archive-lt.com » LT » U » UGDOME.LT

Total: 435

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • kokie bus orai arba už ko ištekėsi su kuo apsivesi pvz Kai pirmą kartą pamatai jauną mėnulį reikia paimti saują žemių iš tos vietos kurioje stovi ir kalbėti Jaunas Mėnuli dangaus karalaiti leisk man žinoti su kuo reiks gyventi Pasakius šiuos žodžius reikia daugiau nieko nekalbėti greit eiti gulti ir tą saują žemių pasidėti po pagalve Naktį susapnuosi su kuo apsivesi formulių užrašyta palyginus mažai nors būrimo veiksmai vartoti gana

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/185 (2016-04-28)
  Open archived version from archive • Į pradžią TERMINAI SVETAINĖS MEDIS NAUDOTOJO VADOVAS APIE MUS Terminai Barbarizmai Visi terminai svetimų kalbų žodžiai bendrinėje kalboje turintys savo atitikmenis pvz svietas pasaulis kupčius pirkėjas dažni poetinėse stilizacijose literatūrinėse aliuzijose pvz M Martinaičio eilėraštyje aliuziškai atkuriama A Vienažindžio poezijos

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/214 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • buitį artimi anekdotams pasakojimams Pasitelkus kontrastą mėgstama išryškinti konfliktą tarp skirtingo socialinio statuso veikėjų berno ir pono ar dvasininko ir pan populiari sutuoktinių nesantaikos tema komiškai vaizduojami buitiniai konfliktai Mėgstama pasišaipyti tiek iš vyrų tiek iš moterų neigiamų būdo bruožų

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/231 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • kuri sudarydavo šiuos nuolat atnaujinamus ir papildomus sąrašus Į Draudžiamųjų knygų sąrašus 1586 įtrauktas Mikalojus Radvila Juodasis vienas pirmųjų lietuvių kurio viešas laiškas nukreiptas prieš katalikybę buvo išspausdintas 1556 1603 išleistas pirmasis Lenkijai ir Lietuvai skirtas Draudžiamųjų knygų sąrašas į kurį buvo įtraukti Lietuvos kalvinistų A Volano bei antitrinitorių S Budno M Čechovico Petro Gonenziečio ir kt veikalai Į tokius sąrašus yra patekę daug XVI XX a Europos žymių rašytojų mokslininkų filosofų Dž Brunas Bruno R Dekartas Descartes B Paskalis Pascal D Didro Diderot Ž Ž Ruso Rousseau Volteras Voltaire I Kantas E Zo la A Mickevičius ir kt Draudžiamųjų knygų sąrašas nebesudaromas nuo 1966 kartu panaikinus su juo susijusią represyvinę Bažnyčios Nuo to laiko Bažnyčia gali tik pasmerkti kai ku riuos veikalus ir jų skaitytojus bet ne bausti egzistavo ne tik Katalikų bet ir Protestantų bažnyčiose Protestantų kūrinius vertindavo tikrindavo ir cenzūruodavo jų sinoduose sudarytos komisijos Nemažai lietuviškų knygų nebuvo spausdinamos dėl to jog šios komi sijos nesuteikdavo tam lei dimo Tokio liuteronų komisijos leidimo negavo pirmoji lietuviška Bib lija 1590 išversta J Bretkūno taip pat ir vėlesnė evangelikų reformatų Biblija 1660 į lietuvių k iš versta B Chilinskio Protestantų ypatingą dė me sį skirdavo kalbinei religinių veikalų raiškai 1795 carinei Rusijai okupavus Lietuvą pradėjo veikti okupacinės valdžios kurios vykdymas 1802 buvo pavestas VU Ji uždraudė A Strazdo knygos Giesmės svietiškos ir šventos 1824 leidimą 1829 buvo įsteigtas Švietimo ministerijai pavaldus komitetas kontroliavęs Katalikų bažnyčios aprobuotų religinių knygų leidybą draudęs specifinius bū dingus katalikybei šių leidinių akcentus Carinė draudė minėti daugybę istorinių Lietuvos realijų kritikuoti valdžią socialinę nelygybę 1864 1904 Lietuvoje caro valdžia įvedė ypatingai griežtą draudė spausdinti įvežti iš užsienio ir platinti Lietuvoje bei Rusijos europinės dalies gubernijose lietuvišką spaudą lotyniškomis raidėmis Nepriklausomoje Lietuvoje 1919 buvo įvesta vad Karo ypač intensyviai veikusi nuo 1926 valdant tautininkams uždariusiems 15

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/42 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • lit ros kūrinių eilėraščių apsakymų romanų sujungtų į vieną bendrą kūrinį paprastai turi bendrą pavadinimą o atskiri jo kūriniai savus pavadinimus arba vietą nurodantį skaičių Atskirus kūrinius dažnai sieja panašūs kompoziciniai principai o atskirų dalių išsidėstymas gali sudaryti savitą kompoziciją pvz V Mykolaičio Putino Viršūnės ir gelmės Jungiamuoju principu gali būti tas pats herojus K Majaus romanų apie indėnus atmosfera ir pasakotojo pozicija J Apučio Trys novelės su šunimi ar

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/139 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ir erzinimai kūriniai kurių pavadinimas jau savaime rodo teksto ir muzikos sinkretizmą taip pat gali būti derinami su instrumentine muzika ir šokiu netgi rečitatyvinis raudų žanras buvo jungiamas su apeiginiais vaikščiojimo elementais ir kartais net esant instrumentiniam pritarimui kadaise turėjo sakralinę reikšmę ir buvo atliekama apeigų metu Todėl kai kuriose liaudies dainose o ypač raudose galima aptikti mitinių vaizdų ir apeiginių funkcijų likučių Senoviškose dainose ir raudose glaudžiai susiję tekstas

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/43 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Siekiant suklasifikuoti jos grupuojamos atsižvelgiant į jų funkciją tematiką stilių Pagal funkciją skiriamos apeiginės vestuvių krikštynų kalendorinių apeigų čia taip pat šliejasi darbo nors dalis jų su darbu siejamos tik teminiu o ne funkciniu pagrindu Temiškai skiriamos šios grupės karinės istorinės vaišių jaunimo meilės šeimos vaikų dainos apie gamtą Stilistiniu ir struktūriniu požiūriu iš visumos skiriamos baladės romansai literatūrinės dainos didaktinės dainos talalinės ir humoristinės dainos Nedidelė grupelė mitologinių dainų reprezentuoja mitologinius siužetus gali būti grupuojamos ir kitais aspektais Diachroniniu požiūriu skiriamos klasikinės poetikos ir naujoviškos Klasikinės yra meniškai ištobulinti kūriniai kuriuose atsispindi senoji lietuvių dvasinė kultūra Jų formos ypatumai lakoniškas poetinis vaizdas ribota tematika simbolinis mąstymas ir tradicinių įvaizdžių repertuaras paralelizmų ir palyginimų gausa deminutyvinė kalba rimo nebuvimas Naujoviškose XIX XX a sukurtose transformuojasi klasikinės poetinė ir muzikinė struktūra keičiasi stilius įvaizdžiai vertybių sistema Pagal atlikimo būdą skirstomos į vienbalses ir daugiabalses Vienbalsės yra tradicinės tarp jų labai nedaug naujoviško stiliaus dainų Jos sudaro pagrindinį darbo kalendorinių vestuvinių ir kitų apeiginių dainų repertuarą Daugiabalsės būna homofoninės pagrindiniam balsui pritaria kiti balsai ir polifoninės atskiri balsai dainuoja savarankiškai tuo pačiu metu Homofoninės yra vėlyvesnės už vienbalses o polifoninės dainos kitaip vadinamos sutartinėmis muzikiniu atžvilgiu labai archajiškos Kadangi sutartinės lietuvių liaudies

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/44 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • dorybes Skirtingai nei iš esmės lyrinėse tradicinėse dainose reflektuojamas visuomeninis gyvenimas atspindimos XIX a realijos ir pakitusio labiau individualizuoto nebe simbolinio mąstymo tendencijos Šiose dainose aiškiai teigiamos tam tikros vertybės reiškiamos didaktinio stiliaus kalba blaivybė dora religingumas Gausumu išsiskiria dainos apie blaivybę sietinos su XIX a viduryje vykusia akcija prieš girtuoklystę Štai pora blaivybę propaguojančių dainų fragmentų Broliai mano ir sesutės Gana gerti arielkutės Dabokiat gryną blaivystą Taisykiat laimės draugystą

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/50 (2016-04-28)
  Open archived version from archive