archive-lt.com » LT » K » KATALIKAI.LT

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Žinia 50-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2013). Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  yra Dievo ištikimybė sandorai kuriai jis įsipareigojo ir kurią atnaujindavo kaskart kai žmogus nuo tvano epochos plg Pr 8 21 22 iki išėjimo ir keliavimo per dykumą meto plg Įst 9 7 ją sulaužydavo savo neištikimybe bei nuodėme Dievo ištikimybė tokia didelė kad jis savo už mus mirusio ir prisikėlusio Sūnaus krauju užantspaudavo naują ir amžinąją sandorą su žmogumi Visada ypač sunkiausiomis akimirkomis būtent Dievo ištikimybė autentiška varomoji istorijos ir išganymo jėga sujaudina vyrų bei moterų širdis ir sutvirtina viltį vieną dieną pasiekti Pažadėtąją žemę Štai visos vilties pagrindas Dievas niekada nepalieka mūsų vienų jis ištikimas duotam žodžiui Dėl šios priežasties bet kurioje situacijoje džiugioje ar nepalankioje galime puoselėti tvirtą viltį ir drauge su psalmininku melstis Tikrai ramiai lauk Dievo mano siela nes iš jo ateina man viltis Ps 62 6 Tad turėti viltį reiškia pasitikėti ištikimu Dievu besilaikančiu sandoros pažado Taigi tikėjimas ir viltis artimai tarpusavy susiję Viltis tikrai yra pagrindinis biblinio tikėjimo žodis toks kad įvairiose vietose žodžius tikėjimas ir viltis galima sukeisti vietomis Taip Laiške žydams gilus tikėjimas 10 22 artimai siejamas su nepajudinamu vilties išpažinimu 10 23 Taip pat Pirmajame Petro laiške krikščionis raginant būti pasirengusius įtikinamai atsakyti kiekvienam apie savo vilties logos prasmę ir pagrindą plg 3 15 viltis lygiareikšmė tikėjimui Enciklika Spe salvi 2 Brangūs broliai ir seserys Kas yra Dievo ištikimybė kuria turime pasitikėti su tvirta viltimi Tai Jo meilė Jis kuris yra Tėvas savo meilę mūsų gelmėje išlieja per Šventąją Dvasią plg Rom 5 5 Būtent ši meilė pilnatviškai parodyta Jėzuje Kristuje užkalbina mūsų egzistenciją reikalauja atsakyti ką kiekvienas norime daryti su savo gyvenimu kokias pastangas ketiname dėti kad jį tobulai išgyventume Dievo meilė kartais pasuka neįsivaizduojamais keliais bet visada pasiekia tuos kurie leidžiasi būti surasti Tad viltį maitina šis tikrumas Mes pažinome ir įtikėjome meilę kuria Dievas mus myli 1 Jn 4 16 Ir ta reikli tvirta paviršutiniškumą pranokstanti meilė mus drąsina skatina su viltimi žvelgti į savo gyvenimo kelią bei ateitį pasitikėti savimi istorija ir kitais Ypač norėčiau kreiptis į jus jaunuoliai ir jums pakartoti Kas būtų jūsų gyvenimas be tos meilės Dievas rūpinasi žmogumi nuo jo sukūrimo iki laiko pabaigos kai jis atbaigs savo išganymo planą Prisikėlęs Viešpats daro mūsų viltį tikrą Kreipimasis į San Marino Montefeltro vyskupijos jaunuolius 2011 06 19 Kaip savo žemiškosios egzistencijos metu lygiai taip ir šiandien prisikėlęs Jėzus vaikšto mūsų gyvenimo keliais ir regi mus panirusius į veiklą kupinus troškimų bei rūpesčių Būtent kasdienybėje jis ir toliau kreipiasi į mus kviečia kad gyventume savo gyvenimą drauge su juo vieninteliu gebančiu numalšinti mūsų troškulį Gyvendamas mokinių bendruomenėje kuri yra Bažnyčia jis ir šiandien kviečia sekti paskui jį Ir tas kvietimas gali pasiekti bet kurią akimirką Jėzus dar ir šiandien kartoja Ateik ir sek paskui mane Mk 10 21 Norint priimti šį kvietimą reikia atsisakyti noro pačiam rinktis savo kelią Atsiliepti į jį reiškia panardinti savo valią į Jėzaus valią tikrai teikti jam pirmenybę užleisti jam pirmą vietą visose mūsų gyvenimo srityse šeimos darbo asmeninių interesų savo paties atžvilgiu Tai reiškia atiduoti jam savo gyvenimą gyventi

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/zinios/2012-10-06_maldos-uz-pasaukimus-dienos-proga-2013 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Žinia 27-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2012). Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  jūsų džiaugsmui nieko netrūktų Jn 15 9 11 Jėzus trokšta nuvesti savo mokinius ir kiekvieną iš mūsų į džiaugsmo kuriuo dalijasi su Tėvu pilnatvę kad Tėvo meilė jam būtų mumyse plg Jn 17 26 Krikščioniškojo džiaugsmo esmė būti atviram Dievo meilei ir priklausyti jam Evangelijoje pasakojama kad Marija Magdalietė ir kitos moterys nuėjo aplankyti kapo kur Jėzus buvo palaidotas po mirties Angelas apreiškė joms įstabią naujieną apie Jėzaus prisikėlimą Tada pasak evangelisto jos nubėgo nuo kapo apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo pasidalyti linksma žinia su mokiniais Pakeliui moterys sutiko Jėzų kuris tarė Sveikos Mt 28 8 9 Joms buvo dovanotas išganymo džiaugsmas Kristus yra gyvas ir tas kuris nugalėjo blogį nuodėmę ir mirtį Jis yra tarp mūsų kaip Prisikėlusysis ir pasiliks su mumis iki pasaulio pabaigos plg Mt 28 20 Blogis mūsų gyvenime netaria paskutinio žodžio tikėjimas į Kristų sako kad nugali Dievo meilė Gilus džiaugsmas yra vaisius Šventosios Dvasios darančios mus Dievo vaikais gebančiais patirti ir ragauti jo gerumo ir kreiptis į jį Aba Tėve plg Rom 8 15 Džiaugsmas yra Dievo artumo ir veikimo mumyse ženklas 3 Išlaikyti krikščioniškąjį džiaugsmą širdyje Čia mums kyla klausimas kaip gauti ir išlaikyti šią gilaus dvasinio džiaugsmo dovaną Vienoje iš psalmių sakoma Džiaukis iš širdies Viešpačiu ir jis suteiks tau ko trokšta tavo širdis Ps 37 4 Jėzus mums aiškino kad su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu Atradęs jį žmogus niekam nesako iš to džiaugsmo eina parduoda visa ką turi ir perka tą dirvą Mt 13 44 Dvasinio džiaugsmo atradimas ir išsaugojimas yra susitikimo su Viešpačiu vaisius Jėzus kviečia mus sekti paskui jį ir visą gyvenimą remti juo Brangūs jaunuoliai nebijokite surizikuoti atverti savo gyvenimą Jėzui Kristui ir jo Evangelijai Būtent per tai surasite vidinę ramybę ir tikrąją laimę Būtent per tai pilnatviškai gyvensite kaip Dievo vaikai sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą Ieškokite džiaugsmo Viešpatyje džiaugsmas yra tikėjimo vaisius ir kasdienis Viešpaties artumo jo draugystės pripažinimas Viešpats yra arti Fil 4 5 Tai kliovimasis Viešpačiu augimas jo pažinimu ir meile Netrukus pradėsime Tikėjimo metus jie mums padės ir mus padrąsins Brangūs bičiuliai išmokite regėti kaip Dievas veikia jūsų gyvenime atrasti jį kasdienio gyvenimo įvykiuose Patikėkite kad jis visada ištikimas sandorai sudarytai su jumis jūsų Krikšto dieną Žinokite Dievas niekada jūsų neapleis Dažnai kreipkite akis į jį Jis atidavė dėl jūsų savo gyvybę ant kryžiaus nes jus myli Jo tokios didelės meilės kontempliacija žadina mūsų širdyje viltį ir džiaugsmą kurių niekas negali sugriauti Krikščionys niekada negali liūdėti nes sutiko Kristų atidavusį dėl jų savo gyvybę Ieškoti Viešpaties ir surasti jį savo gyvenime reiškia priimti jo žodį džiuginantį mūsų širdį Pranašas Jeremijas rašė Kai tavieji žodžiai buvo man duoti juosius ryte prarijau tavasis žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę Jer 15 16 Išmokite skaityti ir apmąstyti Šventąjį Raštą Ten surasite atsakymus į savo svarbiausius klausimus dėl tiesos Dievo žodis atskleidžia jo įstabius darbus žmonijos istorijoje pripildo mus džiaugsmo ir akina šlovinti ir garbinti Ateikite džiaugsmingai giedokime Viešpačiui ateikime pagarbinkime ir pulkime kniūbsčia Ps 95 1 6 Liturgija yra ypatinga vieta kur Bažnyčia išreiškia gaunamą iš Viešpaties džiaugsmą ir perteikia jį pasauliui Kiekvieną sekmadienį krikščionių bendruomenė per šv Mišias švenčia pagrindinį išganymo slėpinį Kristaus mirtį ir prisikėlimą Tai labai svarbus momentas visiems Viešpaties mokiniams nes sudabartinama jo meilės auka Sekmadienis yra diena kai susitinkame su prisikėlusiu Kristumi klausomės jo žodžio ir maitinamės jo Kūnu ir Krauju Kaip girdėjome vienoje iš psalmių Ši diena yra Viešpaties duota linksminkimės ir džiūgaukime Ps 118 24 Per Velykų vigiliją Bažnyčia gieda Exultet džiaugsmo kad Jėzus Kristus nugalėjo nuodėmę ir mirtį himną Tedžiūgauja dangaus angelų minios Tesilinksmina nušvitusi žemė Nuo galingos tikinčiųjų giesmės skliautai šie tevirpa Krikščioniškasis džiaugsmas gimsta iš suvokimo kad esam mylimi Dievo kuris tapo žmogumi paaukojo už mus gyvybę ir nugalėjo blogį bei mirtį Tai reiškia gyventi meile jam Šventojo Kūdikėlio Jėzaus Teresė jauna karmelitė rašė Jėzau džiaugiuosi mylėdama tave P 45 1897 m sausio 21 d 4 Meilės džiaugsmas Brangūs bičiuliai džiaugsmas artimai susijęs su meile Tai viena nuo kitos neatsiejamos Šventosios Dvasios dovanos plg Gal 5 23 Meilė kelia džiaugsmą o džiaugsmas yra meilės forma Palaimintoji Teresė iš Kalkutos atkartojo Jėzaus žodžius Palaimingiau duoti negu imti Apd 20 35 sakydama Džiaugsmas yra meilės tinklas kuriuo galima pagauti sielas Dievas dovanoja linksmai Kas dovanoja su džiaugsmu dovanoja daugiau Pasak Dievo tarno Pauliaus VI Pačiame Dieve visa yra džiaugsmas nes visa yra dovanojimas Apaštališkasis paraginimas Gaudete in Domino 1975 05 09 Turėdami prieš akis įvairias savo gyvenimo sritis žinokite kad mylėti reiškia būti pastoviam patikimam ir ištikimam įsipareigojimams Tai daugiausia galioja draugystei Mūsų draugai tikisi kad būsime nuoširdūs ištikimi ir sąžiningi nes tikra meilė ištveria ir sunkumų laikotarpius Tas pat pasakytina apie jūsų darbą studijas ir teikiamas paslaugas Ištikimybė ir ištvermė darant gera teikia džiaugsmą net jei ne visada iš karto Norėdami patirti meilės džiaugsmą turėtume būti ir dosnūs Negalime tenkintis duodami minimaliai Gyvenime turime visapusiškai įsipareigoti ir ypatingą dėmesį skirti vargšams Pasauliui reikia kompetentingų ir dosnių vyrų ir moterų trokštančių tarnauti bendrajam gėriui Visomis išgalėmis sąžiningai studijuokite plėtodami savo talentus ir jau dabar palenkite juos tarnauti kitiems Kad ir kur būtumėte ieškokite būdų kaip padėti kurti teisingesnę ir žmoniškesnę visuomenę Visą gyvenimą vadovaukitės tarnystės dvasia o ne galios materialinės sėkmės ir pinigų siekiu Kalbėdamas apie dosnumą norėčiau paminėti vieną ypatingą džiaugsmą Tai džiaugsmas kurį jaučiame atsiliepdami į pašaukimą paskirti visą savo gyvenimą Viešpačiui Brangūs jaunuoliai nebijokite jei Kristus šaukia jus į pašvęstąjį vienuoliškąjį misionieriškąjį gyvenimą ar į kunigystę Būkite tikri jis pripildo džiaugsmo visus kurie atsiliepia į jo kvietimą palikti viską kad būtų su juo ir nepadalyta širdimi atiduoti save visą tarnavimui kitiems Lygiai taip Dievas suteikia didelio džiaugsmo vyrams ir moterims visiškai atiduodantiems save vienas kitam santuokoje kurti šeimą ir būti Kristaus meilės Bažnyčiai ženklais Leiskite priminti jums trečią elementą vedantį į meilės džiaugsmą Tai leisti broliškai meilei augti mūsų pačių ir mūsų bendruomenių gyvenime Bendrystė ir džiaugsmas artimai susiję Neatsitiktinai šventasis Paulius ragina Visada džiaukitės Viešpatyje Fil 4 4 vartodamas daugiskaitą ir kreipiasi į visą bendruomenę o ne į individualius narius Tik gyvendami broliška bendryste patiriame tą džiaugsmą Apaštalų

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/zinios/2012-03-15_jaunimo-dienos-proga-2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žinia 46-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga (2012). Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  asmenį Tyloje ypač intensyviai reiškiasi džiaugsmas rūpestis ir kančia Vadinasi iš tylos kyla reiklesnis komunikavimas aprėpiantis jautrumą ir gebėjimą įsiklausyti dažnai parodantį ryšių mastą ir prigimtį Ten kur gausu žinių ir informacijos tyla būtina tam kas svarbu nuo to kas nenaudinga ir antraeiliška atskirti Nuodugnus apmąstymas padeda mums suvokti ryšį tarp įvykių kurie iš pirmo žvilgsnio neatrodo susiję vertinti ir analizuoti žinias o tai leidžia pasidalyti apmąstytomis bei dalykiškomis nuomonėmis ir siekti autentiško bendro pažinimo Todėl būtina sukurti tam palankią aplinką savotišką ekosistemą kurioje darniai derėtų tyla žodis vaizdai ir garsai Dabartinė komunikavimo dinamika orientuota į klausimus ieškant atsakymų Daugeliui žmonių ieškančių patarimų pasiūlymų informacijos atsakymų komunikavimo išeities taškas yra paieškos mašinos ir socialiniai tinklai Mūsų laikais žiniatinklis vis labiau tampa klausimų ir atsakymų vieta negana to šiuolaikinis žmogus dažnai bombarduojamas atsakymais į klausimus kurių pats niekada nekėlė ir į poreikius kurių niekada nejautė Tyla yra brangus turtas padedantis orientuotis tokių gaunamų stimulų bei atsakų jūroje atpažinti tikrai svarbius klausimus ir sutelkti į juos dėmesį Sudėtingame ir margame komunikavimo pasaulyje daugelis domisi žmogaus egzistencijos galutiniais klausimais kas aš Ką galiu pažinti Ką turiu daryti Ko galiu tikėtis Svarbu tokius klausimus formuluojantiems žmonėms atverti galimybę leistis į gilų dialogą kurį sudarytų žodžiai keitimasis nuomonėmis bet sykiu ir kvietimas į apmąstymą ir tylą kuri kartais būna iškalbingesnė negu skubotas atsakymas ir leidžia klausėjui įsigilinti į save bei atsiverti tam atsakymui kurį Dievas įrašė į žmogaus širdį Nepaliaujamas klausimų srautas galiausiai rodo nerimą žmogaus kuris nuolatos ir mažuose ir dideliuose dalykuose ieško tiesos suteikiančios jo egzistencijai prasmę ir viltį Žmogaus netenkina paprastas ir tolerantiškas pasikeitimas kritinėmis nuomonėmis ir gyvenimo patirtimi visi ieškome tiesos ir to trokštame ypač mūsų laikais nes keisdamiesi informacija žmonės jau dalijasi savimi savo požiūriu į pasaulį savo viltimis idealais Žinia 2011 m Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga Dėmesys skirtinas įvairioms žiniatinklio svetainėms programoms ir socialiniams tinklams galintiems šiandieniam žmogui padėti susimąstyti ir kelti autentiškus klausimus bet kartu ir būti tylos ir maldos meditacijos ar dalijimosi Dievo žodžiu erdvėmis Esmingai sutrauktais glaustais sakiniais dažnai ne ilgesniais nei Biblijos eilutė galima išreikšti gilių minčių jei neužmirštama puoselėti savo vidinio gyvenimo Nestebėtina kad įvairiose religinėse tradicijose vienatvė ir tyla laikomi tinkamomis erdvėmis padėti žmonėms atrasti patiems save ir tiesą kuri visiems daiktams suteikia prasmę Biblinio apreiškimo Dievas kalba ir be žodžių Kaip rodo Kristaus kryžius Dievas kalba ir savo tyla Dievo tyla visagalio Tėvo tolybės patyrimas yra Dievo Sūnaus įsikūnijusio Žodžio žemiškojo kelio esmingai svarbi atkarpa Dievo tyla yra tarsi anksčiau tartų žodžių tąsa Tomis tamsiomis akimirkomis jis kalba per tylos slėpinį Posinodinis apaštališkasis paraginimas Verbum Domini 21 2010 09 30 Kryžiaus tyloje kalba iškalbinga Dievo meilė kuri yra didžiausia dovana Po Kristaus mirties žemė tyli o Didįjį šeštadienį kai Karalius miega ir įsikūnijęs Dievas prikelia tuos kurie miegojo nuo amžių plg Didžiojo šeštadienio Aušrinė nuskamba meilės žmonijai kupinas Dievo balsas Kai Dievas tyloje kalba žmogui žmogus tyloje atranda galimybę kalbėtis su Dievu ir apie Dievą Mums reikia tylėjimo virstančio kontempliacija kuri leidžia įžengti į Dievo tylą ir patekti ten kur

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/zinios/2012-01-24_visuomenes-komunikavimo-priemoniu-dienos-proga-2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žinia 2012 m. Pasaulinės misijų dienos proga. Popiežius BENEDIKTAS XVI | EIS.katalikai.lt
  evangelizaciją tiek kaip vyskupų kolegijos nariai tiek kaip dalinių Bažnyčių ganytojai Juk vyskupas yra gavęs šventimus ne tik vyskupijos bet ir viso pasaulio išganymo labui Jonas Paulius II Enciklika Redemptoris missio 63 jis yra tikėjimo šauklys atvedantis Kristui naujus mokinius plg Ad gentes 20 bei atskleidžia Dievo tautos misijinę dvasią ir uolumą ir tarsi paverčia visą vyskupiją misioniere ten pat 38 Evangelizacijos pirmenybiškumas Todėl užduotis skelbti Evangeliją ganytojui neapsiriboja dėmesiu jo pastoraciniam rūpesčiui patikėtajai Dievo tautos daliai ir kelių kunigų ar pasauliečių išsiuntimu kaip fidei donum Jam privalu aprėpti visą dalinės Bažnyčios veiklą visas jos sritis vienu žodžiu visą jos būtį ir darbą Vatikano II Susirinkimas nedviprasmiškai tai nurodė o Magisteriumas pabrėžtinai patvirtino Tai reikalauja gyvensenas pastoracinius planus ir vyskupijos organizacines struktūras nuolat derinti su šiuo pamatiniu buvimo Bažnyčia matmeniu ypač mūsų be paliovos kintančiame pasaulyje Tas pat galioja pašvęstojo gyvenimo institutams ir apaštališkojo gyvenimo draugijoms bei bažnytiniams sąjūdžiams Bažnyčios didelės mozai kos visos dalys turi jaustis užkalbintos Viešpaties užduoties skleisti Evangeliją kad Kristus būtų skelbiamas visur Mes ganytojai vienuoliai ir visi tikintys į Kristų turime sekti pavyzdžiu šv Pauliaus kuris būdamas Kristaus Jėzaus kalinys dėl jūsų pagonių Ef 3 1 dirbo kentėjo ir kovojo kad Evangelija pasiektų pagonis plg Kol 1 24 29 ir negailėdamas jėgų laiko ir priemonių stengėsi padaryti Kristaus žinią žinomą Ir šiandien misija ad gentes turi būti bet kurios bažnytinės veiklos nuolatinis horizontas paradigma nes pačios Bažnyčios tapatybę sudaro tikėjimas slėpiniu Dievo apsireiškusio Kristuje kad atneštų mums išganymą ir užduotis liudyti ir skelbti Viešpatį pasauliui kol jis sugrįš Kaip šv Paulius turime artintis prie toli esančiųjų tų kurie dar nepažįsta Kristaus ir nėra patyrę Dievo tėvystės suvokdami kad misijinis bendradarbiavimas šiandien plečiasi įgydamas naujų formų susijusių ne tik su ekonomine parama bet ir su tiesioginiu dalyvavimu evangelizacijoje plg Jonas Paulius II Enciklika Redemptoris missio 82 Tikėjimo metų šventimas ir Vyskupų sinodas naujosios evangelizacijos tema bus palankios progos misijiniam bendradarbiavimui suteikti naujų impulsų pirmiausia šio antrojo matmens lygmeniu Tikėjimas ir skelbimas Karštas troškimas skelbti Kristų akina mus žvelgti į istoriją kad pažintume problemas lūkesčius ir viltis žmonijos kurią Kristus turi išgydyti nuskaistinti ir pripildyti savo buvimo Juk jo žinia visada aktuali įsiskverbia į pačią istorijos širdį ir geba atsakyti į giliausius kiekvieno žmogaus klausimus Dėl to visiems Bažnyčios nariams privalu suvokti kad neaprėpiami bažnytinės misijos horizontai ir sudėtinga dabarties situacija nūdien reikalauja naujų būdų kaip veiksmingai perteikti Dievo žodį Benediktas XVI Apaštališkasis paraginimas Verbum Domini 97 Tai pirmučiausia reikalauja individo ir bendruomenės pritarimo tikėjimu Jėzaus Kristaus Evangelijai ypač didelių permainų valandą kurią kaip tik dabar išgyvena žmonija Apaštališkasis laiškas Porta fidei 8 Evangelizacijos polėkiui šiandien kliudo tikėjimo krizė ne tik Vakarų pasaulio bet ir didelės dalies žmonijos kuri vis dėlto alksta ir trokšta Dievo Ji kviestina ir vestina prie gyvybės duonos ir gyvojo vandens lygiai kaip samarietė atėjusi prie Jokūbo šulinio ir kalbėjusi su Kristumi Pasak evangelisto Jono tos moters išgyvenimas ypač reikšmingas plg Jn 4 1 30 ji sutinka Jėzų kuris jos paprašo paduoti atsigerti bet paskui prakalba apie gyvąjį vandenį galintį visam laikui numalšinti

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/zinios/2012-01-06_misiju-dienos-proga-2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  Žinia 2004 m Pasaulinės misijų dienos proga Popiežius JONAS PAULIUS II 2004 04 19 Tema Eucharistija ir misija Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios Eucharistija misija detaliau Laiškas kunigams 2004 m Didžiojo ketvirtadienio proga Popiežius JONAS PAULIUS II 2004 03 28 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Laiškai Eucharistija Jėzus Kristus kunigystė detaliau Žinia 19 osios Pasaulinės jaunimo dienos proga 2004 Popiežius JONAS PAULIUS II 2004 02 22 Tema Mes norėtume pamatyti Jėzų Jn 12 21 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios Bažnyčia Eucharistija jaunimas Jėzus Kristus detaliau Žinia 38 osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga 2004 Popiežius JONAS PAULIUS II 2004 01 24 Tema Medijos šeimoje pavojus ir turtas Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios šeima ugdymas žiniasklaida detaliau Žinia 2004 m gavėnios proga Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 12 08 Tema Kas priima tokį vaikelį dėl manęs tas mane priima Mt 18 5 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios atgaila džiaugsmas gavėnia vaikai detaliau Žinia 37 osios Pasaulinės taikos dienos proga 2004 Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 12 08 Tema Mokyti taikos nuolatos aktuali užduotis Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios Bažnyčia meilė taika teisė detaliau Apaštališkasis laiškas SPIRITUS ET SPONSA Konstitucijos apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium 40 ųjų metinių proga Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 12 04 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Apaštališkieji laiškai liturgija Vatikano II Susirinkimas Detaliau 1 2 current 3 4 5 16 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=5&page=2 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  savo Bažnyčioje Europos vilties versmę Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 07 28 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Apaštališkieji paraginimai Bažnyčia Europa Jėzus Kristus viltis detaliau Žinia 24 osios Pasaulinės turizmo dienos proga 2003 Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 06 11 Tema Turizmas kovos su skurdu darbo vietų kūrimo ir socialinės dermės priemonė Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios skurdas solidarumas detaliau Enciklika ECCLESIA DE EUCHARISTIA apie Eucharistijos santykį su Bažnyčia Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 04 17 Vertė ir skelbė BŽ išleido KIT Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Enciklikos Bažnyčia bendrystė Eucharistija misija detaliau Žinia 18 osios Pasaulinės jaunimo dienos proga 2003 Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 03 08 Tema Štai tavo motina Jn 19 27 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios jaunimas Marija detaliau Žinia 11 osios Pasaulinės ligonių dienos proga 2003 Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 02 02 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios ligoniai tarnystė detaliau Žinia 37 osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga 2003 Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 01 24 Tema Komunikavimo priemonių tarnavimas tikrajai taikai enciklikos Pacem in terris žvilgsniu Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios teisingumas tiesa visuomenė žiniasklaida detaliau Kreipimasis į diplomatų korpusą akredituotą prie Šventojo Sosto Popiežius JONAS PAULIUS II 2003 01 13 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Kalbos bioetika taika teisė visuomenė Detaliau 1 2 3 current 4 5 6 16 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS 2015 08

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=5&page=3 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  migrantų ir pabėgėlių dienos proga 2003 Popiežius JONAS PAULIUS II 2002 10 24 Tema Dėti pastangas bet kuriam rasizmui ksenofobijai ir perdėtam nacionalizmui įveikti Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios bendrystė brolybė migracija detaliau Apaštališkasis laiškas ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apie šventąjį rožinį Popiežius JONAS PAULIUS II 2002 10 16 Vertė ir skelbė BŽ išleido KIT Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Apaštališkieji laiškai malda Marija detaliau Žinia 23 osios Pasaulinės turizmo dienos proga 2002 Popiežius JONAS PAULIUS II 2002 06 24 Tema Ekoturizmas ilgalaikės plėtros raktas Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios kūrinija visuomenė žmogus detaliau Žinia 2002 m Pasaulinės misijų dienos proga Popiežius JONAS PAULIUS II 2002 05 19 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Žinios atleidimas dialogas misija detaliau Kalba tarpdikasteriniame susitikime su JAV kardinolais ir vyskupų konferencijos vadovais Popiežius JONAS PAULIUS II 2002 04 23 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Kalbos atgaila atsivertimas nuodėmė vaikai vyskupai detaliau Apaštališkasis laiškas Motu proprio forma MISERICORDIA DEI dėl kai kurių Atgailos sakramento šventimo aspektų Popiežius JONAS PAULIUS II 2002 04 07 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Motu proprio atgaila atleidimas sakramentai Sutaikinimas detaliau Laiškas kunigams 2002 m Didžiojo ketvirtadienio proga Popiežius JONAS PAULIUS II 2002 03 17 Vertė ir skelbė BŽ Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Laiškai atsivertimas gailestingumas kunigystė Sutaikinimas tarnystė Detaliau 1 2 3 4 current 5 6 7 16 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS 2015 08 15 Įkelta 2016 01 08 Homilija

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=5&page=4 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • EIS.katalikai.lt | Rezultatų sąrašas
  II Apaštališkieji laiškai gailestingumas Jėzus Kristus kančia žmogus detaliau Apaštališkasis paraginimas FAMILIARIS CONSORTIO dėl krikščioniškos šeimos uždavinių šiuolaikiniame pasaulyje Popiežius JONAS PAULIUS II 1981 11 22 LUMEN fondo leidykla 1994 Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Apaštališkieji paraginimai šeima detaliau Enciklika LABOREM EXERCENS apie žmogaus darbą enciklikos Rerum novarum 90 ųjų metinių proga Popiežius JONAS PAULIUS II 1981 09 13 Katalikų kalendorius žinynas 1989 Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Enciklikos darbas solidarumas visuomenė žmogus detaliau Enciklika DIVES IN MISERICORDIA apie Dievo gailestingumą Popiežius JONAS PAULIUS II 1980 11 30 Pirmasis lietuviškas leidimas Vatikano leidyklos Antrąjį lietuvišką leidimą redagavo BŽ išleido KIT Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Enciklikos gailestingumas detaliau Laiškas DOMINICAE CENAE apie Eucharistijos slėpinį ir kultą Popiežius JONAS PAULIUS II 1980 02 24 Vertimą parengė ir skelbė internte KIT Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Laiškai Bažnyčia Dievo žodis Eucharistija kunigystė meilė detaliau Apaštališkasis paraginimas CATECHESI TRADENDAE apie katechezę mūsų laikais Popiežius JONAS PAULIUS II 1979 10 16 Išleido Katalikų pasaulis 1996 Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Apaštališkieji paraginimai katechezė ugdymas detaliau Enciklika REDEMPTOR HOMINIS Popiežius JONAS PAULIUS II 1979 03 04 Pirmoji Jono Pauliaus II enciklika Typis Polyglottis Vaticanis Visuotinės Bažnyčios ištekliai Popiežiai Jonas Paulius II Enciklikos Išganymas Jėzus Kristus laisvė žmogus Detaliau 1 13 14 15 16 current 10 paskutinių DB įrašų Žinia 2016 m gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 10 04 Įkelta 2016 02 05 Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse Popiežius PRANCIŠKUS 2015 08 15 Įkelta 2016 01 08 Homilija per šv Mišias atidarant Šventąsias duris Popiežius PRANCIŠKUS 2015 12 08 Įkelta 2016 01 08 Žinia 24 osios Pasaulinės ligonių dienos proga Popiežius PRANCIŠKUS 2015 09 15 Įkelta 2016 01 08 Žinia 2016 m Pasaulinės

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/index.php?id=2&diid=5&page=16 (2016-02-13)
  Open archived version from archive