archive-lt.com » LT » K » KATALIKAI.LT

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kalba Bundestage. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  ir visuomenei niekada nepateikė apreikštosios teisės iš Apreiškimo kylančios teisinės tvarkos Vietoj to kaip tikruosius teisės šaltinius ji nurodė prigimtį ir protą objektyvaus ir subjektyvaus proto dermę suponuojančią žinoma tai kad abiejų plotmių pagrindas yra kūrybinis Dievo protas Tad krikščionių teologai prisidėjo prie filosofinio ir juridinio sąjūdžio atsiradusio II a prieš Kristų II ikikrikščioniškojo šimtmečio pirmojoje pusėje stoikų filosofų išrutuliota socialinė prigimtinė teisė susitiko su atsakingais Romos teisės mokytojais 3 Iš šio sąlyčio gimė Vakarų teisės kultūra turėjusi ir turinti esminę reikšmę žmonijos teisinei kultūrai Iš tokios teisės ir filosofijos ikikrikščioniškos sąsajos kelias per krikščioniškuosius viduramžius veda į teisės plėtotę Apšvietos laikotarpiu ir iki pat Žmogaus teisių deklaracijos bei mūsų vokiškojo pagrindinio įstatymo kuriuo mūsų tauta 1949 m išpažino nepažeidžiamas ir neatimamas teises kaip bet kurios žmonių bendruomenės taikos ir teisingumo pasaulyje pagrindą Teisės ir humaniškumo plėtrai esminę reikšmę turėjo tai kad krikščionių teologai atmesdami politeizmo reikalautą religinę teisę stojo filosofijos pusėn paskelbė jog visiems galiojantis teisės šaltinis yra tarpusavyje susiję protas ir prigimtis Tokį žingsnį Paulius jau yra žengęs Laiške romiečiams sakydamas Kai jokio įstatymo neturintys pagonys iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus tada jie yra patys sau įstatymas Jie įrodo kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse ir tai liudija jų sąžinė Rom 2 14 ir t Čia išnyra dvi pagrindinės sąvokos prigimtis ir sąžinė kuri yra ne kas kita kaip Saliamono imli širdis būties kalbai atsivėręs protas Apšvietos Žmogaus teisių deklaracijos po Antrojo pasaulinio karo ir mūsų pagrindinio įstatymo sukūrimo laikotarpiu įstatymų leidimo pagrindų klausimas atrodė išaiškintas o per pastarąją pusę amžiaus padėtis dramatiškai pakito Prigimtinės teisės idėja šiandien laikoma ypatingu katalikų mokymu kurio už katalikiškosios erdvės ribų neverta aptarinėti todėl šiandien beveik gėdijamasi apskritai apie tai užsiminti Glaustai norėčiau paaiškinti kaip tokia padėtis atsirado Pirmiausia esmingai svarbi yra ištara kad tarp būties ir privalėjimo žioji neįveikiama bedugnė Iš būties negali išplaukti privalėjimas nes tai yra dvi visiškai skirtingos plotmės To priežastis šiandien kone visuotinai pripažįstama pozityvistinė gamtos samprata Jei gamta tariant H Kelseno žodžiais laikoma priežasties ir padarinio ryšiu vienas su kitu susaistytų būties faktų agregatu tai iš jos išties negali kilti koks nors etinis nurodymas 4 Pozityvistinė gamtos sąvoka suprantanti gamtą vien funkciškai lygiai taip kaip ją pažįsta gamtamokslis negali nutiesti tilto į etosą ir teisę mat vėlgi reikalauja tik funkcinių atsakymų Tas pat pasakytina apie pozityvistinę daugelio vienintele moksliška laikomą proto sampratą Ko neįmanoma verifikuoti ar falsifikuoti tas nepriklauso proto sričiai griežtąja prasme Todėl etosas ir religija priskirtini subjektyviai erdvei ir iškrenta iš proto srities griežtąja šio žodžio prasme Kur viešpatauja vien pozityvistinis protas o taip dažniausiai yra mūsų viešojoje sąmonėje ten negalioja klasikiniai etoso ir teisės pažinimo šaltiniai Tai dramatiška padėtis ji turi rūpėti visiems ir būti viešai aptariama tam primygtinai pakviesti ir yra pagrindinis šios kalbos tikslas Pozityvistinė gamtos ir proto samprata visa pozityvistinė pasaulėžiūra yra svarbi žmogaus pažinimo ir gebėjimo dalis kurios jokiu būdu nevalia atsisakyti Bet kaip visuma tai nėra kultūra atitinkanti žmogaus būtį visu jos platumu ir tai būčiai pakankama Pozityvistinis protas laikantis save vienintele pakankama kultūra ir visą kitą kultūrinę

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/kalbos/2011-09-22_bundestage (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Kalba per susitikimą su jaunosiomis vienuolėmis Šv. Lauryno vienuolyne El Eskorialyje. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  susitikimą su jaunosiomis vienuolėmis Šv Lauryno vienuolyne El Eskorialyje 2011 m rugpjūčio 19 d Brangios seserys kiekviena charizma yra Evangelijos žodis Šventosios Dvasios primenamas savo Bažnyčiai plg Jn 14 26 Nėra nereikšminga kad pašvęstasis gyvenimas kyla iš Dievo žodžio klausymosi ir Evangeliją priima kaip savo gyvenimo normą Todėl gyvenimas sekant skaisčiu neturtingu ir klusniu Kristumi yra gyvoji Dievo žodžio egzegezė Šventoji Dvasia kurios galia parašyta Biblija yra ta pati kuri leido steigėjams ir steigėjoms išvysti Dievo žodį naujoje šviesoje Iš šio žodžio gimsta kiekviena charizma ir jį išreiškia kiekviena regula Taip radosi Evangelijos radikalumo paženklinti krikščioniškojo gyvenimo būdai Verbum Domini 83 Evangelinio radikalumo esmė būti Kristuje įsišaknijusiam ant jo statytis tvirtėti tikėjimu plg Kol 2 7 Pašvęstajame gyvenime tai reiškia nepadalyta širdimi kupinam sužadėtiniško artumo kuriuo gyveno tokie šventieji kaip Roza Limietė ir Rapolas Arnaizas šių Pasaulio jaunimo dienų jaunieji globėjai giliai šaknytis Jėzaus Kristaus meilėje ir niekam neteikti pirmenybės šios meilės atžvilgiu plg Benediktas Regula IV 21 Asmeninis susitikimas su Kristumi maitinantis jūsų pašvęstumą turi būti liudijamas visą jūsų gyvenimą perkeičiančia jėga Toks liudijimas ypač svarbus šiandien kai regime savotišką Dievo užtemimą tam tikrą amneziją kuri nors ir nėra tiesioginis krikščionybės atmetimas vis dėlto yra mūsų tikėjimo lobio paneigimas galintis sugriauti mūsų giliausiąją tapatybę Žinia 26 osios Pasaulio jaunimo dienos proga 1 Reliatyvizmo ir vidutiniškumo akivaizdoje toks radikalumas kokį liudija pašvęstumas kaip priklausomybė labiau už viską mylimam Dievui tampa tiesiog būtinas Šis evangelinis pašvęstojo gyvenimo radikalumas reiškiasi sūniška bei dukteriška bendryste su Bažnyčia Kristaus pastatydintu Dievo vaikų židiniu bendryste su ganytojais Viešpaties vardu skelbiančiais tikėjimo paveldą gautą iš apaštalų Bažnyčios magisteriumo ir krikščioniškosios tradicijos bendryste su jūsų vienuoliškąja šeima dėkingai sergėjant autentišką dvasinį paveldą ir branginant kitas charizmas bendryste su kitais Bažnyčios nariais kaip antai pasauliečiais pašauktais liudyti tą pačią Viešpaties evangeliją pagal savo savitą pašaukimą Evangelinis radikalumas galiausiai

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/kalbos/2011-08-19_jaunosioms-vienuolems-el-eskorialyje (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės jaunimas Jėzus Kristus tiesa detaliau Homilija per šv Mišias švenčiant Nacionalinę Kroatijos katalikiškųjų šeimų dieną Popiežius BENEDIKTAS XVI 2011 06 05 Apaštališkasis apsilankymas Kroatijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės misija šeima detaliau Kalba susitikime su Kroatijos visuomenės atstovais diplomatiniu korpusu ir religinių bendruomenių vadovais Popiežius BENEDIKTAS XVI 2011 06 04 Apaštališkaisis apsilankymas Kroatijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės kultūra sąžinė detaliau Homilija per šv Mišias kardinolą Johną Henry į Newmaną skelbiant palaimintuoju Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 09 19 Apaštališkasis apsilankymas Didžiojoje Britanijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės malda šventieji ugdymas detaliau Kreipimasis per maldos vigiliją kardinolo Johno Henry io Newmano skelbimo palaimintuoju išvakarėse Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 09 18 Apaštališkasis apsilankymas Didžiojoje Britanijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės šventieji tiesa tikėjimas detaliau Kreipimasis susitikime su Didžiosios Britanijos visuomenės atstovais Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 09 17 Apaštališkasis apsilankymas Didžiojoje Britanijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės Bažnyčia kultūra politika tikėjimas valdžia detaliau Kalba per susitikimą su kitų religijų dvasininkais ir pasauliečių atstovais Londone Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 09 17 Apaštališkasis apsilankymas Didžiojoje Britanijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės Bažnyčia dialogas ekumenizmas malda religijos visuomenė detaliau Homilija Nikozijos Šventojo Kryžiaus bažnyčioje Kipre Popiežius BENEDIKTAS XVI 2010 06 05 Ištrauka Apaštališkasis apsilankymas Kipre Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės Jėzus Kristus kryžius Detaliau 1 2 current 3 4 5 8 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=35&page=2 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  XVI Kelionės atgaila Europa tikėjimas visuomenė žmogus detaliau Homilija per šv Mišias Stara Boleslave Popiežius BENEDIKTAS XVI 2009 09 28 Sutrumpinta Apaštališkasis apsilankymas Čekijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės šventieji tikėjimas detaliau Kreipimasis į jaunimą Stara Boleslave Popiežius BENEDIKTAS XVI 2009 09 28 Sutrumpintas Apaštališkasis apsilankymas Čekijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės jaunimas pašaukimas viltis detaliau Kreipimasis į akademinės bendruomenės narius Prahoje Popiežius BENEDIKTAS XVI 2009 09 27 Sutrumpintas Apaštališkasis apsilankymas Čekijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės mokslas tiesa tikėjimas visuomenė detaliau Kreipimasis į pilietinės bei politinės valdžios atstovus ir diplomatinio korpuso narius Prahoje Popiežius BENEDIKTAS XVI 2009 09 26 Sutrumpintas Apaštališkasis apsilankymas Čekijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės laisvė tiesa valdžia detaliau Homilija per Šeštinių šv Mišias Monte Cassino Popiežius BENEDIKTAS XVI 2009 05 24 Ganytojiškasis apsilankymas Kasino ir Montekasino Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės Bažnyčia evangelizacija Jėzus Kristus prisikėlimas detaliau Kreipimasis lankantis Jad Vašem memoriale Popiežius BENEDIKTAS XVI 2009 05 11 Piligrimystė į Šventąją Žemę Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės žydai detaliau Kreipimasis per susitikimą su tarpreliginio dialogo organizacijomis Jeruzalėje Popiežius BENEDIKTAS XVI 2009 05 11 Piligrimystė į Šventąją Žemę Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės dialogas religijos žydai Detaliau 1 2 3 current 4 5 6 8 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS 2015 08 15 Įkelta 2016 01 08 Homilija per šv Mišias atidarant Šventąsias duris Popiežius PRANCIŠKUS 2015 12 08 Įkelta 2016

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=35&page=3 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  Popiežius BENEDIKTAS XVI 2008 09 14 Apaštališkasis apsilankymas Prancūzijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės malda Marija viltis detaliau Homilija per šv Mišias Paryžiaus Esplanade de Invalides Popiežius BENEDIKTAS XVI 2008 09 13 Apaštališkasis apsilankymas Prancūzijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės Dievo žodis nuodėmė detaliau Kreipimasis į kultūros pasaulį Paryžiaus Bernardinų kolegijoje Popiežius BENEDIKTAS XVI 2008 09 12 Apaštališkasis apsilankymas Prancūzijoje Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės dialogas evangelizacija kultūra Šventasis Raštas vienuoliai detaliau Homilija per šv Mišias Randwicko hipodrome Popiežius BENEDIKTAS XVI 2008 07 20 Apaštališkasis apsilankymas Sidnėjuje 23 ųjų Pasaulinės jaunimo dienos proga Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės Sutvirtinimas Šventoji Dvasia detaliau Homilija per šv Mišias Sidnėjaus Švč M Marijos katedroje Popiežius BENEDIKTAS XVI 2008 07 19 Apaštališkasis apsilankymas Sidnėjuje 23 ųjų Pasaulinės jaunimo dienos proga Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės Jėzus Kristus kryžius kunigystė detaliau Kreipimasis per jaunimo vigiliją Randwicko hipodrome Popiežius BENEDIKTAS XVI 2008 07 19 Apaštališkasis apsilankymas Sidnėjuje 23 ųjų Pasaulinės jaunimo dienos proga Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės jaunimas Šventoji Dvasia detaliau Kreipimasis per susitikimą su Notre Dame universiteto reabilitacinės bendruomenės jaunuolių grupe Popiežius BENEDIKTAS XVI 2008 07 18 Apaštališkasis apsilankymas Sidnėjuje 23 ųjų Pasaulinės jaunimo dienos proga Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės jaunimas Detaliau 1 2 3 4 current 5 6 7 8 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS 2015 08 15 Įkelta 2016 01 08 Homilija per šv Mišias atidarant

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=35&page=4 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  į Kelną 20 ųjų Pasaulio jaunimo dienų proga Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės bendrystė Eucharistija jaunimas tikėjimas detaliau Kalba per vigiliją su jaunimu Kelne Popiežius BENEDIKTAS XVI 2005 08 20 Apaštališkoji kelionė į Kelną 20 ųjų Pasaulio jaunimo dienų proga Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Benediktas XVI Kelionės jaunimas Jėzus Kristus visuomenė Detaliau 1 5 6 7 8 current 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS 2015 08 15 Įkelta 2016 01 08 Homilija per šv Mišias atidarant Šventąsias duris Popiežius PRANCIŠKUS 2015 12 08 Įkelta 2016 01 08 Žinia 24 osios Pasaulinės ligonių dienos proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 09 15 Įkelta 2016 01 08 Žinia 2016 m Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 09 12 Įkelta 2016 01 08 Žinia 49 osios Pasaulinės taikos dienos proga 2016 Popiežius PRANCIŠKUS 2015 12 08 Įkelta 2016 01 08 Kreipimasis per Šeimų susitikimo maldos vigiliją Popiežius PRANCIŠKUS 2015 09 26 Įkelta 2016 01 08 Homilija per šv Mišias užbaigiant

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=35&page=8 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Laiškas seminaristams. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  meilės spindesiu Norint tinkamai švęsti Eucharistiją taip pat būtina pažinti suprasti ir pamilti konkretų Bažnyčios liturgijos pavidalą Liturgijoje meldžiamės kartu su visų amžių tikinčiaisiais praeitis dabartis ir ateitis susijungia į vieną didingą maldos chorą Kaip rodo mano asmeninis kelias išmokti suprasti kaip visa išsirutuliojo kiek daug tikėjimo patirties glūdi Mišių liturgijos struktūroje kaip ją suformavo daugybės kartų malda yra uždegantis dalykas 3 Svarbus ir Atgailos sakramentas Jis moko pažvelgti į save taip kaip mane mato Dievas ir verčia sąžiningai save įvertinti Jis veda prie nuolankumo Arso klebonas kartą pasakė Galite pagalvoti jog neprasminga šiandien gauti išrišimą žinant kad rytoj vėl darysite tas pačias nuodėmes Tačiau pasak jo pats Dievas užmiršta akimirką jūsų rytojaus nuodėmes kad šiandien suteiktų savo malonę Net jei vis tenka nuolatos grumtis su tais pačiais trūkumais labai svarbu priešintis sielos sulaukėjimui abejingumui susitaikančiam su tuo kad toks jau esu Svarbu išlikti kelyje be skrupulingumo dėkingai suvokiant kad Dievas man vis iš naujo atleidžia tačiau ir be abejingumo skatinančio nebesistengti tapti šventam ir geresniam Leisdamas man atleisti sykiu mokausi atleisti kitiems Pripažindamas savo paties varganumą darausi pakantesnis ir supratingesnis artimo silpnumui 4 Išlikite jautrūs liaudies pamaldumui visose kultūrose skirtingam ir kita vertus panašiam nes žmogaus širdis galiausiai tokia pati Žinoma liaudies pamaldumas turi polinkį į iracionalumą galbūt kartais į išoriškumą Tačiau jį paniekinti būtų visiškai klaidinga Per jį tikėjimas yra įžengęs į žmogaus širdį tapęs jo jausmų įpročių bendros jausenos ir bendro gyvenimo dalimi Todėl liaudies pamaldumas yra didelis Bažnyčios turtas Tikėjimas tapęs kūnu ir krauju Liaudies pamaldumą tikrai būtina nuolatos švarinti ir kreipti į šerdį tačiau jis vertas mūsų meilės ir mus pačius realiai daro Dievo tauta 5 Metai seminarijoje taip pat yra studijų laikas Krikščioniškajam tikėjimui būdingas racionalus ir intelektinis matmuo kuris yra esminis Be jo jis nebūtų pats savimi Šventasis Paulius kalba apie mokslo pavyzdį kuriam per krikštą buvome pavesti Rom 6 17 Visi žinote šventojo Petro žodžius kuriais viduramžių teologija grindė racionalios mokslinės teologijos poreikį būkite visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį 1 Pt 3 15 Išmokti gebėti taip atsakyti yra pagrindinė jūsų studijų seminarijoje užduotis Primygtinai prašau studijuokite uoliai Išnaudokite studijų metus To nesigailėsite Žinoma studijų turinys dažnai atrodo tolimas krikščioniškojo gyvenimo ir pastoracinės tarnybos praktikai Tačiau labai klaidinga visada iškart kelti pragmatinius klausimus ar man to prireiks Ar tai turi praktinės pastoracinės naudos Juk būtina ne tik išmokti tai kas akivaizdžiai naudinga reikia pažinti ir perprasti visą vidinę tikėjimo struktūrą kad jis taptų atsakymu į klausimus žmonių kurių išoriškai žvelgiant viena karta nuolat keičia kitą bet kurie iš pagrindų lieka tokie patys Todėl svarbu prasiskverbti pro kintančius akimirkos klausimus ir suvokti kokie atsakymai yra tikri atsakymai Svarbu nuodugniai pažinti visą Šventąjį Raštą Senojo ir Naujojo Testamento vienybę susipažinti su Šventojo Rašto tekstų atsiradimo istorija jų literatūriniu savitumu suaugimu į šventųjų knygų kanoną vidine dinamine vienybe kuri nors nėra akivaizdi bet visiems paskiriems tekstams suteikia pilnutinę prasmę Svarbu pažinti Bažnyčios tėvus ir Susirinkimus kuriuose Bažnyčia mąstydama ir tikėdama įsisavino esmines Rašto ištaras Taip galėčiau tęsti ir tęsti dogmatika vadiname

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/laiskai/2010-10-18_seminaristams (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Pastoracinis laiškas Airijos katalikams. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  asmeniškai ir bendrai kaip brolius ir seseris Viešpatyje 6 Į piktnaudžiavimo aukas ir jų šeimas Jūs skausmingai kentėjote ir aš tikrai apgailestauju Žinau kad niekas negali atitaisyti jums padarytos žalos Jūsų pasitikėjimas buvo išduotas orumas išniekintas Daugelis patyrėte jog išdrįsus prabilti apie tai kas jums nutiko niekas nesiklausydavo Tie iš jūsų kuriais buvo seksualiai piktnaudžiaujama internatinėse institucijose turėjote jausti kad iš kančių nėra išsigelbėjimo Suprantama jog jums sunku atleisti ar susitaikyti su Bažnyčia Jos vardu atvirai reiškiu gėdą ir gailestį kurį visi jaučiame Sykiu prašau jūsų neprarasti vilties Būtent bendrystėje su Bažnyčia sutinkame Jėzaus Kristaus asmenį kuris pats buvo neteisingumo ir nuodėmės auka Kaip ir jūs jis dar nešioja savo nepelnytos kančios žaizdas Jis supranta jūsų skausmo gelmę ir jo ilgalaikį poveikį jūsų gyvenimui bei santykiams įskaitant santykį su Bažnyčia Žinau kad kai kuriems iš jūsų po to kas nutiko būtų net sunku peržengti bažnyčios slenkstį Tačiau paties Kristaus žaizdos perkeistos jo atperkamųjų kančių yra kaip tik tos priemonės kuriomis palaužiama blogio galia o mes atgimstame gyvenimui ir vilčiai Tvirtai tikiu kad gydomoji Jo pasiaukojamos meilės galia net tamsiausiose ir beviltiškiausiose situacijose gali atnešti išlaisvinimą ir naujos pradžios pažadą Kreipdamasis į jus kaip ganytojas besirūpinantis visų Dievo vaikų gerove nuolankiai prašau pasvarstyti ką pasakiau Meldžiuosi kad prisiartindami prie Kristaus ir dalyvaudami jo Bažnyčios Bažnyčios nuplautos atgailos ir atnaujintos pastoracinės meilės gyvenime jūs vėl atrastumėte Kristaus begalinę meilę Esu tikras jog šitaip gebėsite susitaikyti užgydyti gilias vidines žaizdas ir surasti ramybę 7 Į kunigus ir pašvęstuosius asmenis seksualiai piktnaudžiavusius vaikais Jūs išdavėte pasitikėjimą rodomą nekaltų jaunų žmonių ir jų tėvų ir turėsite už tai atsakyti stodami visagalio Dievo ir kompetentingų teismų akivaizdon Jūs netekote Airijos tautos pagarbos ir užtraukėte gėdą ir negarbę savo konfratrams Tie kurie esate kunigai sulaužėte šventumą Šventimų sakramento kuriuo Kristus sudabartina save mumyse ir mūsų veiksmuose Kartu su milžiniška žala aukoms smarkiai pakenkta Bažnyčiai ir kunigystės bei pašvęstojo gyvenimo suvokimui viešuomenėje Raginu ištirti savo sąžinę prisiimti atsakomybę už savo padarytas nuodėmes ir nuolankiai išreikšti gailestį dėl jų Nuoširdi atgaila atveria vartus į Dievo atleidimą ir tikro pasitaisymo malonę Melsdamiesi ir atgailaudami už tuos kuriems pakenkėte turite stengtis asmeniškai išpirkti savo poelgius Kristaus atperkamoji auka turi galią atleisti net sunkiausias nuodėmes ir leisti išaugti gėriui net iš baisiausio blogio Sykiu Dievo teisingumas šaukia mus atsiskaityti už savo poelgius ir nieko neslėpti Atvirai pripažinkite savo kaltę pakluskite teisingumo reikalavimams bet nepraraskite Dievo gailestingumo vilties 8 Į tėvus Jūs buvote smarkiai sukrėsti sužinoję apie baisius dalykus vykusius aplinkoje kuri turėjo būti pati saugiausia ir patikimiausia Šiandieniame pasaulyje nelengva susikurti namus ir auginti vaikus Jie verti augti saugiai mylimi ir branginami turėdami tvirtą savosios tapatybės ir vertės jausmą Jie turi teisę būti mokomi autentiškų moralinių vertybių kylančių iš žmogaus asmens kilnumo būti įkvėpti mūsų katalikiškojo tikėjimo tiesos ir mokytis elgsenos bei veiksenos ugdančių sveiką savivertę ir tvarią laimę Ši kilni bet reikli užduotis patikėta pirmiausia jums jų tėvams Raginu jus atlikti savo vaidmenį garantuojant kuo geriausią vaikų priežiūrą tiek namie tiek visoje visuomenėje Bažnyčiai savo ruožtu toliau įgyvendinant pastaraisiais metais priimtas jaunuolių apsaugos parapijose ir mokyklos aplinkoje priemones Vykdydami savo gyvybiškai svarbias pareigas būkite tikri kad esu arti jūsų ir remiu jus savo maldomis 9 Į Airijos vaikus ir jaunuolius Jums norėčiau tarti ypatingą padrąsinimo žodį Jūsų turima Bažnyčios patirtis labai skiriasi nuo jūsų tėvų ir senelių turėtosios Nuo to laiko kai jie buvo jūsų amžiaus pasaulis labai pakito Tačiau visų kartų žmonės pašaukti keliauti per gyvenimą tuo pačiu keliu kad ir kokios aplinkybės būtų Mus visus papiktino kai kurių Bažnyčios narių nuodėmės ir nuopuolis ypač tų kurie buvo parinkti vadovauti ir tarnauti pirmiausia jaunuoliams Bet tik Bažnyčioje jūs atrasite Jėzų Kristų kuris yra tas pats vakar šiandien ir rytoj plg Žyd 13 8 Jis myli jus ir pasiaukojo už jus ant kryžiaus Ieškokite asmeninio ryšio su juo jo Bažnyčios bendrystėje nes jis niekada neišduos jūsų pasitikėjimo Jis vienintelis gali patenkinti jūsų giliausius troškimus ir suteikti gyvenimui visapusiškiausią prasmę pakreipdamas jį tarnavimo kitiems linkme Nenuleiskite akių nuo Jėzaus ir jo gerumo ir saugokite tikėjimo liepsną savo širdyje Kartu su kitais Airijos katalikais tikiuosi jog būsite ištikimi mūsų Viešpaties mokiniai ir savo entuziazmu ir idealizmu kurių labai reikia prisidėsite prie mūsų mylimos Bažnyčios atstatymo ir atnaujinimo 10 Į Airijos kunigus ir pašvęstuosius asmenis Visi kenčiame dėl nuodėmių mūsų brolių sugriovusių šventą pasitikėjimą ar neįstengusių teisingai ir atsakingai atsiliepti į tvirtinimus apie seksualinį piktnaudžiavimą Matydami to sukeltą ne tik pasauliečių bet ir jūsų pačių bei jūsų pašvęstojo gyvenimo bendruomenių pyktį ir pasipiktinimą daugelis jaučiatės praradę drąsą ar net palikti likimo valiai Taip pat žinau kad kai kurių žmonių akyse esate susitepę dėl sąsajos su nusikaltusiaisiais ir laikomi kažkaip atsakingais už kitų negerus darbus Šiuo skausmingu metu norėčiau padėkoti už jūsų atsidavusį kunigiškąjį ir pašvęstąjį gyvenimą bei apaštalavimą ir pakviesti iš naujo patvirtinti savo tikėjimą į Kristų savo meilę jo Bažnyčiai ir pasitikėjimą evangeliniu atpirkimo atleidimo ir vidinio atnaujinimo pažadu Taip visiems parodysite kad kur pilna nuodėmės ten dar apstesnė malonė plg Rom 5 20 Žinau daugelis esate nusivylę sutrikę ir supykę dėl to kaip šie reikalai buvo tvarkomi kai kurių jūsų vyresniųjų Vis dėlto esmingai svarbu artimai bendradarbiauti su vyresnybe ir padėti garantuoti kad atsiliepiant į krizę priimamos priemonės tikrai būtų evangelinės deramos ir veiksmingos Pirmiausia raginu jus vis labiau tapti maldos vyrais ir moterimis drąsiai žengiančiais atsivertimo apsivalymo ir susitaikymo keliu Jums liudijant jūsų gyvenime regimą Viešpaties atperkamąją galią Bažnyčia Airijoje pasisems naujų jėgų ir gyvastingumo 11 Į brolius vyskupus Negalima neigti kad kai kurie iš jūsų ir jūsų pirmtakų netaikėte kartais skausmingai seniai įtvirtintų kanonų teisės nuostatų nusikalstamai piktnaudžiaujant vaikais Rimtų klaidų padaryta atsiliepiant į tokius tvirtinimus Suprantu kaip sunku buvo suvokti problemos mastą ir sudėtingumą gauti patikimos informacijos ir priimti tinkamus sprendimus žinovų prieštaraujančių patarimų akivaizdoje Vis dėlto tenka pripažinti jog padaryta didelių sprendimo klaidų ir nesugebėta tinkamai vadovauti Visa tai rimtai pakirto jūsų įtikimumą ir veiksmingumą Vertinu jūsų pastangas atitaisyti praeities klaidas ir garantuoti kad jos vėl nepasikartotų Visapusiškai įgyvendindami kanonų teisės nuostatus seksualinio piktnaudžiavimo vaikais bylose toliau bendradarbiaukite su civiline valdžia jos kompetencijos srityje Akivaizdu kad pašvęstojo gyvenimo

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/laiskai/2010-03-19_airijos-katalikams (2016-02-13)
  Open archived version from archive