archive-lt.com » LT » L » LIETUVOSREGIONAI.LT

Total: 444

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • kompleksiškai tvarkomos penkios gyvenvietės Projekto pavadinimas Batakių miestelio Žygaičių miestelio Lomių kaimo Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinis sutvarkymas Projekto vykdytojas Tauragės rajono savivaldybės administracija Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2013 08 21 projektas bus baigtas įgyvendinti 2014 07 31 2014 05 20 Baigiamas įgyvendinti projektas Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas I etapas Projekto pavadinimas Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas I etapas Projekto vykdytojas Tauragės rajono savivaldybės administracija Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2011 08 05 Projektas bus baigtas įgyvendinti 2014 06 2014 05 14 Šilalės rajone likviduojami aplinką žaloję pastatai Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą VP3 1 4 AM 06 R 71 008 Apleistų pastatų Bardžių k Bijotų sen Šilalės r likvidavimas Projekto veiklos finansuojamos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai įgyvendinimo priemonę VP3 1 4 AM 06 R Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2012 10 29 2014 05 13 Pradėtas įgyvendinti projektas Specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone Jurbarko rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą Specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone projekto Nr VP1 4 2 VRM 04 R 71 013 finansuojamą pagal 2007 2013 m Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas įgyvendinimo priemonę VP1 4 2 VRM 04 R Teritorijų planavimas 2014 03 20 VP2 4 4 SM 02 R 71 007 Tauragės miesto Jūros ir Oranžerijos gatvių rekonstrukcija Projekto pavadinimas VP2 4 4 SM 02 R 71 007 Tauragės miesto Jūros ir Oranžerijos gatvių rekonstrukcija Projekto vykdytojas Tauragės rajono savivaldybės administracija Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 09 02 projekto pabaiga 2012 04 13 2014 03 20 VP2 4 4 SM 02 R 71 001

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/taurages-regiono-projektu-igyvendinimas-1057.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive • 10 Panevėžio regione įgyvendinti visi projektai pagal priemonę Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Panevėžio regione baigti įgyvendinti visi projektai suplanuoti Panevėžio regiono projektų finansuojamų pagal 2007 2013 m Ekonomikos augimo veiksmų programos IV prioriteto priemonę Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra sąraše 2015 10 12 Atnaujinta Kriaunų kaimo infrastruktūra džiugina vietos gyventojus bei atvykstančius svečius 2015 10 08 Panevėžio regione 2007 2013 m periodo ES struktūrinių fondų lėšomis įkurti trys psichikos dienos stacionarai 2015 09 24 Išvalytas Adomynės dvaro tvenkinys džiugina vietos gyventojus bei svečius Kupiškio rajono savivaldybės administracija siekdama gerinti gyventojų užimtumo sveiko gyvenimo būdo aktyvaus poilsio sąlygas bei sąlygas rekreacijai ir turizmui vystyti inicijavo projektą Kupiškio rajono Adomynės dvaro tvenkinio išvalymas teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms 2015 09 23 Panevėžio regione įgyvendinti visi projektai skirti viešosios paskirties pastatų renovavimui regioniniu lygiu 2015 08 12 Panevėžyje baigtas rekonstruoti lopšelis darželis Jūratė Panevėžyje baigtas rekonstruoti lopšelis darželis Jūratė 2015 07 16 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone Rokiškio rajono savivaldybėje baigtas įgyvendinti projektas Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto priemonę Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Bendra projekto vertė 364 385 44 EUR iš kurių 309 727 38 EUR sudaro

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/panevezio-regiono-projektu-igyvendinimas-1089.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • pastatų kompleksą sudaro buvęs Rumpiškės dvaro gyvenamasis pastatas pastarąjį kartą perstatytas XX amžiaus pradžioje ir naujasis priestatas iškilęs 1979 aisiais Rumpiškės dvaro istorija skaičiuojama nuo XVII a vidurio 2015 03 10 Palangoje baigta rekonstruoti Kęstučio gatvė Palangos miesto savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija Finansavimas skirtas pagal Lietuvos 2007 2013 m Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Bendra projekto vertė 772 388 02 Eur iš jų 611 997 66 Eur ES fondų lėšos 75 599 71 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 84 790 65 Eur Palangos m savivaldybės biudžeto lėšos 2015 02 26 Atliktas Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato remontas Įgyvendinant 2007 2013 m Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto VP3 2 4 SADM 01 R priemonę Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra buvo baigtas projektas Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastasis remontas Projektą vykdė Šilutės rajono savivaldybės administracija 2014 12 31 Išvalytas Klaipėdos miesto Mumlaukio ežeras Klaipėdos miesto savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Klaipėdos miesto Mumlaukio ežero būklės gerinimas Projektas įgyvendintas pagal 2007 2013 m Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto VP3 1 4 AM 04 R priemonę Vandens telkinių būklės gerinimas 2014 11 28 Neringos savivaldybės administracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokymuose Neringos savivaldybės administracija baigė įgyvendinti ES struktūrinės paramos lėšomis bendrafinansuojamą projektą VP1 4 1 VRM 04 R 32 005 Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Neringos savivaldybės administracija įgyvendino keletą projektų kurių metu buvo optimizuojama planavimo sistema diegiami vieno langelio strateginio planavimo principai tad įgyvendinant savivaldybės strateginiuose planuose numatytas priemones ir siekiant strateginių tikslų yra būtina užtikrinti nuolatinį savivaldybės darbuotojų ir politikų gebėjimų ir kvalifikacijos susijusių su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu tobulinimą Šiuo projektu ir buvo siekiama nuosekliai ir sistemingai didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį 2014 10 15 Gargžduose baigta rekonstruoti Aušros gatvė Klaipėdos rajono savivaldybės

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/klaipedos-regiono-projektu-igyvendinimas-1131.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • infrastruktūrą Projektas įgyvendintas Marijampolės savivaldybėje esančiame Igliaukos kaime identifikavus šios vietovės gyventojų ir jų gyvenamojoje aplinkoje kylančias problemas susisiekimo patogumo judėjimo saugumo objektų pasiekiamumo gerinimo bei švaresnės aplinkos užtikrinimo Siekiant užsibrėžto projekto tikslo projektas buvo vykdomas kompleksiškai atnaujinant viešosios poilsio laisvalaikio sporto ir kultūros infrastruktūrą įrengiant ir atnaujinant gatvių atkarpas stovėjimo aikšteles bei sutvarkant aplinką 2015 11 11 Įgyvendintas Kalvarijos savivaldybės specialiojo plano bei bendrojo ir detaliųjų planų parengimo projektas Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendino projektą Kalvarijos savivaldybės specialiojo plano bei bendrojo ir detaliųjų planų parengimas finansuotą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę Teritorijų planavimas Šis projektas yra vienas iš keturių pagal šią priemonę Kalvarijos savivaldybės administracijos planuotų ir sėkmingai įgyvendintų projektų Projekto veikloms įgyvendinti ir numatytiems rezultatams pasiekti panaudota 54 026 48 Eur iš kurių 45 922 52 Eur sudarė Europos socialinio fondo lėšos 8 103 96 Eur projekto vykdytojo biudžeto lėšos 2015 11 03 Įgyvendintas Marijampolės miesto teritorijų detaliųjų planų parengimo projektas Marijampolės savivaldybės administracija įgyvendino projektą Marijampolės miesto teritorijų detaliųjų planų parengimas finansuotą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę Teritorijų planavimas Pagal šią priemonę tai trečiasis Marijampolės savivaldybės administracijos suplanuotas ir sėkmingai įgyvendintas projektas Jam įgyvendinti panaudota 60 879 15 Eur iš kurių 51 747 28 Eur sudarė Europos socialinio fondo lėšos ir 9 131 87 Eur projekto vykdytojo biudžeto lėšos 2015 11 03 Šakiuose sutvarkytas miesto skveras Šakių rajono savivaldybėje 2007 2013 m ES finansavimo laikotarpiu buvo suplanuota įgyvendinti 34 regioninius projektus pagal 14 priemonių Visi projektai jau sėkmingai įgyvendinti o jų metu sukurti rezultatai džiugina savivaldybės gyventojus svečius ir investuotojus Šių projektų veikloms ir rezultatams įgyvendinti panaudota apie 10 462 041 Eur ES fondų lėšų 2015 07 09 Įgyvendintas Šakių rajono detaliųjų ir specialiųjų planų parengimo projektas Šakių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Šakių rajono detalieji ir specialieji planai II etapas finansuotą pagal Žmogiškųjų

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/marijampoles-regiono-projektu-igyvendinimas-1132.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • 04 R 61 054 Pakruojo rajono savivaldybės Žeimelio miestelio kapinių išplėtimo detaliojo plano parengimas 2015 07 22 Joniškio rajono savivaldybės Žagarės mieste nenaudojamas pastatas pritaikytas socialinių paslaugų teikimui Joniškio rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą Nr VP3 2 4 SADM 01 R 61 004 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Žagarės socialinių paslaugų centre 2015 06 08 MODERNIZUOTAS PAKRUOJO SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIS PASTATAS Pakruojo rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti projektą VP3 3 4 ŪM 04 R 61 039 Pakruojo seniūnijos administracinio pastato modernizavimas Projektas finansuotas pagal 2007 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis priemonę Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu Bendra projekto vertė yra 176 624 17 Eur iš kurių 137 571 66 Eur sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 24 277 35 Eur LR valstybės biudžeto lėšos ir 14 775 16 Eur Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšos 2015 06 04 Joniškio rajone Plikiškių kaime įkurtas universalus daugiafunkcis centras Joniškio rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą VP3 2 2 ŠMM 04 R 61 006 Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Joniškio rajone Plikiškių kaime Bendra projekto vertė 464 915 07 iš jų 373 923 89 Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir 90 991 63 Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos 2015 05 29 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI STIPRINO ADMINISTRACINIUS GEBĖJIMUS Pakruojo rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti projektą VP1 4 1 VRM 04 R 61 018 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas finansuotą pagal 2007 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas 2015 05 07 REKONSTRUOTA PAKRUOJO MIESTO P MAŠIOTO GATVĖ Pakruojo rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą VP2 4 4 SM 02 R 61 029 Pakruojo miesto P Mašioto gatvės

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/siauliu-regiono-projektu-igyvendinimas-1133.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • 00 val įvyks Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis Posėdžio vieta Vidaus reikalų ministerijos Šventaragio g 2 Vilnius Kolegijų salė 334 kab 2015 04 03 2015 m balandžio 8 d vyks Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis 2015 m balandžio 8 d vyks Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis Posėdis organizuojamas Vladislovo Sirokomlės muziejuje Bareikiškių k Vilniaus rajone Su darbotvarkės projektu galite susipažinti čia 2014 12 23 Sutvarkyta Ukmergės rajono Vidiškių miestelio gyvenamoji aplinka Vidiškiai yra viena seniausių Ukmergės krašto gyvenviečių vos 9 km nutolusi nuo Ukmergės miesto Pagrindinė Vidiškių miestelio gatvė sutampa su einančiu per jį magistraliniu keliu Kaunas Daugpilis Palei šią gatvę išsidėstęs visas miestelis joje vyksta pagrindinis transporto priemonių ir pėsčiųjų judėjimas 2014 12 17 Įgyvendinta Abromiškių kaimo kompleksinė plėtra Projekto tikslas prisidėti prie prielaidų diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą Abromiškių kaime sudarymo Projekto vertė 1 040 162 10 Lt iš jų ES struktūrinio fondo lėšos 962 149 18 Lt 2014 12 10 Rekonstruotas Trakų rajono Paluknio seniūnijos pastatas Trakų rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti projektą Paluknio seniūnijos pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas sudarant seniūnijos gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą priemonę Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas 2014 12 01 Švenčionėliuose kompleksiškai

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/vilniaus-regiono-projektu-igyvendinimas-1134.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • statistika Nuorodos Pradžia Lietuvos regionai Struktūra ir kontaktai Vadovybė Direktorė Struktūra Lietuvos regionai Alytaus apskritis Kauno apskritis Klaipėdos apskritis Marijampolės apskritis Panevėžio apskritis Šiaulių apskritis Tauragės apskritis Telšių apskritis Utenos apskritis Vilniaus apskritis Redaguota 2015 06 29 09 44 06 Grįžti atgal Į viršų Naujienų prenumerata Naujienos Lietuvos regionai Lietuvos regionai Lietuvos regionai 2015 Vidaus reikalų ministerija Visos teisės saugomos Biudžetinė įstaiga Šventaragio g 2 LT 01510 Vilnius tel 8

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/lietuvos-regionai-217.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • grupę 2016 04 21 Utenos regione sėkmingai įgyvendinti visi 2007 2013 m laikotarpio projektai 2016 04 19 2016 m balandžio 18 22 d organizuojamas Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis taikant rašytinę procedūrą 2016 04 18 2016 M BALANDŽIO 12 15 D VYKO KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS RAŠYTINIU BŪDU 2016 04 14 Panevėžio regiono plėtros taryba svarstė regionui aktualius klausimus 2016 04 14 Š M BALANDŽIO 12 19 D VYKSTA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS RAŠYTINĖS PROCEDŪROS BŪDU 2016 04 14 Paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regione pagal priemonę 05 5 1 APVA R 019 Kraštovaizdžio apsauga 2016 04 13 Paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę 05 5 1 APVA R 019 Kraštovaizdžio apsauga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puslapis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/naujienos-61.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive •