archive-lt.com » LT » L » LIETUVOSREGIONAI.LT

Total: 444

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • pagal 19 skirtingų priemonių kurioms įgyvendinti regione investuota 59 555 271 35 EUR Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Regione sutvarkyti darželiai nutiestos ir ar rekonstruotos gatvės įkurtas krizių centras renovuoti viešosios paskirties pastatai atnaujinti daugiabučiai gyvenamieji namai siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą pagerinta vandens telkinių būklė sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos įkurti psichikos dienos stacionarai įgyvendinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros kompleksiniai miestelių ir kaimų viešosios infrastruktūros atnaujinimo projektai įrengta ir ar atnaujinta turizmo viešoji infrastruktūra įrengti universalūs daugiafunkciai centrai Taip pat parengti teritorijų planavimo dokumentai detalieji specialieji planai regiono ir savivaldybių strateginiai planai sukurtos ir įdiegtos elektroninės demokratijos priemonių sistemos apskrities savivaldybėse vykdytas savivaldybių administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ES fondų lėšos skirtos regioninio planavimo projektams įgyvendinti Biržų r sav Kupiškio r sav Panevėžio m sav Panevėžio r sav Pasvalio r sav Rokiškio r sav Investuota ES fondų lėšų EUR 7 676 364 28 4 783 664 36 10 279 045 38 9 054 146 41 12 761 167 36 14 944 382 49 Įgyvendinta projektų vnt 29 23 36 47 45 45 2007 2013 m laikotarpiu Panevėžio regione probleminėmis teritorijomis buvo pripažintos Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės Joms skirta 12 377 612 EUR Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Šiose savivaldybėse

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/panevezio-regiono-projektu-igyvendinimas/panevezio-regione-igyvendinti-visi-2007-2013-m-periodo-regioninio-planavimo-projektai-1684.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive • regiono plėtros tarybos posėdis 2016 m kovo 31 d 13 00 val Biržų krašto muziejaus Sėla arsenalo konferencijų salėje Radvilos g 3 Biržai vyks Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis Susipažinti su posėdžio darbotvarkės projektu galima čia Maloniai kviečiame dalyvauti Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas Neteisingai įvestas kodas Vartotojo vardas El paštas Komentaras Viso komentarų 0 Kol kas

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/panevezio-regiono-naujienos/2016-m-kovo-31-d-organizuojamas-panevezio-regiono-pletros-tarybos-posedis-1678.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • eksperimentinės įrangos įsigijimas Centro veiklos vykdymo bei paslaugų teikimo klausimai priklausys nuo įkurto centro ir Panevėžio apskrities savivaldybių abipusiai suderintų bendradarbiavimo galimybių Viceministrė taip pat pateikė informaciją kad įgyvendinant kitą Švietimo ir mokslo ministerijos projektą visos Lietuvos mokyklos bus aprūpintos gamtos mokslams skirta laboratorine įranga skirta 1 4 ir 5 8 klasių mokiniams Posėdyje dalyvavęs Juozo miltinio dramos teatro vadovas Linas Zaikauskas informavo apie Juozo Miltinio dramos teatro vykdomą projektą kurio metu bus organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai Panevėžio mieste 2016 m kovo gegužės ir rugsėjo lapkričio mėnesiais Posėdyje pateikta informacija kad atsižvelgiant į konkrečios priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše Panevėžio regionui keliamus reikalavimus būtina suplanuoti 2014 2020 m periodu numatomus įgyvendinti projektus atsižvelgiant į ES lėšas dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos sutartys į ES lėšas kurios kasmet turi būti deklaruotos Europos Komisijai ir į regionui numatytas siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes Svarstyta kokiomis priemonėmis užtikrinti tinkamą regiono projektų sąrašų sudarymą Posėdžio metu Tarybos nariams pateikta apibendrinta informacija dėl 2014 2020 m periodu planuojamų įgyvendinti projektų pagal priemonę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra įmonių valdymo tobulinimas Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus vedėja Kristina Udrienė akcentavo kad ne visos Panevėžio regionui numatytos stebėsenos rodiklių reikšmės suplanuotos pasiekti bei informavo kaip būtų mažinamos ES fondų lėšos nepasiekus priemonės finansavimo sąlygų apraše Panevėžio regionui numatytų stebėsenos rodiklių reikšmių Vyko diskusija dėl galimybių įgyvendinti Panevėžio regionui numatytus reikalavimus pagal minėtą Aplinkos ministerijos administruojamą priemonę Tarybos nariai bendru sutarimu priėmė sprendimus kuriais patikslinti 2007 2013 m programavimo periodo Panevėžio regiono projektų sąrašai pagal baigtas įgyvendinti priemones Probleminių teritorijų plėtra Krizių intervencijos centrų įkūrimas Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas Regioninės plėtros tobulinimas regionų plėtros planai ir savivaldybių ilgalaikiai trumpalaikiai strateginiai plėtros planai

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/panevezio-regiono-naujienos/2016-m-vasario-2-d-posedziavo-panevezio-regiono-pletros-taryba-1655.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • projektų sąrašų patikslinimu ir pakeitimu 2015 metais Taryba pritarė Panevėžio regiono bei miesto integruotos teritorijos vystymo programų projektams patvirtino Panevėžio regiono 2014 2020 m plėtros planą Panevėžio regiono plėtros taryba į 2014 2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą pagrindiniu atstovu nusprendė skirti Povilą Žagunį pakaitiniu atstovu Rytį Mykolą Račkauską o į Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją Valdemarą Valkiūną 2015 metais Panevėžio regiono plėtros taryba teikė pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai dėl Aplinkos Švietimo ir mokslo Susisiekimo Vidaus reikalų bei Kultūros ministerijų 2014 2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planų derinimo Taip pat teikė pastabas ir pasiūlymus Vidaus reikalų ministerijai dėl Socialinės apsaugos ir darbo Aplinkos Vidaus reikalų Kultūros bei Susisiekimo ministerijų parengtų projektų finansavimo sąlygų aprašų projektų derinimo Panevėžio regiono plėtros taryba 2015 metais kreipėsi į Susisiekimo ministeriją dėl lėšų skyrimo Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo galimybių studijai parengti Šio terminalo įrengimas labai svarbus siekiant išspręsti Lietuvos šiaurės rytų Panevėžio regiono įmonių poreikius įmonių gaminamos produkcijos transportavimo ir saugojimo problemas Ministerija atsakė kad atsižvelgiant į finansavimo galimybes bei preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 2020 metų programos projektų sąrašą įtraukti Vilniaus ir Kauno intermodalinių terminalų projektavimo ir statybos projektai bei pasiūlė Panevėžio miesto savivaldybei sukurti darbo grupę Panevėžio regioninio logistikos centro steigimo galimybių studijos parengimo ir finansavimo klausimams nagrinėti kurios darbe sutiko dalyvauti ir AB Lietuvos geležinkeliai atstovai Taip pat Taryba kreipėsi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Ūkio ministeriją dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014 2020 metų programos papildymo siekiant įtraukti Rokiškio Biržų Kupiškio Pasvalio Panevėžio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybes sudarant galimybę pasinaudoti europine parama Ūkio ministerija atsakė kad prašymas buvo apsvarstytas Turizmo taryboje kurioje jos nariai nepritarė programos papildymui motyvuodami kad rengiant programą prioritetiniai plėtros regionai buvo išskirti vadovaujantis

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/panevezio-regiono-naujienos/informacija-apie-panevezio-regiono-pletros-tarybos-veikla-2015-metais-1644.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • plėtros tarybos posėdis 2016 m vasario 2 d 13 30 val organizuojamas Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis Posėdis vyks Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Laisvės a 20 Panevėžys Su posėdžio darbotvarkės projektu galima susipažinti čia Maloniai kviečiame dalyvauti Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas Neteisingai įvestas kodas Vartotojo vardas El paštas Komentaras Viso komentarų 0 Kol kas

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/panevezio-regiono-naujienos/2016-m-vasario-2-d-vyks-panevezio-regiono-pletros-tarybos-posedis-1636.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ir atšaukimo aprašas pritarta siūlomiems Tarybos darbo reglamento pakeitimams Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotoja R Daraškevičienė akcentavo būtinybę pasiekti priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašuose regionui numatytas stebėsenos rodiklių reikšmes Pavaduotoja pristatydama teisės aktuose numatytus projektui skiriamo finansavimo mažinimo atvejus pabrėžė projekto įgyvendinimo laikotarpio svarbą atsižvelgiant į priemonių finansavimo sąlygų aprašuose suplanuotas ES fondų lėšas dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys Diskusijos metu identifikuotos 2007 2013 m programavimo periodo klaidos bei aptartos veiklos leisiančios naujajame programavimo periode efektyviau investuoti ES fondų lėšas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus vedėja Kristina Udrienė informavo kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas priemonės Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas finansavimo sąlygų aprašas Aptarti projektų finansuojamų pagal šią priemonę įgyvendinimo aspektai pristatytas Panevėžio regionui numatytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų limitas Tarybos nariai pritarė parengtiems sprendimų projektams kuriais patikslinti Panevėžio regiono projektų sąrašai pagal šias priemones Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Vandens telkinių būklės gerinimas Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas Sąrašai patikslinti pagal baigtiems įgyvendinti projektams išmokėtas lėšas Posėdžio metu taip pat diskutuota dėl Aplinkos ministerijos parengto priemonės Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/panevezio-regiono-naujienos/ivyko-paskutinysis-siais-metais-panevezio-regiono-pletros-tarybos-posedis-1601.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis 2015 m gruodžio 14 d 13 00 val organizuojamas paskutinysis šiais metais Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis Posėdis vyks Panevėžyje viešbutyje Smėlynė Smėlynės g 3 Panevėžys Susipažinti su posėdžio darbotvarkės projektu kviečiame čia Grįžti atgal Į viršų Neįvestas vardas Neįvestas el pašto adresas Netinkamas el pašto adresas Neįvestas komentaras Neįvestas kodas Neteisingai įvestas kodas Vartotojo vardas El paštas Komentaras Viso komentarų 0 Kol kas nėra

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/panevezio-regiono-naujienos/2015-m-gruodzio-14-d-organizuojamas-panevezio-regiono-pletros-tarybos-posedis-1583.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • administracija kreipėsi į Panevėžio regiono plėtros tarybą prašydama patikslinti įgyvendinamų projektų Rokiškio miesto Taikos g 3 3A 5 19 21 23 daugiabučių namų atnaujinimas didinant jų energijos vartojimo efektyvumą ir Rokiškio miesto Taikos g 1 1A 1B 7 9 11 daugiabučių namų atnaujinimas didinant jų energijos vartojimo efektyvumą vertes Taryba pritarė parengtam sprendimo projektui kuriuo patikslinti Panevėžio regiono projektų finansuojamų pagal 2007 2013 m Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/news/panevezio-regiono-naujienos/panevezio-regiono-pletros-taryba-sprendimu-patikslino-panevezio-regiono-projektu-finansuojamu-pagal-priemone-daugiabuciu-namu-atnaujinimas-pirmiausia-didinant-ju-energijos-vartojimo-efektyvuma-sarasus-1571.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive •