archive-lt.com » LT » M » MERKINESGLOBOSNAMAI.LT

Total: 58

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Merkinės globos namai
  globėjas rūpintojas kreipiasi į socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus 1 Užpildytą Prašymą paraišką socialinėms paslaugoms gauti kurios formą tvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministras Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies paslauga 2 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pasą asmens tapatybės kortelę leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ne ES valstybių narių piliečiams 3 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tik tuo atveju kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose 4 Informaciją apie asmens šeimos narių pajamas išskyrus informaciją kurią Varėnos rajono savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis 5 Pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą arba vieną iš dokumentų nusakantį neįgalumo turėjimą darbingumo lygio nustatymo pažymą specialiojo nuolatinės priežiūros pagalbos poreikio nustatymo specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymų kopiją 6 Medicinos dokumentų išrašą F 027 a su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis teikiant trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas specializuotuose globos namuose 7 Vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus teikiant transporto organizavimo paslaugą 8 Kitus dokumentus patikslinančius socialinių paslaugų poreikį buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas surašomas dėl transporto organizavimo asmens higienos ir priežiūros paslaugų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyrimo Varėnos rajono savivaldybės socialinių

  Original URL path: http://www.merkinesglobosnamai.lt/lt/atmintine/reikalingi-dokumentai.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Merkinės globos namai
  savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistui atsakingam už socialinių paslaugų organizavimą Išskirtinais atvejais kai asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo nenustačius socialinių paslaugų poreikio Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus arba jau teikiant socialines paslaugas Socialinių paslaugų kurios teikiamos papildomai prie paskirtų socialinių paslaugų asmens pageidavimu poreikis nevertinamas Jei asmuo pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina Tais atvejais kai asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados socialinių paslaugų poreikį nustato Komisija Komisijos posėdžius protokoluoja Socialinės paramos skyriaus specialistas Protokolai saugomi Socialinės paramos skyriuje Sprendimus dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo sustabdymo tęsimo ar nutraukimo socialinio darbuotojo ar Komisijos teikimu priima Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo Sprendimus registruoja Socialinės paramos skyriaus specialistas Socialinės paramos skyrius sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo kopiją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikia išsiunčia asmeniui Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą Jeigu laikinai nėra galimybės teikti ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas Varėnos rajono savivaldybės pavaldumo socialinės globos įstaigose asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti paslaugas eilę pagal

  Original URL path: http://www.merkinesglobosnamai.lt/lt/atmintine/globos-skyrimo-tvarka.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Merkinės globos namai
  įstatymu Žin 2006 Nr 17 589 2008 Nr 71 2702 2010 Nr 53 2598 Socialinės globos normų aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m vasario 20 d įsakymu Nr A1 46 2012 m gruodžio 11 d įsakymo Nr A1 566 redakcija 4 priedu Merkinės globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis Prieš pradedant teikti socialinę globą asmeniui jo globėjui rūpintojui kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos namuose ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis Atvykęs asmuo arba jo atstovas turi pateikti globos namų administracijai asmens pasą ar kitą jį atitinkantį dokumentą pensininko ar neįgalumo pažymėjimą pateikti teisingus duomenis asmens bylos formavimui pildant privalomus dokumentus Gyventojas arba jo atstovas supažindinamas su Gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis dienotvarke teikiamomis globos namuose paslaugomis ir teikiamų paslaugų tvarka su gyventojui priskirtais darbuotojais Apgyvendinamas asmuo atvykimo dieną mediciniškai apžiūrimas esant reikalui atliekamas higieninis apšvarinimas Gyventojas palydimas į jo gyvenamąjį kambarį supažindinamas su kambario kaimynais parodoma artimoji aplinką Socialinio darbo ir socialinės priežiūros paslaugų personalas sudaro individualų gyventojo globos planą Į globos namus nepriimami asmenys kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų

  Original URL path: http://www.merkinesglobosnamai.lt/lt/atmintine/apgyvendinimo-tvarka.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Merkinės globos namai
  paslaugų rūšį ir kainą Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų Tais atvejais kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros pagalbos išlaidų tikslinę kompensaciją visa kompensacijos suma 100 procentų skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų įskaitant atvejus kai asmens pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m sausio 1 d turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą Tais atvejais kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros pagalbos išlaidų tikslinę kompensaciją visa šios kompensacijos suma 100 procentų skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti Jeigu suaugusio asmens pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m sausio 1 d turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį iki to laiko kol asmens turto vertė sumažės iki nustatyto normatyvo padidėja vienu procentu skaičiuojant nuo turto vertės viršijančios normatyvą Asmenys laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio Už tris pirmąsias išvykimo paras įskaitant ir tuos atvejus kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas Mokėjimas už dienos socialinę globą Vieno gyvenančio asmens ar asmens gyvenančio šeimoje kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų Asmens gyvenančio šeimoje kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę

  Original URL path: http://www.merkinesglobosnamai.lt/lt/atmintine/mokejimo-dydis.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Merkinės globos namai
  4 klasių mokiniai vadovaujami mokytojos Zitos Kulakauskienės 2016 04 18 Svečiuose seimo narys Vidas Mikalauskas 2016 m balandžio 8 d Globos namų gyventojus aplankė seimo narys Vidas Mikalauskas 2016 03 30 Šv Velykos Merkinės globos namuose Kaip ir kiekvienais metais gyventojai gerai nusiteikę laukė Šv Velykų 2016 03 22 2016 metų kovo 20 diena Verbų sekmadienis Pavasario šventė švenčiama paskutinį sekmadienį prieš Velykas 2016 03 14 2016 m kovo 12

  Original URL path: http://www.merkinesglobosnamai.lt/lt/naujienos.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Merkinės globos namai
  Atmintinė Į ką kreiptis Reikalingi dokumentai Globos skyrimo tvarka Apgyvendinimo tvarka Mokėjimo dydis Naujienos Nuorodos Parama Varėnos rajono savivaldybė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Biudžetinė

  Original URL path: http://www.merkinesglobosnamai.lt/lt/nuorodos.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Merkinės globos namai
  pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai Jeigu šia teise nepasinaudojate pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra Maloniai kviečiame iki gegužės 1 dienos skirti Merkinės globos namams 2 sumokėto pajamų mokesčio Jūsų pervesti 2 sumokėtos pajamų mokesčio sumos leistų gerinti mūsų įstaigoje gyvenančių ir dirbančių asmenų sąlygas Prašymą FR0512 versija 02 formą galite užpildyti ir pateikti per Elektroninę deklaravimo sistemą http deklaravimas vmi lt Prašymą galite pateikti teikdami metinę

  Original URL path: http://www.merkinesglobosnamai.lt/lt/parama.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Merkinės globos namai
  Balandžio 12 dieną globos namuose apsilankė Merkinės V Krėvės gimnazijos 1 4 klasių mokiniai vadovaujami mokytojos Zitos Kulakauskienės Gimnazistai džiugino senelius savo gražiu pasirodymu Jie deklamavo eilėraščius apie pavasarį šoko ratelius Globotiniai karštai plojo gimnazistams Mokiniai kartu su savo mokytoja Zita Kulakauskiene sukūrė margutį į kurį sudėjo savo gamintus iš popieriaus karpytinius kiaušinius ir mūsų globotinių piešimo ant vandens kūrinius Taip gavosi bendromis jėgomis sukurtas margutis kurio dydžiui prilygtų tik

  Original URL path: http://www.merkinesglobosnamai.lt/lt/naujienos/31-%E2%80%8BSu-pavasariu-sveikina-gimnazistai.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive