archive-lt.com » LT » K » KATALIKAI.LT

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Homilija per šv. Mišias Tikėjimo metų Šeimos dieną. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  kaip muitininkas nusižeminus priešais Dievą Nuolankiai leidžiant Viešpačiui į save pažvelgti ir meldžiant jo gerumo kad jis pas mus ateitų Bet kaip melstis šeimoje Juk atrodo kad malda yra asmeninis dalykas be to šeimoje tam niekada nėra tinkamos ramios akimirkos Taip tai tiesa tačiau sykiu tai yra ir nuolankumo klausimas būtent kaip muitininkui išpažinti kad mums reikia Dievo O Dievo reikia visoms šeimoms mums visiems visiems visiems Mums reikia jo pagalbos jėgos palaiminimo gailestingumo atleidimo O norint melstis drauge šeimoje reikia paprastumo Sukalbėti prie stalo Tėve mūsų nėra kažkas ypatinga tai lengva Labai gražu šeimoje melstis rožinio malda ji suteikia jėgų Ir melstis vieniems už kitus vyrui už žmoną žmonai už vyrą abiem už vaikus vaikams už tėvus senelius Melstis vienam už kitą Štai ką reiškia melstis šeimoje o malda stiprina šeimą 2 Antrame skaitinyje pateikta dar viena mintis šeima išlaiko tikėjimą Savo gyvenimo pabaigoje apaštalas Paulius apibendrindamas taria Išlaikiau tikėjimą 2 Tim 4 7 Bet kaip jis jį išlaikė Ne seife Neužkasė į žemę kaip anas tingokas tarnas Šventasis Paulius savo gyvenimą lygina su kova ir bėgimu Jis išlaikė tikėjimą nes neapsiribojo jo gynimu bet jį skelbė skleidė nešė į tolybes Ryžtingai priešinosi troškusiems Kristaus žinią užkonservuoti užbalzamuoti Palestinoje Todėl priėmė drąsius sprendimus vyko į priešiškas teritorijas leisdavosi užkalbinamas tolimų žmonių kitokių kultūrų atvirai ir be baimės kalbėdavo Šventasis Paulius išlaikė tikėjimą nes perdavė jį kitiems tokį kokį gavo nusigaudamas iki pakraščių o ne įsikasdamas gynybinėse pozicijose Čia irgi galime paklausti kaip šeimoje išlaikome savo tikėjimą Laikydami jį sau kaip privačią nuosavybę banko sąskaitą ar mokėdami juo dalytis liudydami svetingai priimdami kitus atsiverdami kitiems Visi žinome kad šeimos ypač jaunos dažnai skuba tarsi lenktyniauja su laiku turi daug ką nuveikti Bet ar kartais pagalvojate kad tos lenktynės gali būti ir tikėjimo lenktynės Krikščioniškosios šeimos yra šeimos misionierės Vakar aikštėje

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/homilijos/2013-10-27_tikejimo-metu-seimos-diena (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Homilija per šv. Mišias Asyžiaus Šv. Pranciškaus aikštėje (ištrauka). Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  prasidėjo Pranciškaus kelias Kristaus link Nuo nukryžiuoto Kristaus žvilgsnio Nuo leidimo Kristui pažvelgti į mus tą akimirką kai jis atiduoda savo gyvybę dėl visų ir patraukia mus prie savęs Pranciškus tai ypatingu būdu patyrė Šv Damijono bažnytėlėje melsdamasis priešais kryžių kurį šiandien irgi turėsiu galimybę pagerbti Ant to kryžiaus Jėzus vaizduojamas ne miręs bet gyvas Kraujas teka iš jo sužeistų rankų pėdų ir šono bet tas kraujas reiškia gyvybę Jėzaus akys plačiai atmerktos jo žvilgsnis palyti mūsų širdį Iš Nukryžiuotojo sklinda ne pralaimėjimas ir nesėkmė paradoksalu bet jis kalba mums apie mirtį kuri yra gyvybė duoda pradžią gyvybei nes kalba apie meilę įsikūnijusio Dievo meilę kuri nemiršta bet nugali blogį ir mirtį Leisdami nukryžiuotam Jėzui žvelgti į mus esame atkuriami tampame nauja kūrinija Iš to kyla visa kita perkeičiančios malonės patyrimas patyrimas jog esi mylimas be jokių nuopelnų nepaisant to kad esi nusidėjėlis Štai kodėl šv Pranciškus drauge su šv Pauliumi sako Bet aš niekuo nesigirsiu nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi Gal 6 14 Kreipiamės į tave Pranciškau prašydami pamokyk mus būti priešais Nukryžiuotąjį leisti nukryžiuotam Kristui pažvelgti į mus priimti atleidimą ir būti atkurtiems jo meilės 2 Šiandienėje Evangelijoje girdėjome šiuos žodžius Ateikite pas mane visi kurie vargstate ir esate prislėgti aš jus atgaivinsiu Imkite ant pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs nes aš romus ir nuolankios širdies Mt 11 28 29 O štai antrasis Pranciškaus liudijimas mums kas seka paskui Kristų tas atranda tikrąją taiką kurią gali dovanoti tik Jis o ne pasaulis Daugelis Pranciškų sieja su taika ir tai teisinga bet tik retas skverbiasi giliau Kokią taiką Pranciškus atrado patyrė ir perteikia mums Tai Kristaus taika suteikta per didžiausią meilę kryžiaus meilę taika Jėzaus Kristaus dovanota mokiniams kai jis pasirodė tarp jų plg Jn 20 19 20 Pranciškaus taika nėra pasaldintas jausmas Tikrai ne Ne

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/homilijos/2013-10-04_vizitas-asyziuje (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Velyknakčio homilija. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  kurią atneša Dievas naujovė kurios jis laukia iš mūsų Esame kaip Evangelijos apaštalai dažnai pirmenybę teikiame savo tikrumams sustojimui prie kapo ir minčiai apie mirusįjį kuris galiausiai gyvena tik istorijos atmintyje kaip didieji praeities veikėjai Bijome Dievo netikėtumų Brangūs broliai ir seserys gyvenime bijome Dievo siurprizų Jis nuolat mus stebina Toks yra Viešpats Neužsidarykime nuo naujovės kurią Dievas nori įnešti į mūsų gyvenimą Dažnai esame pavargę nusivylę liūdni mus slegia nuodėmės jaučiame kad neištversime Neužsidarykime nepraraskime pasitikėjimo niekad nepasiduokime nėra situacijų kurių Dievas negalėtų pakeisti nėra nuodėmės kurios negalėtų atleisti jei jam atsiveriame 2 Bet grįžkime prie Evangelijos prie moterų ženkime kitą žingsnį Jos randa tuščią kapą Jėzaus kūno nėra atsitiko kažkas naujo tačiau dar neaišku kas kyla klausimų sumaištis atsakymai neaiškūs Ir štai du vyrai spindinčiais drabužiais sako Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų Nėra jo čia jis prisikėlė Lk 24 5 6 Taip moterų atėjimas prie kapo paprastas gestas padarytas iš meilės tampa įvykiu kuris iš tiesų pakeičia gyvenimą Jau nebėra to kas buvo anksčiau ne tik moterų bet ir mūsų gyvenime žmonijos istorijoje Jėzus nėra miręs prisikėlė yra Gyvasis Jis ne tik grįžo į gyvenimą bet ir pats yra gyvenimas nes yra Dievo Sūnus Gyvasis plg Sk 14 21 28 Įst 5 26 Joz 3 10 Jėzus nebėra praeityje jis gyvena dabartyje ir kreipiasi į ateitį Jėzus yra amžinasis Dievo šiandien Taip Dievo naujovė pasirodo prieš moterų mokinių visų mūsų akis tai pergalė prieš nuodėmę prieš blogį mirtį viską kas pavergia gyvenimą ir atima žmogišką veidą Tai yra žinia man ir tau brangi sesuo ir brangus broli Kiek kartų mums reikia kad Meilė pasakytų kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų Dėl problemų kasdienių rūpesčių esame linkę užsidaryti savyje liūdesyje kartėlyje ir čia laukia mirtis Ne čia ieškokime To kuris yra gyvas Sutik kad prisikėlęs Jėzus įeitų į Tavo gyvenimą

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/homilijos/2013-03-30_velyknaktis (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  Žodis klauzūrinėms vienuolėms Asyžiuje Popiežius PRANCIŠKUS 2013 10 04 Kreipimasis pastoracinio apsilankymo Asyžiuje metu Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Pranciškus Kalbos vienuoliai detaliau Atsakymai į Umbrijos jaunuolių klausimus per susitikimą Asyžiuje Popiežius PRANCIŠKUS 2013 10 04 Susitikimas pastoracinio apsilankymo Asyžiuje metu Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Pranciškus Kalbos jaunimas misija pašaukimas šeima detaliau Kreipimasis į žiniasklaidos atstovus Pauliaus VI salėje Popiežius PRANCIŠKUS 2013 03 16 Specialioji audiencija žiniasklaidos atstovams Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Pranciškus Kalbos žiniasklaida detaliau Pirmieji Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS žodžiai ir apaštališkasis palaiminimas 2013 03 13 2013 m kovo 13 ąją konklavos antrosios dienos vakarą kardinolai naujuoju šventojo Petro Įpėdiniu išrinko kardinolą Jorge Mario Bergoglio SJ iš Argentinos kuris pasirinko Pranciškaus vardą Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Pranciškus Kalbos Detaliau 1 2 current 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS 2015 08 15 Įkelta 2016 01 08 Homilija per šv Mišias atidarant Šventąsias duris Popiežius PRANCIŠKUS 2015 12 08 Įkelta 2016 01 08 Žinia 24 osios Pasaulinės ligonių

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=10&page=2 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kreipimasis Lietuvos vyskupų vizito ad limina Apostolorum proga. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  prie pilietinio ir kultūrinio visuomenės ugdymo visuomenės kurios istorinį ir tapatybinį pamatą sudaro Evangelijos jėga ir meilė Švenčiausiajai Dievo Motinai Jūs esate šios istorijos šio ganytojiškos meilės palikimo paveldėtojai ir tai patvirtinate energingu veikimu jus gaivinančia vienybe ir ištverme siekdami tikslų kuriuos Dvasia jums nurodo Brangieji broliai man pažįstamos jūsų apaštališkosios pastangos Jūsų Bažnyčią šalyje ilgą laiką persekiojo žmogaus orumui ir laisvei priešiškos ideologijos o šiandien turite stoti akistaton naujų pavojų tokių kaip sekuliarizmas ir reliatyvizmas Todėl nepavargstamai skelbiant Evangeliją ir krikščioniškąsias vertybes negalima užmiršti ir konstruktyvaus dialogo su visais taip pat su tais kurie nepriklauso Bažnyčiai ar yra nutolę nuo religinės patirties Rūpinkitės kad krikščioniškosios bendruomenės visada būtų svetingos atviros konstruktyviai diskusijai kad jos būtų stimulas visai visuomenei siekti bendro gėrio Žinau apie jūsų nuolatines pastangas ir rūpinimąsi kunigais kuriuos Dievas jums davė Neužmirškite jog visų pirma reikia melstis kad Dievas pašauktų dosnių kunigų gebančių aukotis ir pasišvęsti Taip pat ir įsitikinusių pasauliečių kurie imtųsi atsakomybės bažnytinėje bendruomenėje ir įneštų svarbų indėlį į pilietinę visuomenę Viešpats jums duos jei to melsite ir jei sugebėsite drąsinti kad savo brandaus tikėjimo jėga jie būtų aktyvūs pilietinio kultūrinio politinio ir socialinio veikimo sferose Kaip žinote dabartiniu metu Bažnyčia ypač apmąsto šeimą jos grožį vertingumą ir iššūkius su kuriais ji susiduria mūsų laikais Drąsinu ir jus kaip ganytojus savo indėliu prisidėti prie šių apmąstymų o pirmiausia rūpintis šeimų sielovada kad sutuoktiniai jaustų krikščionių bendruomenės artumą ir būtų jiems padedama nesekti šiuo pasauliu bet nuolat atsinaujinti pagal Evangelijos dvasią plg Rom 12 2 Ir jūsų šaliai tapusiai visateise Europos Sąjungos nare kelia grėsmę ideologijos kurios norėtų įskiepyti šeimą destabilizuojančius elementus kylančius iš neteisingai suprantamos asmens laisvės Šimtametės lietuvių tradicijos padės jums protingai ir su tikėjimu atsiliepti į tuos iššūkius Norėčiau jus paraginti ypatingą dėmesį skirti pašaukimams į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą Bažnyčia Lietuvoje niekada

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/kalbos/2015-02-02_lietuvos-vyskupams-ad-limina-proga (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kreipimasis į Romos Rotos tribunolo narius naujų teisinių metų proga . Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  egoistinius sprendimus taip kad išoriškai jis mėgina ginčyti įstatymo didybę o vidujai moralinės sąžinės imperatyvą kone nejučia pakeičia psichologinės sąžinės užgaida Kreipimasis 1974 m sausio 31 d AAS 66 1974 p 87 Faktiškai tikėjimo perspektyvos atmetimas baigiasi klaidingu santuokos supratimu ir tai atsiliepia individo valios sudaryti santuoką brandai Viešpats būdamas geras tikrai suteikė Bažnyčiai galimybę džiaugtis gausybe šeimų kurios palaikomos ir maitinamos nuoširdaus tikėjimo kasdienybės varguose bei džiaugsmuose įgyvendina santuokos gėrį nuoširdžiai prisiimtą jungtuvių akimirką ir vykdomą ištikimai bei ištvermingai Tačiau Bažnyčia taip pat regi kančią patiriamą daugelio šeimų kurios suyra palikdamos sugriautų emocinių santykių planų ir bendrų lūkesčių pėdsaką Teisėjas pašauktas atlikti teisinę analizę tada kai abejojama santuokos galiojamumu siekdamas nustatyti ar nebūta kokio nors defekto pačioje pradžioje duodant sutikimą kokio nors trūkumo tiesiogiai susijusio su ketinimo galiojamumu ar tokio santuokos supratimo stygiaus kad jis būtų nulėmęs valią plg kan 1099 Mat santuokos krizės gilioji priežastis neretai yra tikėjimu apšviesto pažinimo krizė t y pažinimo kurį formuoja atsidavimas Dievui ir jo meilės planui įgyvendintam Jėzuje Kristuje Pastoracinė patirtis moko kad šiandien daug tikinčiųjų gyvena netvarkingame būvyje Didelę įtaką tam turėjo paplitusi supasaulėjusi mąstysena Juk egzistuoja tam tiktas dvasinis supasaulėjimas besidangstantis religingumu ir net meile Bažnyčiai Evangelii gaudium 93 ir skatinantis siekti ne Viešpaties garbės bet asmeninės gerovės Vienas iš tokios nuostatos vaisių yra subjektyvizme užsisklendęs tikėjimas kai domimasi vien tam tikra patirtimi ar samprotavimų bei žinių seka manant kad tai gali paguosti ir apšviesti bet subjektas galiausiai lieka užsisklendęs savo paties proto bei jausmų imanencijoje ten pat 94 Akivaizdu jog tiems kurie tokiai nuostatai pasiduoda tikėjimas netenka savo orientacinės ir normatyvinės vertės Ir tai palieka atviras duris kompromisams su savo savanaudiškumu bei dabartinės mąstysenos įsivyravusios žiniasklaidos dėka spaudimui Todėl teisėjas siekdamas pasverti išreikšto sutikimo galiojamumą privalo atsižvelgti į vertybių ir tikėjimo arba jų stygiaus ar nebuvimo kontekstą kuriame formavosi ketinimas sudaryti santuoką Mat tikėjimo turinio nežinojimas gali sąlygoti tai kas Kodekse vadinama valią determinuojančia klaida plg kan 1099 Turint priešais akis tai kad supasaulėjusi mintis dažnai ima viršų Bažnyčios mokymo atžvilgiu tokia galimybė nebelaikytina išimtine kaip anksčiau Tokia klaida kelia grėsmę ne tik santuokos tvarumui vienatinumui ir vaisingumui bet ir santuokos nukreiptumui kito žmogaus gėrio link santuokinei meilei kaip sutikimo esminiam pradui abipusiškam dovanojimuisi visą gyvenimą trunkančiai sąjungai statydinti Santuoką linkstama laikyti vien emocinio pasitenkinimo forma kurią galima steigti bet kaip ir keisti kaip patinka Evangelii gaudium 66 Tai pastūmėja sutuoktinius prie mąstysenos darančios išlygas sąjungos nuolatinumo ar vienatinumo atžvilgiu tada mylimam asmeniui nebeįgyvendinant emocinės gerovės lūkesčių sąjunga žlunga Todėl norėčiau Jus paraginti labiau ir karščiau įsipa reigoti savo tarnybai kuri privalo saugoti Bažnyčios jurisprudencijos vienybę Kiek daug laukia pastoracinio darbo daugybės porų ir gausybės vaikų tapusių tokių įvykių aukomis labui Siekiant siūlyti opus iustitiae tiems kurie kreipiasi į Bažnyčią prašydami apšviesti jų santuokinę situaciją taip pat būtinas bažnytinių struktūrų pastoracinis atsivertimas plg ten pat 27 Štai Jūsų taip pat visų teisėjų vyskupijose sunkioji užduotis siauru juridiškumu neužkirsti kelio žmonių išganymui Teisė tarnaus salus animarum jei vengdama sofizmų tolimų sunkumus išgyvenančio žmogaus kūnui ir kraujui padės nustatyti tiesą sutikimo

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/kalbos/2015-01-23_kreipimasis-i-romos-rotos-tribunolo-narius (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kalba Europos Parlamente. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  išmetimo kultūros aplinkoje Rūpintis silpnais asmenimis ir silpnomis tautomis reiškia išsaugoti atmintį ir viltį tai reiškia rūpintis labiausiai paliesta marginalizacijos bei gąsdinančia dabarties situacija ir gebėti suteikti jai orumo 8 Tad kaip sugrąžinti ateičiai viltį atgauti pradedant nuo jaunųjų kartų pasitikėjimą kad būtų galima siekti didžiojo suvienytos ir taikios kūrybingos ir veiklios teises gerbiančios ir savo pareigas suvokiančios Europos idealo Norėdamas atsakyti į šį klausimą Jums leidžiant pasitelksiu vieną paveikslą Vienoje iš garsiausių Rafaelio freskų Vatikane vaizduojama vadinamoji Atėnų mokykla Viduryje stovi Platonas ir Aristotelis Pirmasis rodo pirštu į viršų į idėjų pasaulį galime sakyti į dangų antrasis ranką ištiesęs į priekį į žiūrovą į žemę konkrečią tikrovę Mano akimis šiuo paveikslu puikiai nusakoma Europa ir jos istorija kurią sudaro nuolatinis dangaus ir žemės susitikimas kur dangus nurodo į Europos žmonėms visada buvusį būdingą atvirumą transcendencijai Dievui o žemė vaizduoja praktinį ir konkretų gebėjimą gvildenti įvairias situacijas ir problemas Europos ateitis priklauso nuo šių dviejų elementų