archive-lt.com » LT » S » SANATAN-DHARMA.LT

Total: 350

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sanatan-dharma.lt > Titulinis
  tautos skirtingais žodžiais vadina tuos pačius materialioje realybėje matomus daiktus lietuviai sako stalas rusai стол anglai table ir t t Žodžiai skirtingi bet daiktas tas pats Dvasinėje realybėje taip pat egzistuoja skirtingi pavadinimai įvaizdžiai formos Siela liet душа rus soul angl ta pati visoms tautoms suvokiama dvasinio pasaulio sąvoka visų išskiriama ir apibūdinama nors ir skirtingus žodžius tam naudojant Toks vieningas suvokimas ir skirtingi pavadinimai galioja net tam kaip mes vadiname Dievą Kristumi Krišna Alachu Buda Narajana t t Dievas ta galinga pasaulio būtį ir dermę tvarkanti jėga ir toliau yra vienas ir tas pats tik mes jį vadiname skirtingai skirtingais žodžiais į jį kreipiamės Bet ir materialinėje ir dvasinėje realybėje po išoriškai matomais skirtumais po skirtumais nulemtais suvokimo pavadinimo naudojamo žodžio ar garso glūdi ta pati giluminės realybės esmė Apie vieningą giluminę dvasinės realybės esmę mus moko seniausia žmonijos dvasinių žinių sistema sanatanos dharma Sanatanos dharma apima bendras dvasines vertybes žinias ir praktikas kurios yra gražaus garbingo sveiko ir laimingo gyvenimo pamatas Šios žinios sudaro bet kurios pasaulio kultūros dorovinį pagrindą nepriklausomai nuo šalies tautinių ar religinių skirtumų Nuo seniausių laikų dvasines žinias žmonėms perduodavo dvasinių pagrindų ir praktikų mokydavo Dvasiniai Mokytojai Sadguru sanskrito kalba tikrasis Mokytojas Tai didžios sielos visiškai pažinusios pasaulio būties dėsnius ir susiliejusios su Dievu įsikūnijančios žemėje iš meilės žmonėms kad skleistų meilę ir tikėjimą padėtų žmonėms visose jų gyvenimo srityse Likimas mums buvo dosnus mes turime tikrą šaltinį iš kurio galime semtis senosios išminties Sanatanos dharmos mus moko Dvasinis Mokytojas Šri Prakaš Dži S hri Prakash Ji Jis moko mus dalykų kurie žmones vienija nepriklausomai nuo skirtumų tautiniuose papročiuose dvasiniuose įsitikinimuose ar požiūriuose Tokia ir yra sanatanos dharmos esmė Naujienos 2016 04 24 Pavasario vegetarinės pamokėlės receptai Dalinamės skaniais patiekalais kuriuos gaminome per paskutinę vegetarinę pamokėlę daugiau 2016 04 13 Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš

  Original URL path: http://www.sanatan-dharma.lt/lt/titulinis/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Sanatan-dharma.lt > Главная
  литовцы говорят stalas русские стол англичане table и так далее Слова разные но предмет тот же В духовной реальности так же существуют разные названия образы формы Siela лит душа рус soul англ та же самая реальность духовного мира которую выделяют понимают и определяют все народы хотя и разные слова для этого используют Такое же единое понимание и разные названия являются действительным и по отношению к тому как мы называем Бога Христом Кришной Аллахом Буддой Нараяном и так далее Бог эта могущественная сила управляющая бытием и гармонией мира и дальше остаётся одним и тем же только мы по разному его называем разными словами к нему обращаемся Но и в материальной и в духовной реальности под внешне видимым различием предопределенным восприятием названиям используемого слова или звука скрывается одна и та же глубинная и единая суть Про единую глубинную суть духовной реальности нас учит самая древняя система духовных знаний человечества санатана дхарма Санатана дхарма охватывает общие духовные ценности знания и практики которые являются основой красивой здоровой и счастливой жизни Эти знания составляют фундамент нравственности в любой культуре мира вне зависимости от различий между странами народами или религиями С древнейших времен духовные знания передавались Духовными Учителями Садгуру на санскрите Истинный Учитель которые учили людей духовным знаниям и практикам Это великие души в совершенстве познавшие законы бытия мироздания и соединившиеся с Богом воплощающиеся на земле из за любви к человечеству для того чтобы распространять любовь и веру помогать людям во всех сферах жизни Судьба была щедрой к нам у нас есть истинный источник из которого мы можем черпать древнюю мудрость Санатана дхарме нас учит Духовный Учитель Шри Пракаш Джи Shri Prakash Ji Он обучает нас тому что объединяет людей независимо от разниц в национальных обычаях духовных убеждениях или взглядах Таким является смысл санатана дхармы Новости 2016 04 11 Видео фрагмент сатсанга Учителя О Боге и

  Original URL path: http://www.sanatan-dharma.lt/ru/glavnaja/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sanatan-dharma.lt > Home
  siela Lith душа Rus is the same concept perceived and defined equally by all the nations even though it is represented by different words Similarly the same idea of the one concept and separate names applies when we talk about God Jesus Christ Krishna Allah Buddha Narayana etc Nevertheless the mighty power maintaining the entity and harmony of the world is still the same just named and addressed differently Still the underlying essence in both material and spiritual worlds stays the same despite the external and perceptual discrepancies or inequalities determined by the name or its sound Sanatana dharma the oldest system of spiritual knowledge known to mankind speaks us of common underlying spiritual essence Sanatana dharma encompasses general spiritual virtues knowledge and practice that underlie a noble healthy beautiful and joyful life This knowledge constitutes a moral base of any culture irrespective of the different countries nationalities or religions Spiritual Teachers or Sadgurus true Teacher in Sanskrit have passed spiritual knowledge have taught the essentials of spirituality and spiritual practice since long ago They are sublime souls who have united with God and fully perceived the laws of the whole creation They have come to this world because of the deep love for the people in order to spread love and faith to help people in whatever they need We are very fortunate we have a genuine source of the ancient wisdom Spritual Master Shri Prakash Ji passes us the knowledge of sanatana dharma He speaks us of things that unite people regardless the differences in national traditions spiritual beliefs or general attitudes This is the essence of s anatana dharma News 2016 04 13 Spiritual Teacher Shri Prakash Ji Is Holding a Lecture in Vilnius A lecture on spiritual wisdom will take place on May 21st more 2016

  Original URL path: http://www.sanatan-dharma.lt/en/home/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sanatan-dharma.lt > Mūsų Mokytojas
  Šri Prakaš Dži Mūsų Mokytojas Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži yra kilęs iš Indijos senos brahmanų šeimos giliai tikinčios ir tęsiančios sanatanos dharmos tradicijas Dvasiniame mokyme svarbiausia yra žinių šaltinio tikrumas ir tyrumas kad perduodamos žinios ir praktikos nebūtų iškraipytos dėl netikslių perpasakojimų klaidingų interpretacijų žmogiškųjų silpnybių ar siaurų interesų Mums labai pasisekė dvasinių Žinių ir jogos praktikos mes mokomės iš pirmų lūpų Ir visai nesvarbi nei išorė nei tautybė žmogaus kuris mus moko dvasingumo nes tikroji tiesa atpažįstama širdimi o šventumas neturi tautybės Visa kita tik forma ir Dievo žaidimas Taip jis mus tikrina ar sugebėsime atskirti tai kas tikra nuo to kas menama ar pažinsime tai kas amžina apsuptyje to kas laikina Tęsdamas senąsias sanatanos dharmos tradicijas dvasines žinias Mokytojas perduoda savo mokiniams gyvai iš lūpų į lūpas iš širdies į širdį Mūsų Mokytojas neskirsto mokinių nei pagal tikėjimą kilmę išsilavinimą ar socialinę padėtį visuomenėje Mokytojui mes visi vienodai svarbūs ir mylimi Šri Prakaš Dži biografija Kaip gi Dvasinis Mokytojas perduoda žinias Satsangas Mantra Individualūs susitikimai Naujienos 2016 04 24 Pavasario vegetarinės pamokėlės receptai Dalinamės skaniais patiekalais kuriuos gaminome per paskutinę vegetarinę pamokėlę daugiau 2016 04 13 Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangas Vilniuje Gegužės 21 d šeštadienį

  Original URL path: http://www.sanatan-dharma.lt/lt/musu-mokytojas/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sanatan-dharma.lt > Mūsų Mokytojas > Šri Prakaš Dži biografija
  šeimų kuriose ištisas kartas buvo šventai laikomasi vedų tradicijų atliekama dvasinė praktika meldžiamasi laikomasi pasninko minimos dvasinės šventės Prakašas nuo ankstyviausių metų perėmė tikrąjį jogos supratimą Jau vaikystėje skirtingai nuo savo bendraamžių Prakašas dažnai mąstydavo ir kalbėdavo apie Dievą mėgo meditaciją ir vienatvę Nuo vaikystės jis turėjo žinių ir pasižymėjo įžvalgumu būdingu išmintingiems senoliams Visiems sadhu jogams kurie lankydavosi tėvų namuose susitikimas su Prakašu palikdavo gilų įspūdį Jis su visais bendraudavo su didžiule pagarba ir meile Visi ateinantieji suprasdavo koks ypatingas yra Prakašas dėmesingai klausydavo visko ką jis kalbėdavo tarsi būtų buvęs vyresnis nei jie Visi vaikystės ir jaunystės metai Prakašo praleisti Indijoje buvo pilni tyro troškimo siekti Dievo Tiesos apmąstymų apie dvasingumo vietą ir žmogaus likimą 1990 aisiais metais Prakašas atvažiavo į Rusiją ir nuo to laiko čia gyvena Jo nuostabios savybės Žinios ir čia traukė žmones į jį visada kreipdavosi pagalbos ir patarimo Taip praėjus keleriems metams pradėjo atsirasti mokiniai Praėjo jau daug metų nuo to laiko kai Mokytojas pradėjo reguliariai vesti dvasinius pokalbius satsangus plačiam klausytojų ratui Šiuose pokalbiuose atskleidžiamos svarbiausios žmogaus gyvenimo pusės gyvenimo prasmė teisingas jo organizavimas dvasingumo vieta šiuolaikinėje visuomenėje darbas su savimi sveikata žmonių tarpusavio santykiai vaikų auklėjimas ir daug kitų praktinių gyvenimo pusių Dvasingumas plačiąja prasme kaip moko Šri Prakaš Dži reiškia tai kad žmogus eidamas dvasingumo keliu tampa laimingas randa džiaugsmą ir ramybę meilę pasiekia materialinę sėkmę Be reguliarių satsangų ir individualių susitikimų su žmonėmis Maskvoje Mokytojas lankosi daugelyje Rusijos miestų ir kitose šalyse Ten mokinių grupės nuolatos renkasi į užsiėmimus Į susitikimą su Mokytoju žmonės atvažiuoja iš skirtingų pasaulio kampelių kad gautų atsakymus į juos jaudinančius klausimus ir patarimus kaip užsiimti joga kaip vykdyti dvasinę praktiką Mokytojas į savo mokinius žiūri kaip į savo vaikus kurie yra viena didelė dvasinė šeima Jis priėmė ir toliau priima į tą šeimą skirtingo

  Original URL path: http://www.sanatan-dharma.lt/lt/musu-mokytojas/sri-prakas-dzi-biografija/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sanatan-dharma.lt > Mūsų Mokytojas > Satsangas
  Taip pat satsangas yra viena svarbiausių dalių dvasinėje praktikoje sadhanoje kurią sudaro visas praktikų kompleksas Satsangas tai viena iš svarbių Mokytojo perduodamų žinių mokiniams formų Satsangas lengvai suvokiamas ir suprantamas kiekvienam ir naujai atėjusiam ir tam kuris jau užsiima dvasine praktika ir yra abiems vienodai svarbus Mokytojo energija ir jo žodžiai sklindantys s atsango metu daro stiprų poveikį ir valo kiekvieną žmogų ir visą subtiliąją aplinką Tyra vidinė būsena yra būtina tam kad žmogus visiškai atsiskleistų iš Mokytojo gaunamoms žinioms jas priimtų ir taikytų savo gyvenime Satsangas tai Dvasinio Mokytojo pokalbis su žmonėmis apie Dievą visapusiško dvasinio tobulėjimo kelią ir būdus Kiekvieną savaitę daugybė žmonių iš įvairių miestų ir šalių suvažiuoja pas Mokytoją į Ašramą esantį prie Maskvos tam kad pasiklausytų ir pamatytų Jį tam kad numalšintų Žinių troškulį tam kad išsiaiškintų įsiskaudėjusius klausimus ir Jo vedini rastų tą kelią kuriuo eidami galės pasiekti dievišką būseną suteikiančią vidinę ramybę meilę džiaugsmą Satsangų metu Guru Dži pateikia ir aptaria įvairias temas visiems aktualius klausimus diena po dienos kartas po karto vesdamas mus į vis gilesnį dvasinių Žinių supratimą kartu suteikdamas vis didesnį aiškumą ką visa tai reiškia ir kaip tai pasireiškia žmogaus gyvenime Guru Dži pasižymi labai subtiliu humoro jausmu savo mintis jis dažnai iliustruoja alegoriniais pasakojimais pavyzdžiais Bet nuostabiausia yra tai kad dažnai satsangų dalyviai čia pat gauna atsakymus į jiems rūpimus klausimus kurių nespėjo nei garsiai ištarti Tai ir yra satsango unikalumas tai tikrasis bendravimas tikrasis susitikimas Svetainės skiltyje Skaitiniai galite skaityti Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangų tekstus įvairiomis aktualiomis temomis Skityje Satsangų santraukos rasite Guru Dži pravestų naujausių satsangų trumpus aprašymus Taip pat satsangų tekstų rasite Ir kituose mokinių puslapiuose Naujienos 2016 04 24 Pavasario vegetarinės pamokėlės receptai Dalinamės skaniais patiekalais kuriuos gaminome per paskutinę vegetarinę pamokėlę daugiau 2016 04 13 Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangas

  Original URL path: http://www.sanatan-dharma.lt/lt/musu-mokytojas/satsangas/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sanatan-dharma.lt > Mūsų Mokytojas > Mantra
  tūkstančius žmonių tuo keliu į galutinį ir patį svarbiausią žmogaus gyvenimo tikslą į sielos išsivalymą ir Aukščiausiojo pažinimą Todėl susitikimo su Guru Dži metu kiekvienas norintis turi galimybę gauti individualią dvasinę praktiką Asmeninio susitikimo metu Mokytojas perduoda mokiniui tai kas švenčiausia asmeninę mantrą Mantra tai skiemuo žodis ar frazė pasižymintys ypatingomis vibracijomis Garso vibracijos daro akivaizdų poveikį žmogaus sąmonei o šventų skiemenų žodžių ar frazių vibracijos dėl savo ypatingos galios ramina protą valo mintis ir skaidrina sielą Mantra tai kelias kuriuo eidamas išsivaduoji iš asmeninių trūkumų ir silpnybių tai tvirčiausia grandis palaikanti ryšį su Mokytoju ir vedanti tobulėjimo link Ji negali būti vienoda visiems ir kiekvienam lygiai taip kaip vieni vaistai negali išgydyti visų sergančių įvairiomis ligomis Todėl labai svarbu kad norintis mokytis mantros meditacijos ir tobulėti mantrą gautų iš tikrojo Dvasinio Mokytojo iš sielos kuri pati patyrė duodamos mantros esmę ir jėgą bei iš esmės supranta jos paskirtį Guru Dži duoda mantrą į kurią įkrauna jėgą ir savybes labiausiai tinkamas konkrečiam žmogui ir jo dvasiniam keliui rūpestingai paaiškina kaip teisingai ją kartoti kaip tinkamai atlikti sadhaną individualią dvasinę praktiką Naujienos 2016 04 24 Pavasario vegetarinės pamokėlės receptai Dalinamės skaniais patiekalais kuriuos gaminome per paskutinę vegetarinę pamokėlę daugiau 2016 04

  Original URL path: http://www.sanatan-dharma.lt/lt/musu-mokytojas/mantra/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sanatan-dharma.lt > Mūsų Mokytojas > Individualūs susitikimai
  susitikimai Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži Kaip dažnai ir kiek kartų per gyvenimą pasitaiko galimybė atsidurti priešais Dvasinį Mokytoją šalia kurio taip lengva širdyje ir kuris pažadina mumyse didingą šviesią meilę atsidurti prieš patį Šviesos šaltinį ir tiesiogiai su juo bendrauti Kaip gi reikia pasiruošti ir su kokiu sąmoningumu atvirumu eiti į tokį susitikimą kad teisingiausiai išnaudotum šias išskirtinai retas akimirkas apie kurias tūkstančiai net ir svajoti nedrįsta Mes tokią galimybę turime Be satsangų kiekvienas atvykstantis pas Mokytoją turi galimybę patekti į individualų susitikimą Tas laikas didžiausia dovana kurios kainą dažnai suprantame tik praėjus dienoms savaitėms ar mėnesiams Individualių susitikimų metu Mokytojui užduodami patys įvairiausi klausimai apie sveikatą mitybą asmeninius santykius darnios šeimos kūrimą sėkmingą karjerą ir pan Be to individualių susitikimų metu dažnai užduodami ir klausimai iškylantys atliekant individualią dvasinę praktiką ir vis labiau tobulėjant tikslinami po satsangų likę neaiškumai aptariami galimi gautų žinių pritaikymo būdai konkrečiose situacijose Dėl informacijos apie individualius susitikimus su Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži reikėtų kreiptis puslapyje nurodytais kontaktais Naujienos 2016 04 24 Pavasario vegetarinės pamokėlės receptai Dalinamės skaniais patiekalais kuriuos gaminome per paskutinę vegetarinę pamokėlę daugiau 2016 04 13 Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangas Vilniuje Gegužės 21 d šeštadienį Vilniuje vyks viešas

  Original URL path: http://www.sanatan-dharma.lt/lt/musu-mokytojas/individualus-susitikimai/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •