archive-lt.com » LT » K » KATALIKAI.LT

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Homilija per šv. Mišias Milane. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  tiesas gyventi abipuse meile ir meile kitiems dalydamiesi džiaugsmais ir kančiomis mokydamiesi prašyti atleidimo ir atleisti brangindami vadovaujami ganytojų įvairias charizmas Vienu žodžiu mums patikėta užduotis statydinti bažnytinę bendruomenę vis labiau primenančią šeimą gebančią atspindėti Trejybės grožį ir evangelizuoti ne tik žodžiais bet ir sakyčiau spinduliavimu gyvos meilės jėga Būti vieno Dievo trijuose Asmenyse paveikslu pašaukta ne tik Bažnyčia bet ir vyro ir moters santuoka pagrįsta šeima Juk Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą pagal savo paveikslą sukūrė jį vyrą ir moterį sukūrė juos Dievas juos palaimino tardamas Būkite vaisingi ir dauginkitės Pr 1 27 ir t Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį turinčius vienodą kilnumą bet kartu išsiskiriančius savitais ir papildančiais bruožais kad abu būtų vienas kitam dovana vienas kitą brangintų ir įgyvendintų meilės ir gyvenimo bendruomenę Būtent meilė padaro žmogų autentišku Trejybės Dievo paveikslu Brangūs sutuoktiniai gyvendami santuokoje dovanokite vienas kitam ne kokį nors dalyką ar kokią nors veiklą bet visą gyvenimą Jūsų meilė vaisinga pirmiausia jums patiems nes trokšdami kitam gėrio ir jį dovanodami patiriate gavimo ir davimo džiaugsmą Ji taip pat vaisinga kai dosniai ir atsakingai suteikiat gyvybę vaikams jais atidžiai rūpinatės ir budriai bei išmintingai juos auklėjat Galiausiai ji vaisinga visuomenei nes šeimos gyvenimas yra pirmutinė ir nepamainoma mokykla visuomeninių dorybių kaip antai pagarba žmogui altruistiškumas pasitikėjimas atsakomybė solidarumas bendradarbiavimas Brangūs sutuoktiniai rūpinkitės savo vaikais ir pasaulyje kuriame vyrauja technika giedrai ir patikimai perteikite gyvenimo prasmę tikėjimo jėgą rodydami jiems aukštus tikslus ir juos trapius palaikydami O jūs vaikai visada giliai mylėkite savo tėvus ir dėmesingai jais rūpinkitės proga augti meile tebūna ir broliški bei seseriški santykiai Dievo planas žmogiškosios poros atžvilgiu pilnatvę pasiekia Jėzuje Kristuje kuris santuoką pakėlė ligi sakramento Brangūs sutuoktiniai ypatinga Šventosios Dvasios dovana Kristus įgalina jus dalyvauti jo jungtuviškoje meilėje padarydamas savo meilės ištikimos ir visiškos meilės Bažnyčiai ženklu Jei mokėsite šią dovaną priimti kasdien kupini tikėjimo tardami jai taip su iš sakramento malonės kylančia jėga jūsų šeima irgi gyvens Dievo meile pagal šventosios Nazareto šeimos pavyzdį Brangios šeimos dažnai maldoje prašykite Mergelės Marijos ir šventojo Juozapo pagalbos kad jie jus pamokytų Dievo meilę priimti taip kaip ją priėmė jie Jūsų pašaukimu nelengva gyventi ir ypač šiandien bet meilė yra įstabi tikrovė ir vienintelė jėga galinti iš tikrųjų perkeisti kosmosą pasaulį Daugybė šeimų liudija jums kaip augti meile būtent palaikyti nuolatinį santykį su Dievu ir dalyvauti bažnytiniame gyvenime puoselėti dialogą gerbti kito požiūrį būti pasirengusiam tarnauti būti kantriam kito silpnybėms gebėti atleisti ir prašyti atleidimo supratingai ir nuolankiai įveikti galimus konfliktus vienam su kitu suderinti auklėjimo gaires būti atviriems kitoms šeimoms dėmesingiems vargšams atsakingiems pilietinėje visuomenėje Visi šie elementai statydina šeimą Gyvenkite drąsiai būdami tikri kad juo labiau palaikomi dieviškosios malonės gyvenate meile vienas kitam ir kitiems juo labiau tampate gyvąja Evangelija tikra namų Bažnyčia plg Apaštališkasis paraginimas Familiaris consortio Kelis žodžius norėčiau tarti ir tikintiesiems kurie nors ir pripažįsta Bažnyčios mokymą apie šeimą vis dėlto yra paženklinti skausmingos žlugimo ir persiskyrimo patirties Žinokite kad popiežius ir Bažnyčia remia jus jūsų bėdoje Raginu likti susivienijusius su savo bendruomenėmis ir linkiu

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/homilijos/2012-06-03_misios-milane (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Velyknakčio homilija. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  vienas kitam dieną Vadinasi kūrinija orientuota į Dievo ir kūrinio bendrystę ji egzistuoja tam kad būtų erdvė atsakui į didžią Dievo šlovę kad susitiktų meilė ir laisvė Antra Bažnyčia Velyknaktyje iš pasakojimo apie sukūrimą pirmiausia girdi pirmąjį sakinį Dievas tarė Tebūna šviesa Pr 1 3 Pasakojimas apie sukūrimą simboliškai pradedamas šviesos sukūrimu Saulė ir mėnulis sukuriami tik ketvirtą dieną Pasakojime apie sukūrimą jie vadinami šviesuliais Dievo pakabintais dangaus skliaute Tuo sąmoningai paneigiamas dieviškasis pobūdis kokį jiems priskirdavo didžiosios religijos Ne tai ne dievai tik Dievo sukurti šviečiantys kūnai Bet pirmesnė negu jie yra šviesa per kurią Dievo šlovė atsispindi sukurtosios būties prigimtyje Kas pasakojime apie sukūrimą tuo norima pasakyti Šviesa daro galimą gyvybę susitikimą bendravimą pažinimą priėjimą prie tikrovės tiesos O įgalindama pažinimą ji įgalina laisvę ir pažangą Blogis pasislepia Todėl šviesa išreiškiamas ir gėris kuris yra šviesumas ir kuria šviesumą Būtent dieną veikiame ir mes Tai kad Dievas sukūrė šviesą reiškia jog Dievas sukūrė pasaulį kaip pažinimo ir tiesos erdvę kaip susitikimo ir laisvės gėrio ir meilės erdvę Pasaulio pirminė medžiaga gera pati būtis gera O blogis kyla ne iš Dievo sukurtosios būties bet egzistuoja tik neigimo galia Jis yra ne Per Velykas savaitės pirmosios dienos rytą Dievas vėl ištarė Tebūna šviesa Pirma to buvo naktis Alyvų kalne saulės užtemimas per Jėzaus kančią ir mirtį kapo naktis Bet dabar vėl pirmoji diena kūrinija prasideda iš naujo Tebūna šviesa taria Dievas ir šviesa pasirodė Jėzus prisikelia iš kapo Gyvybė stipresnė už mirtį Gėris stipresnis už blogį Meilė stipresnė už neapykantą Tiesa stipresnė už melą Praėjusių dienų tamsa išsisklaido akimirką kai Jėzus prisikelia iš kapo ir pats tampa gryna Dievo šviesa Tačiau tai susiję ne tik su juo ir anų dienų tamsa Su Jėzaus prisikėlimu iš naujo sukuriama pati šviesa Jėzus mus visus įtraukia į naują prisikėlimo gyvenimą ir nugali visą tamsą Jis nauja Dievo diena skirta mums visiems Bet kaip tai turi įvykti Kaip visa turi nusigauti iki mūsų kad tai neliktų vien žodžiu bet taptų tikrove į kurią būtume įtraukti Tiltą per kurį mus pasiekia nauja diena Viešpats nutiesė Krikšto sakramentu ir tikėjimo išpažinimu Per Krikštą Viešpats sako jį priimančiajam Fiat lux Tebūna šviesa Tada ir pas mus ateina naujoji Dievo diena nesugriaunamo gyvenimo diena Kristus paima mus už rankos Nuo tada esi jo laikomas ir taip eini į šviesą į tikrąjį gyvenimą Todėl senoji Bažnyčia Krikštą vadino photismos apšvietimu Kodėl Žmogui tikrai grėsminga tamsa yra tai kad jis gali regėti ir tyrinėti apčiuopiamus materialius daiktus bet nemato kur link eina ir iš kur kyla pasaulis Nemato kur link eina mūsų pasaulis kas yra gera ir bloga Tikroji grėsmė mūsų egzistencijai ir apskritai pasauliui yra Dievo ir vertybių užtemimas Jei Dievas ir vertybės skirtumas tarp gėrio ir blogio skendi tamsoje tada ir visi kiti apšvietimai suteikiantys mums tokios neįsivaizduojamos galios yra ne tik pažanga bet kartu ir grėsmė mums ir pasauliui Šiandien galime savo miestus taip ryškiai apšviesti kad dangaus žvaigždės nebus matomos Ar tai nėra mūsų apšviestumo problematikos įvaizdis Materialių daiktų plotmėje žinome ir galime daug bet to

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/homilijos/2012-04-07_velyknaktis (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Krizmos Mišių homilija. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  kiekvieno tikro atsinaujinimo prielaidą ar tik desperatišką paskatą padaryti ką nors kad Bažnyčia būtų pertvarkyta pagal mūsų troškimus bei įsivaizdavimus Bet nesupaprastinkime problemos Ar pats Kristus netaisė žmogiškųjų tradicijų kurios grasino nustelbti Dievo žodį ir valią Taip jis tai padarė kad iš naujo pažadintų klusnumą tikrajai Dievo valiai visada galiojančiam jo žodžiui Jam rūpėjo kaip tik tikrasis klusnumas žmogaus savavališkumo pašalinimas Ir neužmirškime jis buvo Sūnus turintis nepakartojamą galią ir atsakomybę atskleisti grynąją Dievo valią ir taip atverti Dievo žodžiui kelią į tautų pasaulį Ir galiausiai savo užduotį jis konkretizavo savu klusnumu ir nuolankumu iki kryžiaus mirties taip padarydamas savo misiją įtikimą Ne mano bet tavo valia štai žodžiai atskleidžiantys Sūnų jo nuolankumą ir kartu dieviškumą ir parodantys kelią Dar kartą savęs paklauskime ar tokiais svarstymais neginamas tradicijų nepajudinamumas sąstingis Ne Pažvelgus į laikotarpio po Susirinkimo istoriją nesunku išvysti tikrojo atsinaujinimo dinamiką Tas atsinaujinimas gyvastinguose sąjūdžiuose dažnai įgijo netikėtų pavidalų ir tiesiog apčiuopiamą padarė neišsemiamą šventosios Bažnyčios gyvastingumą Šventosios Dvasios artumą ir veiksmingumą O pažvelgę į žmones iš kurių tryško ir trykšta šie gaivūs gyvybės vandenys taip pat regime kad naujas vaisingumas neatsiejamas nuo mūsų tikėjimo džiaugsmo apstumo radikalaus klusnumo vilties dinamikos ir meilės jėgos Brangūs bičiuliai tebelieka akivaizdu kad viso atsinaujinimo prielaida ir pagrindas yra supanašėjimas su Kristumi Tačiau galbūt Kristaus pavidalas mums kartais atrodo per daug iškilus ir didingas kad išdrįstume į jį lygiuotis Viešpats tą žino Todėl jis pasirūpino mums prieinamesnėmis ir artimesnėmis dydžių tvarkomis Kaip tik dėl šios priežasties Paulius savo bendruomenėms nesibaimindamas sako sekite manimi o aš priklausau Kristui Jis savo tikintiesiems buvo Kristaus gyvensenos vertinys jie galėjo jį matyti ir jo laikytis Nuo Pauliaus laikų visoje istorijoje nuolatos būdavo tokių Jėzaus kelio vertimų į gyvus istorinius pavidalus Mes kunigai galime prisiminti gausų būrį šventų kunigų kurie eina pirma mūsų kaip kelrodžiai pradedant Polikarpu Smirniečiu bei Ignotu Antiochie čiu ir per didžiuosius sielovadininkus Ambraziejų Augustiną ir Grigalių Didįjį atkankant iki Ignaco Lojolos Karolio Boromiejaus Jono Marijos Vianėjaus bei XX a kunigų kankinių ir galiausiai popiežiaus Jono Pauliaus II savo darbais ir kančia gyvai atskleidusio supanašėjimą su Kristumi kaip dovaną ir slėpinį Šventieji mums rodo kaip atsinaujinama ir kaip atsinaujinimui galėtume tarnauti Ir jie mums leidžia suvokti kad Dievui rūpi ne dideli skaičiai ir išorinės sėkmės bet pergalės sulig menku garstyčios grūdu Brangūs bičiuliai labai trumpai iš šventimų pažado atnaujinimo norėčiau paliesti dar du svarbius pasakymus kurie turėtų priversti mus šią Bažnyčios ir mūsų pačių gyvenimo valandą susimąstyti Pirmiausia tai priminimas kad mes pasak Pauliaus esame Dievo slėpinių tvarkytojai 1 Kor 4 1 ir kad mums patikėta užduotis mokyti munis docendi kuri neatsiejama nuo to tvarkymo Dievo slėpinių per kuriuos jis mums parodo savo veidą bei širdį dovanodamas pats save Kardinolų susitikime neseniai įvykusios konsistorijos proga keli Bažnyčios ganytojai remdamiesi savo patyrimu kalbėjo apie religinį neraštingumą plintantį mūsų tokioje protingoje visuomenėje Vis menkiau žinomi tikėjimo pagrindai anksčiau pažįstami kiekvienam vaikui Bet kad galėtume savo tikėjimu gyventi ir jį mylėti kad galėtume mylėti Dievą ir gebėti teisingai jo klausyti turime žinoti ką Dievas mums pasakė mūsų intelektą

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/homilijos/2012-04-05_krizmos-misios (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Homilija per šv. Mišias Berlyno olimpiniame stadione. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  likimo bendrumą išplaukiantį iš Bažnyčios artimos gyvenimo bendrystės su juo Prisikėlusiuoju Šiame pasaulyje jis toliau gyvena savo Bažnyčioje Jis yra su mumis ir mes su juo Kodėl mane persekioji Bažnyčios persekiotojai galiausiai taikosi į Jėzų Ir kartu tai reiškia kad mes kurie esame engiami dėl savo tikėjimo nesame vieni Jėzus Kristus yra tarp mūsų ir su mumis Palyginime Viešpats Jėzus dar kartą pasako Aš esu tikrasis vynmedis o mano Tėvas vynininkas Jn 15 1 ir tęsia jog vynininkas paima peilį išpjauna kiekvieną nudžiūvusią šakelę ir apvalo kiekvieną vaisingą kad ji duotų dar daugiau vaisių Dievas trokšta pasitelkiant pranašo Ezekielio įvaizdį iš pirmojo skaitinio išimti iš mūsų krūtinės negyvą akmeninę širdį ir duoti jautrią širdį plg Ez 36 26 meilės gerumo ir taikos žvakę Jis trokšta dovanoti naują jėgų kupiną gyvenimą Kristus atėjo šaukti nusidėjėlių Jiems o ne sveikiesiems reikia gydytojo plg Lk 5 31 ir t Štai kodėl Vatikano II Susirinkimas Bažnyčią vadina visuotiniu išganymo sakramentu LG 48 skirtu nusidėjėliams mums atverti kelią į atsivertimą išganymą ir gyvenimą Ta Bažnyčios misija yra nuolatinė patikėta jai Kristaus Kai kurie žmonės žvelgdami į Bažnyčią mato tik išorinį pavidalą Tada Bažnyčia atrodo kaip viena iš daugelio organizacijų demokratinėje visuomenėje pagal kurios matus bei įstatymus toks gremėzdiškas vienetas Bažnyčia ir vertintina bei traktuotina Prisidėjus dar ir skausmingam patyrimui kad Bažnyčioje yra gerų ir blogų žuvų kviečių ir raugių o žvilgsnį prikausčius vien prie to kas neigiama didis ir gražus Bažnyčios slėpinys nebeatsiskleidžia Tada nebedžiugina ir priklausymas šiam vynmedžiui Bažnyčiai Jei Bažnyčia neįgyvendina kieno nors paviršutiniškų ir klaidingų Bažnyčios įsivaizdavimų svajonių apie Bažnyčią tada plinta susierzinimas ir nepasitenkinimas Tada nutyla pamaldus Ačiū Viešpačiui maloningai pašaukusiam mane į savo Bažnyčią su įsitikinimu iš kartos į kartą giedotas katalikų Bet grįžkime prie Evangelijos Viešpats taip tęsia Pasilikite manyje tai ir aš jumyse pasiliksiu Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs nepasilikdama vynmedyje taip ir jūs bevaisiai nepasilikdami manyje nuo manęs atsiskyrę taip pat galime versti nebūdami manyje jūs nieko negalite nuveikti Jn 15 4 Tokį sprendimą tenka priimti kiekvienam iš mūsų Koks jis svarbus mums vėlgi palyginime pasako Viešpats Kas nepasiliks manyje bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė Paskui surinks šakeles įmes į ugnį ir jos sudegs Jn 15 6 Augustinas šitai taip pakomentuoja Šakelės laukia viena iš dviejų arba vynmedis arba ugnis jei ji nėra vynmedyje atsidurs ugnyje taigi kad neatsidurtų ugnyje tegu būna vynmedyje In Ioan Ev tract 8 3 PL 35 1842 Pasirinkimas kurio čia reikalaujama primygtinai primena mums koks iš pagrindų svarbus mūsų gyvenimo apsisprendimas Tačiau vynmedžio įvaizdis kartu žadina viltį ir pasitikėjimą Pats Kristus tapdamas žmogumi atėjo į šį pasaulį būti mūsų tvirčiausias pagrindas Visuose varguose ir sausrose jis yra gyvybės vandenį teikiantis šaltinis kuris mus maitina ir stiprina Jis pats prisiima visas nuodėmes baimes bei kančias apvalo ir galiausiai slėpiningai paverčia mus geromis šakelėmis duodančiomis gerą vyną Kartais tokiomis valandomis jaučiamės tarsi būtume patekę į spaustuvą lyg vynuogės kurios visiškai išspaudžiamos Bet žinome kad pasilikdami su Kristumi virstame brandžiu vynu Tai kas mūsų gyvenime slegia ir engia Viešpats moka

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/homilijos/2011-09-22_misios-berlyno-olimpiniame-stadione (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Homilija per šv. Mišias užbaigiant 25-ąjį Italijos nacionalinį Eucharistijos kongresą. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  broliai ir seserys yra žmogaus darbo vaisius ir šioje tiesoje glūdi visa mūsų rankoms ir išradingumui patikėta atsakomybė bet duona taip pat ir pirmiausia yra vaisius žemės kuri iš viršaus gauna saulę ir lietų tai prašytina dovana išsklaidanti visą arogantiškumą ir verčianti mus melsti jos kupinus mažutėlių pasitikėjimo Tėve kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien Mt 6 11 Žmogus negeba pats sau suteikti gyvybės jis suprantamas tik remiantis Dievu būtent santykis su Juo teikia tvarumo mūsų žmogystei ir daro mūsų gyvenimą gerą bei teisų Maldoje Tėve mūsų meldžiame kad Jo vardas būtų šventas kad būtų Jo valia Savo pasaulyje ir gyvenime pirmiausia turime susigrąžinti Dievo primatą nes būtent tai leidžia iš naujo atrasti tiesą apie tai kas esame ir tik žinodami bei vykdydami Dievo valią atrasime savo tikrąjį gėrį Dievui skirti laiko ir vietos idant Jis būtų gyvybiškas mūsų egzistencijos centras Nuo ko kaip šaltinio turėtume pradėti vėl atrasti ir patvirtinti Dievo primatą Nuo Eucharistijos čia Dievas taip prisiartina kad tampa mūsų maistu tampa jėga dažnai sunkiame kelyje tampa draugiška perkeičiančia artybe Jau per Mozę duotas Įstatymas laikytas dangaus duona kurios galia Izraelis tapo Dievo tauta tačiau Jėzuje paskutinis ir galutinis Dievo Žodis tampa kūnu ateina su mumis susitikti kaip Asmuo Jis amžinasis Žodis yra tikroji mana gyvybės duona plg Jn 6 28 29 Per Paskutinę vakarienę Jėzus visą savo egzistenciją apibendrina judesiu išsitenkančiu didžiajame paschaliniame Dievo palaiminime judesiu kuriuo jis kaip Sūnus dėkoja Tėvui už Jo beribę meilę Jėzus laužo duoną ir ja dalijasi tačiau su nauja gelme nes Jis pats dovanoja save Jis paima taurę ir dalijasi ja kad visi galėtų iš jos gerti bet šiuo judesiu Jis duoda naują sandorą savo kraujyje duoda save Jėzus nuvokia didžiausią meilės aktą paklusdamas Tėvo valiai kryžiaus auką Jo gyvybė buvo atimta ant kryžiaus bet jau dabar Jis pats ją siūlo Tad Kristaus mirtis nesusiaurėja ligi smurtinio mirties bausmės įvykdymo bet Jo perkeičiama į laisvą meilės aktą savidavą kuri nugali pačią mirtį ir patvirtina iš Dievo rankų kilusios nuodėmės pažemintos ir galiausiai atpirktos kūrinijos gerumą Ši beribė dovana mums yra prieinama Eucharistijos sakramente Dievas dovanoja mums save kad mūsų egzistenciją atvertų Sau sujungtų ją su kryžiaus meilės slėpiniu leistų jai dalyvauti amžinajame slėpinyje iš kurio kilome ir nuvokti naują pilnatviško gyvenimo Dieve kurio laukdami gyvename būvį Tačiau ką ta pradžia nuo Eucharistijos Dievo primatui iš naujo patvirtinti reiškia mūsų kasdieniam gyvenimui Eucharistinė bendrystė brangūs bičiuliai atitraukia mus nuo mūsų individualizmo suteikia mirusio ir prisikėlusio Kristaus dvasią daro mus panašius į Jį suvienija su broliais bendrystės kuri yra Bažnyčia slėpinyje kur viena duona iš daugelio padaro vieną kūną plg 1 Kor 10 17 įgyvendindama ankstyvųjų krikščionių bendruomenės maldą perteiktą Didachės knygoje kaip ta sulaužyta duona buvo išbarstyta ant kalvų ir surinkta tapo vienu daiktu lygiai taip tavo Bažnyčia iš žemės pakraščių surenkama į tavo Karalystę IX 4 Eucharistija palaiko ir perkeičia visą kasdienį gyvenimą Savo pirmojoje enciklikoje priminiau Buvimas mylimam ir kitų mylėjimas slypi eucharistinėje bendrystėje todėl Eucharistija nevirstanti konkrečia meilės praktika subyra į fragmentus Deus caritas est 14 Dutūkstantmetė Bažnyčios istorija

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/homilijos/2011-09-11_uzbaigiant-italijos-nacionalini-eucharistijos-kongresa (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Homilija 26-ųjų Pasaulio jaunimo dienų uždarymo šv. Mišiose Madride. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  kad gyvenęs žemėje prieš daugelį metų Jėzus šiandien turi ką nors bendra su manimi Evangelijoje kurios ką tik klausėmės plg Mt 16 13 20 buvo kalbama apie du skirtingus būdus kaip pažinti Kristų Pirmas išorinis pažinimas tai daugumos požiūris Į Jėzaus klausimą Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų mokiniai atsako Vieni Jonu Krikštytoju kiti Eliju kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų Kitaip tariant manoma kad Kristus tai dar vienas religinis veikėjas panašus į kitus žmonėms žinomus Paskui kreipdamasis asmeniškai į mokinius Jėzus klausia O kuo jūs mane laikote Petras atsako žodžiais kurie yra pirmasis tikėjimo išpažinimas Tu esi Mesijas gyvojo Dievo Sūnus Tikėjimas siekia toliau negu vien paprasti empiriniai ar istoriniai faktai ir jis geba įsismelkti į Kristaus asmens slėpinio gilumą Vis dėlto tikėjimas yra ne žmogaus jo proto pastangų rezultatas bet Dievo dovana Palaimintas tu Simonai Jonos sūnau nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė bet mano Tėvas kuris yra danguje Tikėjimas kyla iš Dievo iniciatyvos Dievas atskleidžia mums savo meilę ir kviečia dalyvauti jo dieviškajame gyvenime Tikėjimas ne tik suteikia tam tikrą informaciją apie Kristaus asmenį bet ir sukuria asmeninį ryšį su Juo reikalauja visu savimi visu protu valia ir jausmais pritarti Dievui kuris mums apsireiškia Šitaip klausimas O kuo jūs mane laikote provokuoja mokinius asmeniškai apsispręsti jo atžvilgiu Tikėjimas ir Kristaus sekimas labai artimai tarpusavy susiję Ir žinant kad tikėjimas reikalauja sekimo jį reikia nuolat stiprinti ir auginti gilinti ir brandinti sykiu stiprinant ir mūsų ryšį su Jėzumi meilę jam Taip pat ir Petras su kitais mokiniais turėjo eiti šituo keliu kol susitikimas su prisikėlusiu Viešpačiu atvėrė jų akis tikėjimo pilnatvei Brangus jaunime ir šiandien Kristus į jus kreipiasi tuo pačiu klausimu kaip ir į apaštalus O kuo jūs mane laikote Atsakykite dosniai ir drąsiai kaip dera jaunai širdžiai Sakykite jam Jėzau aš žinau kad tu esi Dievo Sūnus kad už mane atidavei savo gyvybę Noriu ištikimai tave sekti ir vadovautis tavo žodžiu Tu mane pažįsti ir mane myli Aš tau save atiduodu į tavo rankas atiduodu visą savo gyvenimą Noriu kad tu būtum jėga kuri mane palaiko džiaugsmas kuris manęs niekados neapleidžia Atsakydamas į Petro išpažinimą Jėzus kalba apie Bažnyčią Ir aš tau sakau tu esi Petras Uola ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią Ką tai reiškia Jėzus stato Bažnyčią ant Petro išpažįstančio Jėzaus dieviškumą tikėjimo uolos Iš tiesų Bažnyčia nėra paprasta žmonių institucija kaip kitos bet yra glaudžiai susieta su Dievu Pats Kristus ją vadina savąja Bažnyčia Neįmanoma Kristaus atskirti nuo Bažnyčios kaip neįmanoma atskirti galvos nuo kūno plg 1 Kor 12 12 Bažnyčia gyvena ne savęs pačios bet Viešpaties dėka Jis joje yra jis ją gaivina maitina ir stiprina Brangus jaunime leiskite man Petro Įpėdiniui jus paraginti stiprinti šitą iš apaštalų paveldėtą tikėjimą ir statyti Kristų Dievo Sūnų į jūsų gyvenimo centrą Leiskite jums taip pat priminti kad tikėjimu sekti Kristų reiškia eiti su juo bendrystėje su Bažnyčia Neįmanoma sekti Kristaus vieniems Kas pasiduoda pagundai eiti savais keliais arba tikėjimą išgyventi vadovaudamasis šiandien visuomenėje vyraujančia individualistine mąstysena tas rizikuoja niekados nesusitikti su

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/homilijos/2011-08-21_pasaulio-jaunimo-dienu-uzdarymas (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Homilija per šv. Mišias su seminaristais Madride. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  autorius tvirtina kad šia atnaša kuria esame pašaukti būti jo sūnystės dalininkais jis amžiams padarė mus tobulus plg Žyd 10 14 Eucharistija apie kurios įsteigimą kalbama prieš tai skelbtoje Evangelijoje plg Lk 22 14 20 yra reali Jėzaus to besąlygiško pasiaukojimo už visus taip pat už jį išdavusiuosius kūno ir kraujo aukos dėl žmonių gyvybės ir nuodėmių atleidimo išraiška Kūnas gyvybės ženklas Dievo mums buvo duotas kaip sandora kad ten kur dėl mūsų nuodėmės viešpatauja mirtis galėtume skleisti gyvybės jėgą ir taip griauti nuodėmę Kristaus sudaužytas kūnas ir išlietas kraujas tai yra paaukota laisvė per Eucharistijos ženklą virto nauju žmonių atpirktosios laisvės šaltiniu Jame gauname galutinio atpirkimo pažadą ir tikrą būsimųjų gėrybių viltį Per Kristų žinome kad keliaujame ne į pražūtį niekio ir mirties tylą bet esame pakeliui į pažadėtą šalį pas Jį kuris yra mūsų tikslas ir mūsų versmė Brangūs bičiuliai ruoškitės būti apaštalais su Kristumi ir kaip Kristus kad galėtute lydėti keliaujančius žmones ir jiems tarnauti Kaip gyventi tais pasirengimo metais Pirmiausia tai turėtų būti vidinės tylos nuolatinės maldos atkaklių studijų ir laipsniško įsitraukimo į pastoracinę veiklą ir Bažnyčios struktūras laikas Bažnyčia yra bendruomenė ir institucija šeima ir misija sukurta Kristaus per Šventąją Dvasią ir kartu vaisius visų kurie ją sudarome su savo šventumu ir savomis nuodėmėmis To panoro Dievas neatsisakęs vargdienių nusidėjėlių padaryti savo draugais ir įrankiais žmonių giminei atpirkti Bažnyčios šventumas pirmiausia yra objektyvus paties Jėzaus Kristaus asmens jo Evangelijos ir jo sakramentų šventumas tos jėgos iš viršaus kuri ją gaivina ir skatina šventumas Turime būti šventi kad nesukeltume prieštaravimo tarp ženklo kuriuo esame ir tikrovės kurią trokštame žymėti Gerai apmąstykite šį Bažnyčios slėpinį savo ugdymo laikotarpiu kurį linkiu praleisti kupiniems gilaus džiaugsmo nusiteikusiems mokytis skaidriai mąstyti radikaliai būti ištikimiems Evangelijai ir puoselėti meilės paženklintą santykį su savo laiku ir tais tarp kurių gyvenate Niekas nepasirenka nei savo misijos konteksto nei adresatų Kiekviena epocha turi savų problemų tačiau Dievas kiekvienu laiku dovanoja reikiamų malonių priimti ir įveikti jas su meile ir realizmu Todėl kunigas bet kuriomis aplinkybėmis kad ir kokiomis sunkiomis visur turi duoti gerų darbų vaisių stengdamasis savo viduje visada gyventi šventimų dienos žodžiais kuriais jis buvo paragintas daryti savo gyvenimą panašų į Viešpaties kryžiaus slėpinį Panašėti su Kristumi brangūs seminaristai reiškia vis labiau susitapatinti su Tuo kuris dėl mūsų tapo auka kunigu ir auka Panašėti su Juo tiesą sakant yra užduotis kuriai kunigas turi paskirti visą gyvenimą Tiesa žinome kad ta užduotis pranoksta mūsų jėgas ir niekada iki galo nebus įgyvendinta tačiau kaip sako šventasis Paulius vykimės tikėdamiesi tikslą pasiekti plg Fil 3 12 14 Tačiau Kristus Vyriausiasis Kunigas yra ir Gerasis Ganytojas taip besirūpinantis savo avimis kad pasirengęs dėl jų paguldyti galvą plg Jn 10 11 Kad šiuo aspektu galėtumėte sekti Viešpačiu jūsų širdis seminarijoje turėtų subręsti visiškai atiduota Mokytojo žiniai Šis disponuojamumas kuris yra Šventosios Dvasios dovana įkvepia apsispręsti gyventi celibatu dėl Dangaus karalystės nusigręžti nuo žemiškųjų gėrybių praktikuoti nereiklų gyvenimą ir laikytis nuoširdaus sąžiningo klusnumo Todėl prašykite Kristaus kad jis leistų jums sekti Juo Jo meile ligi galo neatstumiant nutolusiųjų ir

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/homilijos/2011-08-20_misios-su-seminaristais-madride (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  XVI Kalbos evangelizacija misija detaliau Kalba Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos organizuoto enciklikos Mater et Magistra 50 ųjų metinių minėjimo dalyviams Popiežius BENEDIKTAS XVI 2011 05 16 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kalbos Bažnyčia teisingumas detaliau Kalba Popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto surengto susitikimo dalyviams Popiežius BENEDIKTAS XVI 2011 05 13 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kalbos detaliau Kreipimasis į Popiežiškosios mokslo akademijos plenarinės sesijos dalyvius Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 10 28 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kalbos mokslas religijos detaliau Kreipimasis per maldos vigiliją kardinolo Johno Henry io Newmano skelbimo palaimintuoju išvakarėse Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 09 18 Apaštališkasis apsilankymas Didžiojoje Britanijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kalbos šventieji tiesa tikėjimas detaliau Kreipimasis susitikime su Didžiosios Britanijos visuomenės atstovais Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 09 17 Apaštališkasis apsilankymas Didžiojoje Britanijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kalbos Bažnyčia kultūra politika tikėjimas valdžia detaliau Kalba per susitikimą su kitų religijų dvasininkais ir pasauliečių atstovais Londone Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 09 17 Apaštališkasis apsilankymas Didžiojoje Britanijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kalbos Bažnyčia dialogas ekumenizmas malda religijos visuomenė detaliau Žodis per susitikimą su socialinės pastoracijos organizacijomis Fatimoje Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 05 13 Sutrumpinta Apaštališkasis apsilankymas Portugalijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kalbos brolybė gailestingumas teisingumas visuomenė Detaliau 1 2 current 3 4 5 11 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS 2015 08 15 Įkelta 2016 01 08 Homilija per šv Mišias

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=27&page=2 (2016-02-13)
  Open archived version from archive