archive-lt.com » LT » J » JEZUS.LT

Total: 108

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • jezus.lt - Pamokslai
  atskiru žmogumi kiekvienu konkrečiu atveju Jis nepraėjo pro verkiančią nusidėjėlę Jis nepaliko Jo išsigynusio Petro Jis užsistojo moterį su alebastriniu miros indu Jis pastebėjo našlę su jos dviem pinigėliais Jis nepraėjo pro Zachiejų Evangelija pilna tokių pavyzdžių Ir štai tokie maži nereikšmingi momentai didžiajame visų žmonių išgelbėjimo darbe neliko Kristaus nepastebėti Peršasi išvada kad taptume didžiais arba gautume didį pavedimą turime būti ištikimi mažuose dalykuose tokiuose kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšmingi Palaimintasis Augustinas sakė Nuo ištikimybės mažuose dalykuose priklauso sėkmė didžiuose Jei nori būti didis pradėk nuo pačių mažiausių dalykų Tai visiškai atitinka Evangelijos dvasią Gerai šaunusis ir ištikimas tarne Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose pavesiu tau didelius Mt 25 21 23 Kalbėdamas apie ištikimybę Viešpats pasakė palyginimą apie neteisųjį ūkvedį Šiame palyginime Kristus tiesiogiai susieja ištikimybę dideliuose ir teisinguose dalykuose su ištikimybe neteisiuose t y praeinančiuose dalykuose Teisingas požiūris į praeinančius neteisius dalykus parodo ar mums patikės dvasinius Darydamas išvadą iš šio palyginimo Jėzus kalba tiksliai ir apibrėžtai Jei nebuvote ištikimi tvarkydami neteisiąją Mamoną tai kas jums patikės tikruosius turtus Lk 16 11 Dvasinius turtus ir palaiminimus Viešpats patiki tiems kurie yra Jam ištikimi materialiuose dalykuose Mūsų aukos mūsų laikas mūsų sveikata visa tai yra praeinantys dalykai tačiau mūsų požiūris į juos ir mūsų ištikimybė visa tai pašvenčiant Viešpačiui nurodo į mūsų ateitį ar gausime tikrąjį turtą Teisingos pamokos O ko galima pasimokyti iš palyginimo apie talentus Mes visuomet turime prisiminti kad Viešpats yra Kristus o mes Jo tarnai Mes gimstame iš Šventosios Dvasios esame nupirkti už brangią kainą ir mes jau nepriklausome sau Jis išdalino dovanas bei talentus ir laukia kad mes juos panaudotume Jo garbei Jis kiekvienam pavedė savo darbą ir laukia kad mes teisingai jį atliktume Ką gyvenime mums reiškia ištikimybė mažuose dalykuose Daugelis tikinčiųjų svajoja apie plataus masto grandiozinius projektus dideles evangelizacines tarnystes misionieriškas išvykas ištisų tautų atvertimą Kristui ir t t Ir tuo pat metu mūsų kaimynas nežino kad mes esame krikščionis nors su juo daugelį metų gyvename vienoje laiptinėje O juk mes esame pašaukti būti Jėzaus Kristaus liudytojai ir kiekvienam iš mūsų Viešpats pavedė Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją Mk 16 15 Mes galime įgyvendinti didžiulius pagalbos projektus nukentėjusiems skurdžiams ir t t tačiau tuo pačiu metu abejingai praeiti pro stokojančius kuriuos Viešpats apgyvendino šalia mūsų arba kuriuos mums pasiuntė kad su jais susitiktume Dievas iš mūsų tikisi kaip tik tokios kartais nedidelės kitiems nepastebimos užuojautos Mes galime kalbėti apie didį Dievo atleidimą o mūsų pačių širdis plyš iš kartėlio nuoskaudos ir neatleidimo savo broliui už kokią nors smulkmeną Ir tuomet dėl neatleidimo mes tampame neištikimi mažuose dalykuose Neatleisdami menkniekio broliui mes negalime gauti didžiojo Dievo atleidimo Kalno pamoksle Kristus mokė o jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų tai ir Tėvas neatleis jūsų nusižengimų Mt 6 15 Mes galime būti karšti šventumo pasišventimo tyrumo dorumo gynėjai ir dėl to atlikti tam tikras tarnystes Ir visa tai iš tikrųjų būtina daryti Tačiau kokie reikalai su mūsų ištikimybe mažuose dalykuose mūsų kasdieniame gyvenime Koks mūsų požiūris į mūsų pareigas darbe namuose bažnyčioje

  Original URL path: http://jezus.lt/news/1285/91/Dievas-tikisi-tavo-istikimybes/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • jezus.lt - Pamokslai
  Ekonomika pradėjo perkaisti Štai ką rašė ekonomistai viename internetiniame leidinyje 2008 m prasidėjusiai finansinei krizei beveik visose pasaulio šalyse buvo būdingas svarbiausių ekonomikos rodiklių pablogėjimas Jos pirmtakas 2006 metais JAV prasidėjusi hipotekos krizė Tuometinė situacija prasidėjo nuo to kad sumažėjo namų pardavimų skaičius Vėliau jau 2007 metais ši problema išaugo į kreditų krizę Kiekvienas norintis praktiškai galėjo gauti kreditą bet kuriai prekei Itin daug žmonių ėmė pirkti išsimokėtinai Tuomet tai atrodė naudingas pasiūlymas Tai jog nebuvo kreditų skaičiaus kontrolės privedė prie problemos globalizacijos ir finansinės krizės O kas po to Praėjo nedaug laiko ir JAV finansinė krizė įgijo pasaulinį mastą Specialistai žino jog ekonomikos krizė kaip ir kitų gyvenimo sričių krizė įvyksta maždaug vieną kartą per 20 metų todėl jie siūlo verslininkams investuoti į ilgalaikius projektus Jie sako Dėkite finansinius indėlius ne metams ar dviems o dvidešimčiai ar trisdešimčiai metų Nepaisant to jog ilgalaikiai indėliai atrodo patikimai vis dėlto niekas negali garantuoti galutinio pelno Makedoniečių turtas 2 Kor 8 1 9 apaštalas Paulius kalba apie makedoniečius kuriuos jis gerai pažinojo Makedonijos tikintieji kaip mes sakome buvo tikri krikščionys Adresuodamas savo laišką korintiečiams Paulius pavyzdžiu jiems rodė makedoniečius Jie gyveno persekiojami ir sielvartaudami patyrė lėšų trūkumą ir skurdą Tačiau nepaisant to jie buvo turtingi Pasirodo kad Makedonijos krikščionys turėjo tai kas net ir skurde leido jiems jaustis turtingais Makedoniečiai turėjo Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę Kai mums yra išliejama Dievo malonė niekuo neužtarnautas gailestingumas mes galime laikyti save iš tiesų turtingais Dievo malonė pakeičia mūsų gyvenimą ir jį pripildo nauju turiniu Mes turtėjame Kristumi Dievo Sūnus vietoje to kad rinktųsi turtus ir šlovę verčiau iškentė kančias ir mirtį kad savo skurdu padarytų mus turtingais Apaštalas Paulius laiške filipiečiams rašė Kuris esybe būdamas Dievas nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu bet apiplėšė save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones Ir išore

  Original URL path: http://jezus.lt/news/1283/91/Tikrasis-turtas-kriziu-metu/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • jezus.lt - Pamokslai
  Manau tai patvirtina Gal 2 20 kur Paulius atskleidžia kaip jis supranta savo gyvenimą Esu nukryžiuotas su Kristumi Ir daugiau ne aš gyvenu o gyvena manyje Kristus Ir dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane Tampa aišku kad sakydamas būkite tokie kaip aš Paulius sako Mirkite kaip ir aš miriau ir gyvenkite tikėdami į Dievo Sūnų nes dabar Jis gyvena jumyse Tai Jis keičia jus Visas Pauliaus tarnavimas buvo tarsi gimdymo skausmai jis stengėsi kad gimtų žmonės kurie leistų Kristui veikti jų gyvenime Mano vaikeliai dėl jūsų aš vėl gimdymo skausmuose kol jumyse išryškės Kristus Svarbiausia šios pastraipos mintis Tapkite tokie kaip aš leiskite Kristui jus keisti Ši žinia buvo visiškai priešinga judėjų mokymui Pažvelkime į 17 ir 19 eilutes 17 oje eilutėje Paulius atskleidžia judėjų motyvus kurie žinant jų mokymą apie darbus nestebina Pauliaus teigimu judėjų mokymo šaknis žmogiškos šlovės troškimas jie nori būti pastebėti dėl didelių darbų nori kad žmonės būtų nuo jų priklausomi Norėdami pasotinti savąjį ego jie moko galatus kad šie praras Dievo palaiminimą jeigu nepaklus jų mokymui Taigi kiekvienas pagonis galatas kuris pasiduoda ir sutinka būti apipjaustytas taip vildamasis Dievo akyse užsidirbti taškų suteikia progą judėjams dar labiau pasipūsti Gal 6 13 būtent apie tai ir kalbama Bet net