archive-lt.com » LT » K » KRINCINOMOKYKLA.LT

Total: 116

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mokiniai 1611-1944
  dienos centras Žinios apie mokinius susijusius su Krinčino parapijine mokykla XVII XIX amžiais itin fragmentiškos Jei bakalauras ką nors užsirašydavo tai tų užrašų neišliko Vieną kitą pavardę galima sužvejoti metrikų knygose arba bažnyčios vizitacijose XX a mokinių reikia ieškoti Lietuvos centriniame valstybės archyve nes po 1944 m liepos 26 d padegamųjų sviedinių lėkusių iš Ličiūnų pusės į mokykloje įsitvirtinusius 7 vokietukus mokyklos archyvo mokykloje neliko nes neliko ir pačios mokyklos išskyrus mūro pamatus ant kurių dabar ten kažkas stovi gal ūkinis pastatas neprisimenu Apie mokinius paprastai pateikiami tik skaičiai 1775 m 2 bajorų vaikai 1781 m 17 1782 m 27 17 iš miestelio ir 10 iš kaimų 1798 m 10 1804 m 20 1805 m 20 1818 m 18 1819 m 8 1820 m 25 1821 m 11 1822 m 12 1827 m 26 1828 m 36 1820 m vizitatorius rado šiuos mokinius Juozapą Mackevičių Hiacintą Zelionką tas berods paskui į kunigus išėjo Povilą Žitke vičių Justiną Zdanavičių Juozapą Zdanavičių Silvestrą Petrauską Alek sandrą Balčiauską Antaną Karčiauską Motiejų Lapinską Petrą Vadapa lą Sofiją Šablinskaitę 1828 m mokinys Rapolas Filmanavičius Rafał Filmanowicz student szkoły kryniczynskiey 1831 m mokinys Tadas Baguckas student Tadeusz Bo gucki 1914 m rusiškoj mokykloje mokėsi Mokyklos praeitis

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=84 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Mokiniai 1944-2015
  6 Algis Mainonis 7 Ona Šukytė 8 Vladas Kripaitis 1966 67 m m 8 klasės moksleiviai 1 Danutė Atkočiūnaitė Fiodoro 1952 Krinčinas 2 Povilas Astrauskas Stasio 1951 Ličiūnai 3 Stasė Aužuolytė Alekso 1951 Daukniūnai 4 Antanas Baniulis Antano 1952 Krinčino vienk 5 Ona Baniulytė Marcelino 1952 Krinčino vienk 6 Petras Baronas Stasio 1952 Miežiūnai 7 Valentinas Bražiūnas Vlado 1952 Krinčinas 8 Emilija Gaidelionytė Antano 1951 Miežiūnai 9 Nijolė Gaidelionytė Vytauto 1951 Pajiešmenė 10 Genė Griauzdaitė Jono 1951 Žvirgždė 11 Zita Grinskaitė Juozo 1952 Vytautai 12 Jonas Grybė Petro 1952 Peteliškių k 13 Regina Janušytė Alfonso 1951 Peteliškių k 14 Stasys Juozalėnas Staso 1951 Krinčino vienk 15 Vladas Klezys Petro 1951 Berklainiai 16 Petras Kripaitis Petro 1953 Vytautai 17 Henrikas Krizonis Mykolo 1952 Krinčinas 18 Genė Mickeliūnaitė Juozo 1952 Krinčinas 19 Kazys Mikšys Stepono 1952 Vidubala 20 Juozas Nakčeris Povilo 1952 Sketeliai 21 Petras Paliulis Jono 1951 Krinčinas 22 Bronius Pelekevičius Jono 1950 Daukniūnai 23 Angelė Samolionytė Jono 1951 Ličiūnai 24 Stasė Sivickaitė Gasparo 1949 Ličiūnai 25 Doleroza Tekutytė Petro 1952 Peteliškiai 26 Joana Tekutytė Aniceto 1952 Peteliškiai 27 Rima Tekutytė Antano 1952 Užusienis 28 Genė Zdanevičiūtė Petro 1951 Vytautai 29 Vytautas Juktonis Vytauto 1950 Krinčino vienk 1967 68 m m 8 klasės moksleiviai 1 Jonas Baniulis Antano 1953 Krinčino vienk 2 Vytautas Bucka Kazio 1953 Vidubala 3 Laima Gaidelionytė Jono 1953 Peteliškiai 4 Henrikas Ginaitis Antano 1953 Krinčinas 5 Vytautas Jarmulavičius Mykolo 1953 Ličiūnai 6 Stasė Jasėnaitė Vinco 1953 Miežiūnai 7 Petras Kairys Jono 1953 Trajoniškis 8 Vytas Marcikonis Juozo 1952 Krinčinas 9 Vida Paliulytė Jono 1953 Krinčinas 10 Jonas Rekašis Jono 1952 Aukštuoliai 11 Rita Ridlauskaitė Jono 1952 Ličiūnai 12 Vladas Simas Povilo 1953 Vytautai 13 Liucija Šivickaitė Gasparo 1953 Ličiūnai 14 Algirdas Tauškėla Stasio 1952 Ličiūnai 15 Kęstutis Triaba Antano 1951 Petriškių k 16 Genovaitė Valiūnaitė Stasio 1951 Ličiūnai 17 Vanda Žitkevičiūtė Edvardo 1951 Aukštuoliai 18 Kazys Slapcinskas Jono 1951 Manikūnų k 19 Algis Mickeliūnas Juozo 1954 Krinčinas 1968 69 m m 8 klasės moksleiviai 1 Vera Auželytė Alekso 1954 Berklainiai 2 Danutė Bedalytė Jono 1953 Vidubala 3 Genė Bukauskaitė Povilo 1954 Daniliškių k 4 Danutė Bukauskaitė Povilo 1954 Daniliškių k 5 Stefa Dilytė Alberto 1953 Krinčino vienk 6 Vytautas Gailiūnas Jono 1953 Petriškių k 7 Albertas Gurskis 1953 Steponiškis 8 Kazė Janušauskaitė Jono 1954 Krinčino vienk 9 Liucija Janušauskaitė Jono 1952 Krinčino vienk 10 Janina Januškevičiūtė Povilo 1954 Krinčino vienk 11 Alfa Janušytė Alfonso 1954 Krinčino vienk 12 Birutė Juktonytė Vytauto 1954 Krinčino vienk 13 Janina Klezytė Petro 1954 Berklainiai 14 Algis Klezys Antano 1954 Krinčino vienk 15 Albertas Kosciuška Petro 1954 Ličiūnai 16 Zita Maziliauskaitė Petro 1954 Daukniūnai 17 Eugenija Nakčerytė Povilo 1950 Sketeliai 18 Kazimieras Nakčeris Mataušo 1952 Krinčino vienk 19 Alfa Navalinskaitė Petro 1950 Aukštuoliai 20 Angalė Navalinskaitė Petro 1954 Aukštuoliai 21 Bronius Stapulionis Adolfo 1954 Daniliškių k 22 genė Svalbonaitė Vinco 1953 Užusienis 23 Valentinas Šatas Povilo 1954 Užusienis 24 Stasė Šimkevičiūtė Broniaus 1953 Vytautai 25 Danutė Šieniauskaitė Petro 1951 Suntautai 26 Aldona Šimkūnaitė Petro 1954 Peteliškių k 27 Birutė Šlėvytė Kazio 1954 Paiešmeniai 28 Kęstutis Treba Antano 1951 Peteliškių k 29 Stasė Trybaitė Broniaus 1954 Lapiškių k 30 Zita Tuomaitė Leono 1955 Berklainiai 31 Joana Vitkauskaitė Broniaus 1954 Peteliškių k 32 Onutė Zaronkaitė Prano 1954 Berklainiai 33 Petras Žitkevičius Eduardo 1953 Aukštuoliai 34 Dana Kvedaraitė Kazo 1952 Berklainiai 1969 70 m m 8 klasės moksleiviai 1 Atkočiūnaitė Regina Jono 1955 Užusienio k 2 Baniulytė Danutė Marcelino 1955 Krinčinas 3 Bedalis Zenonas Jono 1955 Vidubala 4 Drevinskaitė Zita Antano 1955 Peteliškių 5 Grinskis Alfonsas Juozo 1955 Vytautų 6 Grybė Kazys Petro 1955 Peteliškių 7 Jasėnaitė Zina Vlado 1955 Krinčinas 8 Kruopytė Liucija Petro 1954 Ličiūnų 9 Kvedaraitė Vitalija Kazio 1955 Berklainių 10 Mačiūnaitė Stasė Juliaus 1955 Valakų 11 Mockutė Zita Alekso 1955 Varžų 12 Navalinskaitė Ona Petro 1956 Papyvesių 13 Petrušaitis Vilius Stasio 1955 Berklainių 14 Remeikaitė Alė Alekso 1954 Užusienio 15 Šataitė Marytė Juozo 1955 Paiešmenių 16 Šimbelis Feliksas Stasio 1953 Vidubalos 17 Tekutis Benjaminas Aniceto 1955 Peteliškių 18 Triabaitė Vanda Alfonso 1954 Petriškių 19 Žukauskaitė Danutė Stasio 1954 Berklainių 1970 71 m m 8 klasės moksleiviai 1 Pranas Astrauskas Stasio 1954 Ličiūnai 2 Laima Atkočiūnaitė Adolfo 1954 Miežiūnai 3 Janina Atkočiūnaitė Adolfo 1956 Vidubala 4 Leonas Bedalis Vytauto 1956 Piešmenė 5 Vida Gaidelionytė Vytauto 1956 Krinčinas 6 Janina Gaidelionytė Jono 1956 Ličiūnai 7 Petras Jančius Petro 1956 Ličiūnai 8 Vaclovas Janušauskas Petro 1955 Ličiūnai 9 Genė Kairytė Broniaus 1956 Ličiūnai 10 Stasė Kruopytė Petro 1956 11 Antanas Lapėnas Povilo 1956 Peteliškiai 12 Kazė Matickaitė Juozo 1956 Gaidynė 13 Klementina Marcikonytė Juozo 1954 Vidubala 14 Irena Mockūnaitė Antano 1956 Daniliškis 15 Rima Paliulytė Jono 1955 Krinčinas 16 Algis Ridlauskas Jono 1955 Ličiūnai 17 Rima Šlėvytė Kazio 1956 Paiešmenė 18 Vytautas Talačka Juozo 1956 Krinčinas 19 Alfonsa Triabaitė Alfonso 1956 Petriškiai 20 Zita Tekutytė Aniceto 1956 Peteliškiai 21 Benjaminas Vilenčikas Mykolo 1956 Valakų k 22 Irena Zamblauskaitė Kazio 1955 Krinčinas 1971 72 m m 8 klasės moksleiviai 1 Janina Gaidelionytė Antano 1956 Doniliškis 2 Jurgis Griauzdė Jono 1956 Žvirgždė 3 Valentinas Ginaitis Antano 1957 Krinčinas 4 Povilas Jankauskas Petro 1957 Gaidynės k 5 Sigitas Kaltauskas Vinco 1957 Krinčinas 6 Valė Klivickaitė Antano 1955 Krinčinas 7 Antanas Mainonis Petro 1957 Suntautai 8 Zenonas Mažukna Alfonso 1956 Krinčino vienk 9 Jurgis Motiejūnas Jurgio 1956 Aukštuoliai 10 Stasė Nakčerytė Povilo 1954 Sketeliai 11 Petras Povilionis Broniaus 1956 Užusienis 12 Lina Ratkevičiūtė Jono 1957 Miežiūnai 13 Angelė Ridlauskaitė Jono 1957 Ličiūnai 14 Julius Šatas Povilo 1957 Užusienis 15 Stasė Šieniauskaitė Adolfo 1957 Suntautai 16 Petras Tekutis Antano 1957 Užusienis 17 Povilas Tekutis Antano 1957 Užusienis 18 Algis Triaba Jono 1955 Petriškiai 19 Irena Triabaitė Alfonso 1957 Petriškiai 20 Stasys Triaba Adolfo 1957 Krinčinas 21 Algis Valotka Petro 1957 Krinčinas 22 Petras Variakojis Jono 1955 Peteliškiai 23 Ledina Zamblauskaitė Kazio 1957 Krinčinas 1972 73 m m 8 klasės moksleiviai 1 Zita Bagdonavičiūtė Balio 1958 Krinčinas 2 Petras Baniulis Marcelino 1958 Krinčinas 3 Vytautas Brazaitis Antano 1958 Suntautai 4 Aldona Dilytė Alberto 1958 Krinčino vienk 5 Stasys Drevinskas Jono 1958 Miežiūnai 6 Laima Foršterytė Valentino 1957 Peteliškiai 7 Virginijus Gaidelionis Vytauto 1957 Paiešmeniai 8 Vytautas Gelažius Antano 1957 Krinčinas 9 Gintautas Grigaliūnas Povilo 1957 Krinčinas 10 Genė Janušytė Alfonso 1957 Krinčinas 11 Algis Jasėnas Vinco 1958 Miežiūnai 12 Alvydas Kairys Vytauto 1958 Ličiūnai 13 Kazimieras Kairys Broniaus 1958 Ličiūnai 14 Regina Klezytė Petro 1957 Ličiūnai 15 Vitalija Klezytė Petro 1958 Ličiūnai 16 Algis Kondrotas Antano 1958 Krinčinas 17 Rimantas Kripaitis Vaclovo 1959 Berklainėliai 18 Lina Kruopytė Stasio 1958 Krinčinas 19 Stasė Kuprytė Antano 1957 Ličiūnai 20 Rima Levedauskaitė Feodoro 1958 Daukniūnai 21 Vanda Mainonytė Petro 1958 Lapiškiai 22 Mykolas Maziliauskas Petro 1958 Daukniūnai 23 Gediminas Mažukna Alfonso 1958 Krinčinas 24 Stasė Mikšytė Stepo 1958 Vidubala 25 Stasė Nakčerytė Mato 1956 Krinčinas 26 Tautvydas Pėželis Prano 1958 Naradava 27 Stasė Ridlauskaitė Jono 1958 Ličiūnai 28 Pranė Selintaitė Jono 1957 Žvirgždė 29 Stasys Sirbikas Broniaus 1957 Užusienis 30 Kazys Stapulionis Adolfo 1958 Doniliškis 31 Petras Talačka Juozo 1957 Krinčinas 32 Irena Tekutytė Petro 1958 Peteliškiai 33 Steponas Triaba Stasio 1957 Krinčinas 34 Verutė Valuntaitė Jono 1958 Daukniūnai 35 Irena Vilenčikaitė Mykolo 1958 Valakai 36 Algis Žukauskas Stasio 1956 Berklainiai 37 Romualdas Valys Igno 1955 Berklainėliai 1973 74 m m 8 klasės moksleiviai 1 Vida Auželytė Alekso 2 Valdas Balčiūnas Kazio 3 Algirdas Dičmonas Edmundo 4 Sigita Duminytė Albino 5 Danguolė Foršterytė Valentino 6 Algirdas Glebavičius Vytauto 7 Angelė Grinskaitė Juozo 8 Audronė Jatužytė Jono 9 Regina Janevičiūtė Petro 10 Arvydas Juozalėnas Antano 11 Jūratė Kairytė Vytauto 12 Svajūnė Kavaliauskaitė Kazio 13 Aldona Lapėnaitė Povilo 14 Birutė Mažuknaitė Alfonso 15 Stasys Mockūnas Antano 16 Stasė Mockutė Alekso 17 Nijolė Pelekevičiūtė Broniaus 18 Stasys Petrėnas Petro 19 Valdas Šieniauskas Adolfo 20 Danutė Šinkūnaitė Petro 21 Donatas Taučkėla Jono 22 Virginija Urbonaitė Petro 23 Danutė Varžinskaitė Osvaldo 24 Leonora Vitkauskaitė Broniaus 25 Vytautas Zaremba Petro 26 Albertas Zdanevičius Petro 1974 75 m m 8 klasės moksleiviai 1 Laimutė Barkevičiūtė Povilo 1959 Doniliškis 2 Petras Dubinas Stasio 1960 Krinčinas 3 Bronė Janušauskaitė Petro 1960 Ličiūnai 4 Danutė Jasėnaitė Vlado 1960 Krinčinas 5 Rasytė Kaltauskaitė Vinco 1960 Krinčinas 6 Algirdas Kripaitis Petro 1960 Ličiūnai 7 Kristina Kasčiuškaitė Jono 1960 Papyvesiai 8 Stasys Maciūnas Stepono 1960 Krinčinas 9 Jonas Mainonis Antano 1959 Ličiūnai 10 Vytautas Mainonis Petro 1959 Lapiškiai 11 Irena Mockūnaitė Antano 1960 Sketeliai 12 Virginija Navadonskytė Vaclovo 1960 Doniliškis 13 Kazimieras Paslauskas Vladislovo 1959 Užusienis 14 Antanas Pilėnas Petro 1959 Miežiūnai 15 Stasė Plevokaitė Juozapo 1960 Krinčinas 16 Vytautas Šidlauskas Antano 1960 Krinčinas 17 Vitalija Vaitkevičiūtė Broniaus 1959 Krinčinas 18 Danutė Zarembaitė Jono 1960 Krinčinas 1975 76 m m 8 klasės mokiniai 1 Leonas Astrauskas Juozo 1960 Leliškiai 2 Dalė Balčiūnaitė Kazio 1961 Berklainėliai 3 Janina Baniulytė Marcelino 1961 Krinčinas 4 Arūnas Brazdžionis Antano 1961 Krinčinas 5 Romualdas Dinsmonas Petro 1961 Ličiūnai 6 Zenonas Drevinskas Antano 1961 Petriškiai 7 Marytė Foršterytė Valentino 1961 Krinčinas 8 Antanas Gaidelionis Antano 1959 Doniliškiai 9 Eugenijus Gelažis Antano 1960 Krinčinas 10 Alfonsas Grincevičius Vytauto 1960 Suntautai 11 Petras Januškevičius Povilo 1961 Krinčino vienk 12 Antanas Jasėnas Vinco 1961 Miežiūnai 13 Rimantas Jatužis Jono 1961 Krinčinas 14 Juozas Juzelėnas Juozo 1959 Doniliškiai 15 Virginijus Kairys Antano 1960 Seraikiai 16 Rima Kavaliauskaitė Petro 1961 Ličiūnai 17 Saulius Kavaliauskas Kazio 1961 Paiešmeniai 18 Saverija Maciūnaitė Stepono 1961 Peteliškiai 19 Vida Mainonytė Stasio 1961 Ličiūnai 20 Kęstutis Mažukna Povilo 1961 Petriškiai 21 Angelė Mikelinskaitė Kazio 1960 Žadeikiai 22 Kęstutis Paliulis Petro 1961 Ličiūnai 23 Petras Razgevičius Antano 1961 Miežiūnai 24 Vytautas Smilgis Vytauto 1961 Krinčinas 25 Stasė Subačiūtė Petro 1961 Krinčino vienk 26 Rimas Svidenis Antano 1959 27 Audrius Treba Broniaus 1961 Petriškiai 28 Algis Valickas Povilo 1960 Petriškiai 1976 77 m m 8 klasės moksleiviai 1 Sigitas Astrauskas Jono 1962 Trajoniškis Lapiškiai 2 Danutė Brazaitytė Antano 1962 Suntautai 3 Edita Dičmonaitė Edmundo 1962 Krinčinas 4 Birutė Dišytė Jono 1962 Ličiūnai 5 Petras Gaidelionis Vytauto 1959 Paiešmeniai 6 Vytautas Grinsevičius Vytauto 1961 Suntautai 7 Vita Glebavičiūtė Vytauto 1962 Krinčinas 8 Rimantas Juozalėnas Stanislovo 1962 Ličiūnai 9 Algirdas Kairys Vladislovo 1962 Daukniūnai 10 Kęstutis Kairys Stasio 1961 Žvirgždė 11 Kazys Kripaitis Kazio 1960 Ličiūnai 12 Irena Levedauskaitė Teodoro 1962 Daukniūnai 13 Sigitas Luomonas Petro 1962 Užusienis 14 Vida Mickeliūnaitė Broniaus 1962 Ličiūnai 15 Kęstutis Petrėnas Petro 1962 Ličiūnai 16 Romualdas Rūta Broniaus 1961 Daniliškiai 17 Danutė Sirbikaitė Antano 1962 Daukniūnai 18 Angelė Survilaitė Alfonso 1961 Berklainėliai 19 Stasė Šataitė Povilo 1960 Užusienis 20 Vitalija Triabaitė Adolfo 1962 Krinčinas 21 Gintaras Uogelė Petro 1962 Krinčinas 22 Kęstutis Valiūnas Broniaus 1962 Krinčinas 23 Stasys Valotka Petro 1962 Krinčinas 24 KęstutisValotka Petro 1962 Krinčinas 25 Anelė Vaitaitytė Juliaus 1961 Berklainiai 26 Zina Vaitkevičiūtė Broniaus 1962 Peteliškiai 27 Rimantas Vosylius Jono 1961 Daniliškis 28 Zita Zalensaitė Stasio 1962 Aukštuoliai 29 Kęstutis Zdanevičius Petro 1961 Ličiūnai 1977 78 m m 8 klasės moksleiviai 1 Vitalija Baronaitė Leono 1963 Užusienis 2 Laima Bukauskaitė Povilo 1963 Valakai 3 Birutė Bukauskaitė Povilo 1963 Valakai 4 Vida Brazaitytė Juozo 1963 Ličiūnai 5 Vidas Dauparas Alfonso 1963 Berklainiai 6 Gediminas Gužėnas Juozo 1963 Berklainiai 7 Petras Januškevičius Stasio 1962 Užusienis 8 Vytautas Kairys Broniaus 1963 Ličiūnai 9 Vitalija Klivickaitė Vaclovo 1962 Vidubala 10 Zita Klivickaitė Vaclovo 1962 Vidubala 11 Rimas Kondrotas Vytauto 1963 Krinčinas 12 Aušra Katkauskaitė Antano 1963 Krinčinas 13 Olė Luomonaitė Petro 1963 Užusienis 14 Vidas Mikalajūnas Stasio 1963 Berklainiai 15 Vitalija Mikolėnaitė Broniaus 1963 Užusienis 16 Rima Mockūnaitė Antano 1963 Sketeliai 17 Zita Maciūnaitė Stepono 1963 Peteliškiai 18 PetrasMikelinskas Kazio 1962 Žadeikiai 19 Virgis Mikolaitis Povilo 1962 Daniliškiai 20 Vitalija Mačiukaitė Juozo 1962 Aukštuoliai 21 Irena Paslauskaitė Vlado 1962 Užusienis 22 Kazys Petronis Vlado 1961 Valakai 23 Virginijus Simsonas Jono 1963 Užusienis 24 Kęstutis Svėris Povilo 1963 Ličiūnai 25 Algimantas Sirbikė Stasio 1963 Užusienis 26 Rimas Subačius Petro 1962 Krinčinas 27 Birutė Šimonytė Algio 1963 Berklainiai 28 Vanda Šinkūnaitė Petro 1962 Krinčinas 29 Ieva Taučkėlaitė Jono 1963 Krinčinas 30 Dalius Taučkėla Boleslovo 1963 Krinčino vienk 31 Rimantas Taučkėla Povilo 1962 Ličiūnai 32 Eugenijus Trebas Alfonso 1962 Petriškiai 33 Petras Vadapolas Petro 1963 Daniliškiai 34 Vilius Vadapolas Petro 1963 Aukštuoliai 35 Rima Zdanevičiūtė Petro 1963 Vytautai 1978 79 m m 8 A klasės moksleiviai 1 Laimutė Brazaitytė Jono 1964 Trajoniškis 2 Egidijus Chraptavičius Broniaus 1964 Krinčinas 3 Lina Dievaitytė Vytauto 1964 Berklainiai 4 Alma Dinsmonaitė Petro 1963 Ličiūnai 5 Juozas Girštautas Jono 1963 Ličiūnai 6 Audronė Grubytė Prano 1964 Krinčinas 7 Ksavera Jasėnaitė Vlado 1963 Krinčino vienk 8 Virgilijus Kairys Vytauto 1964 Krinčinas 9 Antanas Katkauskas Antano 1964 Krinčinas 10 Alfredas Kripaitis Antano 1964 Daniliškis 11 Bronislava Langaitė Antano 1962 Krinčinas 12 Loreta Mačiutaitė Aleksandro 1964 Krinčinas 13 Eugenijus Mažukna Povilo 1963 Krinčinas 14 Vidmantas Paliulis Petro 1964 Ličiūnai 15 Virgilijus Paliulis Petro 1964 Krinčinas 16 Vida Paliulytė Petro 1964 Ličiūnai 17 Rimantas Petkūnas Juozo 1963 Krinčinas 18 Albertas Pilėnas Petro 1964 Miežiūnai 19 Sigitas Ratkevičius Vinco 1964 Petriškiai 20 Algimantas Savickas Kazimiero 1964 Vidubala 21 Petras Subačius Petro 1963 Krinčinas 22 Vida Šienauskaitė Adolfo 1964 Suntautai 23 Lina Taučkėlytė Boleslovo 1964 Krinčino vienk 24 Saulius Uogelė Apolinaro 1964 Krinčinas 25 Irena Vadapalaitė Petro 1964 Daniliškis 26 Algimantas Vyčas Jono 1962 Sereikiai 27 Vaclovas Vosylius Jono 1962 Daniliškis 8 B klasės moksleiviai 1 Rima Astrauskaitė Juozo 1963 Leliškiai 2 Povilas Barkevičius Povilo 1963 Doniliškio k 3 Rimas Burkauskas Petro 1964 Trajoniškis 4 Sigitas Dombrauskas Juozo 1964 Skietelių k 5 Rita Grincevičiūtė Vytauto 1964 Suntautai 6 Rima Kinskaitė Antano 1964 Daukniūnai 7 Laima Krizonytė Broniaus 1964 Ličiūnai 8 Zita Mačiukaitė Juozo 1964 Aukštuoliai 9 Romas Mikalajūnas Stasio 1964 Berklainia 10 Sigitas Mikolaitis Povilo 1964 Doniliškis 11 Rita Mikolaitytė Povilo 1964 Doniliškis 12 Irma Navadonskytė Vaclovo 1964 Krinčinas 13 Virginija Pelekevičiūtė Broniaus 1963 Berklainiai 14 Jonas Rūta Jono 1964 Ličiūnai 15 Vytautas Satkauskas Antano 1964 Daukniūnai 16 Sigitas Strelčiūnas Algirdo 1964 Aukštuoliai 17 Valentinas Tyrylis Antano 1963 Berklainiai 18 Saulius Zalensas Stanislovo 1963 Aukštuoliai 1979 80 m m 8 klasės moksleiviai 1 Jonas Gaidelionis Petro 1965 Krinčino vienk 2 Ksavera Gužėnaitė Juozo 1964 Berklainiai 3 Dalia Kairytė Povilo 1966 Krinčinas 4 Vladas Kairys Algirdo 1965 Daukniūnai 5 Arūnas Kaltauskas Vinco 1965 Krinčinas 6 Irena Kielaitė Albino 1965 7 Vanda Kinskytė Antano 1965 Daukniūnai 8 Gražina Kondrotaitė Vytauto 1964 Krinčinas 9 Laimontas Kondrotas Vytauto 1963 Krinčinas 10 Dalia Kregždytė Romučio 1965 Žoliškis 11 Zita Krizonytė Broniaus 1965 Krinčinas 12 Sigitas Klovas Povilo 1964 13 Lida Letulytė Petro 1964 Peteliškiai 14 Rimantas Macijauskas Alberto 1964 Žvirgždė 15 Gražina Maziliauskaitė Arvido 1965 Ličiūnai 16 Alvida Mockūnaitė Česlovo 1965 Berklainiai 17 Rimantas Markevičius Vytauto 1965 Krinčinas 18 Sigitas Martinkus Antano 1965 Krinčinas 19 Gintaras Petkūnas Juozo 1965 Krinčinas 20 Regina Petronytė Vladislovo 1964 Valakai 21 Valerija Plevokaitė Juozapo 1965 Krinčinas 22 Kazimieras Razgevičius Antano 1964 Miežiūnai 23 Jūratė Rimkutė Pranciškaus 1965 Krinčinas 24 Virginijus Svėris Povilo 1965 Ličiūnai 25 Saulius Titas Antano 1965 Krinčinas 26 Liuda Triabaitė Alfonso 1965 Petriškiai 27 Liudas Triabas Alfonso 1965 Petriškiai 28 Alvydas Vadapalas Vytauto 1965 Berklainiai 29 Povilas Vadapalas Petro 1965 Daniliškiai 30 Vilija Vaičiūnaitė Geniaus 1965 Žvirgždė 1980 81 m m 8 klasės mokiniai 1 Gražina Balčiūnaitė Vytauto 1966 Peteliškių 2 Gražina Barkevičiūtė Povilo 1965 Doniliškio 3 Violeta Brazdžionytė Antano 1965 Krinčinas 4 Rolandas Dauparas Alfonso 1966 Berklainių 5 Gražina Gužėnaitė Juozo 1966 Berklainių 6 Vanda Grincevičiūtė Vytauto 1965 Ličiūnų 7 Alvydas Gudas Petro 1966 Vidubalos 8 Dalė Jatužytė Antano 1966 Ličiūnų 9 Jonas Januškevičius Stasio 1966 Užusienio 10 Regina Langaitė Antano 1966 Krinčinas 11 Milda Leščiūtė Jono 1963 Trajoniškio k 12 Juozas Mačiukas Juozo 1966 Aukštuolių k 13 Zigmas Majauskis Jono 1964 Krinčino vienk 14 Stasė Matulionytė Jono 1966 Ličiūnų 15 Aldona Mikelinskaitė Kazio 1965 Žadeikių k 16 Romas Mikolėnas Broniaus 1965 Užusienio 17 Vitalija Mikšytė Stepono 1966 Vidubala 18 Silva Murnikaitė Jono 1966 Berklainių 19 Laima Paslauskaitė Vladislavo 1966 Užusienio 20 Rima Subačiūtė Petro 1965 Krinčinas 21 Vidas Šedleckis Stanislavo 1966 Peteliškių k 22 Genovaitė Šimonytė Algirdo 1966 Krinčinas 23 Laimutis Šležas Jono 1966 Žvirgždės 24 Valentinas Tamošiūnas Benjamino 1965 Vidubala 25 Ginta Urbanaitė Petro 1965 Krinčinas 26 Laimis Vaivada Jono 1966 Užusienio 27 Valentinas Valiūnas Broniaus 1966 Krinčinas 28 Birutė Varzaitė Jono 1966 Krinčinas 29 Greta Vosylytė Jono 1965 Krinčinas 30 Lilija Žitlinskaitė Stasio 1966 Krinčinas 1981 82 m m 8 klasės moksleiviai 1 Danguolė Astrauskaitė Jono 1966 Ličiūnų 2 Almis Astrauskas Juozo 1967 Leliškių 3 Rimas Baltuška Stasio 1967 Paiešmenė 4 Saulius Barkevičius Povilo 1967 Daniliškių 5 Virginija Bieliauskaitė Petro 1966 Krinčinas 6 Rita Biliūnaitė Česlovo 1967 Ličiūnų 7 Saulius Barisas Antano 1967 Krinčinas 8 Vida Girštautaitė Jono 1966 Ličiūnų 9 Petras Gužėnas Juozo 1967 Berklainių 10 Vitalijus Janevičius Petro 1967 Vidubalos 11 Arvydas Jankauskas Zenono 1967 Papyvesių 12 Valdas Janušauskas Antano 1967 Ličiūnų 13 Virginija Juozalėnaitė Stasio 1967 Ličiūnų 14 Algis Kairys Stasio 1966 Žvirgždės 15 Antanas Kairys Antano 1967 Ličiūnų 16 Saulius Karčiauskas Antano 1967 Žvirgždės 17 Audrius Kavaliauskas Petro 1967 Ličiūnų 18 Gražina Klovaitė Povilo 1967 Užusienio 19 Rolandas Kripaitis Rimo 1967 Krinčinas 20 Rita Krizonytė Broniaus 1967 Ličiūnų 21 Paulius Luomonas Petro 1966 Užusienio 22 Saulius Luomonas Petro 1964 Užusienio 23 Dalia Mainonytė Stasio 1967 Ličiūnų 24 Stasys Maziliauskas Arvydo 1966 Ličiūnų 25 Rima Mažeikaitė Broniaus 1967 Peteliškių 26 Sigitas Paliulis Petro 1966 Ličiūnų 27 Virginija Petronytė Vlado 1967 Daniliškio 28 Bronislava Rūtaitė Broniaus 1967 Ličiūnų 29 Alvydas Sivickas Antano 1966 Užusienio Miežiūnų 30 Dalia Svėrytė Povilo 1966 Ličiūnų 31 Gražina Šimonytė Algio 1967 Krinčinas 32 Virginija Šukytė Juozo 1967 33 Uogelė Vaidas Apolinaro 1967 Krinčinas 34 Birutė Vadapalaitė Petro 1966 Daniliškio 35 Lina Valotkaitė Vyto 1966 Peteliškių 36 Audrius Vasiliūnas Povilo 1967 Paiešmenių 37 Kęstutis Zalensas Stasio 1966 Aukštuolių 38 Vilma Zazaitė Vytauto 1967 Krinčinas 39 Remigijus Vaitkevičius Alekso 1967 Ličiūnų 1982 83 m m 8 klasės moksleiviai 1 Almis Ostrauskas Jono 1968 Berklainiai 2 Daiva Berdešytė Algio 1968 Krinčinas 3 Gintaras Bieliauskas Petro 1968 Krinčinas 4 Sigita Braškaitė Stepono 1968 Krinčinas 5 Rita Brazaitytė Jono 1968 Trajoniškis 6 Rita Buckaitė Antano 1968 Krinčinas 7 Valdas Gaidelionis Petro 1968 Krinčino vienk 8 Raimondas Glinskis Povilo 1968 Krinčinas 9 Ričardas Glinskis Povilo 1968 Krinčinas 10 Rolandas Jasiukėnas Leono 1968 Berklainai 11 Vida Juzėnaitė Kazimiero 1967 Ličiūnai 12 Kazimieras Kairys Stasio 1968 Žvirgždė 13 Vitalija Kairytė Algirdo 1968 Daukniūnai 14 Kęstas Kavaliauskas Vytauto 1967 Ličiūnai 15 Kęstas Kazlauskas Juozo 1967 Daniliškis 16 Sigita Každailytė Vinco 1967 Miežiūnai 17 Ričardas Kripaitis Algimanto 1968 Krinčinas 18

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=85 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokytojai 1611 - 1944
  iki Edukacinės komisijos sukūrimo buvo galvojama kad mokykla klebono reikalas tai parapijine mokykla rūpinosi kunigas remiamas arba neremiamas valdos savininko arba kito turtingo žmogaus Kadangi Dimitras Kurpskis 1611 m fundacijoje įpareigojo kleboną rūpintis mokykla samdyti bakalaurą tai kunigas tą ir darė Pirmas man žinomas parapijinės Krinčino bakalauras buvo vargoninkas Jonas Jankevičius 1698 1699 Paskui juo buvo Mikalojus Burba 1701 1704 vėliau Pranciškus Robačevkis 1755 1764 Edukacinės komisijos laikais daraktoriumi direktor

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=82 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokytojai 1944-2015
  1975 1974 75 1975 1979 1975 1977 1975 76 1975 76 1976 1978 1976 77 1976 77 1977 1979 1977 2015 1977 1979 1977 1979 1978 79 1978 1981 1978 1983 1978 1985 1978 79 1978 79 1979 2015 1979 1984 1980 1983 1980 1982 1981 1990 1981 82 1982 83 1983 1987 1983 1985 1983 1986 1984 85 1984 2015 1984 85 1985 86 1985 2015 1985 1997 1985 86 1986 1989 1986 87 1987 1994 1987 2015 1987 1992 1988 2015 1989 90 1990 2014 1990 2001 2015 1991 92 1991 1996 1992 93 rugsėjo mėn 1992 2010 1992 1995 1992 1994 1993 2001 1995 96 1995 96 1995 96 1995 2015 1996 1998 1996 2002 1996 2010 1998 2015 1998 2012 1998 2015 1998 1999 2001 2002 1998 1999 2001 1999 2000 2000 2001 2000 2015 2001 2015 2000 2001 2001 2004 2001 2002 2011 2002 2003 2002 2003 2003 2007 2011 2014 2003 2004 2004 2015 2004 2005 2004 2004 2005 2009 2005 2006 2006 2006 2015 2007 2007 2012 2007 2010 2009 2015 2009 2010 2009 2014 2010 2011 2010 2010 2012 2010 2011 2010 2015 2010 2015 2011 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2012 2014 2014 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2016 1944 2015 m mokytojų sąrašas abėcėlės tvarka Abukavičienė Birutė 1959 1961 Abukavičius Vytautas 1959 1961 Abukavičiūtė Daina 1989 90 Abukevičienė Aida 2000 2001 Adomaitienė Danutė 1982 83 Ancijonienė V 1954 55 Angelienė Violeta 2004 2015 Aukščionis Leonidas 1981 82 Balčiauskienė Rasa 2015 2015 Baltušytė Milda 1953 54 Banaitytė Ona 1955 1963 Baniulienė Antanina 1971 72 Baniulis 1955 56 Baradinskaitė Sigita 1995 96 Baranauskas Vincas 1948 1950 Barauskaitė Paulina 1949 1951 Baronaitė Vanda 1955 1958 Bartašė Aurelija 2015 Braškienė Elena 2003 2007 2011 2014 Bėliakas 1954 55 Bėliakienė žr Kalininaitė Bieliauskaitė Uogelienė Genė 1977 2015 Bitinienė žr Jukonytė Braškaitė Julija 1977 1979 Brazdžionienė žr Stankevičiūtė Bulkytė Marija 1995 96 Buteikytė Regina 1948 1950 Butkevičius Algirdas 1960 61 Chraptavičienė žr Jurgaitytė Chraptavičienė Vida 2015 Čekanauskas Artūras 2001 2015 Čepukaitienė Vaclova 1978 1985 Čerkasaitė Aldona žr Valuntienė 1962 1965 Čiplytė Vinciūnienė Genovaitė 1948 1958 Čiulevičienė Emilija 1963 1972 Čiulevičius Jonas 1964 1972 Dambrauskienė Rita 1996 2002 Dičmonas Edmundas 1970 1978 Dičmonienė Irena 1970 1978 Dividzinskaitė Grudzinskienė Aldona 1966 2011 Donelienė Stasė 1978 79 Dubikaltytė Lina 1991 92 Federavičienė Pranė 1969 70 Federavičius Kostas 1969 1974 Filmanavičiūtė Ona žr Valotkienė 1950 1953 Gabriūnienė žr Naruševičienė Gaidelionienė žr Variakojytė Gailiūnaitė Edita 1992 1995 Gailiūnas Gailutis 1987 1994 Galskienė Valerija 1984 85 Gelažauskas Gintautas 1986 87 Gelažnykienė žr Valkiūnaitė Germanas Valdas 1999 2000 Getmantaitė Regina žr Jankauskaitė 1975 1977 Glinskytė Lijana 1995 96 Grigaliūnas 1950 51 Grudzinskas Aleksas 1948 49 Grudzinskienė žr Dividzinskaitė Gurbininkienė 1962 63 Ivanovas Valentinas 1985 86 Janeliūnienė žr Pikelytė Jankauskienė Regina žr Getmantaitė 1976 77 Jankevičius Juozas 1951 52 Jankevičiūtė Pocienė Marija 1963 1969 Janušienė Vilma 2011 2015 Jasilionytė A 1947 48 Jočytė Miglė 1969 70 Jovaišaitė Klimkevičienė Loreta 1980 1983 Jovaišienė Jūratė 1996 1998 Jozalėnas Jonas 1969 1982 Jukonytė Bitinienė

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=83 (2016-04-26)
  Open archived version from archive