archive-lt.com » LT » K » KATALIKAI.LT

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Paskutinė popiežiaus Jono Pauliaus II parengta žinia „Regina caeli“. Popiežius JONAS PAULIUS II | EIS.katalikai.lt
  Žymės ŽYMĖS gailestingumas viltis Detalus aprašas DETALUS APRAŠAS EIS ID 593 AUTORIUS Popiežius JONAS PAULIUS II ORIGINALO PAVADINIMAS CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN SUFFRAGIO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II REGINA CÆLI Solennità della Divina Misericordia II Domenica di Pasqua 3 aprile 2005 DATA 2005 04 03 PIRMINIS ŠALTINIS Bažnyčios žinios Nr 7 223 2005 p 3 4 ŽANRAS Magisteriumas popiežių PASKIRTIES GRUPĖ Bendra LAIKOTARPIS 1978 2005 m Jonas Paulius II TERITORIJA Visuotinis Autorinės teisės AUTORINĖS TEISĖS Copyright Libreria Editrice Vaticana Lietuvos Vyskupų Konferencija Leidiniai LEIDINIAI Bažnyčios žinios Nr 7 223 2005 p 3 4 Skirsniai SKIRSNIAI Paskutinė popiežiaus Jono Pauliaus II parengta žinia Regina caeli 2005 m balandžio 3 d 2005 m balandžio 3 d Po šv Mišių už amžinybėn iškeliavusį Joną Paulių II prieš recituojant maldą Regina caeli arkivyskupas Leonardo Sandri Vatikano valstybės sekretoriato substitutas Šv Petro aikštėje perskaitė popiežiaus Jono Pauliaus II žinią kurią jis buvo parengęs perskaityti Dievo gailestingumo sekmadienį Brangūs Broliai ir Seserys 1 Džiugus Velykų Aleliuja aidi ir šiandien Šiandieniame skaitinyje iš šv Jono evangelijos pabrėžiama jog Prisikėlusysis tos dienos vakare pasirodė apaštalams ir parodė jiems rankas ir šoną i Jn 20 20 tai yra skausmingos kančios ženklus neišdildomai įsispaudusius į jo kūną ir po prisikėlimo Šios garbingos žaizdos kurias jis po aštuonių dienų leido paliesti nepatikliam Tomui atskleidžia Dievo gailestingumą nes Dievas taip pamilo pasaulį jog atidavė savo viengimį Sūnų Jn 3 16 Šis meilės slėpinys yra šiandienės Baltojo sekmadienio skirto Dieviškojo gailestingumo kultui liturgijos centras 2 Žmonijai kuri kartais atrodo pražuvusi ir valdoma blogio galios savanaudiškumo ir baimės prisikėlęs Viešpats kaip dovaną siūlo atleidžiančią sutaikinančią ir dvasią vilčiai atveriančią meilę Būtent meilė atverčia širdis ir teikia taiką Kaip labai pasauliui būtina suprasti ir priimti dieviškąjį gailestingumą Viešpatie kuris savo mirtimi ir prisikėlimu apreiškei Tėvo meilę mes tikime tave ir su pasitikėjimu kartojame tau šiandien

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/zinios/2005-04-03_regina-caeli (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2005 m. Velykų žinia Urbi et orbi . Popiežius JONAS PAULIUS II | EIS.katalikai.lt
  ŽANRAS Magisteriumas popiežių PASKIRTIES GRUPĖ Bendra LAIKOTARPIS 1978 2005 m Jonas Paulius II TERITORIJA Visuotinis Autorinės teisės AUTORINĖS TEISĖS Leidiniai LEIDINIAI Bažnyčios žinios Nr 7 223 2005 p 2 Skirsniai SKIRSNIAI Popiežius JONAS PAULIUS II 2005 m Velykų žinia Urbi et orbi Nukryžiuotasis ir prisikėlusysis Jėzau pasilik su mumis 2005 m kovo 27 oji Velykų sekmadienis 1 Mane nobiscum Domine Pasilik su mumis Viešpatie plg Lk 24 29 Šiais žodžiais saulei leidžiantis pirmąją savaitės dieną kai atsitiko neįtikėtinas dalykas mokiniai kelyje į Emausą pakvietė paslaptingą Pakeleivį pasilikti su jais Kaip buvo pažadėjęs Kristus prisikėlė tačiau jie to dar nežinojo Nepaisant to žodžiai kuriuos Pakeleivis jiems kalbėjo pakeliui uždegė jų širdis Todėl jie jam tarė Pasilik su mumis Susėdę už vakarienės stalo jie pažino jį kai jis laužė duoną ir staiga jis pranyko Prieš jų akis liko perlaužta duona Jų širdyse aidėjo švelnus jo žodžių garsas 2 Brangūs broliai ir seserys Eucharistijos Žodis ir Duona Velykų slėpinys ir dovana amžiams liko nuolatinis Kristaus kančios mirties ir prisikėlimo atminimas Šią Velykų dieną kartu su visais pasaulio krikščionimis mes irgi kartojame šiuos žodžius nukryžiuotasis ir priskėlusysis Jėzau pasilik su mumis Pasilik su mumis per istoriją keliaujančios žmonijos ištikimas bičiuli ir patikima atspara Gyvasis Tėvo Žodi įkvėpk vilties ir pasitikėjimo visiems ieškantiems tikrosios savo gyvenimo prasmės Amžinojo gyvenimo Duona maitink visus alkstančius tiesos laisvės teisingumo ir taikos 3 Pasilik su mumis gyvasis Tėvo Žodi ir išmokyk mus taikos žodžių ir darbų taikos mūsų pasauliui pašventintam tavo krauju ir permerktam tokios daugybės nekaltų aukų kraujo taikos Vidurio Rytų ir Afrikos šalims kur tebesilieja tiek daug kraujo taikos visai žmonijai tebegyvenančiai brolžudiškų karų šešėlyje Pasilik su mumis amžinojo gyvenimo Duona laužoma ir dalijama susirinkusiems prie stalo taip pat suteik mums jėgų parodyti dosnų solidarumą su daugybę tų kurie net šiandien miršta iš skurdo ir bado yra

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/zinios/2005-03-27_velyku-urbi-et-orbi (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Laiškas kunigams 2005 m. Didžiojo ketvirtadienio proga. Popiežius JONAS PAULIUS II | EIS.katalikai.lt
  quod pro vobis tradetur Kristaus kūnas ir kraujas atiduodami dėl žmogaus viso žmogaus ir visų žmonių išganymo Tai vientisas ir sykiu visuotinis išganymas idant nė vienam žmogui jei jis pats to laisva valia neatmeta nebūtų atsakyta Kristaus kraujo qui pro vobis et pro multis effundetur išganomosios galios Tai auka atnašaujama kaip teigiama Biblijos tekste vartojant tipiškai semitinį pasakymą Mk 14 24 Mt 26 28 plg Iz 53 11 12 už daugelį Tas pasakymas žymintis didelį būrį kurį pasiekia vienintelio Kristaus išganomasis darbas sykiu reiškia žmonių kuriems dovanojamas išganymas visetą tai kraujas kuris už jus ir visus išliejamas kaip pagrįstai kai kada verčiama Kristaus kūnas atiduodamas už pasaulio gyvybę Jn 6 51 plg 1 Jn 2 2 Kartodami garbinguosius Kristaus žodžius susikaupusio liturginio susirinkimo tyloje mes kunigai tampame privilegijuotais šio išganymo slėpinio šaukliais Tačiau kaip galime būti įtikinamais šaukliais patys nesijausdami išganyti Mes pirmieji giliausiai paliečiami malonės kuri iškeldama mus iš mūsų trapumo leidžia mums su įsūniams būdingu pasitikėjimu šaukti Aba Tėve plg Gal 4 6 Rom 8 15 Tai įpareigoja mus žengti tobulumo keliu Juk iš tiesų šventumas yra pilnatviška išganymo išraiška Tiktai gyvendami kaip išganytieji tampame įtikinamais išganymo šaukliais Kita vertus kaskart kai suvokiame Kristaus norą siūlyti išganymą visiems mūsų širdys užsidega misionieriškuoju polėkiu akinančiu kiekvieną iš mūsų tapti visiems viskuo kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėtume plg 1 Kor 9 22 Egzistencija kaip atminimas 5 Hoc fecite in meam commemorationem Šiuos Jėzaus žodžius mums išsaugojo ne tik Lukas 22 19 bet ir Paulius 1 Kor 11 24 Kontekstas kuriame jie buvo ištarti tai turime turėti prieš akis Paschos valgymas kuris žydams tikrai buvo atminimas hebrajiškai zikkarōn Šia proga izraelitai iš naujo išgyvendavo Išėjimą taip pat kitus svarbius savo istorijos įvykius Abraomo pašaukimą Izaoko paaukojimą Sinajaus sandorą daugelį Dievo įsikišimų kad apgintų savo tautą Krikščionims lygiai taip atminimas yra Eucharistija tačiau ji yra nepakartojamu būdu ji ne tik primena Viešpaties mirtį ir prisikėlimą bet ir tai sakramentiškai sudabartina Norėčiau pabrėžti kad Kristus yra pasakęs Tai darykite mano atminimui Vadinasi Eucharistija primena ne tiesiog faktą ji primena Kristų Kunigui kasdienis atminimo žodžių kartojimas in persona Christi reiškia kvietimą plėtoti atminimo dvasingumą Laikotarpiu kai sparčios kultūrinės bei socialinės permainos silpnina tradicijos pajautą ir pirmiausia jaunajai kartai kelia pavojų prarasti ryšį su savo šaknimis kunigas pašauktas jam patikėtoje bendruomenėje būti žmogus ištikimai primenantis Kristų ir visą jo slėpinį numatytą Senajame Testamente įgyvendintą Naujajame Testamente ir vadovaujant Dvasiai vis giliau suvokiamą pagal pažadą ji išmokys jus visko ir viską primins ką esu jums sakęs Jn 14 26 Pašvęsta egzistencija 6 Mysterium fidei Šiuo šūksniu po duonos ir vyno perkeitimo kunigas išreiškia kaskart vis naują stebėjimąsi nepaprastu stebuklu įvykusiu jo rankose Tas stebuklas suvokiamas tik tikėjimo akimis Gamtiniai elementai nepraranda savo išorinių savybių nes duonos ir vyno pavidalai išsilaiko tačiau Kristaus žodžių ir Šventosios Dvasios veikimo galia jų substancija virsta Kristaus kūno ir kraujo substancija Tad ant altoriaus tikrai realiai substanciškai su visu savo žmogiškumu bei dieviškumu yra nukryžiuotas ir prisikėlęs Kristus Tai nepaprastai šventa tikrovė Todėl Bažnyčia šį slėpinį apgaubia didžiule

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/laiskai/2005-03-13_kunigams-didziojo-ketvirtadienio-proga-2005 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Apaštališkasis laiškas atsakingiesiems už visuomenės komunikavimą SPARTI PLĖTRA . Popiežius JONAS PAULIUS II | EIS.katalikai.lt
  būdai 3 Skatindamos intensyvesnius ir netarpiškesnius mainus tarp vietinių Bažnyčių vienas kito pažinimą ir bendradarbiavimą komunikavimo priemonės leidžia iškelti aikštėn Dievo tautos visuotinumą Dėkojame Dievui už šias galingas komunikavimo priemones kurios jei tikinčiųjų yra naudojamos tikėjimo ir klusnumo Šventosios Dvasios šviesai dvasia gali prisidėti prie Evangelijos skleidimo ir sustiprinti bažnytinių bendruomenių bendrystės saitus III Mąstysenos permaina ir pastoracijos atnaujinimas 7 Komunikavimo priemonės neįkainojamai padeda Bažnyčiai skleisti Evangeliją bei religines vertybes skatinti dialogą ir ekumeninį bei tarpreliginį bendradarbiavimą taip pat ginti tuos svarbius principus be kurių neįmanoma statydinti žmogaus asmens orumą gerbiančios ir bendrajam gėriui dėmesingos visuomenės Bažnyčia noriai telkiasi šias priemones kad pateiktų žinių apie save bei plėstų evangelizacijos katechizacijos ir ugdymo ribas naudojimąsi jomis laikydama atsaku į Viešpaties paliepimą Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai Mk 16 15 Ši misija tikrai nelengva mūsų laikais kai plinta įsitikinimas jog tikrybių metas negrįžtamai praėjo žmogus dabar turi mokytis gyventi visiško prasmės nebuvimo horizonte supamas laikinybės ir greitos praeinamybės 4 Tokiomis sąlygomis komunikavimo priemonės gali būti naudojamos Evangelijai skelbti arba jai nutildyti žmogaus širdyje 5 Tai kelia rimtą iššūkį tikintiesiems pirmiausia tėvams šeimoms ir visiems atsakingiems už vaikų bei jaunuolių ugdymą Bažnytinės bendruomenės nariai ypač apdovanoti talentu darbuotis komunikavimo priemonių pasaulyje protingai ir išmintingai skatintini tapti profesionalais gebančiais puoselėti dialogą su plačiu masinių komunikavimo priemonių pasauliu 8 Branginti komunikavimo priemones turėtų ne tik šios srities žinovai bet ir visa bažnytinė bendruomenė Jei jau kaip pastebėta visuomenės komunikavimo priemones domina įvairios tikėjimo raiškos sritys tikintieji turi atsižvelgti į komunikavimo priemonių kultūrą kurioje gyvena nuo liturgijos komunikavimo su Dievu ir broliais viršūnės ir pagrindinės apraiškos iki katechezės neturinčios išleisti iš akių kad ji kreipiasi į žmones paveiktus šiandienės kalbos ir kultūros Dabartinis visuomenės komunikavimo reiškinys akina Bažnyčią tam tikru būdu pastoraciškai bei kultūriškai atsinaujinti idant būtų tinkamai atsiliepta į laiką kuriame gyvenama Ta užduotis pirmiausia tenka ganytojams iš tiesų svarbu stengtis kad Evangelijos skelbimas būtų skvarbus akinantis žmones jos žinios klausytis ir ją priimti 6 Ypatinga atsakomybė šioje srityje rezervuota pašvęstiesiems asmenims priklausantiems institucijoms kurių charizma susijusi su įsipareigojimu veikti visuomenės komunikavimo srityje Pasirengę dvasiniu ir profesiniu matmeniu jie turėtų noriai talkinti kiek tai pastoraciškai tikslinga kad būtų išvengta žalos kurią sukelia netinkamas naudojimasis komunikavimo priemonėmis ir skatinamos kokybiškesnės programos kurios gerbtų moralės įstatymą ir būtų kupinos žmogiškųjų bei krikščioniškųjų vertybių 7 9 Komunikavimo priemonės yra tokios svarbios jog prieš penkiolika metų laikiau nesant tinkama palikti jas individų ar nedidelių grupių iniciatyvai ir pasiūliau aiškiai įtraukti į pastoracinius planus 8 Naujos technologijos teikia tolesnių progų komunikavimui suprantamam kaip tarnystė pastoraciniam valdymui ir įvairialypių krikščioniškosios bendruomenės užduočių organizavimui Pavyzdžiui internetas ne tik siūlo didesnių informacinių išteklių bet ir pratina žmones interaktyviai komunikuoti 9 Šia priemone kūrybiškai naudojasi jau daugelis krikščionių tirdami galimybes pritaikyti ją evangelizacijai mokymui vidiniam komunikavimui administravimui ir vadovavimui Tačiau greta interneto naudojamasi kitomis naujomis komunikavimo priemonėmis tikrinama tradicinių priemonių vertė Dienraščiai ir žurnalai įvairaus pobūdžio publikacijos katalikų radijas ir televizija visuminėje Bažnyčios komunikavimo panoramoje tebelieka labai naudingos priemonės Turiniai visada pritaikytini įvairių grupių reikmėms tuo tarpu tikslas akivaizdžiai turi būti pastangos padėti žmonėms suvokti informacijos etinį ir moralinį matmenį 10 Lygiai taip pat svarbu profesionaliems komunikavimo srities darbuotojams laiduoti reikiamą ugdymą bei pastoracinį dėmesį Šiems vyrams ir moterims tenka dažnai patirti ypatingą spaudimą bei susidurti su etinėmis dilemomis kylančiomis iš jų kasdienio darbo daugelis jų nuoširdžiai trokšta žinoti ir praktikuoti tai kas etiškai ir morališkai teisinga ir tikisi iš Bažnyčios gairių ir paramos 11 IV Komunikavimo priemonės didžių socialinių klausimų kryžkelė 10 Bažnyčia kuri Viešpaties jai patikėtos išganymo žinios galia taip pat yra žmonijos mokytoja suvokia savo pareigą prisidėti prie geresnio perspektyvų bei atsakomybių susijusių su dabartiniu visuomenės komunikavimo plėtojimusi supratimo Būtent todėl kad tai daro įtaką individų sąžinei ugdo jų mąstyseną ir sąlygoja požiūrį į daiktus aiškiai ir stipriai pabrėžtina jog visuomenės komunikavimo priemonės yra saugotinas bei skatintinas paveldas Visuomenės komunikavimo priemonės turi būti įtrauktos į nuoseklią teisių ir pareigų struktūrą tiek ugdymo ir etinės atsakomybės tiek įstatymų ir institucinių kompetencijų atžvilgiu Bendrajam gėriui tarnaujančių komunikavimo priemonių teigiama plėtra yra visų ir kiekvieno atsakomybė 12 Dėl komunikavimo priemonių artimų ryšių su ekonomika politika ir kultūra reikalinga sistema gebanti laiduoti asmens centriškumą bei orumą šeimos kaip visuomenės pagrindinės ląstelės primatą ir deramus santykius tarp įvairių asmenų 11 Siūlosi trys pamatiniai pasirinkimai ugdymas dalyvavimas dialogas Pirmiausia reikalingas plataus masto ugdomasis darbas tam kad komunikavimo priemonės būtų pažįstamos ir protingai bei tinkamai naudojamos Jų paskleistos naujos kalbos keičia mokymosi procesus ir santykių tarp žmonių kokybę todėl be tinkamo ugdymo gresia pavojus kad šios priemonės užuot tarnavusios asmenims ims jais manipuliuoti bei juos labai žalingai veikti Tai ypač pasakytina apie jaunuolius kuriuos natūraliai traukia technologinės naujovės ir kuriuos kaip tokius dar labiau reikia mokyti atsakingai ir kritiškai naudotis komunikavimo priemonėmis Antra norėčiau atkreipti dėmesį į komunikavimo priemonių prieinamumą ir solidarios atsakomybės ženklinamą dalyvavimą jų valdyme Jei jau komunikavimo priemonės yra visai žmonijai skirtas gėris būtina nuolat rasti laiko dvasią atitinkančių formų įgalinančių taip pat atitinkamais įstatymų potvarkiais laiduoti platų dalyvavimą jų valdyme Solidarios atsakomybės kultūra turi plėstis Galiausiai nevalia užmiršti komunikavimo priemonių didžiulio potencialo skatinti dialogą virstant abipusio pažinimo solidarumo ir taikos įrankiais Jei komunikavimo priemonės skatina tautų tarpusavio supratimą jos tampa galingu gėrio ištekliu jei jomis naudojamasi neteisingumui bei konfliktams skatinti griaunamuoju ginklu Mano garbingasis pirmtakas palaimintasis Jonas XXIII enciklikoje Pacem in terris jau įspėjo žmoniją dėl tokio rizikos potencialo 13 12 Didelį susidomėjimą sukėlė apmąstymai apie viešąją nuomonę Bažnyčioje ir apie Bažnyčią viešojoje nuomonėje Viename susitikime su katalikiškų periodinių leidinių redaktoriais mano garbingasis pirmtakas Pijus XII pareiškė jog Bažnyčios gyvenime jei nebūtų viešosios nuomonės kažko trūktų Ta pati mintis buvo pakartota kitomis progomis 14 o Kanonų teisės kodekse tam tikromis sąlygomis pripažįstama teisė reikšti savo nuomonę 15 Nors ir tiesa kad tikėjimo tiesos nėra atviros savavališkam aiškinimui o pagarba kito teisėms nubrėžia vidines ribas savo vertinimų reiškimui nemažiau tiesa taip pat ir tai kad tarp katalikų lieka nemažai erdvės keistis nuomonėmis teisingumo ir protingumo paisančio dialogo metu Ir komunikavimas Bažnyčios bendruomenėje ir Bažnyčios komunikavimas su pasauliu reikalauja skaidrumo ir naujų artinimosi prie klausimų susijusių su komunikavimo priemonių pasauliu būdų Toks

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/ap-laiskai/2005-01-24_sparti-pletra (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žinia 39-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga (2005). Popiežius JONAS PAULIUS II | EIS.katalikai.lt
  priemonių dienai parinkta tema Visuomenės komunikavimo priemonės tautų tarpusavio supratimo tarnyboje iškelia aikštėn neatidėliotiną užduotį skatinti žmonių šeimos vienybę tinkamai naudojantis šiais didžiuliais ištekliais 2 Svarbus būdas to siekti yra švietimas Komunikavimo priemonės gali informuoti milijardus žmonių apie kitas pasaulio dalis ir kitas kultūras Jos pagristai vadinamos pirmutiniu šiuolaikinės epochos areopagu pagrindiniu informacijos bei ugdymo įrankiu individualios šeiminės ir socialinės elgsenos vadovu bei įkvėpėju Redemptoris missio 37 Tikslus žinojimas skatina supratimą išsklaido prietarus ir žadina troškimą daugiau pasimokyti Ypač vaizdams būdinga galia perteikti ilgalaikius įspūdžius ir formuoti tam tikrą elgesį Vaizdai moko žmones kaip jie turėtų vertinti kitų grupių ir tautų narius subtiliai įtaigodami ar jie laikytini draugais ar priešais sąjungininkais ar potencialiais priešininkais Vaizduojant kitus kaip priešus sėjamos konfliktų nesunkiai galinčių virsti smurtu karu ar net genocidu sėklos Užuot statydinusios vienybę ir tarpusavio supratimą komunikavimo priemonės gali juodinti kitas visuomenines etnines religines grupes kurstydamos baimę ir neapykantą Atsakingiesiems už to kas perteikiama per komunikavimo priemones stilių ir turinį tenka rimta pareiga garantuoti kad to neįvyktų Kita vertus komunikavimo priemonės turi didžiulį potencialą skatinti tarp tautų taiką ir tiesti dialogo tiltus pertraukdamos fatališką smurto priespaudos ir naujo smurto šiandien taip paplitusio ratą Anot šv Pauliaus kurio žodžiais remiasi šių metų Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena Nesiduok pikto nugalimas bet nugalėk pikta gerumu Rom 12 21 3 Toks indėlis kuriuo prisidedama prie taikos įgyvendinimo yra vienas iš būdų komunikavimo priemonėms burti tautas kitas būdas komunikavimo priemonių įtaka sparčiai telkiant pagalbą gamtos katastrofų ištiktiems žmonėms Buvo didelė paguoda matyti kaip sparčiai tarptautinė bendrija atsiliepė į neseniai įvykusią cunamio sukeltą nelaimę pareikalavusią nesuskaičiuojamų aukų Sparta kuria šiandien sklinda naujienos aiškiai didina galimybes laiku imtis praktinių priemonių didžiausiai galimai paramai suteikti Taip komunikavimo priemonės gali padaryti nepaprastai daug gera 4 Vatikano II Susirinkimas mums priminė Deramam naudojimuisi šiomis priemonėmis būtina kad visi kurie jomis

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/zinios/2005-01-24_visuomenes-komunikavimo-priemoniu-dienos-proga-2005 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žinia 38-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2005). Popiežius JONAS PAULIUS II | EIS.katalikai.lt
  nes Dievas yra galutinis visų savo kūrinių tikslas 9 Krikščionys žino kad Jėzus visiškai atskleidė kaip galima pasiekti tikrą žmonijos bendrąjį gėrį Istorija keliauja į Kristų ir jame pasiekia viršūnę dėl Kristaus per Kristų ir Kristui kiekvieną žmogiškąją tikrovę galima nuvesti į visišką pilnatvę Dieve Taikos gėris ir pasaulio gėrybių naudojimas 6 Kadangi taikos gėris yra glaudžiai susijęs su visų tautų plėtra visuomet reikia atsižvelgti į etinius žemės gėrybių naudojimo reikalavimus Vatikano II Susirinkimas priminė jog žemę ir visa kas joje Dievas paskyrė visų žmonių bei tautų naudojimui tad teisingumui vadovaujant ir meilei lydint sukurtosios gėrybės turi lygiai tekti visiems 10 Kiekvienas žmogus būdamas žmonijos šeimos narys tampa tarsi pasaulio piliečiu turinčiu atitinkamas teises ir pareigas kadangi visi žmonės yra vienijami bendros kilmės ir aukščiausios paskirties Vaikui pačiu gyvybės pradėjimo faktu yra suteikiamos teisės jis nusipelno rūpinimosi dėmesio kuriuos garantuoti yra kiekvieno pareiga Rasizmo pasmerkimas mažamečių gynimas pagalba migrantams ir pabėgėliams ir tarptautinio solidarumo mobilizavimas siekiant padėti vargšams yra ne kas kita kaip nuolatinis pasaulinio pilietiškumo principo taikymas 7 Šiandien į taikos gėrį turime žvelgti glaudžiai siedami jį su naujomis gėrybėmis atsiradusiomis dėl mokslo ir technologijos pažangos Taikant visuotinės žemės gėrybių paskirties principą jas taip pat reikia paskirti pamatinių žmonijos poreikių tarnybai Tinkamos tarptautinio lygmens iniciatyvos gali leisti visiškai įgyvendinti visuotinės žemės gėrybių paskirties principą visiems individams ir tautoms garantuojant pagrindines prielaidas dalyvauti plėtroje Tai tampa įmanoma pašalinus barjerus ir monopolijas nustumiančias daugybę tautų į nuošalę 11 Taikos gėris bus geriau garantuojamas jei tarptautinė bendruomenė imsis didesnės atsakomybės dėl to kas vadinama viešosiomis gėrybėmis Tai gėrybės kuriomis visi piliečiai naudojasi automatiškai nors nebuvo jų sąmoningai pasirinkę ar kokiu nors būdu prie jų prisidėję Nacionaliniu lygmeniu tai taikytina tokioms gėrybėms kaip teisinė sistema krašto apsauga kelių ir geležinkelių tinklas Šiandienos pasaulyje visiškai apimtame globalizacijos vis daugiau viešųjų gėrybių įgyja visuotinį pobūdį todėl kasdien vis daugėja bendrų interesų Pakanka prisiminti kovą su skurdu taikos ir saugumo siekimą rūpinimąsi klimato pokyčiais ligų plitimo kontrolę Tarptautinė bendruomenė turi atsakyti į tuos interesus vis plačiau apimančiais teisiniais susitarimais kurių tikslas reguliuoti viešųjų gėrybių vartojimą ir kurie yra kilę iš visuotinių teisingumo ir solidarumo principų 8 Visuotinės gėrybių paskirties principas gali padėti veiksmingiau atsiliepti į skurdo iššūkį ypač atsižvelgiant į kraštutinį skurdą kurį vis dar patiria milijonai žmonių Naujojo tūkstantmečio pradžioje tarptautinė bendrija išsikėlė prioritetinį uždavinį iki 2015 m per pusę sumažinti skurstančiųjų skaičių Bažnyčia remia ir drąsina šį įsipareigojimą ji visus tikinčius Kristų kviečia konkrečiai kiekvienoje aplinkoje rodyti meilės vargšams pirmenybę 12 Skurdo tragedija lieka glaudžiai susijusi su neturtingųjų šalių užsienio skolų problema kuri dar neišspręsta nepaisant reikšmingos pažangos šioje srityje Prieš penkiolika metų aš atkreipiau visuomenės dėmesį į tą faktą kad neturtingųjų šalių užsienio skolos tiesiogiai siejasi su daugybe kitų problemų kaip antai užsienio investicijomis didžiųjų tarptautinių organizacijų tinkamu funkcionavimu žaliavų kainomis ir kt 13 Neseniai pritaikyti įsiskolinimų sumažinimo mechanizmai kurie leidžia ypač susitelkti į vargšų poreikius be abejo pagerino ekonominės plėtros kokybę Tačiau dėl daugybės veiksnių ši plėtra kiekybiniu požiūriu dar nėra pakankama ypač žvelgiant į tūkstantmečio pradžioje užsibrėžtus tikslus Neturtingi kraštai atsidūrė

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/zinios/2004-12-08_taikos-dienos-proga-2005 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Homilija Vatikano II Susirinkimo dekreto apie ekumenizmą Unitatis redintegratio paskelbimo 40-mečio proga. Popiežius JONAS PAULIUS II | EIS.katalikai.lt
  Kristaus mokinių vienybės melstis ir dirbti 3 Šis ekumeninis kelias šiandien reikalingesnis negu bet kada pasaulyje siekiančiame susivienijimo ir Bažnyčia vykdydama evangelizacijos uždavinį turi priimti naujus iššūkius Susirinkimas teigia kad krikščionių susiskaldymas yra papiktinimas pasauliui ir kenkia šventam uždaviniui skelbti Evangeliją visai kūrinijai Unitatis redintegratio 1 Ekumeninė ir misionieriška veikla šitaip tampa tarpusavyje susijusi ir įkūnija abu kelius kuriais Bažnyčia vykdo savo pasiuntinybę pasaulyje ir konkrečiai išreiškia savo katalikiškumą Mūsų laikais išgyvename klaidingo bedieviško humanizmo išplitimą ir su skaudama širdimi matome konfliktus sutepančius pasaulį krauju Šioje situacijoje Bažnyčia juo labiau šaukiama būti vienybės bei susitaikinimo su Dievu ir tarp žmonių ženklas bei priemonė plg Lumen gentium 1 Dekretas apie ekumenizmą buvo viena iš konkrečių iniciatyvų kuriomis Bažnyčia atsiliepė į šią situaciją Ji klausėsi Viešpaties dvasios mokiusios dėmesingai skaityti laiko ženklus plg Ut unum sint 3 Mūsų laikais juntamas gilus taikos ilgesys Bažnyčia būdama Kristaus taikos tikėtinas ženklas ir priemonė turi įsipareigoti įveikti krikščionių skilimą ir vis labiau tapti Kristaus pasauliui duodamos taikos liudytoja Žvelgiant į šią situaciją atmintin ateina jaudinantys apaštalo žodžiai Taigi aš kalinys Viešpatyje raginu jus elgtis kaip dera jūsų pašaukimui į kurį esate pašaukti Su visu nuolankumu bei meilumu su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiais Ef 4 1 3 4 Gausūs ekumeniniai susitikimai visais bažnytinio gyvenimo lygmenimis teologiniai dialogai ir bendrų tikėjimo liudytojų atradimas iš naujo patvirtino pagilino ir praturtino jau tam tikra prasme esančią nors ir netobulą bendrystę Į kitus krikščionis žvelgiame nebe kaip į tolimus ar svetimus bet kaip į brolius ir seseris krikščionių visuotinė brolystė tapo tvirtu ekumeniniu įsitikinimu Krikščionys atsivertė į brolišką meilę apimančią visus Kristaus mokinius Ut unum sint 42 Dėkojame Dievui kad pastaraisiais dešimtmečiais daugybė tikinčiųjų visame pasaulyje pajuto karštą troškimą siekti visų krikščionių vienybės Nuoširdžiai dėkoju tiems kurie tapo Dvasios įrankiais ir meldėsi bei darbavosi dėl šio suartėjimo ir susitaikinimo kelio Tačiau mes dar nepasiekėme savo ekumeninio kelio tikslo pilnutinės ir regimos bendrystės tame pačiame tikėjime tuose pačiuose sakramentuose ir toje pačioje apaštališkoje tarnystėje Ačiū Dievui nesupratimas ir nemažai priešybių jau yra įveikta tačiau šis kelias dar pilnas kliūčių Galima konstatuoti ne tik tebesančius nesusipratimus ir išankstinius nuosprendžius bet taip pat apgailėtiną inertiškumą ir širdies siaurumą plg Novo millennio ineunte 48 ir ypač nesutarimus tikėjimo klausimais daugiausia susivedančius į Bažnyčios jos esmės ir tarnysčių temą Deja susiduriame ir su naujomis problemomis pirmiausia etikos srityje kur atsiranda tolesnių susiskaldymų apsunkinančių bendrą liudijimą 5 Kaip atskleidžiau savo enciklikoje Ecclesia de Eucharistia 43 46 daug kentėjimų ir nusivylimų neabejotinai sietini su faktu jog visos tos priežastys trukdo mums jau dabar dalyvauti vienybės Sakramente dalytis eucharistine Duona prie Viešpaties stalo ir gerti iš bendros Taurės Visa tai neturi mus vesti į rezignaciją priešingai turi drąsinti žengti toliau ir laikytis maldos bei įsipareigojimų vienybės labui Net ir tokiu atveju jei prieš mus besidriekiantis kelias tikėtina yra dar ilgas ir sunkus tačiau vis dėlto jis pilnas džiaugsmo ir vilties Kiekvieną dieną atskleidžiame ir išgyvename Dievo dvasios veikimą ir įkvėpimą galime su džiaugsmu teigti kad ši Dievo dvasia veikia taip pat

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/homilijos/2004-11-13_unitatis-redintegratio-40-mecio-proga (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Apaštališkasis laiškas MANE NOBISCUM DOMINE Eucharistijos metų proga. Popiežius JONAS PAULIUS II | EIS.katalikai.lt
  šio sakramento matmens Žmogus visada jaučia pagundą apriboti Eucharistiją savo asmeniniais matmenimis tuo tarpu būtent jis yra tas kuriam privalu atsiverti Slėpinio matmenims Eucharistija yra per brangi dovana kad būtų galima toleruoti dviprasmybes ir sumenkinimus 12 15 Akivaizdžiausias Eucharistijos matmuo neabejotinai yra valgymas Eucharistija atsirado velykinio valgymo Didžiojo ketvirtadienio vakarą aplinkoje Todėl į jos struktūrą įrašyta puotos reikšmė Imkite ir valgykite Paskui paėmęs taurę davė jiems tardamas Gerkite iš jos visi Mt 26 26 27 Šis aspektas gerai išreiškia bendrystės ryšį kurį Dievas nori užmegzti su mumis ir kurį patys turime tarpusavyje plėtoti Tačiau nevalia užmiršti kad eucharistiniam valgymui taip pat ir pirmiausia būdingas aukos pobūdis 13 Kristus mums iš naujo sudabartina auką kurią jis vienąkart visiems laikams atliko ant Golgotos kalno Nors joje ir būva kaip Prisikėlusysis jis nešioja kančios kuriai atminti švenčiamos Mišios ženklus tas mums taip pat primenama liturgijoje per aklamaciją po konsekracijos Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą Eucharistija sudabartindama praeitį sykiu kreipia mus į Kristaus galutinio sugrįžimo ateitį į laikų pabaigą Šis eschatologinis aspektas suteikia Eucharistijos sakramentui dinamiką kuri geba patraukti ir paskatinti krikščioniškuoju keliu žygiuoti vilties žingsniu Aš esu su jumis per visas dienas Mt 28 20 16 Visi šie Eucharistijos matmenys glūdi aspekte kuris labiau negu visi kiti bando mūsų tikėjimą tai realaus buvimo slėpinys Kartu su visa Bažnyčios tradicija tikime kad eucharistiniais pavidalais Jėzus tikrai būva čia ir dabar Turimas galvoje buvimas kuris kaip taikliai paaiškino popiežius Paulius VI vadinamas realiu ne išskirtine prasme tarsi kitos buvimo formos nebūtų realios bet norint išreikšti kad šio buvimo galia substanciškai savo kūno bei kraujo tikrove esamas tampa visas ir vientisas Kristus 14 Štai kodėl tikėjimas reikalauja kad būdami priešais Eucharistiją visiškai suvoktume jog esame prieš patį Kristų Būtent jo buvimas suteikia visiems kitiems matmenims valgymui Velykų atminimui eschatologinei anticipacijai reikšmę toli pranokstančią gryną simboliką Eucharistija yra buvimo slėpinys per kurį tobulai išsipildo Jėzaus pažadas pasilikti su mumis iki pasaulio pabaigos Švęsti adoruoti kontempliuoti 17 Eucharistija yra didis slėpinys Slėpinys kurį pirmiausia privalu tinkamai švęsti Šventąsias Mišias būtina padaryti krikščioniškojo gyvenimo centru ir kiekviena bendruomenė turi visomis išgalėmis stengtis kad jos būtų švenčiamos kilniai paisant nustatytų normų dalyvaujant tautai pasitelkiant įvairius tarnautojus atliekančius jiems paskirtas užduotis skiriant rimtą dėmesį giesmių ir liturginės muzikos sakrališkumo aspektui Konkreti kiekvienos parapinės bendruomenės užduotis šiais Eucharistijos metais galėtų būti nuodugnus Romos mišiolo bendrojo įvado studijavimas Galiausiai pirmutinis kelias į šventaisiais ženklais sudabartinamo išganymo slėpinį lieka liturginių metų eigos laikymasis Ganytojai teįsipareigoja Bažnyčios tėvų brangintinai mistagoginei katechezei nes ji leidžia atrasti liturgijos veiksmų bei žodžių reikšmę taip padėdama tikintiesiems pereiti nuo ženklų prie slėpinio ir įšaknydinti jame visą savo egzistenciją 18 Tiek per Mišių šventimą tiek per Eucharistijos kultą ne Mišių metu ypač būtina puoselėti gyvą Kristaus realaus buvimo suvokimą rūpestingai stengiantis paliudyti tai balso tonu gestais judesiais visa laikysena Šiuo atžvilgiu normose primenama ir aš pats tai dar kartą neseniai patvirtinau 15 tylos momentų svarba tiek per Eucharistijos šventimą tiek per jos adoraciją Vienu žodžiu būtina kad tarnautojai ir tikintieji traktuotų Eucharistiją labai pagarbiai 16 Jėzaus buvimas tabernakulyje turėtų būti savotiškas polius traukiantis vis daugiau sielų kurios kupinos meilės jam geba ten ilgai pasilikti idant išgirstų jo balsą ir tartum pajustų jo širdies dūžius Išbandykite ir patirkite koks geras Viešpats Ps 34 9 Eucharistijos adoracija ne Mišių metu šiais metais turėtų tapti ypatingu pavienių parapinių ir vienuolinių bendruomenių įsipareigojimu Pasilikime ilgiau parpuolę priešais Eucharistijoje esantį Jėzų savo tikėjimu ir meile atitaisydami apsileidimą užmaršumą ir net įžeidimus kuriuos mūsų Išganytojui tenka pakelti daugelyje pasaulio dalių Adoruodami pagilinkime savo asmeninę ir kolektyvinę kontempliaciją pasitelkdami maldas persunktas Dievo žodžio ir daugybės senų ir naujų mistikų patirties Net rožinis suprantamas jo giliąja bibline ir kristocentrine prasme kurią rekomendavau apaštališkajame laiške Rosarium Virginis Mariae gali būti itin tinkamas kelias į eucharistinę kontempliaciją atliekamą lydint Marijai ir jos mokykloje 17 Šiais metais su ypatingu užsidegimu išgyvenkime Corpus Domini iškilmę su jos tradicine procesija Tikėjimas į Dievą kuris įsikūnydamas tapo mūsų kelio palydovu kaip mūsų dėkingos meilės išraiška ir neišsemiamos palaimos versmė tebus skelbiamas visur ypač mūsų gatvėse bei namuose III EUCHARISTIJA BENDRYSTĖS VERSMĖ IR APRAIŠKA Pasilikite manyje tai ir aš jumyse pasiliksiu Jn 15 4 19 Į mokinių iš Emauso prašymą pasilikti su jais Jėzus atsako daug didesne dovana per Eucharistijos sakramentą jis rado būdą pasilikti juose Priimti Eucharistiją reiškia artimai susivienyti su Jėzumi Pasilikite manyje tai ir aš jumyse pasiliksiu Jn 15 4 Šis gilaus pasilikimo vienas kitame santykis leidžia iš anksto tam tikru būdu pajusti dangų žemėje Argi tai nėra didžiausias žmogaus troškimas Argi ne to Dievas siekė imdamasis įgyvendinti istorijoje savo išganomąjį planą Jis įdėjo į žmogaus širdį savo žodžių alkį plg Am 8 11 alkį kurį įmanoma numalšinti tik visiškai su juo susivienijus Eucharistinė bendrystė dovanota mums tam kad pasisotintume Dievu šioje žemėje tikėdamiesi alkį visiškai numalšinti danguje Viena duona vienas kūnas 20 To ypatingo artumo kuris tampa tikrove eucharistinėje bendrystėje už bažnytinės bendrystės ribų neįmanoma nei tinkamai suvokti nei pilnatviškai patirti Tai nekart pabrėžiau enciklikoje Ecclesia de Eucharistia Bažnyčia yra Kristaus Kūnas su Kristumi žengiama tiek kiek esama sąlyčio su jo kūnu Kristus pasirūpino šios vienybės sukūrimu bei skatinimu išliedamas Šventąją Dvasią Ir šią vienybę jis nepaliaujamai skatina savo eucharistiniu buvimu Tik viena Eucharistijos duona daro mus vienu kūnu Tai patvirtina apaštalas Paulius Jei viena duona tai ir mes daugelis esame vienas kūnas nes mes visi dalijamės viena duona 1 Kor 10 17 Eucharistijos slėpinyje Jėzus statydina Bažnyčią kaip bendrystę pagal iškiliausią pavyzdį primenamą kunigiškojoje maldoje Kaip tu Tėve manyje ir aš tavyje tegul ir jie bus viena mumyse kad pasaulis įtikėtų jog tu esi mane siuntęs Jn 17 21 21 Eucharistija yra ne tik bažnytinės vienybės versmė bet ir jos didžiausia apraiška Eucharistija yra bendrystės epifanija Dėl šios priežasties Bažnyčia kelia pilnatviško dalyvavimo Eucharistijos šventime sąlygas 18 Šie įvairūs apribojimai verčia mus dar geriau suvokti ko reikalauja bendrystė į kurią mus kviečia Jėzus Pirmiausia tai hierarchinė bendrystė besiremianti užduočių bei tarnybų įvairovės suvokimu ir be paliovos patvirtinama Eucharistijos maldoje minint popiežių bei vyskupijos vyskupą Tai taip pat broliška bendrystė kurią maitina bendrystės dvasingumas skatinantis abipusį atvirumą

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/ap-laiskai/2004-10-07_mane-nobiscum-domine (2016-02-13)
  Open archived version from archive