archive-lt.com » LT » T » TAMREX.LT

Total: 236

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vastutavad isikud
  koolitus seminar on hea võimalus end tuleohutusalast järelevalvet reguleerivate nõuete ja seadusaktidega kurssi viia Seminaril tutvustatakse ka hoone omaniku ja tuleohutuse korraldamise eest vastutavate isikute õiguseid ja kohustusi asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja elluviimise põhimõtteid tuleohutusjärelevalve menetluskorda õiget käitumist tuleõnnetuse korral õnnetuse järgset asjaajamist ja teisi olulisi teemasid Vajalikke näpunäiteid saab ka suhtlemiseks järelevalveasutuste ja kindlustusseltsidega Need teadmised aitavad edaspidi paremini koordineerida ettevõtte tuleohutusalast tegevust vältida erinevaid õnnetusriske ning on hädavajalikud ka õigeks ja operatiivseks tegutsemiseks mistahes õnnetusjuhtumite korral Koolituse teemad Tulekahju olemus ja selle areng kaasnevad ohud ning tulekahju tekkimise võimalikud põhjused Kohustused tuleohutuse tagamisel Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded Tuleohutuspaigaldise paigaldamisele ja korrashoiule esitatavad nõuded Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele nende valikule paigaldamisele tähistamisele ja korrashoiule Tuletõrjehüdrandi valik paigaldamine tähistamine korrashoid Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded Tuletõrje veevarustuse tuleohutusnõuded Avaliku ürituse tuleohutusnõuded Asutuse tuleohutuse korraldamise eest vastutava isiku kohustused Tulekahju korral tegutsemise plaan Enesekontrolli tuleohutusaruanne sisu ja esitamise kord enesekontrollile ja tuleohutusaruandele esitatavad nõuded Asutuse tuleohutusalane dokumentatsioon Riikliku järelevalve teostajad ja nende poolt rakendatavad meetmed Koolituse kestus on 8 x 45 min Koolituse läbinutele

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/koolitused/koolitused-ja-oppused/vastutavad-isikud.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Ettevõttepõhine
  täitmise eest ning nii olemasolevate kui ka uute töötajate tuleohutusalase juhendamise eest Tuleohutusalase tegevuse koordineerija peaks teadma millised on kehtivad nõuded hoonete ja territooriumi tuleohutusele kuidas juhendada uusi töötajaid ning kuidas hoida korras tuleohutusalast dokumentatsiooni et kahjujuhtumi korral ei tekiks probleeme kindlustushüvitise saamisega Tamrex pakub ettevõtetele ja asutustele tuleohutusalast tegevust koordineeriva personali teadlikkuse tõstmiseks ühepäevast tuleohutusalast koolitust mille eesmärgiks on edastada teadmisi mis aitavad edaspidi paremini organiseerida asutuse tuleohutusalast tegevust

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/koolitused/koolitused-ja-oppused/tamrex-ettevottepohine-tuleohutuse-koolitus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Instruktaaž
  lektoriteks on päästeala erinevate valdkondade parimad spetsialistid Tamrex Ohutuskeskus teostab tuleohutusalast instrueerimist üle kogu Eesti Tuleohutusalase instrueerimise teemad Teema 1 Tuleohutusalane teadlikkus Tulekahju olemus ja selle areng tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele varale ja keskkonnale tulekahju tekkimise võimalikud põhjused tulekahju kustutamise põhi ja ohutusreeglid Teema 2 Evakuatsioon Ohutu evakuatsiooni põhimõtted evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine inimeste evakueerimine Teema 3 Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine Inimeste päästmine ohustatud

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/koolitused/koolitused-ja-oppused/instruktaaz.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Evakuatsiooniõppus
  pommiähvarduse muu õnnetusjuhtumi või ohtliku olukorra tekkimise puhul Evakuatsiooniõppuse korraldamine vähemalt kord aastas on ettevõtetele ja asutustele kohustuslik Sõltumata konkreetsest olukorrast kujuneb evakuatsioon iga õnnetusjuhtumi puhul tavaliselt kaoseks Lisaks kohustusele evakuatsiooniõppust kord aastas läbi viia on selle korraldamine ka igati kasulik nii personali teadlikkuse tõstmiseks kui traagiliste tagajärgede ärahoidmiseks Erinevalt reaalsest hädaolukorrast mille puhul peab evakueerumine toimuma ei hinnata õppusel kiirust vaid läbimõeldud tegevust Tamrexi evakuatsiooniõppuse teenus koosneb Evakuatsiooniõppuse objektiks

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/koolitused/koolitused-ja-oppused/evakuatsioonioppus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kustutusõppus
  tuletööd Soome tööturvalisus Esmaabikoolitus Tuleohutushaldus Kontroll ja hooldus Muu Praktiline kustutusõppus Kustutusõppus on suunatud ettevõtetele asutustele kes on eelnevalt läbinud tuleohutusalase koolituse ning soovivad kinnistada ja täiendada personali praktilisi võtteid tulekolde kustutamisel Kuna reaalne elu on näidanud et tulekustuteid kardetakse vajalikul hetkel kasutada annab eelnev praktiline kustutusharjutus hädaolukorraks piisava enesekindluse Praktiline kustutusõppus sisaldab sissejuhatus ja lühike õpetus esmaste kustutusvahenditega ümberkäimisel praktiline harjutus 6 kg pulberkustutiga ca 1 m x 1

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/koolitused/koolitused-ja-oppused/tamrex-kustutusoppus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Eesti tuletööd
  Kontroll ja hooldus Muu Eesti tuletöö koolitus Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus Tuletöödeks on 1 gaaskeevitustöö 2 elekterkeevitustöö 3 põlevvedelikuga metalli lõikamine 4 ketaslõikuriga metalli lõikamine 5 bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine 6 gaasleegi kasutamine 7 muu tegevus mille käigus kasutatakse leeki tekivad sädemed või temperatuur mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal tekitades sellega reaalse tuleohu TAMREXi tuletööde tegijatele mõeldud tuleohutuskoolitus annab piisava ettevalmistuse täitmaks tuletööde tuleohutusnõudeid vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel Koolitus viiakse läbi vastavalt Tuleohutuse seadusega ettenähtud nõudmistele Tuletöö tegijate tuleohutuskoolituse eesmärk on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel Koolituse sisu 1 Tuletöö ja selle tuleohtlikkus Tuletöö olemus ja liigid Tuletööga kaasnevad riskid Tulekahju olemus ja selle levik Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused 2 Ohutus tuletöö tegemisel Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded Vajalikud tingimused tuletööks Tuletöö koht selle valik ja ettevalmistamine Tulekustutusvahendid tuletöö kohas Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine 3 Tulekahju korral tegutsemine Käitumine tulekahju korral Tulekahju kustutamise põhi ja ohutusreeglid Tulekustutusvahendite kasutamine 4 Praktiline kustutusharjutus annab piisava enesekindluse ja oskuse hädaolukorras tegutsemiseks Teadmiste kontroll Koolituse läbimiseks

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/koolitused/koolitused-ja-oppused/tamrex-eesti-tuletoo-koolitus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kriisiõppus
  Avaleht EE LV LT RU EN Tuleohutus Tööohutus Tööriistad Teenused Muu ohutus Firmast Koolitused Koolitused ja õppused Tulekahjuõppus Vastutavad isikud Ettevõttepõhine Instruktaaž Evakuatsiooniõppus Kustutusõppus Eesti tuletööd Kriisiõppus Põhjamaade tuletööd Soome tööturvalisus Esmaabikoolitus Tuleohutushaldus Kontroll ja hooldus Muu Kriisiõppus Ohtliku ja B ning A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtetele viiakse läbi valminud kriisidokumentatsiooni põhjal kriisiõppus Kriisidokumentatsiooni tutvustus Riskianalüüsis selgunud esinevate ohtude ja õnnetuse toimumise tõenäosus ja ohtude tutvustus Hädaolukorra lahendamise plaan tegevusjuhised

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/koolitused/koolitused-ja-oppused/kriisioppus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Põhjamaade tuletööd
  koolitusest nn sinine kaart ja katuse ning veeisolatsioonituletööde koolitusest nn must kaart saanud ühine ühepäevane koolitus mille edukas läbija saab loa teha kõikides Põhjamaades Soomes Rootsis Norras Taanis ja ka Eestis nii üldisi tuletöid kui ka veeisolatsiooni ja katusetuletöid Tuletöö töö mille käigus tekib sädemeid leeki või muud kuumust mis põhjustab tuleohtu Ehk ketaslõikuriga lõikamine kõik keevitstööd gaasipõleti või kuumaõhupuhuri kasutamine jne Katuse ja veeisolatsioonituletöö töömeetod kus katusele peamiselt lamekatused nagu suurematel korrus kortermajadel supermarketitel tööstushallidel haiglatel hotellidel jne paigaldatakse bituumenservaga rullmaterjal seda gaasipõletileegiga kuumutades temperatuur ca 2000 kraadi celsiust või kus rullmaterjali paanide liimimiseks kuumutatakse katusel spetsiaalses gaasikatlas bituumenit Tamrex Ohutuse OÜ viib läbi uuenenud tuleohutus koolitust mille edukas läbija saab Soome tuletöötunnistuse ehk tulityökortti Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus SPEKis Tamrex Ohutuse OÜ lektorid on atesteeritud Soome Päästeala Keskliidus ning omavad õigust antud koolituse läbiviimiseks ja pikaajalist kogemust tuleohutusvaldkonnas Koolitus koosneb Teoorialoengud Praktiline kustutusharjutus Valikvastustega test Koolituse kestus on 1 päev Iga osaleja kes osaleb koolitusel täies mahus ning sooritab selle lõpus edukalt testi 75 õigeid vastuseid saab personaalse plastikkaardi mis kehtib Soomes Rootsis Norras Taanis ja Eestis Ka uus tuletöötunnistus kehtib 5 aastat PS Kõik hetkel kehtivad sinised ja mustad kaardid kehtivad edasi

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/koolitused/koolitused-ja-oppused/tamrex-pohjamaade-tuletoode-koolitus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive