archive-lt.com » LT » G » GPF.LT

Total: 16

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VšĮ Gamtos paveldo fondas | WetLife2 - WetLife2
  Kamanų aukštapelkėse PROJEKTAS WETLIFE 2 Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse PROJEKTAS WETLIFE 2 Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse Kodėl svarbu išsaugoti pelkes Per kelis milijardus metų Žemėje trukusią gyvybės evoliuciją tarp visų ekologinės sistemos elementų yra nusistovėję glaudūs ryšiai Pelkės yra vienas iš svarbių Žemės ekologinės sistemos pusiausvyrą užtikrinančių elementų ir nuo jų būklės bei atliekamų funkcijų labai priklauso tolimesnė gyvybės raida Žemėje Daugiau informacijos 2014

  Original URL path: http://wetlife2.gpf.lt/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • VšĮ Gamtos paveldo fondas | WetLife2 - WetLife2
  Kamanų aukštapelkėse PROJEKTAS WETLIFE 2 Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse PROJEKTAS WETLIFE 2 Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse Kodėl svarbu išsaugoti pelkes Per kelis milijardus metų Žemėje trukusią gyvybės evoliuciją tarp visų ekologinės sistemos elementų yra nusistovėję glaudūs ryšiai Pelkės yra vienas iš svarbių Žemės ekologinės sistemos pusiausvyrą užtikrinančių elementų ir nuo jų būklės bei atliekamų funkcijų labai priklauso tolimesnė gyvybės raida Žemėje Daugiau informacijos 2014

  Original URL path: http://wetlife2.gpf.lt/?lang=lt_lt (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Projekto teritorijos | WetLife 2 - WetLife2
  nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp English Partneriai VšĮ Gamtos paveldo fondas Kamanų gamtinio rezervato direkcija Marijampolės savivaldybės administracija VĮ Marijampolės miškų urėdija Žuvinto biosferos rezervato direkcija Projekto teritorijos Kamanų pelkė Projekto teritorija apima valstybinį gamtinį rezervatą 3961 ha su buferinės apsaugos zona 2530 ha Natura 2000 teritorija 6401 ha Šlapynių Ramsar o konvencijos saugoma teritorija 3235 ha Amalvos pelkė Projekto teritorija 3638 ha buveinių ir paukščių

  Original URL path: http://wetlife2.gpf.lt/teritorijos/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kamanų pelkė - WetLife2 - WetLife2
  m teritorijos hidrologinės sąlygos jau buvo pažeistos dėl įrengtų 64 km melioracijos griovių Didžioji jų dalis yra rezervato teritorijoje ir daro tiesioginį neigiamą poveikį pelkės funkcionavimui augalų bendrijoms bei joje gyvenantiems gyvūnams paukščiams vabzdžiams ir t t Nukritus vandens lygiui pelkėje prasideda durpės skaidymasis susidaro palankios sąlygos puskrūmiams bei medžiams pušims ir beržams augti Valstybinio miškotvarkos instituto duomenimis 1982 1998 m laikotarpiu atviros pelkės plotas sumažėjo net 130 ha Beveik 470 ha sumažėjo vertingų pelkės plotų apaugusių 0 1 0 3 skalsumo retmiškiais Atvirų pelkės plotų Kamanų rezervate pastaruoju metu beliko 53 5 ha 3 1 nors 1982 metais jų buvo išskirta 184 ha 9 8 Mažėjant atvirų buveinių plotams neišvengiamai mažėja ir su jomis susijusių rūšių populiacijos Pavyzdžiui Kamanų rezervato simbolio dirvinio sėjiko perinčių porų skaičius per 30 metų sumažėjo nuo 10 13 iki 6 7 Siekiant sustabdyti tolimesnę aukščiausią apsaugos statusą turinčios Kamanų pelkės degradaciją būtina patvenkti sausinančius kanalus ir taip sudaryti sąlygas pelkės žaizdų užgijimui Projekto veiklos ir svarba Hidrologinių sąlygų atkūrimas Kamanų pelkėje Patvankinis pataisiukas Lycopodiella inundata Ši reta rūšis jau įvertino atliktus griovių tvenkimo darbus Pagrindinis projekto uždavinys atkurti vandens lygį Kamanų pelkėje ir apypelkyje patvenkiant sausinamuosius griovius Iš viso pagal parengtą supaprastintą projektą rezervato teritorijoje planuojama patvenkti beveik 34 km griovių žr griovių tvenkimo ir numatomų veiklų žemėlapius Ankstesnių rezervato direkcijos ir Gamtos paveldo fondo iniciatyvų metu jau yra patvenkta apie 14 km griovių todėl įgyvendinus šį projektą visoje rezervato teritorijoje būtų patvenktas griovių tinklas Papildomai planuojama suprojektuoti ir patvenkti šiauriniame pelkės pakraštyje esančio ir su rezervato riba sutampančio apie 1 3 km sausinamojo griovio atkarpą Taip būtų atkurtas vandens lygis ne tik išlikusioje pelkėje rezervato teritorijoje bet ir sovietmečiu žemės ūkiui nusausintoje pelkės dalyje kelių dešimčių hektarų plote apsaugos zonoje Būtų ne tik sumažintas sausinamasis poveikis pelkei bet ir atkurta biologinės įvairovės požiūriu

  Original URL path: http://wetlife2.gpf.lt/kamanu-pelke/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Amalvos pelkė - WetLife2 - WetLife2
  patvenkiant sausinimo griovius Pagrindinė sausinančio poveikio zona išlieka magistralinis griovys iškastas vakariniame pelkės pakraštyje Užtikrinti tausojantį nusausintų žemapelkių plotų naudojimą kuris palaikytų pievų bioįvairovę sumažintų sausinantį poveikį aukštapelkei o taip pat durpės skaidymąsi ir su tuo susijusias pasekmes šiltnamio dujų išskyrimą vandens taršą skaidymosi produktais Kelias link tausojančio naudojimo galimas palaikant aukštesnį vandens lygį nusausintuose durpynuose žemės dirbimą keičiant pievomis ir ganyklomis Gerinti pelkių ekosistemų atliekamų funkcijų pažinimą ugdyti pozityvų požiūrį į pelkes Vis didesnei visuomenės daliai gyvenant miestuose o taip pat ir kaimuose įsivyraujant miestietiškai nuo gamtos atsietai gyvensenai bei vartotojiškai pasaulėžiūrai gamtos svarba tampa vis sunkiau suvokiama Pelkės dėl savo specifikos dar turi neigiamo vertinimo įspaudą kaip pavojingos ir nenaudingos teritorijos Šiandienos pasaulyje yra keli būdai kuriais galima padidinti subjektyviąją pelkių vertę visuomenės akyse Vienas kelias informuojant pateikiant mokslinius argumentus Yra sukaupta daug duomenų ne tik apie pelkių svarbą biologinei įvairovei bet ir apie jų išskirtinę įtaką pasaulio klimatui vietiniam mikroklimatui vandens kokybei ir nuotėkiui taip pat kitas atliekamas funkcijas daugiau informacijos Kitas sudarant prielaidas asmeninio santykio suformavimui su gamta Projekto metu bus skiriamas dėmesys abiem paminėtiem būdams Projekto veiklos ir svarba Hidrologinių sąlygų atkūrimas Amalvos pelkėje Atkūrus hidrologinį režimą pelkėje galima tikėtis ir spanguolynų atsikūrimo Pagrindinis projekto uždavinys atkurti Amalvos aukštapelkės hidrologinį režimą sumažinant vakariniame pelkės pakraštyje įrengtų melioracijos sistemų poveikį Tai galima pasiekti sumažinant skirtumą tarp gruntinio vandens lygio reikalingo pelkės gyvybingumui užtikrinti ir vandens lygio vakariniame pelkės pakraštyje esančiame melioracijos griovyje Šiuo tikslu bus atliekami hidrologiniai tyrinėjimai ir rengiamas melioracijos sistemos pertvarkymo techninis projektas Kadangi vandens lygio pakėlimas griovyje įtakotų žemiausiose vietose esančias gretimas žemės ūkio naudmenas 60 ha su jų naudotojais bus siekiama sutarimo dėl žemės išpirkimo ar kompensavimo už sąlygų pasikeitimus žr numatomų darbų žemėlapį Hidrologinių sąlygų atkūrimo efektyvumas bus vertinamas vykdant pelkės gruntinio vandens lygio ir augalijos monitoringą Gamtotvarkos plano rengimas Projekto

  Original URL path: http://wetlife2.gpf.lt/amalvos-pelke/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Atlikti darbai - WetLife2 - WetLife2
  cuttings of shoots Pradedami Kamanų pelkės griovių tvenkimo darbai 2015 m liepos mėn Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijai atlikus viešuosius pirkimus Kamanų pelkėje pradedami griovių tvenkimo darbai Darbams reikalingų medžiagų pristatymui į sunkiai prieinamas pelkės vietas Gamtos paveldo fondas jau suteikė direkcijai specialų visureigį su priekaba Įrengiamos pirmosios plastikinių spraustlenčių užtvankos First plastic pilling dams installed in the ditches Amalvos pelkės vakarinio pakraščio hidrologinio režimo atkūrimo techninio projekto 1 a dalis 2015 m birželio mėn Gamtos paveldo fondo parengtas ir derinančių institucijų patvirtintas Amalvos pelkės vakarinio pakraščio hidrologinio režimo atkūrimo techninio projekto 1 a dalis Joje numatyti sprendimai vandens lygio atkūrimui dalyje vakarinio ir šiaurinio pelkės pakraščio kuri nesusijusi su privačių žemių išpirkimu Techniniai sprendimai Kamanų pelkės šiaurinės dalies sausinimo problemoms spręsti 2015 m kovo mėn Parengti ir suderinti techniniai brėžiniai Kamanų rezervato šiauriniame pakraštyje esančių sausinimo griovių patvenkimui Šiais brėžiniais bus papildytas anksčiau parengtas Kamanų pelkės techninis projektas pagal kurį siekiant atkurti pelkės hidrologinį režimą bus vykdomas Kamanų rezervate esančių melioracijos griovių patvenkimas Pelkių dienos minėjimas Kamanų teritorijoje 2015 m vasario mėn Akmenės savivaldybės patalpose Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijos iniciatyva surengtas Pelkių dienos paminėjimo renginys Šiame renginyje dalyvavęs gausus jaunimo būrys galėjo susipažinti su pelkių grožiu ekologine svarba taikomomis išsaugojimo ir atkūrimo priemonėmis Pelkių dienos minėjimas Participants of the celebration of the World wetland day in Kamanos site Įvadiniai projekto seminarai 2014 m spalis lapkritis Projekto įvadiniai seminarai surengti 2014 m spalio 30 d dieną Akmenės savivaldybės administracijos patalpose ir lapkričio 13 d Žuvinto biosferos rezervato direkcijos patalpose Renginių metu pristatyti projeko tikslai pagrindinės veiklos o taip pat aptarta šlapynių teikiama nauda ir atkūrimo svarba Projekto pristatymas Akmenės savivaldybėje Presentation of the project ations in Akmenė municipality Gamtos paveldo fondo ekspertas Zenonas Gulbinas informavo apie pradedamą rengti Amalvos gamtotvarkos planą Nature heritage fund expert Zenonas Gulbinas informed seminar

  Original URL path: http://wetlife2.gpf.lt/atlikti-darbai/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Uždaviniai - WetLife2 - WetLife2
  rezervato direkcija Marijampolės savivaldybės administracija VĮ Marijampolės miškų urėdija Žuvinto biosferos rezervato direkcija Uždaviniai Projektas siekia Atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Amalvos pelkėje ES saugomų teritorijų tinklo Natura2000 teritorija taip sudarant prielaidas atsikurti Europos Bendrijos svarbos prioritetinėms pelkių buveinėms ir pelkių esosistemų atliekamoms funkcijoms Atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Kamanų pelkėje ES saugomų teritorijų tinklo Natura2000 teritorija užtikrinsiančias Europos Bendrijos svarbos prioritetinių pelkių buveinių palankią apsaugos būklę ir pelkių ekosistemų atliekamas funkcijas

  Original URL path: http://wetlife2.gpf.lt/uzdaviniai/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Leidiniai ir dokumentai - WetLife2 - WetLife2
  nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp English Partneriai VšĮ Gamtos paveldo fondas Kamanų gamtinio rezervato direkcija Marijampolės savivaldybės administracija VĮ Marijampolės miškų urėdija Žuvinto biosferos rezervato direkcija Leidiniai ir dokumentai Įvadinis projekto leidinys Amalvos Kamanu pelkesA3 sulankstomas web Straipsniai

  Original URL path: http://wetlife2.gpf.lt/leidiniai-ir-dokumentai/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •