archive-lt.com » LT » R » RASEINIUSAULUTE.LT

Total: 220

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Drugeliai | Grupės | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  nori pasiekti šalį išsvajotą Ten pilna margų ir laimingų drugelių Ir tarsi jie moja skrenda į mylimą šalį DRUGELIŲ DIENA DARŽELYJE 7 30 8 00 SUSITIKIMAS RYTE ŽAIDIMAI 8 05 8 15 MANKŠTA PIRMADIENIS KETVIRTADIENIS 8 30 8 50 PUSRYČIAI 9 00 10 0 UGDOMOJI VEIKLA RYTE RITUALAI INDIVIDUALŪS GRUPINIAI ŽAIDIMAI TYRINĖJIMAI ATRADIMAI 8 45 9 05 9 00 9 20 MUZIKA ANTRADIENIAIS MUZIKA KETVIRTADIENIAIS 8 45 9 15 9 00 9 15 KŪNO KULTŪRA PIRMADIENIAIS KŪNO KULTŪRA TREČIADIENIAIS 10 30 11 40 PASIVAIKŠČIOJIMAI ŽAIDIMAI 12 15 12 35 PIETŪS 13 00 15 00 PIETŲ MIEGAS 15 20 15 40 PAVAKARIAI 16 00 17 30 UGDOMOJI VEIKLA VAKARE ŽAIDIMAI VAIKŲ SAVIRAIŠKA DALIJIMASIS DIENOS ĮSPŪDŽIAIS VEIKLA LAUKE JUDRIŲJŲ ŽAIDIMŲ TRENIRUOTĖS ANTRADIENIS JUDRIŲJŲ ŽAIDIMŲ TRENIRUOTĖS KETVIRTADIENIS GRUPĖJE DIRBA Auklėtoja Daiva Grudzinskaitė Tel nr 867817018 El p saulutesdrugeliai gmail com Auklėtoja Jolanta Vilkienė Aukėtojos padėjėja Ingrida Giedraitiene Tel nr 865385653 Dokumentai Priėmimo tvarka Veiklos planai Nuostatai Viešieji pirkimai Mokesčio tvarka Maitinimo organizavimas Darbo tvarkos taisyklės Ataskaitos Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir naudoji Lopšelis darželis Filosofija misija vizija Istorija ir tradicijos Taryba Atlyginimai Tėveliams 2 parama Naudingos nuorodos Vaikų priėmimas Galerija Elektroninė biblioteka Steigėjas Raseinių rajono savivaldybė Rekvizitai Lopšelis darželis Saulutė Pirmoji buveinė

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/grupes/drugeliai/id-14 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Vabaliukai | Grupės | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  50 PUSRYČIAUJAME 9 00 10 00 UGDOMOJI VEIKLA IŠMOKSTAME ATRANDAME KAŽKĄ NAUJO ĮDOMAUS 10 15 11 10 EINAME PASIVAIKŠČIOTI IEŠKOTI ŽAISTI 12 00 12 30 PIETAUJAME 12 30 15 00 MIEGO VALANDA 15 20 15 40 PAVAKARIAI 16 30 18 00 EINAME PASIVAIKŠČIOTI ŽAISTI LAUKE LAUKIAME TĖVELIŲ GRUPĖJE DIRBA Auklėtoja Rasa Pocienė Tel Nr 8 687 28358 Auklėtoja Jolanta Petkevičienė Tel Nr 8 674 43515 Auklėtojos padėjėja Justina Rašimienė Dokumentai

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/grupes/vabaliukai/id-15 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Priėmimo tvarka | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  psichologinės tarnybos pažymą 11 Vaikų ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas vadovaujantis Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais 12 Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės pagal tėvų globėjų prašymų registracijos datą 13 Priimant vaikus į mokyklas pirmenybė teikiama 13 1 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams 13 2 dirbančių socialinės pašalpos gavėjų vaikams 13 3 šeimos auginančios tris ir daugiau vaikų vaikams 13 4 vaikams kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą 13 5 vaikams kurių vienas iš tėvų globėjų yra mokinys ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje 13 6 vaikams kurių vienas iš tėvų globėjų atlieka tikrąją karinę tarnybą 13 7 vaikams kurių vienas iš tėvų globėjų yra netekęs nuo 75 100 proc darbingumo 13 8 vaikams kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa šeimoje šeimynoje arba globos institucijoje 13 9 mokyklos darbuotojų vaikams 14 Vaikai į mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami tėvams globėjams pateikus direktoriui prašymą Prašyme nurodoma 14 1 vaiko vardas pavardė asmens kodas gyvenamoji vieta 14 2 pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas kitos pageidaujamos paslaugos 14 3 kontaktiniai tėvų globėjų duomenys 15 Prie prašymo pridedama 15 1 dokumentai kuriais vadovaujantis teikiama pirmenybė priimant vaiką į mokyklą 15 2 vaiko gimimo liudijimo kopija 15 3 pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą 16 Pirmą dieną atvedus vaiką į mokyklą tėvai globėjai pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą 17 Tėvų globėjų prašymai registruojami tam skirtame registracijos žurnale Tėvai globėjai su įrašu susipažįsta pasirašydami šiame žurnale 18 Vaiko priėmimas ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas iki pirmos ugdymosi dienos įforminamas mokymosi sutartimi Sutartyje aptariami mokyklos ir vaiko tėvų globėjų įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir vaiko tėvai globėjai Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas vaiko tėvams globėjams kitas segamas į vaiko asmens bylą 19 Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale 20 Tėvai globėjai kiekvienais kalendoriniais metais nuo kovo 1 iki balandžio 30 d turi patvirtinti kad vaikas ai pradės lankyti mokyklą prašyme nurodytu laiku Tėvai globėjai prašymą gali patvirtinti elektroniniu laišku telefonu registruotu laišku ar atvykę į prašymo pateikimo vietą 21 Tėvams globėjams per aprašo 20 punkte nurodytą laikotarpį nepatvirtinus pateikto prašymo lankyti mokyklą vaikas iš pageidaujančių lankyti sąrašo yra išbraukiamas vieta neišsaugoma 22 Vaikui prašyme nurodytu laiku nepradėjus lankyti mokyklos jis išbraukiamas iš registracijos žurnalo jo vieta neišsaugoma 23 Jeigu vaikas mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko mokyklos jis yra išbraukiamas iš sąrašų jo vieta neišsaugoma III GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 24 Vadovaujantis teisės aktais ir mokyklos nuostatais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų 25 Vaikų priimamų į mokyklas grupes sąrašus sudaro mokyklos direktorius iki kiekvienų metų birželio 1 d Grupės komplektuojamos kasmet iki rugpjūčio 31 d Esant laisvų vietų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti papildomos visus metus 26 Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m balandžio 22 d įsakymu Nr V 313 patvirtintoje

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/priemimo-tvarka (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Veiklos planas | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  2013 09 29 Ikimokyklinis lt Kaimynė už kampo kviečia atrasti kas slepiasi čia pat Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida ką verta žinoti Dailininkas Gediminas Skyrius apie kūrybą įkvėpimo paieškas ir vaikščiojimą kambaryje ratais Dokumentai Priėmimo tvarka Veiklos planai Nuostatai Viešieji pirkimai Mokesčio tvarka Maitinimo organizavimas Darbo tvarkos taisyklės Ataskaitos Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir naudoji Lopšelis darželis Filosofija misija vizija Istorija ir tradicijos Taryba Atlyginimai Tėveliams 2 parama Naudingos

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/veiklos-planas (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Nuostatai | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  priima vaikus Raseinių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka 30 7 sudaro ugdymo si ir kitas sutartis Lopšelio darželio funkcijoms vykdyti 30 8 tvirtina Lopšelio darželio darbo tvarkos taisykles 30 9 sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu si ir darbu susijusiais aspektais 30 10 organizuoja ir koordinuoja Lopšelio darželio veiklą analizuoja vertina ir valdo materialinius ir intelektualinius išteklius 30 11 leidžia įsakymus kontroliuoja jų vykdymą užtikrina kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų kitų teisės aktų ir šių Nuostatų 30 12 sudaro darbo grupes metodines grupes ir komisijas 30 13 organizuoja Lopšelio darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka 30 14 valdo naudoja Lopšelio darželio turtą lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka vadovaudamasiis visuomenės naudos efektyvumo racionalumo viešosios teisės principais 30 15 rūpinasi metodinės veiklos organizavimu darbuotojų profesiniu tobulėjimu sudaro sąlygas pedagogams kelti kvalifikaciją ir atestuotis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 30 16 sudaro sąlygas veikti Lopšelio darželio savivaldos institucijoms skatina jų veiklą 30 17 bendradarbiauja su vaikų tėvais globėjais rūpintojais pagalbą vaikui pedagogui ir Lopšeliui darželiui teikiančiomis įstaigomis teritorinėmis policijos socialinių paslaugų sveikatos įstaigomis Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje 30 18 atstovauja Lopšeliui darželiui kitose institucijose 30 19 užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemą jos veikimą ir tobulinimą 30 20 dalį savo funkcijų taisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti direktoriaus pavaduotojui ugdymui 30 21 sudaro Lopšelio darželio vaiko gerovės komisiją ir tvirtina darbo reglamentą 30 22 užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Lopšelyje darželyje 30 23 organizuoja pedagogų kitų specialistų kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu pasitarimus ugdymo si proceso organizavimo ir kitais Lopšelio darželio veiklos klausimais 30 24 vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 31 Lopšelio darželio direktorius atsako už 31 1 Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje darželyje 31 2 Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą 31 3 tinkamą funkcijų atlikimą nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą Lopšelio darželio veiklą ir jo rezultatus 32 Lopšelio darželio metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaroma metodinė taryba ir metodinės grupės 33 Metodinės grupės nariai yra vieno vaikų amžiaus grupių ar skirtingų vaikų amžių grupių auklėtojai Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas Metodinės grupės nariai derina turinio planavimo ugdymo si organizavimą ir vertinimą aptaria naujus dokumentus ir metodines naujoves susitaria dėl planavimo formų ir turinio suderina ugdymo priemonių pasirinkimą aptaria jų naudojimo veiksmingumą konsultuoja mažesnę patirtį turinčius kolegas teikia siūlymus metodinei tarybai ir ar Lopšelio darželio direktoriui 34 Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai Metodinei tarybai vadovauja tarybos išrinktas pirmininkas Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus koordinuoja Lopšelyje darželyje veikiančių metodinių grupių veiklą siekiant ugdymo si dermės tęstinumo ir kokybės Inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą ryšius su kitomis švietimo pagalbos įstaigomis aptaria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius vertina pedagogų metodinius darbus praktinę veiklą teikia pasiūlymus metodinėms grupėms Lopšelio darželio direktoriui V LOPŠELIO DARŽELIO SAVIVALDA 35 Lopšelyje darželyje veikia šios savivaldos institucijos

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/nuostai (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešieji pirkimai | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  ir eilėraščių šaly Saugaus eismo diena Laisvos vietos Vaikų Velykėlės Sveikuolių sveikuoliai II etapas Galerija 2013 09 29 Ikimokyklinis lt Kaimynė už kampo kviečia atrasti kas slepiasi čia pat Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida ką verta žinoti Dailininkas Gediminas Skyrius apie kūrybą įkvėpimo paieškas ir vaikščiojimą kambaryje ratais Dokumentai Priėmimo tvarka Veiklos planai Nuostatai Viešieji pirkimai Mokesčio tvarka Maitinimo organizavimas Darbo tvarkos taisyklės Ataskaitos Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/viesieji-pirkimai (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokesčio tvarka | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  lengvatų taikymo tvarkos aprašas toliau aprašas nustato pateisinamų dokumentų dėl mokesčio už vaikų išlaikymą mokyklose mažinimo ir lengvatų taikymo pateikimą pateisinamų dokumentų priėmimą mokesčio skaičiavimą ir mokėjimo terminus 2 Aprašo tikslas sudaryti sąlygas mokykloms įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas organizuoti vaikų švietimą maitinimą ir turtinti ugdymosi aplinką 3 Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas II MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 4 Mokestis už vaikų maitinimą mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas mažinamas 50 procentų Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo kainos už kiekvieną lankytą nelankytą ir nepateisintą dokumentais dieną 4 1 kai vaikas turi tik vieną iš tėvų globėjų Jei vienas iš tėvų globėjų miręs pateikus mirties liudijimo patvirtintą kopiją jei atimtos tėvystės teisės arba dingęs be žinios pateikus teismo sprendimo kopiją jei vienas iš tėvų globėjų yra įkalinimo įstaigoje pateikus pažymą iš įkalinimo įstaigos 4 2 kai šeima augina tris ir daugiau vaikų vaikai iki 18 metų ir vyresni jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose pateikus šeimos sudėties pažymą iš seniūnijos ir pažymą iš mokymo įstaigos jei vienas iš vaikų yra 18 metų ir vyresnis 4 3 kai vienas iš tėvų globėjų atlieka tikrąją karo tarnybą pateikus pažymą 4 4 kai vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje kurioje vienas iš tėvų globėjų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje pateikus pažymą iš mokymo įstaigos 4 5 kai vienas iš tėvų globėjų yra netekęs nuo 75 100 proc darbingumo pateikus Neįgaliojo pažymėjimo kopiją 4 6 jei abu tėvai globėjai bedarbiai ir įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje pateikus pažymą apie negaunamą nedarbo draudimo išmoką 5 Mokestis už vaikų maitinimą mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tėvų prašymu mažinamas 20 procentų rajono Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą nelankytą ir nepateisintą dokumentais dieną jeigu šeima į mokyklą leidžia 2 vaikus 6 Mokestis už vaiko maitinimą mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nemokamas 6 1 kai tėvai globėjai gaunantys socialinę pašalpą pateikia rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus pažymą 6 2 kai vaikui Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius rekomenduoja lankyti mokyklą įgyvendinančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pateikus rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją 6 3 kai vaikui pripažintas neįgalumo lygis pateikus Neįgaliojo pažymėjimo kopiją 6 4 kai pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokomi vaikai kuriems ugdymo laikotarpiu pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus sprendimu yra paskirtas nemokamas maitinimas 7 Tėvai globėjai nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas jei vaikas nelanko mokyklos 7 1 dėl ligos ir savaitę po jos pateikus gydytojo pažymą 7 2 tėvų globėjų kasmetinių nemokamų atostogų metu ar teisės aktų nustatyta tvarka tėvams globėjams suteiktų papildomų poilsio dienų pateikus prašymą ir pažymą iš darbovietės ar mokymo įstaigos 7 3 tėvų globėjų darbo pagal kintantį darbo grafiką metu pateikus pažymą iš darbovietės 7 4 dėl tėvų globėjų ligos jei vaiką augina vienas

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/mokescio-tvarka (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Maitinimo organizavimo tvarka | Lopšelis - darželis SAULUTĖ | Raseiniai
  bendrabutyje maitinimas ir apmokėjimas vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 25 Mokyklos vadovo nustatyta tvarka turi būti vedama nemokamą maitinimą gaunančių vaikų apskaita šalinami pasitaikantys piktnaudžiavimo atvejai parduodamas niokojamas paskirtas maistas ir pan 26 Gavus informaciją iš Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus apie sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo maitinimas mokykloje skiriamas kitą dieną po sprendimo gavimo 27 Pakeitus mokyklą vaikui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos Ankstesnė mokykla pateikia vadovo pasirašytą pažymą 27 1 mokyklai į kurią vaikas išvyko apie vaiko teisę gauti nemokamą maitinimą 27 2 Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui nurodydama vaiko išvykimo iš mokyklos datą ir mokyklos į kurią vaikas išvyko pavadinimą 28 Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklose organizuojamose vaikų dieninėse vasaros poilsio stovyklose jei šioms stovykloms organizuoti neteikiamas finansavimas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos aprašą 29 Vaikui sergant ar dėl kitų priežasčių nelankant mokyklos nemokamas maitinimas neskiriamas ir nekompensuojama už praėjusį laikotarpį Vaikams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai 30 Einamaisiais metais maisto produktų įsigijimui nepanaudotos lėšos Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti perskirstomos mokykloms papildomai vaiko reikmenims įsigyti 31 Kiekviena mokykla kasmet iki lapkričio 1 d paskaičiuoja ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui pateikia ateinančių metų lėšų poreikį išlaidoms už produktus finansuoti pagal 1 priedą ir ateinančių metų lėšų poreikį patiekalų gamybos išlaidoms pagal 2 priedą IV VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI 32 Vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams bei jų buvimo trukmę mokykloje 33 Vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3 5 4 valandas pagal valgiaraščius 34 Atskiri valgiaraščiai sudaromi 34 1 vaikams iki 3 m ir 4 7 m amžiaus ikimokyklinio ugdymo mokyklose 34 2 vaikams 6 10 m ir 11 m ir vyresnio amžiaus bendrojo ugdymo mokyklose 35 Pagal gydytojų raštiškus nurodymus ikimokyklinio ugdymo mokyklose turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas o bendrojo ugdymo mokyklose vienas iš karštų patiekalų tausojantis virškinimo sistemą valgiaraštyje pažymint Tausojantis 36 Valgiaraščiuose prie kiekvieno patiekalo turi būti nurodyta maistinė ir energetinė vertė kcal kiekis g nurodyti naudojami maisto produktai ir gamybos būdas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m lapkričio 11 d įsakymu Nr V 964 Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Žin 2011 Nr 140 6573 2012 Nr 71 3695 patvirtinto tvarkos aprašo 43 ir 44 punktus 37 Jei organizuojamas papildomas vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų maitinimas turi būti sudaryti papildomų maitinimų pusryčių pavakarių valgiaraščiai 38 Jei mokykloje yra numatyta galimybė laisvai pasirinkti užkandžius jie turi būti tiekiami pagal maisto produktų asortimento sąrašus patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m lapkričio 11 d įsakymu Nr V 964 Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Žin 2011 Nr 140 6573 2012 Nr 71 3695 patvirtinto tvarkos aprašo 17 punktą Užkandžių asortimento

  Original URL path: http://www.raseiniusaulute.lt/dokumentai/maitinimo-organizavimo-tvarka (2016-04-26)
  Open archived version from archive