gyvos ir neperskiriamos jungties atradimo iš naujo Europa nebegebanti atsiverti transcendentiniam gyvenimo matmeniui rizikuoja pamažu prarasti savo sielą ir tą humanistinę dvasią kurią ji vis dėlto myli ir gina Kaip tik remdamasis būtinybe atsiverti tam kas transcendentiška norėčiau pabrėžti žmogaus centrinę vietą kitaip jis taps madų ir tos akimirkos galių spardomu kamuoliu Šiuo požiūriu esminiu laikau ne vien paveldą krikščionybės paliktą žemyno socialinio bei kultūrinio formavimo laikotarpiu bet pirmiausia ir indėlį kuriuo ji šiandien ir ateityje gali prisidėti prie jo augimo Šis indėlis nekelia pavojaus valstybių pasaulietiškumui ir Sąjungos įstaigų nepriklausomybei bet priešingai yra praturtinimas Tai mums rodo Europą nuo pradžių formavę idealai kaip antai taika subsidiarumas ir abipusis solidarumas humanizmas kurio centrą sudaro pagarba asmens orumui Todėl vėl norėčiau pabrėžti Šventojo Sosto ir Katalikų Bažnyčios pasirengimą per Europos vyskupų konferencijų komisiją COMECE su Europos Sąjungos institucijomis puoselėti naudingą atvirą ir skaidrų dialogą Taip pat esu įsitikinęs kad Europa gebanti maitintis iš savo pačios religinių šaknų mokanti pasinaudoti jų turtais bei potencinėmis galimybėmis bus atsparesnė ir daugybei ekstremizmo atmainų šiandieniame pasaulyje plintančių iš didžiulės idėjų tuštumos mūsų išgyvenamos vadinamuosiuose Vakaruose nes smurtą gimdo kaip tik Dievo užmarštis o ne jo šlovinimas 9 Čia negalime nepriminti gausybės neteisybių bei persekiojimų kasdien ištinkančių religines ir pirmiausia krikščionių mažumas įvairiose pasaulio dalyse Bendruomenes ir asmenis kurie susiduria su barbarišku smurtu išvaromi iš savo namų bei tėvynės parduodami į vergiją žudomi netenka galvos kryžiuojami ir gyvi deginami daugeliui gėdingai ir tylomis pritariant Europos Sąjungos šūkis yra Vienybė įvairovėje tačiau vienybė nereiškia politinio ekonominio kultūrinio ar idėjinio vienodumo Iš tiesų kiekviena autentiška vienybė gyvena iš ją sudarančios turtingos įvairovės kaip šeima kuri yra juo vieningesnė juo labiau kiekvienas jos narys gali be baimės iš pagrindų būti pats savimi Turiu galvoje kad Europa yra šeima tautų galinčių jausti Sąjungos institucijų artimumą jei šios moka trokštamą vienybės idealą išmintingai jungti su kiekvienos iš jų savitumu brangindamos paskiras tradicijas atsižvelgdamos į jų istoriją bei šaknis išlaisvindamos iš gausybės manipuliacijų bei baimių Laikyti žmogų centru pirmiausia reiškia leisti jam laisvai išreikšti savo savitumą bei kūrybiškumą tiek kaip individui tiek kaip tautai Kita vertus

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/kalbos/2014-11-25_europos-parlamente (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kreipimasis į šeimas, Tikėjimo metų proga atvykusias į Romą. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  meilės našta tampa dar sunkesnė nepakeliama Turiu galvoje vienišus pagyvenusius žmones šeimas kurioms niekas nepadeda rūpintis namie ypatingos globos reikalingais asmenimis Ateikite pas mane visi kurie vargstate ir esate prislėgti sako Jėzus Brangios šeimos Viešpats žino mūsų vargus žino Žino mūsų gyvenimo naštas Tačiau Viešpačiui taip pat žinomas ir mūsų gilus troškimas patirti atgaivos džiaugsmą Pamenate Jėzus sakė kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų Jn 15 11 Jėzus nori kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų Jis taip pasakė apaštalams ir kartoja šiandien mums Tad pirmutinis dalykas kuriuo šiandien su jumis norėčiau pasidalyti yra Jėzaus žodžiai Ateikite pas mane viso pasaulio šeimos sako Jėzus ir aš jus atgaivinsiu kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų Pasiimkite šiuos Jėzaus žodžius į namus nešiokitės širdyse dalykitės jais šeimose Jais esate kviečiami ateiti pas Jėzų kad jis jums visiems suteiktų džiaugsmo 2 Antras pasakymas yra iš Santuokos apeigų Švenčiantieji šį sakramentą taria Prisiekiu visada būti tau ištikimas a kai laimė lydės ar vargas suspaus kai sveikata tvers ar ligos suims visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu Šią akimirką jaunavedžiai dar nežino nei kas nutiks nei kokie džiaugsmai ir vargai jų laukia Kaip Abraomas jie drauge leidžiasi kelionėn Būtent tai yra santuoka Sykiu leistis į kelią ir drauge juo eiti patikint save galingoms Viešpaties rankoms Susikibus rankomis visada ir visą likusį gyvenimą Nedarant nuolaidų laikinumo kultūrai galinčiai sudaužyti mūsų gyvenimą Pasitikint Dievo ištikimybe visko galima imtis be baimės ir atsakingai Sužadėtiniai krikščionys nėra naivūs suvokia apie galimas gyvenimo problemas ir pavojus Tačiau nesibaimina prisiimti atsakomybės Dievo ir visuomenės akivaizdoje Nesprunka į šalį neužsisklendžia neatsisako užduoties sukurti šeimą ir dovanoti pasauliui vaikų Bet šiandien Tėve tai sunku Iš tiesų sunku Štai kodėl reikia malonės sakramentu suteikiamos malonės Sakramentai nėra gyvenimo papuošalai kokios gražios jungtuvės kokios gražios apeigos kokia graži šventė Pastarieji dalykai nėra Santuokos sakramentas nėra sakramento malonė Tai dekoracija Malonė nėra gyvenimui papuošti ji skirta kad mums gyvenime suteiktų tvirtybės įkvėptų drąsos jėgų eiti pirmyn Nepersiskiriant visada drauge Krikščionys priima Santuokos sakramentą nes suvokia kad jis jiems būtinas Būtinas kad jie išliktų kartu ir atliktų tėvų užduotį Kai laimė lydės ar vargas suspaus kai sveikata tvers ar ligos suims Šitai taria sutuoktiniai per santuokos apeigas ir to meldžia kartu su bendruomene Kodėl Todėl kad tai įprasta Ne Jie tai daro nes to reikia jų ilgai bendrai kelionei kuri truks visą gyvenimą o ne tam tikrą jo atkarpą Norint drauge pasitikėjimo dvasia keliauti kasdien vienam kitą priimti bei atleisti jiems būtina Jėzaus pagalba Šitai svarbu Mokėti šeimoje atleisti nes nė vienas nesame tobulas nė vienas Kartais elgiamės netinkamai ir įskaudiname kitus Svarbu turėti drąsos paprašyti atleidimo kai šeimoje suklystame Prieš kelias savaites toje pačioje aikštėje sakiau kad norint išlaikyti šeimą būtina prieš akis turėti tris žodžius Juos pakartosiu prašau ačiū atsiprašau Trys raktiniai žodžiai Sakome prašau kad šeimoje nesielgtume kaip įsibrovėliai Ar galiu tai padaryti Ar tau tai patiks Šitaip prašome leidimo Sakome ačiū dėkodami už meilę Bet pasakyk man ar dažnai per dieną savo žmonai ar vyrui pasakai ačiū Kiek dienų praslenka be ačiū Ir galiausiai atsiprašau Visi klystame

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/kalbos/2013-10-26_seimoms-piligrimems (2016-02-13)
  Open archived version from archive