archive-lt.com » LT » K » KRINCINOMOKYKLA.LT

Total: 116

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Apie Gulbinėnus
  nes remiasi XIX a istorikais Pirmieji Galminėnų kaimo gyventojai žinomi iš 1554 metų Upytės valsčiaus inventoriaus Pavardžių tada dar neturėjo todėl surašyti vardais ir tėvavardžiais 1 Jonas Daukšaitis 2 Macys Daukšaitis 3 Tamošius Dauneikaitis 4 Petrošius Dauneikaitis 5 Macys Dauneikaitis 6 Petras Meiliutaitis 7 Petras Dačaitis 8 Martynas Dacaitis 9 Rimkus Norkūnas 10 Butkus Doškonis 11 Jonas Doškonis 12 Motiejus Gavėnaitis ir kiti Iš 30 pamatuotų kaimui valakų 641 4 hektarų 1554 m paimta tebuvo 19 ir vienas paskirtas vaitui už vaitystę vaitas buvo Tamošius Dauneikos sūnus iš Galminėnų Dauneika dar turėjo suaugusius sūnus Petrošių Motiejų ir Martyną 1555 m dar 8 valakai buvo paimti dirbti o pora valakų nebuvo dirbama dar labai ilgai Galminėnai priklausė Galminėnų vaitijai kuri buvo sudaryta iš Bernaičių Vaišilių Jagaudžių Daučiškių ir Minėnų kaimų bei 22 valakų miško ir pievų Visa pamatuota ir paskirta Galminėnų vaitijai žemė apėmė 184 valakus arba 3934 hektarus Didelis plotas Galminėnų kaimo žemė po valakų reformos ribojosi su Bernaičių ir Daučiškių kaimų žeme o rėžių galais prasidėjo nuo Upytės upelio ir baigėsi prie Vaišilių kaimo valakų rėžių galo Žemė buvo gera tad ūkininkai kasmet mokėjo valdovui 111 lietuviškų grašių 1568 m liepos 2 d privilegija Žygimantas Augustas Galminėnus atidavė kunigaikščiui Andriejui Kurbskiui Jaroslaviškiui leno teise t y tol kol tas turės sūnų anūkų proanūkių ir t t Iš šios vaitijos Kurbskui buvo atiduoti ir Daučiškiai Minėnai Jagaudžiai bei gabalas miško Gi Vaišiliai ir Bernaičiai atiteko kunigaikščiui Krošinskiui Nors pagal to meto įstatymus Lietuvos Statutą valda buvo nedaloma bet Andriejaus sūnus Dimitras Mikalojus Kurpskis Jaroslaviškis Gulbinėnus užstatinėjo skolindamasis pinigų kol palengva juose įsigalėjo kiti žmonės Taip Daučiškius atidavė kaip kraitį tekindmas seserį Mariną už Mikalojaus Vizgirdos ir pan Paradoksas bet 1617 m Galminėnų kaimą ir dvarą valdantis Andrius Micevičius Jovida kelia bylą pačiam Dimitrui Kupskiui kad jo Jutiškių ir Stasiškių kaimo

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=93 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Apie Gulbinėnų mokyklą
  vieni iš kitų samdė daraktorių lankė rusišką liaudies mokyklą arba dažniausiai nesimokė iš viso Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikais 1918 1940 nuo 1920 m veikė pradžios mokykla Keturių skyrių Po karo 1945 m mokyklai atiteko Lietuvos kariuomenės generolo Kazio Ladygos dvaro kambariai 1961 m mokykla aštuonmetė tai yra reikėjo baigti pradžios mokyklą ir dar 4 a la progimnazijos klases Paskui prie dvaro pastatė tipinę mokyklą Iš dvaro mokykla galop išsikraustė tik

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=95 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Apie Gulbinėnų d.v.d.c.
  informacinių technologijų centras Centras turtingas ne tik vadove ir jos rėmėjais bet ir daiktais vaikai ne tik paruošia pamokas bet ir vakaroja prie kompiuterių televizoriaus augina raumenis treniruoklių kambaryje žaidžia tenisą geria arbatą kramto duoną ar sausainius Gera čia gulbinėniečiams O 2015 m spalio 10 d centras ir visa Gulbinėnų kaimo bendruomenė surengė didelę šventę View the embedded image gallery online at http www krincinomokykla lt index php option com

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=94 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Žmonės
  vaiko dienos centras Veiklos akimirkos Gulbinėnų d v d c Apie Gulbinėnus Apie Gulbinėnų mokyklą Gulbinėnų vaiko dienos centras Mokykla tai ne pastatas Mokykla tai idėja kuri sujungia vaikus jų tėvus ir mokytojus bendram darbui po vienu stogu uždengiančiu pastatą kurį ir vadiname mokykla Mokykla tai mokytojo ir mokinio sąjunga kurios prasmė šviestis ir šviesti Mokyklos praeitis Žmonės Mokiniai Mokytojai Direktoriai ir pavaduotojai Faktai Dokumentai Statistika Senos fotografijos Miestelio praeitis

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=77 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Faktai
  dienos centras Veiklos akimirkos Gulbinėnų d v d c Apie Gulbinėnus Apie Gulbinėnų mokyklą Gulbinėnų vaiko dienos centras 1611 m birželio 20 d kunigaikštis Dimitras Mikalojus Kurpskis Jaroslaviškis Vilniuje surašė ir patvirtino fundacijos aktą kuriam numatyta ir parapijinė Krinčino mokykla 1643 metų fundacijoje tą pakartojo Kelis šimtmečius mokykla veikė klebonijoje o vaikus mokė bakalauras kartu ir vargonininkas bei kantorius 1775 m Mokyklos praeitis Žmonės Faktai Dokumentai Statistika Senos fotografijos Miestelio

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=78 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Dokumentai
  šio rašto savo ranka antspaudą prispaudžiau taip pat pasinaudojau pagalba kai kurių kilmingų vyrų bei mano draugų kurie iš jų malonės man savo ranka pasirašė ir pasirūpino savo antspaudus prispausti būtent garbingasis maloningasis ponas Mar tynas Žagelis Vilniaus kanauninkas ir vyriausiasis oficiolas garbingasis ponas Kristoforas Zachovskis Vilniaus parapinės Šv Jono bažnyčios vi karas ir maloningieji ponai ponas Jonas Daumantas Siesickas Ukmer gės vėliavininkas ir Vilniaus pavaivadis ir ponas Jonas Buivila Jo švie siausiosios kilnybės dvariškis Rašyta ir išduota Vilniuje birželio dvidešimtąją tūkstantis šeši šimtai vie nuoliktais Viešpaties metais Demetrijus Nikolajus Kurpskis Jaroslauskis s ava r anka Martynas Mykolaitis Žagelis Vilniaus kanauninkas ir vyriausiasis ofi ciolas s ava r anka Kristoforas Zachovskis Vilniaus klebonas s ava r anka Jonas Siesickas Vilniaus pavaivadis 1 lapkričio 11 d 1643 metų fundaciją pateikiu 1790 metų nuorašą iš Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo knygų nes čia daug papildomų ir įdomių žinių Akt Funduszu na Kośćioł Kryniczynski w Pow Uptt położony przez Demetryusza Mikołaja Kurpskiego Jarosławskiego Podkomor zeg o Uptt Uczynionego Roku Tysiąć Siedmsett Dziewiędziesiątego Miesiąca Oktobra Dwodzie stego Pierwszego Dnia Przed Nami Sędziami na Trybunał Głowny WXL Comp ositi Judicii z Trybunału Koła Ziemskiego y z Kapituł zebranemi y aktualnie w Mieś cie JKMsc Wilnie zasiadaiącemi y sądzącemi stawaiąc Obecnie Patron WJP Stanisław Orłowski Mostownik Wileński Fundusz przez Demetry usza Mikołaia Kurpskiego Jarosławskiego na Kościoł Kryniczynski w Powiecie Upitt Sytuowany uczyniony do Akt podał którego brzmienie ie Œ t następiuące In NOMINE DOMINI AMEN Quoniam ea quæ in humanis aguntur fa cile ad oblivionem deveniunt nisi apicibus literarum et testimonio scrip turarum consignentur et connotentur Proinde ego Nicolaus Demetrius Jarosławski Kurpski Succamerarius Districtus Upitensis habens in bo nis meis feudalibus Kryniczyn nuncupatis ecclesiam parochialem erec tam et nec dum villa dote provisam volens eam certis et fixis locupleta re bonis et id posteritati meæ ad notitiam deducere per præsentes hasce meas universis et singulis Significo quia accensus Zelo Dei tantoque Di vino Spiramine et volens pijs operibus peccata mea re dimere gratus beneficiorum Dei præpotentis de expresso puro ac libero consensu Se renissimi Regis Vladislai Domini mei clementissimi in oppido meo feu dali Kryniczyn mihi a Ser enissi mo Rege Sigismundo Augusto primo adhice ante unionem certis et iustis ex causis videlicet pro Jarosłaviensi Patria collato cultum Divinum promovendum et Religionem Sanctam Catolicam Romanam propagan dam Ecclesiam Parochialem sub titulo Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum erigo ad eamque areas cum tota Circumferencia Cæmeterij domus Parohialis et scholæ una cum hortis duobus ad eas attinentibus assigno et dono ad quam etiam et duos oppi danos meos Krynicenses homines laboriosos unum nomine Laurentium Gaudenum et alterum Woyciusz Grytononis Snarskielis cum tota eorum domestica familia filiisque et filiabus una cum hortis eorum et cum quarta parte mansi agri fertilis unum quemque illorum computando In super et duos mansos agri pro usu et necessitate Parochi in eodem oppi do meo Kryniczynensi perpetuo et in eorum inscribo et incorporo Vi num etiam et Ceram ad Missas peragendas de curia mea Kryniczynensi iuxta exigentiam temporum eviterne danda assigno et ut decentius et ho nestius Parohus et Bacalaureus ceterique ministri et servitores dictæ Ec clesiæ ad eam residentes vivant de eodem consensu et facultate Serenis simi Regis fundo et inscribo ad eandam Eccl esi am meam Parochialem Kryniczynensem villam meam cum duodecim Mansis agri Sznuksztelle nuncupat am mihi hæreditarie feudaliter subiectam cum omnibus eius Collonis subditis oneribus et Laboribus agrisque cultis et incultis Gais Nemoribus Silvis pratis Pascuis Stagnis rivis et rivulis et in univer sum cum omnibus emolumentis proventibus et pertinentiis ita late longe et circumferentialiter prout dicta villa ab antiquo in suis limitibus et gra nitiebus existebat nihil prose et Successoribus meis in ea iuris et dominii in perpetuum reservan do vigore huius meæ fundationis tenebitur et obligatus manebit Parochus omnibus diebus D omi nicis et Festis per Annum Sacrum Cantatum celebrare Feria vero quarta pro fundatore lec tum et feria Sexta pro defunctis in eorum expedire et Bacalaureu m seu Cantorem pro informanda iuventute fovere qui quidem Cantor etiam in testamento meo peculiarem victus Sui provisionem cantam habebit In cuius rei maiorem fidem præsentes manu mea subscriptas sigillo meo consignavi usus opera nonnullorum Illustrium et Magnificorum Domi noru m Amicoru m meorum qui ex sua in me benevolentia supra scrip te fundationis meæ literis manus suas subscripserunt et Sigilla apponi curaverunt nempe Illustris et Ad modu m R everendus D omin us Al bertus Żabiński Decanus et Off icia lis Generalis Vilnen sis Protonota rius Apostolicus Magnificus ac Generosus Dominus Andreas Kurpski Jarosławski Rotmaister S acre R egiæ M aiesta tis Magnificus ac Ge nerosus Dominus Paulus Marcinkiewicz vicejudex Upiten sis et Magni ficus ac Generosus Dominus Petrus Podlecki Pocillator Vilcomirien sis Datum Vilnæ die Vigesima Mensis Novembris Anno Domini Millesimo Sexcentessimo quadragesimo tertio U takowego Dokumentu fundaciinego na Pargaminie pisanego maiącego Cztery Pieczęcie w Puszkach drewnianych na Sznurze Jedwabnym za wieszone Podpisy ręk tak Samego fundatora iakoteż Pieczętarzów temi wyrażaięsię słowy Demetrius Nicolaus Kurpski Jarosławski Succamera rius Districtus Upitensis m p U Œ tnie Proszony Pieczętarz od Osoby wyż pomienioney Andrzey Kurpski Jarosławski Ręką Swą Uti requisi tus ad hanc Subscriptionem et Obsigillationem Albertus Żabiński Deca nus et Oficialis Generalis Vilnensis Proto Notarius Sancte Lede Apos toll Paulus Marcinkiewicz vice Judex Districtus Upitensis U Œ tnie pro szony Pieczętarz od Osoby wyżey mianowaney Piotr Pod lecki Podcza szy Wiłłkomir ręką swoią Na boku zaś takowego Dokumentu fundu szowego Suscepta Przyznania tak się wyraza Anno Domini Mille Œ simo Sexcentesimo Quadragesimo Tertio die Vigesima Sexta Mensis Novem bris Generosus Nicolaus Kurpski Jarosławski Succamerarius Upitensis Districtus Nunc Suam fundationem personaliter Constitutus recognovite Albrycht Stani Œ ław Radziwiłł Can m p Podany za tym takowy Doku ment funduszowy przez wyrażonego w górze Patrona ad Acta Trybunalu Głł o WXL Com Jud ie Œ t do Xiąg tegoz Sądu Spraw wieczystych przy ięty y zapisany Bernard Siwicki Marszałek Jan Brunnow Pisarz Tłł Głł WXLtt Thoma Œ z Serafinnik Kra Œ sowski Regent VERTIMAS Upytės pakamario Demetrijaus Mikalojaus Kurpskio Krinčino bažny čios esančios Upytės paviete fundacijos aktas Tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimtais metais spalio dvidešimt pir

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=79 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Statistika
  septynmetė 1953 1954 septynmetė 1954 1955 septynmetė 1955 1956 153 25 septynmetė 1956 1957 155 12 septynmetė 1957 1958 176 26 vidurinė 8 kl į 9 1958 1959 190 15 vidurinė 9 kl 1959 1960 11 iš 26 aštuonmetė 1960 1961 184 15 aštuonmetė 1961 1962 169 25 aštuonmetė 1962 1963 163 23 aštuonmetė 1963 1964 174 21 aštuonmetė 1964 1965 183 19 aštuonmetė 1965 1966 178 8 aštuonmetė 1966 1967 191 29 aštuonmetė 1967 1968 178 19 aštuonmetė 1968 1969 189 34 aštuonmetė 1969 1970 183 19 aštuonmetė 1970 1971 210 22 aštuonmetė 1971 1972 205 23 aštuonmetė 1972 1973 37 aštuonmetė 1973 1974 202 26 aštuonmetė 1974 1975 237 18 aštuonmetė 1975 1976 252 28 aštuonmetė 1976 1977 259 29 aštuonmetė 1977 1978 258 35 aštuonmetė 1978 1979 272 45 aštuonmetė 1979 1980 241 30 aštuonmetė 1980 1981 224 30 aštuonmetė 1981 1982 209 39 aštuonmetė 1982 1983 186 35 aštuonmetė 1983 1984 169 26 aštuonmetė 1984 1985 166 27 aštuonmetė 1985 1986 153 26 aštuonmetė 1986 1987 141 11 nepilna vid 9 kl 1987 1988 138 20 nepilna vid 9 kl 1988 1989 136 21 devynmetė 1989 1990 121 13 devynmetė 1990 1991 131 16 devynmetė 1991 1992 120 16 devynmetė 1992 1993 104 9 devynmetė 1993 1994 111 6 pagrindinė 9 kl 1994 1995 119 11 pagrindinė 9 kl 1995 1996 126 9 pagrindinė 9 kl 1996 1997 129 5 pagrindinė 9 kl 1997 1998 130 9 pagrindinė 9 kl 1998 1999 143 8 pagrindinė 9 kl 1999 2000 142 8 pagrindinė 10 kl 2000 2001 147 8 pagrindinė 10 kl 2001 2002 152 10 pagrindinė 10 kl 2002 2003 147 13 pagrindinė 10 kl 2003 2004 137 12 pagrindinė 10 kl 2004 2005 138 8 pagrindinė 10 kl 2005 2006 137 10 pagrindinė 10 kl

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=81 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Senos fotografijos
  Įsimintinos datos Mokinių elgesio taisyklės Krinčino d v d c Krinčino vaiko dienos centras Veiklos akimirkos Gulbinėnų d v d c Apie Gulbinėnus Apie Gulbinėnų mokyklą Gulbinėnų vaiko dienos centras Senos fotografijos tai praeities veidrodis Jos baltai juodos Ne spalvotos prie kokių dabar žmonės pripratę Mokyklos praeitis Žmonės Faktai Dokumentai Statistika Senos fotografijos Mokiniai Mokytojai Direktoriai Mokykla Miestelio praeitis Miestelis Bažnyčia Dvaras Kaimai Nuorodos Švietimo ir mokslo ministerija NMVA Pasvalys

  Original URL path: http://www.krincinomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=86 (2016-04-26)
  Open archived version from archive