archive-lt.com » LT » L » LIETUVOSREGIONAI.LT

Total: 444

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • nariams buvo pristatyti Telšių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektas Plungės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektas ir Rietavo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektas Išklausius pranešimus tarybos nariai bendru sutarimu pritarė strategijų projektams Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovai Jurgita Nemanienė LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr specialistė pristatė informaciją apie gamtos

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/telsiu-regiono-naujienos/2016-m-vasario-12-d-posedziavo-telsiu-regiono-pletros-taryba-1656.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive • universiteto filiale Iš projekto lėšų bus finansuojamas įvairios laboratorinės ir eksperimentinės įrangos įsigijimas Centro veiklos vykdymo bei paslaugų teikimo klausimai priklausys nuo įkurto centro ir Panevėžio apskrities savivaldybių abipusiai suderintų bendradarbiavimo galimybių Viceministrė taip pat pateikė informaciją kad įgyvendinant kitą Švietimo ir mokslo ministerijos projektą visos Lietuvos mokyklos bus aprūpintos gamtos mokslams skirta laboratorine įranga skirta 1 4 ir 5 8 klasių mokiniams Posėdyje dalyvavęs Juozo miltinio dramos teatro vadovas Linas Zaikauskas informavo apie Juozo Miltinio dramos teatro vykdomą projektą kurio metu bus organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai Panevėžio mieste 2016 m kovo gegužės ir rugsėjo lapkričio mėnesiais Posėdyje pateikta informacija kad atsižvelgiant į konkrečios priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše Panevėžio regionui keliamus reikalavimus būtina suplanuoti 2014 2020 m periodu numatomus įgyvendinti projektus atsižvelgiant į ES lėšas dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos sutartys į ES lėšas kurios kasmet turi būti deklaruotos Europos Komisijai ir į regionui numatytas siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes Svarstyta kokiomis priemonėmis užtikrinti tinkamą regiono projektų sąrašų sudarymą Posėdžio metu Tarybos nariams pateikta apibendrinta informacija dėl 2014 2020 m periodu planuojamų įgyvendinti projektų pagal priemonę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra įmonių valdymo tobulinimas Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus vedėja Kristina Udrienė akcentavo kad ne visos Panevėžio regionui numatytos stebėsenos rodiklių reikšmės suplanuotos pasiekti bei informavo kaip būtų mažinamos ES fondų lėšos nepasiekus priemonės finansavimo sąlygų apraše Panevėžio regionui numatytų stebėsenos rodiklių reikšmių Vyko diskusija dėl galimybių įgyvendinti Panevėžio regionui numatytus reikalavimus pagal minėtą Aplinkos ministerijos administruojamą priemonę Tarybos nariai bendru sutarimu priėmė sprendimus kuriais patikslinti 2007 2013 m programavimo periodo Panevėžio regiono projektų sąrašai pagal baigtas įgyvendinti priemones Probleminių teritorijų plėtra Krizių intervencijos centrų įkūrimas Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas Regioninės plėtros tobulinimas

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/panevezio-regiono-naujienos/2016-m-vasario-2-d-posedziavo-panevezio-regiono-pletros-taryba-1655.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • pristatė numatomą Valstybės planavimo būdu įgyvendinti priemonės MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras STEAM Science Technology Engineering Art creative activities Mathematics angl projektą Projektas numato sukurti atviros prieigos centrų infrastruktūrą visuose Lietuvos apskričių centruose Taip pat posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Kaliningrade Olegas Skinderskis ir Lietuvos Respublikos laikinai atliekantis konsulato vadovo funkcijas Sovetske Bronius Makauskas bei Rusijos Federacijos generalinis konsulas Klaipėdoje Aleksandr Gračiov Aptarti tolesnio bendradarbiavimo ir bendrų projektų rengimo Europos kaimynystės priemonės Lietuva Rusija ENI angl 2014 2020 bendradarbiavimo per sieną programai klausimų atvyko taip pat Kaliningrado srities vyriausybės ir penkių Kaliningrado srities gretutinių rajonų vadovai ir atstovai Taryba patvirtino priemonės 05 3 2 APVA R 014 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra įmonių valdymo tobulinimas stebėsenos rodiklių pasiekimą savivaldybėms savo lėšomis finansuojant trūkstamus 2 9 km renovuotų tinklų Taryba pritarė parengtiems Tauragės Jurbarko Šilalės ir Pagėgių miestų vietos plėtros strategijų projektams Strategijos skirtos įgyvendinti veikloms kuriomis siekiama skatinti socialinę atskirtį patiriančių miestų gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas padidinti gyventojų gyvenimo kokybę ir socialinę aprėptį ugdyti sveiką gyvenseną bei didinti viešųjų paslaugų prieinamumą Taryba priėmė paskutinį sprendimą dėl 2007 2013 metų Tauragės regiono projektų sąrašo patikslinimo pagal paskutinę baigtą įgyvendinti priemonę VP1 4 2 VRM 04 R Teritorijų planavimas Tarybos pirmininkas su visais nariais pasidžiaugė tuo kad apskrityje sėkmingai įgyvendinti visi suplanuoti regioniniai projektai lėšos panaudotos efektyviai ir pagal paskirtį taip pat kad Tauragės regionas visą laiką buvo pirmaujančių tarpe įsisavinant lėšas Posėdžio dalyviai vėl išreiškė susirūpinimą kad Regiono plėtros plano 2014 2020 m konkrečių priemonių ir stebėsenos rodiklių galutinis parengimas vyksta sunkiai nes iš ministerijų gaunami pavieniai Projektų finansavimo sąlygų aprašų projektai o eilei priemonių jų dar nėra iš viso paskelbta o yra tik Priemonių įgyvendinimo plano projektai Tuo tarpu pagal Planų rengimo metodiką į regiono plėtros plano

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/9/news/taurages-regiono-naujienos/taurages-regiono-pletros-tarybos-posedis-vyko-2016-m-vasario-8-d-pagegiuose-1654.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • g 5 vyks Kauno regiono plėtros tarybos posėdis 2016 01 29 2016 m sausio 26 d posėdžiavo Telšių regiono plėtros taryba 2016 01 27 2016 m vasario 4 d vyks Utenos regiono plėtros tarybos posėdis Š m vasario 4 d ketvirtadienį 11 val Visagino savivaldybėje skubos tvarka organizuojamas Utenos regiono plėtros tarybos posėdis 2016 01 26 2016 m vasario 2 d vyks Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis 2016 01 26

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/&page=7&ipp=10 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • užsienio investicijos tenkančios vienam gyventojui metų pabaigoje EUR 2014 m 772 7 Materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui EUR 2014 m 1 249 5 Darbo užmokestis mėnesinis bruto EUR 2015 m 613 6 7 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc 2015 m 12 3 1 Gyventojų migracija vidinė ir tarptautinė neto 2014 m 1 756 8 Gyventojų migracija vidinė ir tarptautinė tenkanti 1000 gyventojų 2015 m 11 88 6 Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje asmenys pagyvenusių 60 metų ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus 165 2 Alytaus apskrities savivaldybės Alytaus miesto savivaldybė Alytaus rajono savivaldybė Druskininkų savivaldybė Lazdijų rajono savivaldybė Varėnos rajono savivaldybė STATISTINĖ INFORMACIJA APIE DEMOGRAFINĘ SOCIALINĘ IR EKONOMINĘ PADĖTĮ Gyventojų skaičius metų pradžioje asmenys Regioninis BVP vienam gyventojui to meto kainomis Tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam gyventojui metų pabaigoje Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Registruoti bedarbiai Neto migracija asmenys Neto migracija asmenys vienam tūkstančiui gyventojų Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje ALYTAUS REGIONO VIZIJA IKI 2020 METŲ Alytaus regionas 2021 m konkurencingos augančios ekonomikos darnios bendruomenės savitais turizmo rekreaciniais ir gamtos ištekliais pasižymintis kultūrinį paveldą puoselėjantis Pietų Lietuvos regionas REGIONO PLĖTROS PRIORITETAI IR TIKSLAI I PRIORITETAS KONKURENCINGA EKONOMIKA II PRIORITETAS DARNI BENDRUOMENĖ

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/alytaus-apskritis-156.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • metų balandžio 4 dieną vyks Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis Posėdžio darbotvarkė Posėdžio dokumentus galite rasti čia 1 klausimas Dėl Alytaus regiono 2014 2020 metų plėtros plano pakeitimo 2016 03 05 2016 M KOVO 2 D VYKO ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDIS 2016 02 26 Šių metų kovo 2 dieną vyks Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis 2016 02 12 2016 M VASARIO 9 D VYKO ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDIS

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/alytaus-regiono-naujienos-312.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Druskininkų savivaldybėje Taryba patvirtino pirmąjį Alytaus regiono projektų sąrašą 2014 2020 metų finansavimo laikotarpiui 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu priemonės Nr 08 1 2 CPVA R 408 Socialinio būsto fondo plėtra įgyvendinimui Alytaus regionui skiriama 2 520 974 Eur ES fondų lėšų suma savivaldybių socialinio būsto fondo plėtrai Regiono projektų sąraše 5 projektai skirti socialinio būsto fondo plėtrai Alytaus regione Planuojama kad įgyvendinus projektus socialinio būsto fondas Alytaus regione padidės 103 būstais Taryba pritarė Alytaus regiono 2014 2020 metų plėtros plano 2015 m įgyvendinimo ataskaitai bei pakeitimams Atsižvelgiant į tai kad baigti įgyvendinti 2007 2013 m finansinio laikotarpio regioniniai projektai buvo tikslinami regiono projektų sąrašai Nr 11 ir Nr 12 pagal priemonę Teritorijų planavimas pagal savivaldybių pateiktą informaciją Taryba delegavo atstovus į 2014 2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos priežiūros komitetą ir į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėtį Taip pat Taryba sudarė darbo grupę regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms teikti Taryba diskutavo ir kitais aktualiais klausimais Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/alytaus-regiono-naujienos/2016-m-balandzio-4-d-vyko-alytaus-regiono-pletros-tarybos-posedis-1699.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • fondo plėtra iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo 3 klausimas Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 metų programos priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos sričių Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą ir Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą kraštovaizdį projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo 4 klausimas Dėl atstovo į 2014 2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/alytaus-regiono-naujienos/siu-metu-balandzio-4-diena-vyks-alytaus-regiono-pletros-tarybos-posedis-1690.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive •