archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DIE­NOS RE­CEP­TAS,
  dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis DIE NOS RE CEP TAS 2016 m kovo 31 d Spausdinti Komentarai 0 DIE NOS RE CEP TAS Žvel gai čių kai mo Jo niš kio ra jo nas gy ven to ja sa vi veik li nin kė Ge no vai tė SKA BURS KIE NĖ įvai riais mais to re cep tais da li ja si su Klai pė do je gy ve nan čia duk ra Jū ra te Mo te ris sa ko bū tent iš duk ros iš mo ku si pa si ga min ti miš rai nių ku rios nė ra kas die niš kos ir nu si bo du sios Šiau lių kraš to skai ty to jams ji siū lo tris jų re cep tus Rei kės bro ko lio džio vin tų span guo lių rau do no svo gū no ma jo ne zo Bro ko lį nu pli ko me ver dan čiu van de niu ir su smul ki na me ma žais žie dy nė liais Svo gū ną nu lu pa me ir su pjaus to me ku be liais Į du be nį de da me bro ko lius svo gū ną be ria me span guo les ir iš mai šo me su ma jo ne zu Viš tos su ana na sais miš rai nė Rei kės rū ky tos viš tos šlau ne lės

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1459355918 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Kur nuves nepartinė demokratija?,
  ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Komentarai nuomonės Kur nuves nepartinė demokratija Komentarai 26 Simulikui 2016 04 25 16 35 Deja Simulikui nepadės tai kad komentarus uždraudė po savo užsakytu straipsniu Facebook e visi share ina su tokiu entuziazmu ir komentarais kad net kailis kraupsta D O 2016 04 23 09 19 Simuliko pasisakymas apie bolsevizma raso tas kuris pats tyras kaip asara tik su uzsakymo nr Ir jokiu komentaru Ir 2016 04 22 06 53 Kiek čia ta pati ranka ir galva parašė komentarų Nuomone 2016 04 22 00 37 Niekad nemegau Rutos Bet sutinku su straipsniu Raso ties Pagarba Adolis 2016 04 21 22 44 Sunkus mero darbas Ėjo žmogus norėdamas tik gero kaip pats sakė rprašė geri žmonės žinojau kur einu Pridirbta buvo tiek ir tiek senosios valdžios Tik nepalūžkite mere Jumis tiki daug šiauliečių Jonuks 2016 04 21 22 39 Jei kievienas dirbtume miestui o ne žiūrėtume kur ką nugvelbti kokia būtų graži Lietuva Labai tikiu šiuo meru ir jo komanda Rašykite jūs ką norite Faustina 2016 04 21 22 36 naujoji komanda dirba gerai autoparkas garažai valdinikų mažinimas menų inkubatorius visa tai taupo šiauliečių pinigus Ačiū už jūsų darbus Darbuokitės sėkmingai toliau Stiprybės sveikatos skaitytojas 2016 04 21 22 35 Neabejoju kad po Seimo rinkimų mero kėdė subraškės Apart pagyrų nieko daugiau mieste neįvyko Ar patinka ar nepatinka į Seimą bus išrinkti Žakaris Simulikas

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub_sav=1437547289&data=2016-04-21&pried=2016-03-30&rub=1141817778&id=1461080208&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokytojas sumušė šeštoką,
  American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Mokytojas sumušė šeštoką Komentarai 27 to laisvo draugas 2016 04 23 10 37 nesuprantu kokiu tikslu tamsta norit ta savo aukseli leisti i mokykla kaip supratau jusu vaikas jau pramoko piesti lytinius organus tai ir uzteks to mokslo vis vien uzauges vaziuos i anglija sikinyku valyti laisvo draugas 2016 04 23 01 24 baisu vaika i mokykla leisti baisu o 2016 04 22 10 18 ne kiekvienas pedagogelis gali sau leisti suduoti mokiniui rusu gerais laikais kai mokytojai buvo dievai musu mylima geografijos mokytoja per pamokas mums kupras lazda lygindavo buvom patenkinti kažka panašaus norejes padaryti fizikas ilgai gailejosi susitvarkem Aš pritariu 2016 04 21 15 59 Gana žeminti mokytojus ir iš jų tyčiotis Jau snargliai visai neturi gėdos nei mandagumo Vieną kartą reikia sudrausminti mokinius Jie turi tik teise o pareigų jokių Mokytojui neatlaikė nervai iš tokio snarglio tyčiojimosi Teisingai ir padarė kad parodė koks jo elgesys turi būti mokykloje O tėvams tai ne užtarkite savo neklaužadų o nuveskite į mokytojų kambarį kad atsiklaupęs prieš visus mokytojus atsiprašytų ir mokytojui ranką pabučiuotų kad gautų atleidimą Gal supras kaip turi elgtis su suaugusiais žmonėmis Su mokytojais jis kiaulių neganė ir neturi teisės juos žeminti ir neklausyti Nenori mokytis lai eina kiaulių šerti ir lauk iš mokyklos Mokykloje turi pasilikti tie kurie nori mokytis siekti žinių gerbti mokytojus SIULAU 2016 04 21 12 44 duoti koja primynus jei tevai to nesupranta ar bijo jau sunui zodi tarti Liucija 2016 04 21 11 17 Jeigu taip elgiasi šeštokas tai jis būdamas dešimtokas mokysis nepilnamečių kolonijoje tuo net neabejoju tonis 2016 04 21 10 24 Už tokius dalykus tėvams riebias pinigines baudas dėti kad išmokintų gerbti pedagogą O patį mokinį šalinti iš mokyklos Kiek galima taikstytis su tokiais dalykais atsirado mat mokinys ale didvyris Toks

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub_sav=1437547289&data=2016-04-20&pried=2016-03-30&rub=1141654078&id=1461080195&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose,
  nepartinė demokratija 26 5466 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose Komentarai 23 Tas pats 2016 04 25 20 35 Kiekvienais metais ta pati muzika to Populiariausias 2016 04 25 16 26 Tiksliai Čia atseit socialdemokratai bolševikai Ar nuo socialdemokratų atskilęs socialdemokratas mero pavaduotojas D Griškevičius su meru ir jo aplinka yra bolševikai tai 2016 04 25 16 23 Zinoma jiems tai kas kad higienos normu neatitinka O tu sildykis elektra jeigu sveikata brangi ir pelesiu bijai bet tai kiek kainuoja Populiariausias 2016 04 25 14 20 straipsnis apie bolševikus Katrie bolševikai Komentarų o Tai kaip čia yr to tai va 2016 04 25 13 43 tai adresą paskelbkite kad jau taip informuotas kur kas gyvena O meras tai šiaip jau daugiabutyje Oje 2016 04 25 13 41 Bivainis yra stiprus kaip titanas jis gali apginti savo paną P S Visi tikri bachūrai gyvena nuosavuose namuose todėl jam daugiabučių problemos dzin Jaronimas 2016 04 25 12 48 Prieś dvi savaites visi reke kaip cia sildymas neatjungas nes isur jau atjungas atjunge vel blogai Poros dienu nebeiseina pakanteti Juk dabat orai keiciasi labai daznai tai ka siulot

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub_sav=1437547289&data=2016-04-23&pried=2016-03-30&rub=1065924810&id=1461340923&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kilo su­maiš­tis dėl uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos,
  gai tis jo taip pat lau kia Šiau lių kraš tui jis tei gė jog klau si mą trauk tis ar ne iš gim na zi jos da li nin kų spręs uni ver si te to ta ry ba Ta čiau le mia mas žo dis pri klau san tis Sa vi val dy bės ta ry bai Ma no nuo mo ne uni ver si te tas tu ri iš lik ti tarp gim na zi jos stei gė jų tai ba zi nė uni ver si te to gim na zi ja sa kė D Jur gai tis Ne ga li me jai skir ti fi nan sa vi mo bet mū sų in dė lis in te lek tua li nis Rek to rius svars to jei gu iš liks tas pa ts pa va di ni mas gal nė ra taip reikš min ga ar gim na zi ja virs biu dže ti ne įstai ga Tuo met bend ra dar biau si me pa gal bend ra dar bia vi mo su tar tį kaip su vi so mis ki to mis gim na zi jo mis tei gė D Jur gai tis Po li ti kų reak ci ja skep tiš ka Val dan čio sios koa li ci jos frak ci jų se niū nų suei ga va kar va ka re ke ti no ap tar ti gim na zi jos sta tu so kei ti mą Po li ti kai su Šiau lių kraš tu nuo mo nė mis pa si da li jo iki po sė džio Suei gą ini cija vęs To mas Pet rei kis kon ser va to rių frak ci jos ly de ris sa kė jog siū lys ne sku bė ti priim ti spren di mus Jo nuo mo ne klau si mas ne sa vai lai kis Arū nas Gu mu liaus kas vals tie čių at sto vas ir frak ci jos Dir ba me Šiau liams na rys Šiau lių kraš tą ti ki no bal suo siąs prieš gim na zi jos sta tu so kei ti mą Jis pa brė žė jog ke liant sta tu so klau si mą pir miau sia jį rei kia sie ti su uni ver si te to in dė liu į mo ky mo ko ky bę gim na zi jo je dir ba uni ver si te to dės ty to jai gim na zi ja nau do ja si uni ver si te to la bo ra to ri jo mis Mo ki niams iš re gio no uni ver si te tas su tei kia bend ra bu tį Jei gu ky la pro ble ma kad gim na zi jos va do vas ne tei kia Sa vi val dy bės ta ry bai sa vo veik los ata skai tos kaip ki ti mo ky mo įstai gų va do vai tai ga li ma keis

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub_sav=1437547289&id=1459272280&pried=2016-03-30 (2016-04-26)
  Open archived version from archive