archive-lt.com » LT » C » CCI.LT

Total: 700

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  planuojamos pagal ES šalyse senbuvėse patikrintą integruotų teritorinių investicijų instrumentą Jo esmė investicijų planavimas koordinavimas koncentravimas ir integravimas apibrėžtose tikslinėse teritorijose Pagal ITP programas įgyvendinamos kompleksinio pobūdžio URBAN tipo priemonės t y tokios priemonės kuriose dominuoja ne vieno kurio nors sektoriaus veiklos Vilniaus miesto projektams planuojamiems įgyvendinti pagal priemonę skirtą kompleksiškai atnaujinti 5 didžiųjų miestų dalių viešąją infrastruktūrą numatoma skirti iki 44 mln eur 1540 4 mln Lt ES fondų lėšų Miestuose išskirtos tikslinės teritorijos turi turėti du ryškius bruožus Jose koncentruojasi įvairios socialinės ekologinės ir kitos problemos Jos turi gerą ekonominio ir urbanistinio augimo perspektyvą Vilniaus m savivaldybės taryba 2014 m liepos mėn 9 d sprendimu Nr 1 1921 patvirtino Šiaurinės ir Pietinės tikslinių teritorijų ribas Susietos integruoto vystymo teritorijos Vilniaus miesto kompleksinio vystymo teritorijų patenkančių į miesto centrinio branduolio vystymą strategija teigiamai įtakos viso miesto plėtrą formuos modernios Lietuvos sostinės įvaizdį Efektyvesnis vidinių miesto erdvių panaudojimas ypač paveiks gyventojų mobilumą judrumą miesto teritorijoje ir jo gravitacijos zonoje kuri pasiekia ir peržengia administracines miesto ribas Šios įtakos zonos vadinamos susietomis teritorijomis Vilniaus ITV programos tikslai Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą kuriant inovatyvias paslaugas skatinant aktyvų dalyvavimą pertvarkant apleistas erdves Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą tausojančią miesto ūkio infrastruktūrą Vilniaus ITV programos efekto rodikliai 2023 m turi būti pasiekta Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus mieste 2023 m sieks 83 procentus Gyventojų skaičiaus augimas tikslinėse teritorijose Vilniaus mieste 2023 m sieks 94 tūkstančius nuo 79 tūkstančių Metinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 emisiją Vilniaus mieste 2023 m numatoma sumažinti iki 820 tūkst tonų nuo 990 tūkst tonų Visos investicijos pagal Vilniaus ITV programą Bendra projekto vertė Eur ES lėšos Eur Valstybės biudžeto lėšos Eur Savivaldybės biudžeto lėšos Eur Kitos viešos lėšos Eur Privačios lėšos Eur Iš viso pagal viešąsias priemones 425 287 233 321 788 798 33 513 387 35 753 753 475 27 197 706 4 352 448 Iš viso pagal finansų inžineriją ir kitas finansavimo formas 168 990 500 24 708 660 0 0 318 600 0 IŠ VISO pagal programą 594 277 733 346 497 458 33 513 387 35 753 475 27 516 306 7 352 448 Vilniaus m integruotų teritorijų vystymo ITV programos pagrindines priemones plačiau apsistojant prie daugiafunkcinio komplekso projektu pristatė Ekonomikos ir investicijų departamento direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šiupšinskas 1 1 Uždavinio Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas plėtojant inovatyvias paslaugas priemonės Suformuoti daugiafunkcinį sveikatinimo švietimo užimtumo kompleksą Šeškinėje 10 3 įvairaus pobūdžio veiklų Viso 102 9 mln Eur ES lėšos 67 mln Eur Suformuoti daugiafunkcinį Lazdynų sveikatinimo centrą Viso 14 7 mln Eur ES lėšos 12 6 mln Eur Pritaikyti objektus šiuolaikiniams visuomenės kultūros poreikiams Rekonstruoti Energetikos ir technikos muziejų Viso 2 8 mln Eur ES lėšos 2 4 mln Eur 1 2 Uždavinio Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui atnaujinant apleistas miesto teritorijas gamtos ir kultūros paveldo erdves priemonės Sutvarkyti kultūrinį ir istorinį Vilniaus miesto paveldą reprezentuojančias viešąsias erdves tikslinėse teritorijose Reformatų sodo atkūrimas Misionierių

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/vilniaus_prekybos_pramones_ir_amatu_rumu_nariu_susitikimas_su_vilniaus_miesto_savivaldybes_atstovais_20150611_d (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Titulinis Naujienos Susitikimas su Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje Vygaudu Ušacku Susitikimas su Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje Vygaudu Ušacku 2015 06 12 Birželio 12 dieną Alytuje lankėsi Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas Susitikime dalyvavo apie 50 miesto ir regiono verslininkų iš kurių didžiąją dalį sudarė Vilniaus PPAR nariai Susitikime buvo apžvelgta tiek politinė tiek ekonominė padėtis susiklosčiusi pastaraisiais metais tarp Rusijos ir Europos Sąjungos toliau ES ypač Rusijos Ukrainos konflikto kontekste Alytaus regiono verslininkai labiausiai domėjosi verslo aplinka Rusijoje bei ateities perspektyvomis nes kai kurioms ūkio šakoms Rusijos įvesti apribojimai turi didelę reikšmę ypač transporto mašinų gamybos turizmo ir kt srityse Ambasadorius pateikė naujausią informaciją apie Rusijos Ukrainos konfliktą jo pasėkmes tiek Rusijos tiek Ukrainos ekonomikai bei ES tame tarpe ir Lietuvos pramonei ypač tokioms gamybos įmonėms kaip AB Snaigė bei AB Astra Ambasadorius akcentavo kad tokia padėtis ilgai tęstis negali ir turėtų normalizuotis Visų pirma dėl to kad Rusija tapo gana plačiai izoliuota pasauliniu mastu ir jos kai kurios pramonės šakos negali funkcionuoti be užsienio technologijų Nors rusai akcentuoja kad viską gali pasidaryti patys tačiau tam reikia ne tik atitinkamos kompetencijos specialistų bet ir laiko O to laiko labiausiai ir trūksta nes kai kurios pramonės šakos yra priverstos stabdyti gamybą todėl tai teikia vilčių kad tas procesas yra laikinas ES kaip ir kitos Vakarų šalys nenori gilinti konflikto juk geriau prekiauti negu kariauti Kiekviena šalis tik savo tautiečių ir piliečių valia turi priimti sprendimus kaip ta šalis turi gyventi ir vystytis Kaip ir Lietuvos piliečiai 1991 m sprendė savo šalies likimą taip ir ne kas

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/susitikimas_su_europos_sajungos_ambasadoriumi_rusijoje_vygaudu_usacku (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  sudarė komisijas Lietuvos Respublikos prekybos pramonės ir amatų rūmų naujos redakcijos įstatymo projektui parengti Arūnas Petrauskas komisijos pirmininkas advokatas Vilniaus PPAR tarybos narys Mindaugas Rutkauskas teisininkas Vilniaus PPAR tarybos narys Gintautas Bartkus advokatas advokatų kontora Vilniaus PPAR narys Kazimieras Motieka advokatas advokatų kontora Vilniaus PPAR narys Linas Sabaliauskas advokatas advokatų kontora Vilniaus PPAR narys Mindaugas Vadapalas advokatas advokatų kontora Vilniaus PPAR narys Komisijai pavesta parengti Lietuvos Respublikos prekybos pramonės ir amatų rūmų naujos redakcijos įstatymo projektą ir jį lydinčius dokumentus bei dalyvauti organizuojant su tuo susijusius renginius Komisiją Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų narių Etikos kodekso projektui parengti Dalia Foigt Norvaišienė komisijos pirmininkė Vilniaus PPAR viceprezidentė Viktoras Budraitis Vilniaus PPAR tarybos narys Vilius Gavelis Vilniaus PPAR tarybos narys Gintaras Gladkauskas Vilniaus PPAR tarybos narys Mantas Karalius Vilniaus PPAR tarybos narys Simas Ramutis Petrikis Vilniaus PPAR tarybos narys Komisijai pavesta parengti Vilniaus PPAR narių Etikos kodekso projektą bei dalyvauti organizuojant su tuo susijusius renginius Komisiją verslą reglamentuojančių teisės aktų bei jų projektų tobulinimui parengti Arūnas Šarka komisijos pirmininkas Vilniaus PPAR tarybos narys Aldona Kabokienė Vilniaus PPAR tarybos narė Aldas Kikutis Vilniaus PPAR tarybos narys Romas Pivoras Vilniaus PPAR viceprezidentas Martynas Vėgėlė Vilniaus PPAR tarybos narys Komisijai pavesta analizuoti valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus bei galiojančius teisės aktus reglamentuojančius verslą ir rengti pastabas bei pasiūlymus skatinančius verslo sąlygų gerinimą taip pat dalyvauti organizuojant su tuo susijusius renginius pagal Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų generalinės asamblėjos patvirtintas 2015 2017 metų veiklos kryptis ir Vilniaus PPAR Tarybos patvirtintą darbų planą Švietimo ir užimtumo komisiją Romualdas Pusvaškis komisijos pirmininkas Vilniaus PPAR viceprezidentas Romualdas Ginevičius Vilniaus PPAR tarybos narys Rimvydas Jasinavičius Vilniaus PPAR viceprezidentas Aldas Kikutis Vilniaus PPAR tarybos narys Gintautas Kvietkauskas Vilniaus PPAR tarybos narys Vytas Navickas Vilniaus PPAR viceprezidentas Danutė Remeikienė Vilniaus PPAR tarybos narė Komisijai pavesta analizuoti valstybės institucijų parengtus

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/ivyko_vilniaus_prekybos_pramones_ir_amatu_rumu_tarybos_posedis (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis Kompetencijos pagal kvalifikacijas kurioms vertinti suteikta teisė Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Renginiai Lietuvoje Užsienyje Projektai Vykdomi Įgyvendinti Nuorodos Valstybės institucijos Lietuvos Respublikos Ministerijos Paramos verslui organizacijos ir institucijos Kitos valstybės institucijos Kita naudinga informacija Verslo ir inovacijų paramos organizacijos Finansinė parama verslui Europos Sąjungos institucijos Mokslo ir technologijų parkai Tarptautinės organizacijos Kitos institucijos Lietuva Europos Sąjungoje Naudinga žinoti Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Titulinis Naujienos Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų narė UAB SDG kviečia į konferenciją Būkime saugūs ir sveiki darbe Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų narė UAB SDG kviečia į konferenciją Būkime saugūs ir sveiki darbe 2015 03 09 Išsamesnė informacija apie konferenciją programa ir registracijos forma doc Visos naujienos Mūsų partneriai Sprendimas Kryptis 2011 CCI Visos teisės saugomos Sprendimas Kryptis Centrinis biuras Algirdo g 31 LT 03219 Vilnius Į k 110067639 Tel 8 5 213

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/vilniaus_prekybos_pramones_ir_amatu_rumu_nare_uab_sdg_kviecia_i_konferencija_bukime_saugus_ir_sveiki_darbe (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  ir kur kas tolimesnėse šalyse Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pasidžiaugė Labai džiaugiuosi kad asocijuotos verslo struktūros turi tradicijas Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija metų verslininkę renka ne pirmus metus Pieš krizę moterų verslininkių Lietuvoje buvo 31 proc Po krizės jų sumažėjo ir dabar jų mažiau nei ketvirtadalis Iki 2020 m šį skaičių turime padidinti Apdovanotuosius Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų narius pasveikino Vilniaus PPAR prezidentas Sigitas Leonavičius ir Viceprezidentė Dalia Foigt Norvaišienė Iškilmingai buvo apdovanoti Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų toliau Vilniaus PPAR nariai Lietuvos eksporto prizas 2014 įteiktas UAB EKOBANA UAB Ekobana jau 23 metus sėkmingai Lietuvoje ir užsienyje pramonės inžinerijos srityje dirbanti įmonė Jai vadovauja ilgametis generalinis direktorius Borisas Babičius Įmonė pastoviai auga kuria naujas darbo vietas plečia užsakovų ir paslaugų vartotojų ratą Įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai kurie pastoviai kelia savo kvalifikaciją ir dalijasi savo žiniomis su verslo partneriais UAB Ekobana dirba Lietuvoje Estijoje Latvijoje Lenkijoje Rumunijoje Baltarusijoje Rusijoje Per visus darbinės veiklos metus įgyta darbo su gamintojais projektavimo institutais statybos montavimo organizacijomis patirtis Įmonės pardavimų pajamos 2014 m lyginant su 2013 m padidėjo net 52 nuo 19 6mln Eur iki 29 74 mln Eur o eksporto apimtys 2013 2014 m viršijo 50 UAB Ekobana eksporto dalis visose pardavimų pajamose 2014 m sudarė 53 40 Įmonės eksporto į naujas rinkas apimtys 2014 m lyginant su 2013 m padidėjo nuo 2 5 mln Eur iki 3 2 mln Eur t y padidėjo 30 Aukštųjų technologijų ar didelės pridėtinės vertės gaminių eksporto apimtis nuo 0 87 mln 2013 m padidėjo iki 2 3 mln Eur 2014 metais t y padidėjo daugiau kaip 2 kartus Dabar UAB Ekobana tai viena iš nedaugelio Lietuvos įmonių jau trečią dešimtmetį demonstruojanti sėkmingą verslą kurio pagrindas darbuotojų profesionalumas atsakingas požiūris bei pagarba partneriams Konkurso Lietuvos metų verslininkė vadovė nugalėtoja tapo UAB POLIVEKTRIS direktorė ANASTASIJA BEZBORODYCH Anastasija Bezborodych nuo 2005 m yra UAB Polivektris direktorė Įmonė buvo įkurta 1999 m liepos 3 d buveinės adresas Popierinės g 3 Jašiūnai Šalčininkų raj Įmonė užsiima plastikinių atliekų perdirbimu antrinio granuliato ir pakavimo juostos gamyba Produkcijos kokybė ir atitikimas aukštiems Europos standartams leidžia sėkmingai konkuruoti su kitais žinomais rinkos dalyviais Beveik visą pagaminamą produkciją įmonė eksportuoja į įvairias pasaulio šalis Įmonės vadovė didelį dėmesį skiria įmonės darbuotojų socialiniams ir ekonominiams klausimams Vadovaujama Anastasijos Bezborodych bendrovė pasiekė aukštų rezultatų padidėjo gamybos apimtys išsiplėtė produkcijos asortimentas Bendrovės tiekėjams ir pirkėjams sudarytos palankios sąlygos bendradarbiavimui Įmonė remia organizacijas ir fondus ne tik Šalčininkų rajone bet ir visoje Lietuvoje Sukurtos palankios darbo sąlygos suteikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos darbuotojams sudarytos kaupiamosios draudimo pensijų sutartys draudimas nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų Bendrovėje dirba aukščiausio lygio specialistai kurie sėkmingai eksploatuojamo moderniausią techninę įrangą įdiegta įmonėje UAB Polivektris sprendžia ne tik ekonomines socialines bet ir ekologines užduotis kurios iškeltos visuomenei UAB Polivektris pardavimų pajamos nuo 12 16 mln Eur 2013 m išaugo iki 13 32 mln Eur 2014 m t y 10 2013 2014 metais eksporto apimties lyginamasis svoris visuose pardavimuose sudarė 96 Įmonė auganti per 2013 m įkurtos

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/lr_vyriausybes_rumuose_apdovanoti_nominaciju_lietuvos_eksporto_prizas_2014_ir_lietuvos_metu_vadoveverslininke_laureatai_bei_pagerbti_salies_ekonomikai_nusipelne_asmenys_ (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  ir inovacijų paramos organizacijos Finansinė parama verslui Europos Sąjungos institucijos Mokslo ir technologijų parkai Tarptautinės organizacijos Kitos institucijos Lietuva Europos Sąjungoje Naudinga žinoti Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Titulinis Naujienos Estijos ambasadoriaus apsilankymas Alytaus filiale Estijos ambasadoriaus apsilankymas Alytaus filiale 2015 02 10 Š m vasario 6 d Vilniaus PPAR Alytaus filiale lankėsi Estijos ambasadorius Lietuvoje Delegacijos sudėtyje Laura Pakaste ambasados antroji sekretorė ekonomikos ir ES klausimams bei habilituota mokslų daktarė Estijos Garbės konsulė Lietuvoje Žaneta Simanavičienė Į susitikimą su Estijos atstovais atvyko 15 verslininkų atstovaujančių 11 Alytaus regiono įmonių Susitikime aptartas galimas bendradarbiavimas ekonomikos srityje kai kurių firmų galimybė atnaujinti buvusius ekonominius ryšius dalyvauti bendruose projektuose pasikeista bendra informacija bei galimybėmis investuoti Informaciją apie lengvatas Alytaus pramoniniame parke pateikė savivaldybės investicijų skyriaus vedėjos pavaduotoja Izida Baliukynienė užsienio ryšių skyriaus vedėja Loreta Gaižiuvienė bei mero patarėjas Romas Jankauskas Estijos kapitalo įmonės UAB Granul Invest atstovas savo įmonės pavyzdžiu patvirtino kad Alytuje verta investuoti nes verslo aplinka palanki tam didelės lengvatos pakankamai

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/estijos_ambasadoriaus_apsilankymas_alytaus_filiale (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  valstybės institucijos Kita naudinga informacija Verslo ir inovacijų paramos organizacijos Finansinė parama verslui Europos Sąjungos institucijos Mokslo ir technologijų parkai Tarptautinės organizacijos Kitos institucijos Lietuva Europos Sąjungoje Naudinga žinoti Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/galerija/20111027_evit_metine_konferencija (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  Kitos valstybės institucijos Kita naudinga informacija Verslo ir inovacijų paramos organizacijos Finansinė parama verslui Europos Sąjungos institucijos Mokslo ir technologijų parkai Tarptautinės organizacijos Kitos institucijos Lietuva Europos Sąjungoje Naudinga žinoti Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/galerija/20120309_lppara_renginys (2016-02-15)
  Open archived version from archive •