archive-lt.com » LT » L » LIETUVOSREGIONAI.LT

Total: 444

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • vertinimo kriterijai 5 lentelė Numatomų sukurti produktų siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių suvestinė 6 lentelė Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones pamečiui 7 lentelė Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones kaupiamuoju būdu 8 lentelė Veiklų grupių suvestinė PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 1 lentelė Efekto vertinimo kriterijai 2 lentelė Rezultato vertinimo kriterijai 3 lentelė Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas 4 lentelė Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais 5 lentelė Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu 6 lentelė Vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodai dalyvaujančios institucijos ir duomenų šaltiniai 7 lentelė Visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės Klaipėdos regiono 2014 2020 m plėtros plano įgyvendinimo stebėsena Klaipėdos regiono 2014 2020 m plėtros plano įgyvendinimo 2015 m ataskaita Rengiamas Klaipėdos regiono 2014 2020 metų plėtros planas Kviečiame aptarti Klaipėdos regiono 2014 2020 metų plėtros plano projektą Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities skyrius rengia Klaipėdos regiono 2014 2020 metų plėtros plano projektą Dokumentas yra rengiamas vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo Žin 2000 Nr 66 1987 8 straipsniu ir Vidaus reikalų ministro 2011 m rugsėjo 23 d įsakymu Nr 1V 706 patvirtinta Regionų plėtros planų rengimo metodika Plano struktūrą sudarys šios dalys 1 Įvadas 2 Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys 3 Klaipėdos regiono plėtros strategija 4 Priemonių planas 5 Plano įgyvendinimo stebėsena Viešai diskusijai pateikiame 2 ąją dalį Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys ir 3 ąją dalį Klaipėdos regiono plėtros strategija Kviečiame darbo grupės atstovus socialinius ekonominius partnerius bei visus suinteresuotus asmenis aktyviai dalyvauti viešame aptarime ir pareikšti savo nuomonę dėl rengiamo plano projekto Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti el paštu klaipeda rps vrm lt arba faks 8 46 312 940 iki 2013 m sausio 31 d Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti Teikiančio asmens vardą pavardę arba juridinio asmens pavadinimą Motyvus kuriais grindžiami pasiūlymai ir pastabos Klaipėdos regiono 2014 2020 metų plėtros plano projektas viešam svarstymui Klaipėdos regiono 2014 2020 metų plėtros plano strategijos projektas įvertinus viešojo svarstymo metu gautus pasiūlymus Rengiamo Klaipėdos regiono 2014 2020 metų plėtros plano strategija kuriai pritarta 2015 m birželio 10 d vykusio Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžio metu Klaipėdos regiono 2007 2013 metų plėtros planas atnaujintas 2011 12 14 sprendimu Nr 51 3S 66 Klaipėdos regiono 2007 2013 metų plėtros planas pakeistas Klaipėdos regiono 2007 2013 metų plėtros plano įgyvendinimo stebėsena Klaipėdos regiono plėtros 2007 2013 metų plano įgyvendinimo stebėsena Klaipėdos regiono 2007 2013 metų plėtros planas toliau plėtros planas patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2008 m rugsėjo 25 d sprendimu Nr 6 1 6 18 4 Plėtros planas atnaujintas 2011 m gruodžio 14 sprendimu Nr 51 3S 66 Plėtros plano stebėsena vykdoma pagal plėtros plano priemonių vykdytojų pateiktus duomenis Siekiant surinkti informaciją apie plėtros plano priemonių įgyvendinimo rezultatus būklę buvo apklaustos Klaipėdos regiono savivaldybės Klaipėdos regiono sveikatos priežiūros įstaigos VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra Klaipėdos Universitetas Tarptautinis Palangos oro uostas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija asociacija Baltijos slėnis Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė Klaipėdos regiono 2007

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-pletros-planas-188;64;71.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive • Tauragės regiono naujienos Telšių apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Telšių regiono projektų įgyvendinimas Telšių regiono naujienos Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa Utenos apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Utenos regiono plėtros 2014 2020 metams planas Galimybių studija Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Utenos regiono projektų įgyvendinimas Projektų įgyvendinimo naujienos Utenos regiono naujienos Vilniaus apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Planavimo dokumentai Atliekų tvarkymas Vilniaus apskrites bendrasis planas Vilniaus miesto ITVP Vilniaus regiono ITVP Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Vilniaus regiono projektų įgyvendinimas Vilniaus regiono naujienos Periodinės apžvalgos Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Projektinių pasiūlymų pateikimo Klaipėdos regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Klaipėdos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarka Projektinių pasiūlymų pateikimo Klaipėdos regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Klaipėdos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos aprašas patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2008 m rugpjūčio 1 d sprendimu Nr 6 1 5 18 4 pakeistas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2008 m gruodžio 19 d sprendimu Nr 6 1 11 18 4 2010 m balandžio 29 d sprendimu Nr 6 1 18 18 4 2010 m spalio 6 d sprendimu Nr 6 1 44 18 4 2011 m vasario 17 d sprendimu Nr 51 3VL 10 2011 m balandžio 5 d sprendimu Nr 51 3S 3 Aktuali redakcija Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m balandžio 17 d nutarimu Nr 352 Žin 2008 Nr 48 1778 2009 Nr 22 853 2010 Nr 69 3446 2011 Nr 105 4943 Aktuali redakcija Metodinės rekomendacijos dėl projektinio pasiūlymo regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti formos pildymo Aktuali redakcija Rekomenduojami Europos Sąjungos 2007 2013 m struktūrinės paramos paskirstymo regione kriterijai 2008 m rugpjūčio 1 d sprendimas Nr 6 1 5 18 4 Dėl projektinių pasiūlymų pateikimo Klaipėdos regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Klaipėdos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos aprašo patvirtinimo ir darbo grupių sudarymo 1 priedas 2008 m rugsėjo 25 d sprendimas Nr 6 1 7 18 4 Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų skirtų Klaipėdos regiono projektams įgyvendinti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones Viešosios paskirties pastatų renovavimas regionų lygiu ir Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra planavimo 2008 m rugsėjo 25 d sprendimas Nr 6 1 8 18 4 Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų skirtų Klaipėdos regiono projektams įgyvendinti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra planavimo 2009 m vasario 11 d sprendimas Nr 6 1 4 18 4 Dėl Europos Sąjungos fondų paramos regiono projektams planavimo pagal 2007 2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones VP3 1 4 AM 04 R Vandens telkinių būklės gerinimas VP3 1 4 AM 06 R Praeityje užterštų

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-projektu-sarasu-sudarymo-tvarkos-189;64;72.