archive-lt.com » LT » T » TAMREX.LT

Total: 236

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Suitsu ja soojuse eemaldussüsteem
  hooldus Kontroll ja hooldus Tulekustuti Sprinklersüsteem Voolikusüsteem Hüdrandid Tulekahju signalisatsioonisüsteem Evakuatsiooni ja turvavalgustus Tuletõkke ja evakuatsiooniuksed Suitsu ja soojuse eemaldussüsteem Elektrikäit Muu Suitsu ja soojuse eemaldussüsteem 90 tulesurmade juhtumitest ei ole tingitud otsesest kokkupuutest tulega vaid suitsu ja ohtlike gaaside kahjulikust mõjust inimorganismile Suitsu ja soojuse eemaldussüsteem suitsuärastus võimaldab avastada suitsu olemasolu juba algstaadiumis avada luugid ja aknad kas automaatselt või käsitsi ning puhastada ruumid kahjulikest gaasidest et evakueerimisteed oleksid

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/kontroll-ja-hooldus/kontroll-ja-hooldus/suitsu-ja-soojuse-eemaldussusteem.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed
  Tuletõkke ja evakuatsiooniuksed Suitsu ja soojuse eemaldussüsteem Elektrikäit Muu Tuletõkke ja evakuatsiooniuksed Tuletõkke ja evakuatsiooniuksed peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii et see võimaldab inimestel ohutult evakueeruda ning takistada tule kuumuse ja suitsu kiiret levikut tulekahju korral Hoone omanikul või valdajal on seaduse järgi kohustus võtta tarvitusele kõik meetmed et võimaliku ohu korral riski vähendada Seetõttu tuleb tuletõkke ning evakuatsiooniuksi korras hoida ja regulaarselt hooldada Tuletõkke ja evakuatsiooniuksi peab kontrollima

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/kontroll-ja-hooldus/kontroll-ja-hooldus/tuletokke-ja-evakuatsiooniuksed.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • OHUTUSPÄEV 11.2
  evakuatsioonitee on pereliikmetele teada ja kas see on läbitav Kas küttekolded on korras Kas kodus on vingugaasiandur ahiküttega kodu puhul Kas saun on korras ja kasutamise nõuded pereliikmetele teada kas kerisel on piire ega riideid kerise kohal ei kuivatata kas sauna pole kombeks järelevalveta jätta jne Kas korstnate suitsu ja ventilatsioonitorude läbiviigud ja katikud on korras ja õige materjaliga tihendatud Kas küttematerjali hoidmine on nõuetekohane Kas pereliikmetest keegi suitsetab Kui jah siis kas selleks on ettenähtud ohutu kord Kas sellest peetakse kinni Kas tuha hoidmine on kontrolli all metallnõus ja enne prüginõusse panekut jahtunud ja kustunud Kas garaažis on tulekustutusvahendid tulekustuti liivakast veenõu või tuletekk Kas kodumasinad ja seadmed on töökorras ja ohutud Kas kaitsmed on korras Kas gaasiseadmed on töökorras Millised on lekkevõimalused ja kas on olemas vastav gaasiandur 2 Koduümbrus Kas olen oma kodu ja koduümbruse riske hinnanud Kas naabrid võivad riske või ohte tekitada Milliseid Kas minu kodu või mina võin olla naabritele riskiallikaks Kas plahvatusohtlikud ained on ohutult hoitud Kas enda koerast teistele või naabri koerast sinu perele pole ohtu 3 Elektriohutus Kas elektrisüsteem on korras ja eksperdi poolt hinnatud võrgustik kaitsmed tarbijad jms arvestades ka niiskeid ruume Kas rikkevoolukaitsmed on olemas Kas koormuse kasvu korral elektriradiaatorite puhurite kiirgurite seadmete jms oht ei suurene Kas on koormuse varu Kas seadmed on korras ja kas juhtmestik on korras Kas seadmetel ja elektrilistel tööriistadel on ohutu kasutamise juhendid Kas taskulambi asukoht on pereliikmetele teada ja kas patareid on töökorras Kas arvutid on kaitstud Kas maandus on korras ja piksekaitse olemas 4 Terviseohutus Kas seadmed ja tööriistad on terved ja korras st ohutud Kas kasutatavad redelid ja trepid on korras Kas kodukemikaalid on originaalpakendis Kas on olemas emakeelsed kasutus ja esmaabijuhendid Kas esmaabitarvikute komplekti asukoht on pereliikmetele teada Kas komplektis on kõik hädavajalik olemas Kas jääpurikad ei kujuta ohtu

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/tuleohutus/kodus/ohutuspaev-112.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tuleohutus väikelaevas
  Kui mootori võimsus on suurem kui 25 kW ning kui kasutatakse lahtise leegiga küttekeha põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid peab kõikide kategooriate väikelaevadel leiduma vähemalt 2 kg laengumassiga pulbertulekustuti Väikelaevadele paigaldatud tulekustutid on eriti rasketes tingimustes ilmastikumuutused niiskus ja vibratsioon mis mõjutavad nende töökorda Seega tuleb veesõidukisse paigaldada tulekustuti mis on spetsiaalselt selleks ette nähtud Kõige paremini sobib väikelaevadele pulberkustuti kuna see on erinevatest tulekustutitest kõige efektiivsem ja töökindlam eriti rasketes

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/tuleohutus/soidukites/tuleohutus-vaikelaevas.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tulekustuti hooldus
  käigus vahetatakse tulekustuti osised ja teostatakse katsed et tuvastada selle kasutajaohutus Tulekustuti tuleb tuua hooldusesse kui seda on kasutatud kontrollimise tulemused nõuavad seda maksimaalne hooldusvahemik on käes see on tootja poolt ette nähtud Hooldus sisaldab lisaks kontrollimisel teostatavale järgmisi toiminguid tulekustuti kere sisemine vaatlus tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine vajadusel tulekustuti kere ja või survepadruni survetest vajadusel muud katsed tulekustuti kere ja või survepadruni varustamine vastava pealdisega tulekustuti varustamine plommi hooldus ja kontrollilipikuga vajadusel teostatakse ka lisatöid näiteks kesta värviparandusi ja vigaste ning kulunud tihendite vahetust Tulekustuti maksimaalne hoolduste ajavahemik on vahtkustutil 5 aastat vesikustutil 5 aastat süsihappegaaskustutil 10 aastat pulberkustutil 10 aastat Juhul kui kustuti vajab hooldamist on tegemist suhteliselt väikese kulutusega Näiteks täiesti tühja pulberkustuti taastäitmine maksab alla poole uue kustuti hinnast Tamrex Ohutuskeskus kontrollib hooldab ja teostab survetesti järgmistele tulekustutitele Kontrollime hooldame ja teeme survetesti survestatud s t manomeetriga pulberkustutitele mille laeng on 1 kg 100 kg Kontrollime hooldame ja teeme survetesti survepadruniga s t ilma manomeetrita pulberkustutitele mille laeng on 6 kg 100 kg Kontrollime survepadruniga s t ilma manomeetrita pulberkustutitele mille laeng on 1 kg 6 kg Kontrollime hooldame ja teeme survetesti survepadruniga s t ilma manomeetrita vesi ja vahtkustutitele

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/kontroll-ja-hooldus/kontroll-ja-hooldus/tulekustuti/kustuti-hooldus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vastutus
  andes talle osaliselt need tööülesanded ei vähenda see ettevõtte juhi või objekti valdaja vastutust Töötaja vastutus piirdub distsiplinaarvastutusega ettevõtte tuleohutuse eest on vastutav ikkagi ettevõtte juht Vastutusele saab võtta ka ettevõttes asutuses tuleohutuse eest vastutavaks määratud isikut füüsilise isikuna kui antud isik on jätnud tahtlikult täitmata temale pandud töökohustused Kui füüsilise isiku poolt on väärtegu toime pandud juriidilise isiku huvides siis võetakse vastutusele juriidiline isik Kui ettevõtte asutuse juht ei

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/tuleohutus/ettevottes/vastutus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Riiklik järelvalve
  enesekontrolliplaanis on vigu enesekontrolli objekt esitab teadlikult valeandmeid vmt juhul on päästeasutusel õigus rakendada haldussunni ja süüteomenetluse paragrahve Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse objekti omanikku eelnevalt teavitades ja tema juuresolekul objekti tegevuse ja seadme töö vastavust tuleohutusnõuetele Riikliku tuleohutusjärelvalve menetlust ei tohi takistada Objekti tuleohutusülevaatust teostav tuleohutusjärelevalve ametnik esitab oma ametitõendi selgitab ülevaatuse eesmärki ja toiminguid võimaldab oma tegevust jälgida ning annab nõudmisel selgitusi selgitab tuleohutusalaste nõuete rikkumise korral õigusaktide rikkumise olemust ning nõuab rikkumise lõpetamist teeb õiguserikkumise või tuleohu korral ettekirjutuse selle kõrvaldamiseks annab otsuse tegevuse või seadme töö peatamise kohta protokollib ülevaatuse märgib protokollis menetlusosaliste arvamused ja vastuväited ning annab menetlusosalise taotlusel ka ärakirja protokollist Valdaja teadmiseta ja talle juuresviibimise võimaluse andmiseta võib nimetatud objektidele siseneda üksnes siis kui see on vajalik päästesündmuse väljaselgitamiseks Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik võib saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet tutvuda asjakohaste dokumentide või nende koopiatega ning saada nendest ärakirju Riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule tuleb esitada tema nõudmisel järgnev dokumentatsioon nõuetekohane ja objektipõhine Tulekahju korral tegutsemise plaan tuleohutuse enesekontrolli rakendamist ja selle täitmist tõendav dokumentatsioon tuleohutusaruanne tulekahjuõppuse nõuetekohast läbiviimist tõendav dokumentatsioon tuleohutuse eest vastutavate isikute määramist ja nende pädevust tõestavad dokumendid tuleohutuspaigaldiste hoolduslepingud ja hoolduspäevikud üürilepingud volitused hoone ehitusprojekt tuleohutuspaigaldiste tootjapoolsed kasutusjuhendid ja tehniline dokumentatsioon

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/tuleohutus/ettevottes/riiklik-jarelvalve.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Enesekontroll
  on pandud ehitise kinnisasja ruumi või seadme valdajale Asjaõigusseaduse 33 kohaselt on valdaja isik kelle tegeliku võimu all asi on Objekti valdaja kelle objektil pakutakse elutähtsat teenust esineb kõrgendatud tulekahjuoht viibib palju inimesi või on suure varaline kahju oht peab esitama kord aastas ajavahemikus 1 jaanuarist kuni 31 oktoobrini päästeametile enesekontrolli tuleohutusaruande Aruannet tohib esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal Enesekontrolli süsteemi rakendamine ei tähenda et kaob riigipoolne järelevalve antud ehitise üle Kui nähtub et enesekontrolliplaanis on vigu selgub et objekti valdaja esitab teadlikult valeandmeid on päästeametil õigus rakendada haldussunni ja süüteomenetluse paragrahve Olenemata enesekontrollisüsteemi rakendumisest säilib endiselt päästeasutuse õigus objektil kehtiva seaduse kohaselt järelevalvet teostada Enesekontrolli käigus teostatakse objekti enda ja seal asuvate tuleohutuspaigaldiste kasutamise kontroll see näitab kas ehitist ruumi või seadet kasutatakse tuleohutult ning kas näiteks ehitises või ruumis toimuv tegevus ja seadme kasutamine on ohutu Selgitatakse välja kas tuleohutuspaigaldised on järjepidevalt töökorras Muu hulgas hinnatakse ka seda kas töötajatel on piisavad teadmised ja oskused ettevõtte asutuse tuleohutuse tagamiseks ja tegutsemiseks siis kui tulekahju puhkeb kirjeldatakse asutuse või ettevõtte viimase aasta jooksul tehtud tegevusi tuleohutuse valdkonnas teostatakse pidevat kontrolli koostööpartnerite hooldusfirmade tuleohutuspaigaldiste hoolduste nõuetekohasuse kohta Enesekontrolli tuleohutusaruanne peab sisaldama 1 ehitise andmeid 2 tuletõkkesektsioonide ja evakuatsiooni lahenduse

  Original URL path: http://www.tamrex.lt/et/teenused/tuleohutushaldus/haldusteenus/enesekontroll.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive