archive-lt.com » LT » D » DOKUMENTAI.LT

Total: 321

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Deimantė Augulytė
  ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Deimantė Augulytė Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas Užtikrinti siunčiamų paštu paketų ir siuntinių tinkamą komplektaciją ir adresavimą Suskaičiuoti asmens dokumentus ir PIN kodo vokelius dedamus į daugkartinio naudojimo paketus ir sutikrinti nurodytą lydraštyje jų kiekį su laikinuose paketuose esančių asmens dokumentų kiekiu taip pat sutikrinti užsakymo numerį Komplektuoti paštu siunčiamus paketus ir siuntinius Suformuoti atspausdinti ir įdėti į daugkartinio naudojimo paketus etiketes nurodant jose tarnybos užsakovo kodą siunčiamų dokumentų pakelių lydraščių numerius Užplombuoti paruoštus išsiuntimui paketus ir siuntinius Paruošti ir atspausdinti paštu siunčiamų paketų ir siuntinių registrus juos pasirašyti ir antspauduoti Perduoti paketus ir siuntinius atvykusiems pašto darbuotojams Užtikrinti kad pašto darbuotojai pasirašytų registruose registrus susegti į bylą Perduotus pašto darbuotojams asmens dokumentų pakelius atžymėti duomenų bazėje kaip išsiųstus Registruoti pasiuntinių pašto grąžintus jam perduotų paketų ir siuntinių registrus Metų eigoje segti eilės tvarka išsiųstų pasiuntinių paštu paketų ir siuntinių registrus Pasibaigus kalendoriniams metams paruošti registrų bylas laikinam saugojimui archyve Apskaityti daugkartinio naudojimo paketus Užtikrinti turimų asmens dokumentų antspaudų bei plombų vienkartinių užraktų saugumą ir tinkamą panaudojimą Vykdyti

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=104 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Machalskaitė
  pavyzdžiai Veikla ADIC istorija ADIC misija Nuostatai Veiklos sritys Planavimo dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Machalskaitė Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas Užtikrinti siunčiamų paštu paketų ir siuntinių tinkamą komplektaciją ir adresavimą Priimti siunčiamų paštu išrašytų asmens dokumentų ir PIN kodo vokelių laikinus paketus bei jų lydraščius Sukomplektuoti gautų įvykdytų užsakymų asmens dokumentus ir PIN kodo vokelius su lydraščiais perskaičiuoti asmens dokumentus ir PIN kodo vokelius sutikrinti jų kiekį su nurodytu lydraštyje pagal įrašus lydraštyje sutikrinti užrašų ant laikinų paketų teisingumą Antrus lydraščių egzempliorius perduoti juos tvarkančiam darbuotojui Komplektuoti asmens dokumentus ir PIN kodo vokelius į paketus arba siuntinius įdėti į juos etiketes Į daugkartinio naudojimo paketą komplektuoti visų rūšių asmens dokumentus siunčiamus į tą pačią tarnybą Komplektuojant užtikrinti kad atskirų užsakymų asmens dokumentai nesusimaišytų Jei visi siunčiami į tą pačią tarnybą asmens dokumentai ir PIN kodo vokeliai netelpa į vieną paketą likusius asmens dokumentus ir PIN kodo vokelius talpinti į kitus paketus Neskaidyti į atskirus paketus to paties užsakymo asmens dokumentų ir PIN kodo vokelių Paruoštus išsiuntimui paketus užplombuoti vienkartiniais užraktais ir perduoti darbuotojui atsakingam už asmens dokumentų išsiuntimą Užtikrinti savalaikį asmens dokumentų išrašytų skubos tvarka išsiuntimą Užtikrinti turimų asmens dokumentų ir PIN kodo vokelių saugumą darbo dienos pabaigoje nebaigtas komplektuoti siuntas patalpinti į metalinę spintą Kas mėnesį teikti duomenis apie išsiųstų paketų ir siuntinių kiekį Esant būtinumui formuoti ir spausdinti etiketes siuntų registrus vykdyti išsiuntimą Apskaityti daugkartinio naudojimo paketus Vykdyti kitus skyriaus vedėjo bei Centro vadovybės pavedimus Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą Žinoti asmens dokumentų tvarkas instrukcijas nuostatus

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=105 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vyresnysis specialistas Laima Mameniškytė
  ADIC istorija ADIC misija Nuostatai Veiklos sritys Planavimo dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Administravimo skyriaus vyresnysis specialistas Laima Mameniškytė Vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas Priimti išrašytų asmens dokumentų ir PIN kodo vokelių kurie nėra siunčiami paštu laikinus paketus ir jų lydraščius Sukomplektuoti gautų įvykdytų užsakymų asmens dokumentus ir PIN kodo vokelius su lydraščiais pagal įrašus lydraščiuose sutikrinti užrašų ant laikinų paketų teisingumą perskaičiuoti asmens dokumentus ir PIN kodo vokelius sutikrinti jų kiekį su nurodytu lydraštyje Supakuoti asmens dokumentus ir PIN kodo vokelius į daugkartinio naudojimo paketus užtikrinti kad pakuojant atskirus užsakymus asmens dokumentai nesusimaišytų Paruošti ir įdėti į daugkartinio naudojimo paketus etiketes nurodant jose tarnybos užsakovo pavadinimą kodą supakuotų asmens dokumentų pakelių lydraščių numerius Išrašytų asmens dokumentų kurie nėra siunčiami paštu lydraščius registruoti išrašytų asmens dokumentų atitinkamuose registruose Išrašytų asmens dokumentų paketus kurie nėra siunčiami paštu atiduoti migracijos tarnybų ar kitų institucijų užsakovų darbuotojams pasirašant atitinkamų išrašytų asmens dokumentų registre Atiduotus migracijos tarnybų ar kitų institucijų darbuotojams pakelius ir paštu išsiųstus valstybės tarnautojo pažymėjimų pakelius atžymėti duomenų bazėje kaip išsiųstus Priimti išsiųstų paštu asmens dokumentų lydraščius Visus išrašytų asmens dokumentų lydraščius chronologine tvarka segti į segtuvus pagal dokumentacijos planą Pasibaigus kalendoriniams metams paruošti laikinam saugojimui archyve išsiųstų asmens dokumentų lydraščių bylas pagal dokumentacijos planą Paruošti perduodamų laikinam saugojimui archyve bylų aprašus Ruošti lydraščius dėl gautų iš ES šalių Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimų ir paklausimų dėl vairuotojo pažymėjimų autentiškumo persiuntimo valstybės įmonei Regitra Apskaityti daugkartinio naudojimo paketus Vykdyti kitus skyriaus vedėjo bei Centro vadovybės pavedimus Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą Žinoti asmens dokumentų tvarkas instrukcijas

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=106 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Skutkevičiūtė
  panaudojimo Kartu su kitais Centro struktūriniais padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir Centro pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Centro direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Centrui nustatytus uždavinius Atlieka personalo sudėties analizę Padeda Centro direktoriui formuoti personalo sudėtį Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu organizuoja konkursus laisvoms pareigybėms užimti įformina dokumentus laikantis konkursų organizavimo tvarkos teikia pretendentams informaciją Rengia tarnybos eigos įsakymų projektus paskiriant valstybės tarnautojus ir darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis į pareigas perkeliant skatinant skiriant nuobaudas suteikiant atostogas bei atleidžiant iš valstybės tarnybos sudaro darbo sutartis ir tvarko darbuotojų asmens bylas Pagal kompetenciją rengia kitus įsakymų bei teisės aktų projektus Pagal kompetenciją padeda Centro direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi Rengia raštų atsakymų sutarčių projektus Užtikrina savalaikį duomenų atnaujinimą Valstybės tarnybos registre Vataras Dalyvauja rengiant skyrių nuostatų projektus pareigybių aprašymų ir pareigybinių nuostatų projektus Tvarko valstybės tarnautojų tarnybos vertinimo dokumentus Planuoja analizuoja ir vykdo tinkamą Centro personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesą Vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui įgyvendinimą Konsultuoja Centro darbuotojus personalo administravimo klausimais Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pasitarimuose personalo klausimais Centro direktoriui įgaliojus kontroliuoja kaip asmenys dirbantys valstybės tarnyboje vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas Formuoja tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais Teikia informaciją susijusią su personalo administravimu Centro interneto svetainės tvarkytojams Rengia informaciją apie Centro veiklą visuomenės informavimo priemonėms rengia straipsnių pranešimų projektus Pagal kompetenciją atstovauja Centrui Centro direktoriui įgaliojus Nesant skyriaus vedėjo laikinai vykdo jo funkcijas Dalyvauja užtikrinant siunčiamų paštu paketų ir siuntinių tinkamą komplektaciją ir adresavimą Vykdo kitus Centro vadovybės bei skyriaus vedėjo

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=112 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Adolfas Kuklys
  pažeidimai Nuotraukų pavyzdžiai Veikla ADIC istorija ADIC misija Nuostatai Veiklos sritys Planavimo dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Adolfas Kuklys Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas Nustatyta tvarka organizuoti Centro eksploatuojamų pastatų statinių bei inžinerinių tinklų techninės būklės priežiūrą Nustatyta tvarka instruktuoti priimamus į darbą žmones saugos ir sveikatos darbe elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos klausymais Naujai priimtiems darbuotojams leisti dirbti tik išklausius darbo vietoje saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktavimą ir pasirašius tam skirtame žurnale Užtikrinti kad Centre būtų laikomasi Valstybinės darbo inspekcijos reikalavimų sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas Suderinus su Valstybine darbo inspekcija Centro vadovybei teikti pasiūlymus saugos ir sveikatos darbe elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos klausymais Centro vadovybės nurodymu nagrinėti darbuotojų skundus saugos ir sveikatos darbe elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos klausimais Nustatyta tvarka dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus profesines ligas įvykių pažeidus saugos ir sveikatos darbe elektrosaugą priešgaisrinę saugą priežastis bei aplinkybes ruošti priemones pažeidimų skaičiui sumažinti kontroliuoti šių priemonių įgyvendinimą Nustatyta tvarka ruošti ataskaitas saugos ir sveikatos darbe elektrosaugos bei priešgaisrinės priežiūros klausimais Atstovauti Centrui saugos ir sveikatos darbe elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos darbe klausimais Šalinti saugos ir sveikatos darbe elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos trūkumus Atlikti elektros įrenginių šildymo sistemos bei šiluminio punkto priežiūros darbus Užtikrinti vandens šilumos bei elektros energijos apskaitą Nuolat vykdyti šilumos punkto darbo parametrų kontrolę ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimą Vykdyti rezervinio elektros energijos tiekimo įrenginių priežiūrą Vykdyti kitus Centro vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus Vyriausiasis inžinierius turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti aukštąjį inžinerinį arba jam prilygintą išsilavinimą Turėti ne mažesnę kaip

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=33 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Išrašymo skyriaus vykdomas funkcijas
  ADIC misija Nuostatai Veiklos sritys Planavimo dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Išrašymo skyriaus vykdomas funkcijas Išrašymo skyriaus funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka iš institucijų įgaliotų išduoti asmens dokumentus gauna prašymus išrašyti asmens dokumentus pagal kompetenciją kontroliuoja prašymų išrašyti asmens dokumentus atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal gautus prašymus vykdo asmens dokumentų išrašymą naudojant turimą išrašymo įrangą tikrina išrašytų asmens dokumentų kokybę atitiktį teisės aktams ir tarptautinių standartų reikalavimams pagal gautus prašymus vykdo valstybės tarnautojo sertifikatų išrašytuose valstybės tarnautojo pažymėjimuose atnaujinimą užtikrina turimų asmens dokumentų blankų ir išrašytų asmens dokumentų saugumą nagrinėja pateiktus skundus dėl atsisakymo išrašyti asmens dokumentus prašymus pranešimus skundus ir pasiūlymus dėl Centro darbo ir teikia atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku pagal kompetenciją rengia ir derina asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą reglamentuojančius teisės aktų išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektus ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus teikia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją užtikrina duomenų patikimumą ir jų teikimą institucijoms atsakingoms už asmens dokumentų išdavimą dalyvauja planuojant asmens dokumentų blankų eksploatacinių medžiagų techninės ir programinės įrangos poreikius bendradarbiauja su tarnybomis įgaliotomis išduoti asmens dokumentus teikia metodinę pagalbą konsultuoja asmens dokumentų išrašymo klausimais rengia norminių administracinių teisės aktų projektus skirtus skyriaus vykdomoms funkcijoms įgyvendinti bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis tarptautinėmis organizacijomis pagal kompetenciją nagrinėja pateiktus skundus prašymus pranešimus ir pasiūlymus bei teikia atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku pagal kompetenciją nagrinėja kitų įstaigų teikiamus derinti teisės aktų projektus rengia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe pagal kompetenciją teikia informaciją metinio Centro plano rengimui rengia metinius skyriaus veiklos planus ir ataskaitas priima siunčiamus iš

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=117 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Išrašymo skyriaus vedėjas
  Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus teikia pastabas ir pasiūlymus kad jie reikalui esant būtų pakeisti Teikia metodinę pagalbą skyriaus bei migracijos tarnybų darbuotojams asmens dokumentų išrašymo klausimais Bendradarbiauja su tarnybomis įgaliotomis išduoti asmens dokumentus konsultuoja asmens dokumentų išrašymo klausimais Stebi asmens dokumentų išrašymo programinės ir techninės įrangos darbą teikia siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo naudojamos programinės bei techninės įrangos tobulinimo Keičiantis ir tobulėjant asmens dokumentų išrašymo technologijoms didėjant jų saugumui užtikrina kad skyriaus darbuotojai tiesiogiai dalyvaujantys asmens dokumentų išrašymo procese įsisavintų asmens dokumentų išrašymo technologines naujoves mokėtų dirbti su naujausia technika Kontroliuoja išrašomų asmens dokumentų kokybę Laiku imasi priemonių užkirsti kelią galimam techninio broko padidėjimui Dalyvauja planuojant asmens dokumentų blankų eksploatacinių medžiagų techninės ir programinės įrangos poreikius Sprendžia ir teikia pagalbą sprendžiant darbo eigoje kilusias problemas Rengia atostogų ir esant būtinybei darbo grafikus Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentacijos tvarkymą pagal patvirtintą dokumentacijos planą Organizuoja priemones ir užtikrina asmens dokumentų blankų ir išrašytų asmens dokumentų saugumą Organizuoja naujų darbuotojų apmokymą supažindina su darbo saugos Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei darbuotojų etikos reikalavimais Kontroliuoja kaip laikomasi šių reikalavimų Teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo Rengia norminių administracinių teisės aktų projektus skirtus skyriaus vykdomoms funkcijoms įgyvendinti Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis tarptautinėmis organizacijomis Pagal kompetenciją nagrinėja pateiktus skundus prašymus pranešimus ir pasiūlymus bei teikia atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku Pagal kompetenciją nagrinėja kitų įstaigų teikiamus derinti teisės aktų projektus rengia pastabas ir pasiūlymus Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe Pagal kompetenciją teikia informaciją metinio Centro plano rengimui Teikia informaciją susijusią su skyriaus veikla Centro interneto svetainės administratoriui Vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais tvarko įgaliotų išduoti asmens dokumentus institucijų išrašomų asmens dokumentų galiojimo laikų klasifikatorius Pagal kompetenciją atstovauja Centrui Centro direktoriui įgaliojus Vykdo kitus Centro vadovybės pavedimus

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=21 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Išrašymo skyriaus vyriausioji specialistė
  nutarimų projektus ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus teikia pastabas ir pasiūlymus kad jie reikalui esant būtų pakeisti Kontroliuoja išrašomų asmens dokumentų kokybę Laiku imasi priemonių užkirsti kelią galimam techninio broko padidėjimui Stebi asmens dokumentų išrašymo programinės ir techninės įrangos darbą Apie trikdžius ir gedimus operatyviai informuoja atsakingus už techninės įrangos priežiūrą asmenis Informuoja vadovybę ir ar darbo vietoje priima sprendimus dėl kilusių darbo eigos problemų Teikia siūlymus dėl darbo organizavimo programinės bei techninės įrangos tobulinimo Vykdo asmens dokumentų išrašymo proceso administravimą Organizuoja darbuotojų paskirstymą į darbo vietas Keičiantis ir tobulėjant asmens dokumentų išrašymo technologijoms didėjant jų saugumui padeda darbuotojams tiesiogiai dalyvaujantiems asmens dokumentų išrašymo procese įsisavinti asmens dokumentų išrašymo technologines naujoves dirbti su nauja technika Paskirsto ir perduoda į automatizuotas dokumentų spausdinimo ir kontrolės darbo vietas asmens dokumentų blankus Analizuoja broką vykdo brokavimo priežiūrą automatizuotose asmens dokumentų išrašymo darbo vietose ir priklausomai nuo broko pobūdžio įgyvendina priimtą sprendimą dėl asmens dokumento brokavimo arba prašymo grąžinimo migracijos tarnybai Koreguoja nurašo atstato supainiotus asmens dokumentų blankų numerius sugadintus asmens dokumentų blankus registruoja broko apskaitos žurnale vietoje sugadintų išduoda naujus asmens dokumentų blankus Spausdina ir tikrina atspausdintus išrašytų asmens dokumentų lydraščius Užtikrina turimų asmens dokumentų blankų ir išrašytų asmens dokumentų saugumą Kontroliuoja kaip laikomasi darbo saugumo ir etikos reikalavimų Vykdo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą Teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo Vykdo asmens dokumentų blankų išrašytų asmens dokumentų brokuotų asmens dokumentų blankų apskaitą užtikrina jų saugumą Rengia ir nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms statistines ataskaitas apie išrašytus asmens dokumentus nepanaudotus ir brokuotus asmens dokumentų blankus Dalyvauja planuojant asmens dokumentų blankų eksploatacinių medžiagų techninės ir programinės įrangos poreikius Teikia pastabas ir pasiūlymus rengiant metinius skyriaus veiklos planus ir ataskaitas Teikia pastabas ir pasiūlymus rengiant informaciją metinio Centro plano projektui Nesant skyriaus vedėjo vykdo jo funkcijas Vykdo kitus Centro vadovybės bei

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=22 (2016-02-13)
  Open archived version from archive