archive-lt.com » LT » L » LIETUVOSREGIONAI.LT

Total: 444

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • regiono projektų sąrašui sudaryti pagal 05 5 1 APVA R 019 priemonę Kraštovaizdžio apsauga Priemonės tikslas pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų teritorijų būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą atkuriant pažeistas teritorijas didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos galimi partneriai valstybinių parkų direkcijos Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką Šiaulių regionui numatytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų limitas 2 253 016

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/siauliu-regiono-naujienos/paskelbtas-kvietimas-teikti-projektinius-pasiulymus-20142020-m-siauliu-regiono-projektu-sarasui-sudaryti-pagal-0551-apva-r-019-priemone-krastovaizdzio-apsauga-1695.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive • naujienos Šiaulių naujienos Tauragės naujienos Telšių naujienos Utenos naujienos Vilniaus naujienos 2016 m balandžio 8 d vyks Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis Š m balandžio 8 d Maišiagaloje Vilniaus rajone vyks Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis Su darbotvarke galite susipažinti čia Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas Neteisingai įvestas kodas Vartotojo vardas El paštas Komentaras Viso komentarų 0

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/vilniaus-regiono-naujienos/2016-m-balandzio-8-d-vyks-vilniaus-regiono-pletros-tarybos-posedis-1694.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • didinimas ir kova su skurdu priemonės 08 1 2 CPVA R 408 Socialinio būsto fondo plėtra iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašą Tai pirmasis 2014 2020 m laikotarpio sąrašas sudarytas Utenos regione Į sąrašą įtraukti 6 Utenos regiono savivaldybių projektai kuriais bus sprendžiama problema per mažas socialinio būsto prieinamumas Į socialinio būsto fondo plėtrą numatoma investuoti 2 586 mln eurų iš kurių 2 198

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/utenos-regiono-naujienos/sudarytas-pirmasis-2014-2020-m-laikotarpio-utenos-regiono-projektu-sarasas-1693.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • projektų sąrašai pagal 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu priemonę Nr 08 1 2 CPVA R 408 Socialinio būsto fondo plėtra bei 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas priemonę Nr 07 1 1 CPVA R 903 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II Sprendimų projektus pristatė Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vyr specialistės Viktorija Šniolienė ir Asta Česnauskienė Taip pat buvo patikslintas Klaipėdos regiono 2014 2020 metų plėtros planas Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdyje dalyvavo bei Klaipėdos regiono integruotų teritorijų vystymo programų keitimo klausimais su tarybos nariais diskutavo Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Gediminas Česonis bei Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vedėjas Mindaugas Kauzonas Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai diskutavo lėšų pagal priemones Nr 05 3 2 APVA R 014 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra įmonių valdymo tobulinimas ir Nr 05 4 1 CPVA R 302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus planavimo klausimais priėmė sprendimą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 metų programos priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse specialiųjų projektų atrankos kriterijų Klausimus tarybos nariams pristatė Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vyr specialistė Dalia Makuškienė Tarybos posėdžio metu taip pat pristatytas ir kitas regionui svarbus klausimas siūlymas keisti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014 2020 metų planą Klausimą iniciavo bei tarybos nariams pristatė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas Diskusijų metu šiuo klausimu taip pat pasisakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyr specialistas Kastytis Gedminas Baigus įgyvendinti projektus buvo patikslinti Klaipėdos regiono projektų sąrašai pagal priemones Teritorijų planavimas Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra bei Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu Sprendimų projektus dėl Klaipėdos

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/klaipedos-regiono-naujienos/2016-m-kovo-30-d-posedziavo-klaipedos-regiono-pletros-taryba-1691.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Utenos naujienos Vilniaus naujienos Šių metų balandžio 4 dieną vyks Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis Š m balandžio 4 d 10 00 val Druskininkų savivaldybės administracijoj Vilniaus al 18 Druskininkai vyks Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis Posėdžio darbotvarkė Posėdžio dokumentus galite rasti čia 1 klausimas Dėl Alytaus regiono 2014 2020 metų plėtros plano pakeitimo 2 klausimas Dėl 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08 1 2 CPVA R 408 Socialinio būsto fondo plėtra iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo 3 klausimas Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 metų programos priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos sričių Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą ir Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą kraštovaizdį projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo 4 klausimas Dėl atstovo į 2014 2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos priežiūros komitetą 5 klausimas Dėl Alytaus regiono 2014 2020 metų plėtros plano 2015 m įgyvendinimo ataskaitos 6 klausimas Kiti klausimai 1 papildomas klausimas 2 papildomas klausimas Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas Neteisingai įvestas kodas Vartotojo

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/alytaus-regiono-naujienos/siu-metu-balandzio-4-diena-vyks-alytaus-regiono-pletros-tarybos-posedis-1690.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • naujienos Vilniaus naujienos 2016 m balandžio 7 d įvyks Utenos regiono plėtros tarybos posėdis darbotavrkė Outlook Web Access supaprastinta versija Š m balandžio 7 d organizuojamas Utenos regiono plėtros tarybos posėdis Posėdis vyks Ignalinos rajono savivaldybės administracijos salėje Laisvės a 70 Ignalina Posėdžio pradžia 13 val Posėdžio darbotvarkė Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas Neteisingai įvestas kodas Vartotojo

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/utenos-regiono-naujienos/2016-m-balandzio-7-d-ivyks-utenos-regiono-pletros-tarybos-posedis-1689.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • pagal 2014 2020 m Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08 1 2 CPVA R 408 Socialinio būsto fondo plėtra sąrašą ir parengtą Tarybos sprendimo projektą dėl jo patvirtinimo Pažymėjo kad tai pirmasis šio laikotarpio projektų sąrašas todėl teko ne kartą bendromis Skyriaus savivaldybių administracijų ir konsultantų pastangomis po keletą kartų taisyti tiek parengtus Projektinius pasiūlymus tiek Investicijų projektus Pakvietė savivaldybių administracijas labiau kontroliuoti konsultantų darbą ir jų rengiamus dokumentus nes nekokybiškai parengti Projektiniai pasiūlymai trukdo visų laiką kyla pavojus laiku nesudaryti regiono projektų sąrašus Taryba savo sprendimu patvirtino parengtą projektų sąrašą Skyriaus vedėjas Vidas Bičkus ir vyr specialistas Severinas Bartašius pristatė Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitą už 2015 metus ir jos neesminius pakeitimus dėl kurių yra kreiptasi į Vidaus reikalų ministeriją Sigitas Mičiulis pristatė klausimą dėl Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES paramos 2014 2020 m priemonių STEAM atviros prieigos centrų įkūrimas pagal priemonę Nr 01 1 1 CPVA V 701 MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras Taryba protokoliniu nutarimu pritarė kad centras turi būti steigiamas Tauragėje nes čia yra daugiausiai mokslo įstaigų didžiausia pramonės koncentracija Susitarta šį klausimą apsvarstyti savivaldybių tarybose ir su ministerija išsiaiškinti šio centro veiklos finansavimo klausimus Severinas Bartašius pristatė Tauragės regiono plėtros plano 2014 2020 m patikslinimą akcentavo kad plane daromi tik neesminiai pakeitimai Taryba sprendimu pritarė plano tikslinimui Severinas Bartašius pristatė klausimą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 m programos 7 priemonės specialiųjų atrankos kriterijų tvirtinimo Priminė kad šie kriterijai jau ne kartą buvo derinti su savivaldybėmis bei su Regiono plėtros taryba Taryba sprendimu pritarė kriterijams Vidas Bičkus pristatė klausimą dėl bendradarbiavimo su Ukrainos Ternopilio sritimi ir dėl dalyvavimo Ternopilio tarptautiniame investiciniame forume Ternopolščina Invest 2016 2016 m gegužės 19 20 dienomis pakvietė apskrities savivaldybes ir verslininkus aktyviai dalyvauti renginyje Sigitas Mičiulis Virginijus Komskis Rimantas Dapkus akcentavo

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/taurages-regiono-naujienos/patvirtintas-pirmasis-es-paramos-2014-2020-m-taurages-regiono-projektu-sarasas-1688.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinta 99 41 proc nuo Telšių regionui skirto limito Posėdyje buvo pateikta informaciją apie Telšių regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą ir Telšių regiono plėtros plano 2014 2020 metams įgyvendinimą 2015 metais Tarybos nariams pritarus buvo priimtas sprendimas dėl Telšių regiono plėtros plano 2014 2020 metams patvirtinto Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m gruodžio 17 d sprendimu Nr 51 10S 75 Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014 2020 metams patvirtinimo dalių Priemonių planas ir Plano įgyvendinimo stebėsena pakeitimo įtraukiant priemonę 05 1 1 APVA R 007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Taip pat buvo pritarta nustatyti Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 metų programos priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklų Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą ir Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą kraštovaizdį įgyvendinamų Telšių regione regioninio planavimo būdu specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir galimas didžiausias jų reikšmes Posėdžio metu buvo patvirtintas 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu 08 1 2 CPVA R 408 priemonės Socialinio būsto fondo plėtra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašas Nr 08 1 2 CPVA

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/telsiu-regiono-naujienos/2016-m-kovo-30-d-posedziavo-telsiu-regiono-pletros-taryba-1687.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive •