archive-lt.com » LT » A » ATEIZMASIRATEISTAI.LT

Total: 311

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • I.6. Ateizmas ir mokslinis žinojimas (3): Jonas Grigas – Ateizmas ir ateistai
  mokslo atradimus Bet kuo čia dėta bus religija Galbūt Vatikanas finansuos kurį nors tikrai mokslinį pavyzdžiui žmogaus genomo tyrimą Ką gi ačiū pinigai nekvepia Bet religijos kaip aklo tikėjimo Dievo egzistavimu ir mokslo kaip žinojimo pagrįsto naujai atskleistais tikrovės faktais santykis nuo to nesikeis Juk dėl socialinės ir mokslo pažangos keičiasi tik bažnyčios pozicija mokslo ir mokslininkų atžvilgiu Religinės dogmos tarp jų ir katalikiškos neprogresuoja Ir popiežiaus viena svarbiausių pareigų saugoti katalikiškojo tikėjimo paveldą O jeigu žymių mokslininkų vardais tik spekuliuojama norint įtvirtinti religiją arba mokslo faktai interpretuojami taip kaip nori bažnyčia Kai kam tai gali padaryti įspūdį Štai ir profesorius Jonas Grigas teigdamas kad šiuolaikinio mokslo pasiekimai jam sukelia daugiau minčių apie žmogų jo amžinumą ir sielą nei abstrakčios Biblijos tiesos p 242 vis dėlto negali atsikratyti įspūdžio kurį patyrė JAV klausydamasis kunigo pamokslo apie vandenį jo kilmę paprastą ir kartu sudėtingą sandarą savybes Kunigas pasakė kad vanduo nuostabus Dievo kūrybos vaisius ir niekas jam neprieštarautų p 241 reziumuoja autorius Matyt profesorius tikėjosi išgirsti prakeiksmus mokslui ir mokslininkams o išgirdo pagyras jiems Ir taip buvo užburtas kad net nepastebėjo jog kunigas vienu bibliniu teiginiu iš esmės pavertė mokslą teologijos tarnaite Pasikeitusį bažnyčios kalbos toną ir elgesį mokslo atžvilgiu profesorius suabsoliutina ir matyt laiko mokslo ir religijos suderinamumo rodikliu Atrodo jo knygos o ypač skyriaus Mokslas ir tikėjimas vienas iš tikslų atsakyti į klausimą kaip jo kolegos mokslininkai turi žiūrėti į šiuolaikinę bažnyčią ir religiją Po teiginiu Vienų laisvė netikėti yra neatskiriamai susijusi su kitų laisve tikėti Laisvės principas yra aukščiau už mokslą ir religiją p 246 pasirašytų visi ateistai Betgi prieš jį ėjo frazės Jei tikintieji pakenčia netikinčiuosius tai netikintieji taip pat turi elgtis su tikinčiaisiais Jei religija negrasina mokslui ir laisvei reikia su ja elgtis pagarbiai ir tolerantiškai ten pat Perskaičiau ir pagalvojau kokioje visuomenėje mes gyvename kad viena pasaulėžiūrinė grupė turi teisę tik pakęsti kitą pasaulėžiūrinę grupę Juk mūsų valstybė yra pasaulietinė demokratinė įtvirtinusi savo Konstitucijoje sąžinės tikėjimo ir netikėjimo žodžio laisvę Niekas negali uzurpuoti šių teisių ar laisvių ir įgyti galimybę pakęsti ar nepakęsti kitaip manančiųjų Aš pavyzdžiui ne tik kad toleruoju bet gerbiu tikinčiuosius lygiai kaip ir netikinčiuosius jei jie šito verti yra darbštūs kultūringi draugiški nuoširdūs ir pan Bet gal profesorius nori pasakyti jei bažnyčia nekoneveikia mokslo ir mokslininkų o kartais net pagiria tai ir mokslo atstovai turi neliesti religijos nepastebėti principinio religinio tikėjimo ir mokslinio žinojimo nesuderinamumo Dar geriau būtų jei mokslininkai religijai pagiedotų Osana kitaip sakant prisijungtų prie kasdien per radiją ir televiziją sakomų bažnyčią ir religiją šlovinančių kalbų Bet gal aš utriruoju Gal Jonas Grigas tik pataria kolegoms ieškoti efektyvesnių būdų mokslinei pasaulėžiūrai propaguoti Tiesioginis krikščionybės ir teizmo puolimas vargu ar veikia žmones Juos reikia šviesti mokslo laimėjimai skatina minties laivę rašo akademikas ten pat Tad kokios pasaulėžiūros laikosi profesorius Į šį klausimą bandysiu atsakyti gilindamasis į antrąją jo knygą Spausdinti straipsnį 6 komentarai Vladas 2013 11 30 12 29 Kai intelektualas mokslo žmogus bando suderinti žinojimą su mistika dėsnius su stebuklais gamtą su antgamtiškumu o sąmonę vadina siela kaip kažką

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/ateizmas-ir-mokslinis-zinojimas-3/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • II.2. Vladas Balkevičius: „Viešpatie, išgelbėk mus nuo viešpatavimo!“ – Ateizmas ir ateistai
  žmogui baimės jos lemia netikėtą žūtį nors trokštame gyvent Nors būti 5 Jei tobulai žmogus sukurtas kodėl istorijoj tiek smurto Jos pagrindinis bruožas karas Tik velnias žino kas čia daros 6 Dalis žmonijos dar badauja Jie dievą duonos vis maldauja Tai kur ta dieviška apvaizda jei mato mūs būtyj šią žaizdą 7 Krikščionys kažkodėl pamiršta kad viską tvarko dievo pirštas juk be jo valios ir žinios nekrinta plaukas nuo galvos 8 Todėl kai krinta pačios galvos jis stebi nuo Siono kalvos Juk Izraelyj jis gyvena ten žydai jam pastatė namą 9 Bet jeigu dievas yra meilė kodėl net kūdikių negaili 10 Kodėl tironai tartum žvėrys nebaudžiami mūs kraują gėrė 11 Apvaizda gal tik stebi vaizdą Bet juk nelogiška net keista jei ji yra kodėl neveikia 12 Ar žemėj pragaro jai reikia Jei dievas moterims ir vyrams po sargą net yra paskyręs 13 tai kur tie angelai sargai kai dievo kūriniams blogai 14 O gal pats viešpats mums sukūrė tą ašarų ir kraujo jūrą Štai ir atsakymą suradom be jo juk nieks neatsirado 15 Bet gal neverta dangų peikti jei nėr ten kam tikslingai veikti Juk visada dejuos mūs Žemė Akla gamta čia viską lemia Žmogus kovotojas už būvį ką išpeša iš jos tą turi Daugiau niokoja nei globoja Todėl ir ateitis ne rojus Ko negali visagalis Aukščiausias VIEŠPATS viską gali Net žodį paverčia jis kūnu 16 Bet kartais net ir visagaliui gyvenime keblumų būna Jei amžinas šis mūs karalius tai teks tiesa laikyti mintį kad Kristus dievas juk negali kaip mes nei gimti nei numirti O velnią gali jis mylėti Jei ne gal gali sunaikinti Bet čia jis linkęs patylėti tad kas suvoks jo kreivą mintį 17 Jei priešus liepia jis mylėti ar gali būti jis toks kvailas Ar gali už kaltus kentėti gerus juk gelbsti Nojaus laivas Ar gali nedaryt stebuklų Negali nes nebūtų dievas Negali ir vaidinti kuklų nes jis tada nebūtų viešpats 18 Gal gali broką ištaisyti kurio jis Žemėje pridarė Nesugeba atšaukt matyti kreivų darbų dangaus karalius 19 Negali ir akmens sukurti kurio jis pats nebepakeltų Negali būti ir beturtis nakvoti gatvėj ar po tiltu 20 Jau jeigu žydų visagalis išgelbėt nuo mirties negali net medžio žydinčios gėlės kas laukia tos naivios avies Ar gali jis sakyti tiesą Tada juk mistika išnyktų na ir sakykim tiesiai šviesiai nė visagalio nebeliktų Tai gal jis gali negalėti Na ką tu jis juk visagalis Tad pasidėkim pupų rėtį kvailystės pasaka be galo 1 Jo įsakymuose tau gresia supuvimas ir mirtis Siracido 28 7 Nejaugi Dievas užmiršo gailėtis Psal mių 76 77 10 2 Visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina Romiečiams 8 22 3 Didelis vargas sutvertas visiems žmonėms ir sunkus jungas Adomo vaikams Siracido 40 1 4 Dėl tiršto rūko aviakatastrofoje žuvo beveik visas Lenkijos valdžios elitas tame tarpe ir prezi dentas L Kačinskis ir net keletas aukštų dvasininkų skridusių paminėti stalinizmo aukų 22 000 lenkų karininkų sušaudytų Katynėje 70 metų sukakties Gedului pažymėti Vilniuje taip pat buvo aukojamos šv Mišios Dievo gailestingumo bažnyčioje 5 Nes nei darbo nei proto nei žinojimo nei išminties nebebus mirusiųjų buveinėje į kurią tu eini Koheleto 9 10 11 6 Visas pasaulis yra piktojo pavergtas 1 Jono 5 19 7 Atsibusk Viešpatie Kodėl miegi Kelkis Psalmių 44 24 8 O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti Mato 10 30 9 Viešpats pasirinko Sioną ir norėjo kad jis būtų jam sostas Psalmių 131 132 13 10 Viešpats užmušė visus pirmagimius Egipto žemėje Išėjimo 12 29 11 Viešpatie kodėl tu žiūri į klastūnus ir tyli kai nedorėliai teisesnius už save ryja Habakuko 1 13 12 Kaip ilgai Viešpatie tu tik stebėsi Psalmių 35 17 13 Angelas yra su jumis jis yra jūsų gyvasties sargas Barucho 6 6 14 Viešpatie pagiežos Dieve apsireikšk Psalmių 93 94 1 15 Viskas per jį atsirado ir be jo neatsirado niekas kas tik yra atsiradę Jono 1 3 16 Tas žodis tapo kūnu Jono 1 14 17 Kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai Koheleto 11 33 18 Dievui tebūna šlovė didybė galybė ir valdžia Judo 25 19 Pažvelk į Dievo veikalą kas gali padaryti tiesų ką jis sukraipė Koheleto 7 13 20 Viešpats padarė visa dėl savęs Patarlių 16 14 Dievas Mano yra visa žemė Išėjimo 19 5 Spausdinti straipsnį 6 komentarai JS 2013 11 04 14 07 Laikiau ir aš rankose tą V Balkevičiaus knygą Milžiniškas kūrybinis darbas gausybė ypač vertingų biblinių citatų su nuorodomis į šaltinį Vien dėl šių nuorodų leidinys išties vertingas Tuo tarpu eiliuotoji knygos dalis susižavėjimo nekelia eiliavimas primityvus nemaža vulgarybių Jei tai būtų talentingiau parašytos šmaikščios eilės manau jos patiktų ir tikinčiajam o primityvokos patyčios vulgarumai ypač adresuoti tikinčiajam šventus dalykus greičiau atliks priešingą nei autorius siekia vaidmenį Tačiau Autoriaus darbą ypač jo drąsą turint galvoje slogią šiuolaikinę ideologinę atmosferą visuotinį politinį melą ir bačkinius Viduramžius išties verta pagerbti ką teisingai daro ir Jonas Mačiulis Atsakyti Vladas 2013 11 08 18 28 Esu dėkingas gerb J Mačiuliui ir J S už teigiamą mano knygos įvertinimą Taip pat ir už kritines pastabas Turbūt jos dalinai pagrįstos Marksas ir Kristus jų intelekto ir socialinio teisingumo atžvilgiu žinoma dangus ir žemė Bet tam tikro giminingumo tarp jų yra Siekdami suburti kuo daugiau pasekėjų abu jie žadėjo vargšams rojų Tačiau jo nebus ne tik danguj Be to juos sieja ir viešpatavimo idėja biologinės kovos už būvį išraiška Tai ne poezijos knyga Man rūpėjo ne meninis meistriškumas o reikalo esmė krikščionybės neprotingumo argumentai įrodymai Čia eiliuota forma tik minties žaidimas Sutinku kad kartais kritika yra stačiokiška grubi tačiau kita vertus šaudyti į orą tuščias reikalas Seilėtis su mistikos absurdu ir jo privilegijuotais valstybiniu mąstu piršliais būti subtiliam taktiškam man neišeina nes tolerancija kvailystėms tėra jų šalutinis skystis Jėzus Nazarietis ne tik atmetė paniekino savo motiną Mk 3 33 34 bet grasino savo šeimai neatleistina amžina nuodėme už piktžodžiavimą Šv Dvasiai Mk 3 29 ragino savo mokinius laikyti neapykantoje savo artimiausius žmones dėl fanatizmo ir karjeros žr Mk 10 28 30 palikti juos likimo valiai O jo konkurentus žydų dvasininkus vadino gyvatėmis angių išperomis Šv raštas laisvamanius

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/ii-2-vlado-balkeviciaus-biografijos-ir-kurybos-bruozai/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ateizmas ir ateistai – „Gyvenimo paslaptis – pats gyvenimas.“ Gėtė – page 3
  būtų neteisinga manyti kad žmogus pripažįstantis Skaityti toliau II 1 Petrą Pečiūrą prisimenant Komentarų 3 09 Rgp 2013 Skaityti toliau I 3 Apie etikos dėstymą ir santuokas Komentarų 1 15 Lie 2013 Dvasiai būdinga šauniai pasipelnyti iš kūno pralaimėjimų Ji turtėja jo sąskaita Kadangi nesėkmės atitinka pasaulio tvarką natūralu kad iš jų pelnosi Dievas E M Cioran 1911 1995 prancūzų filosofas ir eseistas Prieš keletą mėnesių valdančiajai Seimo koalicijai priklausanti politinė partija Lietuvos lenkų rinkimų akcija pasiskelbė parengusi dokumentą dėl privalomo tikybos dėstymo mokyklose Tiesa vėliau pasitaisė pareikšdama jog ji sieks ne privalomo tikybos o privalomo religijos dėstymo Pastarajam siūlymui galėtų pritarti ir ateistai jei kalba eitų apie religiją kaip istorinį bei psichologinį o ne kaip dieviškojo apreiškimo dieviškojo nušvitimo fenomeną Žinoma toks racionalus religijos vertinimas neįmanomas dokumente kurio autoriai iš esmės seka Skaityti toliau I 2 Ateizmas konstitucinių laisvių sistemoje Komentarų 1 03 Bir 2013 Lietuvos Respublikos konstitucija 26 straipsnis Minties tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais privačiai ar viešai ją išpažinti atlikinėti religines apeigas praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip kaip tik įstatymu ir tik tada kai būtina garantuoti visuomenės saugumą viešąją tvarką žmonių sveikatą ir dorovę taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų Skaityti toliau I 1 Ateizmas kas jis Šiuolaikinė ateizmo samprata Komentarų 7 25 Bal 2013 Šiandien tai beveik išnykęs žodis iš viešosios erdvės Jį retai sutiksime spaudoje televizijos laidose dar rečiau knygų viršeliuose Jei ir vartojamas tai dažniausiai neigiama prasme Todėl net tie kuriuos galėtume pavadinti ateistais patys save įvardija laisvamaniais agnostikais humanistais tolerantais

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/page/3/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • I.2. Ateizmas konstitucinių laisvių sistemoje – Ateizmas ir ateistai
  nariams ugdymo pasaulėžiūrinis turinys šiose įstaigose yra pasaulietinis dėstant pasaulietinius mokomuosius dalykus moksleiviams nėra diegiama jokia religija ar tikėjimas bažnyčios ir religinės organizacijos pedagogams kitiems pasaulietinių švietimo įstaigų darbuotojams išskyrus tikybos mokytojus negali nustatyti jokių su jų įsitikinimais ar tikyba susijusių reikalavimų Valstybinių ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigų valdymą organizuoti prižiūrėti jų veiklą gali tik valstybės ir savivaldybių institucijos bet ne bažnyčios ar religinės organizacijos žr 2000 m birželio 13 d nutarimo motyvuojamosios dalies III skyriaus 4 punkto 2 papunktis Analizuodamas šį Konstitucinio teismo išaiškinimą T Blinstrubis daro išvadą jog pažeidus valstybinių ir savivaldybių mokymo bei auklėjimo įstaigų pasaulietiškumo principą pažeidžiamas būtent valstybės ir bažnyčios atskirumo principas o ne pasaulietinės valstybės principas Trečia Konstitucinio Teismo išaiškinimai byloja apie valstybės bei bažnyčios atskirumą o ne atskyrimą J M pasaulėžiūriniu bet ne vertybiniu požiūriu Konstitucinio Teismo 2007 m gruodžio 6 d sprendimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 7 punkte konstatuojama jog Lietuvoje tradicinės bažnyčios bei religinės organizacijos yra istoriškai per amžius susiformavusio Lietuvos visuomenės socialinio kultūrinio ir dvasinio paveldo dalis sietina su ilgaamže Lietuvos visuomenės dvasine kultūrine raida ir padaręs jai esminį poveikį Taigi nors valstybėje nėra įtvirtinta privaloma religija arba pasaulėžiūra konstituciškai draudžiama nustatyti nacionalinę bažnyčią vis dėlto neatmetama religijos arba bažnyčios vertė ir reikšmė valstybės raidoje bei gyvenime suteikiant kai kurioms bažnyčioms ypatingą konstitucinį viešosios teisės subjekto statusą Tradiciškai valstybėje vyraujanti bažnyčia gali ir nebūti valstybine bažnyčia tačiau kaip dvasinis paveldas gali būti gerbiamas jos mokymas ir įnašas į tautos kultūrą valstybingumo raidą T Blinstrubis Ši nuostata ypač pabrėžiama valstybės dokumentuose liečiančiuose katalikų bažnyčią Ketvirta Lietuvos valstybės ir vyraujančios bažnyčios santykiai yra kooperacinio pobūdžio atitinka valstybės ir bažnyčios paritetinio bendradarbiavimo modelį Valstybės religinis ir pasaulėžiūrinis neutralumas lemia valstybės ir bažnyčios kooperaciją bendrų pedagoginių socialinių kultūrinių užduočių srityse Vien Konstitucijos 43 straipsnio 1 dalies formuluotė kad valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas suponuoja tai jog Lietuvos valstybės atskirumas nuo bažnyčios per definitionem byloja esant kooperacinio turinio sekuliarumu paremtą religinį neutralumą Konstitucinio Teismo apibūdintą pasaulietiškumo sąvoka T Blinstrubis Ši mintis kaip imperatyvas skamba Lietuvos ir Vatikano sutartyse Kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos ir kompetentingos Katalikų Bažnyčios institucijos abiem šalims priimtinais būdais bendradarbiauja švietimo kultūros šeimos socialiniais o ypač dorovės bei žmogaus orumo apsaugos klausimais Šventojo sosto ir Lietuvos Respublikos 2000 m gegužės mėn 5 d sutarties Dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų 1 str 2 punktas Gerbdamos religinės laisvės principą Lietuvos Respublika ir Katalikų Bažnyčia bendradarbiauja siekdamos žiniasklaidoje ir viešame gyvenime užtikrinti pagarbą religiniams įsitikinimams ir nuostatoms taip pat etinėms bei religinėms vertybėms religiniams simboliams bei sakraliniams objektams Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos 2000 m gegužės 5 d sutarties Dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 12 straipsnio 3 punktas Šių reikalavimų uolų bei nepriekaištingą vykdymą mūsų valstybėje su kaupu patvirtina kasdieninė praktika valstybės vadovo dalyvavimas katalikų bažnyčios pamaldose įvairių valstybinių ir religinių švenčių metu bažnyčios hierarchų dalyvavimas valstybės vadovo inauguracijos iškilmėse seimo narių priesaikos ceremonijose pagrindinių religinių švenčių paskelbimas nedarbo dienomis bažnytinių santuokų registracijos juridinis pripažinimas mokesčių lengvatos bažnyčiai finansinė parama bažnyčioms tikybos pamokos mokyklose teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete koplyčios valstybinėse ligoninėse gausios religinės laidos valstybiniame radijuje ir televizijoje ir t t ir t t Taigi lietuviškoji valstybės ir bažnyčios santykių sistema yra tikrai tolima prancūziškajam griežto valstybės ir bažnyčios atskyrimo modeliui paremtam laïcité griežto pasaulietiškumo samprata bei labai gimininga vokiškajam kooperacijos vietoj atskyrimo modeliui nors ir nėra visiškai tapati minėtai sistemai pvz Lietuvoje nėra bažnytinių mokesčių daro išvadą T Blinstrubis Šiame kontekste visai suprantama ir kita šio autoriaus išvada jog nuostata dėl valstybinės religijos o ne bažnyčios J M nebuvimo Lietuvoje buvo pasirinkta sąmoningai kaip vienas iš religijos laisvės principo aspektų ir jo tęsinys valstybės bei bažnyčios institucinių santykių srityje Penkta sąžinės laisvės sąvokos pakeitimas religijos laisvės sąvoka Konstitucijoje sąžinės laisvės samprata nedetalizuojama T Blinstrubis savo studijoje konstitucinę nuostatą Minties tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma patikslina skliausteliuose po žodžio sąžinės parašydamas žodį religijos Šį reversą konstitucinės teisės žinovas paaiškina šitaip Religijos laisvės sąvoka per se pagal Konstituciją yra kompleksinė sąvoka dar ir dėl to kad ji suprantama a kaip pozityvioji religijos laisvė galimybė nedraudžiamai t y laisvai pasirinkti privačiai ar viešai išpažinti atlikinėti religines apeigas ir aktyviai praktikuoti savo religiją ir mokyti jos Konstitucijos 26 straipsnio 2 dalis ir b kaip negatyvioji religijos laisvė niekas negali kito asmens versti ar būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą Konstitucijos 26 straipsnio 3 dalis ir 35 straipsnio 2 dalis Prigimtinė asmens laisvė yra ir neturėti jokios religijos pakeisti pasirinktą religiją ar jos atsisakyti Konstitucinio Teismo 2000 m birželio 13 d nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 5 punktas Lietuvos respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų 1995 m spalio 4 d įstatyme taip pat ignoruojama sąžinės laisvės sąvoka ji taip pat suvedama į religijos laisvę Kiekvienas žmogus Lietuvos Respublikoje turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą taip pat pakeisti savo pasirinkimą ir vienas ar su kitais privačiai ar viešai ją išpažinti atlikti religines apeigas praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo Taigi nors T Blinstrubis teigia kad neturėti jokios religijos yra prigimtinė asmens laisvė tai labai svarbus pripažinimas ačiū už jį vis tiek iš autoriaus teiginių kyšo mintis kad netikėjimas į dievą ateizmas yra tik išvirkščioji negatyvioji religijos pusė Matyt ji kirbėjo ir Konstitucijos bei Įstatymo kūrėjų galvose bent jau pasąmonėje nes jie nesiryžo atskleisti tikrojo teisinio sąžinės laisvės kategorijos turinio ir neįrašė į šiuos dokumentus teisės neišpažinti jokios religijos būti ateistu S ąžinės laisvės kategorijos konstitucinis neapibrėžtumas kasdienybėje sudaro sąlygas reikštis vulgariai nuomonei jog ateizmas t ai savotiška negatyvi religija paremta tikėjimu jog dievo nėra Reikia tikėtis kad studijos autorius teisingai perteikė Konstitucinio Teismo išaiškinimų esmę ir jo išvada kokia linkme ateityje turėtų vystytis Lietuvos valstybės ir bažnyčios santykių konstitucinės nuostatos matyt taip pat nėra vien jo subjektyvus spėjimas Teismas jurisprudencinę valstybės pasaulietiškumo sampratą plėtos vadovaudamasis jau sukurta doktrina Tai reiškia kad valstybės pasaulietiškumo turiniui atskleisti neturėtų būti taikoma laicistinė argumentacija konstitucinė jurisprudencija šia linkme turėtų būti plėtojama siekiant išgryninti bei aiškiai apibrėžti valstybės ir bažnyčios santykių kooperacinio modelio Lietuvoje konstitucinę sampratą be to Konstitucinis Teismas neturėtų ignoruoti ne tik teisinio bet ir faktinio bažnyčios statuso

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/ateizmas-konstituciniu-laisviu-sistemoje/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • I.4. Ateizmas ir mokslinis žinojimas (1): Frensis F. Kolinzas – Ateizmas ir ateistai
  interpretacijas Ką besakytų bažnyčios ideologai mokslo istorija liudija kad ne mokslas derinasi prie religinio pasaulėvaizdžio o pastarasis koreguojamas veikiant mokslo pažangai Perskaičiau nagrinėjama tema keletą knygų išleistų pastaraisiais metais Lietuvoje Jos atskleidžia diskusijų dėl mokslo ir religijos santykio turinį Šios knygos vienaip ar kitaip yra susijusios tarpusavyje Pirmoji Francis o S Collins o knyga Dievo kalba kurios vertimą į lietuvių kalbą 2008 m išleido Katalikų pasaulio leidykla Knygos paantraštė Mokslininkas liudija tikėjimo į Dievą pagrįstumą Frensis S Kolinzas Francis Sellers Collins g 1950 m amerikiečių biologas vadovaujantis žmogaus genomo tyrimo projektui Mokslininko statusas turi suteikti jo argumentams svarumo Be to jis sakosi ilgą laiką pritaręs ateistams kuriuos jis skirsto į silpnuosius ir stipriuosius Anot jo silpnasis ateizmas yra tikėjimo į Dievo ar dievų egzistavimą stoka o stiprusis tvirtas įsitikinimas kad jokių dievybių nesama p 171 Katalikų pasaulio leidykla leisdama šią knygą lietuvių kalba ir kaip recenzentą įrašydama profesorių Joną Grigą matyt norėjo paakinti Lietuvos mokslininkus kurių daugelis užima netikėjimo stipriojo ar silpnojo pozicijas priimti Kolinzo propaguojamą mintį jog mokslinis žinojimas ir religinis tikėjimas vienas kitam neprieštarauja kad galima suderinti griežtas mokslines pažiūras su nuolankiu tikėjimu į dievą Migelis Servetas Miguel Serveto 1511 1553 ispanų teologas gydytojas humanistas pirmasis Europoje ištyręs ir teisingai aprašęs kraujo apytakos ratą M Servetas kritikavo krikščionybės dogmas Jono Kalvino teologines pažiūras Pastarojo iniciatyva jis buvo gyvas sudegintas ant laužo Ženevoje o katalikai Prancūzijoje sudegino jo atvaizdą Žvelgiant iš istorinės perspektyvos Servetas mirė kad šiuolaikinėje visuomenėje sąžinės laisvė taptų kiekvieno asmens pilietine teise rašė amerikiečių mokslininkas ir filosofas Marianas Hillaras g 1938 Pasakodamas apie savo paties dvasinius klaidžiojimus nuo netikėjimo prie tikėjimo atskleisdamas epochinių mokslo atradimų turinį ir reikšmę bei pakritikuodamas bažnyčią dėl jos neteisingos pažiūros į mokslą istorijos bėgyje F Kolinzas perspėja bažnyčią ir jos tarnus nežiūrėti į mokslą iš viduramžiškų pozicijų Jei nesiryžtate keistis tikėjimo priešininkai o jų daug esama turės progą džiaugtis daugeliu lengvų pergalių p 189 Dar daugiau modernusis religijos gynėjas pataria dievo idėja nekaišyti vadinamųjų juodųjų mokslo skylių t y dievo įsikišimu neaiškinti dar mokslo nepaaiškintų reiškinių Jei tobulėjantys mokslai vėliau panaikins iki šiol esančias gamtotyros spragas dabartinis mūsų polinkis jas užpildyti Dievu gali sukelti tikėjimo krizę p 100 teigia Kolinzas su susirūpinimu Kyla rimtas pavojus kad spragų Dievu paremta religija galų gale ims žlugdyti patį tikėjimą p 205 Jis neatmeta pavyzdžiui Č Darvino evoliucijos teorijos o stengiasi ją įterpti į katalikiškosios pasaulėžiūros rėmus Užuot kėlę nerimą šie tikslūs bendros visų gyvūnų kilmės įrodymai man įkvėpė pagarbią baimę ir paskatino manyti kad tokį gyvybės raidos planą sukūrė tas pats visagalis davęs pradžią visatai ir joje sukūręs žvaigždėms planetoms sunkiesiems elementams ir pačiai gyvybei atsirasti tobulai palankias sąlygas p 210 Paskatą grįžti prie Dievo jam suteikę ir matematinių dėsningumų egzistavimas ir kūrinijos tvarka Anot Kolinzo tai esą patikimos tikėjimo priežastys p 100 Jam labai pagrįstais atrodo ir šv Augustino 354 430 ir Tomo Akviniečio 1225 ar 26 1274 ir jais sekusių autorių dievo buvimo įrodymai Štai šių įrodymų logika viskas kas juda yra judinamas kito kadangi tai negali tęstis iki begalybės turi būti

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/i-4-ateizmas-ir-mokslinis-zinojimas-1/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Žymų archyvas "ateistas kūčių vakarienėje" – Ateizmas ir ateistai
  ir asmenines ir valstybines ir Skaityti toliau Search Naujausi įrašai Ateistų ir tikinčiųjų bendradarbiavimas pratęsiant laidos Anapus čia ir dabar diskusiją 2016 04 26 Bažnyčia naudojasi teisėsaugos vėzdu 2016 03 29 Ar ateizmui jau galas 2016 03 21 Putinaitė N Nugenėta pušis Diskusijos apie knygą atgarsiai 2016 02 29 Jokūbas Minkevičius Istorinis religijos likimas ištraukos iš knygos Religijotyros įvadas Vilnius Mintis 1981 2016 02 17 Naujausi komentarai Realistas apie Ateistų

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/tag/ateistas-kuciu-vakarieneje/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Žymų archyvas "Ateistų sambūriai" – Ateizmas ir ateistai
  ir asmenines ir valstybines ir Skaityti toliau Search Naujausi įrašai Ateistų ir tikinčiųjų bendradarbiavimas pratęsiant laidos Anapus čia ir dabar diskusiją 2016 04 26 Bažnyčia naudojasi teisėsaugos vėzdu 2016 03 29 Ar ateizmui jau galas 2016 03 21 Putinaitė N Nugenėta pušis Diskusijos apie knygą atgarsiai 2016 02 29 Jokūbas Minkevičius Istorinis religijos likimas ištraukos iš knygos Religijotyros įvadas Vilnius Mintis 1981 2016 02 17 Naujausi komentarai Realistas apie Ateistų

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/tag/ateistu-samburiai/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Žymų archyvas "kūčios – kultūros elementas" – Ateizmas ir ateistai
  ir asmenines ir valstybines ir Skaityti toliau Search Naujausi įrašai Ateistų ir tikinčiųjų bendradarbiavimas pratęsiant laidos Anapus čia ir dabar diskusiją 2016 04 26 Bažnyčia naudojasi teisėsaugos vėzdu 2016 03 29 Ar ateizmui jau galas 2016 03 21 Putinaitė N Nugenėta pušis Diskusijos apie knygą atgarsiai 2016 02 29 Jokūbas Minkevičius Istorinis religijos likimas ištraukos iš knygos Religijotyros įvadas Vilnius Mintis 1981 2016 02 17 Naujausi komentarai Realistas apie Ateistų

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/tag/kucios-kulturos-elementas/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •