archive-lt.com » LT » T » TPDREGISTRAS.LT

Total: 1

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Teritorijų planavimo dokumentų registras
    sukurtos šios elektronin s paslaugos interaktyvus dokument kuriais patvirtinti TP sprendiniai ir TP dokument sprendini teikimas Registr elektroniniu būdu 4 brandos lygis grafini ir erdvini duomen teikimas per Lietuvos erdvin s informacijos portal projekto Lietuvos geografin s informacijos infrastruktūros išvystymas Nr BPD2004 ERPF 3 3 0 02 04 0014 centrinis portalas 4 brandos lygis išraš teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims 3 ir 4 brandos lygis duomen viešinimas Registro interneto svetain je 4 brandos lygis Registro paskirtis registruoti patvirtintus teritorij planavimo dokumentus centralizuotai tvarkyti teritorij planavimo dokument duomenis rinkti kaupti apdoroti sisteminti saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus atlikti kitus Registro duomen tvarkymo veiksmus Registro tikslas užtikrinti teritorij planavimo dokument ir sprendini erdvini duomen registravimo registro duomen tvarkymo ir naudojimo funkcij vykdym el ryši priemon mis Vadovaujančioji Registro tvarkymo staiga Aplinkos ministerija Centrin Registro tvarkymo staiga Valstybin teritorij planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Registro tvarkymo staigos savivaldybi administracijos Būsto ir urbanistin s pl tros agentūra Numatyta teikti šias elektronines paslaugas dokument kuriais patvirtinti teritorij planavimo dokument sprendiniai teritorij planavimo dokument sprendini teikimas Registr elektroniniu būdu grafini ir erdvini teritorij planavimo duomen teikimas per Lietuvos erdvin s informacijos portal išraš teikimas fiziniams juridiniams asmenims duomen viešinimas Registro interneto svetain je Projekt gyvendinus buvo sigyta technin ir programin ranga užtikrinsianti Registro elektronini paslaug teikim sukurtas ir diegtas Registras realizuotos s sajos su kitais Lietuvos Respublikos registrais ir informacin mis sistemomis suskaitmeninta ir Registro centrin duomen baz kelta dalis valstyb s lygmens regiono lygmens ir savivaldybi lygmens teritorij planavimo dokument plan parengta teritorij planavimo dokument k limo Registr metodika organizuoti skirting tikslini grupi naudotoj mokymai gyvendius projekt buvo sukurti šie Registro posistemiai TP dokument pateikimo kontrol s tvarkymo analiz s ir registravimo posistemis TP dokument registro duomen ir išraš teikimo posistemis Elektroninio parašo posistemis Naudotoj identifikavimo posistemis

    Original URL path: http://www.tpdregistras.lt/ (2016-02-13)
    Open archived version from archive