archive-lt.com » LT » P » POWERALL.LT

Total: 276

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • úú Ââ HXI Á Aaá Á1 1x stv u ükÖ pJ h ë A ³w Wø Ð naS sæÌE ¹ríÚµØïÛ n 9ºk ü ÝII öíÝ ¼7eÿ¾ Ô i eääd VUU44Ô µµuvv zôÔ Sx Å I fdRÒ äÈ Ààà XgW pÉ KÊÊÊÀhµµµK KNIÉÍÉ î È ÚÇ Ã7 ÀÝÛ ÑÃkç ÍÛw öóF ØÚÛ K Vk zTFñÐûð 0 ÄÁÁÓÛÍÒÎ ² R Ú ÜÑÍÝÞËÉÞËÞÁËÖÁÃÊÎ Øì Öb F RñaÉ Fù Ü ÔÚ ã a x ê â X ä L ²² k s uúôÙsç ¼xÕªUëtv jØ oß¾sçNÐ Ï Ó z gdd t 777 ² º¹ çp É ÇN ÑÓÓ ÐÎÎv 8ÔÕÕA7ïß ÿý ßÏÊÊBò àÆTÒ¾ úD ñó âé³ à N Q 9 ÉEK ñUN îú nݺ zݺI Ð ÉßÇÛ ËÏ ïÅ e ÈÁà çïâîfã ãíáêãáfie Öª B BBaì Vy È w Z ²ñ M L F DÊ B At õÙ îö66p î À 1zìw ùí ìá jÕZ µJáâì x øò È õÕ½ ÓÁ O Z n 55 Ð uuõØãPË r 11 çâÅ mçÎü  úÆî Ç úôÓ ÇN B TÖTf îÞ ëüE B 89ÏWÈç0Xë ÌdcÓ ÀºCÛÛá à äÆ R àòñóvqs 0qrAQ ÉÈ f Z¹ óPZ XÈÆ çÇÇ ÞÞÉÑ70Ð Ð 0 î 7wOp ½ X AA Àætwu M o O O ùºô PÄ ñ KôR UTUBÎÀük xéèè ÜÝÝs µ ¹ öP ö ½ vlÞ zñâES Zìè ÚÒf H² ÁJ7 U Ï Ho1 sx y I àóN Ò ùúûo ûî â â¼Ü¼ Ô Û Z¼ ¹¹iÍêÕ vîlji A²³sÚÚ ¾üi7äOccçñãg 5 P à D 4µVãè üG ² 6v À DbwX Ö662 û x w 3ªKP Ì ö f8efe o ¾tÑ ½¼ ÛØ Ë ðøItN YM Ð Ù¼  ¾h I  W º Ýá oó ÂA ð Ê 2J uûVQqqKG W tô ôDuMu æ ík 6 YlÂR ßÙV 5TF² 5ÛÐ Ö Æ N V º ÖËfôz¹ ÉKþlÛêk vâÎ k ÞÀ RY à E HØ Ógμ M w 7gW 3çTVV µ65 FðüÄ éé Q ½1q µ w 0 á x ùù ³ N ø äàèlmc i ØØØ DE Q É 8 dóy bù v O ÃK ³ Í Tö9 ë ù Çë ûÄÊ bi HtW î ïñEzºß þ޺ŠD pyÑ óâªò GO yõä¹3Åeåù¹¹ 6mÜ xmü iÖv³ ªY Æ 2i ²Ï Q ²ìÔhß Ñ rï ýbÉ D8 r ÍþÌÆöüÌ Çâãk ²Ü ÖÙZÍ òej ApÁ çÝ Iô úiñÒ ¹ Ê ÅK KvìÜ Ñüú oÌ à Ë mܲyÅêUÛ Ì ðp ðö H N à à Bì à 4 äÁ Á Ì bc Ù âì ïÄ Ú J5 ô d 3 ÑC D á Cp xãùÜ þ O ïÇ aïóï w ÂÛÏ ºÉ ú7 ÝúG èAº ûEÂK Á4 ÎÞn²Z à B 13M64 ËZ vç Þ Ê V ¼ sèFmÍå âëã ö2Ù BÁ ø ê KoHe KeoJä D f ½óZ v O Ìç rÙJ6 È Q D Î þä V w ãÇ ½v B ÅE V Ì ÎGp õ uëV õñ Gíìá gü tá Äq J Æ 6 z Í ÓÖÖÞ Iñò ßà sT ë Ñ ¹ Î 7 J åoóD z î ÅoñÅ p ùõÁg ü þÐÿ O¼AÜ Þ g³ å Kñ ¾è ýçQÑ M½6oÞ Ó Õ º Ý ó àÝøñïÚ â x H L Ä pyÖ 2 Êá Á 11ÿC â D ¾ Åã1¹ Á b J A ê üuå aa Ìc  ÿâó ì̺ú ùxμ¹ ß¹8 î 3gÏ 7Ï À ÓÇCke w a bkûú Ó ã g ìq ºC Õ ô ö H Ù I Çc B QH áó ø¼ 0 úÿô w Ä ðFø a è Fóå SaqL É ð ëX 9t Æ 8 9Z ù Là ñÅT P DVB àÁáy E B 6 D QÜLItsc Å F ÑÐ4B2 ñ B âùáG øÝÔ sàxë¹ 7 oõÚ Ðð ûäæçÄÆÇ þ Ê ÀÇÊ ÔÛ Q ÍÛ ÈÕ B l Çð X Ì íO ß µ p ÃSô B ÁB s ¾ üGÛ à a Ô1 Ê Ðí Á à¾P8 Ñ e éWbé É bY HV î s oà yÈcó8t 8D D Z ¾ íÏa 8 Ñx p Lä çÐ8 I É Ì û SÉ T è8 ΪD öúW õ uíÁA O erîü¹âÒ Ô õ T Ï ËãNåòæpù 9 ETÎ sÊ 3ò SÊt3ê p çÉüø Ó Í SÇ Q Ñ t É ôU vIÄË B k à ù Gçs à R r ñý xÄ á AUÜj ÅßÎ îdK6q ¹ ùlÞ DòF FWÑi KÌãq b v ¹ ùSXÓ ÈSM fèh ý Î ç B¹ ¾Ð Ç ò8R É Ðv B ¹r9 Z à ÅDfæT 4 rzH B Ø O þúÅ O t x ðA lÒÔñ W b9ÂdÓgÎ A nX êª5 ô DR áÀ xA à ØõÐêz ñ ä t xVï èýv â õ Ko Ó ü ç R5 ¾ ½ Vt Å É N ö l9 Ïá ² B W áñíø Ñc j ìnµÆ ÅpÖÖN6 HþJeJàñ 2 T Ô N T Î Îv ñ Í Wª T À8ÃVañY F 6 F O Ò Ì6 I T ÊU ÜÖ Hò Õ æ HT s Á ¾ ÀUD 5² KÞ ëõ Û oÞ¾ s c AÚððè7Þx½ µeåÊÕ ß iSlÂØ LI ýô³ j j 7ïØæë Nhf è ès½ îääèìì W e È1 â C4 è Eï à Xz 2ön x á K ¹ÖQam ² U P ÍÆ ðG ù í Ð Há Û ûùâ lhh 9 Åau Qk ÃçùCÏ 29Ê 0 i ú éI ù Eùi Tu üZ Û l q A Ò Ìy4Ò ºùb y Ý ÎoÐÊk4 r ÔÈj âZ x Ú âý H 4Ú ÕÕý K ýôÃM N á ÚÆ a k m J µë6 4aÆ w øø övè ÆïÙ Ëõ ø ú õ X e 9â 2k T òo iÄ t p õ m ÈÆÂÊZi WY B í õK bIe º Å R¹ X ÉU æI r è R H û ò ëW QÀEÀ ÄÄÅ çO ge 5U nk Èhèh zò ² õ ÖLÖ étªéb M W kÔÒZ u J ³ÐÔ ú s tÉ 9 ¼ Ø nøßå 6Æ aH ê 8 î7 î F ¹¹ ²ì o bÃé ýâË q Ð jæìÙËV ÜF ê Ã6óòóqss Âp ótsöôtÅlU g ÔÈ îð uºÄ xx  ÀèK¹p l O àÎ p EU ÀÕ Eà b ÜÙÅ Eµú Z drbIå 5DN y ½ 59 J¹ ÈQ B Vc P n ø c j ÑÇ TcöÎ ¼V éi ðñrà

  Original URL path: http://powerall.lt/Image.aspx?ID=1232 (2016-04-26)
  Open archived version from archive • Þ ynn ÞY Fi NIbÙÏ5ð Æ ø À 4 È mÊ È t1 ÏÌ àc û QF8 g ¹ät ã hçå à H9é í U2Ü VÛ OGÙ SóWòéÔö0üI á ìêMÁ I ¾ µîî µ³¾ßÆ Åïø6ß 7úÏ ü ÞI É V jÆZ0C Îá 8þ ß à µoÂa4º 5 8¼Æ 5Ç Ø1d ß9Ï Òp CÆ O 9Áöô8Á xÅejZ ÛIo ØÝÅ hç à ê2èp99ç ç OG ÞV útO ïa û Õ ¹bÒiò ½õ 5íÜÿ ü ø ðî ¼yáKÝ Û lg ÓÓä ã ú oÛÇuäªLfB d³ ï Ï ÃýI þ ³ Åqpþ2øsaw Öã1 G w ù Î ðB ÙwÅÖwrø3B A DÛä àØÇÌ àí9Çl er ôÓw o Îç¹ ã º z2 m ËKí Zô½í ð mâ ç 6Ü8 Ät zrH Ï º ö9ÏC ¹ ZÖhç ç Èf8ç ÎÇ à ÈU 55 Ú ðìÀ hànPr ÎHç Î å ã ÝÕÔ µùSÙ ½ZW¹ú Uâo Ù Ôø 8 Ó nV ÓoK4Ýôß à ø ö Ì x LÔvFÁ 2 fÀ 8Ë K ä â¾Åð ü wá ¼ E ÜH 0d Êå A yÎz 9 Ì CÁ Ô û ò é Çv É Êü ø á ÃI Â Ý Ü ÇÌ GçÐrG5Üh Çï yP Ë mª îsµF28Á8 ä êO Ì Aâ ntViÔ Up ü øf¾ÑðGü Àú Ú0Ù ä ÙB¹b òOBrÀdáp ÇÊUàü Y tê 8ß wµ úýéÝXý ñ ³ ü p Î T XF E êÛvµô d xBo øãKÑLLÅäN àn q Ï ºþæh Ýì ºµº HmRQ ¼ 1 Ç ÞHôæ ÙËþ ðÃÀþ1 ñ ö1 i 9 üîÁvç òx þ û5Ûè é E Ý  Á ÁÀ ô8 Øx z 2 r 4 ïÐþ úOq ã³¼ p63 Ê NSQ ½ä BRZs íÖç þÒ Öt O öò0 X È Ø µñ V¾ i ² V8 îôú Ïç í ÿ Rý ü â ªéZî Öè 2 Õ¾I9 ÜOã ¹ ü óà Ï iÒ0 M 9Î Î ¼üï c Y u Mm HðÏÄ Y e Ïÿ ³ æS ö êâ Ójk I lÝ 4µõûÛá Ú 5a ä Àr Ç LýµeªÅq ¼ ëUeº xè ¼ 9ã dtÉé æ³Pÿ ½ yZh IØPÈsÁ î pO 8 ÿ þ ùâ e V WU cÉã l 9 5è hfIZT ú¾ ðm ëW z üõ hà Ø Å ç 8 W îûÝyv ýSöÈø i rÑ vO ÆHÏ g A A Ð økÖÄFTà ½ äî KÝ zj ðX 1 Ò ¹T ²Üã q kεoø ½ ùÈÈéûÎ wëÍ Åaÿ Âðm ¹ ÔäPÊYZñ N v6 ðN à i7C þ²ñ³ óÉNü Ë TvÖ ïö Hñªø J SáÅ þ8i Ák Õ à v Xéº 7 Å ù N Îwwë k ðYíSR Sg j b Í ÀáÎq ýùÀ ÕÛÿ Á ¾ Ù i4Î Ì ÍÈ rà 2 Î Ó c ZK ºt ÜAÊ ½ àg õÁ ½ l¾Û ryù3Âÿ V µxz ÝFðÑ 4 k m Þ µùºÿ þ ñ i Z 0 q cæêO LcåÏ pFG ñc ü ø nLpÛé A KE F ög G ½ xoEyIí ßG V Ñ ñõ 5¼ ÃS µø Ji að Kìü3KÞºÝn Ý ßðR Úo O³ÛxgY CÔqÀÈ àn5ÏIû þÙZ é y 6 aîO ðÇn9 ÕM áçÀÝ Q ûmº q w x à ãU D p mÛ c óÔçéZC bµr J äóéoü ñ e cY òû Ëðß ½ïx üÙøÄ 6 ÜºÔ Æ r 5À d À O ¹ê ½dÉûWx O Õ ÇPá 1 8 ç s EJÉèÆNv º ì ½ Zþ VKÚaòwZ2Ö3 ß3Z Í ßÝl oø Æ ²NÖ I N ISÓ øu ãKÿ sø v6 Àc ãê 8û½3À8Ç b ÚGÇ Ã Ç w Ä zã íÀ ý ¾ ¹ èkæññ â àK ó lþJ è òÛt ñg ñ têT éÔJ3iFí Z wgdô è O pÝZ ²¼s ba À 09 Hæ½ Ú ÃºN 9a p 0 Þé c üWæ QI3àÊà3 Ivã ÎAÁëÛ u ó ² NO À Ãv9 ß E Ê ½ ¼ ¼î½Þ èíø Ì3¼ë1 4ñ µ 3ÓU³½í k ûÆ ¾ å îÌí É äõ ç5 ºMÝ Úià Ì2 s Ê ü áÍRÜZ Ä ¼ÃpéÜäçê à NÔe ß 9ÈV âA 1ÈTàô E uÙ w À8 ó Ås ó ÜW Ý öüã Ïî ø Æ ¾ ý ü9 ÌÐhVþ ³ Ø 6Ô 2 c õ ¹ë ÂÖÔ3 u Ìs Á xÆz w ðùÿ Oö Òå ÁâK6w 6ñ Æ I 98Î2O 1ýÃÚ ÜÄ P w Ç tá ëì Ì̪â B 12S nin ZõZ½7Ôµ þò n8öéÚ 0 Ýcï Ï ôW x Î CÈéý 8é CF íØ Ï ÀÀ8îp8 qü 1ÀÉ9 z7 È Ï Óv2G y Ý Km¾ oq ï AÁ ¹ã nç Ô ù jCÇ ô pN ½N9Éëà TU 8ÜN9ô ü æ É ³ÓôÛ à Þ 7 èì ºWè ºþ Ùb G AéùóÀ S IfÇ ùõ ñ Þâ n ë èA öé ß ¾98Ï R2A ôôp g 8ÙÆÛ g éªòV tåÊô ÑigÓD mßËËQ 6 i ÎT y bìà N ÏzóÏ ³ ÿ  z ûçg w h NyéÀú Üü ø Þ ñ¾ ø Ñ 9 ¼û gØJ ª Ë Ab à6IÀ u Ö J u HFnË É VIv ¹ñ¹ còlÎ xã1 Ð NX Ò ä W¾½nÞÚ z ü Á ëÉ éÌ Ñ Dp ä cÀ Ò ßø m ÿ µdv U 0 õ úüÝ ãoø í ãß Ú Ùø ò Y WR v ã ô Ô oöÈÖ Ç g Ë ËÎÆAôÇ AEl² IÎ ÑEjõ ÖÛßo Ãø½ 8pµ T ÆUUbT Ó äõÞÜ ç g Æ æúXß qü ý Ö S µ 4â VÝ ºw Þýolj øÒrO äT ï k ÞW ÙÝvé Â Ø Kïýß ÒÜuüxñ 1ÙM6íö ÛÎú ÍÞÿ â Ç 0 uÎÓÉ ôéÒ Eã zlyHt x ÉÛ ü ë3 òê ôÚ ãå8 Cí è sZ d FÚ ýÕÚ ôóÛ feZiÕÇbê ýºõZû ºÿ u ÛïÅW µ äîy w r wÄKÕÝ Ãg ý²W¾ ã á¼2çö ø ÒÛTB26 häôÝÀ yë õ à ¹æ ÿ Î S ÌÍÒ 9 Úþüº Mÿ àé¾öøÒo j½ ZKð r¹ Q ØÎ óõ z þ wÉ6 7ñ òäsÆ G ê8 Ü Ó Û ÎB Æ 9 ëã âí 2 Áí ç sÎ ðké n Ær Ýyç Ô ïCÌ GÍ sÏ ã àk5 º o iþ yÔhSæ¼R 5 Þ õgÎ ü 0n6 ܼã or Y àÌÈʲ ¹A 8 Ûëþ üÓ I Býì O r2sø j îÇ Iûà U We ë Ù ØJíûV wÒVKáè ßkmÛC hð U À 5 Î Ôã x g þê q  pp ñ Æ º äÁnó R âqÓðÎ8 ØÍõÌþ z ã É g rÀqÛú 5w 7 Þûi Ë æözI JÉ Ú õ fLLì Üùj Ûx õæ 1 zò¹Æ à 9í ÐëQæÞ õ Jxÿ ¾yã íÏ4 x áCE j8 ä sÇ s Ö êÉë ë kioMÿ È â ²WOÝÑénÖ Þ ì ÍF12² k à vyÇ qÜñ Þ 2oQò å³ Õ Áýqôâ sá ÚÂoeе rmåà ñÕGÔr 9é xÿ Æ ÿ úÜ rïo 0 Ê ç9ã ö ½Ûs Ë Ïm ݵôÖÛ M9im ú 6 à ô Ø m nÏû û ø Û Ï Pÿ y ýÝ éÔuö õø d Û ÝÝ Í À nÏ Ùç øÿ aï XMv ³ÇæI 3 rN3Çô ÅSø m ßH ¾ 6Óy ks q Îß Ðqïß þÚbà Ïv Üô9 ùç F J Þê²îí ïÏ ñêÔ µ ÿ V ù Mõ¾å¾ Oäÿ ÐãòãÒ à ûàóï SEv 9 Gn öã Ç qÇ tè ñÏ ø 0àc ä G öë åÓ W ÛOu e ô ݽ Ý i7hó½ ëwúé àÝJ 4 Iz m4wßó3 Kâ º Ú¾½ªZé K Ò 2 p éÆE ãÿ ø À XZx ÎöæÜ d Ä Ü¹ áTä Ó üûÿ ÁQÿ à 9Ö¾ ë ã ýë9S bî w o½Ö ô ãßø 4 Ñ q bq È Pß O ÓÝ 1 ÿ ð º RIfÐ T  GR Çì2G q F å Ý vM Ö iæ kú1¼ÿ x é µIö ÅIùIÊ ç ÝëÊ Oÿ ³Õ o ct i ½ Ü üBÖ5ÿ i íÓ ÈÙ ÚÄð äà qÛ X ºö E ÿ eËl 8 Í vù cÇ ¼g8âú a ÛT ïMZë 7G G  Ò4éÂI lÒ Gkn ½ ûþ x öÕ M ¼ õ lfWò ð ùX A Jõï ßðQ Øé3ø þ Ï 2 1 º äÓ5 DN² î p0Ý ô Ôà ôî8ÏAÓ jüµÿ eüxø ã Þ ðÞ Ø d2 çúìk ø Ç ºµ¹Ô Ý Äº D ͳA ¼Ñavïl3 0ã 6 ½ ü ö ð ì ñ Yø á vÆæÃÆW º½Õ Ü2 sze Ù P¹ò 1 µÀ q óýcöåý¹ô ú Ô þ3ê â î¼XðÈ ÌÓË Tù Ã3s äã ÕÑ Í0µùib ÔÑsA¹ ýß ç î8 8 µðø MZ ² 9 Òvµ Ë çñ5 ï ãõíúzw V äzt y æÏ w dç dï çf õÝ áo ÖÚÅ Î 5 70 ÖÓFfI 6X À 9 ÅÆx ëoþ Ýû ÿ Á0î¼ øå øVÃX Ê ÛÈÇqÜäÚ C 6ÓÏ þ ¼G Vûà é ñ ì c UØt G n ðÞ Ä 0 Ê ½Àë u onü é Xõ GFiL Vé zp Õ ² ½7 õ JtÚ iÑ Ó mªý ²ùî ªÄ ý ¹ üVÈ Y Ð Î ðN äôëë ÄðÏ µK½  ò xfx à Iì Àã nýkÕt Ù ö Ô 2 Ä 1Ï ã osÿ Õø h ë ÒIuy O2Ølb 3  I8 Üõw ø Ä ÝÞÿ Âi ¾ ³ È ß1 i Æ è H e DûÀá pA À8Î iO zµåm e û½å ø Í ìà ó Çå Ül1iZ ³ ç 1 ºÉìOàsÓ 0øwÅ 5ë18Øm zà à É N ôíÿ k Ù N½ Ó4ß ºuÄ Ì A á Ä ï 0xÏjû à ð ô bÏÀ dQêPCq ÅÀVA F o 8ïE vÿ ¾ j ésÈ J s ä yëÇ à Æ Õ eðíÑç U xïî Ý àå Biü ÛoBÑ OÝ yN a íiqð Å í¼7e âHÖHÑ ã ÿ ³þFóË0ô ÍR è å½ÿ ½ì 8 Ô ² Ö ºôýO í e WÁOü Ò 2í ärÀ¾áÇ É ö ø zW XÉn I àr ï9ë QX7ÿ µ ÇkÄfÿ ¹Ð pq ÍàôÁìq ÒÅQv nÿ Êÿ v ë Ûÿ Atÿ ø Iõ Ø G ê0äcÕDÙ moû Q ãÍ6 ÿ N Àí ÎN2qÇ I Ñ øÆ x À E ww W af0Ö¾f0É 1Ð í ûNø ötÖ t ³º hâyd Ò èd Ø é C ÿ ²ï î cûFiú ÛyÚ ä w ÈÑK I yé ôÆçí¹ Ê H³1an MØÀ L sÀÆ ZP N éY8ÆñvO KyÛ ã UåuutÒî þ àzåçü GdzæHtÙm µ TR ã x ç ò5OÁ ßÄ ß ÓgmCû7YÔ Öö PÈ C P ü á GâÍ MbmZ híä Ç2 ãg æb ÉSÁ5 ðêÝ ø áK5 ¹ ózÿ ËXý õú Ö1 ùôû mËçýßÇïª Ó í Ï à öZ üAil jv uÔÁ È ÑK å I ÔÖ èÄØC ó â6ä rG8ÏLú ô þ ª Ãý ã X H Á VÅÄi U H HÚ ¼cµ MðçÅ ÃÅ Úý bN î C Þ áÏË Îs ÿ à SC5Ö m I jD 36c 9Î9 g ðó o Xk ² AüÕB0 b6 2 O Ó õõå Q¹ Ùêµ ºÛ ºßM ÃÆ väÓnI í ÖëO ú Tø ½ã R eÄB5b Êü c ÈÉ8Ï q ã é ðÎ ½ È Ì2 àw5ð d ÄQÜHÀ º 7 Ë q øÏl gãíNk áó ÕU F qÉÎ9 vêO à å Ý t ˳òÚö² NZ ª²îü ògÖ ì Re D Ú6¹ î RA 9Ç ü zãN¼ø ªÜèú JðA M AÜ20Ã8Û sÓÔ ùÓÃÞ ¹ðï å ÓË O ã Ï 9 èü TìºµÓ ½Oì ¾ ø SÏø ë4òÜU Ë ÕÝyY rWIÞÎïM k â Þ ð7Ú ¼ Á ª Ál aÜN D 1Ó ù Ä õß µµ½ 5ä Ñ Z R 6îhó ÆsØó ¾çâ ðåü³hè º ti8 Ê û5 ðgöGøiûZ 7 ñ iú M² µ ÑÆ E 4 Ä ÁÀ í ùÊ ÄibVo ïN 6 VJïWuk wßCús4á ðg ç C ªî Ê WÄ ª ºéFð Ûvz OÅo zø â s Þ VÑÔƪ² 9 À Ï C ÉÏ XÝÝ PMz 31Ý3 À fù p äò M éûD Äþ i ÿ éú ôVµ¾ µ Æ Hê I j À 2 zû Îq8 G J ìîµ ú E²mi üñô ð á Sâ O Tñ4é 8ÚvMòÅk ²NÚ Ò uk þb ËG Nì0S éÏ µR q j3Ç qå ÃhWPÀ 1 1 uîk Ð ã kÒZÍ ÞK R N2 OlõÏ Þ øwñgQ Mo ßH ãp pp ³ ùO ¾ú4 Í V ú ¾Z ç 4 i 4 Õ îÞÿ ù 3 F¼R DÀ 9 ô qÓõ85Ð ióÆQ ¼ á Æ X ÃW J Ú SÜ ÏN Î áÌ ÕHC GR6v þ ÍÙô ÿ w t0 9 r Z d ßß ÇWài m Hàã öëÐdt z ½úI N Èàð z g ÿ ê8 ç 6 ªh zÕ¼Ú Ò àÇ rNâ ÆA jØ ã2uÇ y5 0ðy l ã cÜãñ ð Ì0 Ô 2Iýp9 ëVÅäqD 9 nO ã v øq Ó õý å 8Í 5åý Þ I ä Üç ¹Ç nç sþ ì ðWFøÅñ OÆ ÿ hð æbì eh ç ä çÓ óÆæåE ÌA¾ ãà ööô õóþ Ão jQ æ I V Ç9 ÿ ï Ó¼ýz ß ù½ iwþ ý ÿ h ø øIá 3á É4 âÓ mÐ 1É o CnØÄ ¾öI5 εàÏ ø îÖûOI M P 9Þ¹Îy üÿ í âO Áumiw Ü ÛÉ xP¼nHb e9Î ý jÝBmbføÕâG ÞL ¾GôGà Úïà ñ ÛXñ óFµ gx vX DÅ BçvÂÙ ê Ï à ô½bÚO Ø ÊGh 2 y kZʳ ÈÙÈÎyé ð ZûçGÿ üDÑt FÓ f 0ÄÌîÄ ª gwM Úv S Å 8 2rz ôéÓ¹éôwà z u o Ø ²wÈk ái yhÒ íF Ï êþ ž 4 iòÄ nbØÊ PC1 úúHÔe Ü2 GÝ äW ìÿ ó êüÇe xP xärqÇ ã 0kö þ à sð Æz m º ÆR UPü 9Q qÀî1Í êzúÍ Ï Q xÏ ß çû ÿ ûÔÆ û AÕ Ë ²C Ý W Ï ýáÛ9ç 8 R 5 ¹ ¹e ís ³SjÚrËgÙZÖüOÎ qÍã 9 I9üñë ß ¼ áë r Í û AÏ ¼ ¼ zûU ø ÍcÄs 2Hnv Û sM ã òxüIü ü ñ P V ÚÐM W ½ Ó hðq V IÝ MZÛ½ Ó ë Æ h ÞÛ ÄO k0aÞ8 Xß Ü À Ç ô Ü T ÆÔÚ É Tn ç ƾwý ì¾ N F Ä u yBI ÜÞWMÇp Õ S ² þ ø3À ã º ² Ù Ë19ÆC WTrÜ âÒ ¹ Sz ²oï p úOEÒÚëÿ så Ø O¼ ßÄqk7 ½8 ñõ öʼ ëã µm áUR i ké Ùú ø áxî û ïby üå Ì K1ÇÞbyú ó ¼ ã à E Ýÿ dyEà NQFÌ À G ë ì½ ø â½n Ísaatñª ëêA ü e Ö á Ç Ýã J1s qi vùmm Wÿ Hþ þ ñçÄ fµñ BÐõ È o n ³ M J G ü8ã ãâÏ Çÿ ê2Á ø x ÄúMëd n è0à ï þ ÿ fïø î½áÏ pGªiM wI G Çóª ò ç Û ý²ÿ g j eá u s ù 8 Ì wå Ô QIÆÉw V½6OñGÐbñU rp ³Nú ôë iªî ø 4 u x Q á Wo H¹ È ä z èì ½ ØO R 3n𪠼 ð û ñ Â Ø âÜöÖig X Ï sóJ g A qß5à ÿ à ³OÄ 7 à Òì i nÏLluÇR ó NJ ìâì íkm ºýú k Z xyEZüÊ Z ï¹üIø â Ô lnì 2 à A Ó kK ¾ ê Ëo T ¹ ¹àã 5ý ø þ µ åÄðÆ s Ç ë çp äàu à ÓðàúVÜ ç B 9îWõ ¼t çñÜ1 n ÀÏ ó ðê 4 Fà Ga iKgèÿ ëïGKtò º ³ Ðp G Ï i à keû9 AÔCí q ¾ û û JÖ Ä IAP º ç è NK HèGBk Ëô w z ü ø âK Ä ä Ë ²0 ç PÀ d zÔÑMÞ¹ éZhy î Û HIb UU ãß ä¼EyöÏ ê ùó à r Êý 7 ß S p P¾V Ç Þ z kèßÛÃÄ f³ñ 6 s çUØÝ W z óÇì E í LNæI ÿ u éÇ Ça s Gí âK øi N iq 0ä À in N é íÙyZ úí sQMó ¾ Óîõòíî Á ç Ô µi 4 Ñ ºì vç oå Å Á µK m6îUQà r ß ûWíÇü ûöaÐ 9 6Ñu ÈÒ Ød Ì ÇL ä ö à ðN z A µ1 ÙKå O T0 s w º Ò y h ïY áÓºÝßòÜó ã ª 1 Úm þî ê º Æ Á¹ hã Ñ5 Êw Ö ÜÁÆ Â½SKø Ð CÔúg cº9É ÉÙÇ ëÔ µý X Ä l ã ³ 1 µQ ² pzô S îtßÙGá ½ Ø Ë ³Çò ý µ Bëø 5ºþïßÿ bt éöeýÏ ¾WÕ vß³ Ì ÙxsR 5 Q lnØ qó åò0rG ëä ôß xj ¹ ݳL³G u 0b ² Á 1 Zþít ÙÇáÍ XI o Þ 2q í à ü á4½ ö ñ n4ø ÝÚ i WÍÆÕOï í XÚT ìã Z öÕý óz 5j ¼RZ UeöuõÖþ ùbËÅ ogr áL V éÆ è ü ãöÙømð Z ÑüC ³2ÜÃn Le0Ê óÐ Á Å vQgp bà pän 5á X¼ðÏ üEl ½ð Þ Á uåd ïÁ Ç IFj R ݵ k ik 6Ź N 6 ËÑ uz Ý ÔçÆï Ðü ñ ÚÎ Ò lX YK Dj u ½ Rüv Lñ ö s Û Q Ø sÆ y ½ Áÿ à áÝ 17 µ C Î Æwd ½ øÛâMÿ W x à T ÖP 6N ë ß ÜW ø V Õ Ô Ùw í É V Ì úb à ÒÙ Éæ ²q 2 l àvöªÞ ø øzv ìò a ¹ 8 Çzê E ô ZÖÉÞÞV m7zô ÿ ògåþ ùû ÝÃÌ co Föö Ièsß½s ä q ó ð9Æ ã QáO ú úÁnÖÛPµ ÞS9ÜÜ ÇÊ QØ Ð Í6ç yçx PeÞv pI g åú ý rþ áß Y ßâü àúuÛ Q h l 2 d P Tç d ¼ ýÖý µøôÏØ Ç o YrÊ 2Iê2 O Wó 5f H ä³² 9ÎÜ æÀ k áƵ ÿ üñTð0 3g ø uqqáÝ ßA Ñ 5ûÙ I ¹w R d H ½ ÿ âÓ j gJÒ ÛZÝ D2 IØl8èØÏC µé ÿ Æ Uñ ÁX E ß D i²Þù DKnY¾Pq z y8 ÿ à Óx ãÇ 5 NG ¼ 3 4 6i a lñÇL f S R öpçÛh k þ rKM rÞÍõß½ ðQÝvIþ2 ÁJ ¹ oLpN9ë ½ m n Ôò²ñí wýkìOÛûT7 î Y ùw è õã 1 N â o2Êp 3Ó ì ú zåÆÆ É hÝ ôø º Çu Æñ Êö µÕÛKÿ ô ø62 7 Ë ßõÒiÔ Û ñÐà b h Þ b¾Þ ÇòÉáqü Á³ 7 øÀ pÐø øßo ßðýõ4 ñ5 4 oÎþkº Éôÿ Ð ø L Æ J s ÿ Ý öä ädzâ à À E é j N9ü cÓ þ Ú 0 ß ½9ä 5ù ÿ YÖ Gý õÉÙ f È ÉÈ 9Á yØÿ àa üñ½ºë zïo ßÈ ü º7øF ü x æÃWðÔº x æ áYÉÆ Û u ¹ ÃÞ t 8 xÌ ò y ã ø þzøqûYø Ã6Ú º Ñ 3ËnfÙ RÛ 2I g ½ïCøÁðóÅúX òî Ê á Ç ³øb þ åýXû7á ü wâ µ nu B k 1 l rO z âgü Gö ¹ý 1Ey ³Ô4Ýbú Õ ÙÓx DetûÀ ¾ç ¹ Ë º5õ Ô ÙfÁ PìxÈÆq søùõ s¾ ï ø4ÿ á äÒ ìeíµwN ço W9 BVÅªÇ ó à ôÍgÉy P x d që l Ê uëÏ å ÉëÔ x8ÈíÛ EÒu ë æG DY UÈU Iá ã èPé õ ËËäxu¾ ÍïåúØúSâÔ ¹Óô ¼ Ê 6Y Ç ïa²9 ë é ðÜ mªËpmb 8È ä t g Èý ðß x ådÓ å 9ã øsí m² I 8ÀÁ8 äýF8 kÏ Â W Òq Ê 2NKT ÛøZÇX ÂKkH 0T Êx zã½qºïÃÍ KÇ m Q Èî2 Rä 1Óõ Õ ñ7 ü3 È Ï Æ duÀç ô ø à û û Ëù í eã ì2 E 9 Q Ê þ xù ËÒÿ 7 ñÆCNPÃVâ ù ÒöôÕê5 Ê ú Ùþ ã î h P R yÚq î d oÙ 3H Âù ð9 Ûµ A øOÅVëy ÜÀ pª C 7 à N Î Cá HyScI ͵Àb G à ß Qö50¼ K JÖ³v EÖÿ u8 â³Ø ö ÒtêAC Ú8Ê v ø ðSáö â ºñ ½ X 3 ò1 b GL uþ g øeái4 ÒËPÐõm m v ÄwB ÉÈÚ õ yü Õü9 ª P S Û i ñÓ8çÖ½ à Ä WÁÚ â 4Yà à UHÞ ñ Ôd c5ô ß ë ûOx Å µ à Áªý F üÇ ³BÊ e 9Áéǽ C ø9ñcÆ 0 ît 6W µ à É Äl ià ã û Q U ²Ñµukõ Úý5 Ç 8Êñ NcõLfY ÙÔt àãnG ÓO WvýÅÔµí7ã Ãí  3¹ þÑ m K H YXíÝ ó Óé Íïü 3öTÕþ k7 ÑÃi f Weº 1RH O à A èÍÕ Ä ¾ ðö ã Ö Ý ÉäÇ pÌÛBî2 ìN ú ö ðÕ þ j íµÜ³i Éir ² äò Hî Jr S ª ç mnî ÞݽtÞÇ q ñÐ Ñö Ulî VÚÚÖé EüMê 3ÿ kIo yW Æ ØqÜßy Ìq ý Ç ¾ÿ Z â þ êúMÔ 3 ²å 7 ¹Á ºtè9 ÎÌ Ó8ÏãÆz þî Mý óI ð óYîe qtþ l ã G ÈÈ u ñ Fø øãDðÍÙhm5 rØ Ó É ½ú ÇJþ ¼ ÿ ý m áÍs ñ ÅÒ ôê1 Ü nli Yù ü tëô WÄæI8 þ 9 ãë ñ ÄÖ Ëúôþ Síß ÛÄ7Ó VèE ZÀÒ 3 ñ²m u ùÿ ö øÓiuãɼ éñM ésÇj U3 fÕ T s 8ïÅs E n r 7 I H 8ö YííôÛÑ µ R¹ g þòFP ÎÜ G ô 7dÚè ãðóá Ô¼is Å x kpÖÖ ïb ¹ 8 Øsú ÓKs1 Å4 ÙU 8 p ã x Y v Lùx và ÈÀé îBÊ à Üÿ ý Ö Ð ßÕ o þ Ë Ç kR o kØÐ vvü Àèq Û E Ä ð gÕmnNس 7 d q Î ö ªè l ý l QÉ Ò Ïâ úÕý ÿ n Ãï٠à ź Û Ëº V àä ôï y4 ØÊJu IR Ò³ é Ç ïM v9 O NX µ ìRæwvÒÚËWÑ Û ÎßðO x Á X1MFhå Âù YT Õ ëñ ö øJ SÖ ì¹ V òåVÑ Ý W5Æð åê U SR WI ò µÕ ¼ yu GUÄ ü ìà î Æqõ æ Ù àÏà ¹Ö Ì³Ý ñ8a e8QÔ GzþzôMvÊYmõÇ æ ÖfVàmc yëÆq ïGìmñ7Cø½ðê ÂÚ k ÑXÌU ¼ À 2 ºü rk Z ³ ì ð ã õ h îô½ép µÄÒÛå UÛw À Õ ³ ü 7À ³ Ï jêçY X Yó ËÜØ Í 1 kùåý ÿ o ü M B õ ³ v âe S â Ù Å ý þ My x KK D ò BÈ áÈÏÉ ÎpM O q a b B Þ zÅ ùo½þóë08 ¾ ü½ t ü ÝY Û ¾ È ü Wáãh u bÂv F úöéfÜYDSM µ¹Âía q 1ë Zô iñÍ ù c H ÎG ä ¹ ö þ Ë ø7Ãÿ uo xGP U í7V j È 3 Ðþ5ø âv ZE 7 D¼ Ë Ù 0G ÿ d ëb â Jí ß í T lx Ì ZØt k½ V ç þ àÚý8ÁðçZ A ÜvÉ7Szc ëþ ªåQ½ ôaØú Üô5üÍÿ Á¹ÚcÚ í 6 WÆG qÏN Ç8 ùàpM ñSÀ ¾ 2ëvW6 ½Sw Ⱦn6 ïº øGƺ¾ ÙS òY ¹ O z óÀ Z¼hÊ0 ÕÒ½ ³k Öoúß Ò ª¹ µ mÚ oªû bÐuò Ñ x G ÿ ë ¼â¾ð Uøc ü Ôlå² ê ïys0We ¹8 mÚ tëùqàÛÉo58d3yd0 ¼s õ ÕöW ¾0Øh tm Ê9 Ú þp l Ü àôú ªGØ Ó4 Oiq 3X j M LæØÆY Wc ÃrrH ñWÅÚ Úzi f 3 Ýp3Û cø o x Çò v FÚ E 7ÈÜË o 8 ô ÐÏ þÏÞ Õõ v Öú ØÒ Éà à Ïaò¹æ ÊkÑ 9 I äÔ m C xÇ È 3 t dXº5 ä N J ÒMZQå jÏ ï XÝN ùq îÉO s en té õ ZÆÎ A H Ç k V ò2N ö Öð ÃM ê Ä c ÝQ Î ã â ücø ñWQ Òôh ì D lRDd 6ÕÈ ³ ¹Ò ï ÓZ V ë ý ã Ó x 7Ìr Æ i 8IEB ² º Þ 7ø³àmGà è Ö Ä³ d Ø YA U cë ø ZÖõmzæÇ ² I 1M XÁdrT Ú¼1 G Ú¹ 6 óRñ Ú ÉxQ Î n í ã µCÄ õþ j ÃñHÎ Kä ýÈ1 1 À Ò½ôºkÓïo üI ý áî ºÓ BQËoW û c 9ÆI Ð Iðÿ Ä ØÌ ß ÜÊ Ã c ÔgÒ ¼3ñ áÑ ËÅ Æn F oã 8ÁÂùd Ùä x Æ 5û Ý óÎÓ Î²2 8n gÞ ã ÂÁAQ ÞÎ eªºÓº 5mÏô è ô Æ ã Léb Î42ìuzÍÊsÓ º Õ y ôýJ øj fÀÜ Å W ³ K Æ Î ó F ðõ Rtðõ1 âå ï î4ë c wdð Î 1 ôÍp ß ª ÀÎîN ¾ç m ë FÞ rNXãÛ ý2K Ù ý ³µ VòËA ² ÛhãÌ æ MÄí øbú oe ûùîk4¹ EÙ ø k ÙO ÛÜÁ 4J ìÌeÔ T c õ Äz C ý l³ Â0½ ºd G ãâßÚ Á Ñí¼7m ²½ Vè³ K¼ GÌ néÎ æ ÝÇw Ë Aé ÏAÆ9ÇOÃ5 yJñ ÎÖ ßúB²IY Wú ðL ñ ÿ u ËÏÈ Þl 8êAÇ ù âåòj µÏ YIqý rH ý áèsÐtúó ÿ ðJ 47Âÿ êÇ ÅGÊ µÆ î¼ pxé É Ú Ä 1 ɪÀ a p O8 Zôã SiÚÎíÞÏh½ÿ ç åRJNé dìÒw v Ê Òwþ Ñ d j  2Y ²Ê mÆyÉ ç ¼IûLjÖºÅæ a L 9Ò Á P K w ¹ÜHÆ y ü ²ÁôßØÛÀ2 þéô ýÐÌ dÌÙR9È ÝùÁÇßúm µc Ô ² 8y ÙX mFlã 8ÆyÁáu û ÞB3 Ö O ÙÞûoß ½j 9 zI uÆ O Ýê 8ütñ Çß þ ÀÚm õ ÃjT²Ü ²8 gÈ w2q fÏ hß³ÇÃÇ ÅZÒÚ ÊF 2ßÜàG VùI Î0 ë í k ²Å ÀfDùY Ûpe a û Ü K ÁMþ üsøÁð TѾ VáÐÇ q l 9ã Ë çöÒ º v º o Ý bÜp ç²M ªíÚý ü Gè ¾ øKÆ øWY²Õ ÚÆóÌki R à B8Éÿ 4oø Ú Æ vyÉ ú N 1 Ñ K ñF Ð ÇäÆËpá H rí å8 FH xç ¾ S 4 Îwg ÃÐ zzWÛ uÿ Ù iz ù Eá ÌJ n n3 jiÖ Zn xtÚÞ í y² ¼Â3ó v kùøø c7 ¼ ªi º ô T ÆHÆséÐS e om nÍÙYo Ïw1à¼û ÀÑγ a1 ô MSÅGÝ Î ùtowg o Ñö åH à 2yÈ ÈÍq Ì È È QZúÖ ³ 0Y8á p99 u é p ¹ c åç ¹¹ ùuVw M ûþ ÏÁ4 SìÖMÅvJÏå þ ý Ä rÛH æµ FA Þ AÇ ½ ó ã o ê RÚ ó ù µª E 9ã ùÿ JXÖþ ȲMÏ s Ç ½ è ë ß 4 ó  d hÜ z Ù9ç a hxîexÌAÎ dÚ R8 ç8Ï MEw Ù ó R g ïÛðà ý C s8 3 Ý a SÓ zr s M Úl µ Vú þ Ç ß ü B R U 0 c ý0 Ý Ú ãV ðcá à Òçà æ9 o Pc lÿ åõ K ZW ïÄ k íù ø Äy Çü íBx U ñÄ MÙk É8¾WßO ô à ÿ á Z½   ÌRH  ÒÌq ã øÁû Ï ñ 4ëk E Ó È ½ e I ñé ü qo 0mÇ 9ã ôÅ ë 9²³ð6 ÜÑ ï É Ô 0 ûÄ ÇÍ 8 ü¹ Ï ÄÕ pö 4 smÑ õòÕ ëF 2 ù Vð9 R éN½5ö Â7 RåòOK ßä íÅû Û Ó ¼ K ù HZLòìÒ ì ó kGö ý øÕwã ÔüsâíI ÞæílDÆ8 1w ã d1 Ô þIñ ã ý t 8 BE BÆ Ë À Ôäç 3 âë Y 6 i1 s0 y Nò Ð n q ð h Fú 0P Áà ç úäjTtmÏ 6í ù º ÈrI d û uG µ vr xØ7 0 ã Aï ó ½ ðL ß üEá éPë Zf e 7U BK wsÔwÍ öé à ÊZL ¼ CÛ x ßßø ãØ 8ø v² ám å Ø s ¹È s ë ¾ Y9 ¹Ó õBUªÅYT Úßä½ lüÊøãâ½kÄ rºåÔÚ ö þ á 81ê FÄ0U 8 I 01 xúF Np l BIÏO ÏvÏO k½ø ÿ Ý AänôÏ þG þµèSÃÆ2SÖñµ ëV oóÙ ÆU d ªI 6 þ vX z ã²Ñiµ¾ õÒëkôéÃÅ µ Ý îìÚ ªµºì 7àåðw õ Ôå² 2E0 c ä Ï Ø Zú ö Òu èöv V û À w w ô s³ N8 7sé NJ J ÙëéÓ ëÛç L 5 UU V MT tÞ ½ à Xx 6ÉáÍ6 ö µ ä IÚX Pq Ѽ ð ßÚæ Írü³ oÝ Xg vW ò t Éü uq ÅdøÜ c 0 í Óæ²I4 ÒVÿ ð égà p ùÆ q Í õ J JQN 1 ZZÏåó ó K Å r ¾Õ g Å 8ÏLýq ÏãÐg m 1²oRK îz Ó 8ë z Vf vMÿ à 7l ¾äç î Î Ò 2 þ 3 ßÏ 23äFaÁé Æz qÇ ùô Ø 7 õÿ O Ó S yi Û åø³cLÅ ¼ æ Ãø Ô ï ÖfE ½ ¼ú Úß wü 7âÿ í áÆð µ Mì i 4³ 1 fÚv hÎ è Í t G À ÃnÎ 39Èã Ä ü μ æ¹ iE vn kÿ GEêÿ Ð ü å4ßÙ ânªù Ä r ÛÜ ÎA Jçé þ q þÒ E Rëp r b½f z sÏ8äsúãû hcHÿ T ãÂÌ4 x 8 a ïâíGGñv X¹YÖöáZDb 4 qßÚºgRQ ¾ÊÞG5 SýI aOÚKàg e z âí ÎêÓCX æ Ò 2 µ ç ë å ÁA f ÚþëÅÖ Y È ü¹ eÙßp H r Á ò¼OÚ ã8² u õ P A QCà O8ïô fóã Å 6µ ñ6 1 ÞÜ Ü RGÏ äqÏ kÎtc ½ÓZ Yí õc dÒ w ¼ Cý6¼oÿ ý ç Å Â5fRo ã8Ç ë ù7Åÿ ð D VÚ ê st Hç ªp CÐ rzWùÛ ë¾7º O ÝÊOÌÉ Ô ÉÇÌØ9Î1ëÁí Ü º¼ L r H939êO¹ã ² u WI Û vûÿ ÎQ ñKe e üüÏîçãWü àÿ ø Uðv hö6Ú ÐO Ú wÙ æ I9 É xâ úç uþ Ö½ Ç ïä ò ùxã ùëéö í ðÓG²ø sáÏ Ú ê Ó KgfÑE mM åª7 ðs é þ0ÝÇ Ùx þlÇ XÌ p6 È 0288úUýV ë ëo wôó MÁéó Ö c Ñ Ú x68 Õ ûÔ HÆ ÓQð Ý i Ö ªÎ Û Ñ è nPÍ ò3 ðR ø oÄÿ Ù 4 6 øÊÃNðþ g Ko ñg ø Iä9þ j Ó Zs ùÚmò9 Úiø hÏ üq¼ûO Ì A½cCÉùQ ºväç Íx Á Q áB f ûÌ Ã ÜGLp1 ºgþ wð à ò1 Ò ào ÀõÎz ä MáïØ öCÑ 5 cã 4Z âñà Ôf Ô ABÙbV09 vÅz NM Ê0 t ¹ f ývék 8Ï xÏ1 iÄ9 là î JÒ Þ Ý o üÏ Ó ìEã ødÍ ½Cìä¼nJ Á ç Ó ò K d ßH ss n ÊÑÊp gý p þ 4Oø ì ðûà û ßx X ³ï5hô ÚÒåb DÏp òß rÌýÎNr ÝøÃþ íá9 ¾ ðï o y Ò ÒNK FÜ d ã â Úé µµý Þ íó m ü Ìþof W½ÓÝ Ó m m ä ãÓ èÇþ ÿ ái þË 4ñ Ðé1j q Ø kyX ànÁù ñ ÒUý ÿ aÏ ¹0 Ñ íáÈØ B9S ã ø K mÂMRÌ ÎG Ðó ý êØ U2ª ó A9ê yg ngÔ Xã íK GLù OoÇ z Uk ² í DÎê 7 áæ îÒ íÙú¾ ÒÏþ iblÿ d L T2 Q äñóg õ ûhG 6 x n cñÇþ höÿ à ßCµÏ9b Ø l ý cè ù ÿ NØü Ói Üòzï ø q ºé Ú0 ÛrÇ z á¼z Óüh þ y º wù òWþC Fr7zú Ç åë ð Ö ÿ 3 E Ó 8 oW êÒv ßÔõr ²Y à ò öµÔ ÿ ðWdícüêõ ZÓà v Lá ighá 6ò w9 À À üI êþ Ô Ì6 BQqÃF Üà ßè i êPj næ n ÁÈ Ûß çË fº Á gh7 v Q S Ç Ã Þ1éÙ ôÛmú ³WVS 5u õvm ím Zù å t V bQ ý é ¼ úù93ÚË 1 ç ðéßðÏlÖø Iäk4È Ï x g 9Æ ç k æî ëØôÍ ZI Ç Ñ é Åp Kg ¾ R k Y ÿ ÛÞ wÉüü4 dÓWÕ i ï RÕ ç ér ò êq³xÏ ù Q Ó ø ÊjÑ DB³ p Ëmã8ÆIüyöÀÕ4 FÍÐÌ M 2F ð 9 ª À 0 c þ üZþÄ i òy åù f j o ÀÀ ÿ zWÝþ ²X w 3 yD º c Ùù À¾ 6 ̹ C ¹Æ å zt F ¼ wpD Ð q y ÃÊõ Û t ëf½4 7ÃÓÿ e à too5çç 3Ok ù b U ÂA à uÇjðo X y ³ B 0þ È Ö pKe SI i T s ÇÊE ëâ au ÂáÓçá y ëÛ 2ÅTmÉ Çwkn NÚ5³ º 8l2 yÜ ÚZï ºßßf Íz 3Û DªÃ ÿ 9 CÓ Áo pK J nD 1 Ur3 Aǵy bÑ 42DFyË Ú yç 9 Gm þ Ø 5 ê u 2 Ó L ³ Èz q y ÏLWSáß h¾ h ¼ q ÞgÈMQ ÌÌQ 2ûO gñ ö Ò âk Gâ caÊÅzÞ Rle 8ç5 áß ð i zÊ Ú Ã äl ¼Äà a Æs ³ gN Õ ÂÓv j ÛmQªRM b wmµtÓZu çés ð à i5 ZÔZdR qc c ó ä û½¹ KðûÅR ø u ì Ó r9 ë ä wmm ÝÅ 86ÎI H GSÔ ì0 YYwJØSºv êvä zç Øã Ê xÎ ú õú s é ôù î lí BWv ¹Ú ëÓ Þ lL Té7w dö Ó Uëf Ä T s är áèxé ùA G fe æÉ8úòHÀã ißðJÿ Ú èFÓjPÛo n Ñ q X i ë ÄÌ vêwrs xï ì Á ² û ê â Äm F¼Ó o o Þ E ð í dL Ç È ßø  j ÆÞ Ââi Lzµ X S c Þ Õì D Ì e Û ³nOU k ÖÏ Ìü6 jÊ 9 ã ã ÿ S üþ ßéÿ îûù ê7nJ Ùüÿ áÏŽ á Æ É G µyÆõL í ð Ädr1 ¾ ý Óö ý µ he øm ö ½ à u ß c ø ïìÑà d 2ÆÝ 6 a Fª Ç9 N vÓ r9Ç Ú V4óã UQT Õà 8 C O üßù2òÿ øy ìæú íéëý ý ñ ü òtÓ ìþ x JÑ5 àh ¹ Ø Ü z ú à ø ÿ ícáHu8 c q Ê q D 9e a æ9 È Íé 4 O üØ Ç 9Ç õæ váH í UÛ ¼ð yï sjõÕíçÓþ Ä54íÈþ tÿ zÛôO ÿ Ö Ó Ç i ¹Ü Á ü ûAÀ ëÇ W ê íEâ MCÅ 5c F é Èq Jù OÌ ò Îp0Äñ ø h µ N Ó q 76 ôä í x çR æjï ù üö í ºüÚOO Ûø ã Å þÔñ ÀS ˾º Hä vq äõëøU íga êWò ËÛß nI ó þÎ õYb Û Øg sö9 yÏÝÁ sô Û Ø ö Ö jâ9 ¼ A ÆN ü¼ 8úf  Õà ú ñÕé U 5 ½ E o Ï rdàã xçé Óé D Á äñúc ¼Wè à K þ 0 À Ðe öÉ ü ÿ ø mBÎxÐã ä zäoÁàã µtrTþGÓñµþëþ ö çó þ øè æ yã Äç cÏSë 8ÍrÒ m ݹz ß õwuë Õe5 ÚÞ U ú Ûó 0ÓùWÜÿ ù Ç x ç v ÇLqù ÿ v 7 ³ p L½É ýÓ O9ùpyî3 v è s ô å ü ö ñqAþ K l HÇ ç ð ù pk ¹ ñ u è OÌö² ª i MG Ú Z ÞÊíßsüÛ ïWLîC L È RkD Ý uø5óô ÅFx Ù Å ký ýß ºéÓâï ìÍ 2²Èëo 0 å Ð79ÎqÍt¾ ðÂønÝ Íw Ó SþÀà À èî U rAÉ R1ó Á ç åëwÐï ê¹ Ç F8Î ¼Ö4 Ù G ç8Æ9 dr1Û N S R K ¾ Uøúÿ Ãk Nu N ì WÛ é ÂÏ Z 5 k FHd BÌê NÖ Áë zx7À ÿ 3 zg æ Ç 2Hçn ù Îk ÏO êëa ÉÛ aß òM 9ð ãÌ èÒè6 ½ q Ö gå 0à àu9í Uòèíu Ñ növïÕù s ï Kù 4ä ëµÎ âM ãK P óyj áAÆ0Xtç xô è HÁ 9ëúg ü ñmZYu O ZO3Ís óÈ Ï Ðl uHÂ È Àù Àíø òª öqR Ò ºzYÛþ ß ëaè9b ½ÛÅ Nÿ ãÕ ³â ÛéÙ s X ñ gØóÒ² WÌÉ4 p î u ý ñÓI 0Ln äú SPOpK àú g Ï c oO ëu 9s ÊäìÞ VÖ Üû¼ WJ4 RåVëfÔ ¼µ wc XÐ Õ c L íÎ È õ Áõé 8x H ÚY H X Äp2z Àó ÏQ ú 9Û pÀ 0 ÉïÇ AÐcºµ7q ÙÛ d 8 Îó N ð 9é Ü6 e M vºÛ ¼lÓ ú¼ XG ví E øk ÿ ³ eðGÄ ú wÉXåÄ rG prr9èF ø Æ þ xCÄ L¼yt 5 N ÒJ å¼² nBw ärAÎÜWò³ ûmFÖG kd³ JM Ï ñ9ô ê þ ÿ ñvïZø Þ Ó æõôËx pâIãÙ ì1 Y ä N½ ËjûõU ºÞ Þûô ý IÖ N2n JÉ Þwßk ÇÏ ²î ðcH â ÊøÆÚÐÏ Ø i Å 2Ç7ÊA I kò Å ìëðK Cø áËm Y² É ò whð H Æx9 Aéÿ l Õõ ø T óç D²¹¹ f µ Ú 8 Âòz ç x V½ m Op c cþµGÊ sÏ ñÏMå ë Ï ØþUý1M5N û8 ÿ GüËã ¾ æ 3Çbê5 ÔN N OoÀ ÒH û O ¾ Ë Hã ºtâ B Há ldvüÇlg ÒFAWìs Ó éþ Õg jÉ ôÿ õ å õÎOnO 9ÇI jºúoeªï Ïqs ð Zî õïø G ä âÒ hvñ N q ÎÐ à G ß ÁW¾5j òøfÚÕ ¾Ã ÑNq 1ϵ i¹ Ç s d Alry aëb YTmdéÉ3 1 ß ã NÝwúÎ i BPÞ Û ioUéêÍ9dõ þ û Zÿ t Ig lÃ4 nÖ Àã U8 wÉÏ þµôf û ÑZÈH ð6 ûÀU Mº ä t w8ä Ðu UûmÎÒ pAï ã ç õ 5¾ âk½ fÐõBÏ nädð1û ø ö í à ðL ÙßDTó m åÐ ÅâF IÈcÏ q Ûô Ø övÐR ðíÁB E ä 2 ç XçÞ e ò ùv å½ÒõÅbÓi Ýú ùwý íãøYÓþ LÔö SI ÚÊÀ u smDym 3áC66 Çzþéì gÿ ÚJ Cà Ý ø Z1äç ØN Sè3 k ø ðïÂvºmÄ ð k7 ÖÖ0 Übm i mÝÎ 6ï y é í 0ùG ñd H â¾ ý ¾ x è ò KÃÃ3chr T c Í ÿ Ú à S ô8 wM S Ý C æ à ÓükË5 ø ìßá FÉl V õÝ y ÞËî Y n ñ̪èßÞFç ÇJ³ út äô9ÁíïÇ Q Ì bø ð  0 î 5m2ÞæÚi 2 ²MÝà Óðïô FO ü øÀÎO½ äãÉ Eégøn j OÏMwåom úyßaÃ8 ë S üxÿ Óûßù8à ÍÀ AÓÐ æ ÿ à ZWö ì ñ  û 1ã Aµb2O ùg¾s gïg Î Läç 9

  Original URL path: http://powerall.lt/Image.aspx?ID=1233 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ØkÖm Ý RÞ þ ØXøó ðEÌßbÕäkk óÛ îAî èkÌ x²ç ÖBÊªÍ rO R Ôõ ÿ j è nw r Kc üéA êpkî ä Ù N h AÉnGaP Æ Ù ÍÁíV ÝÇ d º S ïU né üéÛ rE Ý 2 O Å5 g ÃsÉÀö ÙÆz 4H ðs Ø i r K ó 1lò JÍ O 4 L À 8 MùnsI äÎüqÁ ïç OqQ nÏ Z Ö õ o b2 ëÚ O òpÜ Zw IÕÇ ô ÏN Ö g ì ÇÖ îK c äÿ J SKã zÓ o3 Éb ðyí pÊ À ýi Ç ýê6e óÉë p ÀúP6 xÚ3ôÀ ó0Hà éQù àsÏ cs Ý Z ó 6 l ù åcëMÏ Ú G BØ f õ8ëÚ 2 Çg íÜ Í Êt8 QÎ Z5 Ï9 Ú ø 9 ààç J ú làäþ5 èj2yç íÈ îI ¾ ðËnÿ ã Ú áï Ð ÞÚ hÊ6Ö ÐPcØFì éGÕh ûo1ÿ òûÎxü ð 6 mø øP ø Ð sÛ G Ò 4Õ þV 0 ôã wqÍyÇÇÈØ ß éÚ qøz0ÃMÆ h fXÜFmB5j ¹ SåöCÜ é ã çS JL Çë 6 í8ÁØ nX R ç K 29 ò2Y ÜRWcBúriA dUgºÜ t þ 7 ïDÅHç µ8G ÉçÚ òç âHÏÒAI ç sà N û ë z Å 028 Ò óU c Û8à¼c í W ö jR o ÍT p å ï G m ýáT Øþ O¹t çð ª à Ë Â m Jôþðâ õªl G x ê K p Ú Þì f f c Vòî ÞÀÿ R º Lÿ ½C Ö ËEAÅ s ½VÙt ãÝ 6 sÊuãæ ÊúÄ ep3ÜR 9 ªí ÚCc PivÏ 2 Ê o XØ ã A Î U ôÁ p äã åi ÛÇ Ç ç PAìj Û³ äú Ýà ïI W bÁ ò 1 j ì MÙ8 ¹úÔ ² eØ Pg8Î Y sUót ³Kºð ì ½j mÉöë Ì 9É ÊÀé úÓH Î6 þ Õ HÚ1õ Û Ä 0 µ ¾OÐÔ Àí Õ o A åæT 5q Ù 1 é p 8ö Tîö t B y þà ç ó tÚêJÅà q S JO Ö¼v þ¹ zÕ U ÞàÔºmkr v³ È OÏ Òf áA ô ü POÖ³åf¾Ùv ³ ¼ã zTk Á ÀÇS i uoõ Tò í Ø æé Q 5 à À Fsß4Õ6ÊöÔÊaAÀ Å ózb ¹ íH1ÜR 3s çR É ÛÓl Ï éÓ ú q i GÚc Säl µ2 P PËÇOÊ Áº E b Ü Çnhäv k Ü M õö OUãí Í Ùá s Z RÚsJ z àiM 1¹B Eæ Z ¹ÈíI µtXG йïJ4è n ÔÜ ÛÁ 8 FÑä Uóg ÿ y ª7Q ³åÊ PâÖåÆ e Hã Ö É ó íHÂMçéùPQÈ dû ÆÇBh ª i pzçÞ É2öÍ 88 î ÇOz Í3l ð¹ 4 pqÏ ÂþD I r1 lç äñAY 9 CD H õ Ú ý9ªò 8 9 Ø n Þ ²î29æ Ø9 zVyûW Ó7Ý p J ÒF iP þ Ê çn óïBìN Á 0e ƳQï I¾ø Üù j êK4 H 5Y w qüªB l dÈ Î ü ÍK4SK Óòóõ È 8 nzqJ SÈLÔòêWµK À ÆFE Ó4æY TãÖ ² V Þ 2 É 7q v äy úQ HÇ Í ½¼ CqÁ ¾ ÝëM õ ûR úzÐÓAí ú ðFM O ñMÌ g Ê 4r² ü²O8æ Ê 2 ò i Y BA4 Ñ Ú àç ë nn 8 ß5 Ýξ M c d N f üøåp3Ö oî9 øUsÜ w6ø ï Å ó Êt ß g æ È x Æ PHúñN Ç VGö à ½ séI ô sXq 1 Þ A Ľ º Òµã ZI µ ÜÓ 1 óÚ T ÑtëÆ9 8 Ø Zofi dà wëYßi gjæ nòLÁH 9 Mu q nÞ¹ïV á 1nE ç öªrG ³m Ú Ñ í c zRm Å5 ôäwÍ µæ á Xt ÕB l ãß µ 4 J0ëô a iÌäÎ Nh ñsãSë R m7PY 2Âà Î9 ÆÍ E ò ëv m K8 ã i dd p zý Ö ÂæXÙ8N6 9 X å K Áa ½Çö ºm ÍÇ ñ ñ1òô ß ùLÍ 4 Ip ý å ¼HæMRaßu Z i éõªº ïä9È ãLn2 0kÜ ¹i 5 ÏÚã ËÍ 2 mÎ1Îh D9ÝÓ º y ª Aïþí è2 Í Ã ðÛtùgN NN A ø þ óðÒÓÁ ð ð û5xòy qþ à ü þN ¾9 ûÔä à c 4 í f4Áç¾jú êÏÓ 1 zÑNÇ hþ Ãë Ç 1 ȼ ÃØ í ãñ ³ q á s 1 jÎ ª è snÇ rÈz ôð8Ç 3ãø ã á ÏâGc ñ l oô y Ö þ iÚ ù acSüëÇõ NçZÔ ¹rd BvQé n öü ÂØ Ë V 6 z F k Æ Ð ûà o ÝÈã âH º È Å M9Z ý QæÀÔ þG Ô FÎâO IÎO Wè0wHþ4 ¹jIy Àãµ7 ôâ Õ 8 G  cõ çÔP Ç çÖ Ê 0xèM Ô ÇïÁãé Iæ SIÝ ¹ Æ 9ÆN2 41ö õ Ø yé BT àçÖ f9þ öÅK Ö ä y Æ úâ C ß È ½ê0ø Þ Ã h½ JãòFNFA XÒ nr0Ç ëJ R vç ùO z³ ÑÜ t m8Ôeb b Gø ¾ ³ßr õm 2px ÚÙà ÕÒ ËÏäyPÒ cís þZoØþ ³ÊOv x X O Ê É ÇZM0Sò øíqºÚ0à ú9Çó O øì³ c ¾Aæ½ òÍÎIíI yÎ8æ D 5Øò ñ S 4ÈXwÄ ø Æ d ºbl õ É x GzBHmßÒ 2ëâçÃ Þ op Ç Ï Oþ½ Ö5Ï µëB4Xö TåøÇ çÒ ÀMKMñ öµ ø²m ¹D Û Îïl a4wº kCÎ j mµo h µ¼ bZ ýª Ï p ZÐÖ c7 e ¹ éÄñ N 5Û ÙËJÖüa ø éõ ¼ ÀÇ çëUmÿ gU ð ½ Aª 4ëù Èc þ YÞä ÂÖg x ðo ü ë 4æ5 Òi wc Ò EÎ o 0Ø ôùs 5 Ís ø ÄóëÖzq e k ý ÔtÛ î 1 E4 fÓê µ ¾2 Ë íÓfÔ y T Oþ½u u Ñg Vë0 6 Y ñù R dM 1Ü ø Í ç lö çñ ç oSÔ O³É õ W C ÚSû 3ðW ñ Å kP êTX ç 5 ðûáÎ â ÚÏ añ5ô ÒH cÇ5é¾ ý ýkÉ kc MFo jZ Ë å õÉÿ 9ð 6 y é Y 1w ² Ó5 ÿ ï  Ë3 S5á 9Á wdsôÿ Óc âß ¼Ayã J ð 5ªK Ü ä È V ÄM7Ä Âáâ Çs Áj å ëWÆZ k Áá Z î FÛpMRµø âm ö ½ðÔá õ É ß 6ÊÄ gh5iJàùRº Ö Iðçàe õ qµ Vþ5û a º ìãñ Xñ 5 ¹ jÅ ddU üYã ø Âv ØÚÙ µåÙ øañ òH Öôûë6 Yß qRÜï Á L F ñ øîHo µ0 µô Ð ûBFÇáÜ QÜ ¹ zz ø Ç kÞ Ó ÃÚ CÁd 4 ßö ÃØö ÁÇá Y þ 6û M láÒî öò Ò ñJGähé ô Æ îd ÄHKc µTX ìîq µH bTç ò ǵ Î õÌGó ¼ºu äB Ó é rçêj eX lP AÍ e Ð â çãûÍ âMIH íð½ íBø S n É F ÖjÅ ç éÌ 1é ëø ùøþöhÿ ÂQª æöL z x TAÿ nOjÊÙ w Ø â Å Ã ÿ ÞÍ ÖÁâùð E é¼cÇp cõ 2 cÞ ü ñ ³ â ¹ Ù½I ß u û àW6 ë ÍH ö ÿ ³ zÿ ÒûÙ¼ y Öû 88 â ³æ 7lù éÅsÊ v 6ààtÍ F ò ý òú yÐ Ä x Ã Ç PÞ Ö b o Qþ T F2A æ þÊ Î1ëjÒûÎ þ Ýk ÆÀíéI u O ýÑMtù¹ ì ûg0 òú yÑ Ä i2 ÖOÔ iø í9 Ýk S å Ò Õé ûk1 òþ yÒ ºÉ ÂÆÖ 6gÁí Æ0AÇ9 8Ï õzOì 3 ÿ å B LÖÀ ç äPß õ 3 ÿ å Á AÆ Òúµ åAý ÿ Ïù çX õ Ð Ý ëP õ ú ä ÎÜ Ê A ö á â ³ÜËþ ËïgZ 5pGÎ ø O º¼ Y8ì 9 Üó ðiÊ ¾ Eý 5 fkþ Ëï 1ñCST t Å UHv À ù z T¾ GùQ úà Ïù çfÿ 53 O µ y ÿ kÿ Õ H Ç ä éëGÕ ÿ úÇ ù ¼í â äâ ëÍ âv àt 0òx ÑÆr ªQ e ýdÍ çü¾óµ 7Ø È Î Òÿ ÂϽ Bk Ð ô ä Z S o õ 6ÿ ìí âeð Ï 5 ø W P 5Æ A9 Òªä T ü ÿ Z3eÿ ÙÛ Å ÅÚ Ù i âuéc tÇÖ ç ô Î Rx ì þ æÉßÛ³ Ǻ q Æ æÙ Mq ¼R Î qBÁÐþQÿ Y üÿ gn Ý ³ Þ4 â Êu V î ò dÐËÆHÏ à ²5ÅY²ÿ ìí Å NmÓ ¹cJ Ü l 5Ä éê¹ÀÀÎz R ¾È Y üÿ gl îFql i ñ äõ EõÁ5Å2mÇ íH g8Í P d ëVnßñÙÜ Û âM4üMº 1n ÇL î øí3 µRÁPþQ¾ Íÿ çû añ2ì 1ïAø v 3 ú Ôݹ M ÐþR æÿ óý Àø z Ä ¼v j ñ6 ƹ ý Û Æ c ðt õ 6ÿ ìì áe HEÇ jEø z æ3 æ ñ æ A Òú å õ 5 òýýçf Èaå ú Cñ3R c ä q È zQÁ xïUõJ Ê õ 5 Þv ñKQ þíq Aþ Å IWå 2 r9ϵq óìiK IkÊ û 2 òþ yÖ7ÄmY úÑÇl O Z ûÐ Ì à Ö ëÔQõzOì û 2ÿ ÒûÍù¾ ëG 8 vÚ9ªs JÖ Îf v ð 9 S v Ç ¾ KùQ Û üÿ ÞÎ üJÖK Ë T ðµ5Å wÆ v ä ç Fäç Å Ò E çy ÿ òûÙØ7Äýl õ F ë Oú ÃÐ Kÿ ë ºV l w ² PrMt ø áuÜ ¾ ÓL éZ V srhOöîa o ú² øYZâ þ õ âf rqÜ øwð Æ lf Ò zlG öé¼ Éô ½Tø ðgÄß V Õí È 6Ü èiýJ Û¹ ½ â Âóè Ãñ ¹ sýÚåÝ ç b x Ýi o ¹ ãÔ OóëP Ð ãÓ³ ¼ª ëM nIaô ¾ ë qq ô à 1ø g æ u Ø ú zÖ à sà óO jNÁR O o w ÀK Ç þþZy²Ñø GÚF1ýÞ â6 ÛI I Î Ðt ªj 9 Ù7eÐ Õ â ð uíFÏÉÓï Õ sùÓú À ã ª¼¾ö2 ˾ ÓÇ ÑS u sq Að Ä ø c Ä óÇ aO P µqßóö yº 2Õ srÄvÅb ß JAÈúÑìiö í oüý Þn Âgª 8ozxñv aîMa ëÕÿ g Wvô 4íîb î A iW ë W ÍuP8uS åù à ºocû 3 yÆ 5býî 8 4 O4ü 1F ö çØ Ó 8 qK 0 NkÀm ¾Ð5 Xü T ½xSÄ ºí x Røÿ WÐÓüIà Ä q q õ Ô Ûûµ Ô l 6 åþ Ô ÉÚSó ä 0ñ xÄO Ü Ê øW ió Úáþ Î x x ø 9 Õ K q Ñu 4w J 7¹wH O x ÊÜÄ M óÚ½ 3 B N ¹ ø6ÓÀZK E ýeÅÔÇ y Å Dú6 9x a ÞÕÕR pôîÙÏ Êq Þ 4 Æë¹ÅxûÄßð x îô ö Û ì Ï a uobm û û ø 0ðuª UK ¼ìp¹ Рʽn¹ÿ Äm ª ¾ T D á ½è òDrø H plc ö uð I¹Ü ÿ t eo üéés â H Î ¹FW Ò ëäq P ök O qX õK o ÀÙ à U à ì Ö ñ äm eù pkJþÍ5 I 0H 6 Ú¼ à s ñ Ùo Lß â 7Ï ë QÛ 8æ lÜ W ÀÁ G ²a ðq áþ µâ Ï vI á6 Ozâ¼ x Å Ü Û4 6 k Yñ f µ Ô 6 æ nî ² y c 1 f 0 k m5 ÀÖ B jpì ç Zo x O ÿ à kÑ óÕÆ Gå 1 cÜRs j F ñ BI Ñ d Çè Æ p íôËÙãìþ Üþ Eñ mbó 0 âþ5øÎûÀ µ ON 6 Ø ÂÜnü Îü û5 ÂMá u KÅz þ ¼ Ïi ùhÄg zU¹XÏ ç½ Ûv Z6 û 5ó õ ø ã 2çPvÔtiM ½ üÅs ¾µ û 0ðÖ 6 y èÿ eó x î g éº q Jl G Í w é õâ ²Ï ï¼Qc Çu þ g X ÿ XËêkÎõO Zü îÅ Ë ÁãëþzÒu R Ü j 1 HÏ Úw À ç ÚoM L 4 ÞZ üÑÛ ¼m MÝëSƾ ñ  xw Òõ Õ ø Á Öõ P¼ 0 ü9 çüE õ Sq l r à í ñ g à j 8 í ÚÑû ñ ù Ó Å Ä wBqéH çëOÛ Â Ç zS² ã7 ù z3 P ï AùqOB á¹¹f8 ý Ó ½ T à Mp â á¼Ý 3ü ËÌíõYú ÂmÇ8à ï åP cÖ Ý T yúæ Ñ x JüRú Þ d y Ç k Æ 7rs ² ZÙ 1CX R 71 ýõÅtÐ µ Ï 9ºËkµü ò qÏÒ ¼ Àæ Çñ Gy ZM AÅ8ç Îz P¹ Ìi t Xñ ëÿ êæ Ì ¹ø ñÖæË y ¹ ª ï ãý uýA 8P ºÈN èðÖ ÿ î Æ ÚÏýÓýk á ý¼î ³â ô kãÛ ÈÛhAn ë êü û x ÆÞ ºÖàñë K8 ÝH àGíWþ1Y DÔ Ô Ï è 8àrià ïJ Ô d q o Ô TÔíô i dÜ ô Å 2ÃAO Ç 5 kîxÏ eï xæ bX í4ÉÚÞk û ø à ֵ å Ú Ó zú Á7Ú û øºûÄ1Ü u L X k ÿ ê Ä9 û ÃÛ 3Ãú o Ì Tõ Ò x V² bg¹ó Ã Ù Æ 43 Æ Ú NÔ Ô ýÑßëU ø À kp ÞkvÊ 5ô í kZ Âï YøN hÃCd u ¼çNð7 ¼ âÏ ãK¹b ö3mgq Y ÿ üûÒxHE Ç x á¾ ñ Å Ð åâä Eõ ã ÇÃÿ É j ½ û öpøk ðÏàÍß â ÛNñ6ºß õ yqg ½ÍRý þ ÿ ljþ ñ4RGw ÝÍ ÍÇ9ü 6K 0ÅÝ Ó òß ø ÃÚ M 4º ªªöö ¹ kßþÏ ÒüW øZQjÚõê D q ïzWßÚç ü áß èúTÈ Å zÇkpê r À ö qý3ÏÍÿ èßµíÙñ Ý m á bw lV R ÍÊgõ òs lyÍçìsâë ëTÒ eÖK c aø öfñWÄ õ 6k Á ̲a z öO úÏ gñW Ù¼ âKÝSÌqö ü²Þ Ͻnü Bý µ M6âþE 8 k xÆi 7 Ï 8ò ÔðO þËÞ ð u 4ÖZ ÒMÁ ë W éÉö þ Ëgðóö ¹ áõ º6 oî 22 9 Óÿ ³ï æ¼ì Ò Q ðõ X¹1 Øc Ö 8É ÿ Jh ñÀüi g Ò piRÙØ Â d Æ ç v ê½A 8 W Bà Æ 5 È ý Ü øþác H 0Ü6Å2 ³ í àËï Öõ ÝbÊ Ùà Cî å Oâ õO Øx Ý m Ì ü Å Dø â  ¹3i 8 æaô5íC J4Õ Â ÎwÕ ûûG êZ7Áÿ é à d o² r ãÞ¼ â ø 4dña LaºÖ pHëÓ úV hÏ ø3L N Zê F q ôÍrÿ ¾ ø â ºõá t 4 R1è c N ¼Yµ r åg û7ü ÿ â Bøy F ¾kÀ áÇD ÜWÓ E ª Í XÇ Ã ÀÛ x 8 q hÞ Öü4 û Q¹Ó ò º½ Æ ¼qà ÝJc Ç o cØ ï añ4 ÒpkS Ñ ª ç ºðÏà z éus Î ò ð â Sã Þ s º ²Ì IØ g gØV GÇß ÐxqYZöÊÿ Ë9ê ò ñ í ø Ãw 6 Úè6 æ I ß ¹5Çü2øÁâ âôhr ïY 8 ô ò ÇQMÜ Àã4Ä b 9Éï Çò äc Tî cL I WÐß³ ð Í5 î IÆÈþó WÎòq 8 ÿ x²ã ý ü 3 È Gô ¾ ÒÀb UIhqbèƽ xê Õ íJ éz ú N ý Ãú µí u â ÏjF Õ Ôþ R û 2 UïÔ ÓÂí ú Ƴú2 Üõ ôÏj õ Æ µ 5HAÓ J ò üÒ F Âc Lg 4îþ qü aËr BçM Æ Îx ßGø½ c A Ùäþ Áª ý s t 5hü ùÜË òüÕ I7ß ìÐüw E Ê Áª û 2 4ý3 OÞ ó Fà h l8 cÍkì òpðó ¹ ò¹ â k vþмo Bxüª ìîD ÓGó5z c ÏJÖñm é Ôí ÞæH 1ù ½  íÏ â øUKc xÁ5hg ÐÙ 9ëAàæ õêh Àà ÈéQÊ ËÓð 7d ÍDÇ ÏáJæËsFÐ Ø 6 P H c8Ï èÙs éAbÜ J Q ð D Õî ò k è gÅÑù ¼Ld Ï N ô Ð0îô g öxúÑþó y9ö è3øR ù Æ Èä é YÎp21 Ì WÝ þ Èx EVÆ z º HQcE ð p D 3ÍV Îï S ï ñÒ¼ dîÏÑ HQ z ëÀªÍx p3T BÆ P ÀÈ Õ â ObÀ q ÐTFà ò XI 1 Î 9 Î ë S Ñ Ï W Q GR Â85 þ n ºäÈëÑQO5 xëL 7Ýhó7ðá 0 æëqVUF C d ç Ü x5 ÿ ü a ãsÔ ÇÌ öPFzný oìÊýlyrãl² ü 3 ü¼ JUv f ÇÑ ù 6 õ Ó ñÕ Í²n ÂôÞY lTxÓ ÖM yç á1 ë é I ÉäÕ õ áÏ x v ¼ Éêáø ðÕ SÔTéx æªÇ Ü Ðʲ Å ÛÉ I µÂèN O Ð wQ ÝÝêx r2 Ed ã ô Ô Ã õ ksv9³ zÔ7v º 2 Ü EPK Ð µ Ï z èè D ó9 cá ¼ÌÒií ºìn Ô Ý f xJ à Û àg E Å ëåÜF² ûC õ fu i QùþoÀ Á oÝÏð èÀc J Ô ÕÜ ½ Nr1Û4Ý që à ÔÜnÁ g ÏjnÜ äSÈ À Æ ZHd í 4p LÔ ºñÏÒ Ü çVf Ä Aï PÀ tÇzV L Ø lx Å ÏR íCaÔ ã 5Æø5 x rH 7 0ÐÍÖ kR ç y Ù B áÒ JÃâí USìyùGQÅ6ñ Ó Ô Cà ²Ô 7 4 n C H5ÏA ü ³ÇLÈ tÞ ÿ Í Pm k Ü íI8 äéô stzÉl SÉ j µ u öÄ n h údUÎ O½ ÉRØÇ aUm ðïáÛø À Þgïq nÏøÖo þ ü Õü Ë ûÈ ý Û å B ø æ rH üõ 5 î å ß óàÍ ÿ TM n ã9Íkü1ð m k ê i 0 úWxì uRyü É Çâhå Ô òµ øfÏÆ ¼Ñoù q ü Ø ò üRðý âûX fù icýìh 2 zdÓBå Gzm G 1i u i çR a ÍíÇü ä ø à à éúDi x Ä w õ ¼ AÏZR Í è ò ø Ãÿ 5 à sÚ È Oµ gAß é þ Þø â õëå ¹ ² Û 8á z äÏSH nj 5 ð ÂÝsÁWþ7º³6êº o ÂÆH88í ² Ûø RY DÒ r þ ç ú FÅIU zEBÄc9ô iºQ CǾ ü8ñ ø J 1 e Ë ÙÍ èùÏ8 ja x Ô s ã sûµ td k Çl à F ÉϽaø þE Fïâ ö Ȳ ø äxÉ ÏJHÁ 5 ä E9 Þ A Çñ þ ð3 jr å9 RãºóøÒã ÎsïTbÁOË È àtëÍ 4 zÄrp SH D FGJHÔn KT ÎA AO sUbz Ç n úÔâ à Ü1 Ò V½ Ñm y Ý8XYÉQøQcuq Öâ i G Ê Ò P Áüé I9 ¼ eµ 5 F T I y ä 4ò ÀöÍM ukhc Rö Ó T Ó R H u E½ Ê Ó¾â hÝý î Õ7 ã ó ýMG òÚÊ 7aË Á 8 À Éüª I o Ä ÚçòÕ ÜÔ êÚ ½Ã C C9 2G Bj äà Qäð1Á j¹çÜ Gª ø X¼ ÃsªÞÜBz ³3 øfªE u J Ò6ç ÜPÐ G ¾Kr1ÁïC ú Z gK µ se¼å Ï ï õ½E nõkÛ VÜ I àúÕ1 Ò H z ø 4 ¹bõ 7 7 Ä Kp Ä ä²ã Ô Z îî cÆé ÆYA ZG ñ F 6ÛÜ ô ãÒ å Gõ7 ü oÜñö ÈëVíã ïW 4¹ y Ó v ØÇ Z 8VC Æ1 kJ QNÇó6 YA Ùô o 1È k2T ¹9ã xNIö XsÁ t6 1w ü7 âö á ó4 ² æv c ð Æ x ÄYé ú IÐ8O k Å 4ñ 5ȵ cW îþ â2 º TB hõ S ½7 ¾ Q èw Ä T R ªì ù ÌÆ k Ѿ x AÖu R T oõ srø àõçµQ I KUbF6 ÜÕ Y½Ø ðo µÏ k jÚM 2²I ÄÕZ VþâòåÌ W d ÏRMi a I ¾G È8 µ ³ EÝ Ì3 D ÇJö4ý þ G 3y 3 Ò¼Í à ëGÙ Ï LÑ jÑa ù Ôénþ5øÛQñ îµCqªZ ÈK É Ê V VÕFGå 7ÙÉ ìÁ1Ç ½W V Ò xßâ7 ¼ j Ò ¾ð þ þ Jfh q ùþ YìÂçhà Y w çR êiN0Ob O Òü ÔXè² d k vó ZºR àUQ Ø êJ Ça 2 àúSOQý sÖ ÈÐQ wë i èE H z æ ç ã sïMç séR4 p 8ÅE C ¹ÏNÔás c É6ÈÈý cÁþ þÜ Y Vè ZÎu 8óKc I M Õí ðãF üÖH m ² 2Ò0 Øð ÞaL õC üÈñ à äu Ú áZhÛx³ úP è QÛ í ýPÇwG ÿ iG 8 ªÆ ö øVz2 n½F S øo 1h ªþÐ Ká w ä V c Gò aÿ ÿ H ÿ ÿ Hÿ Ý ý H Â8ÿ ÇáÕâW Ç öÒ Äd Ãý AÛ Ië ÓÓ8ÓÐç¹ ÞcIh c ö UÓb OR 3 ²6 ã í 59 â u àÛÉÇ ú þ ºdG ÉGü ² ÝÆ T m kJ  Y µ 5 ÆG j ßAò XÆ R ðsÚ ñéL Å ÀÆ à ã L Ðq ã Ð ²4 rx Ñ ø ý Óu Wj 9 ³ t S jýFÿ ci Âÿ 6Öe P îfÜ 1D ôNÎW òEå9 ê8 èÔí 1 5 Ëñ E E Ê Ô ë g ID 3 Ò üÕü µ ß ¼Q 5 Ï õ x Û Ã á Ú Æ6M F iÝ a W s ª ðÕ ïrRÐ nÇ Õ 0 Πݲ è 9 S B A Cà óøÒg Ó ö ùQÀ u m9 óMqû¾z Z h zyä Õ A ÒÛ 3Þ Ø À ýj T q db¹S ÏnJøTÏWøs6ý 5 ã î ç ç SfÃÐ å ä óéë y Òü UÕÊè Ølô 4àIÏJböÆià Ú ßcïc ö 3Çl 1 dÒ Gz Cc dS ó 3íH äç z pzñ jK ÎGä pxëÒ I Ð íã Ò gÓ S Í7 ãÍ2d x Þ Èy q 8ÆH â Cw ä k Aõ ¼Â ñ G 5 ¼Ãp x 9Å îy ü Yó 4 n sMà pM0 Ë 8 Øv ãëÅt ð³ø ø m åØÿ Æ HÓ ¼pôUäË ðSkr ÑNOû ½N8âµ Dh À HaP Æ0ª T3Kß Åbç ýWÃÜ ÈpéZõ ìY Æj Ë äJç½V³z 7 Þô ü ªëvºJ þ²nÊ W x êü AÑ Ízx F D oÄØ 8ÉóO² ÛýjÏN qÛ u uãg Æ g 9é ÃLÌ nMF º f ô Á ÍHr îà Ô û8 Ô Ç 9ê dr n Y2 ïC ÚÜúPT ô ý äÝà E27yí Âõ1øßX ÎrH 95ÄþÄ á ÕS ýi9 Ûáè ñ Y í g õô oá  ñ z¹ ¹ AÉoA Gâ ¹¼ âÈô 9 Çc8 êã y í ë ø 4m KHåU EË ÕWÿ Ið ÂshÚ êW Büåóü ü ç cË ÔYYà YAel xT 1 V a 3ö ò T ¼ à ØÅÞLð Õü ñÛXñ ê K I ó ßçü ÁþfÈ ë øC ø qñÖîÂþ ÛÃæFË0Äh ùÿ Ý À æ² v6 es Ä Ò PÉ à ánƼÿ áÆ qáÍVçÃwä ÔW R â á R Ö 4 GU µ 0vÑ ÞÒ8à ß5ÅxVA üR½ g5³à hd tê ð V ¾ mCõ m L ÛüWÆ3 Í u PÐgº ³ ¼ p S ñ ó Væ oèÄT6ZµßØ UÓ ZoB ª7Ï ôRqö 3ÓýY5nÛÅ MÑÂÞ sÀW a fO Yù ÙÀ Õk ² Ï iw ÐÇ m Ë ñe Dòü àV ô i P ê d Ëckss Å tä1 o WH qb Æ âåGI 4Y ÆyÀÎEaO Á ëæÚe E û¾¾ Q í Sß s Ún x ÛÙK4èA ÜíÍ g Y Ý 0H ¹ i O V Ü1 ÂrD5 Ñ Í k ñwN Ë ã Rz3Hîz¹ã ñ ââÏáo µ mÎ N Ñ Aí Ä Éã jz 2 ¹Mªç 7 t2ÚW cøkñºë ø Ùj h ¹Ë6îâ ÿ ÙCÄ oµ Énd³wrÓ6HïÞ ½ý áù þ4 Éqp À ÆF Ï mè u ø Å ô f Ù ñå ëúW Dõ ÝJm UðÓâ ÿ ãÕµ A Òõk w q íMâï xsÅ M éÒ ç ýsëÇó çöH Òô 6m òY 9ii ä ÔXæ Rß xú SðSZÔµ wâ ßI8µ Ä vc ý ßÄgH³² Z 7y é óüÍwÚÇÅ iß³ Y fe ç A8Î ø ð Å üFÕµÍ A Ö B à Ü u wø â øgù¼ q wZÃHf0 p ç QÉ O ñvµ áýOX ñ º ÌÍöXãÇ ØÎ ÿ yþ ñÃÆ BÃW¼ñ êÝÝ Õ ùë ðãD ôÿ ë Ç Ðå 3 O gËëO 6 à üT äpß2Ç åþzR Ñõ r vQüGñÿ Æ é 6º ³ Å Z ñç ¼ ã½ Âþ7 ø ò ï n õ á xÓà Ô³i 1ñ æ à ïZZ üeñcâv â ékáÍ J cºI Þ RmjsÊ1æÓc Ç ¼g E c ÊóW5µ6 ßü ñ J² ëú¾ x²F 8 y 뺽Hàr ûW þÏVÖv6 ÚÁá Ë j³ 6 ãí óÉé Î Û àVôïmNj RÐF c i W I UÁ9 ÕhdõC7nÆE z Óö þØ H4î ã e w z Í I à ¹ÎG âÙüLx síR y æ  ÕÓ ù QZÅ IÙ é é O ô W ôkuö 8d½ ô ß lCáï Ü ËáÍM ô oð F 8 YEÙ³ I v y Ô Ns à kfÿ þ ÿ 1ª ë µcý O É ¼ öaÀ Þ m9Õ G õ Ú ¼N iðƪ û ÿ X á æ 5 ÈÜþ ZOh b ç 4æ Ó ëJºc ôQð³Ç F µô À Ñ ÜÇúUè à ÆzTL8 Õ 4 ñ0î Àº 8 Q D uÆ WÕcþ é Þ lzç5ä üE ãÝ H é ͼúªÄúm C ä ãükÄì i Eã ï Ï Ö snm³ ü ì µr ¹ iâ lH n çí cò ç5Þñ4 QÌ Ö ÎR ý 5 ð ÆÇÄZ Ú l Í qÁÿ ëtë 4 ð ³ã U k î òòmù z Ãï ÿ í âöñg Ýíô B UÁ ú Ü þ i Ómô½ O t Ió¹õc ² ½ùh X MrCVxG ÿ c ÑA u ¹ cuµ  j ðÏ ki Û qË2obkÝü9ðæ Ka Ä H 8üÍuv c LÓ Æý ýz Öí Øæ9Àà ã4Ý UÒ hìuK 8Û ÈW ýVo Ô íâ ô ÆM Ïà ññ ¼9ñ Àþ Ð õë E µ J XUF úv uo è ¾ h Év Ï À õþ ñ íÆ ò5 òÛ³ cr ßÝÞ f É à ÇëG² ½ 7¹æ Ò zâ S öÍzQý ¾ Ç o Þñô9ýjµÇÀO öòüÞ Ô Ô f Ó b½ S P3 ëJ ã vÏð â ä ê uÇ i ð Çq ÿ ê ìíB Ï g V68Ü2 Rº tùsÆk øQã 1¼ ª qlßáL ¼b ü ëöfÀ á Äóǹ Æ Ï h6áOÍ øâ ð7 Tíÿ wR öìßáP ¼Q þ Ô³ß6Íþ rK ÝH 2DxÏ ò þ ªÞ ñ Ø ãÛìÍ åQ k ý Wìí úT 9 Jq 31mÈùº rO ªÚ ²È âM pßáQÉ ê eæ ¹ã 9üCâ b14v1 ØáB28 ü ð³ÁÞ0ø5 ü húRÀûe fÈ è Jm ú ÞÇÍE b Ø 6þ û ÙgÃÚ ìña éÛ Å2Û Ù2qÈÇùÿ 5ø ð Hð7À êæÝ ¼ ä ÃÓ ª M6ú J¼jü ã Mw ç D Ì Èç ÍÅz à 68 é 8 5äM àî ½ÃÂÀ Á ð³i QÐý pñ ¼ÖÈèn5 ª Üô íô Þ3 tózÖi Û ò BA 7 Ö¹ jM jO Ç O5 m YW þö z 4ï ñoöqÔ úU3I ÈBF É á ûJÚ³ï3î èá Ý ø ÁöæëP µS ÿ Jæ nÄøhäbOPOJôÍON NÕ ô ÍBIå c 8 Æ ü ì 1Á0ÎÆ Åm IC nOÅ8 eB NäK3g lôëG ëüG E ôéD ñ S é 3 Ú r8 Oøsªø Ö Í Ò BEu ð Ò M W1ì J cG ug ÌéW 7 üÎ ú ³J V i È s t q ã A u u ÜO ÃF ÆØ ¹lúÔ ê 2HG i êU Í9o 6 ç ûF ÛHÍá Âñoím 2 ç Îþâê v ùäã T 7 ½ ÊÌ q Z еmGAK 4E ïÛÅm ¹ ã R ÎÆ 07 ¾ Í u9òI G äæ tW² Öõ íè L ³ E õ ³ mo K Ïd ö ¼sâ9ÔÚéø bÆ ñM¹Ôo¼GdlõY Ö J áï ³ Ê å ãÊÓ îÓJ µûÍ F õ ÇÚ qâê O v5ÝëÚ ø ÄSiù ¼ úzV N ï òé áq ûÜ J ÖU y ð9õ î Ç µ ó d c îSÒçólÕ Ñ mW yÈ Cm5ÝÀ ÙÜô 3P Ê Óu ZÌc g ü Å ¼0ÇJ qÍK ËÜÊd Hܳ Q ÔgUðþÜ Þ½NÜb1Ç õç É R0s þ é6ý ñY ¹ ê û éëAQ ê ÁÅdHMjjOó ñô 9 o AÔ é ¹ Ì ³ú såP Ú Ð q Íß ç ë cz Ç P9Ï Nx tÏ Ã ç qG Ébð í 3 í à I n3S õÏ F6ñ æ ùÍ dµsÉ ÂS v ¹Ïå 1é Å ë DI r wgp À Ð ü ÅôÕ XÆ öV8 k æ ² Èþ à P ó Þ Ð GëÍP L M1Ï ½V ¼ Àu õZ² Kp zç ZAèk Æ 5ß nµ 7 Í G FhG A k bÛ 9ÞÝ zrDÄ Ôb¾tð Æ àÔüu Kp ú µ ÃIø â õ Gá röÖaq ð B ôXcÐä zVV à ¾ ø Þê TÕ5 Zý8imH ½ g5Þ â O G Ì õ M7 Ý7 sÑ s Ë õ n g x í ñ UøS è ié ¹ 3o m¾ßçÒ ülý ðF áã ysÜêJ²K H 9µt Ò³ Þ Ó¼Æle³ Õä ¾ ßx án Z ë 8ädñW ß þÛ sç äs MeÆ qR0ëÍG B ÕøÍ în vß4xõ Ì öYx5 fq CX þ q m ÇÔñ³ ÿ f ÿ ü p9ô è ù ð Ê ÆÞ ¹ O êDgº Óßð ø æjv6Éí Hýi Ám ¼ñ K ¾ ÁZ n Ù Å º2 Wý Ï Ç ÿ Rô ªÕ G ø ã àWÓW6Þ quâ ì²ò ÃØ ô Ô þ ò Áÿ 7â Ë7 Å ý Å öÏÅ ² ÀÌ8ýkéKÍgÁ äAáûÉ Þ óùÕ èvÊ n U þ æfàöº Ìùê ÿ M4fK 9ã y ã Ç d eôP mñ M r xfÖSìÃü ö Ò ù O á Å Ø íý Ð ìsWaø ñ5 x KcôlW¾ W øF ú j é Ãø õGZÊUª e ËüÊöqnÿ äx ü ø ø³L uÀB H ³ Ä ñ NÁc ã ýÿ ÂU̾ O SO Æz üKá ¾ª ƳöÕ òÿ 2ù ºÿ qóä ³ í² þ½Cÿ ÏãÆÆ IØø àñïI åí s 8éG8 Ì ûÐrð êGµ ìÉð ãâ õôo hÙ ç à Eá Üx³Äz j cùzã Ç ÝjÌ2ïÔ xÆ ãEÒb î 4õ â ö Ö¼ w Ï i T U 2 1ÆÙýq ê ÇÔùîIr¾Esí Tðÿ à 7ûOÅZ Kps À ïã Û Ä i ðåºh x Î7Jà ڼgN ¾ø k µýÖ õ E9Qè Ø é ß² ÞÙÃw a ÃvýGæ b1Àõæ p EsËñý 0 äýÿ ¹ ëÞ4ñ ÖVºÖu AÈçË þ V º ³ R fËo j þÊ ö vð wA x éòó Æ ð á kI çÌ ócX Æ V oÑ ÚðKÖÇÈö³Á Í ìßk 6l r yæ ñ Åþ ñ Ýý ÆÌÌlî 2 Ø ôWPøG ÌÚ k û x ËÅh 7à1 PDd¼ W8éÍ Ä ÍÖ Ø Ó ÙQj ÆkØÀ rw qÒ z úÓXàq N i ùÓÐW 02sFr zæ O é 6 Ç Ùé õìß üEn¾ ¹ w î ø A1 F nµíeÓå w8 âßs øÝ Ãwá pN â³ ønëÄ cg l U µð Ù b Ïì ìrz1 UÇ é ÓIÈ q 3 Sí à O æ Û W S Ð 8 ô Û û P è ô9 Ö O r Ø ö Ø ýiw ò3 i RpI ZSò Öû¹ 3 õ J ³ÿ ê äé sÍ5¹Í7c ÅRù DÄ zWÏ Û rKv yñôÂßE 9 l 2 ÆO½Ming ù Qí8 þ5Ñø L úäe Ý íXÖ Ðô²ì4 ªt ö G èö KÒ àA õ Ý 8æ ÛÓ RB wRn Ü ý ÃÇ Å²qÒ Sª h F i A TBÒ ª ¼³ÄZ jZ ² J qÇ é 0ÞÞª¾ÈøN Íÿ ² AûóÑ Ì ÔÔ Ç Ã ZY x ô Ô 9É I d Nnrr b ê P ði6ç üh î ý rÃiÛí UºG I æ¾Lý d o ã ã µõ c zú Qó Í Ì 91 Óadë coõò jÙ ñÂñÓ O ÈùW JìI ɽ éä Ø b p úÆ ÚÄÅs äH î úâ Ô Ç â xsPÒ b u MÞ ÿ FE ätæ Îw þ êº nu ü o o Dmí ó ³Æ ià é p Z ½ð ¹ Eç Et ½Õþ êº æÅmѳ µí âGç Á4½ ªÏ þ Îwú 4Ífu G nAç Á SÔ ñ Mðïü Ø Òâb ne nÅí ké b OC PIÈÜqõ ì C7V O ø ðjãáf w 軧 é cû ãg µ ëþ L 2Çav ³ Tw VS é Zqb Ç JÃçrw xð ø á å ÿ μ³ Jíjq õ kà uý Æzƹq Iá á NwÉcë ú eaÐçØ w T Êö G Ð ü ãO EofóÙª7 ñ ª ñmÕ í ÅçØäXlW úWÛÊÝÀ sOfb v NåF³ ò ¼ ã ð Úý É7 îÃã íYþ øWâ Ò¼OàËðó3 Úa W 3g8 õ À ï ½é û¼7v Å ªìñ IÖÿ dð á Û f íAs È 1ðoÀ½ Uø â cSµ¾MPI1 ì sòá ÿ júÏÌÏ ò ãnÞ fª S 2 û ë á P º ü5 üVñtÍk rÁl k8 eÀõ Y v ä í æX u ÑL ÛØøëá ¼A ÂÏ ÞY Ç r É 8õ ³ösÕ áØw RÞصÄW Æ Ç úecER AÉ ½sPÇak r o½µ Z RQ U¹ Ï ø²ËÆzGö Ê 3 jí9 Õ Û Ò ÏÜEÀæ F õ Ö 3w dûW þÒ ÿ ¾ S W9 ù ý ò ñ T º² S j ëe þ9Ô çR âD Åà H7 nÐgõ C Px é N k xo5½¹ 3Ïà ¼ dfÿ à ã RÅ xÃÍf ÁrAþѼ µ ÊCÈpªOZ æx 8îLr M fw s ÆqîfðÄ º SÓÆ µÆï Ý Óf ¼ Åu s r ð P CH²Ö n í7Eà 6ì 5 ÞËñ iÙ É ºÌ m ñ ê c ¹ÿ 2E eÓ Ø WV Ç MIö¹ å ýTV 6R YÎè ìõ ³ ÉÇk T µÑÝjb K w cÈ çÌ ñ jÁi þ Q BÓ J x ìÉÝgq ÝW4i Qº0½Ð³cÔÎ â Å DAöcTîc ¹ M lûÓ ß û à ê0 mr3p oà ã ðïü ³âü Iáý ÚU 4èËLÃþz7Qù ûB5 ¾ xIìZH gÌ p µñ í Û MspI å 5 MÏ Ç ¾ a ëJ äæ sÇj ûúq ù Ò çÑ g ãÕ¼iw D 7 û7Å ðÓ b äg ý míü u p v 4 óÄ m ß gÐWÔa Znud ï ØxÃá ºIbyÆ D1ò ôà Ê 2ø áß ÖV Ñ 7Ú Û ìÎOÝ Î tí ¼w Î D à Æ ó Ám k 4¼ 4v oq ÔË æ víÏzè e¾  9 ûê ð ¾ ø Å 1ht H Èß FB 7í9 xæäÙ 7ðÿ f2 ò w çϵ wâ ï W ø âEÌí ÂA Ð Êù t s ¾ jºÉ CÑÒK ÂÛhz ËÇmÅk Ó iûË ô àªR 3 ³½ý µo kHÚn ñ c b yä â¼Çáw ¾ èWÑIâ Å n9 o Äÿ Çyýj uV ¼Mâ Å ÍöpL ûÔ7z Ãü oÞN ó ô ¾ U KÝ Qó8 Êà 5 ëdßâ Aáï M i ñ x ö ¹H Õze ¼ Û Ï øÚÇÅZtk¹ ¼ o ãø â ü Gñ 4½ ÌpB Uoñ øYà ÙçÆ U Úf jRÖu NN ôëXv Ò6 ap zÖÌ Õc P É íK r xÑ ìÝâ þÞ ö yÀ Z u  Z ñá 4Ü i â Åv ð Û âÇãMÿ R q Ö 2 fÇ8 ËûWd ÓàèØõýi9 å A à n Éá á Ù9Ç ÁØÊ4Æ ZÜ ¹ ñô ÿ  t w Ìÿ ø GøÇ l Üp  t 2kâ ø ßÃçO x ÝÈ qü sÖ éÙ iNÇæà äç fzz T Ð NÕ SÞ¼vz q AõëJË AÚ Fì Z6ìÇ9úÒ ÄduéÚ 8f Çniå äð w8Î R ñÎ Ð 2ji8ÎG 9 ð ô gÃÑîÖaÏ85î D Ç ð v z W 7 käs QGî OÜ 6 8Í5 ÁÀr3èhÁ oðúS a ù mÛAÉn QOQM à x ³g ª ùÖñ N ³oÝF ð2G êº Fúf é Ï u ºuvÛ zW ÿ  éZAkÍÒ8ë î Ú iÅËTx Ñ ÜâY¾ ü W qï F 8 Ñ9 Încc ó S³ n ô w8 Y8Ý 8È Ï½ à ò îÞÕáÓ a A Úþ ³ C ÁêHë Ö ÌÙÇ x t tF pÈ ôæ m w½d oº Yd AúÖ Ûô pN Åsâõ 3ÑË Ë p Ù ëÓÖ ÅHA È 7 Á â¾wsïod3 z zS b â Í qJÊWîã ÌF qF8Ï h w µ Ò sR Ù r 4 Ó Bÿ ²i 3 Fi È Ívþ E Ç a ¾n½kÐ Í Ï õÜ Ü ñääê G 2 5ß Fø TäË ærg ç 3L õ åNqǽ ûÕ üØõ Jr C M sÐtæ ¼ H î úT Î Ù ìA FG5GQ Ú Þ å ø¹áK w 77ÑFæ ÅY þ þ çö Åì eßéÒ¾ ý ¼ ý ûDxR üä ãÎ Aì þ Í 1 ËÅL 1ÏQÏ p8 O ðÞ C T à S Ñ õ R7 A äÒ6 x9 ÁÜ O oqn0 óÇJS G E Òyà ² X gÓ ü2³ ÍÆ0ÙÛù ó 3ϽzßÃÄ Ag qf y åóô g î ÔèÜ ç É9 Ö õÁ¾ à ûLª n þfãü C y Ö FI 9 c¹ëW áÝGÅ ²Ñô æþîA H RkÞJîÈü Æ Ë s åXØÊþì gª Î3W Û éTáu 5e ÿ µÄ1 ãé êGµ SS 3Ü yV xyl Xàã µ pÞÞô à ¹É ³ç ª¾ ö 3È Óq ÅH v8úÓ ØHã ôÒp sëN çïp x³Wð ÊÚMüÖ Ià Fkx Zñ o G ï r À ÆpiÁö6 VÑ 8 Ï8FOTv ã â G o Üo4äøÑãx ð rõÄ Ï 3 A Õýb qF 7 Ý Æï ãÄw ñ Ç DÄ ñß pxÏ Of q Û Çÿ 0ó 1 Hÿ l É d Ë ³m hÏ ñÅ Õî5 Ø Øÿ lß KCd éòsRGûhx¼ ÎÉÉêÛ çÐ Aõ aÎhúÝUÔ V Ñiûlx U wÉ Ó öÞñ9 ¾ h ¹S è Cÿ ɪíÁðì ö T Ü jà áÇC òÑc ÌÒ3 b öæRß¼ðÉÀô µòql x ÝÁä 5 ªCÁÓg 1 Ý È ¹ þ v ý¹l R 92äôÝ õÆ S n ªWÔéì n o nîA ñûph8Çö Ð 8a Kp È ç RÇUD¼ 6 í á U Ø ö d Û Ò ã9 Q¾AÏåÞ K 95K Râú mGûiøA ûC Gûhx Þ 6ô G Ò 98äÑõú t Ál Ò W Î â S Û áì ñ à Ò¾ ê4î ï íwððýë Çý ko R8 Ë Û 9 ð OÓ Âx l Ú á ªKøÇÍY Úsá¼ ëe é Ïë Y º ip y cÚ ëòì V í ðç sÝML gò C çý äçø þÐ a 28MLí þõöÇ ò¾ Ò Oü É VÌW u yê ío Òy ¾Î ʾç òXÅ o ÛÚ4i4Ë 9 êjú à0ä CY ú3ßysBWÎQ kô úTú4ébÉ Ü ¾Ám 8ÏA Òèóï P üè¹ E ²p j Äsé 4ÖsaYzì Ô l òGQU4˳ G0 ²XØ ÃV êk

  Original URL path: http://powerall.lt/Image.aspx?ID=1236 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Ý ôÎ8ôª Û W Û S Êõ â² YÙ Â ÚçMàí Xñ ÚW íÞyÑ Í ñÌç é dxÓK Æ rÖ Ó Y ò iø â ü Ç è ù ow ÄáÜÿ t ì ÉãÒ i ek G åà a6ÒA r8 óW¾ Ó¾ ñÇÆ Ãº ZiZ Ï ý 9 Pþ ù À íÍ Õl w rö ÝïsÝ í uoä ó ø Æ3i ê Ç öH þÕ H È X g hÆG½z Àß ¼ñf ØÛiW³3i Qºò tÂBUB Æ à ZÌñÖ ûKø ÝB g j77 IÆVW X W CøWÑ þ x ÃZ à B3G ÞÅh WÜ Ç8 æ øê çJ ÒÕ G Âs Þ è ùðÃö ño üS xzïQÓô GòD ð GC Á ç IñÇövñwà ½í Â Ú í³Ñ W8 ³Ô 9 Hý þ ê¾2ý u½G ÑßêÚ Û E¹ i C à c µuß x Å gö k Á ñìwv ü ò 8 xsU I òÄ èäU 7ñêkÊ e µm ãw uIô Itç¾û c èÌ ê c aá GÔ ÞÞÏRþÓ m orc1 eY êç þ üP m ÆÚ ð A äD Ê åà ÆÁN Î2Vß CºXÌ4Ôe Öº Öþ ñV à Z 4 µ næö i EXc q ëòÕ ú û ë Wý Uy å ÜÌ U a U í ëS ã êÙô L ôÍ Æï Í ï ÍUk Îä¾ â ¹ HÅh xïfC Í Å ÐÚ ë Â Ô üA äѵôRm Ó ð6O àÔ J øã j 0 kï ÂÙZz zÌ k æ n ÌTvºÍ 9In îÊ QÅÓ½ â B ¾ eK íRÃ Ý ªpË 4S o ü NÚ4nÛx P Þn µhÛx¾r K W ½ c Zsy ËÒçwoâÛVP Ê ÿ k i³ õ ïæ¼Ëu 1Ï º ûÑ Ý à ë êqN åJ B 5å us  A ß º1éÈÉ Ñ a Èôu  âÊàô ÛÅw møö hÁâÐTy Ïûk úSQ Äê ß ÎØ sÜ ÕK Í K ú éQ x ÎU Î êvR ÿ ÇAþUqç Ì ¹ 6 Òcr Q E¹W xâºF G éMÚ d ÕjsêÉ m mæ GkG ¾µ á þ ¾ 1r2 ük Ûöéð Ä QVM I äDdóÓ l ðõ c D çY fµ eÐ c1K ýÒ êEe f6 eNÔ M GLTo ²úÜçC ¼qÏ g õ ü K8µm Æá É Ú U ûst ¾ n É ç á ùû ê þÒ Ñ lÛ Ék ç ÓÄo ª ¼ ¼ ã É G4 ñ Å þ ½ðô ¼ Þé²¼ é6 a C eX k ø ûLë 4 ÂzBiWó º h 2 Z K ÔT 7í â UÕü ü rÚLâ y ã Y E8 à Èð Å Ú ÆÞ Ñü e Í g Ð A ö F ç 9ǽ Ê 3 ¹ ¹í9q ªoÒß ûrØ â J C µ U wÛ GÐ ç 9 Èÿ Ø Gâß j ìÐKa ¼a1 dtc 8ÿ ¾k øiû4ê øC x Fñ î 3ZÞÂd 2 µFAã Jê Z Ü O Ñ Â 4j 2à ë i4oø n áu ÛÜ5 Vÿ Ç oüd ²øQð À ¹Õ T² 4 áf d ¹I P ï Zî ÕL ÿ ß 2 ø yOÀ ãOÄ ø U Ñô ²kÁ ¼q 9 CcÑ ð Åí öHñ à JêVÔñsg àf w Ë åÁ 9ö Yf ßN ÄñÔynäº Kjú í á ç øvM ð so O¹ k W øg xCöÙÕd N¹M ï m Mä4síÙ þ 3 ìW ø x à Ûk6 ðËÚÎ â X 8ö 8 ²ý õ ü ³xJ õÐ ò µ ÓÍ1 w e ³ röp õÓG L sNrÖ û à ûHø kr ñbÊôÊE Ô óFëVukË CR ½ Ísw Í4Ä ³ ç V ¼ÁÑtpð HùLMER¼æ Q WI QFsE PzS ù Ò7JW Ýé U ò K QA N uÏ I ò àÓ ú ÜÇ H B T Ö ¾ NC ïLmD Þ êZ 9l éIY S 1íUçÖc v ô ¼ Ha Kdn JBT ã Þ Fæå ô Z Y È ¹ J Ö É ËkI bg oéQ5Ô9 Jâfñ ãä r IÅW Ü òF êÙ E OGs 9 fõÐîd¾ u Q ø ¹xçïF3Î Ô dr Ãã ³âZoHųhd²êÎöMM²p ßNs k Ò IUæ Ø 0 µÔíXÜ ÈèMz LT Í Â QZ²Ý³ÜÉ6 ¹m FÁ 85 çü e ÎjÛ Î u õþ ø á Ä Ï îÔ y ob W p¹ä n qß 3v m v iúV Ü m uspz ³ 8î A VV 6 à í NÖ º¾ Ý Ãq 2Áoç2K f ½ à µ Rzcæy cÛ½yX J 8 m ¾ Õ8Ê2IÞçÕÞ ý ô sÅëk ü9 e 7Q U c5Ê þÖþ5ÕuØt øKBµûeâÛÁ Ô³NNç ð½ Äú ÉѼ pÍ Ûn j Ï5ÄÉâyúG þ5VãÄ FÅ ÕÇS GmN d³z wÆû îâ F I qï ÐT ÝÜÊ9¹ ÿ À sâ ÛÝ ä Ý ú s À Ô q z íc W g ³ ôj e Vþò Gó OUË é K îβ Ë ë µT ÄÖªÄ r1 Z 2qÇ Ù iñ 4 ã P êçE7 É H ü W ¾ ì ô ùSü7áçÔô Lj H 1ÁöF òîV Õ 6à R Ó Òtß Áª d iÙ Êçvñ N sWð àصm ³Áb³N âB3 Â éµ Rõ o y ä Í Àb f Pê ÂÒÉó 2nÎáéQí õE J Ì Ï GáZ6 óéU Ä À üÅ út ø n 2O O w l 0qA éXe P Ð Î ¹ ñ Æ N U 5 ï Ó8ïíëíJRQWcQrv Á Ú ý r 6 6 ã åð Äó ë 6 1È ³ Ï oFG lâ Id þâ hïe ÒD À9 á óòâ Ùõ 8W Ì þB M inÒ 9ÚHÉ5æTâJ dÙÛ vÖÇ ì A6 ËÏ W ë ýæ ö d³Z²å Ô äÛ ã 7ðÇñ c Å YÛO Û 9ºúÕI E n ØW çZ 6Ù É öúUÅ kÈâ p I ³c hZ à Ë ºàc ò ö ø l Í Ó éò kðóM ½ o ³ Õ m ÊîmÃòÏ kk º W ÛÞh3hr OS ñ8ÙV¼ ½ ø 5 9 üYuðæÃÆ v s ê3 0 vÜÑ Ä Aü S ü øc I ù íØGqo9ËÄà no 3 ÌGÍ f¾µÓæ 4Qæ K 7 ýBëS îÚÊò þÓ Q F7 Çç ñ Ò O ò9V 3P à ²q Åp µ Æ ¹ HÛúÔ 6 kwnÎN1 4ý ù 1é ùm à SÉb ¼ n Ãò9 ñÒ ½ Å à ýkhÐÒä9 FÑ Ç ª Ï ªmÇÌ òpßw ËW â µ ã SûsS Xhl W3 xìàH ÉV Kl îõgå 8Íek Ö W ¾ ÚO ù Ä1QXEK Q Ù62 pJ7ò5çEä Ø À é r Úº Éd qØ c ÜÎß½½Òí 1 U 5æñ S P Í Ä kO K zô5 ÇÍGáz Þ Ó½t Vº Á j 4Óï ÏçKK g p Ê ÖW VH¼ áëÅÚ Æ r Î k f p Òu81à Æ ø6ÊL Gõ 3Q¹ Ýjbx GmáK Ä s Hàû Å L ¾ ¹ ÙL³ lL Å ðv 6òXÎ R aÜ VÆ á³42êB é4û ÞekÈ a o8f ÜV Ã Ý á Y 3 r G æúÖò ûm Ò Øe hüò uÜ fµö 3fn KcÜ Y Þ lô ïÝz XÅ ¹ 8Àn Ç ÿ õf¹oÙÒ ÑÍ jï ª MÉÙ øfÛQð ¼ Û Ô3 H È1ËÐ f ô ÑC hAo1 ªöv û0Ê fþÑ 1 odÞnä cn  Cõ5ú èÐTñ µGÀ À ê9 ÎÁ Ê 8ÝÀqÛ yï Æ Ù0ÁIúÑð TÓ4 R Í Ãöúä D Áù V ï à äô S èÊS é ¼ ý ãE qg Á æ ËDVÆo U Y ü E s w9ò n ã Û ãxëÖ¾³ Ó I A Ìò Ös ÒP iî nÙc 2p Ø ß æ ª sÿ ¼ K 4Ón 1Ïu ßp øä Cj ϳ 3 d CèpóR µÐòÿ Ú Ñm óÿ Q ÀÒM HÑ 0ìjç Aá m Ö Ô BC Ë I ¾R qÛÝW v8 þëV Oyñ 9 òr õÍ ð ³ê òñüDw Ò Ü ò¹Éha f Dy8 yãé ÉS w¹ok í ½J úTÚ 4û y eÔ4È úF ÃgË Ê é uâ Å ½ LhbO4 í Z îFã v3e E r 1 p HÝ 2 u JR1 rýÓô 1 g Ü ëýi ê tGá eB á ìS 0 µO Ô4 ð Ät Rðçì ð 6 êzÎ gs Y çËL Nyãð ¼ 84 R Ùó µ è Oâ òô º öyxÇþ Tô x éü gwã ææ P² H 3 G Hf Ãj eeaOÞw ý ÇüQq NE 5Òø ïÈÔÊ ÈµÏ Ï á í ìm qÿ ÏOÈU r ä ç ãc é ½ Z 5 2æ5 ¹ 2Ý Üû Û5ó í ñE¼Wãyn c èåí4 y¾ Ê ²ñ Ò k pL 7 1îøOäƾg FuH Q HÈ þ WÒdTcMʼ ÚÑ V ý U t ¼O tÒÝ OòáÜ HÇîä ÇÊ ôí z Ãàê ÄËjdT mä ê Û À Ëx Ôóy Ö µ ä ïøV â Ùi ¼0 O1Øì ëi B Ò å zäYÄVÞ ò óòç r 3 ½ gy i ² Ýö o t pG üýsZð Xý ö b½7 åâVº T yéX ê ï Ò âlþuºTg ä õÏ Ëö û ÅNbãNTæ a î z¼P ª Ü U Àl Õ²2 9 ÁHä ä H ê cÇ uz Ç à Ñê o É Æ ÒsÍ Þ Ôï Çf ßîå þu ø Á hâ jÈÛÑà T x ÅsZ t îN O Ò¾ o Û ô ú Þâ â ËÄjeíô eà eh õ² 2 Z FH þµ ø E Þí p8Ëg ²xÇZrÌ Kãw çB µ L qáQatí ÌÒÀ âF ÆO óá ÓÎ4Iä¹9 V ¼Õï I3ÜM I8 íu a Ç ÝÆKdÔóÁ àû Ö ÉpÑé67RËlÑ X v ë G zOõÇè ÿ þ ôTU SV à þà oì³àÿ 9 þF 3 d õ5úsû Ù Á u h øûWÏq Á SÔÉÿ Ô ùCèÄn æ µÿ ü ì ÿ ÌW þØ ³O ô ÿ Æ ªüÌq  ù ÿ õ ÏÖ ã ò 6wq Çd VdËÖ 8 ìsÒ éV Q bõ Á ñNFÉ s J CÖªèg b Oó5 éø çU s ÿ Ð KÑ Ä NFÉ Q²1Nª gëED Í5 g m è Ѳ Ô aÔR Z n S E P0 ã Ð Ó ïP R ¹ Ädzÿ AÇ ó rÜ 3 Þ îj í oõ þûT ïR Cxì û è yÝÇúöÿ z û 1 µÅj n âkO 9 åo ÿ Ö¾O S îäí þ xÇHÇ í Þ oû C ÌÁ BÕz Æ à ô Ç oàù x¼WØ Eÿ Ê V ¾Fé nÅ ² ö ¾b É3 ¼ìu äf Ã1ÞÜéêóA Muf C õO n 5Ðk 6xþ ê ßQ ³ y ÓQWò ã ÉI M ½q muâ 2ëÅ2hÚ Ïü Õ ¼VÛÞ Hæ Z U 0ì é Õ ì ïï à ôÛ F 6tëÏ5Åx â Ä õñ é cÔà m È g r ar QÅ ÇÃ Ú õ Æ óKªx êim Ãf vð nã¾3 céâaIºÓN mn þ V ³Z Ý r µÝ ÃÛ ÄPøqdðõ E̺x 6æf ç Ý U û t üGk kuñ M Ó JÀí xÈ ÅÖþ2 Íàß ËáYí 5 ùb Ä à Ø UHÜËÖ¹ÿ j tO þ øsá i åý¾ o3 in ¾tÎFBòÀ Î Û 8 Ú ú¾í995wØù âÝÝý Û C ¾ tµIH IY uv f o¼ ø P³³ ERF yCK º 9Ç k ã ÚÛÀWQ lÜ Ê1 é T¼yâýcÇ 8 Å Ã óÍq ÊðÅ PíU þùAB ¼ ÐóïîhO qms êþ KK Ø B þïzª¼ Ü ä MMðÚÂúÇà µÔì ÃQÊ ¹ r îÜ yí ï ³ ÜYZ ù30 äF m¾ ¾ Ï Ç ¼r 33¹ðà˹ X QßÚ Ú P ø ¼ m ÊÙZ ü ÒL d 5 µM CðmýÝíÉ z bùI ÜT èi ßk¾ ²Õå 6Íu wHÉò ö ø Zºi³ 7ãë ßÃú pß ý ÒÖ NUGL Û JÌñ m ZZÚX4 BÌ M1y ð6 ôëÒºqy KE ágQí Ój vVº Zj æîåäûU ì Ýü OáWtÉã å A P½d R Q½u ö 0 ð 2 ØãÈ ëYúU ü Ï Ûà W Smü É 0 j üÝSöt o J niÈÉÔ êõî cyàT ÔÅáQ æ4 U Õ²áªÍjÌ oIl ¾qÜâ E B wÍwqip ÂTë Æ ÂWm jG4³ tG 99ó ð þ r5v f XìÉ 0ÿ iÿ Ð ½ ¼ÓöÃÿ gñ ý ßù Û ühú Gð è gI uãùSigeEgvU s qQà oþªdmÜðÙ ÒÕXFÑlø VõH ½O iÛ zæ Âh ²iÔÚUëLC 6 zÐ þu Hÿ CüÍX Hÿ ü oÞ BÕ Ò ëT h ½ii Ö y Å Å P Ð ÌzÑE R7OÆ éB ÿ é Ð 1Äíþñ ³dRÏþ¹ÿ ß5 t Ô ÇA ý g ã àoîî I eWo æ ¹3 àã ü kk ï H i ÎÐ úWËq åÈ îe î ðT ñ W ¾ ïV½óáÏ ü9ð Ãs ÂU êº kú Å òÝ ï tmV ñF âk ßì Îî9ï5 åAm 8gvrGE ¹À ëË Ç ÚÓÆ ÑåÓuÍJâHu ϲ h 9 ð62 2F ³ fzêW 1 jÿ ª X M Pªþ ñeõñl ÆÞ ö 4y ð Ò æ d mÔgÙ S HÝ6 v Ì ð t é¾ Õ 9 XèúG uy k VñD IwP¹ z RÓ 6û m mäh 1 u ªx ÄÚ S ê P áØ Àñ zD E éÍÈ Åt¾ Ä Þ Í qBÊîA Nrà øÔ i E R9É ¼in ü ôÒ ÏÝÅ8ðõE u Y² º ÀÒn Ç rø 8 äUé oõ CL ú µ A éÅrw ÿ g SPT B È ÿ XA â Ã Û 7 í á b¹ç AÁ Á 1ÀË Rµ ì 4 º8f Õï Ì óºWmß ðî íÌH Y9 E ²µ Úy í i Á ïqß éR î Ï5ÏC hµy6Ê Î ÑHàâð Ñ Ép î M µð JÀÉ4 O Ñù o ã ñS P R L O ðpÚ7g ó CÙ l Ñ íÉÅ A Lyv çýÌ E 9p 4 Û d a Ú S þ Ý hÓG ³ D lçcÑÙW nÊ v S å q JèÎ c ebOÐsSÿ  ZÒHT V çæ WLpô I ¼EVõg04Øv N N X ÉY ÕÐ i ÝkZdX n7 üp o T oÄ Ö 7Öµ A âgFþüîÇ å u3¼ d îÙÑ y þ 4þMº Ï q xü X4 t n hý Ä ñø Çë qâ L F 6 zúÒø îæ yqä 8õ Ä ¹ äsº äzµÖ áËw ² ÉÛ Bæ³äñ ÐÈ Úk nc o ó 5º ¹êx è yÛý ü C U F W R îwrüDµóV Ë sêùª ÏÄ n ä I òÉ j ï áô ù AÎ0ãùTÚ ¼Óê³ì ä Î â á s Ží Õ ß µ ªãg9 k a ÒW¹KA æyî YÝÊÀù ó I C ÝûÅëøVÆ kcoö rcÃì ã MþÉ Q É i È Â ü 4ªZ SêjêE9 Çð3µÌÿ lÜ ò ê1 vê0 5fòú E O ½ ÜÔÚÆ y å åT cå 9ÅDéÒQ s¾½ S qJ f ½ íäwy íÆ zÿ e ÞG ÜÇ0HÚP ß à 4ÛyZi É ³ ã c¹ íÙÉTëõ M õÁê ú µèvÔ âR Ò H gÜ0 Ú Ï 7A mÑ UÅA Ãþ m sg fªC 0ëÔ 7 Ë kQ Óã jË c XÔ x 1B bCÄ AP ZM5ü¾TNU Or c P 5 úÄÔÔc 1q üH o E ÜÈ ìÇ 1ß W ä D yX Þ cÔðkN 1ÞÒ â4òÆæêÝjH4Ût 6æV 3n T éx Ý M Æë¹ AÁöâ Æ oF ß ÊÊ G 4m È K 1D sm c 9üêédõ¹b Ö ¹ÎØÅ ñ² à 5Ò o0 6 8 öýjHÝÌ wcÚ Å Õé îqâq ³Mèw¾ ¾ Xx2ÿ MÖôW¼Õ LK ó 7 Ë ÜËÎÝù Ñ Ùhê ö ð ö Øî F m S W ó Ñy Iþá ¼ øuáñé Û ü µòù¾ îr j g ÂÑV E W z 7Jó Û þM Æ ö ú Jó Û þM Æ ö ú ÖØ ãCÕ â CóFå ñ æ¹íKÃ09 r WH ûTl2ßNkôZØ 8 R ÄQÄÔ ß 8 Í î Ü ã qmy ëÍzNÐ bqÚ x ¹ ë E xJÇ O7 ú¹Åø øH óÇá Ò ÿ º l ÌX 9ã Àá ée a 8IÜãÆâV V zÒÒ ZZô Ä WÒ ãÆ Çù zU þ õ Ø ã âFq åYªAÊ R c ëQk 5Èfû2 dØ Åe C ê² Ü çMÐu H³ Qò 9 ÿ m à ºúÒÝ ó¾á ÿ SúW k Õ Ó ¼ fv FR rØ ëT4 þöõÒyÕTFÌ6Ç Àõ içøxÍB 9EW 9 ü Sé ³ êØX8è öÚ ìÚ äóNåÔ R Ü SÐd Z ó wÛ 9 Öµ EÄ776Ñ pdÝ ØS4 O ½ Oía4 âk9RÄÉÓR ÞÊ è 4 Ü j öm ß æj Ûh én fðüNÙ v Ð zqV5 èb¹ SN så Ï3æ 1Ó ËêñQ å5¹ µnPå b ñMÜ ó1 0iþ ²ºûzJ ÚªÄ L ½ MBðèÏ2 ªÄ CéPé w 7ãÎ Û Ä ë n UJwwÐ ² ôETÐ Zbdh BÛ e Q 3 ýzÜ L ËìÆiå û ãRÚYØÛÉæÁió ìÄà è U äío3 Òå NReÍà A ëCUµ iâ1C ¼ ÏjèaH TòííÑ NV ¹ iÂY6²ï 7 dãò á ² ¹ 1w QècA cy ò úÓô Ki Ïs ÎîHô tä å4 R Ý 9Þ2 S m Ú G áÜ ÇëW Y x BØÀixÇÒ 7Jè òò K VN b ¼ à r¼ Ú² T Vñ î FNM Ø ß39ozZ X ºP½hC ø æÍ Ý RAâ ú 5qÌI ÒR7Ü ZQ h qHý Ö Ú O Ö ô Aõ ÿ Õ ²i û Ú u W ON RQE ½Nc R Z aÀ ä cü õóÁ ò é õå þ ò å ë þ ðæ kXÿ ô Ä Àö² ñ3B 2ý² äÙ aÿ ÿ ý kÓkÌ l ù6O Ø ÿ j m þ Q øRô 5 ²OÓú Hú Fëø y ÓàôGÀô E7q Z E6 VéIE º Kÿ ¾ ù zU þ ªÍ4º Ú YnçVY Üw Á r ïøW õÜGö áîw á ýQTæ ÍÊ W1 ÜÝÊñÙJÀ l fº Î idÝ êÆà ² Ø Tnâ 2 4 m ó Ê AÞ Óôhí I æ nÔ 9Ç 5 Ë0êj ÂxÊÒ ÿ X Ñn 1ý²ùý é v¹ yyþó HUUH 5ÇúÃL W Ø íaW Ò ëKK HÝ P3 h 2sÓ QÐsKE QE QE QE QE QE QE n qM üh FhSÔzP ÓGß4 ß4ê Ý O H Ï S v9 ã4 QF1E ôQR qÚ v FéKHÝ 6 iÍÜ ÖTÿ Ð Äé  ÛË ä ñãM µKEþõÌCÿ û f6À è ¾ t ê yFÒ æÏhFé Wûkÿ É xÃþ¼Wÿ F z y í³ÿ ã úñ ý ¾ øÐõF àËÐüÕÆOà Á üö ô8 ú Øø ã sH6ç Tl u0 J½hn êUÆyÍ5zÒÐÀd pq Iÿ ¾ ù ÿ tÔ wü áú æiKâ 2 w xÒÑ QNà QE ëKEÄÐ Ý B6qÅ ç ÀÕKxå dXðÒ4i¼F àqÓæÈÍ é ðæ i éöZ 3 Ý u Û å î áç xr jÇÔ¾ é VQYÅ µí ²O iÖÖÛ å ZZ x Ió î OzåþÔ eM³ ÅA9É Êfð áñ è Öº Sì óÃå5Àr0Ê ¼ é µtz7 Ûç ÿ Ý ÖÙme áná Hã h R µ À Ù Çé jua Twf XÐFuë ÝEÿ ý ª ñïÃãw åþõô ÿ  1 E ¾ ëe I ôQE éí yoí ÿ ã úñ ý êUå Ïü ç ÿ ëÍ ôtu øÐõ ø2ô 5ÇÞü Ta² ñ Fæ P Ðø ôRo 6MP 7Jkô ZQ h W Ò úÔ jÂ Ñ Ä îÚ Ôìù ôþY ÅÉ Å6ì fß ãÓëPé ñã àóø î é ð Ñ4Ø ³ Vû i ÛD pAÞ s l ï jZV oöa ¾Y Y Z5 ² 2 c b9 dvK IN Ý q ÁþCµ TW â ÁºR ã Ro MÙæ Ló1Fîôì è o ç ç øZ Làc9Í Ý Ô èß s MßHÍ FÉ íâ RBñJ Å O Þw4Ê ßÃ Ó ¹Ñ õ P ½Ct é Ö 7Ýüh QE QE Ò

  Original URL path: http://powerall.lt/Image.aspx?ID=1240 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ª6Û tÄiüÍS¼ñn È Xq ÕJÿ ß ¹y5 älGo Ç uz ã rË0ÅIZU ÞÎ 0 Ú û Cñ i7Úì ú ³½ ìþÖU S ðOl Ö uÍSźój U PA à ØÎ2 ÞØ ß ª ìx JKÓ 0 â1 Ýõ wVrÞMüÎ Ñ v i ¼ u ÉÈÆóU Z Ög ã9 cSÓü ÿ î rº îÂç ì à s q ²ùOQøo ê ³ ÅÃ5 âo2Î6é Ý àö Ƴgù ç 5 ÂIb ྠgçÅç 1 Þcò ÛzíÈ 4Ù È ë 7 Q U ¹X Ür8 À H y V í w B RTç Õ zY Á ïDÿ õ Ùk ËÇ xaoç údt à ü ã N m8 ý ö v tRb rÿ É ø þ l ôª üÈð ÿ H Ù Ó ø cö ñ ý Ø éTuù àLy Æy g Íi 8 ô Ö Ù ý Öï ô J ºl ÈÙl ÿ ³ð ô qy µá Ù äe ã Fy zß tË9 Ida óM 9 Ú7eä HÆ ö 3þ ÉÌÞ2n AÈù 9ãÝ ÃÉñ I M4 Ô oµ 8I ã Àu9 Ò fÓg xÛà føEq ³ ôÑ Çt zÜ hÉ i óxo ðμ NØÌ ZLß àB K ÞÒ8a 1µQ ì J jã å õ 5 ð â ÿ 5 KûfÊ éV tÖ òË A¹ Æö ðï øÇUºÖ û ÞE Ü g X à êj âØd HÏa óø Zìto ØGnðݽõ ÔÑm3 º m 3 ݪ Îc i ÓÉi bTÎé Ï Ý ö Åx Z PðØ ÕðqÆ ôúÖ ãÏ Ý SÇ Å5 5 î ÌZ 6 ¾ 3ÃÙ ýh ÏVý üm ø T¼ RH yîR7ò Ù PW guu O Æ Wõf ï nAó J Ïï ÿ â çoÊ F 8üÉªË a G â¹å c ½Ftà ÁCjh µ ö8ûIP º ÈU ëë µû èfÈ Nß g ª øUGÖ h þ 3 p þ Í OÞÍÔvªkRoî Ur æÛê ö ÜG Ä 4 S¾ U ÑØ É 4C f ý Kk H iïØþ õÔ C ݾìnÀ éRÇ l 9àõ5äñl A¹ ¾7 í ÓæÏò cGÖg¾Ñì ÿ þ ù ä zt Õÿ Ù çöyðiÎ âKn3ÿ Pø ê çz QE B Næ ýêO õÕÝñ Ä Vºÿ ÑïPx ì ñÈ ÿ É ó ºÿ ÑÏU àÇJZ Q 1þñïý ôP ågü úÂËNý µ m þγ Ek F ô W PO5 ù ìaR k Z ø ö ø N ø e1 Rk ؼlêOÔ âïþ þØ d Þ µNK u aÿ ÐWéXîM 4ªNU Ï qj1²Gåìÿ 4h Ѿ 9 ÆI Å F ÆP á V ÕÍoö ðf ZyvÚ GO I y l Ë q qÒ Jµ LÕìÚÓUÓ oíÛïCs Ê ðl ò Ë H â ò ÇL ù 5ã Ø ã Z Qðï c a¹kY þì f àu 4 µ¾¾ òâ Ào G Ò ñ ëþÏ1AüQàþk å W þ ü ð ø á m ÓÃfna æH p m pÈF â Ô nêÞ öW òäVV A Û Ö x þ ïLûæ b Kà Ú Ïµe m ØÞ5 Ñ u c GCõ s L Ì É ª R çò O 1h Ü Ù Ã Þ è ²ÞÜÛÉp º9 Õ lÐ ÅðQ ÃÝRÉ ê Ö Â ú ì ßRøvuHôÕ 5º Ô Æ õ HàI Ã1Vó Ú õ 3Éü ð îh i SUÙ g Û I m ÿ e ÿ ½ ëÿ ê ½ ¼øy É Óîç³ Ç Çÿ yôã Ìk Yg ½ÎGùükÖ¾ ø ÿ FÔô nÆòK 2áH ÁÆIþé i 9 2v s qúWmðÊéfY ÉTW FO Ý ½T Ë ÔS Ö 5ÖÎ0 9ÿ Y 0¹ò rd dmöO²ÿ à g òNØ øý î WÀ ðEFó Æ F v ý w ú Ím öÄøézÄE éZz Öº D r Ïí ñ TfûGÄÍm7vµd ªhçCägê RÕ5 7N µ FÎÑG XÀüñ Ú üs 5 x wQq Nàþ ë iLò ¼æ L Xþ 9 Pgë ¹ñ áf ö ÄO Gð V oûåX òÿ dÿ Û nÊ KÕÜ XÕµ tAvïÝÆß Õ o à 4ø Ûænµ S õ Ð x â ZA µÈ µI g vbX RyP3 jÖ ô ÌÞ F üÈ àä Cá Rº îÓJÕ 6 i Ñ gT õ ²WW³sû óz ôïö ø ðÿ ý 1åÃ Ñ þÅÄ Ãþù Jñ þÎß ü Ú õ RÞ ª õ7 ôgÞ të 4 Ö YÓ ì þ Ô¹âç ÖÒãÜöñJþUÉÿ pÃØ ù6Âq a z I ÚG à è ÏaÐ N ÓøæÃG²Óô ô³4Ó ÝK í Û ñ 9j q µ j d e îH ü iî ÈÜ2ú ñªº ý f d8Y9 g hxdÆó ÏCÔS ýFÍ ÌGæB ã Þ ýn bòÜco x Rð Ëþ b Ñã Ëù Õ O ëWÒ k R Ö7 vAå í Àj Ý 2 µÎ cåf úw À70ê6W Ô òmõ ól µØ ÿ uñ þ ñ7ÀQøGÄçJM JÖâh L ia X 0 A x x a n 0äp 9 as æÚñ 3 Ð9GSÕYN ü ÅM µÍÁ ø ûW x B ñ 5ÛÑ q KåF à çu ìíß4 à dµ Yvðª 7ó ÛÖ I½Ø9 ç ºUij Ù ôö ½ Âí á c ëþ ÑüCá zà I ó îØ àäH äc ª Ö þ j mñ ³ 6 dZ æòmÌ ¹K2íó Á t Æ v OcÍ Æà ñÏo ë Ä7 ñ  Q Zð Ùº æ äÛË úfÌc Ì x R èq æ oà ãõ á5 5 éþ o Èú Ìë 8wà qîÝ ³ p6ì öb ¾Ú f æ d v ÿ IÐõÍ8 ³KÈ Âù ù æ ÛVµ p øìÀàþµ ðúå ç FÍê ö Á ¾ðÏ to iêËu ÞÇs 4 ó ÿ yw ã ÕlµÏ Xë t l ò GGPÀþDWä VkF o à 3ÿ À à 9  ÞMºûÂÓì ÄnkiIhÎ ðÂEü nÕâs ôjô è ùËþ øbÏ cþ tÿ ý 1 µ z kôïþ ÿ â úþ ÿ Ò ëó Á ñí zÖsÜÖ Ò j çü õsöNÇü3 Óû å ì lî á 2ONO æ Xÿ e ä ö ð 2 I ÒãFRA 2 p á GïØô Ò J M5úþ áÔÒ5 ê Þ1ÿ ÃVs ùÇþEjÀñj µÄF F Üà A ã 8ÏzÚº Þ ÔðpEìßú1ª íËÙý Z jÅ ô Úÿ 2ÚÅ ïÄ i Ëk ö pz ÝIÒ¾ ÿ à ü ñ½Á ÞI m o ô õ J S Qûq Égû W EÑ Utb Ý ê9ï ñÿ ÛñÂ Ç èt ù qÈÄÏ r ¹ Õ IRØâ4t ïd ¼Õ ½ R Áÿ z² Æ n zå ò K öw ø çÛ õ x Ð Ö jçU É ýÓ ú5 1í æViÁ HÍ ï ßÌf E Î ì FãòlÐ Ê ázÖ j Oö QSÛ y²ª ï ýÕ î ðë  2 È Ë à V d ãb à P k¹X w P ýh e8ïøÒ ä X îù nª Û ANYï ï ÿ ræ¼þe 0æAÓèjÏ Éû Úr çY dY 6RßucÆ SZ¾ ìc 4 ìlDsbØûØæ ÈÁìñ¼ e Ýÿ u âfû è3ùÕ A õ K r FxË qøY qMì1 f ¼à Zgö½ 87 è þC5 Ê X ¹û éPU k Õ Àe Ü ÊDA õ Ç ÒæhD1 y D Av 8 Y X ³Ñ 3ÃñÆD VMÄ3 0O þ Ji õ z Àß Gð Æ ÆVqÙOu C ÐZÜÎ i Ã8 Ó ûßöEý ôO Ú5âµ ÐüA Í ç æ3À À È ÅÊVÑ ÉÕ ²1ð ¼ÿ övø áÿ S Z d mëê pAï úôª2 à²êdø à Î6 á ò0 Ъüõÿ þÿ èô 3 þ ÅGsã ÄR9 hæ ¼ÅqÏb1O ã rGð D i FP Z f þä Y Ñc i Ùrco Ö âßËL¼n ø lÇ úÐ 4yV Xs Gõ õ uEgLFJôm¾ Ù Øü Ìm gÈþ4eÏ í 3Ö Nv F C³ÅZMØ 9 eua zä áZ h ½fG x öð bT8 Y fÜd Ö Áâ qÿ ãÇO B åtØåÇü Õ ëSMªMµ Å ÝE Ç V JîF eØ Ð9n e 7 Ô Cr sÅ Õ Þ Ñ åòÙ Ã O zÖ5Ëø è ñ á P Àü F Ê Ñk M ÇàoÚ EÔå ÈÓu þÈÔAlª ä I gé ùÿ E û À Ç õ å s q ÁR øUÆí Ç Ý ý ¾ ÂÌø ë l ËR É Ç Iÿ yJ ü ½ è BÑE QE ó ü WþL Ä õûaÿ Q æ Áû r kôãþ ³ÿ â úý ÿ Ò ëó ÁÀ â³ æ ÍÛËhn rÆ K ù ÈÅ ³ Ê á ÉÉþÇ ùUÃà2 ñ ½ zQL u4 áJ k ïÊ ê Oÿ 6 ÿ ÿ èÆ MJÃÅ c r üc þ UÌ ò¾ÇÓ Ý½ r 6öñ4³K Ú ³1 Jü ý 7Ëñ âãë ê ³ç Á¾ V tÉ ìô¹m Gy WQ PåÏ ¼Yc Ãÿ i uæ 1ms Ì g o  öÛà uÎE ÓEE Ô O7 Ç ì m tàîÜ ì O ù L Â Û m Ì È ùRFpA W4 ë 1 C pø ÒwfãåCÏÖ ï Ï j gb sù 3xÆÚe Xõ äª ÿ ô ¹ tiËJ M äÀ çzpsÚ hW I¼ ɪ WÖ² 4ÐC4q ݵßyÏ ½3I s mhÁÉ QÍKº3m CÐ éë ö â HöÛêÑùs û á9ýP 3Åö µ1 ¼ 9Ã2ü ñ8Íz6 Äÿ µ ëË1öÛ ñrà ² áµ þÙáÈ Æw Ø W7ö 0W Y gá lc úÑ Æv aõ ó ÕÆâ úö ðiw ð Ýê7 bÝ X Æ ø Ü ÏsX s õæ 7 ³ø K² k ï YôÛk É6òp mË é HM z aâ Ýáéw ídaø5 G rÿ ¼e øUSþ T² dbs M ÀR Ç Ä G DËÓÒ Ú s Ô ò Ëu ÆA f E pbS Ó9 NF ø Ï è øÓIî 90ÒvÁë lÈ È N ÓÔ³ 8 óáç u8 i çP¼ m u NÂÞéî Ð Ç ï úÓ Z Ä ÿ ùÐ Éd7 95 QdÀ ô i Îx r S 9B Bè ÈÞ ú 3 ä eç ¾ ÑÞ ÃÎ M zWLëÏÿ ª É ZÌí3ÄÛ6 ÍïÏ5Óxo ÉIêT Ö³µ ãX Ñ by ñZ ôUë Ð Ú Ø³ ó T¼ ¹²Ý tèqé º½ ÓVKÛ Mòî NÓ Í Î Ä r f V X trè P2 ÇjI ² 7ÈÃåPr ß ¹ N ÙãÖl b IéÆKVntÛT Ï19 ç z ¼zqß Ú w Í î Aýã¾ X ýâ0 nÚ Æì I áT V ü Ì cq C 7A Tñ ³ ØÉ mÍ µ M ÅÏÌä q Ärp í D m ÁZÏØàRVIí Vn Cæ ÇÊ 4 S ã zÒ ÂÔ e Ô Èú k Gý Tî² ø G d êÑ Ó2 È ó ¾ º LLÞ Ë¹æRm Ô ½ ûÀ Wm ì ôÏ ÿ Õ 1 è MÜDFì 9V ýhpkpº uwAb l â º 5 uôïSm ðïT Æv ß r æ ç Æú i ÕôH S ÚlI Ý µÝx µà uU ¾Ír ë ú á ÿ ¾ V Ï ò Éò S Í 4 S g Ô éõÙ èS 7 jþdRW g4 nîx 0 ǽ9OË 9Èâ x þµ ÌB rà J Ä Ó nOçÍ ¾ÜðE1J tÙÉX ûäSÀùÁÉ9 Ô QMbãp o äã ê 8 nÁ8 Á 0 É8öÀÅ Ø ý ö49y îë Æ Õ UNàS 9 ü H k0öè ÕÃo c â³Úæ1 QÓ ç ÑE D ûÆ Ò üI û R äý ûhÕSÄG L æ Ü E ÿ ãþþ5Tñ L nNk n Ü ðE  ã ÿ ÿ ÈrWÛ Ú¾ ÿ ø7Çc Åý þ ¾â µªØÊ ½ zQL QE ÚZÞÚKkyo Ä Ù B Í àP Æ µ t üK ðö o ZÜéë BæY  v ZÑ ðëáv Ke Ý Ù ÊÓõ Þ pQ Qg Y NÖTØ ÆÜ 1 ß ZXXéÊ Ã 0 ºR ÛÅÎyeRiÊ F ò ð Ç òl Ãw QÕ é4ß nT4 z º 9 ñxü ¾ Òµ X4 c Çå Ó Ä 2 ûé ÇM 6 æ ZK È kþ ðt Þ a 1hÄuÀþuïß³F³ YèÒXÁåý ì2 å TP0 qW w Wº ä7ß³ Å º0Ááøg Ë R Ít ý ü q2Iâ OÒ ò7 Ù ú B8 oþÕñ ÄAçÔ 3 úb³îlµk ßi íÔ wïI8ö á ðçH ÏB ÞÝä ÜÞÜÌ âã ý 8 à WFþ ðÜK u PÇ WÜOå ò Ku MÅÕ oÀùî g AÏéZ6z Ý2 sy vÒÎi UB ZnNú l ìîõ xN Òg p 8ác òOéXRøGZ Áá jQ x V µ ðïÇ E ËmE öüé NP¾ Cãdéª ÂÇ z Î ÏÚ C¹ñýÏ õ µ1îÒ 2 H O ÂZ Ô ãI UfQ JýÒ µÔ ðÍ ÚIk y yQ Ü ExÝÑNW µ Á ú ç ٠Vñ ½ÓèÒ k T fËG nAõ üAàÝJ 7U 70çrîÝ qò ª õ Zî ÌR ÃتÑÆ çfþ ànô KâÖ Æ Ìí vòJ æ G â a y3Èü ão h ºx²Õîîm ²4 8cWÀ C ÌpI Î3 mf TµðÚB àÉy ÈäíDÀïÔt5Ì 6ó ñ ZDÊÓH tÒÊä h ½åsÑU f Ð uæ ÛGq7Ø ½ µ j ÃÛ V Ç 9Æ3ÍfêM ô OHøß k ñ ¾ ðÞ d¼ÓâwQ¼d G F W ëúæ k µÝû43 D eQYze³5ÀXà óÙØ Ù s K eWÚcf äg Z JMîZ Kb 4 í bÞÎhâu d c0ö9ãñ Ïã to Ù o ½Òs c N N ͽµ co M4wöê² mYc ßéïU¼i6 y tÇìñ ÞÄ aÎ BZ SlÄ0ÞÜé ó y RÓ P Ôõ8 º Ú Æ ÃQ åù 1IÀaþã MG  ÖQ ã jê xF o ôÔQ y C án ûf e ÓSÊük Og Écv ÜÛIäH YN èà º JY F 0 IN g ê m Ý í² NNv¼ 7Dç Ê Qì t ð î âX Âå Å í ÆÃ Ò Ç B Çé Ùk VÐ ªJ æ Ðñ ÒÔHÙß Qù U4 ëþµ ½Iæ µ Å E xbïW äË Vò2FN Ê øô I ¹NI IJFÀ ëÇ j XÊ ² õÉ A v ð âö Án à l ô 3Wm þÏ MJþ H ù G¹ R ê WÔá h ˪ ÚÅ Ö p E aÁ júçGø ð Ä qm Ûjúä P óE ò k ù² QÓ9 9 Æ Éð Eºqkð ë Ø ËÛ²C0ê qϽ hÞÈùÆ Û À xÇ òíQAú ùý ¾ý ¼ Å 6 ÓRú3t KË1UB Gºñ æÞK ÊtØÇpê9 é û ø øªúægµ X ha 0 BÜ 8ô ôÅyYÎ êx Ö Ä¼ I¹ Ö w a k dÚk N¼ e ÑP Ø zùN â N Õ³ kP 2vò ñ ÙmµkÈ b ÃöÇdAÑw Î C ÂÇ ³ä lÍèFÕ QncRû ã þ ôã ³7åT I ÉïDòù ýÅÇLryþT aÞ èG Z z ìY4 ûVø 6 X ôò ÖEé ÿ Fçö³ð U2 çl27ô ÕñÐV ØÆ E U QE åÿ Yÿ ÿ ëÿ Oÿ Ò ëó ÃYò Zý4ÿ É kݳ X éBWæg Ôa VsÜÖ ÐG È y oé ² Ïìíàïû Åü òmJ Aq ýeý g ÇÔgúÕCà þ ª ø áIì4 Ü G ú ÿ C5WÄ ò öÏ5fãþF Wþ ÿ Ñ ªx þARýk dì à Í xôz Ù è WÜ à xKÇGþ ÿ ô îQÚµ KqGJ BØ Â Ñ ß µ êÁe Û w vÅ çûÌy cØã ÏOø ÿ Ä9u à 9Ûì Ô OÞ¹ îF ÿ ² WgÍ Siã zß ìí j æ VvyY Ìo vÕÏÊ ÕÍ ÝÄ Í o ã ò hÒ íVÌ 2 ðGÕ í A ïîåûS e BÁP FãíT A hV ½ ö8 Ô 9 Ê2xã Jê PÔá³¹ K LÈ å8RÜ þív Ã Ï 4z5 jVçM¹ Ä ºySìÆ 9 í ß º ò þc 0¹5 4 ³Yêw ö Æ 6 W ü7 m ÃV Ö ÝeMæ Ö6 ½Õ ü ºx4 A ç j 2uZÒÇÇ F yoð Òníc æÌ ý ¼ κ Ûh½p A ξ ÿ iÆßöz p wx Hïû â h p qúÖu 7tÛ4Çüy Ó û é I Eº Ý òÆG y O Iû Û ¾Òç å ¾ü4 Úìþ è n T 0 9 Ýc þù k8USyù  NY 3 khÛÍ K ³ Tç äc CÍ1tÉl S I bE pyïU Ôã g mB8à mÀÆÖèÙöî ½ ôk åÓîâ y ü 1 fÇ ÍuÐX1 îd t ÑIo B Î K Æå íß p ö Õ q1 p ò³ tê V Äÿ Úî Yx é JÓ Ü Y Ë vc ½ Ô Nm¼ 4 p Ô ô 4 îuï ës 4 4é ß g3Èyc å êñ ä ïþ è6Zõ Ö k6ñ î S ÎÐEÀr ÉP Õá ß ï¾ i2ÚiQÚ Úi FÚ ÖÒmîîy E s6Ügæ Éà Þï Æ ñå³ Ø Xéz ¼ y pê Q z kÍüaá ø Áou wm ËM s ò ª Ý Ø ÓÏRûJ¾u P Q¼ È i áÒ íó óø ÖF áÓeâû kCÕ ã ºCæZå ÔõÊ äSkK ï ºë lln ³ ² æ kf á Í þ gw0à0 Ñ º ôì T ð x W UOý M Ah à òf ý 4ÿ ý JüÈðæ ÌsÓ M à òfZàÎ Ôtñÿ Så ð t ç¹ 3 fUo¹ OÓ ýmý T ìýàð cÀGýó ë ì˹ ßJýsý ñÿ ÁûNGö ï U Î ÆvôQEP ãHÝiGSHÝ O ê Í þ KÓírÿ èÃU J7ir ½Y¹ ñ GüþM ûøÕSÄ é² õæ²7è Ãÿ Q ð Õ ÿ Çd ûÕð ü W ¾6ÇüüZ kîQ U zQBô 6N 9Ç 5 Òþ ý â f ífe ÁÏú Ë ë 9gòøÆç Ä S I t M ëJ ¼ 5ßXD ãÛ Õ ½ yÉ Çú NÙGE Dw ÿ ßb7ÿ Wd iu e W½Rñ 1 k 1ý v fþì3 êOæ ÿ ËSû Y Fú òª Í ðSÈ6þÎ6 ä ÅEm ú ëàí4 j rJâ¾ýÿ á fÛ ÿ DÍ iØò Zç ¹µ dÚ Ü Ô¾ ÛêвEwc î ó ðý ü uÍ ýÿ âÿ qÿ awÿ Òxj î K ÞçMÊH ÔSA 2 LÕ Ì Ô3D ÄÜãé ÚÈç ª ƪ ã R ¾æÊtc î ø ËÐÓ ² ²Y¼dñ Q Þ k W ðö X ù Wý á ÄZ V0YA øÑâ4ø ðÚïM T ¹ Ó C4 1 6Æ Wq ä Ç ü ø ðSÁÒÜ Ú ²R dº i ñ ebOÍü X Ú RÕ4WñG Î Úùïy J V Î d æ l K x Q Õô Û bÚÖÆ g u h Á ù Æ ØäVô1 k jrMz ºRQ Íø Ãzö Kr ºöâ 8È ót C 8à r 4 ª wn r G ñEäú 4½FíßN yá2lV È8 rµñ Å Bÿ Âv öO Ò ¹ ÉÝvYã 1Nì z 5õÜZN év n Ëuyh Ú K ªÎ vÉó O ̾5ü ð ß 6 j J ¾¹º ÈêS Îä Ï OjÚJñ 9b Y Î º ñA bß rðF WÃ Ø 2 Ö èÒ Ý eÏû Òµ ÝÝÌå fñ pCaZWe Ï É lüª QM mï AÇ 1O Ç 1Ô k3RØ Ï mÃä ò ܼúÐ Õ ðHë ö YønE W ð ÑqÔWÁ ðG 5 ñ õ vv ý Î íö ÞÕÑ ÁxN ÍX Ö 9 yw c õ Á Ï rNyK ÎO ëZ z ÐÜém ¹ Ú á rA ýk2È ðm ³6î E1ô 9dO ß y2 C Äþ þu 2 c Lu Þò 9Ï xó ilzs F½ a Z l pIÔv 5 µõÍ ÁòÛ ø Om Þý wÚ n È Ï ç úØ p ÇÎ6 ç lõ ¹ ÞÆ b òÆ È ÎH8S zgÒºO x ßJø ø H³ mF 7 O C ñ¼ NìqÀãµ Mý s1 g57 ìlï þÎÖ Õ þh âhÛ UÕºc Þ Ú Óo ëVÚÿ Á 7ÄÖ Wì Àl r1 á é þu 8PÌ Üg ÿ ¾ ý uS þÏ7zkÈZDi LúH áÏç ð³W ïÃHn î G Ôâ Ldív âîuúí Ô¼7 Xã æÞEQèØ P j E³½íym ÇýæP ÿ cq 0G oñ g ÿ g j fo2 wU È ZF Gn z g ÁR ötÓ ïâ ôLÕðN Ñ àü í ø É ö Ó Þvÿ ÂC ý ¾ Ó 0 qòô z µ æ g ç å z Á9 ü R1 ñÿ ðWÁH Óg5ö ì â à Â

  Original URL path: http://powerall.lt/Image.aspx?ID=1242 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Lø½ ò Nçl Ï ósÏ ËéÐ ýjï 5M3V ¼ ºÈ 2 Ðà osÐw úÅh1 0pßOÈ þ 9Õ gÊ ÞI uµý þ Éí z Ú Ä öÏ Ø 4РSÏ géù wéd ÒF ãpÏ ØõÇùëU U N Ç wÏN w ýk XÚ ½ä ¾þ î c Z ¾W Á E Ë¹Ø ¼üØëÇCÇ ÅÏò L ã p¹ LðG o eÏ Â e lrG s 8ã Ç Zã mF Yýîûzwëäm I uÝúþ ½O C ðþ qÈã ú å g m WÙ TÕï çDptÕ ð GJu 2Ò ëéÇãÎ VEæ Q¾cÏ Æ äç Ló jÎqw ìü Ð Æ ³tÈ9ê g wÖò¼ ø FI z ç ü ibëËy½ sUB û7ó þ ÿ 2ôº mëó1 ýAÀ Ç m Fð é L 8 à ñÆt Ç d ³³ Ç9ëX g dyeTURÌÒ8U Ï N9Àâ u KyÉüÙ U ÎÚýû ÎÔ dtÏ 7 prIú 5gÉ c ñÜdç9 sÆEs iQ ÅÔr zÛ oø Û sÎ7c qT Ö û7GÔo bo SÑZW E 8û3 0 0 ¾ IhôO V êö6 üÖ½ öÿ bå ÐN ÃÜ üÇÔ þÏ Ã ërÈÑC 4m âLàEgâ á ºa ÏU ÊsÌ È fñ ëº ðÎ Ã Ùï¼ ósÈ1içH ² U eÜrðì fÇà üW ÅÏ wWÞ ½ é iºD K2ø Ji Þ aö Ë ÞK R Y ƹ z8ãM M ÒP NWwÙN Ûº Ú ¾Ý2 zÆt ½ï RïýuGõ E Wè Å Bÿ Ázu ø í ÛéÒêÓé ø G Þ FÓã à hå ÚB mÛ O ÇëÕ Y Álõtðÿ ü ÃöÉ ÓN ðãHÖ Ò b í ôÏ xBõìÌfH ÂÀc êØ Z Õ ùR MóZü ÖÛÛ µï ißG Ìÿ ã µyÅ o áa M½ ùZ u À3I øAÊ P K º² îÚQ î å h OC F b yÍÆ û üYÛ ÃVøoâ âÇVµI çè ½ BT Ãh ª6 á ÙúÏÂú ð Åm ¼SI hËáKG ½ éo þØ w O Aã i¾7ÒíõmÊ X m Är9 ٠Ƴp à7 ë½ ï ÿ ðPÏ ø þÇCø 6Õn µÈ N àùfl ²õ Ô FM wiy Ú i u cO1ÿ Å aþÏu pÝ Õlï ÿ Ù âÝ ÛÏï8à ÒºK úÒnÒµ RV òå ktpFs nà çÊ éÔW¾ í Þ¾ iêu Õ ¼ çý ÏíCàw uØî a Úí Qã I å Hde X s úSðöØø i½ F ù ã¾GÓ ßÎWü ßÅ Õ è ¾ ¾ Ò 5ÍSà ½i B M5 t PË Â¾B5ÉðóÅs iv V tÑ Ü Jÿ ìYt Ø î ó s Ü Ô p ¼ Ï Ú² 5ÚéÚËKîz T 8ÊËÞWz ämk Ò Fg H O¹Æ Nx V j ² FyÉ nµí 1ûÍBÌ Ü º ß¹À ³Ç q ºñ D JÙÀ Ï ó p0K8 t ½ÇÊHëèp3Ü Ä Xì Ôæe E RpXÝd À aÈÆ ÍÝüNp ÐQ²qº ùWoû ZiÏ ù äÉþ 5½Ûûÿ SEJwÖ z Ú å â½ IçÙ 1 Yw yëÎqÀöäT äÈF2 öÉ ôWº úÛÉrmÁéÂÅ xéÀóÏ Þ Ö 3ð7â ð B Rø aà Â6 6 Æ mdÒÄ4 È µ ÖÒ ôK Èg ¼ÕRÎÖî í U æ æi h W ÕÙ J s Ñ Ûy TÉâÝ ã VQ Cu n a Ê r09ç ÅXÿ W ù ïh 8 K ¾òÖ q Ø 0 à æ³â Ú ÄÏ þ øµã½ RÕµ Ý ÇúTÚ þ jºf j YÞ Õ pÙ À kMFkÈ É ê ãùï òm aæ0Ù rO ² xã Ðá 9SK P pRµÖ WIÙî ëÔÆ5 FoÝRI ª FÕý î ¼ fKM ÉI Î î dµ¼6È Ý Õþ ÌwBº r éj I ß Íz ð uý Ícw sçêMö È b ª G Ç Zm F ÞÀo ä Îj É qç jMÇ m ÛÑ u¾ý Ý Ùtùúú cb ØI A2Ü ù Á Çc ÃÑ c ² ÇÊ Ê Ðt é P Éé É8ÏR0FGjźBÌã 8Á CÏãüø õ²û öîeÇ à N ò3 Öøp ÿ ¾ ê ÿ ÅQ q Ç qT l OÄ Ç sÍt ã ðµ ù 3 Þ Ò 0 úzw 4 NQV ñ þ 7Ôµ XÍIû ü ßÕ ê r ö P óOþ ªØh ðL Û Õ è u bóO d7ÐiZ¾ Q LâßË Ù c5úY ðWmCJÒ à ÿ Í Jø âmST X XiòYÞ íXåbe E Äa Ò µZNê U Ô ºMN 6º à ÞÜ öÞÖÖÞ ò ºðçì ñ â ñDþ Ö â k 0Ë Ï löâK¹ 6A XE ë G6 ñ ý Àþ ø Ñà ê ÿ j3 º N RÓW óS ¾ a ËdªJ é Æñû7IÝ û Þ ôÙÿ ³ T ø á ø uWûn c ê ñ ÜYj åÜN r b ê1 n oôCàK FÛJ M7Å 5Ó X e ÏÅ Ú ùGɺ É Ñ òA þt à ÿ  ðZx q E ø ßRÜ naÕ 9 ÜF í Ò d J ÈÝ Lz Áþ zûcÔ óñøß ªÚ5iÉ ó z üÞ ê w a k Õm²½ ù zÿ H éXêz uQ ê Õì æHå w äáåp À sþ 7 ý Oü¼Kur ýåº toöKtþ x ¹ É û Ç EsÎ ÞJ ç 2zç ëÔW é õ² ÞÓþ 7W² c 4 ð C ma bé Ò 6Ëk mnsÐù1qÁÇDç x ÿ 8 n z¹6û ü ¹ FPoE ²Z Ý ô Æ mls Ç c 5 1 8 sÛéø u Ë G Ó óÓð ê é s ëø ã ËNºÿ à ¹ØØ û ôü9 åT p0Kq Û äwüÇ j ds õúz 9ëTå mùq ç¾ îh è Ï þ Nâ² F ¹àgß ó ú rä Ç ôë Oðª ùëþy vdîp ç ãò þ oøY ïÏ ô qéÿ êÍPºWùþ ½ÈÏ àý cá cþ  Рùvi ÿ JqW W ÿ Lþ À ÐRÑE yó ßðV Ëþ ûi ø 16 eð Æ7ºÌ 2 Òìà æþ mlù J uºýÓÒ DkóÛþ Ãý ÿ Úý ÛÄJ à ÖÔ² m ßLiõ ºB 3i e ãq 5 âÒÙZ 7w O þB  Ùí¾Ý OÒ 9 ½B S² Éhâ2Jñ 5Ê Ú ¼ Õ²ªzÕ á í àÍbÏGÕ o¼O Ý3E Í j U XNH çVû C Ôÿ e 3Ä2ÿ ÂIð â ª 3Ícý G ë Ya E༠S ó Wt ÃýZ x ÃY º Û u j Þ5³Ckv0 I s åF1 eW 8 ÅÀÍÊ ûë Í5c ÊéÚ ºT ªîÕÙý Á loÙßösðW ü ñçÆ ß 5Ë âÍ úçÃÞ0 Ï h Ý ì5Y4û w G Ý µd4KÈ í ³ x ñ Åz â Ä u é ð ã K HòÜXÎtɵÛùtýGI¾ XÙU Ê e Jå a ÌÄ HÇ æ u vwîù gw5sL ð äÿ fñ i Æ l5 è m µÎ ß Dó 6ÿ 30ñ 4 ³ hÉòJ ÝíSI þíõ½Ö NS¼

  Original URL path: http://powerall.lt/Image.aspx?ID=4787 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • µ i dåÜX å üñ ¾ Wm ¼¾ûèi íOGð ÓËçè mø å øgã9na I yÎ3 Ù µb ÿ ÃའJ ÚÜ æ K xç ºWÒ ñ¼ Ábm0 Ê9à Ô A Ï X ð k u Ù OÞP À U N ç wÉ Ïñ3à âê 4çlQj ûà ÏrÙÜ yÎ óû ÿ ĵT ñµâ Æ Ðì W Öòp ¾ è ñ æ øËBðî iic W H ípà sª eÛ Ì0yÏZü ý ¾2 þÐ ¼ ð Á ÛÉ øoV³Õ ² Û27ötÏ Ø 6T iJQm7 Ë R Çá À ø ¹ üA² þ8øï ñ 4¹bº Ëq iáý LKm à ŠϳZC Þ à Tù lôÍO 6 1 9K T wN ÊNÕ êG w kÊþ üT ð 5 Öõ Á Xm Aò A Ãäô pTÒ ¹ oÊ é ñî ǵ0õ³ÌË VX ªÔ ì Ë ÛKÙéäp Å Ã I YuYî P xmB Ä f ÞkºÆ³ãýn2 áVÇDf Ê É ÜÛ ùO ò G þ5üF6É ôG 8 Ó æ ÍÍÞW 7äî Ä pF6ï9À ÇLvôàcã Úé Íc á Ó úð2ã Ü Ý WÛÁsÁå ½ 3Æp¹õ Ðã þØ ÚãM ÛHÉf8R XØî Ù9s ýOéïü vÙ ÇìͺF³ÓQ T FH p P R ÕµM ÿ 93 ÙÅìöæ öo ÇïåVûϪÊWýÎsß z ø óèà 8 Q ã qì Ð Î Ã n cÓ¾1øW fD rI 9 sùW xñÙz Èiiâ¹ s c HÊó Hë öÀã q ð ßÝ Èm A Ø Ä Â ñÒ ð9 6ô Ï xîG b 6 cÕtÿ sY ÛË mx ¼ü Ã Ú dd ÏJî þ xgUT so c ï â ñkáö øp Ëk vªÂ V Âà2à Æ p Óª 4ݺ ø 3 øG üp Ãsâ 7Ã6Ú Üú ë WÉ ý ìôHÈÒßG u B ²Yd ù ö T W õ ß ê gàí Xñ 7 õëø Ãq ïIÁ Êà 4 å Ë ôgÕ hÝ I çOÑD14 Âj¹ C mR ³px òG ä w é¾1øá A í A êÚ 5 ðÇNVË ÌÊã 8 dð ìÇqªÞà üIñMÆ x oáû i l Là µöß ã ô 5P 4Ö êÑÇ ÿ u ÿ nÿ éHûoÇÖÊ Ä t WÀç û G ôëÍyÔc 9ÈfÈç F ¹ï ƽ Çßñò Ïs ¼ ÿ xú OÄ qåGeè PAÁ 1 3 ëïÏ Ø Å Þd ¹ Ø HÇCÓ8Î T äþ þãé G ïî N8ÉÇ cøûv l àk ã jÑÀ S Ó üq éÓ jf 2 yyÏ 6N RG ð q ôõë Ï öäg ¼ô k Ë 5ûÁ Ë íò Î üù cÃzn ÞXÚÎÌ K v Jç9 àñøûù ð G vh ¹ÓKä ÈH p ¾ ÆA ë lW¾³ F sÏ çÓ Æ³ hÜ tàôç í þªc ø Úî Ç ò ìÈX Ûô dç G k æ J6Ó rÇ ÈÉ 6 Ó 9 Ø ò9 éþ þ øO ¹ úL Ïm k Y¼jt Eo i â Ä ÑI à Ç ïãWWW ð r lýs ½k îÞW Ø y á g ø âDcækêv 6Ý ä vóÓó Ý ø ìJ Åî9ó¼ Øý ñÆ dsß ú  J ø Ä Yy x àñ ü óÜ ñp õúöïíë ñ n Ùî3ß ù zP Û 8ôô øÇ súUv 5Þv îè 9Æ ÝN é ýOÓµy ü o ³gþ ÁûÍ Ù ÎZq ýáÔ zt Sñ Æn6ÿ  ñ8ï Ù ù îÜ è À Ví ß ùßÔ9 û Í í UéÉ ÛY ø Þhs ûEÜZÎ ²Þ ñä ¼ ïb q H5J z ½ í ò c² ä À ç ä x nà Ä 2 9Ú g ñ þ º Èo Ú És t ÒdûU Òé N ¾5fÁ q ñV ë Ö ªÛü8º ÂÖi üE Ç ª ÜÉv ÛºïBÂgL É8 Ë ü ÿ õù³ØÁÈÀ ÁÏ 8 9è9 îxÿ f ¹àuÉà Äðy óÐW Ú Xñ òY ü î û ð ï M 2 8èA ßÔ ¾ü QÏ 4ÿ 9âOü Ú ñúUø ã NȾ ø ÔíVÔ ã äùø h o öü7ó Ý é YpG mèN Ç çÔ þÔïi ZÎÅ Y U dº â ê ÔÆ öøEÔ òª ió e f ãûO qêZ1Iíï KM ØyeÝs Àdí G úsQ é  õ 3l ûÛßZqë Õ ê þ Oñ Y p îù Aì8Ç q 2 Å ßêYlÜi Ö ÝÙZ f ûVÖ pF Ó õ þ Ø ²U ðÆ ê Fs Ãå WçE e æÛ2nòÀL 8b nO ³ ðOèÕ Ì G uß hZ kq ë ¾ÕV T BàHÌÈT î õ è þ V å À ßµ þ X ø³R¼Ô¼ àý ÅvZa¹ñU jÔ ÓîÏ ó ö u ³ ëåçý Ù¼ðª rVºµ ëÊ Ç û ð í à k Ï þ Oñ â ß dÕ t Ü rã ¹9ãÑ BÌL ³ Á ä zÕm ö ø á 2çQÕ K É êÞ5 îÂâC BT Ë ª GQÇJÞÑ hÍ TÓ5 H 2ñ þ ËÓqo M  ìt n4 à Rø 4öÚ Àÿ ÜImp²éÐÈ g â3 Ü ¹v rH îÎO ÿ EÔüiâO èÃÇ t U ÈÔç ¹ÊG Kp m Xà õÿ Wö Ð quá rêãZ K Æ í rCæ 03µ 19Æ y í ãÿ ìàø i 5a Õ³ pøMÙA vã äs Pø ý¹s Ùü Ðoì õmV L dH ¼ ló Pm ÊGQ ñ j Xø oà Y h hÖá Õ ÞþkÛMp Á Ës ½ þ8êþ 4 Nð µk ìÁ w m Ï 5tS ï 1úÖ ûKëZ E ÂzÔ0Km qöiâ s à õÎFw ÀPr 㪠êI zù ÛúÜ ß è ÚmÞ t ù Zö Tp øæ O yf³ã ºüV7 ìñ Þë ÄR² vñ 0Öã p 7 µßÉûDë Þ ÑüB CÎ 3 Õ G ö Ü Ë8 9àô ãêG x ÜJ qÉÇ 0Nì rOC ø 3ß Ì cuw d Q5 Ä ÑÉqjÁKA Tä ür1íL¹ LláÊ 00w pÄ ñÆ sæ82 z¾s Aìxô c ãÇÓ õǹéÐ ëúþ yF m øòÓ 7Q 8 uÆém ä ¹ç àÿ ú êzB n ô 3 È9Æ ãÛ½ íïü ñ ù mÿ Ïã ûL ¾ ø ß ó Ö ½ àÒ5Âk P å ó ñÐ àÿ ³å¾Ça l 3Çõ m 3ãÿ ̪ rø N8ÁÁ h2G sÇ aÍ ãÒ á ñ þAñ AüëÀí ð ø ² ÿ N Éû z Nq Ýú ôýPËgX À ÌÚªÌ Þ ÿ Ú ø f ü 3 7 4 µå 9þó9ú á iÙ u ó Éç 9 8 y Ù ø n ½âB1 øB Ì Ó Mz WM ÔäÌÿ Ýgòÿ Ò Áñ bÝ Úx NIã 8 nµ 4 ß kà âò æI ó N 8 ö8Î ìO È a Tõü ò ã érÅÿ Ä I M â Ô Y

  Original URL path: http://powerall.lt/Image.aspx?ID=1665 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • à 4r rô Rõ óÁÀhÞWg í n æ Û8 pN åH u FqÆ pAûÝýAãÒº àE 6îPÙÜ y8 ñêp ³ô ÝÓõé Þ 6 ðVÍ Tøqû 6ø ès xNãÂ2é ë² ø ªDxxÓ 1 å ÆO Ú ÈÚ ÖF UKæó y J2ÀÇ n ì ã Á Ñ ¾øyñ ÃÖ³ÙX l5eU Ûg8e ÁÃ È Ç ÿ à gÖnô ½2  ms À 1 coÈà GB ÒÁC p g È ñ Ó Ê³ 1 ù Éf xVá Æ uúóâ x à ô ß ô 6 Ñ ¼b Éxê nbÁ yÚ8ç ém5ÍÏÚ ÌpÍh ÜD p8 B 6z7 ö ù ð A Ë Øj R å ì Ó úù u nãr 0 r À ½ y P v Ûo ã8 ú 9ïÏR ç ÕÌ H ó8È 1ôÚ 0 ½ Z û ÃüÏ Öòo ºû üÓ3 º Mðº YÉ nôÎxú gÓ Rû yy4 c gT Ü g ¼ Z7rÇr¾ ê 0O c ùÇ ãÛ Ãø N îÒÇJÔî kô  üÁ ã IÇ Ãò Uvvåýb ÿ ÄJ ZrN iûÍ ÅZ û¾Ö åGíµm xkâ 0i e 3 ØLlm ËxøRÍË Æìd kô à ÄEñ á Z 2 qm0 í U äs ¼ æGü W óUðW F³ªA Á X U p0 à Ôä ögÀ8Í C É Ùé R îî A õÍyô Z q ÒJÎÎý Ñnú Ȫ zX 1ä 54¾Ç ÒK Úêúì ÆOÛGáÿ fÏÚ â Ä óá ú ÚýÎ mä Áq H¾I Ú3Á Ë µE px ÇÒx T¹Óì kíJúÞYt ²ÜÛ N Ñ âV Û þÜü à üZð Ö ñWÃö Ò Ý U a Û O G ÿ ùý oßùyuå á Ë â O Ößwßçÿ áAðû hÑ 4 À T ÙÀú c L ÈKµ³ j çk õ 4Gpàö à õÿ âq ðó ÙäëÈû Èý ñÓZf ô9 ¼úûô I âÿ äWÏ ÎN8 ªx n²øbÇ ÚäÀ QÇ éßÒ Ù øª¾ Í áëû üºöÅ éú µø83àØ ý èf½ dvó zýEy ÁÐ Áë cmõÁ l9õëú Ü e ç yéÕA ÿ ÈéAË à ÿ J à àc a o þ½ ô þ à añ tóÓ qìO Wæ0 Ë d Ïs ß åïú ÿ öÿ Sâ Ãÿ B ª ñ ª ÿ UóDæïý ïJz Þ õæ É Ú³üÄZÄ l 6ü ¾Uàvã ôÓÇ xÆ N8ÉÇ ýxæ Ù i xÿ G qÇñ OcV C ¹àq HÁõÉ b ýâ ßÌ ½üßÜ 98ÆG àsé Ø qØc Äué ã 8Çn N Àã ß x àb xëÐ g 9Éé wã B¹äú G zç 2 Æúõ ZCo n x Ë HûÌ ÃÛ e üVø àé x ãÄpÙ Ð ÿ àã Éç 1Ö Höü ù å ÞXi ³ Xç¾ Ôy á qÎN23 Äã Ç ücñ Ö Ïâ ë Z tëy ¹ YÖdMÊ 7 NA àò ñçí ñ6 V¹ñ ð éKm y û ÇLWÁß á k JÔ Ô x K ÿ n O ê0ËæH6 ÎP õíZG IÇâZ Å u nmãi ƾ ø û Xø2Hïµ óÅS 9 C Å F tç r ÒåvVV¾ mÿ ógRå ÿ éyÿ MßÙëá x ³ÖuËT½ñV PÝÉ a¾Ë Ê Ï T l09Æ1é WAim Ï GµO Î 8 q ²Y³ØDñZC yN ÁÎâ äp3ÇÖ 7úË uçÐà Hÿ Æ N i Úúíw õ éó JitWÓm5¾ß Cåÿ ÄÍk mÜ Ï ä xçñã u aá 0 Þ9Ç Ëütÿ M þ½ ÿ 5Ö þ þ Ô þ ýkYlý äYëöèË I 8Ü8àñ N L fçQÖnn Ö Éd yÆF z ÇJ V CÓôG ð 9 ü öY ç Ò y g véî85ìMló OÊ p ÿ ëW iqiºm¼ ï É3 Ü 8Ï Àãõ T1ÆS òÈc ÆW çø QZu¾ö ÿ z½¾ Zÿ õ úTNnDd z 8ëÉÉÇ s Û Ä 1í 1 t ó ëÏ qÈã ¾ véÏiÿ çÿ È 1 ë úR ëÔ OcÉê 0 ôàñ O õ g õã ëÁêÑÇ ê äq y8 ø ó ñÎk ß Ò Ý Ñ èsÉÇNG xÇLuÀ 9àæ ÁéÎ qÇ ãÛ èr ë ÄgÙ Ç èV² ÖÓÐ ki ËNï Uê õç 2 øû þ ¾ ÀñÏ ïKú ¾ þ Îy Vü ÃôÓòî ïgøì Áì3 Ó Øãß ô8 zõëï 3 ¾z rvë ½1Ð véëÛ äc 0 IÎáï 8 8 æ YioMú kº mækøw Xcû õè Àg 1ýk í j Èxù À 5 áÏù þÉîOð ü íY ò Õ ù M ö Ð BõÁã O8ÏÔäúú ÔÓ ÞÞÞÞQn ÚÌÀg Éã O ªZ Ïùÿ Î 4 Uù b ÿ ôÐÂÔìaÔ n rÜ Ø à Ƽ S Öt ¼Ý ìÇ 0í xÎJðN7 ñ é Îìª fP üÄ Ë ôü Öµ Ý æ WnG G On8õ9 Ý ðÿ éoëÕú ¾oÇ µKlJü ÇÝìO q ê ñÛi Òõy Új nå ô ª ÉÉ À ÿ øSQ õ nX ó ç À Açðã ÌW ê I ¹ Ôf³ Xò s 9ÀÁ ëèsGºþ áÿ 0 ²æ þ Ô eu Òò 7 G é ½sÅjzG Xåµ I úH ÎCÁÈã9ì ù Ô C f ÚcNSí N pÈ É k Ö þ èb ÖôÇ R É YXarT xÆHÁ Ç á Ì áÕ øT î w Q3ZÌe p d Ær Åø ãï ô ¹ G Q Åô F z ùì ç A ÿ Á Þ½ 6 Wx7j Fë²FV ä ý 8ï JuÔ Ïk Ry â Nq Í 1 3AÏÚoa û õPA 0 ¾ Ì 99 ú À tÎ ßñÿ î ü çL ¾ æßMç9µ c ð OÓ úWKð oø þõ¹ú ¾ Øô9ë Ïí ³é Ø Ï Þº Ä i ânqÎ0G tüqJ Gù íPK¾I s FrOL NØüªÉïò C Ó s 9ä oþ²cØ üþ êÉç Ðäv ïÎ µÑ ÛåúDO çóZ ÅõÀ s Ë ½ ü 3Ï ÀÇNp ëÞ ½s z ãê vÿ kf Un û ½ òü È Ó îOç Ui â OÉGÆAôÈÆ8 xí LDdç øIä N æ h¼ ÂZ Äj B Ì HC Øg Cë ü Ö Õüeg ¹kÛ ³ ÿ ã õ ² e Å ý t ë NÐ ä ¹rAé 3ì Á8 ò ÈÅê ²W U ìp ¹Îs Õí Ãsc é ¾ Ë ù À nõ¼ ã çå è9Ï éú oM í V yæ 3Ó Ó Ý þ5Ù²ùãq yq ì 1ø zþ øÿ K ì Ó ÿ 8 ÎF O z ñ tç µ8üKúïçýyìrb ÿ hã ܼ ¼ O 8ÏQÓóôê ôÓþ ø ñ2g8 ôd þx ï üÖp àýóú ÏåÞ J à dcý Û GI õþµÞ û iÿ è WáÙZ i b à àöÏN íÐóÍi 0OPGo g N k à xcM µ ø Q ù Ø8ÀÁë ã éÆ 8úñ 2â jËUéù ø ükÿ J àt óÇ ¹ïÎ úãòã Z SPVM½µ VÓOMÏC oåÓ ºío híä ï þßç ¼ç ÿ ãÉ û óÔÑ Î vçÔuç Øû ß Èý Ôç BÙè Êþo Öü úù ºßº K ýüÓÛÈO üç8Ç R w Û89Ç ç é B Óp L ÁäóÏ ëÏ s Æqõ I6þ ó é u i Þ üq sô9çóÎÒ ã 8 w¾ zóÆ È ç tÆNiÝ Ôàg Ø w H u çØ Ç ÝóÆE0 ôwí éo ë C à ò î ¼ ¹ß ñÖ³o ä ª ó áßù z ÆG é üÀëÎk6 þB Ð 1 u Iµ Äç Ö ò P1 óÆr Nÿ Ë in x ³ Iáp2rFqÐ çG½üÏðòÿ Ë û4 ¼ X á ã ÇÔäÕ cµ½ ã u lF Yº W ð m õcp S x ² º2 p Ñ Ðî E âý D ûX3 ÙP 09õÀ8 ÞþgÓkt ù µ ë g 3 Û 5î JÁ Ù l8p sVáXÖÞ 2 1 ³à à òäm Æ1 åÏ l Ð ßþ h t 1 õ 6Ò g NÞ 46 pÖ I2 iYG b p c Ñ õ³Z½ú ¼ÀÙ x RWq tÂã s 2q Û Zû ÞÅ æ G á t Ë 28 Ê 2 ê N p9ë z A õº óÿ Ö tï ¹ê8úýr k t t ³I 9ûÿ tã ð Àþc URIbp 9Ú àc üëS ü zòp1ß ØzpMf g O Î luõÅrGeè õÿ åNO uÇ öç¾EMÉ i Ëm g Û8Ç à ü¼ 8õç ÜóÉ ç M úÙ Ý Ò 5 z ² ù éÏÈ ú ã5 ð ìð 4 ½ S u Üþ ñÛþ È Sÿ ODßdÀ l O öã tëýî Yç nä uã C Úñ ÿ ËCù ¼tã þ¾FEYëÐó ý ã Þº0û Eø 7 K ùogo ô çúv Sõíî 1 óø 3 Ùô8 ún ¹ÏòïØàò º ç 7q àävÏè t ÿ Oóè ÕØc ð æ ð ík 2 IþïNq ßÓ º xK g z I Û Ô à ú B G åN s À 8í N õëÔç 5Á äÿ öÓ U 9ÇÝÕ tWå ONý p 4ëx I X H Ä ó ú ã o Åâ yá Èé x G íCä8 Üg Ç 5û ñ ð º eû Æe íc ôÈ gÖÈ2 d Ü p3 ü ó JúßeÕ pAË d óÎz sþ M Ó ëÁïÉ ô ½¼ á Ƚá d u U ù à É É 9 ú éG Å ÊY 8 àc S Z ÿ éÁûÄþ LW M ôQ ÅH 3 ê t oëý éÓK uG É ÿ E ªC àFd 7 P ý ÿ HZûÄà t õ ý Î x 9x ½ ÐvwV Fyè S äã 9 NO qß r áûi óÛcª3 jö kkùZöK½º bÀduè1 Î Î8ç Äö r 8 ¹ô Ûßù ê AüÅ ð¾é5 Iù ç p Î OaY ¹þÒÔÔ ãiìO Ú zÿ ß ã 3 ç Àé 9à nHã 9 ½ ë ²8ç ãíøâ 0 öÇø õø9 ìçßðò ßåÖà7 éÇÿ ö ç Px yôÀ ²s n àu ë SÇ þ Íù SÔþ vÃTê ONÍt ßè QF æ ÀûJ X È Sÿ Ëøëÿ D o¼ ã N OO õÉÀÁô 3 ïÿ ý ôü Ôíÿ ¾íþ wè F9 ô ØÆ ãéÀ4 xǾ íø ä CÎãÒ ß ôÏ øôæ 8ÀÎ 9Ç W 8üi Hé õ ïþ vå N jýûw 6µÛY È Aç úüòx SMÙ Ò ã g ã uú ÏqÓ ½3M r é õ ëÇÓ õ Ú lîûvõûÿ kízvßXÿ à  ¼ òs ÿ B ÒlYr ðpÛJ Ü Ðõü ÅJ ç G 3Ó üEt A ï g ÎFz rG 5Í4 R¾ O äºõ ¹ 5 Ej ëE ï mº g ÈN³ æ ¹â µwaâ ÎB þêýþ L ãÔÓµ ÿ mØ 9PÀó r ½F ÏZ ÑÂCâ A Ì F RAÆ9 Ô Ôx þA ü d¼óýâ vä z A Bzô tG ÿ Zø ï ßSú ì â âuîtè ôt5è 8Ó þ þ1 ð Éÿ H ¼ ùñÔ ó 9 ûÊï Ý M6 î g ÈÇBÇ Ó Hç Î wã9Éöç Ó ný Ttçñã8Ç ¼ ý ç Pq ðÁÇ sÀÆ Êþ ß ë ¾ ò½ý ¾zõ Ø 9õ µ v ë Ó ñÆ õâF ¾ÿ E ËÕ½ M nW ßñó vlè Ñê âÕä ÈéÎrx OÄuÉÔa¾ Ù Ã É 9õã ßðê ÌÓ Ë 81 Îòrs w Víá Æ Úø Y ÏÄz 6æXÞâÂÎYâW èÌ UX Ð xÆrjc 7ÚjÏð äQé S Ä Fï g qùÓÄ úî óíÀÉç öàu H 9ÿ Ïoø Ïmmé ß m þz Ìû óÿ Ö ÿ ÏcÏNz Ú Ájê áÿ ² Fm ë È Üç dã Á ÃEx J 7 þÒAan4K³ L ÀÁ ð ã ¾Ôÿ ó ä á F ÎA9ì1Ð âq Ð D ø Æ DÎc xTJ ÆÅ v À Éã S Þ cj 7ã ¹Æÿ h M ²¼ çñ öC é eEóNÐ p Õ Iç öÎpAç É ³ A ¹à ô ½y O F øÍö cÑ r 0 À NO8õ ñ³Á fYü3ãq Ñ Ù à íÈ Éã rG é µ È Y9 t ÑÇ zÿ Jo Áöù Ï È ã Lv ²7 xà K¹ Ï ÆD 3 ÞÌW v AÝ N I Vþ ñÉ ÝJ uûÊBÆ R Àö ë ç q åE Y HÚsÏ ÞÄqüÈ G C i 2Y D S X HÁQR Þ ô n Î 8 vãiã Ö QSV ÝþH k ÄFC õ ß l Ç iwÂyó ûr1í jñ ñûÁA M s Ì þ þ O dýáÓ d þb g Ï SJÉ ²I D þ ÁpTFòA iÆv Kw ùçÒ H E È o FH Ï u cÞ¼sþ o jé 3 8ÿ 5Æ0 ñÇÀ Í h 1 a ÒgÁ ä vÎH 5ËZ ÇM ùëkzX ãµ¾ a 4P a ¹SÀ Û ÔqV È Sÿ óï ðïÄ Á èw b d L¼ âxÉ ïÆ1 ÿ ú Íz Á O ôÀ9 s 0ÀäÖ ð AèF 1 ê pÜ3 Û zu I P Î ½½ q GHùÿ üúçük¹BZ z ú I Í8 Ï ¼ÿ Oѳ ð Uÿ E c Ãý üÚ¾òý È x Nsý ÿ Èñ ø2ñ K Ç õo ò ÿ Vÿ Ä ûÚl éûø ýUÞ çþEô à ý Õ c ü6 HÀÆy ëëÞº üÄöçß Ï 3Ås Üÿ  áöq ðI êHù ÀéÇÓ uX ï OAÔg ü yÏp Mµd ímz ÿ ðí Ã6àç ñÈé q äc 9 jNØ g SÎ ÓÓ a sÐ s L ¼ 8 n Ô g Ciz È 8 àõÀ Ï Ç9éëëÈsÎA Ïô Nxé Ò 0 ùð ê Ï x õç Üw óÙuéóÿ vÓüõ ½ õ ík ýÿ Ø xÉÀ ñ Àç OÓ zÔ ý8äôÏ ê àzb Üsèq Üôô iûû ß 3Îhô Òzÿ tÑ Ýi½õüÝÅ g NØë ýÿ Ï5 o 9ã r ç4æby éùgü b àuç éëEÝõÿ Ó quýv¾ÛÛ Ûytk ðÂI è ø ûGÅ uX ¾ ² ³ xº JxPÆ FXc Æ VÓMÓ Vð4úV hòéPßZE éò Ñy w T 8æ² Xµ ÂýBÚý ² tx tç rx Øñ üh d¾ ý ükáo ø S Ç êW Pµa6 ÒÚæio gÚÊÛOÊ ñ Ný þ ø áÆ âÿ ¼gà ß m5mBïO Ön 7 3 8é úómð â Ò Ù LÚ5 r èë ÙÆÒ þ Û xÈ9 Áÿ ê c ü3 Ñ í ç km öñI¹ Ø jË Ò31 9R ý 6Ï Xg ïÇ8Î Ï Lcºõ ø Ë ðO óïþ4þ U sÔ 5 û Iäq sþyôåù ïÎ NG 8ã Æ øV µßN ÆAÇ x ÔôÏáÝÊ N àç ÁÆOlõÍ eP ô NsØ 1eU ç ç r2y ÙþuÖC U àÿ k ì î ë ëÔt ½qúäÖ ï pGçÛ êzS Ç I z ý Ð ï æÕ Wì Oü ãû íâ øbåyvôb I ý CÖ¾æý xño ¾ñÒã w VÕ N äÿ ú Ïóàu súñõïÏ Nã â ç N1 s åHÊ G Å Õ õì ÓM ÛÏ vµ Ûm ÛÈÞðÉƽ Cû Á ÇÍÛØ Ï à 2 Gñ UfñF² X ø zÇÄ ø½k é eɹò ¼ K Ud àô úWªø à Ãï jL5 Rîî Ò ²ù Eaw ȲAi Åm q FyÈÉã Þx Á Ú ÃÏ øfãâ xz nu Ø ûl æNG ÁÆsÐíCû1x ÕnÞ µiÞõBÉ Ë Ô ï cÈÀ óÍ6 ö ð4 M ¼K Ä 3Î 1 B gæVç zP X ñ õ É Uñ êö òÙKst 2 Üp ÿ Î íNçà î³ie ü ÓM á ¹ B Dlàf 9À kÞ ² ¾ Ý çR Í ìËt S våÈû ëÏ y Çà G Ë Ä Ôo 4º mãyw æ à p9ªú7 üom J øÑ Â Í Íqm9¼òÈ vs³qÉ ó kÓ ßÙ Â6 vé jÚ 6 ³O K V ÝgQ0 L6IÆMF ² ÛR¹ õmN f3Cr Ps Âa è2yÍ Wñ î ÑUu ö V k Í nÊ 6 ê éöÿ üWe è³CñGM Å ½Q à ÀRÜ Ó qû øwÅÚ²ê â rÎiY ÑÁ Ë F Îî0 ÈÇ9Å ý ó éøwæ 3 ÀtéÇ gó ò 5 pÇ PÊ ñßß wíS Ô ¼ Q ç N ºh ½ M C vß îÒÿ ÇùzU g qéüò n Ï ÇlO C ÿ N ùÍ 9 SÎ8Ï xÏ kf V Kùê àjï ªW õZ0Àôí óüý b x Ðä Ïçøã i Âuï ç OCü½³Ló 8ú Sí tõ Õ Zè ú Q Ý Ó ç 8 ôý0OOA Q ã ü½ OÕ mÆ ê õÎ sø ½ ³èÜsß Os gß ¼ ÜN Ï rx ã ¾ j2ûC3 8à ßß ÏLæ Ãìö³ 5õ¾ W ¾Ï ñìrþ ð ý 5tq ÛÄH Áï½²p1ÔqÖ PüRZO kê m eéüA ê OÒ 05 d¼Ô có Ààï9ã Ï f Ñþ¾Ê8¹5 ÔñDá ÀK ÜAS Q qøç x Zy AÀ Ý I ¼ñÛ úvÐ k ñuäk Ãa 0Þ 9ç G ÓßðÍp g2ü1ð µ P2 zqÐ 3ë áÇ Ø ä Ý r YZK ½ ôët y çò x ç Î ùéúqÿ ê ¹ ø ý U Íîç ô OZúûÂÛ ÄP ²ºÂ 1ï 74g ³8Èìq ¾yðÕÅÎ xøéúlú ëW Ådb UJ À Î01È Ë à Æ B âô 7ÍpÐ p bv ¹R ôæ 5 ñ KJÔ ì Ô Y Y rø9X È H c Å wº ñ x Ä Q î Ô vÛ á í iv ûCJ mí½a i9 iàr ð ú 6 E i Ö êV vg rÜ ² ²E îo Y GÁ N 8 Q ÇÅo üOñ O ë Z ylé Iåd NÐ xc 3YðÇÆ Øi0kcS a 8Q ÎGSø ¾9 VÐõí I³ø3qw6 g ÝÍò é Ø1ÛÎÕÏ 8 éV¼Mñ Æ6 U ðîîìê6â H KK Q Ïðoà v í üA c ÀÒ I9 éï q ÇN¾ç ô ¹ 1 ô8 O ý Ø þ ÿ Äú E bqÎÅõã Ó ëÝq gÐc gùóNnB Éò ý Ozaê9êq èqï vú VÔZ E ÊËú 3Ï çú è Oñ ç9 ã N ù dú1Ø ä F Ç9 Ü Qù W qÀ ãéì9ã Ñ míçåòîn ÖÖVÓä Çé sÔ Ö 1Ø gÔ sÀì9 uËÛ OCÇ öäþ½8ç 9 8 8ôäpOCÎ8çÐþT Zëmmó zn1 F qÏ Ï u9Ï r QÓ z ãèÃÐÐG s ã ¾0 u s r ¼SÈ Y Ô ùãðöÆp 1ÿ 5åÛïýv võô Tÿ Nß F 8 ÇPqî Áäô89 Gp ÆÙç l óü prN Iì ñ r éMy B ùüsùöõ ë ÿ ý3 ö YÏx øFµ YÁ Ê Wò ë ÖµRÀ óÏùús ¾ ú qºÚã l Z lºÞ NãtFrrFóÁ êh ãù Ù ² ºù ÿ Ëáÿ ó þ è tô t 7øCçMð Á N Í äç ý9ý æ Ö ð u 2H ñÜ ÓÛ Cåë kUñÇ u úù 2Ö ç ã r3Ðgõåyþyúã s ef q z c ² t9 ¾ 21õõãØ O Lç B Õºíýokoåß Y½ 5Ý wµþû a ãÓ Ï9üI à ÈéÀät Ð q òôhÀèz z qÐ Ýr ç Õ¼ JóBG 0g F íÆH ÌA gµxç k ë k ÔÙ hÑÂof v p G æ Ñ jM àjçYÒ c Xí R ² dcnÜð0ØïY ¾ ý þÇ ZßèËu5к ä F 9 t 5 I½Õü Ymã nù o åÆNÅÆ8Îq vîÀØÀ ÄDòÆFHÆÜ zô Ïzµ Ug Ø E n ã ô ÒK D IJí sòà s 8 k Ûy öïÿ ø e Cí1Ù Í J Ç ßó i W éöbÑÙ BQ e 1b Æå9 ÍÉÅmà òÙÛ¼h 3 Û Tä Ü g 8ã bE îàr ð uÿ Ú ÚOKéªJÖZvþ ¾ M ÄaM O ã uØ Pí Ü6q ¾ æ3 ó 08ôÇ p nà ä tÆzúpO xüG â ÆGOn 3 Ü øwÉç KÏ zî Ç ñÏ C ¼ÐCt Fxõéøñú KG òô ËK ¼ AÈÉÎrNF Pyú Ôã õì 9 à Øè çÔÒuÈ 9 aßü ÏÞëÞ ½º pT ûóÆ üæ³ m ó N 8 9 ùS þB aÇ ùÛ Séú ë Ä Ö ã m ðs Ï Æ ÙXs ñ y ß ü8 ½ Æ Vûú ÃñG z ý TÝ ýóüÍ û ÿ ÉG ì çô 4X ö zsÏQÇOÿ û ân½ c äp y öïØñ 9 ü ú Ê Òÿ xM I Q Ï å æ³zd äzgÐsÛõ Ûç ø Ó µõµõ 1ë äGOQÇN G ñëÆ qØ õÏ ù ç ã Hç ²G Þ Ï üO²Ö 7 h t8ÚÃO l åÏ Í rik í ßjë Ã6 ËömØ

  Original URL path: http://powerall.lt/Image.aspx?ID=1674 (2016-04-26)
  Open archived version from archive