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • 09 sprendimu Nr 51 3S 22 2016 02 08 sprendimu Nr 51 3S 13 Aktuali redakcija VP1 4 2 VRM 02 R 34 Regioninės plėtros tobulinimas regionų plėtros planai savivaldybių ilgalaikiai trumpalaikiai strateginiai plėtros planai rezervinių projektų sąrašas 2011 2013 m patvirtintas 2011 12 14 sprendimu Nr 51 3S 74 Pripažintas netekusiu galios 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 6 VP1 4 2 VRM 02 R 35 Regioninės plėtros tobulinimas regionų plėtros planai savivaldybių ilgalaikiai trumpalaikiai strateginiai plėtros planai rezervinių projektų sąrašas 2011 2013 m patvirtintas 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 27 pakeistas 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 28 2013 06 25 sprendimu Nr 51 3S 38 Pripažintas netekusiu galios 2013 06 25 sprendimu Nr 51 3S 39 VP1 4 2 VRM 04 R Teritorijų planavimas VP1 4 2 VRM 04 R 31 Teritorijų planavimas 2007 2010 m patvirtintas 2009 07 31 sprendimu Nr 6 1 24 18 4 pakeistas 2009 12 23 sprendimu Nr 6 1 50 18 4 2010 04 29 sprendimu Nr 6 1 21 18 4 2010 12 13 sprendimu Nr 6 1 62 18 4 2011 08 22 sprendimu Nr 51 3S 43 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 8 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 61 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 84 2012 12 21 sprendimu Nr 51 3S 87 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 30 2013 11 11 sprendimu Nr 51 3S 59 2014 06 19 sprendimu Nr 51 3S 17 2014 09 09 sprendimu Nr 51 3S 20 2015 08 31 sprendimu Nr 51 3S 17 2016 03 31 sprendimu Nr 51 3S 25 Aktuali redakcija VP1 4 2 VRM 04 R 32 Teritorijų planavimas 2011 2013 m patvirtintas 2010 12 13 sprendimu Nr 6 1 61 18 4 pakeistas 2011 03 08 sprendimu Nr 51 3VL 21 2011 04 05 sprendimu Nr 51 3S 12 2011 10 28 sprendimu Nr 51 3S 57 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 9 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 61 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 84 2012 12 21 sprendimu Nr 51 3S 87 2013 01 28 sprendimu Nr 51 3S 1 2013 04 08 sprendimu Nr 51 3S 16 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 31 2013 07 09 sprendimu Nr 51 3S 44 2013 09 26 sprendimu Nr 51 3S 49 2013 11 11 sprendimu Nr 51 3S 58 2014 03 04 sprendimu Nr 51 3S 6 2015 08 31 sprendimu Nr 51 3S 18 2016 03 31 sprendimu Nr 51 3S 26 Aktuali redakcija VP1 4 2 VRM 04 R 33 Teritorijų planavimas rezervinių projektų sąrašas 2011 2013 m patvirtintas 2010 12 31 sprendimu Nr 6 1 61 18 4 pakeistas 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 79 18 4 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 9 2012 06 18 sprendimu Nr 51 3S 46 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 61 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 84 2012 12 21 sprendimu Nr 51 3S 87 2013 02 11 sprendimu Nr 51 3S 11 2013 04 16 sprendimu Nr 51 3S 16 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 30 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 31 2013 07 09 sprendimu Nr 51 3S 44 Aktuali redakcija EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA VP2 3 1 IVPK 05 R Elektroninė demokratija regionai VP2 3 1 IVPK 05 R 31 Elektroninė demokratija regionai 2007 2013 m patvirtintas 2009 06 25 sprendimu Nr 6 1 18 18 4 pakeistas 2013 06 26 sprendimu Nr 51 3S 56 Aktuali redakcija VP2 4 4 SM 02 R Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra VP2 4 4 SM 02 R 33 Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra 2007 2013 m patvirtintas 2009 02 11 sprendimu Nr 6 1 3 18 4 pakeistas 2009 04 08 sprendimu Nr 6 1 9 18 4 negalioja 2009 05 28 sprendimu Nr 6 1 16 18 4 negalioja 2009 06 25 sprendimu Nr 6 1 22 18 4 2009 07 31 sprendimu Nr 6 1 23 18 4 2009 08 25 sprendimu Nr 6 1 33 18 4 2009 11 27 sprendimu Nr 6 1 47 18 4 2010 01 29 sprendimu Nr 6 1 1 18 4 2010 03 15 sprendimu Nr 6 1 12 18 4 2010 04 29 sprendimu Nr 6 1 22 18 4 2010 06 14 sprendimu Nr 6 1 28 18 4 2010 08 26 sprendimu Nr 6 1 31 18 4 2010 11 23 sprendimu Nr 6 1 56 18 4 2011 01 28 sprendimu Nr 51 3VL 3 2011 04 05 sprendimu Nr 51 3S 7 2011 05 04 sprendimu Nr 51 3S 15 2011 06 23 sprendimu Nr 51 3S 27 2011 08 22 sprendimu Nr 51 3S 42 2011 10 28 sprendimu Nr 51 3S 56 2011 11 30 sprendimu Nr 51 3S 59 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 12 2012 02 07 sprendimu Nr 51 3S 15 2012 02 28 sprendimu Nr 51 3S 19 2012 04 05 sprendimu Nr 51 3S 29 2012 08 01 sprendimu Nr 51 3S 53 nauja redakcija 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 60 2012 12 21 sprendimu Nr 51 3S 89 2013 02 11 sprendimu Nr 51 3S 6 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 22 2013 09 26 Nr 51 3S 48 2013 12 16 sprendimu Nr 51 3S 77 2014 04 15 sprendimu Nr 51 3S 9 2014 05 20 sprendimu Nr 51 3S 10 2014 07 10 sprendimu Nr 51 3S 19 2015 03 31 sprendimu Nr 51 3S 5 2016 02 08 sprendimu Nr 51 3S 14 Aktuali redakcija VP2 4 4 SM 02 R 34 Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra rezervinių projektų sąrašas 2007 2013 m patvirtintas 2009 02 11 sprendimu Nr 6 1 3 18 4 pakeistas 2009 07 31 sprendimu Nr 6 1 23 18 4 2009 08 25 sprendimu Nr 6 1 33 18 4 2010 06 14 sprendimu Nr 6 1 28 18 4 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 63 18 4 2011 01 28 sprendimu Nr 51 3VL 3 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 12 2012 02 07 sprendimu Nr 51 3S 15 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 60 2012 12 21 sprendimu Nr 51 3S 89 2013 02 11 sprendimu Nr 51 3S 6 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 22 Aktuali redakcija SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA VP3 1 1 VRM 02 R Probleminių teritorijų plėtra VP3 1 1 VRM 02 R 31 Probleminių teritorijų plėtra 2007 2010 m patvirtintas 2009 04 08 sprendimu Nr 6 1 8 18 4 pakeistas 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 66 18 4 2011 04 05 sprendimu Nr 51 3S 9 2013 09 26 sprendimu Nr 51 3S 52 2015 03 31 sprendimu Nr 51 3S 6 Aktuali redakcija VP3 1 1 VRM 02 R 32 Probleminių teritorijų plėtra 2011 2013 m patvirtintas 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 67 18 4 pakeistas 2011 04 05 sprendimu Nr 51 3S 10 2011 05 26 sprendimu Nr 51 3S 16 2011 10 14 sprendimu Nr 51 3S 51 2011 12 14 sprendimu Nr 51 3S 69 2013 09 26 sprendimu Nr 51 3S 53 2015 02 27 sprendimu Nr 51 3S 4 2015 03 31 sprendimu Nr 51 3S 7 2015 09 11 sprendimu Nr 51 3S 19 Aktuali redakcija VP3 1 1 VRM 02 R 33 Probleminių teritorijų plėtra 2007 2013 m rezervinių projektų sąrašas 2007 2013 m patvirtintas 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 67 18 4 pakeistas 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 65 Aktuali redakcija VP3 1 1 VRM 03 R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą VP3 1 1 VRM 03 R 31 Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 2007 2010 m patvirtintas 2009 10 20 sprendimu Nr 6 1 37 18 4 pakeistas 2009 12 23 sprendimu Nr 6 1 55 18 4 2010 03 03 sprendimu Nr 6 1 10 18 4 2010 08 26 sprendimu Nr 6 1 37 18 4 2010 11 23 sprendimu Nr 6 1 57 18 4 2011 12 14 sprendimu Nr 51 3S 72 2012 06 18 sprendimu Nr 51 3S 47 2013 04 08 sprendimu Nr 51 3S 15 2015 06 11 sprendimu Nr 51 3S 12 Aktuali redakcija VP3 1 1 VRM 03 R 32 Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 2011 2013 m patvirtintas 2010 11 23 sprendimu Nr 6 1 59 18 4 pakeistas 2011 04 29 sprendimu Nr 51 3S 14 2011 12 14 sprendimu Nr 51 3S 73 2012 05 15 sprendimu Nr 51 3S 36 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 63 2012 09 27 sprendimu Nr 51 3S 71 2013 02 11 sprendimu Nr 51 3S 10 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 33 2014 06 19 sprendimu Nr 51 3S 16 2014 12 19 sprendimu Nr 51 3S 34 2015 06 11 sprendimu Nr 51 3S 12 2015 09 11 sprendimu Nr 51 3S 20 Aktuali redakcija VP3 1 1 VRM 03 R 33 Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą rezervinių projektų sąrašas 2011 2013 m patvirtintas 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 80 18 4 pakeistas 2012 06 18 sprendimu Nr 51 3S 48 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 64 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 81 Aktuali redakcija VP3 1 1 VRM 04 R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas VP3 1 1 VRM 04 R 31 Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas 2007 2010 m patvirtintas 2009 07 31 sprendimu Nr 6 1 28 18 4 Aktuali redakcija VP3 1 1 VRM 04 R 32 Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas 2011 2013 m patvirtintas 2010 10 20 sprendimu Nr 6 1 49 18 4 pakeistas 2011 12 02 sprendimu Nr 51 3S 61 Pripažintas netekusiu galios Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2012 m gegužės 15 d sprendimu Nr 51 3S 37 VP3 1 2 VRM 01 R Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas VP3 1 2 VRM 01 R 31 Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas 2007 2013 m patvirtintas 2009 05 28 sprendimu Nr 6 1 15 18 4 pakeistas 2009 08 25 sprendimu Nr 6 1 32 18 4 2009 10 20 sprendimu Nr 6 1 46 18 4 2009 12 23 sprendimu Nr 6 1 53 18 4 2010 02 23 sprendimu Nr 6 1 2 18 4 2010 03 03 sprendimu Nr 6 1 6 18 4 2010 06 14 sprendimu Nr 6 1 27 18 4 2010 08 26 sprendimu Nr 6 1 39 18 4 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 73 18 4 2011 12 14 sprendimu Nr 51 3S 67 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 1 2012 05 15 sprendimu Nr 51 3S 35 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 76 2013 02 11 sprendimu Nr 51 3S 9 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 25 2013 09 26 sprendimu Nr 51 3S 50 2013 11 11 sprendimu Nr 51 3S 60 2013 12 16 sprendimu Nr 51 3S 74 2014 03 04 sprendimu Nr 51 3S 5 2014 03 21 sprendimu Nr 51 3S 7 2014 09 09 sprendimu Nr 51 3S 23 2015 02 17 sprendimo Nr 51 3S 2 redakcija pakeistas 2015 04 03 sprendimu Nr 51 3S 8 2016 02 08 sprendimu Nr 51 3S 11 Aktuali redakcija VP3 1 2 VRM 01 R 32 Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas rezervinių projektų sąrašas 2007 2013 m patvirtintas 2010 03 03 sprendimu Nr 6 1 6 18 4 pakeistas 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 74 18 4 2011 12 14 sprendimu Nr 51 3S 68 2012 05 15 sprendimu Nr 51 3S 34 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 74 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 75 Aktuali redakcija VP3 1 3 ŪM 05 R Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose VP3 1 3 ŪM 05 R 31 Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose 2007 2013 m patvirtintas 2009 05 28 sprendimu Nr 6 1 14 18 4 pakeistas 2009 07 31 sprendimu Nr 6 1 29 18 4 2009 10 20 sprendimu Nr 6 1 40 18 4 2009 12 23 sprendimu Nr 6 1 54 18 4 2010 03 23 sprendimu Nr 6 1 14 18 4 2010 06 14 sprendimu Nr 6 1 24 18 4 2010 08 26 sprendimu Nr 6 1 35 18 4 2010 11 23 sprendimu Nr 6 1 58 18 4 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 71 18 4 2011 01 28 sprendimu Nr 51 3VL 2 2011 06 23 sprendimu Nr 51 3S 25 2011 08 22 sprendimu Nr 51 3S 41 2011 11 30 sprendimu Nr 51 3S 60 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 4 2012 03 26 sprendimu Nr 51 3S 22 2012 04 05 sprendimu Nr 51 3S 28 2012 08 01 sprendimu Nr 51 3S 52 2012 10 01 sprendimu Nr 51 3S 72 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 73 2013 05 17 sprendimu Nr 51 3S 20 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 26 2013 12 16 sprendimu Nr 51 3S 71 2014 04 15 sprendimu Nr 51 3S 8 2015 12 16 sprendimu Nr 51 3S 26 Aktuali redakcija VP3 1 3 ŪM 05 R 32 Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose rezervinių projektų sąrašas 2007 2013 m patvirtintas 2009 10 20 sprendimu Nr 6 1 40 18 4 pakeistas 2010 06 14 sprendimu Nr 6 1 24 18 4 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 72 18 4 2011 06 23 sprendimu Nr 51 3S 24 2011 12 14 sprendimu Nr 51 3S 71 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 3 2012 04 05 sprendimu Nr 51 3S 27 2013 05 17 sprendimu Nr 51 3S 18 2013 05 17 sprendimu Nr 51 3S 19 Aktuali redakcija VP3 1 4 AM 04 R Vandens telkinių būklės gerinimas VP3 1 4 AM 04 R 31 Vandens telkinių būklės gerinimas 2007 2013 m patvirtintas 2009 05 28 sprendimu Nr 6 1 12 18 4 pakeistas 2009 12 23 sprendimu Nr 6 1 49 18 4 2010 08 26 sprendimu Nr 6 1 33 18 4 2011 06 23 sprendimu Nr 51 3S 23 2011 07 29 sprendimu Nr 51 3S 34 2011 10 14 sprendimu Nr 51 3S 52 2012 02 07 sprendimu Nr 51 3S 17 2012 02 20 sprendimu Nr 51 3S 18 2012 03 09 sprendimu Nr 51 3S 21 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 57 2013 06 13 sprendimu Nr 51 3S 23 2013 07 25 sprendimu Nr 51 3S 45 2014 03 04 sprendimu Nr 51 3S 3 2014 11 18 sprendimu Nr 51 3S 30 Aktuali redakcija VP3 1 4 AM 04 R 32 Vandens telkinių būklės gerinimas rezervinių projektų sąrašas 2007 2013 m patvirtintas 2009 05 28 sprendimu Nr 6 1 12 18 4 pakeistas 2009 12 23 sprendimu Nr 6 1 49 18 4 2010 08 26 sprendimu Nr 6 1 33 18 4 2011 06 23 sprendimu Nr 51 3S 23 2011 07 25 sprendimu Nr 51 3S 30 2011 10 14 sprendimu Nr 51 3S 52 2012 02 20 sprendimu Nr 51 3S 18 Aktuali redakcija VP3 1 4 AM 06 R Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas VP3 1 4 AM 06 R 31 Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas rezervinių projektų sąrašas 2007 2010 m patvirtintas 2010 12 02 sprendimu Nr 6 1 60 18 4 Aktuali redakcija VP3 1 4 AM 06 R 32 Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas projektų sąrašas 2011 2013 m patvirtintas 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 2 pakeistas 2012 04 05 sprendimu Nr 51 3S 30 2012 04 18 sprendimu Nr 51 3S 31 2012 05 03 sprendimu Nr 51 3S 33 2012 11 19 sprendimu Nr 51 3S 79 2014 03 04 sprendimu Nr 51 3S 4 Aktuali redakcija VP3 1 4 AM 06 R 33 Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas rezervinių projektų sąrašas 2011 2013 m patvirtintas 2012 01 27 sprendimu Nr 51 3S 2 Pripažintas netekusiu galios 2012 04 05 sprendimu Nr 51 3S 30 VP3 2 1 SAM 08 R Psichikos dienos stacionarų centrų įkūrimas VP3 2 1 SAM 08 R 31 Psichikos dienos stacionarų centrų įkūrimas 2007 2013 m patvirtintas 2009 07 31 sprendimu Nr 6 1 25 18 4 pakeistas 2009 10 20 sprendimu Nr 6 1 44 18 4 2009 12 23 sprendimu Nr 6 1 52 18 4 2010 04 07 sprendimu Nr 6 1 15 18 4 2010 06 18 sprendimu Nr 6 1 29 18 4 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 68 18 4 2013 09 26 sprendimu Nr 51 3S 55 Aktuali redakcija VP3 2 1 SAM 09 R Krizių intervencijos centrų įkūrimas VP3 2 1 SAM 09 R 31 Krizių intervencijos centrų įkūrimas 2007 2013 m patvirtintas 2009 07 31 sprendimu Nr 6 1 26 18 4 pakeistas 2009 10 20 sprendimu Nr 6 1 45 18 4 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 76 18 4 2013 02 11 sprendimu Nr 51 3S 8 Aktuali redakcija VP3 2 1 SAM 11 R Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra VP3 2 1 SAM 11 R 31 Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra 2007 2013 m patvirtintas 2009 10 20 sprendimu Nr 6 1 42 18 4 pakeistas 2010 03 03 sprendimu Nr 6 1 9 18 4 2010 03 15 sprendimu Nr 6 1 11 18 4 2010 04 12 sprendimu Nr 6 1 16 18 4 2010 08 26 sprendimu Nr 6 1 41 18 4 2010 12 27 sprendimu Nr 6 1 77 18 4 2012 09 21 sprendimu Nr 51 3S 58 2013 04 08 sprendimu Nr 51 3S 13 Aktuali redakcija VP3 2 2

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-projektu-sarasai-190;64;73.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • restauravimo darbai vyko nuo 2012 metų A Brako dailės mokyklos pastatų kompleksą sudaro buvęs Rumpiškės dvaro gyvenamasis pastatas pastarąjį kartą perstatytas XX amžiaus pradžioje ir naujasis priestatas iškilęs 1979 aisiais Rumpiškės dvaro istorija skaičiuojama nuo XVII a vidurio 2015 03 10 Palangoje baigta rekonstruoti Kęstučio gatvė Palangos miesto savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija Finansavimas skirtas pagal Lietuvos 2007 2013 m Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Bendra projekto vertė 772 388 02 Eur iš jų 611 997 66 Eur ES fondų lėšos 75 599 71 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 84 790 65 Eur Palangos m savivaldybės biudžeto lėšos 2015 02 26 Atliktas Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato remontas Įgyvendinant 2007 2013 m Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto VP3 2 4 SADM 01 R priemonę Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra buvo baigtas projektas Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastasis remontas Projektą vykdė Šilutės rajono savivaldybės administracija 2014 12 31 Išvalytas Klaipėdos miesto Mumlaukio ežeras Klaipėdos miesto savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Klaipėdos miesto Mumlaukio ežero būklės gerinimas Projektas įgyvendintas pagal 2007 2013 m Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto VP3 1 4 AM 04 R priemonę Vandens telkinių būklės gerinimas 2014 11 28 Neringos savivaldybės administracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokymuose Neringos savivaldybės administracija baigė įgyvendinti ES struktūrinės paramos lėšomis bendrafinansuojamą projektą VP1 4 1 VRM 04 R 32 005 Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Neringos savivaldybės administracija įgyvendino keletą projektų kurių metu buvo optimizuojama planavimo sistema diegiami vieno langelio strateginio planavimo principai tad įgyvendinant savivaldybės strateginiuose planuose numatytas priemones ir siekiant strateginių tikslų yra būtina užtikrinti nuolatinį savivaldybės darbuotojų ir politikų gebėjimų ir kvalifikacijos susijusių su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu tobulinimą Šiuo projektu ir buvo siekiama nuosekliai ir sistemingai didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį 2014

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/klaipedos-regiono-projektu-igyvendinimas-1131;64;222.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • 2016 03 01 Klaipėdos apskrityje baigta įgyvendinti priemonė Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas 2016 02 08 2016 m vasario 4 d posėdžiavo Klaipėdos regiono plėtros taryba 2016 01 26 2016 m vasario 4 d vyks Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdis 2016 01 15 Skuode baigta vykdyti regioninė priemonė Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 2015 12 17 POSĖDŽIAVO KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBA 2015 12

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/klaipedos-regiono-naujienos-470;64;205.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Marijampolės apskritis Taryba Sudėtis ir kontaktai Sekretoriatas Sprendimai Posėdžiai Darbo grupės Kvietimai Partneriai Planavimo dokumentai ITV programa Planas 2006 2013 Studija 2014 2020 Atliekų tvarkymas Tvarkos Projektai Regiono projektų įgyvendinimas Straipsniai VER konkursas Naujienos Statistika Panevėžio apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa 2014 2020 m Panevėžio regiono projektų įgyvendinimas Panevėžio regiono naujienos Šiaulių apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Šiaulių regiono projektų įgyvendinimas Šiaulių regiono naujienos Periodinės apžvalgos Tauragės apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Tauragės regiono projektų įgyvendinimas Tauragės regiono naujienos Telšių apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Telšių regiono projektų įgyvendinimas Telšių regiono naujienos Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa Utenos apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Utenos regiono plėtros 2014 2020 metams planas Galimybių studija Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Utenos regiono projektų įgyvendinimas Projektų įgyvendinimo naujienos Utenos regiono naujienos Vilniaus apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Planavimo dokumentai Atliekų tvarkymas Vilniaus apskrites bendrasis planas Vilniaus miesto ITVP Vilniaus regiono ITVP Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Vilniaus regiono projektų įgyvendinimas Vilniaus regiono naujienos Periodinės apžvalgos Marijampolės apskritis INFORMACIJA APIE REGIONĄ MARIJAMPOLĖS REGIONO VIZIJA IKI 2030 METŲ Atviras naujovėms patrauklus gyventi dirbti

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/8/marijampoles-apskritis-191;75.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • tvarkos Regiono projektų sąrašai Klaipėdos regiono projektų įgyvendinimas Klaipėdos regiono naujienos Marijampolės apskritis Taryba Sudėtis ir kontaktai Sekretoriatas Sprendimai Posėdžiai Darbo grupės Kvietimai Partneriai Planavimo dokumentai ITV programa Planas 2006 2013 Studija 2014 2020 Atliekų tvarkymas Tvarkos Projektai Regiono projektų įgyvendinimas Straipsniai VER konkursas Naujienos Statistika Panevėžio apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa 2014 2020 m Panevėžio regiono projektų įgyvendinimas Panevėžio regiono naujienos Šiaulių apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Šiaulių regiono projektų įgyvendinimas Šiaulių regiono naujienos Periodinės apžvalgos Tauragės apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Tauragės regiono projektų įgyvendinimas Tauragės regiono naujienos Telšių apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Telšių regiono projektų įgyvendinimas Telšių regiono naujienos Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa Utenos apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Utenos regiono plėtros 2014 2020 metams planas Galimybių studija Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Utenos regiono projektų įgyvendinimas Projektų įgyvendinimo naujienos Utenos regiono naujienos Vilniaus apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Planavimo dokumentai Atliekų tvarkymas Vilniaus apskrites bendrasis planas Vilniaus miesto ITVP Vilniaus regiono ITVP Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Vilniaus regiono projektų įgyvendinimas Vilniaus regiono naujienos Periodinės apžvalgos Marijampolės regiono plėtros taryba Marijampolės

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/8/marijampoles-regiono-pletros-taryba-194;75;76.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa 2014 2020 m Panevėžio regiono projektų įgyvendinimas Panevėžio regiono naujienos Šiaulių apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Šiaulių regiono projektų įgyvendinimas Šiaulių regiono naujienos Periodinės apžvalgos Tauragės apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Tauragės regiono projektų įgyvendinimas Tauragės regiono naujienos Telšių apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Telšių regiono projektų įgyvendinimas Telšių regiono naujienos Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa Utenos apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Regiono plėtros planas Utenos regiono plėtros 2014 2020 metams planas Galimybių studija Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Utenos regiono projektų įgyvendinimas Projektų įgyvendinimo naujienos Utenos regiono naujienos Vilniaus apskritis Regiono plėtros taryba Sudėtis ir kontaktai Tarybos sekretoriato kontaktai Tarybos priimti sprendimai Posėdžiai Kvietimai Planavimo dokumentai Atliekų tvarkymas Vilniaus apskrites bendrasis planas Vilniaus miesto ITVP Vilniaus regiono ITVP Regiono plėtros planas Regiono projektų sąrašų sudarymo tvarkos Regiono projektų sąrašai Vilniaus regiono projektų įgyvendinimas Vilniaus regiono naujienos Periodinės apžvalgos Marijampolės regiono plėtros tarybos sudėtis ir kontaktai LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL REGIONŲ PLĖTROS TARYBŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO 2015 m gegužės 20 d Nr 1V 412 T A R Y B O S N A R I Ų K O N T A K T A I P I R M I N I N K A S Metas Ražinskas Marijampolės savivaldybės tarybos narys Tel Nr 8 699

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/8/marijampoles-regiono-pletros-tarybos-sudetis-ir-kontaktai-195;75;76;77.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive