archive-lt.com » LT » U » UGDOME.LT

Total: 435

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • APIE MUS Terminai Anagrama Visi terminai visos ar kai kurios žodžio frazės ar pasakymo raidės sukeistai kartojamos kitame žodyje frazėje ar sakinyje buvo vartojama jau senojoje poezijoje svarbus žodis dažniausiai dievybės vardas tekste ne tik tiesiogiai minimas bet ir paslepiamas fonetiniuose teksto sąskambiuose Ši priemonė vartota ir Viduramžių poezijoje pvz prancūzų poetas F Vijonas Villon savo eilėraščiuose tokiu būdu užšifravo autobiografines nuorodas Knygoje Avangardizmo sūkuryje D Striogaitė pateikia K Binkio

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/318 (2016-04-28)
  Open archived version from archive • priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9 10 Į pradžią TERMINAI SVETAINĖS MEDIS NAUDOTOJO VADOVAS APIE MUS Svetainės medis Lietuvių kalba Lietuvių literatūra Morfologija Fonetika Sintaksė ir skyryba Stilistika Leksika Rašybos

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10/lietuviu-kalba/svetaines-medis (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • gyvenimo patirtys Ignas Šeinius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Žmogus ir tautos tradicija Vydūnas J Degutytė S Geda R Gavelis Antika Antika ir jos tradicija literatūroje Antikos mitai Henrikas Radauskas Antika užduotys Laisvas žmogus piliečių bendruomenėje Sofoklis Horacijus Simonas Stanevičius Adomas Mickevičius Antikos oratorių kalbos Herojinio epo vaidmuo tautos gyvenime Biblija Biblijos vaizdiniai šiuolaikinėje literatūroje Bernardas Brazdžionis Bronius Krivickas Icchokas Meras Lygiosios trunka akimirką Nijolė Sadūnaitė kalba teisme Senasis ir Naujasis Testamentas

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10/lietuviu-literatura/svetaines-medis (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • dalyvius Pažymėkite neasmenuojamąsias veiksmažodžių formas Pažymėkite būdvardžius Kurios iš pažymėtųjų veiksmažodžių formų yra neasmenuojamosios Kurios iš pažymėtųjų formų yra sangrąžinės Parašykite veiksmažodžių būtojo kartinio laiko vienaskaitos antrąjį asmenį Kurie iš pažymėtų žodžių nėra būdvardžiai Užrašykite pažymėtųjų žodžių kamienus pvz Minvyd Pažymėkite bendrinius moteriškosios giminės daiktavardžius Kur galima sudarykite aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio formas pvz Geresnis geriausias Pasirinkite tinkamą linksnį ir sudarykite taisyklingus žodžių junginius Parašykite įvardžiuotines formas pvz Sotusis sočioji Sudarykite neveikiamuosius būtojo laiko dalyvius pvz Pakabintas pakabinta Pažymėkite neasmenuojamąsias veiksmažodžių formas Nesangrąžines formas pakeiskite sangrąžinėmis Pažymėkite veiksmažodžio formas Pažymėkite asmenuojamąsias veiksmažodžių formas Pažymėkite neasmenuojamąsias veiksmažodžio formas Pažymėkite esamojo laiko neasmenuojamąsias veiksmažodžio formas Kur galima sudarykite aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio formas pvz Geriau geriausiai Parinkite tinkamą daiktavardžio linksnį ir sudarykite junginius Pažymėkite būdvardžius Pažymėkite būtojo kartinio laiko veiksmažodžių formas Pažymėkite būtojo kartinio laiko asmenuojamąsias veiksmažodžių formas Parašykite įvardžiuotines formas pvz Sotusis sočioji Kurios iš pažymėtųjų formų yra sangrąžinės Sudarykite tinkamus neveikiamuosius įvardžiuotinius esamojo laiko dalyvius ir užbaikite žodžių junginius Sudarykite būtojo kartinio laiko padalyvius Kurie iš pažymėtų žodžių yra būdvardžiai Kurie iš pažymėtų žodžių yra prieveiksmiai Pasirinkite teisingą atsakymą Sudarykite tikamus neveikiamuosius esamojo laiko dalyvius ir užbaikite žodžių junginius pvz siūti mašina siuvamoji mašina Sudarykite esamojo laiko padalyvius Pasirinkite tinkamą

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10/lietuviu-kalba/morfologija (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • formos Nurodykite žodyje vykstančius reiškinius Baikite formuluoti pagrindinius taisyklingos tarties reikalavimus Suskirstykite pateiktus žodžius į dvi grupes tariamus ir rašomus vienodai bei tariamus ir rašomus skirtingai Suskirstykite žodžius į dvi grupes tariamus ir rašomus vienodai bei tariamus ir rašomus skirtingai Įrašykite e arba ia ę arba ią ei arba iai eu arba iau Pateikiamuose žodžiuose įrašykite jei reikia j arba i Pasirinkite teisingą atsakymą Pažymėkite teisingus atsakymus Pažymėkite teisingus atsakymus Pažymėkite teisingus atsakymus Atlikite pateikiamas užduotis Pasirinkite teisingą atsakymą Pasirinkite teisingą atsakymą Išrinkite visus žodžius kuriuose kirčiuoti a e turi būti tariami trumpi Juos garsiai perskaitykite ir palyginkite ar taisyklingai tariate Pažymėkite žodžius kurių priebalsiai vienaip rašomi kitaip tariami Taisyklingai juos perskaitykite ir palyginkite ar taisyklingai tariate Pateiktus žodžius parašykite atvirkštine tvarka pradėkite žodžio galo raide Žodžio šaknies balsį keisdami balsiu e ar e sudarykite naujų žodžių Žodžio šaknies balsį keisdami balsiu i ar i sudarykite naujų žodžių Žodžio šaknies balsį keisdami balsiu u ar u sudarykite naujų žodžių Keisdami žodžio pradžios priebalsį sudarykite naujų žodžių Žodžio pradžioje pridėdami po vieną ar du priebalsius sugalvokite naujų žodžių Nurodykite kiek raidžių sudaro pateiktus žodžius Atlikite užduotį Greta pateiktųjų formų parašykite iš kokių veiksmažodžių formų jos padarytos Remdamiesi pateiktu tekstu parašykite kokius

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10/lietuviu-kalba/fonetika (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Pažymėkite kuriuose sakiniuose yra klaidų Atlikite užduotį Perskaitykite sugrupuotus sakinius ir pasakykite kuo skiriasi jų prasmė Pasakykite galimus neklaidingus pateikiamų sakinių skyrybos variantus ir juos pakomentuokite Pasakykite kuris būdas prijungiamasis sujungiamasis ar bejungtukis sieja pateikiamų sudėtinių sakinių dėmenis Nurodykite galimus pateikiamo sakinio skyrybos variantus Apibūdinkite kiekvienu variantu reiškiamą mintį Pažymėtais skyrybos ženklais atskiriami bejungtukių sakinių dėmenys Kas skiriama kitais skyrybos ženklais Kiekvienoje sakinių poroje vienas paryškintųjų žodžių arba žodžių junginių yra įterpinys Radę išskirkite jį Žodžiai matyti matyt atrodo vadinasi žinoma sakinyje gali eiti ir sakinio dalimis ir įterpiniais Nustatykite kurie iš paryškintųjų žodžių yra įterpiniai ir padėkite reikiamus skyrybos ženklus Nuspręskite kuo kableliais ar skliausteliais turėtų būti išskirti paryškintieji įterpiniai ir parašykite reikiamus skyrybos ženklus Pabraukite vienarūšes sakinio dalis Pasirinkite teisingą atsakymą Pasirinkite teisingą atsakymą Pasirinkite teisingą atsakymą Pasirinkite teisingą atsakymą Pasirinkite teisingą atsakymą Atpažinkite pabrauktąsias sakinio dalis Žvaigždutėmis pažymėtais kableliais skiriamos išplėstinės dalyvinės pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės Pasakykite kas skiriama kitais skyrybos ženklais Pasirinkite teisingą atsakymą Nustatykite pabrauktų šalutinių sakinių laipsnius Kokių reikšminių atspalvių nebeliktų jei sakinius pasakytume be paryškintųjų įterpinių pasirinkite tinkamiausią atsakymą Pasirinkite teisingą atsakymą Nustatykite šalutinio sakinio rūšį Pakomentuokite paryškintųjų šalutinių sakinių skyrybos ypatumus Pasirinkite teisingą atsakymą Baikite rašyti saknius Pasirinkite teisingą atsakymą Nustatykite sakinių rūšis Pateikite skirtingus bet taisyklingus sakinių poros skyrybos variantus ir nurodykite kaip skyryba pakeičia sakinių prasmę Pasirinkite teisingą atsakymą Nustatykite dėl kokių priežasčių pabrauktose vietose nereikia skyrybos ženklų Atpažinkite šalutinių sakinių rūšį Pabraukite kreipinius Paaiškinkite kas skiriama skaičiais pažymėtais skyrybos ženklais Septyniuose sakiniuose yra neišskirtų šalutinių sakinių Raskite tuos sakinius ir padėkite praleistus skyrybos ženklus Paaiškinkite skyrybos ženklus vientisiniuose sakiniuose Atpažinkite pabrauktąsias sakinio dalis Paaiškinkite skyrybos ženklus sudėtiniuose sakiniuose Pagrindines sakinio dalis surašykite į kairįjį o antrininkes į dešinįjį stulpelį Tiesioginę kalbą pakeiskite netiesiogine Derinamuosius pažyminius surašykite į kairįjį o nederinamuosius į dešinįjį stulpelį Šalutinius sakinius pakeiskite išplėstinėmis aplinkybėmis arba išplėstiniais pažyminiais Keisdami reikšminius prijungiamuosius jungtukus įrodykite kad keičiasi šalutinio sakinio rūšis Tinkamai išskirkite tiesioginę kalbą brūkšniais Pasirinkite tinkamą prijungiamąjį jungtuką kad šalutiniai sakiniai būtų laiko aplinkybės šalutiniai sakiniai Jungtukai pasirinkti nes kadangi kai kol kad jei jeigu nors Tinkamai išskirkite tiesioginę kalbą kabutėmis Pasirinkite tinkamą prijungiamąjį jungtuką kad šalutiniai sakiniai būtų priežasties aplinkybės šalutiniai sakiniai Jungtukai pasirinkti nes kadangi kai kol kad jei jeigu nors Tinkamai išskirkite citatas Sudėtinius bejungtukius sakinius pakeiskite sudėtiniais prijungiamaisiais pasirinkę prijungiamąjį jungtuką Jungtukai pasirinkti nes kadangi kai kol kad jei jeigu nors Pažymėkite kuriuose sakiniuose yra vienarūšių šalutinių sakinių Prie konkrečių pavyzdžių pažymėkite ar tinkamai skiriama citata Pažymėkite vientisinius sakinius Pažymėkite sudėtinius sujungiamuosius sakinius Pažymėkite sudėtinius bejungtukius sakinius Pažymėkite sudėtinius prijungiamuosius sakinius Pažymėkite sudėtinius mišriuosius sakinius Pažymėkite vienarūšius šalutinius sakinius Pabraukite sakinio gramatinį centrą Raskite sakiniuose gramatinius centrus Raskite sakiniuose visus pažyminius Raskite sakiniuose visas aplinkybes Nustatykite sudėtinio sakinio rūšį Išplėstines aplinkybes ir išplėstinius pažyminius pakeiskite šalutiniais sakiniais Pakeiskite tiesioginę kalbą netiesiogine Raskite sakiniuose visus kreipinius Raskite sakiniuose visus įterpinius Raskite sakiniuose visus papildinius Nustatykite ar tai vientisinis ar sudėtinis sakinys Atsakykite į prie kiekvieno sakinio pateiktą klausimą Pabandykite perskaityti sakinius taip kad klausytojams būtų aiškus minimų asmenų skaičius Nurodykite paryškintųjų konstrukcijų pavadinimus Nurodykite

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10/lietuviu-kalba/sintakse-ir-skyryba (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • kurie išreikšti perkeltine reikšme metaforomis Pavyzdžiui ašaros ašarų tvanas Savais žodžiais nusakykite kokios spalvos žirgai minimi Dalį tikrųjų leksinių sinonimų sudaro tarptautiniai žodžiai Paaiškinkite ar visada be nuostolio galima pakeisti lietuviškus sinonimus tarptautiniais žodžiais turinčiais įvairių reikšmių Buitinius tarmiškus ar žargono žodžius pakeiskite norminiais sinonimais jų gali būti ne vienas Apibrėžkite kas yra antonimai Kas sieja šias antonimų poras Įrašykite tinkamus duotų daiktavardžių būdvardžių prieveiksmių veiksmažodžių antonimus jų gali būti ne vienas Pavyzdžiui būtis mirtis baigtis nebūtis galas giltinė Atsakykite į klausimus Prisekite prie šių daiktavardžių kuo daugiau deminutyvinių priesagų Sugalvokite sakinių gali būti ir citata kuriuose duoti neutralūs žodžiai turėtų deminutyvinę priesagą ar kelias priesagas o kontekste išryškėtų jų vertinamoji teigiamoji ar kartais ir neigiamoji funkcija teikianti tam tikrą informaciją vis skirtingais stilistiniais atspalviais Pavyzdžiui beržas Tu berže berželi miklusis laukų svyrūnėli V M Putinas Mįslėse suraskite deminutyvus ir nusakykite jų paskirtį Suraskite deminutyvus Albino Žukausko eilėraščio fragmente ir nusakykite jų kuriamą nuotaiką stilistinį emocinį atspalvį Raskite ir aptarkite deminutyvus politiko V Landsbergio tekstuose daugiausia tai ištraukos iš jo paskaitų ir viešųjų kalbų skelbtų žiniasklaidoje Kokią funkciją atlieka šio kalbėtojo vartojami deminutyvai Atsakykite į klausimą Perskaitykite tekstą ir nurodykite homonimus taip pat homoformas Sukurkite sakinio ar dviejų sakinių tekstą kuriame būtų pavartoti homonimai homoformos Šios leksinės stiliaus priemonės tinka žodžių žaismui įvairioms dviprasmybėms kalambūrams paradoksams Tai gali būti dvieilis ar ketureilis straipsnio antraštė ir pan Perskaitykite tekstus ir paaiškinkite kaip supratote pasakymą pinigų plovimas plovė pinigus Sukurkite sakinių su tinkamu kontekstu kuriuose tas pats pasakymas būtų suvokiamas vieną kartą tiesiogine kaip laisvasis žodžių junginys kitą perkeltine reikšme kaip nelaisvasis žodžių junginys Pavyzdžiui į akį durti Įžeistas pulkininkas durklu dūrė seržantui tiesiai į akį tiesioginė reikšmė Mums į akį dūrė visada lygiai sušukuoti naujosios mokytojos plaukai tiesi laikysena išpuoselėti nagai baltos ir švarios rankos perkeltinė reikšmė Perskaitykite tekstą ir nurodykite

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10/lietuviu-kalba/stilistika (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • netinka šiai žodžių grupei Iš sąrašo išrinkite vyrų pavardes Iš turimų žodžių sudarykite du frazeologizmus Raskite būdvardžio gražus sinonimus Raskite veiksmažodžio nešti sinonimus Raskite po dvi pateiktųjų žodžių reikšmes Iš tėvų pavardžių sudarykite dukterų pavardes Raskite žodžio galva reikšmių iliustracinius sakinius Raskite žodžio akis reikšmių iliustracinius sakinius Raskite frazeologizmų reikšmes Suraskite antonimų poras Raskite archaizmų atitikmenis Iš pateiktų žodžių sudarykite frazeologizmus Raskite iš kurių vandenvardžių kilo miestų vardai Raskite tarptautinių

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10/lietuviu-kalba/leksika (2016-04-28)
  Open archived version from archive