archive-lt.com » LT » U » UGDOME.LT

Total: 435

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Jeruzalės žinynas IV a pateikiantis išsamius duomenis apie Jeruzalę bei Žinios apie 14 miesto regionų IV a aprašantis šventąsias Romos vietas Viduramžiais egzistavo ir kelionių į egzotiškų nežinomų šalių aprašymai Populiariausias tokio žanro pavyzdys M Polo 1271 išvykusio į Kiniją ir ten praleidusio 17 metų Pasaulio aprašymas 1298 Itin populiari buvo Renesanso ir Baroko epochose kuomet sukurti ir pirmieji šios rūšies lit os kūriniai Lietuvoje daugiausia lotynų ir lenkų k Ankstyvajai Lietuvos būdinga dienoraščio forma J Radvilos 1556 1600 Kelionės į Italiją 1575 m aprašymas išl tik XX a jo brolio M K Rad vilos Našlaitėlio 1549 1616 Kelionė į Jeruzalę lot 1601 liet 1990 ir kt Pastarasis kūrinys išleistas daugelį kartų įvairiomis k lotynų lenkų vokiečių rusų tapo XVII a Europos bestseleriu M K Radvila Našlaitėlis jame aprašė savo piligriminę kelionę į Šventąją žemę ir Egiptą 1582 1584 didžiausią dėmesį skirdamas detaliam įvairių šalių etnografinių religinių papročių išryškinimui geografijos istorijos socialinės aplinkos faktams XVIII a ryškėjo vis daugiau publicistinio traktato bruožų pvz rusų rašytojo A Radiščevo Kelionė iš Peterburgo į Maskvą 1790 liet 1950 XIX a išpopuliarėjo meno ir kultūros paminklų sukeltų įspūdžių fiksavimas pvz J V Gėtės Goethe Kelionė į Italiją t 1 3 1816 1829 istorijos ir

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/135 (2016-04-28)
  Open archived version from archive • mąstymo prioritetą R Dekartas Descartes meno principas buvo dviejų svarbiausių ir amžinųjų vertybių grožio ir tiesos dermė Kadangi pasaulis buvo suvokiamas kaip valdomas pusiausvyros ir harmonijos dėsnių tai ir menas turėjo būti šios sąveikos pažinimo priemonė pagrįsta ne fantazija ir išmone bet tik rovės atspindėjimu Tikrovės vaizdavimas turėjo būti ne detalus veidrodinis jos pakartojimas bet tam tikrų jos dėsnių lemiančių grožį išryškinimas meno išraiškos priemonės pavaldžios protui menininkai savo meno sampratos idealą matė antikiniuose meno kūriniuose todėl propagavo sekimą jų estetinėmis normomis remiantis jomis formulavo savo lit ros kūrinio turinio ir formos taisykles Viena pagrindinių taisyklių reikalavo laikytis stiliaus tinkamumo teorijos aukštasis stilius naudojamas odėje epe tragedijoje vidurinysis elegijoje poemoje dialoge žemasis satyroje ir komedijoje stiliaus teorija reikalavo laikytis saiko harmonijos padorumo įprastumo įtikinamumo normų Neigiamai vertintas stilių ir žanrų maišymasis Egzistavo žanrų hierarchija lyrikoje aukščiausią vietą užėmė odė ir himnas epikoje epas ir aprašomoji poema dramaturgijoje tragedija Pastarojoje reikalauta laikytis trijų vienùmų veiksmo laiko ir vietos principo Žymiausias teorinių principų apibendrintojas N Bualo Boileau Poezijos menas 1674 liet 1981 Tipiškiausi atstovai Prancūzijoje dramaturgai tragedijų autorius P Kornelis Corneille Sidas 1636 ir Ž Rasinas Racine Fedra 1677 komedijų autorius Ž B Moljeras Molière Šykštuolis 1668 pasakėtininkas Ž de La Fontenas

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/136 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • kūrinio medžiagos ir individualaus autoriaus pasirinkimo Nuo Antikos buvo įsigalėjęs kaip kūrinio dalių sutvarkymas pagal harmonijos ir simetrijos principus supratimas Svarbiausi atskaitos taškai yra pradžia ir pabaiga Jie gali būti akcentuoti atitikti tam tikras taisykles Tokie pradžios ir pabaigos akcentai yra pvz prologas įžanga tiesiogiai nesusijusi su kūrinio veiksmu bet nurodanti jo priežastis epilogas papasakotos istorijos apibendrinimas autoriaus kreipimasis į skaitytoją ir pan Be prologo ir epilogo kūrinys gali turėti

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/137 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • dalys esančios konkrečios jo atkarpos kaimynystėje prieš ar po tos atkarpos visa kas nėra vieno ar kito teksto dalis t y biografinės socialinės kultūrinės teksto sukūrimo aplinkybės kūrinio leidybos ir funkcionavimo visuomenėje istorija skaitytojo intencijos kūrinio atžvilgiu ir pan Vienos lit ros teorijos linksta griežtai atskirti tekstą kaip uždarą savus dėsnius turinčią sistemą nuo to kas yra už tos sistemos ribų Naujoji kritika struktūralizmas poststruktūralizmas semiotika kitos atvirkščiai kūrinį linkusios

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/143 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • vietos laiko arba autorystės nurodymas norint nuo cenzūros nuslėpti tikruosius faktus Pirmoji žinoma liet knygos LDK evangelikų reformatų Knyga nabažnystės krikščioniškos 1684 išspausdinta pakartotinai Karaliaučiuje nurodant pirmojo leidimo datą 1653 dėl sustiprėjusio katalikų Bažnyčios draudimo Daug kontrafakcinių knygų išėjo liet

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/144 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • menininkų pirmadienines sueigas vadinamuosius paldieninkus Žurnalas leistas 1924 1928 išėjo 4 nr Redagavo J Petrėnas J Tarulio slp pasirašinėjęs žymiausias keturvėjininkų prozininkas sąjūdyje dalyvavo S Šemerys Šmerauskas J Tysliava J Žlabys Žengė T Tilvytis A Rimydis A Šimėnas J Švaistas A Gricius paskutiniame numeryje debiutavo B Raila ir kt Keturvėjininkai taip pat rengė lit ros vakarus radijo valandėles sąjūdyje jungėsi kelių avangardistinių krypčių ekspresionizmo futurizmo dadaizmo bruožai Akivaizdi orientacija į pasaulinę kultūrą Svarbiausias keturvėjininkų bruožas radikaliai polemiškas santykis su lit ros tradicija pirmiausia tautiniu romantizmu simbolizmu nusigręžė nuo lietuvių lit roje dominavusio kaimo gamtos poetizavimo Propagavo miestietiškas vertybes Žavėjosi techniniu progresu masinės komunikacijos priemonėmis kūrė radijo poemas į laikraštį žiūrėjo kaip į knygos modelį Bandė peizažą pakeisti urbanistiniu vaizdu Miestietišką orientaciją derino su tautosakos ir K Donelaičio A Strazdo sodrios tiesmukos valstietiškos kalbos tradicija Tačiau pro deklaruojamą miestietiškumą keturvėjininkų kūryboje dažnai tebematyti kaimietiška patirtis pvz Binkio eil kūrė akcijos dinamizmo tempo kultą jausmingą lyrikos sentimentalumą siūlė keisti juslingumo poetizavimu Lietuvių lit ros raidai svarbus siūlytas poetinės kalbos traktavimas deklaruotas laisvas amatininkiškas santykis su žodžiu į žodį žiūrima kaip į daiktą demonstruota eilėraščio padarymo technika Eksperimentuota garsu gramatika eilėraščio grafiniu pavidalu Mėgstamas kalambūras ironija groteskas Iš kalbos dalių keturvėjininkai dažniausiai vartojo

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/153 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ros kultūros ir meno žurnalas leistas sudėtingu karo metu 1943 Nr 1 ir 1944 Nr 1 5 iš viso 6 numeriai Redaktoriai S Leskaitis 1 nr ir J Keliuotis kitų Bend ra darbiavo žinomi ir dar tik pradedantys rašytojai kritikai žurnalistai Žurnalas spausdino poeziją originalią V Mykolaičio Putino J Baltrušaičio J Aisčio H Nagio ir kt ir verstinę R M Rilkės F Helderlino Hölderlin O Milašiaus ir kt prozą Alb

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/154 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • lietuvių kalbai ir literatūrai 9 10 Į pradžią TERMINAI SVETAINĖS MEDIS NAUDOTOJO VADOVAS APIE MUS Terminai Katachrezė Visi terminai žodžių siejančių objektyviai nesuderinamas tikrovės sritis gretinimas S Gedos Be žado

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/177 (2016-04-28)
  Open archived version from archive