archive-lt.com » LT » L » LIETUVOSREGIONAI.LT

Total: 444

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08 1 2 CPVA R 408 Socialinio būsto fondo plėtra iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Marijampolės regione numatoma įgyvendinti 5 projektus plečiant socialinio būsto fondą po projektą kiekvienoje regiono savivaldybėje Iš viso socialinio būsto fondo plėtrai 2014 2020 metų laikotarpiu skirta daugiau kaip 2 8 mln eurų tai sudarys apie 85 proc projektų vertės likusias lėšas skirs savivaldybės Iš viso numatoma Marijampolės regione socialinį būstą išplėsti 112 būstų išplečiant galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms turintiems teisę į socialinio būsto nuomą Marijampolės regiono plėtros planas 2014 2020 metams buvo papildytas priemone 2 01 03 01 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas pagal kurią numatoma įgyvendinti projektą Marijampolės miesto paviršinių nuotekų sistemų inventorizacija rekonstrukcija ir plėtra 2014 2020 metų laikotarpiu numatoma įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 metų programos priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos sritis Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą ir Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą kraštovaizdį finansuojamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai regioninio planavimo būdu Marijampolės regionui šios priemonės įgyvendinimui paskirta beveik 3 9 mln eurų 2014 2020 metų laikotarpiui Taryba posėdyje svarstė ir pritarė Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 metų programos priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos sričių Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą ir Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą kraštovaizdį projektų specialiesiems atrankos kriterijams Tarybos posėdyje buvo aptartos projektų įgyvendinimo galimybės pagal 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05 2 1 APVA R 008 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra ir priemonės 01 1 1 CPVA V 701 Mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras veiklą Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų technologijų inžinerijos matematikos tyrimų

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/marijampoles-regiono-naujienos/2016-m-kovo-30-d-vyko-marijampoles-regiono-pletros-tarybos-posedis-1686.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive • plėtros ir infrastruktūros projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu deleguoti atstovai į Trišalę komisiją prie Šiaulių teritorinės darbo biržos Švietimo ir mokslo viceministrė dr Svetlana Kauzonienė pristatė STEAM atviros prieigos centrų steigimo planus Šiaulių regione Mokyklos neturi resursų įsirengti modernių daug investicijų reikalaujančių mokslo bei technologijų laboratorijų todėl Švietimo ir mokslo ministerija planuoja steigti mokiniams pritaikytus STEAM gamtos technologijų inžinerijos kūrybingumo ir matematikos atviros prieigos centrus dešimtyje šalies miestų Centruose bus kuriami įvairūs mokslo ir technologijų moduliai pagal kiekvieno regiono specifiką Švietimo ir mokslo viceministrė atkreipė dėmesį kad tokių mokslo centrų pasaulinė patirtis rodo jog tai yra viena efektyviausių priemonių ugdyti visuomenės mokslinę kultūrą ir mokslinį išprusimą Jaunimą tai gali paskatinti domėtis mokslais ir rinktis tyrėjo profesiją Interaktyviame mokslo ir technologijų centre lankytojai galėtų susipažinti su žmonijos išradimais mokslo ir technologijų naujovėmis jame būtų pristatomos inovatyvios Lietuvos įmonės Moksleiviams bus įrengtos modernios laboratorijos mokytojams kompetencijų tobulinimo bazė STEAM mokslo centrų kūrimą numatoma finansuoti 2014 2020 m ES struktūrinių fondų lėšomis Šiaulių regiono plėtros taryba pritarė kuriamų STEAM atviros prieigos centrų idėjai Atviros prieigos interaktyviam mokslo ir technologijų centrui Šiaulių regione steigti pasirinkta Šiaulių universiteto Technologijos fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto erdvė Posėdyje taip pat svarstyti kiti aktualūs klausimai patvirtintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašas Nr 07 1 1 CPVA R 903 61 pagal 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas Nr 07 1 1 CPVA R 903 priemonę Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II ir projektų sąrašas Nr 08 1 2 CPVA R 408 61 pagal 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr 08 1 2 CPVA R 408 Socialinio būsto fondo plėtra Atlikus neesminius redakcinio ir techninio

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/siauliu-regiono-naujienos/posedziavo-siauliu-regiono-pletros-taryba-1685.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • parengimas III etapas finansuoti pagal 2007 2013 m Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę VP1 4 2 VRM 04 R Teritorijų planavimas Įgyvendinus minėtus projektus baigti visi 2007 2013 m Panevėžio regione suplanuoti ir Panevėžio regiono plėtros tarybos atrinkti projektai 2007 2013 m Panevėžio apskrities savivaldybių administracijos įgyvendino 226 projektus pagal 19 skirtingų priemonių kurioms įgyvendinti regione investuota 59 555 271 35 EUR Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Regione sutvarkyti darželiai nutiestos ir ar rekonstruotos gatvės įkurtas krizių centras renovuoti viešosios paskirties pastatai atnaujinti daugiabučiai gyvenamieji namai siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą pagerinta vandens telkinių būklė sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos įkurti psichikos dienos stacionarai įgyvendinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros kompleksiniai miestelių ir kaimų viešosios infrastruktūros atnaujinimo projektai įrengta ir ar atnaujinta turizmo viešoji infrastruktūra įrengti universalūs daugiafunkciai centrai Taip pat parengti teritorijų planavimo dokumentai detalieji specialieji planai regiono ir savivaldybių strateginiai planai sukurtos ir įdiegtos elektroninės demokratijos priemonių sistemos apskrities savivaldybėse vykdytas savivaldybių administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ES fondų lėšos skirtos regioninio planavimo projektams įgyvendinti Biržų r sav Kupiškio r sav Panevėžio m sav Panevėžio r sav Pasvalio r sav Rokiškio r sav Investuota ES fondų lėšų EUR 7 676 364 28 4 783 664 36 10 279 045 38 9 054 146 41 12 761 167 36 14 944 382 49 Įgyvendinta projektų vnt 29 23 36 47 45 45 2007 2013 m laikotarpiu Panevėžio regione probleminėmis teritorijomis buvo pripažintos Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės Joms skirta 12 377 612 EUR Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Šiose savivaldybėse įgyvendinant probleminių teritorijų plėtros 2011 2013 m programas papildomai buvo įgyvendinami projektai pagal tris Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones Įgyvendinant minėtas programas Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendinimo 15 projektų kuriems panaudojo 5 044 529 33 EUR Europos Sąjungos struktūrinių fondų

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/panevezio-regiono-projektu-igyvendinimas/panevezio-regione-igyvendinti-visi-2007-2013-m-periodo-regioninio-planavimo-projektai-1684.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • plėtros tarybos kreipimosi Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros gyvenamosiose vietovėse turinčiose virš 200 gyventojų 2014 2020 metais Dėl Šiaulių regiono 2014 2020 metų plėtros plano dalių Priemonių planas ir Plano įgyvendinimo stebėsena pakeitimo projekto Dėl Šiaulių regiono projektų sąrašų patvirtinimo 2014 2020 metų finansavimo laikotarpiui pagal priemones 07 1 1 CPVA R 903 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II ir Nr 08 1 2

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/siauliu-regiono-naujienos/2016-m-kovo-30-d-organizuojamas-siauliu-regiono-pletros-tarybos-posedis-1683.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • naujienos 2016 m kovo 30 d organizuojamas Telšių regiono plėtros tarybos posėdis 2016 m kovo 30 d 10 00 val organizuojamas Telšių regiono plėtros tarybos posėdis Vieta Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių apskrities skyrius Respublikos g 32 Telšiai posėdžių salė II aukštas Su darbotvarke galite susipažinti čia Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas Neteisingai įvestas

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/telsiu-regiono-naujienos/2016-m-kovo-30-d-organizuojamas-telsiu-regiono-pletros-tarybos-posedis-1682.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ir mokslo viceministrė Dr Svetlana Kauzonienė pristatė klausimą dėl Gamtos mokslų technologijų inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų moksleiviams sukūrimo Lietuvoje Kauno regiono plėtros taryba vienbalsiai pritarė vieno iš tokių centrų įkūrimui Kauno mieste Kauno regiono plėtros tarybos nariai išklausė Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų įgyvendinimo ataskaitą už 2015 metus ir jai pritarė Taip pat buvo pritarta neesminiam Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų keitimui Kauno regiono plėtros taryba savo sprendimais patvirtino 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas 07 1 1 CPVA R 903 priemonės Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II 07 11 CPVA R 905 priemonės Miestų kompleksinė plėtra ir 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu 08 1 2 CPVA R 408 priemonės Socialinio būsto fondo plėtra iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašus Posėdyje buvo pritarta planuojamiems pasiekti priemonės 05 3 2 APVA R 014 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra įmonių valdymo tobulinimas stebėsenos rodikliams Kauno regiono plėtros tarybos nariai išklausė informaciją apie FDI INTELLIGENCE apdovanojimo suteikimą Kauno miestui ir Kauno rajonui Ją pristatė Kauno laisvosios

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/kauno-regiono-naujienos/prienu-rajone-2016-m-kovo-22-d-vyko-kauno-regiono-pletros-tarybos-posedis-1681.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • plėtros tarybos posėdis kuris įvyks Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje Utenio a 4 Utena Posėdyje planuojama patvirtinti 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonės Nr 08 1 2 CPVA R 408 Socialinio būsto fondo plėtra Utenos regiono projektų sąrašą Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/utenos-regiono-naujienos/-1680.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • naujienos Telšių naujienos Utenos naujienos Vilniaus naujienos 2016 m kovo 30 d vyks Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdis 2016 m kovo 30 d trečiadienį yra organizuojamas Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdis Posėdžio vieta Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdžių salė Vilniaus g 13 Skuodas Posėdžio darbotvarkė Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas Neteisingai įvestas kodas Vartotojo vardas El paštas

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/klaipedos-regiono-naujienos/2016-m-kovo-30-d-vyks-klaipedos-regiono-pletros-tarybos-posedis-1679.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive •