archive-lt.com » LT » J » JONISKIS.LT

Total: 545

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Joniškio rajono savivaldybė - Mobilizacija
  143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Savivaldybė Veiklos sritys Kairės pirmas Mobilizacija Teisės aktai reglamentuojantys mobilizaciją Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymas Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas Teroro akto grėsmės lygio nustatymo skelbimo ir parengties tvarkos aprašas Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m birželio 30 d įsakymas Nr V 21 Dėl Savivaldybės valstybės tarnautojų darbuotojų atsakingų už mobilizacinį darbą pavyzdinio funkcijų sąrašo Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m birželio 30 d įsakymas Nr V 23 Dėl ministerijos ir savivaldybės mobilizacijos štabo pavyzdinių nuostatų tvirtinimo Nuorodos Aktuali informacija Lietuvos piliečiams apie mobilizaciją Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui Aktualu šauktiniams 2015 m šauktinių sąrašas Paskirtis Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymui administruoti savivaldybėje savivaldybės mobilizacijos

  Original URL path: http://www.joniskis.lt/lit/Mobilizacija (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Joniškio rajono savivaldybė - Kapinių priežiūra
  savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Savivaldybė Veiklos sritys Kairės pirmas Kapinių priežiūra Joniškio rajono savivaldybės kapinių sąrašai Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie Joniškio rajono savivaldybės kapinių panaikinimą tvarkos aprašas Joniškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės Kapinių priežiūros organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašas Į viršų Atgal Paskutinis atnaujinimas 2015 06 10 16 35 53 savivaldybės meras GEDIMINAS ČEPULIS Darbotvarkė Priėmimo valandos Prisijungimas Gyventojams Euras Lietuvoje E

  Original URL path: http://www.joniskis.lt/lit/Kapiniu-prieziura (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Joniškio rajono savivaldybė - Kelių ir gatvių priežiūra
  El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Savivaldybė Veiklos sritys Kairės pirmas Kelių ir gatvių priežiūra Darbų finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos 2014 m sąrašas Darbų finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos 2013 m sąrašas Į viršų Atgal Paskutinis atnaujinimas 2015 06 09 23 29 42 savivaldybės meras GEDIMINAS ČEPULIS Darbotvarkė Priėmimo valandos Prisijungimas Gyventojams Euras Lietuvoje E konsultavimas E apklausos E peticijos E forumas E skundai

  Original URL path: http://www.joniskis.lt/lit/Keliu-ir-gatviu-prieziura (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Joniškio rajono savivaldybė
  registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Savivaldybė Veiklos sritys Kairės pirmas savivaldybės meras GEDIMINAS ČEPULIS Darbotvarkė Priėmimo valandos Prisijungimas Gyventojams Euras Lietuvoje E konsultavimas E apklausos E peticijos E forumas E skundai Posėdžių transliacija Posėdžių klausimai Dešinės pirmas Renginių kalendorius P A T K Pn Š S 01 02 03 04

  Original URL path: http://www.joniskis.lt/lit/Statiniu-prieziura (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Joniškio rajono savivaldybė - Informacija
  rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Savivaldybė Veiklos sritys Kairės pirmas Informacija Teisės aktai LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas Statybos įstatymas Žemės įstatymas Teritorijų planavimo įstatymas Saugomų teritorijų įstatymas PTR paveldo tvarkybos reglamentai Apsaugos ir techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašas Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programa Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos projektų rėmimo tvarkos aprašas Atmintinė kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos 2013 metai 2014 metai Projektų finansavimas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas Aprašo priedai 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas Projektų paraiškų vertinimo komisija 2015 m finansavimą gavusių projektų sąrašas 2014 m finansavimą gavusių projektų sąrašas 2013 m finansavimą gavusių projektų sąrašas Komisijos ir darbo grupės Joniškio

  Original URL path: http://www.joniskis.lt/lit/Informacija (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Joniškio rajono savivaldybė - Paveldo objektai
  objektų stebėsena Ne kil no ja mo jo kul tū ros pa vel do ob jek tų ste bė se ną su da ro kul tū ros pa vel do ob jek tų pe ri odi nė ap žiū ra ste bint būk lę jos ki ti mą ir kitimą lemiančias priežastis kul tū ros pa vel do ob jek tų pe ri odi nis būk lės ir jos ki ti mo fik sa vi mas kul tū ros pa vel do ob jek tų ir jų te ri to ri jų ver tin gą sias sa vy bes nai ki nan čių ar ža lo jan čių bei kitaip objektų būklę įtakojančių po vei kių ver ti ni mas kul tū ros pa vel do ob jek tų būk lės jos ki ti mo poveikių vertinimo apibendrinimas ir prog no za vi mas Sa vi val dy bės pa vel do sau gos specialistas ne re čiau kaip kar tą per penkerius me tus va do vau da masis Kul tū ros pa vel do ob jek tų ar vie to vių ap žiū ros būk lės fik sa vi mo ir ty ri mo at li ki mo už tik ri ni mo tai syk lė mis bei Kul tū ros pa vel do ob jek to būk lės tik ri ni mo tai syk lė mis ap žiū ri valstybės saugomą ir savivaldybės kul tū ros pa vel do ob jek tą ir fik suo ja jo būk lę kau pia su tuo su si ju sią in for ma ci ją ir tei kia ją de par ta men tui Fik sa vi mo me tu nu sta to mas kul tū ros pa vel do ob jek to būklės ki ti mas objekto fizinė būklė

  Original URL path: http://www.joniskis.lt/lit/Paveldo-objektai (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Joniškio rajono savivaldybė - Informacija
  69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Savivaldybė Veiklos sritys Kairės pirmas Informacija Socialinės paramos tvarkos aprašai ir taisyklės 2015 m Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendinančių organizacijų vykdomos veiklos Institucinės globos pertvarka Į viršų Atgal Paskutinis atnaujinimas 2015 10 19 08 06 11 savivaldybės meras GEDIMINAS ČEPULIS Darbotvarkė Priėmimo valandos Prisijungimas Gyventojams Euras Lietuvoje E konsultavimas E apklausos E peticijos E forumas E skundai Posėdžių transliacija

  Original URL path: http://www.joniskis.lt/lit/Informacija/1 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Joniškio rajono savivaldybė - Socialinė parama ir globa
  Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono savivaldybės administracija Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre Kodas 288712070 Livonijos g 4 84124 Joniškis Tel 8 426 69 140 Faks 8 426 69 143 El p savivaldybe joniskis lt Savivaldybė Veiklos sritys Kairės pirmas Socialinė parama ir globa Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys Būsto aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Būsto šildymo išlaidų geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius tel 8 426 69 154 Globos rūpybos išmokos ir globos rūpybos išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas Išmokų neįgaliesiems skyrimas ir mokėjimas Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu rengimas Pareiškimo dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimas Prašymų dėl nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo priėmimas ir nukentėjusio asmens pažymėjimo išdavimas Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms pagimdžiusioms įvaikinusioms ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų teikimas Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas Socialinės paslaugos skyrimas Specialiųjų poreikių lygio nustatymas Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių žuvusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas Vienkartinės kompensacijos asmenims patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius paskyrimas Vienkartinių kompensacijų asmenims sužalotiems

  Original URL path: http://www.joniskis.lt/lit/Paslaugos/1 (2016-02-13)
  Open archived version from archive