archive-lt.com » LT » R » RASEINIUSAULUTE.LT

Total: 220

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Darbo taisyklės | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  nelaikomas viršvalandžiais 16 Kasmetinės atostogos lopšelio darželio darbuotojams suteikiamos vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais kolektyvine sutartimi darbuotojų prašymais 17 Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka nustatyta kolektyvinėje sutartyje 18 Nebuvimo darbe administracijos leidimu pagrindai ir sąlygos 18 1 negalėdamas atvykti į darbą nustatytu laiku darbuotojas privalo telefonu direktoriui direktoriaus pavaduotojui ugdymui nurodydamas neatvykimo priežastį 18 2 kai darbuotojas apie neatvykimą į darbą informuoja telefonu vėliau atvykęs į darbą 18 3 darbuotojui neinformavus darbdavio apie nebuvimą darbe surašomas aktas kurio pagrindu darbo laiko apskaitoje darbuotojui fiksuojama pravaikšta 19 Apie sveikatos sutrikimą ir gautą nedarbingumo pažymėjimą darbuotojas nedelsiant praneša atsakingam už darbo laiko apskaitą 19 1 direktoriaus pavaduotojui ugdymui pedagogai 19 2 ūkvedžiui aptarnaujantis personalas 20 Darbuotojas privalo pranešti apie nedarbingumo pažymėjimo pratęsimą Darbuotojui negalint pranešti apie nedarbingumo pažymėjimą jis privalo pats pasirūpinti kas informuos darbdavį 21 Darbuotojo nušalinimas nuo darbo dėl neblaivumo girtumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų atliekamas vadovaujantis norminiais teisės aktais Lopšelio darželio direktoriaus ar jo funkcijas atliekančio asmens reikalavimas darbuotojui įtariamam esant neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų pasitikrinti neblaivumą ar apsvaigimą specialiomis techninėmis priemonėmis yra privalomas atsisakymas pasitikrinti prilyginamas neblaivumo ar apsvaigimo pripažinimui 22 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pildomi teisės aktų nustatyta tvarka Darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenys suvedami į Personalo ir darbo laiko apskaitos sistemą ALGA 2000 Darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo ir duomenis į apskaitos sistemą suveda ūkvedys 23 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodomas kiekvieno darbuotojo faktiškai dirbtas laikas Įvykus pasikeitimams darbo grafikai koreguojami Direktoriaus įsakymu tikslinami neatitikimai Esant aplaidžiam darbo laiko apskaitos grafikų žiniaraščių pildymui direktorius teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia drausminės atsakomybės darbuotojams apskaitantiems darbuotojų darbo valandas taikymo klausimus 24 Darbuotojai gali maitintis lopšelyje darželyje gaminamu maistu pagal patvirtintą tvarką IV DARBO UŽMOKESTIS GARANTIJOS KOMPENSACIJOS 25 Darbo užmokesčio dydis mokėjimo tvarka ir periodiškumas nustatomas su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje 26 Papildomos išmokos darbuotojams gali būti mokamos iš sutaupyto mokos fondo kalendorinių metų pabaigoje 27 Priedai ir priemokos mokamos vadovaujantis norminiais teisės aktais V DARBUOTOJŲ SKATINIMAS 28 Sąžiningi profesionaliai dirbantys drausmingi ir pavyzdingo elgesio darbuotojai skatinami direktoriaus padėka 29 Paskatinimai skiriami kartą per metus pasibaigus kalendoriniams metams vykstančio renginio metu 30 Pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo teikia visi darbuotojai raštu Pasiūlyme nurodomas darbuotojas kurį siūloma paskatinti jo atlikti darbai ar kitos aplinkybės už kurias paskatinimas turėtų būti skirtas 31 Ta pačia tvarka siūlomi skatinti darbuotojai Raseinių rajono savivaldybės administracijos Mero Švietimo ir mokslo ministro padėkoms gauti atsižvelgiant į šių institucijų pateiktus vertinimo kriterijus 32 Darbuotojas negali būti skatinamas jei turi galiojančią drausminę nuobaudą VI DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ 33 Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose taip pat vidiniuose lopšelio darželio dokumentuose numatytų vidaus tvarkos darbo tvarkos reikalavimų nevykdymą darbo funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą teisėtų lopšelio darželio administracijos nurodymų nevykdymą 34 Be Darbo kodekse įvardintų bendrųjų atvejų kai darbo drausmės pažeidimas pripažįstamas šiurkščiu šiurkščiais laikomi šie darbo tvarkos pažeidimai 34 1 smurto ar prievartos prieš lopšelio darželio bendruomenės narį ar lopšelio darželio svečią panaudojimas 34 2 tyčinis veiklos ir kitų dokumentų sunaikinimas pradanginimas ar jų duomenų klastojimas 34 3 amoralus ir dėl to nesuderinamas su

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/darbo-taisykles (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Ataskaitos | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  Vaikų Velykėlės Sveikuolių sveikuoliai II etapas Galerija 2013 09 29 Ikimokyklinis lt Kaimynė už kampo kviečia atrasti kas slepiasi čia pat Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida ką verta žinoti Dailininkas Gediminas Skyrius apie kūrybą įkvėpimo paieškas ir vaikščiojimą kambaryje ratais Dokumentai Priėmimo tvarka Veiklos planai Nuostatai Viešieji pirkimai Mokesčio tvarka Maitinimo organizavimas Darbo tvarkos taisyklės Ataskaitos Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir naudoji Lopšelis darželis Filosofija misija vizija Istorija ir

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/ataskaitos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  mokėjimo bei lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo pasibaigus kalendoriniam mėnesiui tėvams išrašomas kvitas už vaikų maitinimą ir 0 80 Lt 0 23 Eur vaiko ugdymo reikmėms bendra suma pagrindas kasdieninio vaikų įstaigų lankymo apskaita Tėvams apmokėjus lėšos patenka į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus lopšelio darželio sąskaitą Skyrius lėšas perveda į savivaldybės biudžeto ir finansų skyriaus biudžetinę sąskaitą Pagal Biudžeto programos sąmatą pateikus paraišką biudžeto ir finansų skyrius perveda lėšas Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viešojo sektoriaus įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyriui Skyriaus buhalterė vykdo apmokėjimus pagal lopšelio darželio pateiktas pateiktas sąskaitas faktūras III UGDYMO REIKMĖMS SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR NAUDOJIMAS 5 Lėšos paskirstomos pagal poreikius 5 1 Ne daugiau kaip 60 procentų skirti lopšelio darželio ugdymo procesui organizuoti ugdymo priemonėms trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti žaislams knygoms baldams daiktams ar medžiagoms ir kt 5 2 Ne daugiau kaip 23 procentus skirti vaikų ir darbuotojų saugumui užtikrinti žaidimo aikštelėse esančių įrengimų įsigyjimui ir remontui valgyklos įrangos skirtos vaikų maitinimo sąlygoms gerinti įsigyjimui ir remontui kilusioms nenumatytoms avarinėms situacijoms grupėse šalinti remonto darbams renginiams organizuoti 5 3 Ne mažiau kaip 15 procentų skirti muzikiniam specialiajam kūno kultūros ugdymui ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti 5 4 Ne mažiau kaip 2 procentus skirti vaikų dalyvavimui kitų švietimo paslaugų teikėjų organizuojamose pažintinėse edukacinėse programose ir projektuose 6 Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viešojo sektoriaus įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyrius veda pirminę apskaitą kiek surinkta lėšų ugdymo reikmėms kiek lėšų lopšelis darželis panaudojo ir kokiems tikslams 7 Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viešojo sektoriaus įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyrius pagal lopšelio darželio pateiktas išrašytas išankstiniam apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras apmoka už prekes ar paslaugas 8 Nepanaudotos lėšos pirmiausia naudojamos lopšelio darželio skoloms susijusioms su ugdymu dengti ugdymo procesui modernizuoti IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 9 Su ugdymo reikmėms

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/ugdymo-reikmems-skirtu-lesu-paskirstymo-ir-naudojimo-tvarkos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Filosofija, misija, vizija | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  ir eilėraščių šaly Saugaus eismo diena Laisvos vietos Vaikų Velykėlės Sveikuolių sveikuoliai II etapas Galerija 2013 09 29 Ikimokyklinis lt Kaimynė už kampo kviečia atrasti kas slepiasi čia pat Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida ką verta žinoti Dailininkas Gediminas Skyrius apie kūrybą įkvėpimo paieškas ir vaikščiojimą kambaryje ratais Dokumentai Priėmimo tvarka Veiklos planai Nuostatai Viešieji pirkimai Mokesčio tvarka Maitinimo organizavimas Darbo tvarkos taisyklės Ataskaitos Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/bendruomene/filosofija-misija-vizija (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Istorija ir tradicijos | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  vieno korpuso langai renovuota virtuvė 2011 09 01 lopšelis darželis uždaromas renovacijai rekonstrukcijai įgyvendinami du ES lėšomis finansuojami projektai projektas pagal priemonę Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu Rekonstruota pastato išorė sienos stogas pakeistos durys langai bei modernizuotos energetikos sistemos šildymo vėdinimo apšvietimo įrengtas saulės kolektorius projektas Raseinių lopšelio darželio Saulutė modernizavimas įgyvendintas pagal priemonę VP3 2 2 ŠMM 06 R Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas Jo metu buvo sutvarkytas pastato vidus pakeistos vidaus durys grindų danga sanitariniai mazgai vandentiekio ir nuotekų sistemos vamzdynas patalpų remontas rekonstruota valgykla salė 2012 10 03 lopšelio darželio Saulutė bendruomenė sugrįžo į atnaujintas modernias šiuolaikiškomis priemonėmis aprūpintas patalpas Šiuo metu veikia 12 grupių 2 grupės 2 3 m ankstyvojo amžiaus 8 ikimokyklinio amžiaus 3 6 m ir 2 priešmokyklinio amžiaus 6 7 m vaikams 2014 m lapkričio 24 d lopšelyje darželyje veikla vykdoma dviejuose pastatuose Antrojo pastato buveinė Dariaus ir Girėno g 13 Raseiniai Grupės įsteigtos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m rugpjūčio 20 d sprendimu Nr TS 232 Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Raseinių lopšeliui darželiui Saulutė papildomai steigti ikimokyklinio ugdymo grupes Įsteigtos 2 grupės 1 grupė 1 5 2 m amžiaus vaikams 2 grupė 3 5 m amžiaus vaikams Nuo 2014 m rudens lopšelis darželis savo veiklą vykdo dviejuose pastatuose Pastate adresu Dariaus ir Girėno g 13 įrengtos patalpos penkioms ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėms sporto ir muzikinio ugdymo salės kabinetai virtuvė valgykla Dalis pastato pagal panaudos sutartį išnuomota Raseinių meno mokyklai Grįžti į ankstenį Sekite naujienas Pasakų ir eilėraščių šaly Saugaus eismo diena Laisvos vietos Vaikų Velykėlės Sveikuolių sveikuoliai II etapas Galerija 2013 09 29 Ikimokyklinis lt Kaimynė už kampo kviečia atrasti kas slepiasi čia pat Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida ką verta žinoti Dailininkas Gediminas Skyrius apie kūrybą įkvėpimo paieškas ir vaikščiojimą kambaryje ratais Dokumentai Priėmimo tvarka Veiklos planai Nuostatai

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/bendruomene/istorija-ir-tradicijos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Taryba | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  eilėraščių šaly Saugaus eismo diena Laisvos vietos Vaikų Velykėlės Sveikuolių sveikuoliai II etapas Galerija 2013 09 29 Ikimokyklinis lt Kaimynė už kampo kviečia atrasti kas slepiasi čia pat Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida ką verta žinoti Dailininkas Gediminas Skyrius apie kūrybą įkvėpimo paieškas ir vaikščiojimą kambaryje ratais Dokumentai Priėmimo tvarka Veiklos planai Nuostatai Viešieji pirkimai Mokesčio tvarka Maitinimo organizavimas Darbo tvarkos taisyklės Ataskaitos Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir naudoji

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/bendruomene/taryba (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Atlyginimai | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  Vadovai Direktorius 1 998 1147 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 837 878 Kiti administracijos darbuotojai Raštvedys 1 362 428 Ūkvedys 1 362 417 Dietistas 1 392 443 Sandėlininkas 1 362 429 Administratorius 0 5 357 404 Pedagogai Auklėtojai priešmokyklinio ugdymo pedagogai 24 620 705 Logopedas 1 75 629 643 Specialusis pedagogas 0 25 488 Socialinis pedagogas 1 683 738 Muzikos pedagogas 1 659 659 Kūno kultūros pedagogas 1 611 686 Aptarnaujantis personalas Auklėtojo padėjėjas 15 319 360 Valytojas 1 25 315 361 Virėjas 4 317 362 Pagalbinis virtuvės darbininkas 0 5 322 361 Kiemsargis 1 5 314 364 Elektrikas santechnikas pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas 0 75 320 361 Valgyklos darbininkas 1 5 319 361 Grįžti į ankstenį Sekite naujienas Pasakų ir eilėraščių šaly Saugaus eismo diena Laisvos vietos Vaikų Velykėlės Sveikuolių sveikuoliai II etapas Galerija 2013 09 29 Ikimokyklinis lt Kaimynė už kampo kviečia atrasti kas slepiasi čia pat Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida ką verta žinoti Dailininkas Gediminas Skyrius apie kūrybą įkvėpimo paieškas ir vaikščiojimą kambaryje ratais Dokumentai Priėmimo tvarka Veiklos planai Nuostatai Viešieji pirkimai Mokesčio tvarka Maitinimo organizavimas Darbo tvarkos taisyklės Ataskaitos Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir naudoji Lopšelis darželis Filosofija misija vizija Istorija ir tradicijos

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/bendruomene/atlyginimai (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • 2% parama | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  projektų sudarysime vaikams palankesnes saugesnes sąlygas ugdytis ir tobulėti Ačiū Jums už supratingumą ir dosnumą PARAMOS GAVIMO APSKAITOS IR PANAUDOJIMO RASEINIŲ LOPŠELYJE DARŽELYJE SAULUTĖ TVARKOS APRAŠAS I BENDROSIOS NUOSTATOS 1 Šis aprašas reglamentuoja paramos gautos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarką lopšelyje darželyje 2 Lopšelis darželis 2004 m kovo 24 d įregistruotas Valstybiniame registrų centre ir suteiktas paramos gavėjo statusas 3 Gauta parama lopšelyje darželyje apskaitoma atskirai nuo biudžeto lėšų Tam tikslui DnB NORD banke atidaryta atskira paramos gavimo sąskaita Už šias lėšas įsigytas turtas apskaitomas Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriuje II PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAVIMAS 4 Paramos lėšų panaudojimas planuojamas einamųjų metų rugsėjo gruodžio mėnesiais paskirstant lėšas ketvirčiais prieš tai išanalizavus bendruomenės poreikius bei situaciją lopšelyje darželyje 5 Atsiradus nenumatytam poreikiui galima paramos lėšų panaudojimo planą koreguoti suderinus su lopšelio darželio taryba III LĖŠŲ APSKAITA PANAUDOJIMAS IR PIRKIMO VYKDYMAS 6 Lėšų surinkimo ir panaudojimo apskaitą atlieka Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius 7 Paramos lėšų panaudojimas derinamas su lopšelio darželio taryba atsižvelgiant į lopšelio darželio poreikius ir tais metais gautų lėšų sumą 8 Lėšos gali būti naudojamas 8 1 ugdymo priemonėms įsigyti vaikų kompetencijų ugdymui 8 2 lopšelio darželio veiklai organizuoti 8 3 darbų saugos ir higienos normas atitinkančio patalpų pastato lopšelio darželio teritorijos funkcionavimo užtikrinimo ir atnaujinimo 8 4 trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti 8 5 pagal Paramos davėjo nurodytą paskirtį kai sudaroma paramos teikimo sutartis kurioje ši sąlyga numatyta 9 Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius arba viešųjų pirkimų komisija IV ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 10 Apie paramos panaudojimą lopšelio darželio direktorius atsiskaito lopšelio darželio tarybai o lopšelio darželio tarybos pirmininkas tėvams globėjams tėvų susirinkimų metu V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 11 Aprašas skelbiamas lopšelio darželio

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/informacija/2-parama (2016-04-26)
  Open archived version from archive