archive-lt.com » LT » M » MISKO-KIRTIMAS.LT

Total: 34

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kėdainių miškas - Miškų ūkis
  Ugdymo kirtimai Ugdymo kirtimai yra viena iš svarbiausių miško ūkio priemonių ūkiškai vertingiems produktyviems ir atspariems medynams išauginti Jų esmė yra ta kad periodiškai nustatytais laiko tarpais nebrandžiame miške iškertama dalis medžių ar krūmų kuriuos palikti ūkiniu ar biologiniu požiūriu yra netikslinga Ugdymo kirtimų pradžia priklauso nuo jaunuolyno rūšinės sudėties ir rūšių tarpusavio santykių esamo tankumo miško tipo bei ūkinių tikslų Mišriuose didelio pradiniotankumo ir derlingose augavietėse augančiuose jaunuolynuose ugdymo kirtimai pradedami anksčiau negu grynuose mažesnio tankumo ir augančiuose nederlingose augavietėse Ugdymo kirtimai vykdomi pušynuose ąžuolynuose ir uosynuose iki 70 metų eglynuose 60 beržynuose juodalksnynuose 50 drebulynuose 30 ir baltalksnynuose 20 metų amžiaus IIB miškų grupės miškuose kraštovaizdžio formavimo kirtimus galima vykdyti iki pagrindinių miško kirtimų IIA miškų grupės miškuose ugdymo kirtimai vykdomi tada jei jie numatyti jų tvarkymo planuose Pagrindinis ugdymo kirtimų kokybės kriterijus ugdymo kirtimų normatyvas yra paliekamas po kirtimo medžių skaičius priklausantis nuo vidutinio gerai išsivysčiusių medžių aukščio ir po kirtimų paliekamo medyno skalsumas Priklausomai nuo medyno amžiaus ir ūkinių tikslų ugdymo kirtimai skirstomi į šviesinimus ir valymus retinimus einamuosius kirtimus 1 lentelė ir specialius ugdymo kirtimus kraštovaizdžio formavimo ugdymo kirtimus pamiškėse ir kt 1 lentelė Medynų ugdymo kirtimų rūšys priklausomai nuo amžiaus Ugdymo kirtimų rūšis Medynų amžius metais spygliuočių ir kietųjų lapuočių minkštųjų lapuočių Šviesinimai ir valymai iki 20 iki 20 Retinimai 21 40 21 30 Einamieji kirtimai 41 ir daugiau 31 ir daugiau Pagrindiniai skirtingų ugdymo rūšių tikslai yra šviesinimų ir valymų mišriuose medynuose formuoti jų rūšinę sudėtį siekti kad joje būtų kiek galima daugiau pagrindinių rūšių medžių šalinant juos stelbiančius nepagrindinių rūšių medžius bei krūmus ir sudarant pagrindinių rūšių medžiams optimalias augimo sąlygas Grynuose medynuose sumažinti medynų tankumą siekiant panaikinti ar susilpninti vidurūšinę konkurenciją didinti medynų atsparumą nepalankiems aplinkos faktoriams retinimų reguliuoti medžių tarpusavio santykius geriausiems medžiams užtikrinti optimalias ar artimas joms augimo sąlygas tęsti struktūros o pavėluoto ugdymo atvejais ir sudėties formavimą ugdyti stiebų ir lajų formą gerinti išauginamos medienos kokybę Maksimalaus geriausių medžių tūrio prieaugio skatinimas yra vienas iš svarbiausių retinimo uždavinių Sudėtiniuose šio amžiaus medynuose daug dėmesio skiriama antram ardui ir pomiškiui puoselėti einamųjų kirtimų skatinti geriausių medžių ir viso medyno tūrio prieaugį siekiant sukaupti kuo daugiau ir geresnės kokybės medienos brandos amžiuje sutrumpinti techniškai brandžios medienos išauginimo laiką bei paruošti medynus pagrindiniam kirtimui ugdyti antrąjį ardą puoselėti pomiškį šalinti traką kad būtų pagerintos sąlygos miškui savaime atželti Privačių miškų savininkai privalo vykdyti šviesinimo valymo kirtimus Retinimo ir einamųjų kirtimų vykdymas privačių miškų savininkams nėra privalomas Pagrindiniai kirtimai Pagrindinių kirtimų plynų atvejinių ir atrankinių kirtimų taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymais Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis ir kitais teisės aktais Taisyklės privalomos visiems miškų savininkams valdytojams ir naudotojams Vykdant pagrindinius kirtimus turi būti sudarytos sąlygos racionaliam pastoviam ir daugiatiksliam miško išteklių naudojimui miško aplinkosauginių ir rekreacinių funkcijų užtikrinimui bei biologinės įvairovės išsaugojimui ir gausinimui našių ir atsparių tikslinių medynų atkūrimui nustatytu laiku Kartu siekiama sudaryti palankias sąlygas miškų ūkio gamybai

  Original URL path: http://misko-kirtimas.lt/lt/misku_ukis/misko_kirtimo_darbai.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Kėdainių miškas - Miškų ūkis
  ir sumedėjus stiebeliams bet šaknims dar augant o lapuočiai tik pradėjus kristi lapams Atkreipiamas dėmesys į tai kad sodmenys sodinami tokiu pat gyliu kokiu jie prieš tai augo medelyne Puriose ir sausose dirvose galima sodinti 2 cm giliau Vienmečiai pušies sėjinukai sodinami iki pirmųjų spyglių Želdintinose kirtavietėse ir degavietėse dirbtiniu būdu miškas atkuriamas ne vėliau kaip per trejus metus o paliekant žėlimui ne vėliau kaip per ketverius metus po jų atsiradimo Žuvę želdiniai ir žėliniai atkuriami ne vėliau kaip per dvejus metus Iškirsti ąžuolynai klevynai liepynai ir pušynai augę jiems tinkamose augavietėse turi būti atkurti taip kad želdiniuose ir žėliniuose vyrautų tos pačios medžių rūšys Miško atkūrimo ir įveisimo būdai Miško atkūrimo būdas nustatomas prieš miško kirtimą Tai atlieka miškotvarkos projektą rengiantis arba šiaip privačių miškų ūkio specialistas Yra tokie miško atkūrimo ir įveisimo būdai 1 miško žėlimas taikant žėlimą skatinančias priemones arba jų netaikant 2 miško želdinimas 3 mišrus aukščiau išvardytų būdų derinys Parenkant miško atkūrimo ir įveisimo būdą paprastai atsižvelgiama į tokius aplinkos veiksnius 1 miško funkcinę paskirtį ūkiniai rekreaciniai apsauginiai ir kt paskirties miškai 2 ekonominius veiksnius miško atkūrimo ar įveisimo kainą miško auginimo apyvartos trukmę ir kt 3 kitus veiksnius želdaviečių ir želviečių būklę valdytojo tikslus ir kt Ekosistemų apsaugos II A gr miškuose pirmenybė teikiama miško žėlimui Želdinti galima tik vietinės kilmės geriausia to paties medyno miško dauginamąja medžiaga Kai kurių rūšių draustiniuose galimos specialios miško želdinimo priemonės numatytos šių draustinių nuostatuose Rekreaciniuose II B gr miškuose galimi visi miško atkūrimo ir įveisimo būdai Pasirenkamas tas kuris labiausiai užtikrins želdinių ir žėlinių tvarumą ir atitiks rekreacinius poreikius Apsauginiuose III gr miškuose pirmenybė teikiama žėlimui Rezervatų apsauginių zonų miškuose galima želdinti tik vietinės kilmės geriausia to paties medyno miško dauginamąja medžiaga Šios miškų grupės draustinių nuostatuose gali būti numatyti ir kitokie reikalavimai miško žėlimui ir želdinimui Ūkiniuose IV gr miškuose galimi visi miško atkūrimo ir įveisimo būdai Dirvos ruošimas želdiniams Dirvos miško želdiniams ruošimo tikslas sumažinti konkuruojančios augmenijos įtaką miško želdiniams ir pagerinti dirvos drėgmės rėžimą ir jos struktūrą ruošiama antroje vasaros pusėje arba rudenį Sausose augavietėse dirva gali būti ruošiama pavasarį prieš miško sodinimą Dirva ruošiama ištisai arba iš dalies Ištisai dirva ruošiama šiais būdais ariant frezuojant kultivuojant lėkščiuojant visą želdavietę arba želvietę Iš dalies dirva ruošiama šiais būdais išariant vagas ar juostas padarant aikšteles duobutes kauburėlius supurenant dirvožemį volais Ruošiant dirvą ištisai arimo gylis turi būti ne mažesnis nei sodmenų šaknų ilgis Dirva žėlimui skatinti ruošiama prieš sėklų byrėjimą ąžuolo žėlimui gilėms byrant arba išbyrėjus Turi būti įdirbta ne mažiau kaip 20 ploto kuriame taikomos žėlimą skatinančios priemonės Užmirkusiose augavietėse dirva miško želdinimui ruošiama tik ją nusausinus Želdinių rūšinė sudėtis ir tankumas Miško želdinių sodinimo sėjimo tankumas ir išdėstymas priklauso nuo medžių rūšių biologinių savybių augavietės sąlygų želdinių tikslinės paskirties sodmenų tipo parametrų ir mišrinimo ypatumų Nustatant želdinių pradinį tankumą atsižvelgiama į esamą ir galintį atsirasti ir išlikti tikslinių medžių rūšių gyvybingų savaiminukų skaičių bei jų išsidėstymo pobūdį Atkuriant mišką tikslinės medžių rūšys parenkamos atsižvelgiant į augavietės sąlygas ir želdinių tikslinę paskirtį Pirmenybė teikiama

  Original URL path: http://misko-kirtimas.lt/lt/misku_ukis/misku_atkurimas_ir_iveisimas.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kėdainių miškas - Miškų ūkis
  įstatymų efektyvumą ir jų laikymąsi siekiant išsaugoti visus šalies miškus juos supančią ir juose esančią gamtinę aplinką ir jos įvairovę Jei mediena ar jos gaminiai attinka miškų ir miškų ūkio sertifikavimo kriterijus miško savininkas ar valdytojas gauna tai patvirtinantį specialų pažymėjimą ir teisę medieną ar medienos gaminius ženklinti specialiu ženklu logo Miškų ūkio sertifikavimą galima būtų vertinti dviem aspektais gamtosauginiu ir ekonominiu Iš vienos pusės tai gamtosauginio požiūrio į miškų ūkį jų tvarkymo ir priežiūros įtvirtinamas ir tam tikras kokybinis miškų ūkio organizavimo vertinimas Iš kitos pusės stambios Vakarų Europos ypač Skandinavijos miškų ūkio įmonės savo veikloje naudoja miškų ir miškų ūkio sertifikavimą kaip marketingo įrankį išsilaikyti kintančiomis medienos rinkos sąlygomis Miškų ir miškų ūkio sertifikavimo sistemos Sertifikavimo sistemų yra įvairių PEFC FSC SFI CSA ISO ir tos pačios valstybės miškai dažnu atveju gali būti sertifikuoti pagal dvi ar net tris skirtingas sistemas Jų pasirinkimą paprastai lemia gamtinės rinkos sąlygos ar tradicijos Labiausiai paplitusios pasaulyje yra PEFC ir FSC sistemos Šių sistemų kriterijai ir rodikliai kuriais vertinama ūkinė veikla miške yra panašūs Skirtumas tas kad FSC pradėjo savo veiklą tropiniuose miškuose kad sustabdytų jų beatodairišką naikinimą ir visur taiko tą pačią sistemą o PEFC įkurta Europos privačių miško savininkų asociacijų iniciatyva prisitaikant prie atskirų šalių specifikos Kitas skirtumas yra ir toks kad FSC dažniausiai sertifikuojami itin didelį miškų plotai tai Lietuvos atveju yra Valstybiniai miškai o PEFC labiau pritaikyta smulkioms privačioms valdoms ji pigesnė Miškų ir miškų ūkio sertifikavimo rūšys Šiuo metu visoje su medienos produktų gamyba susijusioje veikloje galime sutikti dvi sertifikavimo rūšis Pirmoji iš jų yra medienos gaminių standartai kurie apima visą eilę medienos perdirbimo pramonės produktų ir rinkoje jau taikomi daugelį metų Antroji gamybos grandinės sertifikavimas Chain Of Custody kuri apima medienos produktų kelio nuo biržės iki pirkėjo sertifikavimą Ji užtikrina pirkėją kad jo prekė yra atkeliavusi iš miško kuriame ūkininkaujama pagal darnaus miškų ūkio principus ir kad gamybos grandinėje šie principai nebuvo pažeisti Laikantis darnaus miškų ūkio principų miškų ūkio darbai turi išlaikyti ar gerinti miško darbininkų ir vietinių bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę Taip pat miškų ūkio darbai atliekami tam kad užtikrintų ekonominį gyvybingumą ir platų gamtosauginių ir socialinių privalumų spektrą Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes vandens resursus dirvožemį unikalias ir trapias ekosistemas bei kraštovaizdžius ir tuo pačiu išlaikyti miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą Kaip miškų sertifikavimas atliekamas Paprastai miškų ir miškų ūkio sertifikavimas yra mokamas Paskaičiuota kad norint sertifikuoti vidutinę valstybinę miškų urėdiją 33000 ha plotas reikėtų sumokėti apie 60 000 Lt Į šią kainą įeina sertifikuotojų miškų ūkio ir aplinkosaugos specialistų užmokestis už darbą vietinių ekspertų atlyginimas Kiek kainuotų privataus miško sertifikavimas Lietuvoje šiai dienai labai sunku pasakyti tačiau spėjama kad tai kainuotų apie 5 EUR už ha Visą sertifikavimo procesą galima būtų suskirstyti į tris stambias dalis pirminį įvertinimą pagrindinį įvertinimą ir kasmetinius patikrinimus Pirminio įvertinimo metu sertifikuotojai atvažiavę į miškų ūkio vienetą peržiūri svarbiausius veiklą reguliuojančius dokumentus bei miško ir miškų ūkio rodiklius Vizitas trunka kelias dienas ir po jo pateikiamos pastabos apie

  Original URL path: http://misko-kirtimas.lt/lt/misku_ukis/misku_ir_misku_ukines_veiklos_sertifikavimas.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kėdainių miškas - Miškų ūkis
  išlaidos skatinamas jaunuolynų ugdymas rekreacinės paskirties įrangai įsigyti ir montavimo išlaidoms padengti bendrosioms išlaidoms užmokestis architektams inžinieriams ir konsultantams mokėjimai už techninius tyrimus patentų ir licencijų įsigijimas bet ne daugiau kaip 10 proc sertifikuotiems techniniams tyrimams ir konsultavimui ne daugiau 5 proc Kokie reikalavimai keliami paramos gavėjams pareiškėjas turės turėti galiojančius miško nuosavybės dokumentus projektas negalės prieštarauti galiojančių teisės aktų numatytiems apribojimams miško valdoms ir turės būti suderintas su Regiono aplinkos apsaugos departamento rajono aplinkos apsaugos agentūra Paramos dydis Privačioms miško valdoms skirtiems projektams bus atlyginama 75 proc tinkamų išlaidų Maksimali parama ne daugiau kaip 100 tūkst eurų vienam projektui 2 Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės Kam teikiama parama konkrečios vietovės stichinių nelaimių ir gaisrų prevencijos planui ar nukentėjusių miškų apželdinimo planui parengti stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktiems miško plotams sutvarkyti ir išvalyti miško sodmenų išlaidoms padengti apželdinimo darbų kaštams padengti dirvai paruošti sodinimo darbams želdinių papildymui želdinių apsaugos priemonėms prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms mineralizuotoms juostoms įrengti ir atnaujinti gaisrų stebėjimo bokštams įrengti priešgaisrinei technikai įsigyti informaciniams ženklams įrengti Kokie reikalavimai keliami paramos gavėjams minimali teritorija kuriai teikiama parama paveikta stichinių nelaimių ir gaisrų turės būti ne mažesnė kaip 0 5 ha projektas negalės prieštarauti galiojančių teisės aktų numatytiems apribojimams miško valdoms ir turės būti suderintas su Regiono aplinkos apsaugos departamento rajono aplinkos apsaugos agentūra Paramos dydis Šios veiklos projektams kurie skirti viešiesiems poreikiams tenkinti bus atlyginta 100 proc tinkamų išlaidų bet ne daugiau kaip 500 tūkst eurų vienam projektui 3 Investicijos skirtos miško kirtimui ir ruošai pagerinti bei racionalizuoti Kam teikiama parama individualiems ar kooperuotiems projektams skirtiems įsigyti naujai miško ūkio technikai ir įrangai motoriniams pjūklams ir krūmapjovėms medienos ištraukimo traktoriams savikrovės priekaboms medvežėms medienos vežimo automobiliams programinės įrangos projekto reikmėms Kokie reikalavimai keliami paramos gavėjams verslo plane pareiškėjas turės įrodyti kad laikysis aplinkosaugos reikalavimų kad įgyvendinus projektą ūkis atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus numatytos investicijos technika ir įranga turės atitikti ES teisės aktais nustatytus reikalavimus pareiškėjas negalės turėti pradelstų mokestinių įsipareigojimų mokestinės nepriemokos LR valstybės biudžetui pareiškėjas turės tvarkyti dvejybinę buhalterinę apskaitą pareiškėjas turės įsipareigoti ne mažiau kaip 5 metus nekeisti projekto įgyvendinimo sąlygų neparduoti technikos ir įrangos įsigytos už paramos lėšas Paramos dydis Projektams skirtiems atskirų naudos gavėjų ar jų grupių verslo plėtros poreikiams tenkinti bus kompensuota 50 proc tinkamų išlaidų bet ne daugiau kaip 200 tūkst eurų vienam projektui 4 Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Kam teikiama parama ne žemės ūkio paskirties žemių apželdinimas mišku Tai apims miško žemės kurioje anksčiau neaugo miškas pvz miško aikštės buvę medienos sandėliai ir kt rekultivuojamų karjerų ir durpynų sąvartynų ir kitų žemės ūkio paskirties plotams nepriskiriamų privačių valdų žemių apželdinimą Šis apželdinimas bus remiamas tik tuo atveju jei tai bus suderinta su vietos sąlygomis ir atitiks aplinkosaugos reikalavimus apželdinimo planui parengti miško sodmenų įsigijimo ir jų transportavimo išlaidoms apželdinimo darbų išlaidoms dirvos paruošimui sodinimui atželdinimui želdinių apsaugos priemonėms padengti Sodinant greitos apyvartos želdinius parama bus teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti Kokie reikalavimai keliami paramos gavėjams želdinimui skirta vietovė turės priklausyti privačiam savininkui savivaldybėms

  Original URL path: http://misko-kirtimas.lt/lt/misku_ukis/europos_sajungos_parama_privaciam_misku_ukiui.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kėdainių miškas - Miškų ūkis
  mažiau žalos Vasarą miško aikštelėse sodinkime bulves žirnius ir kitas grūdines kultūras o žiemą į tas pačias vietas vežkime pašarų atliekas Reikėtų naikinti valkatas šunis kates paukštvanagius vištvanagius šarkas ir pilkąsias varnas lapes Kiek begalėdami kiekviena proga priminkime kad negailestingi žmonės nenaikintų naudingų paukščių lizdų jų kiaušinėlių ir pačių paukštelių Rūpinkimės kad nebūtų gaudomi kankinami ir naikinami žvėrys Labai svarbu kad žvėrys vasarą turėtų tinkamas girdyklas o taip pat ir reikiamą jų kiekį Todėl reikia išvalyti senas girdyklas nes prikritę lapai šakos ir kita ilgainiui ima pūti rūgti vanduo nuo jų įgauna neskanų skonį ir žvėrys tokia girdykla naudotis negali Ten kur girdyklų per maža pasistenkime padaryti jų daugiau kad žvėreliai užėjus vasaros karščiams nekęstų troškulio ir nereikalingai nevargtų Ten kur yra elnių stirnų danielių reikia įtaisyti druskos laižyklas Jos daromos taip padaryti keturkampę medinę dėžę kurios ilgis ir plotis po 75 cm aukštis 50 cm Šią dėžę reikia įkasti į žemę taip kad jos viršus būtų sulig žemės paviršiumi Į šia dėžę dedama 80 kg druskos Druską dėti sluoksniais su plūktu moliu Apatinis sluoksnis turi būti molio kitas druskos vėliau vėl molio ir taip iki viršaus bet viršutinis sluoksnis turi būti druskos Molio sluoksnius kurie turi būti 3 5 cm storumo reikia suplūkti ir tik tada pilti druską Druskos sluoksniai turi būti aplaistomi ir suspaudžiami Viršutinį druskos sluoksnį reikia daryti apvaliai iškilą kad nuo jo galėtų nutekėti vanduo o žvėreliams patogiau laižyti Aplink šią dėžę dviejų metrų atstumu reikia nuimti velėną ir išbarstyti smėliu kad lengvai būtų galima suprasti kiek ir kokie žvėrys naudojasi šia laižykla Ypač žiemos mums parodo kaip yra svarbu rūpintis žvėrelių maitinimu Ne kiekvieną žiemą gyviai gali rasti pakankamai maisto Čia į pagalbą turi ateiti žmogus ir ne tik medžiotojas Žvėris žiemą būtinai reikia maitinti Jei iš anksto nepasirūpinsime paruošti maisto žiemai vėliau gali ir nepasisekti Tad pavasarį paruoškime žemę ir sėkime tinkamą žvėrims pašarą ganyklas skirtas žvėrims išakėkime kad neliktų samanų reikia apibarstyti pelenais o jei jų truktų kompostu Jei kalbėti apie žvėrių maitinimą ir pašarų paruošimą žiemai pirmiausia turime žinoti kuo kurie žvėrys minta ir kas kokiems gyviams tinka Briedžiai minta žaliu augaliniu maistu kurio pagrindą sudaro pilkasis karklas ir pušys Jie mėgsta purienas pupalaiškius ožkaberžius paparčius alksnių beržų drebulių ir karklų žievę šakas ataugas ir lapus Briedžiai džiovintų dobilų ir šieno neėda todėl iš anksto paruošti pašaro žiemai jiems negalima Pašarą ir vietą jie pasirenka patys tik žmogui reikia pasirūpinti kad jie iš tų vietų nebūtų baidomi Ten kur briedžiai apsigyvena nereikėtų šienauti pievų uogauti ir grybauti arti važinėti ir žiemos metu kad išbadėję vilkai jų nepultų reikėtų duoti vilkams dvėselienos Elniai stirnos danieliai maitinasi laukinėmis obelimis šermukšniais kaštonais bukais gudobelėmis kadagiais šeivamedžiais uogienojais avietėmis gervuogėmis girtuoklėmis bruknėmis gebenėmis rugiais saulėgrąžų gumbine galvijiniais kopūstais ropėmis bulvėmis lubinais Sachalino grikiais ir minkštųjų medžių veislės žieve pumpurais šienu dobilais Žiemos metu geriausia šiuos žvėrelius šerti džiovintomis vantomis Jos daromos taip birželio pabaigoje liepos mėnesio pradžioje nupjaunama ąžuolų drebulių kanadinių ir juodųjų topolių didžialapių ir mažalapių liepų klevų beržų svyruoklių guobų pusantro metro ilgio metūgliai

  Original URL path: http://misko-kirtimas.lt/lt/misku_ukis/medziokle__taip_pat_misko_ukio_dalis.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kėdainių miškas - Miškų ūkis
  paremtas franšizės principais Kas yra Jungtiniai miškai Jungtiniai miškai yra privatiems miško savininkams paslaugas teikiančių įmonių tinklas kuris dirba visoje Lietuvoje Mūsų atstovai dirba Alytaus Kauno Klaipėdos Panevėžio Šiaulių Vilniaus ir kitose apskrityse ir jų rajonuose Pastebėsime kad tai Lietuviško kapitalo įmonės o ne kokie tai skandinavų atstovai kurie ne per seniausiai atirado Lietuvoje su vienu tikslu supirkti miškus Taigi Jungtinių miškų verslo koncepcija arba jos būtinumas kilo iš noro šalies miško savininkams teikti kaip galima labiau suvienodintas paslaugas naudotis vienu prekės ženklu Jungtiniai miškai ir tuo išsiskirti iš kitų įmonių Šis verslas apima visas procedūras tokias kaip unifikuotų įmonės apskaitos dokumentų tipinių sutarčių tarp miško savininko ir jiems paslaugas teikiančių įmonių naudojimas Šio principo privalumas yra tas kad mūsų sistema yra jau išvystyta išbandyta ir pritaikyta konkrečiam sektoriui t y miško ūkio paslaugoms Jungtiniai miškai savo darbus miško savininkų aptarnavimą nubrėžia pirmiausiai pagal veiklos teritoriją siekiant įgyvendinti tarpusavio nekonkuravimo principus Šios teritorijos skiriamos pagal miškų administravimo vienetus t y pagal urėdijų teritorijas Privačius miško savininkus kurie kreipiasi į įmonę ir paslauga reikalinga tos įmonės darbo teritorijoje aptarnauja viena įmonė kuri pati atlieka teikia klientui reikalingas paslaugas Tačiau jei miško savininkas kreipiasi į įmonę kuri randasi netoli jo gyvenamosios vietos o paslauga reikalinga kitos įmonės veiklos teritorijoje šis miško savininkas tarpusavio susitarimu perduodamas mokamai arba nemokamai tai įmonei kurios veiklos teritorijoje reikalingos paslaugos arba tų paslaugų komplektą užsako toje teritorijoje veikiančioje įmonėje Jungtinių miškų kooperavimasis yra paremtas net tik vieninga verslo ideologija bei principais pirmiausiai tai liečia miško savininkų aptarnavimą bet ir prekyba apvaliąja mediena Kaip žinia bent jau Lietuvoje didžiausios pajamos iš miško ūkio veiklos yra gaunamos iš medienos pardavimų Apvaliosios medienos pardavimas organizuojamas per mūsų atskirą specializuotą Jungtinių miškų įmonę kuri atsakinga už medienos pardavimą apvaliosios medienos pirkėjams orientuojantis kuo didesnius kiekius parduoti tiesiogiai medienos perdirbėjams centralizuotai vykdyti

  Original URL path: http://misko-kirtimas.lt/lt/misku_ukis/privaciu_misku_tvarkymo_sprendimas_-_vienas_imoniu_tinklas.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kėdainių miškas - Miškų ūkis
  ir socialines visuomenės reikmes reikalinga ne tik išsaugoti esamus miško išteklius bet ir užtikrinti racionalų tolygų ir nepertraukiamą jų naudojimą Turi būti išsaugoti ir formuojami ūkiškai vertingi produktyvūs ir atsparūs medynai Įveisiant mišką būtina atsižvelgti į ekonominius o taip pat gamtos ir aplinkos apsaugos kraštovaizdžio formavimo kultūros paveldo išsaugojimo turizmo plėtros ir kitus faktorius Darnaus miško ūkio principų svarba miško ūkio sertifikavimui Mišku sertifikatas tai nepriklausomo kvalifikuoto ir akredituoto eksperto įvertinimas kuris raštu patvirtina jog miško valdymo praktika atitinka bendrai pripažįstamus darniai tvarkomo miško standartus Yra trys miško sertifikavimo gavimo būdai 1 grupinis privačių miškų sertifikavimas 2 regioninis privačių miškų sertifikavimas ir 3 tiesioginis atskirų individualių miško savininkų miškų sertifikavimas Kuris yra tinkamiausias jums priklauso nuo turimo miško ploto Miškų ūkio sertifikavimas užtikrina kad mediena naudojama įmonės veikloje yra aukštos kokybes ir ji atkeliauja iš miško kuriame ūkininkaujama darniai Uragano Ervinas padaryti nuostoliai miškams Sausio 8 9 dienomis uraganas Ervinas preliminariniais skaičiavimais valstybiniuose miškuose išlaužė arba išvertė daugiau nei 300 tūkst kūbinių metrų medienos tai yra apie 10 proc metinių kirtimų apimčių Dėl uragano padarinių miškų urėdijų pajamų sumažėjimas bei nuostoliai sudaro apie 4 mln Lt Skaičiuojama kad dėl medienos sortimentų prekinio pablogėjimo ir medienos ruošos darbų išlaidų padidėjimo 1 kūbinių metrų išlaužtos ir išverstos medienos pajamos vidutiniškai sumažėja iki 14 Lt Labiausiai nukentėjo šiaurės vakarinėje šalies dalyje esantys miškai esantys apie Mažeikius Telšius Joniškį Šiaulius Švedijos miško savininkų asociacijų federacijos duomenimis Švedijos pietuose miškai atrodo lyg po bombardavimo suniokota apie 50 60 mln kūbinių metrų medienos Kaimyninėse Latvijoje Estijoje Danijoje vėtros išvertė ir sulaužė virš 2 mln kūbinių metrų medienos kiekvienoje šių šalių Tai apie pusę viso per metus kertamo medienos kiekio Pastebėtina nemaloni tendencija kad tokie didžiuliai vėjavartų ir vėjalaužų kiekiai gana ženkliai paveiks Lietuvos medienos rinkos situaciją spygliuočių popiermedžių sortimentų kainos jau dabar mažėja apie 20 proc

  Original URL path: http://misko-kirtimas.lt/lt/misku_ukis/darnaus_misko_ukio_principai.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kėdainių miškas - Miškų ūkis
  apie ilgalaikį miško valdos naudojimą Tačiau miško savininkas Lietuvoje iš savo miško valdos naudą gali ir kitais būdais parduodamas savo mišką su žeme arba parduodamas nenukirstą statų mišką iškirtimui sudarydamas miško priežiūros ir tvarkymo sutartis Jungtinių miškų variantas Jei miško savininkas parduoda miško valdą jis gauna pajamas iš karto už visą mišką tačiau tai yra gerokai mažesnės pajamos nei būtų jos gautos mišką naudojant t y kertant ir atsodinant mišką bei paliekant jį savo vaikams Šiuo atveju miško kaina priklauso nuo žemės ir medyno kainos o taip pat nuo galimybės plėsti kaimo turizmą Reiktų pastebėti kad pagal Lietuvos įstatyminė bazę nuo praėjusių metų gegužės privačių miškų savininkais gali tapti ne tik Lietuvos Respublikos piliečiai kaip kad buvo anksčiau bet ir šalies o taip pat užsienio privatūs investuotojai ir įmonės Tačiau šalies miško savininkams reikėtų žinoti nuo ko priklauso miško kaina kad neparduoti pigiau negu galima gauti parduodant tik nenukirstą mišką protingai sutvarkius privačia miško valdą Paprastai medyno o tuo pačiu ir miško vertė priklauso nuo to kaip greitai galima gauti pajamų pagaminus ir pardavus medieną Taip pat svarbu žinoti kokioje miškų grupėje yra Jūsų miško valda Nuo miškų grupės priklauso ar mišką galima labiau ar mažiau intensyviai naudoti Dar svarbu atkreipti dėmesį į tai kad medienos kaina didėjant jos kiekiui paprastai didėja Žinotina kad mediena yra vienas tų retų produktų kurie turi tokią savybę Kitas būdas yra naujas Lietuvoje kada privatus miško savininkas sudaro miško priežiūros sutartis pagal kurias per 1 10 metų laikotarpį miško savininkui teikiamos įvairios miško ūkio paslaugos miškotvarkos projektų rengimas miško retinimas ugdymas ir kitoks kirtimas miško atsodinimas apvaliosios medienos pardavimas Šiuo metu teikiama ir nauja paslauga miško įveisimas tose žemėse kurios netinka žemės ūkiui taip pat su šiais darbais susijusių miško įveisimo projektų rengimas Kaip tai daroma susitikę su miško savininku kartu aplankome miško valdą

  Original URL path: http://misko-kirtimas.lt/lt/misku_ukis/kaip_gali_buti_tvarkomas_ir_priziurimas_miskas_lietuvoje.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive