archive-lt.com » LT » L » LIETUVOSREGIONAI.LT

Total: 444

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • sprendimas dėl Regiono plėtros tarybos darbo grupės papildymo Šilalės rajono savivaldybės atstovu Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus informacija 2014 12 16 2014 m gruodžio 16 19 d organizuojamas Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis taikant rašytinę procedūrą Procedūros pradžia 2014 m gruodžio 16 d Procedūros pabaiga 2014 m gruodžio 19 d POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 1 Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007 2013 m finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašo pagal priemonę VP3 1 4 AM 04 R Vandens telkinių būklės gerinimas patikslinimo 2 Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007 2013 m finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašo pagal priemonę VP3 1 2 VRM 01 R Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas patikslinimo 3 Dėl regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties papildymo 2014 11 20 Tauragės regiono plėtros taryba svarstė ES 2007 2013 m ir 2014 2020 m paramos įsisavinimo klausimus 2014 m lapkričio 11 d Tauragėje įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis kuriame buvo aptarta 10 klausimų Posėdis buvo skirtas apsvarstyti ES paramos 2007 2013 m įsisavinimo Tauragės regione klausimus pakeistų RPT nuostatų ir jos darbo reglamento tvirtinimui tikslinių teritorijų Tauragės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų išskyrus savivaldybių centrus kriterijų patvirtinimo šių vietovių išskyrimo ir paramos sumų joms tvirtinimo Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų 2014 2020 metų laikotarpio regioninio planavimo būdu planuojamų ES investicijų asignavimo kvotų regionui paskirstymo principų ir kriterijų nustatymui bei 2007 2013 m finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašų patikslinimui 2014 11 19 TARPTAUTINIS REGIONŲ BENDRADARBIAVIMAS Siekiant plėsti Lietuvos regionų bendradarbiavimą su Rusijos Federacijos regionais rengti ir įgyvendinti bendrus ES tarptautinio bendradarbiavimo programų projektus Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos palaiko glaudžius darbinius

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/taurages-regiono-naujienos-767.html?page=4&ipp=10&language=lt&layout_id= (2016-04-28)
  Open archived version from archive • plėtros tarybos posėdis Posėdžio pradžia 14 val Posėdis vyks Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus mažojoje posėdžių salėje Vasario 16 osios g 6 III aukštas Tauragė 2014 06 30 Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje 2014 06 18 buvo sprendžiami regionui aktualūs klausimai 2014 metų birželio 18 dieną Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus posėdžių salėje įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis kuriame apsvarstyti 5 klausimai Taryba priėmė 2 sprendimus kuriais patikslino 2 Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007 2013 m finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašus skirtus įgyvendinti veiksmų programų priemonėms VP1 4 2 VRM 04 R Teritorijų planavimas patikslinimo ir VP3 2 2 ŠMM 04 R Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas patikslinimo Klausimus pristatė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus Kadangi Regiono plėtros tarybos Darbo grupė šiems klausimams buvo pritarusi savo posėdyje sprendimai dėl sąrašų keitimo buvo priimti vienbalsiai 2014 06 17 Regionai tęsia bendradarbiavimą su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi Rusijos Federacijos Svetlogorsko mieste šių metų birželio 5 6 dienomis vyko VI tarptautinis Kaliningrado srities partnerinių regionų forumas ir ES 2007 2013 m finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuva Lenkija Rusija 2007 2013 bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio priežiūros komiteto JMC angl 9 as posėdis bei ES 2014 2020 m finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės Lietuva Rusija bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio programos komiteto JPC angl 3 čiasis posėdis 2014 06 11 2014 06 18 vyks Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis Posėdžio pradžia 13 val Posėdžio vieta Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus mažoji posėdžių salė Vasario 16 osios g 6 III aukštas Tauragė 2014 03 20 VP2 4 4 SM 02 R 71 007 Tauragės miesto Jūros ir Oranžerijos gatvių rekonstrukcija Projekto pavadinimas

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/taurages-regiono-naujienos-767.html?page=5&ipp=10&language=lt&layout_id= (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Vidaus reikalų ministerijos parengtus tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus taip pat aptarti tolimesnį bendradarbiavimą su Ternopilio Ukraina sritimi 2013 10 22 PLEČIAMAS BENDRADARBIAVIMAS SU UKRAINA Siekdama plėsti tarpregioninį bendradarbiavimą su Europos Sąjungai nepriklausančių šalių regionais Tauragės apskritis 2007 m su Ternopilio srities valstybine administracija pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą kurio dėka užmegzta daug naujų ryšių tarp verslininkų viešojo sektoriaus ir savivaldos subjektų vyksta oficialių delegacijų vizitai šalys dalyvauja tarptautiniuose forumuose ir kituose renginiuose rengia ir įgyvendina bendrus projektus 2013 10 18 2013 m spalio 23 d vyks Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis Posėdis vyks Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus mažojoje posėdžių salėje Vasario 16 osios g 6 III aukštas Tauragė posėdžio pradžia 10 00 v 2013 09 25 Plečiamas tarptautinis regionų bendradarbiavimas Siekiant plėsti Lietuvos regionų bendradarbiavimą su Rusijos Federacijos regionais rengti ir įgyvendinti bendrus ES tarptautinio bendradarbiavimo programų projektus Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos palaiko glaudžius darbinius ryšius su Rusijos Kaliningrado sritimi bei su Rusijos Šiaurės Vakarų plėtros ir investicijų skatinimo agentūra Agentūros vadovybės kvietimu Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė Edita Mielienė ir Tauragės apskrities skyriaus darbuotojai kartu su Tauragės apskrities delegacija vadovaujama Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko Tauragės rajono savivaldybės mero Prano Petrošiaus š m rugsėjo 19 21 dienomis dalyvavo IX tarptautinėje konferencijoje Tarpregioninis bendradarbiavimas Rusijos Federacija Europos Sąjunga ir Norvegija kuri vyko Rusijos Federacijos Petrozavodsko mieste Į konferenciją vyko ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai 2013 09 24 2013 09 23 organizuojamas Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis taikant rašytinę procedūrą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos prašymu ir remiantis LR vidaus reikalų ministerijos 2013 09 18 raštu Nr 1D 8379 22 skubos tvarka būtina pakeisti 1 regiono projektų sąrašą bei atrinkti apskrities įgyvendintus projektus apdovanojimų renginiui Ryšium su tuo nuo š m rugsėjo 23 d iki š m spalio 1 d

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/taurages-regiono-naujienos-767.html?page=6&ipp=10&language=lt&layout_id= (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis kuriame apsvarstyta 12 klausimų 2013 03 26 Tauragės regiono plėtros taryba sprendžia einamuosius klausimus ir žvelgia į ateitį 2013 m kovo 26 d Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus posėdžių salėje įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis kuriame buvo priimti Tarybos sprendimai dėl regiono projektų sąrašų patikslinimo aptarta ES struktūrinės paramos 2007 2013 m įsisavinimo eiga už 2012 metus aptarti bendradarbiavimo su užsienio regionais vystymo klausimai išrinktas naujas Regiono plėtros tarybos pirmininkas 2013 02 18 Parengtas Tauragės regiono plėtros plano rezultatų ir poveikio įvertinimas bei regiono ir aktualių sektorių plėtotės galimybių studija Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendina projektą Tauragės regiono plėtros plano rezultatų ir poveikio įvertinimas bei regiono ir aktualių sektorių plėtotės galimybių studija Projektas pagal 2007 2013 m Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę VP1 4 1 VRM 02 R Regioninės plėtros tobulinimas regionų plėtros planai ir savivaldybių ilgalaikiai trumpalaikiai strateginiai plėtros planai bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2013 02 01 Tauragės regiono plėtros taryboje aptartos regioninės plėtros įgyvendinimas ir ateities perspektyvos 2012 m gruodžio 19 d Tauragės rajono savivaldybėje įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos išvažiuojamasis posėdis kuriame buvo aptarta ES paramos 2007 2013 m įsisavinimo eiga priimti Tarybos sprendimai dėl projektinių pasiūlymų taip pat kartu su LR vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovais aptarta Lietuvos Nacionalinės pažangos programos ir LR Vyriausybės nuostatos dėl Regioninės politikos ir ES paramos regioninei plėtrai 2014 2020 m planavimo 2013 02 01 2012 12 19 vyks Tauragės RPT posėdis 2012 m gruodžio 19 d vyks Tauragės regiono plėtros tarybos išvažiuojamasis posėdis Posėdžio vieta Tauragės rajono savivaldybės administracijos posėdžių mažoji salė Respublikos g 2 Tauragė 3 aukštas Posėdžio pradžia 13 00 val Daugiau informacijos 2013

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/taurages-regiono-naujienos-767.html?page=7&ipp=10&language=lt&layout_id= (2016-04-28)
  Open archived version from archive