archive-lt.com » LT » E » EQUAL.LT

Total: 212

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EQUAL - EQUAL - atvirų durų link
  kalinius Šiaulių regione Parengta psichologinė programa darbuotojams dirbančiais su buvusiais kaliniais Apmokyti partnerių atstovai socialiniai darbuotojai darbui su tiksline grupe buvusiais kaliniais Parengta psichologinė programa buvusiems kaliniais Pravesti tikslinės grupės mokymai Laikraštis EQUAL atvirų durų link sudarytas laikraščio EQUAL atvirų durų link el biuletenis Sukurta techninė bazė projekto tikslinės iniciatyvinės grupės veiklai Netiesioginiais naudos gavėjais taps buvusių kalinių šeimos artimieji visuomenė institucijos darbdaviai tarptautinės VB Link to life nariai bei jų partneriai 15 Sukurtas tarptautinės VB Link to life internetinis tinklalapis 16 Atlikta projekto veiklų analizė Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės Tyrimas leis nustatyti visuomenės požiūrį į asmenis grįžusius iš įkalinimo įstaigų bei pačių buvusių kalinių požiūrį į visuomenę bei darbo rinką nustatyti komponentus sąlygojančius stereotipines nuostatas bei kriterijai kurie galėtų padėti keisti visuomenės savimonę Pateikta informacija TV rubrikose ir laikraštyje apie buvusių kalinių socialines problemas formuos teigiamą potencialių darbdavių bei visuomenės požiūrį į buvusius kalinius padės keisti visuomenės savimonę pagerins buvusių kalinių integraciją į bendruomenę palengvins jų resocializacijos procesą Sukurtos 24 TV rubrikos Noriu dirbti Tikėtina kad 48 asmenys įgis socialinių įgūdžių kurie padės mažinant socialinę atskirtį visuomenėje bei šiandieninėje darbo rinkoje Projekto metu bus suteiktos socialinės garantijos t y laikinai įdarbinti 38 buvę kaliniai kas skatintų nuolatinius santykius su aplinka dalyvavimą įprastoje teigiamai vertinamoje bendruomenės veikloje bei padėtų keisti visuomenės ir potencialių darbuotojų negatyvias stereotipines nuostatas bei plėtotų lygių galimybių įdarbinimo principą Sukurtas ir išbandytas psichologinis socialinis seminarų ciklas kuris įgalintų valstybinių institucijų tarnautojus bei darbuotojus kelti kompetenciją bendraujant su buvusiais kaliniais bei formuos palankų požiūrį į buvusius kalinius Projekto veikla paskatins besiformuojančią iniciatyvinę grupę formaliai įgyti juridinį statusą ir pradėti organizacinę veiklą kas aktyvins interesų atstovavimą megzti ryšius su vietine savivaldybe ir kitomis institucijomis užsienio būsimais partneriais Suteiktos konsultacijos apie NVO privalumus galimybes jų teisinį įregistravimą Netiesioginiais projekto Atvirų durų link naudos gavėjais bus buvusių kalinių šeimos nariai juos supančios bendruomenės nariai projekto partnerių institucijos darbdaviai visuomenė Projekto metu sukurta techninė bazė bei įrengtos ir suremontuotos patalpos bus perduotos juridinį statusą įgijusiai buvusių kalinių organizacijai Konferencijos metu parengti siūlymai ir rekomendacijos leis tobulinti vietos savivaldos infrastruktūrų darbą su socialiai pažeidžiamomis grupėmis Numatomas poveikis Projekto metu bus siekiama kad poveikis ir sklaida būtų vystomi horizontaliame bei vertikaliame lygmenyse Poveikis politikai horizontaliu lygiu Vystymo bendrijos Atvirų durų link nariai centralizuotai kaups informaciją apie institucijas bei organizacijas teikiančias socialines ir psichologines paslaugas buvusiems kaliniams Vystymo bendrijos narių sukurta socialinė platforma plėtos skėtinį bendradarbiavimą Horizontalus tarpinstitucinis bendradarbiavimas įgalins kryptingai spręsti buvusių kalinių integracijos į darbo rinką problemas išvengti tarpinstitucinių teikiamų paslaugų dubliavimo Vystymo bendrijos Atvirų durų link narių socialinės partnerystės platforma projekto metu atlikto tyrimo rezultatus pateiks visoms suinteresuotoms institucijoms tiek horizontaliu tiek vertikaliu lygiu Vystymo bendrijos Atvirų durų link agresyvus projekto vaidmeninių vizualizacinių priemonių sukūrimas bei pristatymas pasitelkiant masines informavimo priemones media užtikrins sklandžią viešumo kampaniją kuri tiesiogiai įtakos keisti visuomenėje nusistovėjusius stereotipus nuostatas bei požiūrį į buvusius kalinius Poveikis politikai ir praktikai vertikaliu lygiu Parengti mokymų programą psichologinio švietimo kuri būtų aprobuota bei teikiama kaip kvalifikacijos tobulinimo programa institucijų darbuotojams dirbantiems su buvusiais kaliniais Teikti pasiūlymus kad institucijos dirbančios

  Original URL path: http://www.equal.lt/lt/pages/view/?id=61 (2012-12-03)
  Open archived version from archive

 • EQUAL - EQUAL angelas: atviros aplinkos neįgaliojo integracijai į darbo rinką kooperacijos modelis
  formuoja naują požiūrį į neįgaliųjų profesinį rengimą integruojant į jį tokias svarias dedamąsias kaip motyvavimas ir bendrųjų įgūdžių ugdymas atsižvelgiant į neįgaliojo individualias kompetencijas gebėjimus bei poreikius Neįgaliojo apribotas fizinis mobilumas dažnai neleidžia jam tiesiogiai įsitraukti į mokymus komunikavimą ar darbinę veiklą todėl VB kooperacijos modelio svarbus akcentas yra nuotolinio mokymosi bei tele darbo principų pristatymas neįgaliajam supažindinant jį su įvairiomis virtualiojo pasaulio galimybėmis Kooperuotas neįgaliųjų integracijos į darbo rinką modelis EQUAL ANGELaS užtikrina efektyvią pagalbą neįgaliajam kiekvienoje profesinės reabilitacijos stadijoje asmeninių gebėjimų fizinės ir psichologinės būklės įvertinimo profesinių įgūdžių suteikimo įdarbinimo ir kt Šių stadijų nuosekli seka kiekvienu individualiu atveju suteikia sąlygas neįgaliajam ne tik įsilieti į darbo rinką bet ir kaupti savo kompetencijas siekti karjeros EQUAL ANGELaS kooperacijos modelis kintantis ir atsinaujinantis Bus nuolat vykdomi šios sistemos bei tarpininko veiklos tyrimai rengiamos VB sektorių veiklos tobulinimo rekomendacijos Toks grįžtamasis ryšys sudaro sąlygas reaguoti į inovatyvias VB narių idėjas koreguoti atskirų sistemos segmentų veiklą nuolat tobulinti VB kooperacijos modelį Nuolatinio grįžtamojo ryšio pasekoje susiformavęs kaitos ir atsinaujinimo mechanizmas įgalina EQUAL ANGELaS modelį adaptuoti kituose regionuose Pagrindinės veiklos Antrojo etapo metu projekto vykdymas susidės iš 4 dalių kurių metu bus vykdoma tokia veikla I dalis Pasirengimas 2005 06 12 Atlikti kooperuotos veiklos tyrimą išanalizuoti egzistuojančių segmentų tarpusavio sąveiką ir sąveikos problemas bei sėkmės sąlygas Kartoti šį tyrimą nuolatos teikiant atgalinį ryšį apie esamą situaciją 2005 06 2007 12 Atlikti tarpininko veiklos tyrimą aprašyti tarpininko praktinės veiklos atvejus 2005 06 12 Informacinės medžiagos apie projekto veiklas ir VB idėją sklaida nuolat virtualiosios erdvės VB valdymui bendravimui dokumentų ir informacijos pasikeitimui bei mokymui sukūrimas projektavimas programavimas informacijos atnaujinimas tobulinimas nuolat Projekto personalo rengimas ir mokymas pagal EQUAL programoje numatytus principus socialinė atsakomybė VB veiklos principų suvokimas gebėjimas juos realizuoti VB narių lygiateisiškumas prieinamumas ir papildomumas politikos formavime ir įgyvendinime bei VB įgyvendinimas 2005 10 12 Pastovus VB modelio ir tarpininko institucijos vertinimas ir tobulinimas kviečiant visus VB narius ir neįgaliuosius nuo pat pradžių dalyvauti modelio testavime ir įgyvendinime II dalis Mokymo informacinės ir motyvacinės medžiagos rengimas 2006 01 12 švietimo institucijų darbuotojams socialiniams darbuotojams tarpininkams neįgaliesiems integruojant motyvacinę mokymo medžiagą į jau egzistuojančias mokymo programas o neįgalimųjų bendrųjų įgūdžių tobulinimą į esančias profesinio rengimo programas ir bendrijos nariams darbdaviams bei bendradarbiams naudojant tradicines ir naujas mokymo si metodikas Nuotolinių studijų terpės sukūrimas ir įjungimas į VB bendradarbiavimo ir stebėsenos sistemą Parengtų mokymo modulių įkėlimas III dalis VB modelio įgyvendinimas testavimas 2006 11 2007 12 neįgaliųjų dalyvaujančių VB vykdomoje profesinės reabilitacijos programoje bendrųjų gebėjimų profesinių kompetencijų fizinės ir psichologinės būklės įvertinimas individualių rekomendacijų parengimas Neįgaliojo ir socialinio darbuotojo tarpininko sąveika neįgaliųjų mokymai pagal parengtas programas profesinio mokymo ar aukštojo mokslo institucijose ir arba neįgaliųjų motyvavimas darbo rinkai neįgaliųjų įdarbinimas suteikiant jiems darbo sąlygas realioje įmonėje IV dalis Projekto rezultatų vertinimas nuolat 2005 06 2007 12 modelio sklaidos plano parengimas bei rekomendacijų ir pasiūlymų rengimas socialinę ir užimtumo politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms Planuojami rezultatai Numatomi projekto rezultatai Parengtas VB EQUAL ANGELaS atviros aplinkos kooperacinis modelis neįgaliųjų re integravimui į darbo rinką kai visi

  Original URL path: http://www.equal.lt/lt/pages/view/?id=62 (2012-12-03)
  Open archived version from archive

 • EQUAL - Išeitis Tau
  bei motyvavimas Veiklą vykdo Kauno moters užimtumo informacijos centras Dingusių žmonių šeimų paramos centras Pal J Matulaičio šeimos paramos centras Kauno kartų namai Nevalstybinis vaikų darželis Nendrė Socialinės tarnystės savanoriai 1 2 Integracijos į darbo rinka programos sukūrimas išbandymas ekspertavimas ir leidyba Tai tikslinės grupės motyvavimo darbui profesinio rengimo ir pasirengimo įsidarbinimui programos kurios šio projekto metu bus sukurtos adaptuotos ir išbandytos kaip vientisa sistema Veiklą vykdo Kauno moters užimtumo informacijos centras Moterų informacijos centras Dingusių žmonių šeimų paramos centras Pal J Matulaičio šeimos paramos centras Kauno kartų namai Nevalstybinis vaikų darželis Nendrė Socialinės tarnystės savanoriai Vilties žiedas Vilniaus arkivyskupijos amatų centras Vilniaus darbo birža Kauno darbo birža Vilniaus pedagoginis universitetas Valstybinė jaunimo reikalų taryba 1 3 Integracijos į darbo rinką programos įtakos dalyvių motyvacijos ir įgūdžių pokyčiams tyrimas Tai tripakopis tyrimas kurio tikslas įvertinti sukurtos programos 1 2 veikla efektyvumą Veiklą vykdo Dingusių žmonių šeimų paramos centras Pal J Matulaičio šeimos paramos centras Kauno kartų namai Nevalstybinis vaikų darželis Nendrė Socialinės tarnystės savanoriai ir atrinkta tyrimus atliekanti oraganizacija 2 Darbas su darbdaviais Tai darbdavių požiūrių nuomonių bei poreikių tyrimai apskritųjų stalų organizavimas darbdavių įtraukimas į profesinio rengimo programų kūrimą teisinės bazės susijusios su lygiomis galimybėmis įsidarbinant analizė ir kt Veiklą vykdo Vilniaus miessto verslininkų darbdavių konfederacija Vilniaus darbo birža Kauno darbo birža Moterų informacijos centras 3 Galimybių laboratorijos veikla Tai projekto inovacija Galimybių laboratorijos tikslas generuoti naujas idėjas kuriant naują nuolat lanksčiai prisitaikantį prie darbdavių reikalavimų integracijos į darbo rinką mechanizmą Galimybių laboratorijoje tikslinės grupės darbdavių ir ugdymo įstaigų atstovai socialinės srities specialistai Vystymo bendrijos nariai rinks kaups apdoros ir skleis informaciją kurs naujas idėjas imsis konkrečių veiksmų dalinsis savo patirtimi su kitais specialistais ir plačiąja visuomene vykdys poveikį nacionalinei politikai Veiklą vykdo Vilniaus darbo birža Kauno darbo birža Valstybinė jaunimo reikalų taryba 4 Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos 4 1 Tarptautinės Vystymo bendrijos MOTIVATION veikla Tai tiklsinės grupės motyvacijos darbui tyrimo atlikimas bendrų jaunimo motyvavimo darbui metodų ir priemonių kūrimas bei Vystymo bendrijos darbo rezultatų pristatymas Lietuvoje Prancūzijoje ir Portugalijoje Partneriai Lietuva Prancūzija ir Portugalija 4 2 Tarptautinės Vystymo bendrijos TINKLAS veikla Tai veikla kuria siekiama pasidalinti bendradarbiavimo patirtimi vystyti Vystymo bendrijų valdymo įgūdžius ir stebėti lygių galimybių įgyvendinimą partnerių šalyse Partneriai Lietuva Ispanija Prancūzija ir Belgija 5 Pagalbos mechanizmo efektyvumo tyrimas Tai visų projekto eigoje vykdytų veikų kaip sistemos efektyvumo įverinimas Veiklą vykdo atrinkta tyrimus atliekanti oraganizacija 6 Poveikis nacionalinei politikai Tai darbo grupių kuriose dalyvauja darbdavių valstybinių institucijų nevyriausybinių organizacijų profesinių sąjungų atstovai formavimas Šios veiklos tikslas surinkti pasiūlymus išgryninti problemas ir rengti rekomendacijas valstybinėms institucijoms Veiklą vykdo VšĮ Rafaelis Valstybinė jaunimo reikalų taryba 7 Informacijos sklaida Tai bukletų leidyba informacijos apie projekto eigą internetiniuose partnerių tinklapiuose pateikimas informacijos sklaida naudojant žiniasklaidos priemones bei projekto rezultatų pristatymai specialistams ir visuomenei seminarai Veiklą vykdo Valstybinė jaunimo reikalų taryba VšĮ Rafaelis Planuojami rezultatai 1 Sukurta jaunų moterų integracijos į darbo rinką 3 dalių programa 2 Apie VB projektą informuota visuomenė politikai darbdaviai ir kt 3 Pravesti individualūs pokalbiai apie galimybę dalyvauti projekte 70 čiai tikslinės grupės atstovų 4 Parengta 40

  Original URL path: http://www.equal.lt/lt/pages/view/?id=63 (2012-12-03)
  Open archived version from archive

 • EQUAL - Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencingų galimybių darbo rinkoje stiprinimą
  VB projekto novatoriškumas VB Kryžkelė kolicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą kaip organizacija yra novatoriškas reiškinys Lietuvoje Ji apjungs skirtingo pajėgumo ir sričių institucijas ir sutelks jas bendram tikslui sieks apčiuopiamų rezultatų VB veiklos naujumas pasireikš tuo kad veikla bus vykdoma ne tik išorėje bet ir viduje didžiausias dėmesys bus skiriamas darbui su kalinčiais asmenimis Bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais siekiama adaptuoti jų gerąją patirtį Lietuvos kontekste Bus siekiama šių inovacijų Į procesą orientuotos inovacijos Naujų ir jau esamų metodų siekiant integruoti reintegruoti buvusius nuteistuosius į konkurencingą darbo rinką kūrimas bei tobulinimas Mokymo medžiagos skirtos paruošti specialistus kompetentingam darbui su nuteistaisiais parengimas Į tikslus orientuotos inovacijos Kvalifikuotų specialistų įgysiančių papildomą kompetenciją darbui su esamais bei buvusiais nuteistaisiais parengimas Informavimo motyvavimo gyventi laisvėje adaptavimosi prie konkurencingos darbo rinkos poreikių mokymo modelių išbandymas bei tobulinimas Į kontekstą orientuotos inovacijos Sėkmingai išbandytas modelis bus taikomas visoje šalies teritorijoje ypatingą dėmesį skiriant toms apskritims kuriose yra kalinčių asmenų įstaigos Sukuriamas ne tik vietinis ir regioninis bet ir tarptautinis tarpinstitucinis bendradarbiavimo tinklas Siekiama tikslingai skleisti adekvačią informaciją darbdavių visuomenės požiūriui keisti pozityviąja kryptimi Pagrindinės veiklos II ojo projekto etapo metu 2005 06 01 2007 11 30 numatomos esminės projekto veiklos projekto tikslinės grupės Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime kalinčių asmenų kuriems iki išėjimo į laisvę liko iki metų laiko sociologinis tyrimas tikslu išsiaiškinti minėtos grupės mokymo poreikius Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus bus rengiama specialistams iš partnerių ir kt institucijų Vilniaus darbo biržos savivaldybių socialinių darbuotojų KRIS Vilnius atstovų dirbsiantiems su tiksline grupe mokymo programa bei metodinė medžiaga Sukurtas novatoriškas modelis bus integruojamas į kitų institucijų turinčių panašių interesų ir gebančių bei galinčių taikyti VB Kryžkelė koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą patirtį veiklą Projekto metu įgytos patirties sklaida vyks per visuomenės informavimo priemones bus kuriamas televizijos laidų ciklas socialinė reklama TV bei radijuje publikuojami straipsniai periodinėje spaudoje palaikoma VB internetinė svetainė Planuojami rezultatai Sukurta mokymų programa išbandyta Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime Parengti institucijų specialistai kurie dirbs su tikslinės grupės asmenimis darbo biržos socialiniai darbuotojai savivaldybių socialiniai darbuotojai asociacijos KRIS Vilnius atstovai nevyriausybinių organizacijų atstovai Išleistas gyvenimo laisvėje vadovas skirtas tikslinei grupei Organizuota projekto metu sukurtos programos informacinė sklaida TV laidos straipsniai spaudoje internetinė svetainė konferencija Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės VB Kryžkelė koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą veikla tikimasi pasiekti pozityvių rezultatų identifikuojant problemas su kuriomis susiduria konkreti socialinės rizikos grupė rengiant poreikių analizę padedant pasirinktos tikslinės grupės asmenims sėkmingiau integruotis reintegruotis į konkurencingą šalies darbo rinką Tikslinės grupės asmenims organizuojami mokymai profesinis orientavimas bei konsultavimas siekiant pagerinti jų užimtumo galimybes Parengti 10 15 įvairių institucijų specialistus darbo biržos savivaldybių socialinius darbuotojus asociacijos KRIS Vilnius atstovus kurie dirbs su tikslinės grupės asmenimis Vienas iš siektinų rezultatų teigiamai pasikeitusi darbdavių bei visuomenės pozicija socialiai pažeidžiamos buvusių įkalinimo įstaigose asmenų grupės atžvilgiu Bendros visuomeninės pozicijos adekvačios tolerancijos augimas ir lygių galimybių aspekto integruojantis į darbo rinką užtikrinimas Išbandytas VB Kryžkelė sukurtas veiklos modelis Lukiškių izoliatoriuje kalėjime Išleistas informacinis leidinys tikslinės grupės asmenims su maksimalia informacija apie jų teises ir galimybes kur jie

  Original URL path: http://www.equal.lt/lt/pages/view/?id=64 (2012-12-03)
  Open archived version from archive

 • EQUAL - Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija
  ir judėjimo sunkumų projekte bus sukurtas pabrėžtinai novatoriškas virtualus distancinio mokymo ir konsultavimo centras kuriame neįgalių žmonių verslo plėtros centrų klientai galės neišeidami iš namų mokytis verslumo pagal savo pasirinktas temas kelti ar keisti kvalifikaciją Virtualus distancinio mokymo centras užtikrins reikiamą mokymosi medžiagos kiekį bei ekspertus kurie užtikrins studentų klientų tinkamą kvalifikacinį rengimą Trečia bus sukurta elektroninė duomenų bazė kurioje bus visa reikalinga informacija neįgaliesiems ieškantiems darbo bei informacija apie pačius neįgaliuosius jų sugebėjimus bei kvalifikaciją Tokios duomenų bazės yra būtinos sveikų žmonių versle tačiau neįgaliųjų darbo rinkoje tai yra novatoriška priemonė Šis projektas novatoriškas ir tuo kad neįgaliųjų darbo integracija bus skatinama ne vien įprastinėmis poveikio priemonėmis tačiau ir per pačių neįgaliųjų darbą per tiesioginį jų dalyvavimą kuriant verslą aktyviai ieškant darbo demonstruojant patikimą neįgaliųjų darbą kurį darbdaviai galės vertinti ne tik iš kalbų bet ir iš realios praktikos Pagrindinės veiklos Vidinė šalies situacijos analizė neįgaliųjų integracijos į darbo rinką priemonių kūrimui Neįgaliųjų verslo plėtros centrų metodinės bazės kūrimas Neįgaliųjų verslo plėtros centrų kūrimas Virtualaus neįgaliųjų verslo plėtros centro kūrimas Neįgaliųjų verslo plėtros centrų NVPC veikla ir paslaugų teikimas Virtualaus neįgaliųjų verslo plėtros centro veikla ir paslaugų teikimas Neįgaliųjų verslo plėtros centrų bei projekto viešoji kampanija Pasiūlymų 2007 2010 m Lietuvos BPD rengimas Tarptautinis bendradarbiavimas Baigiamoji konferencija Projekto efektyvumo vertinimas Planuojami rezultatai Įkurti 6 verslo plėtros centrai pagal esamus neįgalių žmonių poreikius Sukurtas bendras virtualus neįgaliųjų verslo ir socialinių įmonių mokymo bei konsultavimo centras Suformuotas verslo plėtros centrų specializuotų paslaugų paketas pagal nustatytus rinkos poreikius Verslo plėtros centrų darbuotojai dirbantys su tiksline grupe teiks naujas neįgaliems verslininkams reikalingas paslaugas Patobulintos galimybės įsidarbinti neįgaliesiems veikiančios laisvų darbo vietų ir darbo ieškančiųjų duomenų bazės Įvertintos ir įvardintos neįgaliųjų verslą skatinančios bei kliudančios sąlygos Parengta bei paskleista aiški informacija darbdaviams apie neįgaliųjų darbines galimybes bei reikalingas darbo sąlygas Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės Neįgalūs verslininkai bei socialinių įmonių vadovai turi jiems prieinamas reikalingas paslaugas bei įvairiapusišką pagalbą jų verslui plėtoti Neįgaliesiems sudarytos sąlygos verslumo mokymuisi visą gyvenimą Projekto metu paslaugas gaus iki 15000 neįgalių žmonių Atsiradęs ilgalaikis ir patikimas bendradarbiavimas tarp neįgaliųjų verslo kompanijų bei plėtros centrų Bus pradėti bent 5 nauji verslo projektai inicijuoti pačių neįgalių žmonių Naujasis BPD bei projekto sukurti pasiūlymai ir rekomendacijos turės esminę ilgalaikę įtaką tolimesniam neįgaliųjų darbo rinkos skatinimui Tam esminę įtaką turės tarptautinės teisinės patirties analizė bei jos rezultatai Sudarytos palankesnės sąlygos neįgaliesiems įsidarbinti verslo kompanijose Šis neįgaliųjų palaikymas planuojamas ilgalaikėje perspektyvoje ir turėtų būti labai reikalingas kaip viena iš svarbiausių plėtros centrų veiklų Skirtingų ES valstybių neįgaliųjų įgalinimo darbo rinkoje bei gerų integracijos pavyzdžių skleidimas bei darbdavių įtakojimas Bendra projekto veilos bei neįgaliųjų darbo rinkos vertinimo deklaracija kuria bus siekiama įtakoti naujos valstybinės neįgaliųjų darbo rinkos politikos atsiradimą Numatomas poveikis Pagrindinis projekto poveikis yra tai kad 2007 m darbo rinkoje dalyvaus mažiausiai 5 proc daugiau darbingo amžiaus neįgalių žmonių nei 2004 m Tikimasi kad įstatymai ir BPD numatys tinkamas priemones bei sąlygas neįgaliesiems efektyviai dalyvauti darbo rinkoje Sumažės neįgaliųjų nedarbo lygis respublikiniu mastu Bus suformuotos palankesnės valstybės teisinės sąlygos verslo atstovams integruoti neįgalius žmones

  Original URL path: http://www.equal.lt/lt/pages/view/?id=65 (2012-12-03)
  Open archived version from archive

 • EQUAL - Ištiesk ranką
  apmokymas Dialogas su darbdaviais Socialinio mentoringo įsidarbinimo srityje modelio metodikos kūrimas ir vadovo parengimas Informacinė sklaida siekiant pakeisti darbdavių ir viešosios politikos nuostatas bedarbių moterų statuso ir galimybių didinimo srityje įsidarbinant Tarptautinis bendradarbiavimas Sėkmingą įsidarbinimą lemiančių faktorių tyrimas ir analizė Vystymo bendrijos veiklos koordinavimas Viso projekto veiklų vertinimo sistemos sukūrimas Projekto metu gautos medžiagos susisteminimas ir leidyba Planuojami rezultatai Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės Socialinės sferos institucijos bus pasirengusios panaudoti Socialinio mentoringo metodiką sprendžiant moterų įsidarbinimo problemas Padidės darbdavių socialinė atsakomybė kuri yra akcentuojama Europos Sąjungos įdarbinimo bei socialinių reikalų politikoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naudosis metodika kaip pagalbine priemone Numatomas poveikis Suformuluotas prašymas įtraukti į Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2005 2009 metų programos II sk 14 1 punktą naują priemonę 14 1 3 Priemonės pavadinimas pagal Europos Bendrijų iniciatyvos Equal programos vykdomą projektą Ištiesk ranką sukirti Socialinio mentoringo įsidarbinimo srityje centrų tinklą Vilniaus Kauno ir Utenos apskrityse Sutarties Nr EQ 2004 1130 14 490 Socialinio mentoringo įsidarbinimo srityje modelio pažangi praktika galės įtakoti ateities užimtumo politikos formavimą ir įgyvendinimą paskatins efektyvius pokyčius sprendžiant moterų nedarbo bei diskriminacijos darbo rinkoje panaikinimo problemas VB dalyvauja Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos posėdžiose Tarptautinis bendradarbiavimas Tarptautinio bendradarbiavimo sutartis TBS Tarptautinė Vystymo bendrija Europos Lyčių lygybės ir įvairovės tinklas Tarptautinės vystymo bendrijos TVB partneriai Suomija DP MONIKKO Vokietija DP Women Europe Slovakija DP Plus for Women 45 Danija DP Coherent Counselling Lietuva DP Give me a hand TVB veiklos Sumažinti lyčių atotrūkius ir remti darbo segregaciją pagerinti moterų dirbančių ir nedirbančių jaunų ir senų vietinių ir migrančių etninės daugumos ir mažumos bevaikių ir motinų padėtį darbo rinkoje pasidalyti novatoriška patirtimi ir pasiekimais integruojant remtinas moteris į darbo rinką atveriant naujas užimtumo galimybes ir diegiant novatoriškus metodus pvz socialinę mentorystę elektroninį mokymą įgyvendinant lyčių lygybę ir įvairovės planavimą padidinti lyčių lygių

  Original URL path: http://www.equal.lt/lt/pages/view/?id=66 (2012-12-03)
  Open archived version from archive

 • EQUAL - Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija
  ir spręsti šių grupių integracijos į darbo rinką ir visuomenę problemas skatinti socialinę partnerystę Lietuvoje bendradarbiaujant su užsienio partneriais panaudoti jų patirtį veikiančias geras praktikas bei adaptuoti tai Lietuvos reikmėms naudojant VB narių politinę įtaką paskatinti Lietuvos vyriausybę spręsti projekto tikslinių grupių užimtumo įdarbinimo problemas analogišką veiklą vystyti įgalinant ir NVO bei verslo sektorių VB projekto novatoriškumas Jaunimo NVO sektoriaus sugretinimas su valstybės institucijomis kuriant sąlygas įsidarbinimui ir užimtumui bei jaunimo organizacijas panaudojant kaip priemonę padėti jauniems nuteistiesiems įeina ir lygtinai paleisti iš pataisos namų asmenys besigydantiems nuo priklausomybės ligų jaunuoliams iškritusiems iš švietimo sistemos ir ilgą laiką nesugebantiems integruotis į darbo rinką gauti paslaugas kurias teikia Lietuvos darbo birža per Jaunimo darbo centrus bei padėti jiems integruotis ar reintegruotis į darbo rinką Siekis sukurti paramos mechanizmą užtikrinantį tikslinių grupių narių adaptacijos laikotarpį kurio metu jauni žmonės būtų tiesiogiai prižiūrimi bei globojami įvairių institucijų bei organizacijų dalyvaujančių vystymo bendrijoje Narkotikų kontrolės departamento prie LRV Jaunimo darbo centrų LiJOT kt bei I ajame etape įtrauktų regioninių pataisos inspekcijų Priklausomybės ligų centrų kitų suinteresuotų institucijų Pagrindinės veiklos Užimtumo programų įgyvendinimas Tyrimų atlikimas Užimtumo ir re integracijos į darbo rinką bei visuomenę modelio integravimo į praktiką ir viešąją politiką veiklos VB veiklos stiprinimas Metodikos leidžiančios diferencijuoti nuteistuosius pagal pakartotino nusikalstamumo riziką ir kriminogeninius poreikius išbandymas Tarptautinė veikla Vystymo bendrijos veiklos administravimas ir koordinavimas Projektą pristatančios veiklos Projekto vertinimo veiklos Projekto baigimo veiklos Planuojami rezultatai Jaunimo darbo centrų teikiamų paslaugų patobulinimas esančių programų peržiūrėjimas bei naujų diegimas Išnaudojant jaunimo NVO kaip užimtumą savanoriškumą skatinančią sferą ugdyti socialiai atskirtų tikslinių grupių narių įgūdžius reikalingus darbo rinkai mobilumą verslumą kt Atliktas rizikos pakartotinai nusikalsti ir kriminogeninių poreikių vertinimo tyrimas bei metodikos sudarymas Atlikti JDC teikiamų paslaugų vartotojų tarpe JDC personalo NVO sektoriuje tyrimai leidžiantys nustatyti esančius poreikius bei tendencijas susijusias su įsidarbinimu užimtumu tikslinių grupių tarpe Išanalizuoti teisės aktai įstatymai susiję su tikslinių grupių narių užimtumu įdarbinimu Lietuvoje bei palyginti su ES galiojančia įstatymine baze Darbo klubų prie JDC įkūrimas Projekto veiklą pristatančios konferencijos Tyrimo rezultatus pristatantys leidiniai Pilotinio projekto VRPI paleidimas bei jo multiplikacija kituose regionuose inspekcijos bei JDC Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės pasikeitęs projekto dalyvių socialinis aktyvumas asmeninio ir organizacijos lygmens kompetencijos didesnis palyginus su nedalyvavusiųjų projekte įsidarbinusiųjų skaičius tikslinių grupių dalyvių įsitraukimas į jaunimo NVO savanorišką veiklą suteikta galimybė tikslinių grupių dalyviams išreikšti savo poreikius kokybiškesnis darbas ir bendravimas su tikslinėmis grupėmis užimtumo programų metu įgyti socialiniai įgūdžiai Numatomas poveikis atlikus tyrimus tikslinių grupių poreikių bus atsižvelgta į jų poreikius darbo rinkoje ir visuomenėje remiantis tikslinių grupių poreikių tyrimu bus pakoreguotos darbo biržų teikiamų paslaugų ir programų nuostatos tikslinių grupių įdarbinimui jaunimo NVO teikia atitinkančias poreikius užimtumo programas tikslinėms grupėms šešiuose Lietuvos regionuose nuteistųjų diferenciacijos metodikos pagalba tikslinės grupės nariams siūloma atitinkama elgesio korekcijos programa reintegracijos metodikos vadovas yra naudojamas darbe su tikslinėmis grupėmis NVO Jaunimo darbo centruose kitose VB partnerių institucijose patvirtinus Reintegracijos programas bus sudarytos galimybės tikslinėms grupėms lengviau adaptuotis darbo rinkoje ir visuomenėje tolerancijos tikslinių grupių atžvilgiu padidinimas sumažės tikslinių grupių atstovų nedarbas ir padidės užimtumas šešiuose Lietuvos regionuose

  Original URL path: http://www.equal.lt/lt/pages/view/?id=67 (2012-12-03)
  Open archived version from archive

 • EQUAL - Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas partnerystė bendruomenė (ATGIMIMAS)
  kurias bus vykdomi interaktyvūs moduliniai įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių mokymai sukurta inovacinė interaktyvių modulinių mokymų efektyvumo vertinimo sistema Pirmą kartą Lietuvoje bus parengta bendruomenių stiprinimo probleminiuose regionuose vertybių koncepcija sukurtas bendruomenių atgimimo probleminiuose regionuose modelis pirmą kartą Lietuvoje remiantis ES šalių patirtimi sukurtas sukurta nauja Įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių lygio ir poreikių vertinimo sistema parengtos ilgalaikių bedarbių bei darbdavių sociologinių tyrimų metodologijos sukurtos naujos įsidarbinimo įgūdžių ugdymo Naujos įsidarbinimo galimybės metodologijos bei programos mokymo priemonės ilgalaikiams bedarbiams pagal kurias bus vykdomi interaktyvūs moduliniai įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių mokymai sukurta inovacinė interaktyvių modulinių mokymų efektyvumo vertinimo sistema Pirmą kartą Lietuvoje bus parengta bendruomenių stiprinimo probleminiuose regionuose vertybių koncepcija sukurtas bendruomenių atgimimo probleminiuose regionuose modelis Į tikslus orientuotos inovacijos pirmą kartą Lietuvoje bus taikomi nauji būdai integruoti ilgalaikius bedarbius į darbo rinką stiprinant darbdavių ir darbuotojų partnerytę organizuojant darbų muges pirmą kartą Lietuvoje bus taikomi nauji būdai integruoti ilgalaikius bedarbius į darbo rinką stiprinant darbdavių ir darbuotojų partnerytę organizuojant darbų muges Į kontekstą orientuotos inovacijos pirmą kartą Lietuvoje bus sukurtas regioninis įvairių institucijų bendradarbiavimo tinklas siekiant mažinti ilgalaikių bedarbių diskriminaciją ir nelygybę skatinant probleminių regionų ir bendruomenių atgimimą bus diegiami nauji sklaidos bei informavimo metodai pristatant projekto veiklos rezultatus sukurtas e demonstracinis modulis Vystymo bendrijos ATGIMIMAS geroji patirtis pirmą kartą Lietuvoje bus sukurtas regioninis įvairių institucijų bendradarbiavimo tinklas siekiant mažinti ilgalaikių bedarbių diskriminaciją ir nelygybę skatinant probleminių regionų ir bendruomenių atgimimą bus diegiami nauji sklaidos bei informavimo metodai pristatant projekto veiklos rezultatus sukurtas e demonstracinis modulis Vystymo bendrijos ATGIMIMAS geroji patirtis Pagrindinės veiklos Įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių ugdymo kompiuterizuoto tinklo sukūrimas probleminiuose regionuose Ilgalaikių bedarbių darbdavių probleminių bendruomenių narių sociologinių tyrimų metodologijų bei klausimynų parengimas Novatoriškų įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių ugdymo Naujos įsidarbinimo galimybės metodologijos bei programų mokymo priemonių ilgalaikiams bedarbiams parengimas Interaktyvių modulinių mokymų Naujos įsidarbinimo galimybės ilgalaikiams bedarbiams organizavimas Darbdavių ir darbuotojų partnerystės stiprinimas Darbų mugių scenarijų bei priemonių paketų sukūrimas Bendruomenių stiprinimo probleminiuose regionuose vertybių koncepcijos principų bei atgimimo modelio sukūrimas bei įdiegimas Vystymo bendrijos ATGIMIMAS gerosios patirties sklaida e demonstracinio modulio sukūrimas Bendradarbiavimas su tarptautinėmis bendrijomis gerosios patirties sklaida konferencijų organizavimas Planuojami rezultatai Pirmą kartą Lietuvoje bus sukurta Koncepcija metodai ir priemonės kovojant su probleminių regionų ilgalaikių bedarbių diskriminacija ir nelygybe darbo rinkoje Įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių ugdymo tinklas mokymo programos ir interaktyvūs mokymo metodai Probleminių bendruomenių atgimimo modelis Vietos valdžios institucijų NVO socialinių partnerių mokymo institucijų tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo ir partnerystės pagrindai bei principai integruojant probleminių regionų ilgalaikius bedarbius į darbo rinką Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės Projekto rezultatai turės daugiamates tiesiogines pasekmes tikslinėms grupėms didinant jų užimtumo galimybes bei užtikrinant lygybę darbo rinkoje Inovacinis modulinis įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių mokymas sustiprins ilgalaikių bedarbių bendruosius gebėjimus bei socialinius įgūdžius skatins nuostatas mokytis visą gyvenimą motyvaciją bei pasitikėjimą savimi aktyviai ieškoti darbo Apskrities valdžios atstovai įgis tolydžios socialinės raidos gebėjimus bei novatoriškus įgūdžius spręsti diskriminacijos bei nelygybės darbo rinkoje problemas Darbdaviai dalyvaujantys projekto veikloje pakeis neigiamus stereotipus ilgalaikių bedarbių atžvilgiu Sėkmingos ATGIMIMO partnerytės patirtis skatins kitus probleminius regionus Lietuvoje ir kitose ES šalyse diegti novatoriškus įsidarbinimo bei bendruomenės stiprinimo metodus Numatomas poveikis Vystymo bendrijos ATGIMIMAS

  Original URL path: http://www.equal.lt/lt/pages/view/?id=68 (2012-12-03)
  Open archived version from archive