiaulėms su sumažėjusiu pašaro suvartojimu vaisto įmaišymo dozę gali tekti padidinti kad pasiekti gydymui veiksmingą dozę Sumažėjusios mitybos atveju naudokite šią formulę Premikso kiekis kg t Kasdieninis pašaro suvartojimas kg x Premikso stiprumas mg g Esant ūminiams ir sunkiems kiaulių susirgimų atvejams dėl kurių sumažėja maisto ir vandens vartojimas reikia gydyti atitinkamais injekciniais vaistais Kaip vaisto papildas turėtų būti taikoma gero ūkininkavimo ir higienos reikalavimų vykdymo praktika kad būtų sumažintas infekcijos pavojus ir būtų galima kontroliuoti atsparumo įgijimo eigą Šis vaistinis pašaras turėtų būti naudojamas kaip vienintelis pašaro šaltinis 62 9 NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO Maišymo nuorodos Veterinariniam vaistui maišyti į pašarą reikia naudoti juostinius horizontalius maišytuvus Rekomenduotina pirmiausiai Aivlosin sumaišyti su 10 kg pašaro po to gautą mišinį gerai tolygiai išmaišyti su likusia pašarų dalimi Po to vaistinį pašarą galima granuliuoti Granuliavimo sąlygos apima vieną apdorojimo garais 5 min etapą ir granuliavimą ne didesnėje kaip 70 C temperatūroje normaliomis sąlygomis Žinomų nesuderinamumų nėra 10 IŠLAUKA Skerdienai ir subproduktams 2 paros 11 SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI Saugoti nuo vaikų Laikyti žemesnėje kaip 30 C Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui nurodytam ant etiketės Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas įmaišius į pašarą Įmaišius į pašarą ar granules 1 mėn 12 SPECIALIEJI NURODYMAI Kadangi buvo nustatyta jog Aivlosin sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas laboratoriniams gyvūnams žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su vaistu Maišant veterinarinį vaistą bei dirbant su vaistiniu pašaru būtina stengtis kad jų nepatektų į akis ant odos ir gleivinės todėl būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones nelaidžios pirštinės ir arba vienkartinis respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 149 arba daugkartinio naudojimo respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu EN 143 Patekus ant odos reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę Nebuvo nustatyta ar saugu skirti Aivlosin paršingoms kiaulėms ir laktacijos metu Naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus galimą riziką ir

  Original URL path: http://www.ampule.lt/aivlosin625mgggranulesnaudotisugeriamuoj-w882.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • AIVLOSIN 625 mg/g, granulės naudoti su geriamuoju vandeniui kiaulėms - veterinariniai vaistai
  nurodymai Sunkiai sergančias kiaules kai sumažėja vandens vartojimas reikia gydyti tinkamu švirkščiamu veterinariniu vaistu 4 5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės naudojant vaistą gyvūnams Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis geros priežiūros ir higienos praktikos Tinkama klinikinė praktika yra kai gydymas pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais Jei tai neįmanoma gydymas turi būti taikomas remiantis vietine regionine ūkio epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą Naudojant veterinarinį vaistą kitaip nei nurodyta VVA gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika bei dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais makrolidais veiksmingumas 22 Specialios atsargumo priemonės asmenims naudojantiems vaistą gyvūnams Nustatyta kad laboratoriniams gyvūnams tilvalozinas sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas todėl žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu Maišant veterinarinį vaistą ir tvarkant vaistinį vandenį reikia vengti tiesioginio sąlyčio su akimis oda ir gleivine Maišant veterinarinį vaistą reikia naudoti asmeninės apsaugos priemones spec drabužius nepralaidžias pirštines ir respiratorių puskaukę atitinkančius Europos standartą EN 149 arba nevienkartinį respiratorių atitinkantį Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu Europos standartą EN 143 Užterštą odą reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę 4 6 Nepalankios reakcijos dažnumas ir sunkumas Nežinomos 4 7 Naudojimas vaikingoms patelėms laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms kiaulėms ir laktacijos metu nenustatytas Naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais nenustatytas teratogeninis poveikis Toksinis graužikų patelei poveikis nustatytas duodant 400 mg 1 kg kūno svorio ir didesnes tilvalozino dozes Pelėms duodant toksinį patelei poveikį turinčias dozes nustatytas nedidelis vaisiaus kūno svorio sumažėjimas 4 8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nežinoma 4 9 Dozės ir naudojimo būdas Naudoti su geriamu vandeniu Paros dozė yra 5 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio naudojama su geriamu vandeniu 5 d iš eilės Visą reikalingą vaisto kiekį galima apskaičiuoti pagal tokią formulę Bendras vaisto svoris gramais bendras gydomų kiaulių kūno svoris kg x 5 625 Pagal apskaičiuotą reikalingą vaisto kiekį reikia pasirinkti atitinkamą maišelių skaičių 40 g pakelio pakanka iš viso 5 000 kg sveriančioms kiaulėms pvz 250 kiaulių kurios vidutiniškai sveria po 20 kg gydyti 160 g pakelio pakanka iš viso 20 000 kg sveriančioms kiaulėms pvz 400 kiaulių kurios vidutiniškai sveria po 50 kg gydyti Norint tinkamai dozuoti gali tekti ruošti koncentruotą pagrindinį tirpalą pvz iš viso 2 500 kg sveriančioms kiaulėms gydyti reikia naudoti tik 50 paruošto koncentruoto tirpalo paruošto iš 40 g pakelio Vaistą reikia duoti su tokiu vandens kiekiu kokį kiaulės išgeria per parą Gydymo metu neturi būti jokio kito geriamo vandens šaltinio 23 Maišymo nurodymai Vaistą galima įmaišyti tiesiai į geriamo vandens sistemą arba pirma įmaišyti kaip koncentruotą tirpalą į mažesnį kiekį vandens o po to įmaišyti jį į geriamo vandens sistemą Maišant vaistą į geriamo vandens sistemą pakelio turinį reikia išberti ant vandens paviršiaus ir gerai išmaišyti kol tirpalas taps skaidrus paprastai 3 min Ruošiant koncentruotą tirpalą didžiausia koncentracija turi būti 40 g vaisto 1 500 ml arba 160 g vaisto 6 000 ml o tirpalą reikia maišyti 10 min Po šio laiko likęs drumstumas neturės įtakos veterinarinio vaisto veiksmingumui 4 10 Perdozavimas simptomai pirmosios pagalbos priemonės priešnuodžiai jei būtina Kiaulėms 5 d duodant iki 100 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio paros dozę netoleravimo požymių nenustatyta 4 11 Išlauka Kiaulienai ir subproduktams 1 para 5 FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė makrolidų grupės antibiotikas ATCvet kodas QJ01FA92 5 1 Farmakodinaminės savybės Tilvalozinas yra makrolidų grupės antibiotikas Makrolidai yra metabolitai arba dirvožemio mikroorganizmų metabolitų dariniai gaunami fermentacijos būdu Makrolidai slopina baltymų sintezę grįžtamai jungdamiesi prie 50S ribosomos subvieneto Apskritai makrolidai laikomi bakteriostatinėmis medžiagomis Tilvalozinas aktyviai veikia patogeninius mikroorganizmus išskirtus iš įvairių rūšių gyvūnų daugiausia gramteigiamus mikroorganizmus ir mikoplazmas tačiau taip pat veikia gramneigiamus mikroorganizmus tarp jų Lawsonia intracellularis Bakterijos gali tapti atsparios antimikrobinėms medžiagoms Yra keli mechanizmai dėl kurių atsiranda atsparumas makrolidų junginiams Negalima atmesti ir makrolidų grupės antibiotikams būdingo kryžminio atsparumo 5 2 Farmakokinetinės savybės Sugirdžius tilvalozino tartratas greitai absorbuojamas Tilvalozinas plačiai pasiskirsto audiniuose didžiausios koncentracijos nustatomos kvėpavimo takų audiniuose tulžyje žarnų gleivinėje blužnyje inkstuose ir kepenyse Tilvalozino tmax yra maždaug 2 2 val galutinis pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 2 2 val Nustatyta kad tilvalozinas kaupiasi fagocitinėse ir žarnų epitelio ląstelėse Ląstelių viduje susidaro didesnė iki 12x koncentracija nei ląstelės išorėje In vivo tyrimais nustatytos didesnės tilvalozino koncentracijos kvėpavimo takų gleivinės sluoksnyje ir žarnų audiniuose nei kraujo plazmoje Pagrindinis tilvalozino metabolitas yra 3 acetiltilozinas 3 AT kuris taip pat yra mikrobiologiškai aktyvus 24 6 FARMACINIAI DUOMENYS 6 1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Laktozės monohidratas 6 2 Nesuderinamumai Nežinomi 6 3 Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas nepažeidus originalios pakuotės 3 metai Vaistinio geriamojo vandens tinkamumo laikas 24 val Reikia ruošti tik tokį vaistinio geriamo vandens kiekį kurio pakaktų paros reikmėms Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 6 4 Specialieji laikymo nurodymai Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Negalima laikyti atidarytų pakelių 6 5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys Aliuminio folija laminuoti pakeliai po 40 g arba 160 g granulių 6 6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 7 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 8 RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI EU 2 04 044 009 40 g EU 2 04 044 010 160 g 9 REGISTRACIJOS PERREGISTRACIJOS DATA 2004 m rugsėjo 9 d 25 10 TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http www ema europa eu DRAUDIMAS PREKIAUTI TIEKTI IR ARBA NAUDOTI Nėra 26 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu fazanams 2 KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veiklioji medžiaga tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr 6 1 p 3 VAISTO FORMA Granulės skirtos naudoti su geriamuoju vandeniu Baltos granulės 4 KLINIKINIAI DUOMENYS 4 1 Paskirties gyvūnų rūšys Fazanai 4 2 Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis Fazanams sergantiems kvėpavimo liga susijusia su Mycoplasma gallisepticum gydyti 4 3 Kontraindikacijos Nėra 4 4 Specialieji nurodymai Pastebėjus mikoplazmozei būdingus klinikinius požymius reikia kiek galima greičiau pradėti gydymą Gydyti reikia visus pulko kuriame pastebėtas susirgimas paukščius 4 5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės naudojant vaistą gyvūnams Pakartotinės infekcijos rizikai sumažinti reikia laikytis tinkamų gyvūnų laikymo ir higienos reikalavimų Vaisto naudojimas turi būti pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais Jei tai neįmanoma gydymas turi būti taikomas remiantis vietine regiono ūkio epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą Naudojant vaistą kitaip nei nurodyta gali padidėti atsparių bakterijų atsiradimo ir selekcijos rizika taip pat dėl galimo kryžminio atsparumo gali sumažėti gydymo kitais makrolidais efektyvumas Specialios atsargumo priemonės asmenims naudojantiems vaistą gyvūnams Nustatyta kad tilvalozinas laboratoriniams gyvūnams sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas todėl žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu 27 Maišant veterinarinį vaistą ir naudojant vaistinį vandenį reikia vengti tiesioginio sąlyčio su akimis oda ir gleivinėmis Maišant veterinarinį vaistą būtinos asmeninės apsaugos priemonės nepralaidžios pirštinės ir puskaukė respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 149 arba nevienkartinis respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu Europos standartą EN 143 Užterštą odą reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę 4 6 Nepalankios reakcijos dažnumas ir sunkumas Nežinomos 4 7 Naudojimas vaikingoms patelėms laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Veterinarinio vaisto saugumas kiaušinių dėjimo metu nenustatytas 4 8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nežinoma 4 9 Dozės ir naudojimo būdas Skirta naudoti su geriamuoju vandeniu 3 dienas iš eilės reikia girdyti 25 mg geriamajame vandenyje ištirpinto tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą Nustatykite bendrą paukščių kuriuos reikia gydyti svorį kg Pavyzdžiui vieno 40 g pakelio pakanka iš viso 1 000 paukščių kurių vidutinis kūno svoris yra 1 kg gydyti Norint tinkamai dozuoti gali tekti ruošti koncentruotą pradinį tirpalą pvz 500 kg bendro svorio paukščiams gydyti reikia naudoti tik 50 paruošto koncentruoto tirpalo paruošto iš 40 g pakelio Veterinarinį vaistą reikia įmaišyti į vandens kiekį kurį paukščiai suvartos per parą Išgeriamas vaistinio vandens kiekis priklauso nuo klinikinės gyvūnų būklės Tinkamai dozei nustatyti reikia atitinkamai koreguoti Aivlosin koncentraciją Gydymo metu neturi būti jokių kitų geriamojo vandens šaltinių Maišymo nurodymai Veterinarinį vaistą galima įmaišyti tiesiai į geriamojo vandens sistemą arba pirma kaip koncentruotą tirpalą įmaišyti į mažesnį vandens kiekį ir po to įmaišyti į geriamojo vandens sistemą Maišant veterinarinį vaistą tiesiai į geriamojo vandens sistemą pakelio turinį reikia išberti ant vandens paviršiaus ir gerai išmaišyti kol tirpalas taps skaidrus paprastai prireikia 3 min Ruošiant koncentruotą tirpalą didžiausia koncentracija turi būti 40 g vaisto 1 500 ml vandens tirpalą reikia maišyti 10 min Po tiek laiko likęs drumstumas vaisto efektyvumui įtakos neturės 4 10 Perdozavimas simptomai pirmosios pagalbos priemonės priešnuodžiai jei būtina Paukščiams kuriems buvo duodama iki 150 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio per parą netoleravimo požymių nepastebėta 28 4 11 Išlauka Skerdienai ir subproduktams 2 paros Negalima išleisti fazanų mažiausiai dvi dienas po gydymo pabaigos Neregistruota naudoti dedantiems paukščiams kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui 5 FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė Makrolidinis antibiotikas ATCvet kodas QJ01FA92 5 1 Farmakodinaminės savybės Tilvalozinas yra makrolidinis antibiotikas Makrolidai yra metabolitai arba fermentuojant gaunami dirvos mikroorganizmų metabolitų dariniai Grįžtamai jungdamiesi prie 50S ribosomos subvieneto jie slopina baltymų sintezę Bendrai jie yra priskiriami bakteriostatinėms medžiagoms Tilvalozinas aktyviai veikia iš įvairių gyvūnų rūšių išskirtus patogeninius mikroorganizmus daugiausia gramteigiamus mikroorganizmus ir mikoplazmas taip pat kai kuriuos gramneigiamus mikroorganizmus Tilvalozinas aktyviai veikia šią paukščių organizme aptinkamą mikoplazmų rūšį Mycoplasma gallisepticum Mažiausia slopinamoji tilvalozino koncentracija veikianti M gallisepticum yra 0 007 0 25 µg ml Nustatyta kad makrolidai tarp jų tilvalozinas veikia įgimtą imuninę sistemą kuri gali padidinti tiesioginį antibiotiko poveikį patogenui ir pagerinti klinikinę būklę Bakterijos gali tapti atsparios antimikrobinėms medžiagoms Yra daug atsparumo makrolidų junginiams išsivystymo mechanizmų Negalima atmesti ir kryžminio atsparumo antibiotikų makrolidų grupėje Tilozinui atsparių padermių mikoplazmos paprastai būna mažiau jautrios tilvalozinui 5 2 Farmakokinetinės savybės Sugirdytas tilvalozino tartratas yra greitai absorbuojamas Tilvalozinas plačiai pasiskirsto audiniuose didžiausios koncentracijos nustatomos kvėpavimo organų audiniuose tulžyje žarnyno gleivinėje blužnyje inkstuose ir kepenyse Nustatyta kad tilvalozinas greitai susikaupia fagocitų ląstelėse ir žarnyno epitelio ląstelėse Ląstelėse ląstelių viduje susidarė iki 12 kartų didesnės koncentracijos palyginti su koncentracija ne ląstelėse In vivo tyrimai parodė kad kvėpavimo takų gleivinės sienelėje ir žarnyno audiniuose tilvalozino koncentracijos būna didesnės nei plazmoje Pagrindinis tilvalozino metabolitas yra 3 acetiltilozinas 3 AT kuris taip pat yra mikrobiologiškai aktyvus Tilvalozino ir aktyvaus jo metabolito 3 AT galutinis pusinės eliminacijos laikas yra 1 1 45 val Praėjus šešioms valandoms po gydymo vidutinė tilvalozino koncentracija skrandžio ir žarnų gleivinėje buvo 133 ng g skrandžio ir žarnų turinyje 1 040 ng g Aktyvaus metabolito 3 AT vidutinė koncentracija buvo atitinkamai 57 9 ng g ir 441 ng g 29 6 FARMACINIAI DUOMENYS 6 1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Laktozė 6 2 Nesuderinamumai Nežinomi 6 3 Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas nepažeidus originalios pakuotės 3 metai Vaistinio geriamojo vandens tinkamumo laikas 24 valandos Reikia ruošti tik parai reikalingo vaistinio geriamojo vandens kiekį Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 6 4 Specialieji laikymo nurodymai Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Atidarytų pakelių laikyti negalima 6 5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys Aliuminio folijos sluoksniu padengti pakeliai po 40 g 6 6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 7 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 8 RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI EU 2 04 044 012 40 g 9 REGISTRACIJOS PERREGISTRACIJOS DATA 2004 m rugsėjo 9 d 30 10 TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http www ema europa eu DRAUDIMAS PREKIAUTI TIEKTI IR ARBA NAUDOTI Nėra 31 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 42 5 mg g geriamieji milteliai kiaulėms 2 KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veiklioji medžiaga tilvalozinas 42 5 mg g tilvalozino tartratas Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr 6 1 p 3 VAISTO FORMA Geriamieji milteliai Smėlio spalvos grūdėti milteliai 4 KLINIKINIAI DUOMENYS 4 1 Paskirties gyvūnų rūšys Kiaulės 4 2 Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija sukelta jautrių Mycoplasma hyopneumoniae padermių gydyti ir profilaktikai Skiriant rekomenduotinomis dozėmis sumažėja pažeidimų plaučiuose ir svorio kritimas tačiau Mycoplasma hyopneumoniae sukelta infekcija nėra pašalinama Kiaulėms sergančioms proliferacine enteropatija sukelta Lawsonia intracellularis bandose kuriose diagnozė buvo nustatyta remiantis ligos istorija skrodimo ir klinikinės patologijos duomenimis gydyti Kiaulėms pasireiškus dizenterijos sukeltos Brachyspira hyodysenteriae protrūkiams gydyti bandose kuriose šis susirgimas buvo nustatytas ir naujų klinikinių atvejų profilaktikai 4 3 Kontraindikacijos Nėra 4 4 Specialieji nurodymai Esant ūminiams ir sunkiems kiaulių susirgimų atvejams dėl kurių sumažėja maisto ir vandens vartojimas kiaules reikia gydyti atitinkamais injekciniais veterinariniais vaistais Esant atsparumo kitiems makrolidams pvz tilozinui atvejui B hyodysenteriae padermės paprastai pasižymi didesnėmis MIC reikšmėmis Šio sumažėjusio jautrumo klinikinė svarba dar nėra visiškai ištirta Neatmestina kryžminio atsparumo tarp tilvalozino ir kitų makrolidų galimybė 4 5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės naudojant vaistą gyvūnams Pagal galiojančią klinikinę praktiką gydymą reikia skirti remiantis jautrumo tyrimo rezultatais 32 Specialios atsargumo priemonės asmenims naudojantiems vaistą gyvūnams Kadangi buvo nustatyta jog šis veterinarinis vaistas sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas laboratoriniams gyvūnams žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu Dedant veterinarinio vaisto į individualaus raciono pašarą ir šį vaistinį pašarą naudojant būtina stengtis kad vaisto nepatektų į akis ant odos ir gleivinės Dirbant su veterinariniu vaistu ar vaistiniu pašaru turi būti dėvimos asmeninės apsaugos priemonės spec drabužiai nelaidžios pirštinės ir vienkartinis respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 149 arba daugkartinio naudojimo respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu EN 143 Patekus ant odos reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę 4 6 Nepalankios reakcijos dažnumas ir sunkumas Nežinomos 4 7 Naudojimas vaikingoms patelėms laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Nebuvo nustatyta ar saugu skirti Aivlosin paršingoms kiaulėms ir laktacijos metu Naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais nenustatytas teratogeninis poveikis Toksinis poveikis vaikingoms graužikų patelėms buvo pastebėtas skyrus 400 mg kg kūno svorio ir didesnes dozes Skyrus toksiškas vaikingoms patelėms dozes buvo pastebėtas nežymus pelių vaisiaus kūno svorio sumažėjimas 4 8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Negalima atmesti kryžminio atsparumo kitiems makrolidiniams antibiotikams 4 9 Dozės ir naudojimo būdas Naudoti tik atskiroms kiaulėms fermose kuriose gydyti reikia tik nedidelį skaičių kiaulių Didesnės grupės turėtų būti gydomos vaistiniais pašarais į kuriuos įmaišyta premikso Kiaul ių sergančių enzootine pneumonije gydymui ir profilaktikai Paros dozė yra 2 125 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio 7 dienas iš eilės Antrinė infekcija sukelta tokių mikroorganizmų kaip Pasteurella multocida ir Actinobacillus pleuropneumoniae gali komplikuoti enzootinę kiaulių pneumoniją Tokiu atveju būtina naudoti specialius vaistus Kiaulių sergančių proliferacine enteropatija ileitu gydymui Dozė sušeriant per parą su pašaru 4 25 mg tilvalozino vienam kūno masės kg 10 dienų iš eilės Kiaulių sergančių dizenterija gydymui ir profilaktikai Dozė sušeriant per parą su pašaru 4 25 mg tilvalozino vienam kūno masės kg 10 dienų iš eilės Šeriama kruopščiai įmaišius Aivlosin į maždaug 200 500 g pašaro po to kruopščiai įmaišius šį premiksą į likusį dienos pašarą Tinkamam Aivlosin kiekiui matuoti pateikiami 2 dydžių dozavimo kaušeliai Milteliai turi būti sumaišomi su dienos pašaru pagal toliau pateiktą aprašą Pašaras su geriamaisiais milteliais turi būti duodamas kaip vienintelis pašaras aukščiau nurodytais laikotarpiais 33 Kiaulė kuri bus gydoma turi būti pasverta Darant prielaidą kad kiaulė per dieną suėda tokį pašaro kiekį kuris atitinka 5 jos kūno svorio turi būti apskaičiuotas pašarų kiekis kurį kiaulė galėtų suėsti Kiekį reikia atitinkamai keisti kiaulėms kurios kasdien suėda mažiau ar ribojamas jų ėdimas Tinkamas Aivlosin kiekis turi būti dedamas į apskaičiuotą kiekvienai kiaulei dienos pašarų kiekį kibire ar panašiame inde ir gerai išmaišytas Veterinarinis vaistas turi būti įmaišomas tik į sausą negranuliuotą pašarą Pastaba Vaistas turi būti matuojamas kaušeliais be kaupo Gydymo vaistais papildymui turėtų būti taikoma gero ūkininkavimo ir higienos praktika siekiant sumažinti infekcijos riziką ir kontroliuoti atsparumo įgijimo eigą 4 10 Perdozavimas simptomai pirmosios pagalbos priemonės priešnuodžiai jei būtina Iki 10 kartų viršijus rekomenduotiną dozę jokių netoleravimo požymių augančioms kiaulėms nepastebėta 4 11 Išlauka Skerdienai ir subproduktams 2 paros 5 FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė makrolidų grupės antibiotikas ATCvet kodas QJ01FA92 5 1 Farmakodinaminės savybės Tilvalozino tartratas yra makrolidų grupės antibiotikas antibakteriškai veikiantis gramteigiamus ir kai kuriuos gramneigiamus mikroorganizmus ir mikoplazmas Jis veikia slopindamas baltymų sintezę bakterijos ląstelėje Makrolidų grupės antibiotikai yra metabolitai ar pusiau sintetiniai dirvožemio mikroorganizmų metabolitų dariniai gauti fermentacijos būdu Jie turi skirtingų dydžių laktono žiedus ir dėl dimetilamino grupės yra šarminiai junginiai Tilvalozino žiedas yra šešiolikanaris Makrolidai slopina baltymų sintezę grįžtamai jungdamiesi prie ribosomos 50S subvieneto Jie jungiasi donoro vietoje ir sustabdo translokaciją reikalingą peptidų grandinei ilgėti Jie daugiausia veikia tik greitai besidauginančius mikroorganizmus Makrolidai dažniausiai yra laikomi bakteriostatinėmis ir mikoplazmostatinėmis medžiagomis 34 Yra daug mechanizmų dėl kurių vystosi atsparumas makrolidų junginiams ribosominio taikinio pasikeitimas aktyvus išpumpavimas efliuksas ir inaktyvuojančių fermentų sintezė Praktikoje iki šiol nebuvo pranešta ar nustatyta Mycoplasma hyopneumoniae ir Lawsonia intracellularis atsparumo tilvalozinui atvejų Nebuvo nustatyta ir Brachyspira hyodysenteriae jautrumo šiam vaistui riba Esant atsparumo kitiems makrolidams pvz tilozinui atvejui B hyodysenteriae padermės paprastai pasižymi didesnėmis MIC reikšmėmis Šio sumažėjusio jautrumo klinikinė svarba dar nėra visiškai ištirta Neatmestina kryžminio atsparumo tarp tilvalozino ir kitų makrolidinių antibiotikų galimybė 5 2 Farmakokinetinės savybės Davus per os Aivlosin tilvalozino tartratas greitai absorbuojasi Sušėrus rekomenduotiną dozę 0 06 0 066 µg ml koncentracijos plaučiuose nustatytos praėjus 2 ir 12 val po gydymo Pirminis junginys plačiai pasiskirsto audiniuose didžiausios jo koncentracijos nustatytos plaučiuose tulžyje žarnų gleivinėje blužnyje inkstuose ir kepenyse Yra įrodymų kad makrolidų koncentracija yra didesnė infekcijos vietoje negu kraujo plazmoje ypač neutrofiluose alveoliniuose makrofaguose alveolinėse epitelinėse ląstelėse Biotransformacijos tyrimais in vitro patvirtinta jog pirminis junginys yra greitai biotransformuojamas į 3 O acetiltiloziną Tyrimuose su 14C Aivlosin kai 7 dienas kiaulėms buvo duodama po 2 125 mg kg per 70 dozės išsiskyrė su išmatomis nuo 3 iki 4 dozės su šlapimu 6 FARMACINIAI DUOMENYS 6 1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Magnio trisilikatas sepiolitas pašariniai kvietiniai miltai hidroksipropilo celiuliozė nuriebalinti sojų pupelių miltai 6 2 Nesuderinamumai Nežinomi 6 3 Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas nepažeidus originalios pakuotės 3 metai Nesuėstas pašaras į kurį buvo pridėta geriamųjų miltelių turi būti pakeistas per 24 val 6 4 Specialieji laikymo nurodymai Laikyti žemesnėje kaip 30 C Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje 6 5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys Vienas aliuminio folija poliesteriu laminuotas 500 g maišelis Pridėti 1 ml ir 5 ml talpos dozavimo kaušeliai 35 6 6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 7 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 8 RINKODAROS TEISĖS NUMERIS EU 2 04 044 013 9 REGISTRACIJOS PERREGISTRACIJOS DATA 2004 m rugsėjo 9 d 10 TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http www ema europa eu DRAUDIMAS PREKIAUTI TIEKTI IR ARBA NAUDOTI Nėra 36 II PRIEDAS A GAMINTOJAS AI ATSAKINGAS I UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ B RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO C RINKODAROS TEISĖS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS NAUDOJIMO D DUOMENYS APIE DLK 37 A GAMINTOJAS AI ATSAKINGAS I UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ Gamintojo atsakingo už vaisto serijos išleidimą pavadinimas ir adresas Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders Cod Beck Mill Dalton Thirsk North Yorkshire YO7 3HR Jungtinė Karalystė B RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO Parduodama tik su veterinariniu receptu KITOS SĄLYGOS Maišant vaistinį premiksą į pašarą būtina atsižvelgti į oficialius nurodymus C RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS NAUDOJIMO Nėra D DUOMENYS APIE DLK Tilvalozinas yra leistina medžiaga kaip aprašyta priedo prie Komisijos reglamento ES Nr 37 2010 1 lentelėje PCS 6 1 skyriuje išvardytos pagalbinės medžiagos yra arba leistinos medžiagos kurioms kaip nurodyta priedo prie Komisijos reglamento ES Nr 37 2010 1 lentelėje nereikia DLK arba laikomos neįtrauktomis į Reglamentą EK Nr 470 2009 kai yra naudojamos šiame preparate 38 III PRIEDAS ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 39 A ŽENKLINIMAS 40 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 42 5 mg g vaistinis premiksas kiaulėms Aivlosin 8 5 mg g vaistinis premiksas kiaulėms 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Veiklioji medžiaga tilvalozinas tilvalozino tartratas 42 5 mg g tilvalozinas tilvalozino tartratas 8 5 mg g Užpildas magnio trisilikatas pašariniai kvietiniai miltai 3 VAISTO FORMA Vaistinis premiksas 4 PAKUOTĖS DYDIS 20 kg 5 kg 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 6 INDIKACIJOS Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija gydyti ir profilaktiškai Kiaulėms sergančioms proliferacine enteropatija ileitu gydyti Kiaulių dizenterijos protrūkių gydymui bandose kuriose šis susirgimas buvo nustatytas ir profilaktiniam apsisaugojimui nuo šios ligos pasikartojimo atvejų 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Maišyti į pašarą Maišyti tik į sausą pašarą Maišymo nuorodos Veterinariniam vaistui maišyti į pašarą reikia naudoti juostinius horizontalius maišytuvus Rekomenduotina pirmiausiai Aivlosin sumaišyti su 10 kg pašaro po to gautą mišinį gerai tolygiai išmaišyti su likusia dalimi pašarų Po to vaistinį pašarą galima granuliuoti Granuliavimo sąlygos apima vieną apdorojimo garais 5 min etapą ir granuliavimą ne didesnėje kaip 70 C temperatūroje normaliomis sąlygomis Žinomų nesuderinamumų nėra Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 41 8 IŠLAUKA Skerdienai ir subproduktams 2 paros 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su vaistu Maišant veterinarinį vaistą bei dirbant su vaistiniu pašaru būtina stengtis kad jų nepatektų į akis ant odos ir gleivinės todėl būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones spec drabužius nepralaidžias pirštines ir arba vienkartinį respiratorių atitinkantį Europos standartą EN 149 arba daugkartinio naudojimo respiratorių atitinkantį Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu EN 143 Patekus ant odos reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę 10 TINKAMUMO DATA TINKA iki mėnuo metai 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti žemesnėje kaip 30 C Aivlosin 42 5 mg g Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje Aivlosin 8 5 mg g Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui nurodytam ant etiketės Įmaišius į pašarą ar granuliuotą pašarą tinka naudoti 1 mėn Aivlosin 42 5 mg g Įmaišius į pašarą tinka naudoti 2 mėnesiai į granuliuotą pašarą 2 sav Aivlosin 8 5 mg g 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Tik veterinariniam naudojimui parduodama tik su veterinariniu receptu Maišant vaistinį premiksą į pašarą būtina atsižvelgti į oficialius nurodymus 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 42 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 001 Aivlosin 42 5 mg g 20 kg EU 2 04 044 002 Aivlosin 42 5 mg g 5 kg EU 2 04 044 003 Aivlosin 8 5 mg g 20 kg EU 2 04 044 004 Aivlosin 8 5 mg g 5 kg 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 43 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 8 5 mg g geriamieji milteliai kiaulėms 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Veiklioji medžiaga tilvalozinas tilvalozino tartratas 8 5 mg g 3 VAISTO FORMA Geriamieji milteliai 4 PAKUOTĖS DYDIS 1 kg 3 kg 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 6 INDIKACIJOS Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija gydyti ir profilaktiškai Kiaulėms sergančioms proliferacine enteropatija ileitu gydyti Kiaulėms sergančioms dizenterija gydyti ir profilaktiškai 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Naudoti per os Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį Dėti tik į sausus pašarus 8 IŠLAUKA Skerdienai ir subproduktams 2 paros 44 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Reikia vengti tiesioginio sąlyčio su akimis ir gleivine naudoti apsaugines priemones Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 10 TINKAMUMO DATA TINKA iki mėnuo metai 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui nurodytam ant etiketės Pašarai į kuriuos buvo pridėta geriamųjų miltelių ir nebuvo suėsti turi būti pakeisti per 24 val 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Tik veterinariniam naudojimui parduodama tik su veterinariniu receptu 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 005 1 kg EU 2 04 044 006 3 kg 45 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 46 MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 40 g pakelis 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOSIOS IŲJŲ MEDŽIAGOS Ų KIEKIS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 KIEKIS MASĖ TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS 40 g 4 NAUDOJIMO BŪDAS AI Naudoti su geriamuoju vandeniu 5 IŠLAUKA Paukštienai ir subproduktams 2 paros Negalima naudoti dedantiems paukščiams 6 SERIJOS NUMERIS Serija numeris 7 TINKAMUMO DATA Tinka iki mėnuo metai Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 8 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Atidarytų pakelių laikyti negalima 9 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Tik veterinariniam naudojimui parduodama tik su veterinariniu receptu 47 10 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 11 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 007 48 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 400 g pakelis 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 VAISTO FORMA Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu 4 PAKUOTĖS DYDIS 400 g 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Viščiukai 6 INDIKACIJOS Viščiukams sergantiems kvėpavimo liga susijusia su Mycoplasma gallisepticum gydyti ir profilaktiškai 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 8 IŠLAUKA Paukštienai ir subproduktams 2 paros Negalima naudoti dedantiems paukščiams 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 49 10 TINKAMUMO DATA Tinka iki Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Atidarytų pakelių laikyti negalima 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Sunaikinti pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Tik veterinariniam naudojimui parduodama tik su veterinariniu receptu 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 008 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 50 MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms pakeliai po 40 g 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOSIOS IŲJŲ MEDŽIAGOS Ų KIEKIS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 KIEKIS MASĖ TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS 40 g 4 NAUDOJIMO BŪDAS AI Naudoti su geriamuoju vandeniu 5 IŠLAUKA Kiaulienai ir subproduktams 1 para 6 SERIJOS NUMERIS Serija 7 TINKAMUMO DATA Tinka iki Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 8 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Negalima laikyti atidarytų pakelių 9 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Veterinariniam naudojimui Parduodama su veterinariniu receptu 51 10 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 11 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 009 52 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms pakeliai po 160 g 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 VAISTO FORMA Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu 4 PAKUOTĖS DYDIS 160 g 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 6 INDIKACIJOS Kiaulėms gydyti ir profilaktiškai sergant proliferacine enteropatija ileitu kurią sukelia Lawsonia intracellularis 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 8 IŠLAUKA Kiaulienai ir subproduktams 1 para 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 53 10 TINKAMUMO DATA Tinka iki Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Negalima laikyti atidarytų pakelių 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Naikinti pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Veterinariniam naudojimui Parduodama su veterinariniu receptu 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 010 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 54 MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Granulės naudoti su geriamuoju vandeniu fazanams aliuminio folijos sluoksniu padengtas 40 g pakelis 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 625 mg g granulės naudoti su geriamuoju vandeniu fazanams Tilvalozinas tilvalozino tartratas 2 VEIKLIOSIOS IŲJŲ MEDŽIAGOS Ų KIEKIS Tilvalozinas tilvalozino tartratas 625 mg g 3 KIEKIS MASĖ TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS 40 g 4 NAUDOJIMO BŪDAS AI Naudoti su geriamuoju vandeniu 5 IŠLAUKA Išlauka skerdienai ir subproduktams 2 paros Negalima naudoti dedantiems paukščiams 6 SERIJOS NUMERIS Partija numeris 7 TINKAMUMO DATA Tinka iki mėnuo metai Vaistinį geriamąjį vandenį reikia keisti kas 24 val 8 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje Atidarytų pakelių laikyti negalima 9 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Veterinariniam naudojimui Parduodama su veterinariniu receptu 55 10 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 11 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 012 40 g 56 DUOMENYS KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS geriamieji milteliai kiaulėms aliuminio folija poliesteriu laminuotas 500 g maišelis 1 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 42 5 mg g geriamieji milteliai kiaulėms 2 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Veiklioji medžiaga tilvalozinas 42 5 mg g tilvalozino tartratas 3 VAISTO FORMA Geriamieji milteliai 4 PAKUOTĖS DYDIS 500 g 5 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 6 INDIKACIJOS Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija gydyti ir profilaktiškai Kiaulėms sergančioms proliferacine enteropatija ileitu gydyti Kiaulėms sergančioms dizenterija gydyti ir profilaktiškai 7 NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS Naudoti su pašaru Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį Dėti tik į sausus pašarus 8 IŠLAUKA Išlauka skerdienai ir subproduktams 2 paros 57 9 SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI JEI REIKIA Reikia vengti tiesioginio sąlyčio su akimis oda ir gleivine naudoti apsaugines priemones Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį 10 TINKAMUMO DATA Tinka iki mėnuo metai 11 SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti žemesnėje kaip 30 C Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje Nesuėstas pašaras į kurį buvo pridėta geriamųjų miltelių turi būti pakeistas per 24 val 12 SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO IŲ VAISTO Ų AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus 13 NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI jei taikytina Veterinariniam naudojimui Parduodama su veterinariniu receptu 14 NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų 15 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė 16 REGISTRACIJOS NUMERIS IAI EU 2 04 044 013 58 17 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija 59 B INFORMACINIS LAPELIS 60 INFORMACINIS LAPELIS Aivlosin 42 5 mg g vaistinis premiksas kiaulėms 1 RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO JEI JIE SKIRTINGI PAVADINIMAS IR ADRESAS Rinkodaros teisės turėtojas ECO Animal Health Limited 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Jungtinė Karalystė Vaisto serijos gamintojas Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders Cod Beck Mill Dalton Thirsk North Yorkshire YO7 3HR Jungtinė Karalystė 2 VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Aivlosin 42 5 mg g vaistinis premiksas kiaulėms 3 VEIKLIOJI SIOS IR KITOS MEDŽIAGOS Veiklioji medžiaga tilvalozinas 42 5 mg g tilvalozino tartratas Užpildas magnio trisilikatas pašariniai kvietiniai miltai 4 INDIKACIJA OS Kiaulėms sergančioms enzootine pneumonija kurią sukelia jautrios Mycoplasma hyopneumoniae gydyti ir profilaktiškai Skiriant rekomenduotinomis dozėmis sumažėja pažeidimų plaučiuose ir svorio kritimas tačiau Mycoplasma hyopneumoniae nėra pašalinama Kiaulių proliferacinės enteropatijos ileito kurią sukelia Lawsonia intracellularis gydymui bandose kuriose diagnozė buvo nustatyta remiantis ligos istorija skrodimo ir klinikinės patologijos duomenimis Kiaulių dizenterijos kurią sukelia Brachyspira hyodysenteriae protrūkių gydymui bandose kuriose šis susirgimas buvo nustatytas ir profilaktiniam apsisaugojimui nuo šios ligos pasikartojimo atvejų 5 KONTRAINDIKACIJOS Nėra 61 6 NEPALANKIOS REAKCIJOS Nežinomos Pastebėjus bet kokį sunkų šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį būtina informuoti veterinarijos gydytoją 7 PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Kiaulės 8 DOZĖS NAUDOJIMO BŪDAS AI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI Maišyti į pašarą Maišyti tik į sausą pašarą Kiaulių sergančių enzootine pneumonija gydymui ir profilaktikai Paros dozė yra 2 125 mg tilvalozino 1 kg kūno svorio 7 d iš eilės Antrinė infekcija sukelta tokių mikroorganizmų kaip Pasteurella multocida ir Actinobacillus pleuropneumoniae gali komplikuoti enzootinę kiaulių pneumoniją Tokiu atveju būtina naudoti specialius vaistus Kiaulių sergančių proliferacine enteropatija ileitu gydymui Dozė sušeriant per parą su pašaru 4 25 mg tilvalozino vienam kūno masės kg 10 d iš eilės Kiaulių sergančių dizenterija gydymui ir profilaktikai Dozė sušeriant per parą su pašaru 4 25 mg tilvalozino vienam kūno masės kg 10 d iš eilės Svarbu pateikti vaisto įmaišymo į pašarą santykiai paremti prielaida kad kiaulė per dieną suėda tokį pašaro kiekį kuris atitinka jos 5 kūno svorio Senesnėms kiaulėms arba kiaulėms su sumažėjusiu pašaro suvartojimu vaisto įmaišymo dozę gali tekti padidinti kad pasiekti gydymui veiksmingą dozę Sumažėjusios mitybos atveju naudokite šią formulę Premikso kiekis kg t Kasdieninis pašaro suvartojimas kg x Premikso stiprumas mg g Esant ūminiams ir sunkiems kiaulių susirgimų atvejams dėl kurių sumažėja maisto ir vandens vartojimas reikia gydyti atitinkamais injekciniais vaistais Kaip vaisto papildas turėtų būti taikoma gero ūkininkavimo ir higienos reikalavimų vykdymo praktika kad būtų sumažintas infekcijos pavojus ir būtų galima kontroliuoti atsparumo įgijimo eigą Šis vaistinis pašaras turėtų būti naudojamas kaip vienintelis pašaro šaltinis 62 9 NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO Maišymo nuorodos Veterinariniam vaistui maišyti į pašarą reikia naudoti juostinius horizontalius maišytuvus Rekomenduotina pirmiausiai Aivlosin sumaišyti su 10 kg pašaro po to gautą mišinį gerai tolygiai išmaišyti su likusia pašarų dalimi Po to vaistinį pašarą galima granuliuoti Granuliavimo sąlygos apima vieną apdorojimo garais 5 min etapą ir granuliavimą ne didesnėje kaip 70 C temperatūroje normaliomis sąlygomis Žinomų nesuderinamumų nėra 10 IŠLAUKA Skerdienai ir subproduktams 2 paros 11 SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI Saugoti nuo vaikų Laikyti žemesnėje kaip 30 C Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą Laikyti originalioje pirminėje pakuotėje Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui nurodytam ant etiketės Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas įmaišius į pašarą Įmaišius į pašarą ar granules 1 mėn 12 SPECIALIEJI NURODYMAI Kadangi buvo nustatyta jog Aivlosin sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas laboratoriniams gyvūnams žmonės kuriems nustatytas jautrumas tilvalozino tartratui turi vengti sąlyčio su vaistu Maišant veterinarinį vaistą bei dirbant su vaistiniu pašaru būtina stengtis kad jų nepatektų į akis ant odos ir gleivinės todėl būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones nelaidžios pirštinės ir arba vienkartinis respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 149 arba daugkartinio naudojimo respiratorius atitinkantis Europos standartą EN 140 su filtru atitinkančiu EN 143 Patekus ant odos reikia nuplauti Atsitiktinai prarijus nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto etiketę Nebuvo nustatyta ar saugu skirti Aivlosin paršingoms kiaulėms ir laktacijos metu Naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui

  Original URL path: http://www.ampule.lt/aivlosin625mgggranulesnaudotisugeriamuoj-w881.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Veterinariniai preparatai (2)
  tirpalas ALTRESYN 4 mg ml geriamasis tirpalas ALVEGESIC VET 10 mg ml injekcinis tirpalas arkliams šunims ir katėms ALZANE 5 mg ml injekcinis tirpalas šunims ir katėms Amflee 134 mg užlašinamasis tirpalas šunims Amflee 268 mg užlašinamasis tirpalas šunims Amflee 402 mg užlašinamasis tirpalas šunims Amflee 50 mg užlašinamasis tirpalas katėms Amflee 67 mg užlašinamasis tirpalas šunims AMOKSIKLAV 62 5 geriamieji milteliai AMOXICILINA 500 KARIZOO 500 mg g geriamieji milteliai

  Original URL path: http://www.ampule.lt/vet.php?p=2 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Adenoidai
  sukelia nosies ir nosiaryklės uždegimus viršutiniųjų kvėpavimo takų ūminius ir lėtinius uždegimus Adenoidai pastoviai arba protarpiais trukdo kvėpuoti pro nosį Iš nosies ertmių teka daug išskyrų kurios dažniausiai patenka į nosiaryklę Ligonis miega prasižiojęs knarkia blaškosi dažnai dūsta Vaikams turintiems didelius adenoidus atsiranda uždarasis sniaukrumas balsas paduslėja tariami priebalsiai m ir n girdimi kaip b ir d Kartais dėl adenoidų blogėja klausa ypač paūmėjus slogai Dėl pasikartojančio klausos pablogėjimo vangumo ir apatijos vaikai būna išsiblaškę negali susikaupti Vaikai nuo mažens turintys adenoidus vėlai išmoksta kalbėti blogiau mokosi Kai vaikas nuolatos kvėpuoja pro burną atvėpsta jo apatinis žandikaulis išsilygina nosies lūpų klostės netaisyklingai išauga dantys viršutinieji kandžiai atsikiša toli į priekį atsiranda savotiška veido išraiška vadinamasis adenoidinis veidas Vyresniojo amžiaus vaikams skauda galvą neretai sutrinka kai kurie refleksai pvz naktį nelaiko šlapimo būna dusulio priepuolių Adenoidus turintis vaikas sunkiai kvėpuoja pro nosį dėl to jo krūtinės ląsta išauga netaisyklinga vištos krūtinė sutrinka skrandžio ir žarnyno veikla vaikas neturi apetito dažnai vemia viduriuoja arba jo viduriai užkietėja atsiranda mažakraujystė dėl deguonies trūkumo vaikas sulysta adenoidinis liesumas Adenoidai šalinami operacija Po jos 5 7 dienas ligoniui reikia ypatingo režimo jam negalima valgyti karštų rupių pvz džiūvėsių duonos plutų dirginančių aštrių sūrių rūgščių valgių

  Original URL path: http://www.ampule.lt/adenoidai-e1.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Adenovirusinės infekcijos
  vokai drauge jaučiamas gerklės perštėjimas truputį sloguojama ir kosima kaip žarnyno liga labausiai skauda pilvą viduriuojama kartais vemiama Būna atvejų kad įvairių formų simptomai esti sumišę Adenovirusinėmis infekcijomis labiausiai serga mokyklinio amžiaus vaikai tačiau neretai suserga ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei kūdikiai jie serga sunkiau ir ligą dažniau komplikuoja plaučių uždegimas ir otitas Kūdikiai iki 6 mėn adenovirusinėmis infekcijomis paprastai neserga Liga gali pasireikšti bet kuriuo metų laiku bet ji

  Original URL path: http://www.ampule.lt/adenovirusinesinfekcijos-e69.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Akių ligos ir pažeidimai
  kurios ligos Sutrikus regai būtina kreiptis į akių gydytoją Jeigu jis paskiria akinius juos reikia nešioti Laiku ir teisingai parinkti akiniai padeda regimajam darbui Žmonėms kuriems būtini akiniai bet jie jų nenešioja dažnai maudžiančiai skauda galvą akis Tai susiję su didele išorinių ir vidinių akies raumenų įtampa Akių nuovargis mažina darbingumą Tai ypač svarbu vaikams Akinius reikia reguliariai tikrinti pas gydytoją ypač kai jais naudotis nepatogu Nešiojant neteisingai parinktus arba ne savo akinius regėjimas blogėja Akinius reikia taip užsidėti kad akys žiūrėtų per abiejų stiklų centrus o stiklai būtų teisingai ir vienodai nutolę nuo akių Akinių sienelės neturėtų spausti smilkinių ir už ausų Stengtis kad akiniai nebūtų persikreipę Akinių atramėlės turi apimti nosies šonus Akinius reikia valyti minkštu skudurėliu geriausiai flanele zomša ir pan ir laikyti specialiame futliare Akims apsaugoti nuo saulės spindulių ypač vasarą patartina nešioti tamsius akinius Tokius akinius svarbu turėti per ekskursijas alpinistams taip pat paplūdimyje Žmonėms kurių darbas susijęs su stipriu infraraudonuoju spinduliavimu stiklapūčiams plieno lydytojams karštųjų cechų darbininkams reikalingi specialūs apsauginiai akiniai pvz tamsiai pilki Buityje ir darbe žmonės dažnai susižaloja akis Ypač dažnos vaikų akių traumos Vaikai susižeidžia akis dažnai aštriais daiktais Pavojinga žaisti su strėlėmis žaisliniais pistoletais timpomis mėtyti akmenis ir pan Susižeidus

  Original URL path: http://www.ampule.lt/akiuligosirpazeidimai-e226.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Alergija
  parazitinės kirmėlės ir jų gyvybinės veiklos produktai Vadinamieji endogeniniai alergenai yra pakitusios savosios medžiagos pvz baltymai audinių ląstelės Pakartotinai patekę į organizmą alergenai gali sukelti stiprią bendrą reakciją arba vietinius pakitimus pvz bronchų spazmus pabrinkimą uždegimą odos išbėrimą Dėl alergijos dažnai atsiranda vadinamosios alerginės ligos pvz dilgėlinė polenozė bronchų astma pasunkėja kai kurios kitos ligos pvz reumatas Alerginės ligos dažnėja dėl to kad vis daugiau vartojama antibiotikų ir kitokių vaistų

  Original URL path: http://www.ampule.lt/alergija-e2.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Alkoholizmas
  su atsitiktiniais sugėrovais vis rečiau būna blaivus Girtavimas žlugdo alkoholiko asmenybę keičia jo būdą ir elgesį Jis nesusivaldo šiurkštėja meluoja nesirūpina šeima Pirmoji alkoholizmo stadija trunka 5 7 metus Antrosios alkoholizmo stadijos svarbiausias požymis abstinencijos pagirių sindromas Kitą dieną po išgėrimo ligoniui skauda galvą dreba rankos jį apima nerimas baimė jis prakaituoja sunkiai užmiega Išgėrus alkoholio tie reiškiniai sumažėja arba išnyksta Iš pradžių savijauta pagerėja ir nedaug išgėrus pvz bokalą alaus taurelę degtinės paskui alkoholio reikia vis daugiau iki girtumo Dėl to pradedama girtauti ištisai arba su trumpomis pertraukomis Alkoholikas kelis mėnesius net kelis metus kasdien geria iki girtumo o rytais būtinai turi vėl išgerti kad bent kiek pagerėtų savijauta Nepaliaujamo girtavimo laikotarpiu nuo kelių dienų iki 2 3 savaičių alkoholikas geria daug apie 11 degtinės ar 2 1 vyno per dieną geria jau ir surogatą pvz odekoloną politūrą ir kt Ilgainiui ištisinio girtavimo laikotarpis vis didėja o pertraukos trumpėja Antrojoje alkoholizmo stadijoje labai sutrinka vidaus organų ir nervų sistemos veikla kartais prasideda ūminės arba lėtinės alkoholinės psichozės baltoji karštligė alkoholinės haliucinacijos ir kt Antroji alkoholizmo stadija trunka 10 15 metų Vėliau prasideda trečioji stadija per kurią labai pažeidžiamos galvos smegenų nervinės ląstelės atsiranda alkoholinė encefalopatija Organizmo atsparumas alkoholiui labai sumažėja ir girtumą sukelia jau visai mažos alkoholio dozės Ligonis dirbti nepajėgia jo protiniai sugebėjimai degraduoja Gydymas Lėtiniu alkoholizmu sergantis žmogus pats nepajėgia atsisakyti pražūtingo potraukio Tačiau ir gydymas ne ką padeda jeigu pats ligonis nesigydo Be to labai svarbu kuo anksčiau kreiptis į gydytoją kol alkoholis dar nesuniokojo organizmo Svarbiausias gydymo tikslas pasiekti kad ligonis visiškai nevartotų alkoholio Po gydymo vadinamasis saikingas gėrimas neišvengiamai vėl virsta girtuokliavimu Nuo alkoholizmo gydoma 3 svarbiausiais etapais Iš pradžių šalinami alkoholinės intoksikacijos padariniai sustiprinama pašlijusi sveikata normalizuojama viso organizmo būsena Paskui tam tikromis priemonėmis panaikinamas liguistas potraukis alkoholiui sudaromas bjaurėjimosi alkoholiu sąlyginis refleksas

  Original URL path: http://www.ampule.lt/alkoholizmas-e3.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive