archive-lt.com » LT » P » PAKIRSINIODVARAS.LT

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Edukaciniai užsiėmimai Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre
  saulė spiralės žalčiukai Stengiamasi lankytojus supažindinti su naujais kiaušinių dekoravimo ir netradicinių medžiagų pritaikymo būdais Lankytojai džiaugiasi išmokę pasigaminti keraminį kiaušinį Su džiaugsmu jį dekoruoja margina Norintieji išmoksta papuošti kiaušinį siūlais su sedulos šalelių atraižomis Pas mus galima pamatyti kiaušinius dekoruotus šiaudais samanomis kriauklėmis makaronais kiaušinių lukštais užtrauktukais juostelėmis sagomis Kiaušiniai gražiai atrodo dekoruoti dekupažo vilnos vėlimo technikomis Edukacinių užsiėmimų metu kiaušiniai buvo dekoruojami odos gabaliukais karoliukais Sunku gausiame edukacinių

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/20/edukaciniai-uzsiemimai-radviliskio-rajono-savivaldybes-etnines-kulturos-ir-amatu-centre (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Savamokslė odos karalienė
  ka re vėl tas pa ts Man tai sie los at gai va poil sis Štai ko dėl gal jau de šimt me tį ato sto gau ju žie mą kad gal vos ne kvar šin tų gė ly nai ve jos kad iš si laks čius šei my nai ra miai ga lė čiau at si duo ti kū ry bi niam pro ce sui Tai pa čios ge riau sios ma no ato sto gos šyp so si mo te ris Pa tir tį per duo da bend ra min tėms Anot J Ka ra lie nės kny gų apie šią me no dir bi nių rū šį yra ne daug to dėl ten ka pa čiai iš mąs ty ti kaip pa vyz džiui pa da ry ti odi nius kny gos vir še lius su lanks tais spy ne lė mis ar ba at si ve rian čio mis lan gi nė mis Šis po mė gis ge ro kai kirs tų per ki še nę jei ne lab da ry nai Tur guo se dė vė tų rū bų par duo tu vė se daž nas pre kiau to jas jau ži no ko ieš ko me ni nin kė odi nių striu kių si jo nų švar kų Ir kuo įdo mes nių spal vų ir fak tū rų tuo ge riau Kiek vie ną ket vir ta die nį po dar bo še du vė va žiuo ja į Pa kir ši nio dva re vei kian tį et ni nės kul tū ros ir ama tų cent rą kur jos lau kia apie 20 mo te rų iš ap lin ki nių kai mų Jas po nia Jū ra tė mo ko odi nių dir bi nių ga my bos pa slap čių Man di džiu lis ma lo nu mas pa si da ly ti pa tir ti mi su bend ra min tė mis Ti kiu kad ir ma no mer gai tėms yra ma lo nu nes jei toks bū rys mo te rų per vi są va ka rą nė kar to ne pra kal ba apie svei ka tos bė das neuž si me na apie ne kaip at ro dan čią kai my nę va di na si ir joms šis už siė mi mas yra mie las sa vo mo ki nė mis džiau gė si gra žia dar bė J Ka ra lie nė už šį sa vo dar bą pi ni gų ne gau na Ne si sie lo ju dėl to Ne vis kas ma tuo ja ma pi ni gais Aš pa ti riu džiaugs mą ma ty da ma kaip aky se to bu lė ja ma no mer gi nos bū re lio lan ky to jo mis džiau gė si sa va moks lė me ni nin kė Vi sa gi mi nė prie me no Mū sų vi sa gi mi nė prie me no Pro se

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/18/savamoksle-odos-karaliene (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Savamokslė odos karalienė
  your detail Eliminate the shelf Cantilever the tapered top plate of your curb to replace this shelf Extend the window up to the underside of this Vent your roof toward the inside might need to make the curb a bit taller I m sure there are cons to this but a pro is that it reduces the chunkiness somewhat And obviously not sure of implications beyond this window height max from manufacturer roof wall conditions beyond window etc Nur 2015 05 21 Hi I am new to your blog and the stuff I have read so far was all pretty good The Detail heovwer worries me a little and I haven t read in the other posts what really bugs me There is a huge Thermal bridge and despite the tremendous heat loss you are going to suffer there or better your customers I am convinced that you will have condensation water tripping from that little cave for most of the winter The only way I can think of off the top of my head would be working with quite pricey Vacuum Insulation panels R in about 30 For the glassing system I suggest looking in curtain wall systems instead of fixed glassed aluminum windows As far as the assembly of the roof is concerned I agree working with rigid foam instead and not vent Venting roofs in general is a good idea but with flat roofs I just don t see the benefit and ensuring airtightness would be more challenging I would also like to point out that in the previous comments vapor diffusion got mixed up with airthightness quite a bit Please never vent a roof or anything to the inside this would not only screw up you airthigtness but also cause convection problems heat loss condensation What

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/2/18/savamoksle-odos-karaliene (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Edukaciniai mokymai Pakiršinyje
  Skaityti komentarus 0 Kartu su mokiniais į Pakiršinį vyko šios specialybės vyresnioji profesijos mokytoja Janė Džiautienė ir auklėtoja Birutė Adminienė Mokinius priėmė centro direktorė Elžbieta Karaliūnaitė kuri supažindino juos su Pakiršinio dvaro istorija Mokiniai aplankė centre eksponuojamas parodas ir patys bandė pasidaryti papuošalą iš odos nulipdyti pieštukinę ar velti iš vilnos Mokymų Pakiršinio etinės kultūros ir amatų centre metu jaunuoliai patyrė daug gerų emocijų Grįžę į mokyklą jie linksmai dalijosi

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/10/edukaciniai-mokymai-pakirsinyje (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Etninės kultūros ir amatų centras rengiasi Radviliškio rajono tautodailininkų parodai
  Karalienės vadovaujamas odininkų būrelis savo mintimis kūrybiškumu stengiasi atnaujinti ir pritaikyti šių dienų vartotojams odines dėžutes pakabukus diržus gamindami juos pagal senąsias odininkystės technologijas Džiugu kad menas daro žmones laimingais Malonu kad norėdama atkurti senolių amatus ne viena amatininkė pravėrė kraičių skrynias su malonumu prisiminė ir vėl stengiasi atkartoti jaunystėje darytus raštus Maloniai kviečiame visus apsilankyti padirbėti pasisemti naujų minčių bei idėjų Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/12/etnines-kulturos-ir-amatu-centras-rengiasi-radviliskio-rajono-tautodailininku-parodai (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Ekskursija į Pakiršinio etnokultūros ir amatų centrą
  0 Centro direktorė Elžbieta Karaliūtė supažindino su dvaro istorija organizuojamais renginiais aprodė dirbtuves Mokytojos apžiūrėjo darbų iš molio odos medžio šilko batikos mezgimo puokščių parodas Susipažino su edukacinėmis programomis keramikos Molis ir vasarą brolis drožybos Nuo kalto iki šaukšto vytelių

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/11/ekskursija-i-pakirsinio-etnokulturos-ir-amatu-centra (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Paroda „Mano eglutė“ Radviliškio rajono savivaldybėje
  iš odos naudojant įvairią techniką Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir lankytojai visą prieššventinę savaitę galėjo apžiūrėti glamžytas klijuotas karpytas siuvinėtas floristines eglutes Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro parodoje Mano eglutė savo darbus pristatė Vainiūnų kaimo gyventojai Ramunė Baravykienė Sonata Bakanavičienė Aušra Praninskienė Greta Praninskaitė Irena Iliūnienė ir Darius Baravykas Pakiršinio kaimo gyventojos Edita Daraškienė Albertina Rudienė Ieva Šivokaitė ir Rima Šivokienė baisogališkės Danė Gaidžiūnienė Birutė Mameniškienė

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/16/paroda-mano-eglute-radviliskio-rajono-savivaldybeje (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Linkuvos specialiosios mokyklos mokiniai su savo mokytojomis aplankė Pakiršinio amatų centrą
  juos padaryti Daug džiaugsmo suteikė darbas su moliu Mokiniai susipažino su jo savybėmis ir mokytojų padedami gamino rėmelius nuotraukoms bei žvakides Rėmeliai ir žvakidės buvo išdegti ir praėjus keletui savaičių atvežti į mokyklą kur mokiniai išsidalino darbelius ir nuoširdžiai džiaugėsi savo pasiekimais Merginos noriai sėmėsi vilnos vėlimo paslapčių Visi smagiai dirbo su oda Pasipuošė savo gamybos sagėmis pasigamino dėklus mobiliesiems telefonams Ekskursiją vainikavo bendras arbatos su savos gamybos bandelėmis gėrimas

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/14/linkuvos-specialiosios-mokyklos-mokiniai-su-savo-mokytojomis-aplanke-pakirsinio-amatu-centra (2016-04-28)
  Open archived version from archive •