archive-lt.com » LT » K » KRINCINOMOKYKLA.LT

Total: 116

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pradžia
  Dailiai aptvėrė jį mano brolelis Užtat jam vainiką nupint ketinu Arba filosofiškai rezignatyvus Oigi gražus gražus tolimas dangus Kada man nuvesi ten Dievu liau brangus Kunigas Antanas Vienažindys į Krinčiną atvyko iš Šiaulėnų 1866 metų liepos 1 d eidamas 26 gyvenimo metus Rado kleboną ir Panevėžio dekanato dekaną kanauninką kunigą Juozapą Kubilinską Józef Kobyliński ir besiruošiantį išvykti vikarą kunigą Vladislovą Talačką Liepos 2 d pakrikštijo Daučkėnų kaimo Ratkevičių dukterį Uršulę ir Žydžiūnų kaimo Balčiūnų sūnų Kazimierą Kitądien liepos 3 d V Talačka pakrikštijo Raubonių Čirvydų sūnų Andrių ir išvyko A Vienažindžiui prasidėjo įtemptas darbas Per antrąjį 1866 metų pusmetį teko krikštyti 89 naujagimius 1867 m 124 1868 m 180 1869 m 137 1870 m 144 1871 m 127 ir pirmąjį 1872 metų pusmetį 83 Taigi per šešerius Krinčino laikotarpio metus Krikšto Sakramentą suteikė 884 naujagimiams Kiek žmonių palaidojo Sunku pasakyti nes kunigo pavardė mirties metrikų knygoje nefiksuota Laidotuvių per 6 metus įvyko 1023 Su Santuokos Sakramentu kiek kebliau nes pirmus tris metus tuokė beveik vienas o kitus 3 metus nuo šio Sakramento teikimo buvo nušalintas 1866 m 28 iš 29 1867 m 29 iš 32 1868 m 52 iš 56 1869 m 21 iš 47 1870 m 1 iš 49 1871 m 0 iš 47 Smagiai besidarbuojant atiduodant visą save parapijiečiams pralėkė 3 metai ir tada 1869 m balandžio mėn Likimas pakeitė status quo Klebonas Juozapas Kubilinskas užsikrėtė kažin kokia liga karštine ir greitai pasimirė Teturėjo 59 metus Reikėjo naujo dekano o bažnyčiai klebono Vyskupas Motiejus Valančius 1869 m gegužės mėn Panevėžio dekanato dekanu paskyrė Pabiržės bažnyčios kleboną Tadą Lichoziejevskį o Krinčino bažnyčios klebonu ilgametį Kriklinių filialistą aptarnaudavusį ir Daujėnų koplyčią kunigą Pranciškų Mizgirą A Vienažindžiui tuomet buvo 28 P Mizgirui 46 Su naujuoju klebonu sutarė gerai gi naujasis dekanas vikaru patenkintas ne buvo Dar po 3 metų Antanas Vienažindys

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Vizija
  taisyklės Krinčino d v d c Krinčino vaiko dienos centras Veiklos akimirkos Gulbinėnų d v d c Apie Gulbinėnus Apie Gulbinėnų mokyklą Gulbinėnų vaiko dienos centras Dirbanti lietuviška mokykla dar 400 metų Tobulėjantys mokytojai šviesus jaunimas Savo krašto patriotai leidžia vaikus į savo mokyklą Patriotiškai auklėti vaikai dirba savo valstybei rūpinasi senstančiais savo tėvais Mokyklos praeitis Žmonės Faktai Dokumentai Statistika Senos fotografijos Miestelio praeitis Miestelis Bažnyčia Dvaras Kaimai Nuorodos Švietimo

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=97 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Antivizija
  d c Krinčino vaiko dienos centras Veiklos akimirkos Gulbinėnų d v d c Apie Gulbinėnus Apie Gulbinėnų mokyklą Gulbinėnų vaiko dienos centras Gęstanti mokykla tamsus baudžiavinis kaimas Indiferentai veža vaikus į kitas mokyklas dėl jiems patiems nežinomų priežasčių Indiferentų vaikai palieka Tėvynę dėl gardesnio valgio šaukšto kartu ir senstančius tėvus be priežiūros meilės ir šilumos Nykstantis kraštas Mokyklos praeitis Žmonės Faktai Dokumentai Statistika Senos fotografijos Miestelio praeitis Miestelis Bažnyčia Dvaras

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=29 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Misija
  datos Mokinių elgesio taisyklės Krinčino d v d c Krinčino vaiko dienos centras Veiklos akimirkos Gulbinėnų d v d c Apie Gulbinėnus Apie Gulbinėnų mokyklą Gulbinėnų vaiko dienos centras Mokyklos misija nešti šviesą Ugdyti asmenybę Gyventi vaiko džiaugsmais ir vargais Suprasti ir pastūmėti į priekį Galop išleisti į gyvenimo kelią Mokyklos praeitis Žmonės Faktai Dokumentai Statistika Senos fotografijos Miestelio praeitis Miestelis Bažnyčia Dvaras Kaimai Nuorodos Švietimo ir mokslo ministerija NMVA

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=106 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokyklos taryba
  d c Apie Gulbinėnus Apie Gulbinėnų mokyklą Gulbinėnų vaiko dienos centras Mokyklos tarybą sudaro šie žmonės Ina Pelekevičienė tarybos pirmininkė mokytoja Bronius Krizonis tarybos narys tėvų atstovas Danguolė Steponaitienė tarybos narė tėvų atstovė Ramunė Maziliauskienė tarybos narė mokytoja Violeta Angelienė tarybos narė mokytoja tarybos sekretorė Laurynas Šatas tarybos narys moksleivių atstovas Karolina Surtautaitė tarybos narė moksleivių atstovė Aušra Plevokienė tarybos narė tėvų atstovė Mindaugas Steponaitis tarybos narys moksleivių atstovas Mokyklos

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=98 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Apie mokyklą
  rusų Siūlo ir prancūzų Teikiama logopedinė specialioji ir socialinė pagalba Pasvalio rajono savivaldybės rūpesčiu mokykla renovuota 2010 metų vasarą Turi puikią sporto salę modernią valgyklą turtingą biblioteką kompiuterizuotą skaityklą profesinio informavimo kabinetą dailės studiją du technologijų kabinetus informacinių technologijų kabinetą paveikslų galeriją aktų salę erdvius fojė 12 gražių ir jaukių kabinetų bei klasių puikią futbolo aikštę tinklinio rankinio aikšteles modernią 2014 m vasarą įrengtą krepšinio lauko aikštę Šalia mokyklos XVIII a šv apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia architektūros paminklas vėlyvasis barokas puikios rekreacinės erdvės Antano Vienažindžio beržynas sieros šaltiniai Viešmens upelis baseinas taip pat rašytojų Eugenijaus Matuzevičiaus ir Leonardo Matuzevičiaus muziejus bendruomenės namai seniūnija ambulatorija žaidimų aikštelės parduotuvė daug istorijos paminklų Mokykla Krinčino miestelyje įkurta 1611 m birželio 20 dieną Įkūrėjas kunigaikštis Mikalojus Dimitras Kurpskis Jaroslaviškis gimė 1582 mirė 1650 Krinčino mokykla minima 1611 ir 1643 metų fundacijose bei 1637 1670 1732 1737 1755 1765 1782 1796 ir kt metų Krinčino šventųjų apaštalų Petro ir Povilo parapijos bažnyčios vizitacijose 1648 metų Dimitro Mikalojaus Kurpskio testamente Iki Edukacinės komisijos veiklos mokykla buvo parapijinė ir priklausė bažnyčiai Kunigas klebonas samdė vargonininką kantorių bakalaurą kaip ir buvo nurodyta fundatoriaus rašte Paskui iki 1864 m mokyklos statusas buvo panašus Uždraudus parapijos mokyklą mokė daraktoriai nelegaliai 1915 m paskutinis mokslas pas učytelių Ivanovą 1916 m jau lietuviškai Iki 2016 m 1697 m mokytojavo vargoninkas Jonas Jankevičius 1701 m Mikalojus Burba 1755 1764 m Pranciškus Rabačiauskas 1768 1790 m mokyklos direktorius dyrektor daraktorius Mykolas Trepulevičius 1611 1795 m parapijinėje mokykloje buvo mokoma nuo 10 iki 20 vaikų Po 1800 metų mokinių skaičius augo iki 30 1908 m kunigas J Požėla bandė kurti lietuvišką mokyklą klebonijoje 1911 m toji mokykla rusų valdžios uždaryta girdi mokytoja Elžbieta Rastauskiūtė neturinti licenzijos 48 vaikai liko be mokyklos 1916 m klebonas kunigas Juozapas Viksva gerai kalbėdamas vokiškai gavo okupantų leidimą lietuviškai

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=37 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Skelbimai
  veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTAS sistemoje data ir laikas 2 KLASĖ RAŠYMAS 1 dalis kalbos sandaros pažinimas apie 45 min Balandžio 26 d Balandžio 26 d 12 val SKAITYMAS apie 45 min Balandžio 28 d Balandžio 28 d 12 val RAŠYMAS 2 dalis teksto kūrimas apie 45 min Gegužės 2 d Gegužės 2 d 12 val MATEMATIKA apie 45 min Gegužės 4 d Gegužės 4 d 12 val 4 KLASĖ RAŠYMAS 45 min Balandžio 26 d Balandžio 26 d 12 val SKAITYMAS 45 min Balandžio 28 d Balandžio 28 d 12 val PASAULIO PAŽINIMAS 45 min Gegužės 2 d Gegužės 2 d 12 val MATEMATIKA 45 min Gegužės 4 d Gegužės 4 d 12 val KLAUSIMYNAS 30 min Pasirinktinai iki gegužės 6 d 6 KLASĖ RAŠYMAS 45 min Balandžio 27 d Balandžio 27 d 12 val SKAITYMAS 45 min Balandžio 29 d Balandžio 29 d 12 val MATEMATIKA 45 min Gegužės 5 d Gegužės 5 d 12 val KLAUSIMYNAS 30 min Pasirinktinai iki gegužės 6 d 8 KLASĖ RAŠYMAS 60 min Balandžio 19 d Balandžio 19 d 12 val SKAITYMAS 60 min Balandžio 21 d Balandžio 21 d 12 val MATEMATIKA 60 min Balandžio 25 d Balandžio

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Krinčino mokykla
  Apie Gulbinėnų mokyklą Gulbinėnų vaiko dienos centras Pasvalio rajono Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla Mokyklos adresas Pasvalio r Krinčinas Pasvalio g 1 LT 39463 Lietuvos Respublika Kaip susisiekti su mokykla telefonu 8 451 44126 faksu 8 451 44108 elektroniniu paštu This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Mokyklos direktorius Algimantas Kaminskas Pavaduotoja ugdymui Genė Uogelienė Socialinė pedagogė Vilma Janušienė Ūkio dalies

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=1 (2016-04-26)
  Open archived version from archive