ir patys apipjaustyti nesilaiko įstatymo o tenori jūsų apipjaustymo kad galėtų pasigirti jumis Visa jų skelbiama teologija buvo paremta pasididžiavimu pagal ją žmogus tik iš dalies yra priklausomas nuo Dievo nes labai svarbu ir tai ką jis pats daro Mokymas kuris kursto žmogaus ego ir žmogaus troškimą būti išaukštintam skelbiamas iš tų pačių motyvų Tai yra Gal 2 17 esmė Bet ieškant mums išteisinimo per Kristų paaiškėja kad mes patys esame nusidėjėliai Ar Kristus dėl to yra nuodėmės tarnas Jokiu būdu Pauliaus žinia išdėstyta 19 oje eilutėje yra visiškai priešinga fariziejų mokymui jis netrokšta būti tuo kuris gali nuveikti labai daug nes žino Kristus yra Tas kuris gali daug nuveikti Ir tas Kristus keičia tave šiandien Apie kokią patirtį Paulius čia užsimena Šiandien apie dvasinį augimą daug diskutuojama šia tema rengiama daug seminarų Noriu padėkoti už tokius renginius kurie kreipia mūsų žvilgsnius į Kristų ir ragina mus leisti Jam mus keisti Tas Kristus išryškės tavyje ir tai nuostabu Biblija ragina mus panašėti į Kristų neprisitaikyti prie šio pasaulio bet pasikeisti atnaujinant savo protą kad galėtume ištirti kas yra gera priimtina ir tobula Dievo valia Rom 12 1 2 kad trokštume būti taip pakeisti kad Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne 2 Kor 4 10 kad Kristus veiktų mumyse ir mes kartu su Pauliumi galėtume sakyti Dievo malone esu kas esu ir Jo malonė man neliko bergždžia bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus nors ne aš bet Dievo malonė esanti su manimi 1 Kor 15 10 Daugiau ne aš gyvenu o gyvena manyje Kristus Gal 2 20 Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs Rom 5 18 Nereikia būti genijumi kad suvoktume jog Kristus keičia mūsų vidinį žmogų kad taptume panašūs į Jį

  Original URL path: http://jezus.lt/news/1252/91/O-kad-Kristus-isrysketu-jumyse/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • jezus.lt - Pamokslai
  maldos motyvu yra jūsų ambicijų patenkinimas tai Dievas greičiausiai į šią maldą neatsakys Tačiau jeigu Jis atsakys į atkaklų žmogišką troškimą tai galime pasigailėti kad to Jo prašėme Malda be tikėjimo Trečia priežastis gali būti prašymas be tikėjimo Tai gali būti abejonė dėl maldos teisingumo arba abejojimas kaip toliau panaudoti maldų atsakymus Štai ką apie tai sako apaštalas Jokūbas Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties teprašo Dievą kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja ir jam bus suteikta Bet tegul prašo tikėdamas nė kiek neabejodamas nes abejojantis panašus į jūros bangą varinėjamą ir blaškomą vėjo Toksai žmogus tenemano ką nors gausiąs iš Viešpaties Jok 1 5 7 Apaštalas Jokūbas kalba apie žmones kuriems trūksta išminties kaip teisingai elgtis sudėtingų gyvenimo situacijų metu Jis pataria jiems prašyti išminties pas Viešpatį tačiau jie neturėti abejoti dėl to kad gaus šios išminties tam kad vėliau ja vadovautųsi Bet jei jie ims svyruoti ir galvoti ar man to reikia arba ar aš tikrai imsiu elgtis taip kaip man patars Viešpats tai jie tos išminties iš Viešpaties negaus Būtent tokia yra apaštalo žodžių prasmė Jokūbas sako kad toks žmogus apskritai negali tikėtis ką nors gauti iš Dievo Viešpats atsako į mūsų prašymus jei mes savo viduje esame pasirengę priimti tai ko prašome ir gavę teisingai su tuo elgtis Tačiau jeigu mes abejojame ar iš tiesų mums reikia to ko prašome tai Dievas gali mums ir neduoti Ir greičiausiai Jis ir nesuteiks prašomo dalyko Išmėginimas Ketvirta priežastis gali būti išmėginimas žmogui kad jis geriau pažintų Dievą Pirmąjį to pavyzdį aš randu Jobo knygoje Jobas pamaldus ir teisus žmogus ką paliudijo Pats Dievas Jis tampa velnio užpuolimų objektu dėl ko praranda vaikus visą savo didelį turtą visuomeninę padėtį pagarbą ir sveikatą Ir visa tai jam atsitinka nes taip leido Dievas Jobas save laiko nekalta visų tų įvykių auka Vienintelis jo troškimas dėl kurio Jis kreipiasi į Dievą kad Jis būtų teisėjas jo byloje Tačiau ir čia Jobą ištinka nesėkmė nes Dievas Jam neatsako Jobas sako Dievui Aš šaukiu apie priespaudą bet niekas neatsiliepia šaukiu garsiai bet nėra teisybės Job 19 7 Aš šaukiuosi Tavęs bet Tu man neatsakai stoviu bet Tu nekreipi dėmesio į mane Job 30 20 Jis nesusilaukia užuojautos nei iš žmonos kuri trokšta jo greitos mirties nei iš draugų kurie laiko jį nusidėjėliu ir ragina atgailauti Bet kai į visą šį reikalą įsikiša Dievas Jis paaiškina Jobui kad turi suverenią teisę elgtis šioje žemėje kaip tinkamas Galiausiai Jobas ima naujai suvokti Dievą ir sako Kas paniekina patarimą neturėdamas supratimo Aš kalbėjau tai ko nesuprantu kas man per daug nuostabu ir nežinoma Anksčiau savo ausimis girdėjau apie Tave o dabar mano akys mato Tave Todėl aš baisiuosi savimi ir atgailauju dulkėse ir pelenuose Job 42 3 5 6 Jis ne šiaip sau sėdi namuose ir apie tai filosofuoja bet jis tai supranta taip giliai kad jo širdis tampa kitokia Priežastis dėl ko kentėjo Jobas yra jo išmėginimas kad jis geriau pažintų Dievą Dar vienas pavyzdys kurį aš randu Šventajame Rašte yra pranašo Jeremijo istorija Šiam pranašui asmeniniame gyvenime teko daug ką paaukoti Dar jaunystėje jis gavo kvietimą tapti pranašu ir pasakoti žmonėms Dievo Žodį Be to skelbti jis turėjo tiems žmonėms kurie bus susierzinę ir stengsis padaryti jam pikta dėl to ką jis sako Jam buvo uždrausta turėti žmoną ir vaikų t y turėti visavertę šeimą Jis turėjo skelbti Dievo Žodį nors per keturiasdešimt jo pamokslavimo metų taip niekas ir neatgailavo Gal savo o gal žmonių vardu Jeremijus sako kad Dievas tapo jam priešu Tarp kitų siaubingų dalykų kuriuos Jeremijo nuomone Dievas jam padarė jis savo skundo giesmėje pamini ir tokį Aš šaukiu ir meldžiuosi bet Jis neatsako į mano maldą Rd 3 8 Tačiau tuomet kai rodėsi jog daugiau vilties nėra ir mirtis arti Jeremijas naujai suvokia Dievą ir Jo gailestingumą Nors aš viso to nepamirštu visgi dar turiu vilties Viešpaties malonė nepranyko Jo gailestingumas dar nepasibaigė Tai atsinaujina kas rytą ir didelė yra Jo ištikimybė Rd 3 21 23 Ir toliau pranašas kalba kad tai kas jam nutiko išėjo jam į gerą Aš esu įsitikinęs kad kai mes skaitome panašius pavyzdžius nenorime atsidurti šių žmonių vietoje Mes bijome to kas jiems nutiko ir sau to nenorime Tačiau Dievas nesielgia su visais vienodai bet ištiria kiekvieno širdį ir tuomet veikia Jis neduoda tokio išmėginimo kokio mes negalėtume pakelti bet išmėginimuose duoda pajusti ir palengvėjimą kad mes galėtume šį išmėginimą ištverti Dievas su visais iš eilės taip nesielgia bet tik su išrinktaisiais Jis gali taip elgtis tik su tais kurie savo širdyje turi troškimą Jį labiau pažinti Jis taip elgiasi tik tų žmonių gyvenime kurie prieš nieką nesustos kad geriau pažintų Dievą Pavyzdžiui tarp šių žmonių yra apaštalas Paulius kuris visus savo kentėjimus ir negandas laikė šiukšlėmis palyginus su Jėzaus Kristaus pažinimu Jis žinojo jog Kristaus pažinimas tai už ką galima sumokėti pačią didžiausią gyvenimo kainą Trūksta atkaklumo Penktoji priežastis gali būti dėl to kad mūsų maldai trūksta atkaklumo Evangelistas Lukas savo Evangelijoje labai pabrėžia maldą Jis paliko mums du pavyzdžius kuriuose Jėzus mokė palyginimais apie atkaklumą maldoje Pirmasis palyginimas apie atkaklų žmogų kuris vėlai vakare atėjo pas savo draugą ir paprašė paskolinti duonos kad galėtų pavalgydinti pas jį atėjusį žmogų Tačiau namų šeimininkas ėmė atsikalbinėti nurodydamas kad jau vėlu ir kad jis nenori žadinti savo šeimos narių Jėzus apie šią situaciją kalba taip Aš jums sakau jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl draugystės tai dėl jo atkaklumo atsikels ir duos kiek tik jam reikia Lk 11 8 Ir be to priduria Tad ir Aš jums sakau prašykite ir jums bus duota ieškokite ir rasite belskite ir bus jums atidaryta Nes kiekvienas kas prašo gauna kas ieško randa ir beldžiančiam atidaroma Lk 11 9 10 Antras palyginimas apie neteisų teisėją ir atkaklią našlę Našlė turėjo varžovą Tačiau kadangi ji negalėjo nusisamdyti sau advokato tai prašydama pagalbos kreipėsi į teisėją Tačiau teisėjas buvo kyšininkas ir nenorėjo nemokamai padėti Tačiau našlė neturėjo kitos išeities Ji ėmė nuolat ateidinėti ir atkakliai prašyti kad teisėjas ją apgintų Ir tuomet teisėjas nusprendė padėsiu kad tik jos atsikratyčiau Jėzus sako kad

  Original URL path: http://jezus.lt/news/1233/91/Kodel-Dievas-ne-visuomet-atsako-i-maldas/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • jezus.lt - Pamokslai
  ir meilė Jam turi būti tokia didžiulė kad mūsų meilė šeimai ar net gyvenimui atrodytų tarsi neapykanta Dažniausiai meilė Kristui neprieštarauja meilei šeimai tačiau kartais jei šeimos nariai ragina atsitraukti ar net palikti Kristų turime rinktis Tokiose sudėtingose situacijose pasiduodami spaudimui mes renkamės mylėti Kristų ar šeimos narius Jei renkamės šeimos narius iš tiesų mes nemylime nei vieno nei kito nemylime savo šeimos nes sakydami kad neverta visko palikti ir sekti Kristumi neleidžiame savo šeimai rimtai apsvarstyti Kristaus žodžių nemylime ir Kristaus nes parodome kad mums svarbesnis nuodėmingas žmogus o ne Dievo Avinėlis kuris atidavė save kaip auką už mūsų nuodėmes Teologas ir filosofas Fransis Šėferis kurio gyvenimas ir knygos paskatino tūkstančius ateiti pas Kristų užaugo nekrikščioniškoje šeimoje Jam tapus krikščioniu jo tėvas nenorėjo kad jis stotų į koledžą ir taptų tarnautoju nors jaunasis Fransis jautė jog yra tam pašauktas Atėjus metui kai jis turėjo priimti sprendimą daryti tai ką Dievas jam numatė ar paklusti tėvo norams Fransis paprašė Tėti leisk man kelias minutes pasimelsti Jausdamas baimę ir neužtikrintumą jis nusileido į rūsį ir raudojo dėl savo tėvo Tada pasitelkdamas paprastą ir desperatišką tikėjimą jis padarė tai ko niekada nepatartų daryti kitiems bet tuo metu toje situacijoje jis manė kad tai teisinga jis meldė Dieve prašau duok man suprasti Ir pasiėmęs monetą tarė Jei iškris herbas vyksiu mokytis neatsižvelgdamas į tėčio norus Iškrito herbas Vis dar raudodamas jis sušuko Dieve būk man kantrus Išvyksiu jei šįkart iškris skaičius Iškrito skaičius Jis ir trečią kartą meldė Dar kartelį Dieve Nenoriu suklysti dėl tėčio Prašau tegul vėl iškrenta herbas Iškrito herbas Jis nuėjo pas tėvą ir jam pasakė Turiu išvykti Tėvas piktai pažvelgė į jį trenkė durimis ir išėjo Tačiau prieš durims užsitrenkiant Fransis dar išgirdo tėvo žodžius Apmokėsiu už pirmąjį pusmetį Vėliau Fransio tėvas tapo krikščioniu bet Fransis mano kad ši akimirka kai buvo ištarta Turiu sekti Viešpačiu buvo pirmasis žingsnis jo išgelbėjimo kelyje tai papasakojo Edita Šėfer knygoje Gobelenas The Tapestry Būdami jauni mes turime paklusti savo tėvams kol tai neprieštarauja Dievo žodžiui Tačiau jei reikia pasirinkti paklusti tėvams ir nepaklusti Kristui ar paklusti Kristui bet ne tėvams turite sekti Kristumi Jei esi krikščionė ir turi netikintį vyrą kuris sako Nenoriu kad eitum į bažnyčią turėtum mylėti ir būti maloni tačiau pamėginti išaiškinti vyrui kad sekti Jėzumi Kristumi yra daug svarbiau nei santykiai su žmonėmis Tai aiškiai sako Evangelijos pagal Luką 14 skyriaus 26 eilutė Sakydamas kad mes turime nekęsti net savo gyvenimo Jis turi minty jog meilė Jam turėtų mums būti brangesnė už gyvenimą Dažniausiai sekant Kristumi Jis patenkina mūsų širdies troškimus Ps 37 4 pripildo mus džiaugsmo ir leidžia patirti tikrą malonumą Ps 16 11 Tačiau kartais norisi patenkinti kūno įgeidžius todėl sunku paklusti Kristui Mokinys tai apmąsto iš anksto ir pasišvenčia sekti Kristumi 2 Turime nešti savo kryžių Lk 14 27 Apie tai kalba ir Lk 9 23 Kryžius nebuvo daiktas kuris keltų susierzinimą ar nepatogumų Kryžius buvo lėtos baisios mirties vieta Jėzus kalba apie kasdienių savanaudiškų troškimų atmetimą ir mirtį dėl Jo vardo Mūsų Gelbėtojas patyrė

  Original URL path: http://jezus.lt/news/1231/91/Mokinystes-kaina/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • jezus.lt - Pamokslai
  pasitikime Kviesčiau pirmiau atsiduoti į Dievo rankas o medicina jei būtina ir kiek būtina tiesiog pasinaudoti Tai tik vienas pavyzdys iš asmeninio gyvenimo o kur daugybė kitų tarkim bendruomenės gyvenimas tarnystės klausimai Visur renkamės darome sprendimus Tačiau į ką remiamės rinkdamiesi maldingai ieškome Šventosios Dvasios šviesos ir Žodžio ar puolame guglinti vikipedinti diskutuoti polemizuoti cituoti protingai išvedžioti Duok Dieve kad klysčiau tačiau atrodo kad malda įvairiuose tikinčiųjų susibūrimuose tampa formaliu minutę kitą trunkančiu reglamentu tuo tarpu mielai samprotaujame valandomis Mus lyg lavina užplūdo įvairi informacija taip pat ir dvasinė Šiandien žinome ir mokame tai apie ką prieš šimtmetį jau nekalbant apie du tūkstantmečius gyvenęs žmogus net nesapnavo Tik ar artimiau pažįstame Kristų brandiname gausesnius Dvasios vaisius išmaniau statome bažnyčią laimime daugiau sielų dangui Abejoju Sakyčiau jog kyla pavojus kaip tik priešingoms tendencijoms pasireikšti Turbūt ne veltui Raštas perspėja jog pažinimas išpučia Jei nebudime didėjantis pažinimas ima maitinti savimeilę it ant mielių iškyla puikybė kuri iškreipia tikruosius mūsų pasaulėvokos kontūrus Išplaukus vaizdui mūsų sprendimai nepataiko į dieviškos valios rėmus atsiduriame tamsos valdose nutolstame nuo tiesos tampame melo įkaitais Taigi vargu ar tik pasitikėdami savo protu kad ir labai intelektualiu o apleidę maldingumą pasieksime tai Rodos kad menkai suvokiame kokia svarbi malda o gal net nebetikime jos veiksmingumu Be maldos tikėtis vaisingo dvasinio gyvenimo yra tas pats kas eiti į kovą be ginklo arti lauką be plūgo laikyti arklį be šieno Siela be maldos tai siela be Kristaus sakė Čarlzas Sperdženas Melsdamiesi prisijungiame prie dieviškos duomenų bazės iš kurios semiamės Kristaus meilės išminties jėgos resursų O be Kristaus juk nieko negalėsime nuveikti Jn 15 5 Net Jėzus Dievo Sūnus žemėje gyveno itin maldingai Besimeldžiantis Jėzus Rašto tyrinėtojai Evangeliją pagal Luką vadina besimeldžiančio Jėzaus Evangelija Jėzus pats dažnai meldžiasi ir daug moko apie maldą mokinius Jėzus pakrikštytas meldėsi Lk 3 21 Dienai išaušus Jis išėjęs pasitraukė į negyvenamą vietą melstis Mk 1 35 Lk 4 42 O Jis pasitraukdavo į dykvietes melstis Lk 5 16 Tomis dienomis Jis užkopė į kalną melstis ir ten praleido visą naktį melsdamasis Dievui Lk 6 12 Kartą kai Jis nuošaliai meldėsi Lk 9 18 Jis pasiėmė Petrą Joną bei Jokūbą ir užkopė į kalną melstis Lk 9 28 Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi Lk 11 1 Bet Aš meldžiau už tave Lk 22 32 Ir Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis Lk 22 41 Tik Luko tekste aprašyti pasakojimai kaip nakčia dėl įkyrumo žmogus gavo duonos lig soties ar kaip dėl našlės atkaklumo buvo apginta jos byla Šiais pavyzdžiais Jėzus moko ir ragina mus ištvermingai melstis Jėzus pasakė jiems palyginimą kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryžto Lk 18 1 Kodėl Jėzus sąmoningai ieškodavo progų atsidėti maldai net aukodamas savo poilsį Jam tai buvo gyvybiškai svarbus visokeriopos tvirtybės šaltinis poreikis pabūti su Tėvu Jėzus išgyveno žmogišką silpnumą žinojo kad atėjo vykdyti ne savo valios bet Tėvo suprato jog tam reikalingas įgalinimas iš aukšto tarnavo ne sau bet žmonėms Todėl Jam reikėjo asmeninio sustiprinimo Tėvo valios aiškumo Dvasios išminties ir jėgos skelbti

  Original URL path: http://jezus.lt/news/1225/91/Nesiremk-savo-supratimu-bet-pasitikek-Viespaciu/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • jezus.lt - Pamokslai
  Šventoji Dvasia Kuri mums pasako kad dabar mes esame Dievo vaikai Dėl savo išgelbėjimo mes galime būti užtikrinti remdamiesi tuo ką Kristus atliko Golgotoje ir šią auką mes priimame tikėjimu Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai Rom 8 16 kad mes esame išgelbėti ir šį liudijimą mes jaučiame bei įsisąmoniname Šventajame Rašte mes regime nuostabius ir padrąsinančius Dievo pažadus mus saugoti ir būti su mumis todėl mes esame užtikrinti kad kol mes tikime Kritų ir Jo laikomės mes esame išgelbėti ir niekas iš išorės negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės Turėdami tokį tikėjimą mes patys siekiame veržiamės gyventi vienybėje su Dievu prisipildyti Šventąja Dvasia įtikti Dievui gyventi pagal mūsų naują šventą prigimtį kurią mes gavome Kristuje Gyvenimas vienybėje su Dievu tarnavimas Jam švaria sąžine ir bus siauras o ne platus kelias Krikščioniui reikia būti įsitikinusiam kad yra išgelbėtas žinoma jeigu tam jis turi pagrindą turi tikėjimą ir švarią sąžinę Kad esme išgelbėti galime būti tikri mūsų tikėjimo kelio pradžioje jo viduryje ir pabaigoje Apaštalas Paulius rašė apie save Aš kovojau gerą kovą baigiau bėgimą išlaikiau tikėjimą 2 Tim 4 7 Tai jis rašė prieš savo mirtį kai žinojo kad jau čia žemėje pabaigė savo svarbiausią tarnavimą Jeigu mes taip pat tarnausime Dievui tai galėsime pasakyti tą patį Tačiau įsitikinimas kad esi išgelbėtas tai ne tik supratimas gyvenimo pabaigoje kai krikščionis gali pagal savo darbus pasverti kur jis nueis po mirties Tai kasdienis tikėjimas Kristumi pasitikėjimas Juo pasišventimas Jam sekimas paskui Jį netgi jei mums daug kas gyvenime ir nepasisektų Svarbi yra mūsų bendra kryptis ir siekis o ne nuolatinė nenuodėminga būsena kurią pasiekti labai yra sudėtinga jei apskritai įmanoma Mūsų kaip Bažnyčios narių žemiško gyvenimo tikslas skelbti Evangeliją tiems kurie jos dar negirdėjo O toliau svarbu mūsų pačių pasišventimas apsivalymas ir mokinystė Ir šiame kelyje mūsų laukia pralaimėjimai liūdesys ir net nuopuoliai Tačiau kai mes tikėjimu žvelgiame į Kristų kai pasitikime Juo kaip vaikai tai įveikiame šiame pasaulyje viską tame tarpe ir savo nuodėmes Teisingas mokymas ir Šventojo Rašto išmanymas Teisingas mokymas ir dvasinis gyvenimas tai du bėgiai kuriais mes keliaujame į Dievo karalystę Jie visada yra vieningi ir papildantys vienas kitą bei vienas be kito neįsivaizduojami Kiekvienas kas išpažįsta kad Jėzus yra Dievo Sūnus Dievas tame ir tas Dieve pasilieka 1 Jn 4 15 ir Kas sako esąs Jame tas turi pats taip elgtis kaip ir Jis elgiasi 1 Jn 2 6 Jei turėsime vien tikėjimą ir meilę be Šventojo Rašto mokymo mes pasiklysime savo jausmuose ir regėjimuose mistikoje ir velnių balsuose mes nesurasime Kristaus Milijonai pagonių ir ateistų nežino Šventojo Rašto neturi tikslaus ir tikro mokymo todėl klaidžioja ir nemato šviesos neranda išgelbėjimo Žmonės turi išgirsti ir suprasti Evangelijos mokymą Apaštalas Jonas rašo Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai tas kuris nevykdo teisumo nėra iš Dievo taip pat tas kuris savo brolio nemyli 1 Jn 3 10 Ir tame pačiame laiške jis rašo Kiekviena dvasia kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjusį yra iš Dievo 1 Jn 4 2 Šventąjį Raštą reikia suprasti ne tik protu bet ir siela

  Original URL path: http://jezus.lt/news/1210/91/Ka-reiskia-eiti-siauruoju-keliu/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • jezus.lt - Pamokslai
  laukiamus pasikeitimus nepamirškime kantrybės Jos labai prireiks nes žmonės keičiasi lėtai labai lėtai Ne veltui Jėzus moko Petrą atleisti artimui ne iki septynių kartų o iki septyniasdešimt septynių tai yra tiek kartų kiek reikės Šito nesuprantant atleidimas taps sąlyginiu ribotu ir galiausiai virs neatleidimu Atleidimas siekdamas skriaudėją matyti Kūrėjo akimis sykiu turi spręsti ir patirtos žalos klausimą Kiekviena padaryta neteisybė ją patyrusiajam atneša vienokį ar kitokį nuostolį materialų fizinį moralinį emocinį Ir tai jau padaryta atgal nebesugrįši ir nieko nebepakeisi Kaip nesugrįžta iš saujos išsprūdęs žvirblis ir kaip be žymės nesuklijuosi suplėšyto popieriaus lapo taip ir prasižengęs žmogus kad ir kaip nuoširdžiai atgailautų yra bejėgis atsukti laiko ir įvykių ratą atgal bei visiškai kompensuoti padarytą skriaudą Todėl nuskriaustasis jaučiasi nepelnytai apiplėštas kažką brangaus praradęs Būtų nepraradęs jei kažkas nebūtų įsibrovęs sąmoningai ar nesąmoningai į jo privačią erdvę Taigi telieka vienas kelias atleisti skriaudėjui tiesiog atleisti Atleidimas pripažįsta patirtą nuostolį ir prisiima jį išgyventi ištverti susitaiko su juo Atleisdami atsisakome sureikšminti tai kas patirta kelti mus įskaudinusiam asmeniui kaltinimo bylą formuluoti skausmo išpūstus ieškinius vykdyti savo teisingumą skelbti savavališkus nuosprendžius keršyti Atleisdami nesiimame vienam Dievui priklausančio teisėjo vaidmens romiai keliame akis į Jį prašydami jėgų ištverti skriaudą neteisti skriaudėjo vildamiesi jog Jis įstengs tinkamai atkurti atstatyti kas buvo pažeista Romus pasitikėjimas Dievu įstabiai išlaisvina ir atkuria sužeistą širdį Jokūbui mirus Juozapo broliai bijojo ir kalbėjosi Galbūt Juozapas pradės neapkęsti mūsų ir atkeršys mums už visas piktadarystes kurias jam padarėme Juozapas jiems atsakė Nebijokite Argi aš užimu Dievo vietą Nors jūs man norėjote blogo Dievas tai pavertė į gera norėdamas įvykdyti ką šiandien matome išgelbėti daugybę žmonių Todėl dabar nebijokite Aš maitinsiu jus ir jūsų vaikus Taip jis guodė ir ramino juos Pr 50 15 19 21 Neįtikėtina brolių paniekintas išduotas nuo tėvo namų atskirtas į vergystę svetimšaliams parduotas Juozapas guodžia ramina maitina savo brolius ir jų vaikus Manau jog atleidimo esmė tai valios aktas kuriuo siekiama skriaudėją matyti žmogumi sukurtu pagal Dievo atvaizdą dėl to jį pripažinti gerbti ir vertinti o jo padarytą skriaudą be priekaišto prisiimti ir ištverti Kaip moko Jėzus su tokia nuostata įmanoma iš širdies linkėti pasisekimo melsti palaimos ir daryti gera tam kuris prieš mus nusikalto Žinoma ne be Dievo Dvasios pagalbos Atleisti būtina atsiprašyti svarbu Kalbame apie atleidimą kaip apie būtinybę o ne vieną iš galimybių jei tik rūpi gyvenimo harmonija Viena vienintelė negydoma nuoskauda gali apkartinti visą gyvenimą paklaidinti dvasinėje kelionėje laikyti mus pačius įkalintus su neatleistomis nuodėmėmis užtraukti Dievo rūstumą įšaldyti maldas sutrikdyti psichiką susargdinti kūną Paulette Boudet knygoje Atleidimas gyvenimo kelias teigia Nemokėjimas atleisti yra visų sielos žaizdų priežastis tikrasis vėžys pasibaigiantis žmogaus apnuodijimu nemokėjimas atleisti atskiria mus nuo Dievo Niekur Šventajame Rašte nerasime net prielaidos ir jokio pateisinimo neatleidimui Bet kokiomis aplinkybėmis privalu atleisti Tik Dievas turi teisę neatleisti mes ne nes Jis be nuodėmės o mes jomis aptekę Turbūt todėl Jėzus toks kategoriškas kalbėdamas apie mūsų atlaidumą Jeigu nusidėjėlis stovintis vien tik iš gailestingumo negailestingai teistų kitą nusidėjėlį būtų šiurkščiai pažeistas teisingumas Kai stovite melsdamiesi atleiskite jei turite ką nors prieš

  Original URL path: http://jezus.lt/news/1203/91/Atleidimo-keliu/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •