archive-lt.com » LT » U » UGDOME.LT

Total: 435

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • dramaturgija pakito požiūris į draminioveiksmo konflikto turinį ir šaltinius fabulos reikšmę dramos struktūroje Dramos veiksmą gali sudaryti kelios fabulos vietoj tikrovės imitavimo mimezės kuriama tik rovės vizija personažus sunku skirstyti į protagonistus ir antagonistus čia nėra įprasto konflikto ir aiškiai susiskaldžiusių priešiškų jėgų personažų santykiai daug gilesnių ir sudėtingesnių dalykų išraiška konfliktoribas išplėtė A Čechovas savo pjesėse vaizdavęs žmogaus siekimų susidūrimus su neįvardintomis jam priešiškomis jėgomis būdinga atvirastruktūra Laikas kitaip nei įprastoje dramoje iš veiksmo fono čia tampa svarbiu kūrinio sandaros ir prasmės komponentu laiko kaita vyksta suvokėjo akivaizdoje laikas sustabdomas komentuojamas M Frišo Frisch Biografija vaidinimas 1968 J Grušo Adomo Brunzos paslaptis 1967 atgaivintas ir išplėtotas pjesės pjesėje principas L Pirandello Šeši personažai ieško autoriaus 1921 K Binkio Generalinė repeticija 1940 J Grušo Pijus nebuvo protingas past 1974 išsp 1976 atsiskleidžia naujas psichologizmopobūdis gilinamasi į žmogaus sąmonės sferą prigimties dvilypumą bei pasąmonės reiškinius vidinių kon fliktų raidą A Strindbergo Sapnas 1902 Į Damaską 1904 J O Nilo E O Neill Imperatorius Džonas 1921 Vydūno Probočių šešėliai 1908 Jūrų varpai 1914 J Glinskio Grasos namai 1970 personažas suskaidomas Adomas ir Brunza J Grušo pjesėje Adomo Brunzos paslaptis 1967 A Vienažindys kunigas ir poetas R Granausko Rožės pražydėjimas tamsoj 1978 naudojamos

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/97 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • propagavo neokatalikybės sintetiško tautiško ir drauge universalaus meno idėjas vakarietišką kultūros orientaciją Leidinyje buvo spausdinamos žymiausių modernių Vakarų dailininkų P Sezano Cezanne V van Gogo Gogh P Pikaso Picasso taip pat jaunų Lietuvos menininkų A Gudaičio J Mikėno V Vizgirdos darbų reprodukcijos palaikomos Lietuvos dailininkų pastangos atsinaujinti 1932 publikuotas ARS grupės manifestas Daug pasaulinės poezijos ir prozos vertimų F Kafkos Dž Džoiso Joyce M Prusto Proust P Valeri Valéry Žurn

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/157 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • kalbai ir literatūrai 9 10 Į pradžią TERMINAI SVETAINĖS MEDIS NAUDOTOJO VADOVAS APIE MUS Terminai Nenorminė poetinė leksika Visi terminai žodžių grupės vartojamos grožinėje lit roje teksto ekspresijai sustiprinti istoriniam

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/211 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • MUS Terminai Neologizmai arba naujadarai Visi terminai naujai sudaryti žodžiai kurių tikslas lit roje raiškiai apibūdinti daiktą ar reiškinį o neretai tiesiog sužaisti kalba gausu B Sruogos poezijoje ir prozoje pvz naktumas mušeikizmas Alb Žukausko eilėraščiuose pvz būviabūvis ypač dažni

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/213 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • pavyzdį kurti aukštos vertės menui šiuolaikiniame pasaulyje Kūryba išsiskiria dėmesiu praeities kultūros epochoms ne tik Antikai ar Klasicizmui bet ir Viduramžiams Renesansui Barokui literatūros klasikai ir kultūrinei atminčiai plačiąja prasme Naujai suaktualinami praeities epochų stiliai lit ros motyvai siužetai filosofinės ar religinės idėjos perimami ir naujai pritaikomi tradicinės lit ros žanrai pvz antikinė elegija ar sonetas Individualus kūrėjo talentas suvokiamas kaip tradicijos tąsa ir jos transformavimas T S Eliotas todėl iš kūrėjo bei skaitytojo reikalaujama didelės literatūrinės erudicijos meno kaip aukštos meistrystės kurios reikia išmokti suvokimo Vertinant lit rą ir visuomenę laikomasi hierarchijos ir elitiškumo principo priešinamasi populiariajai kultūrai ir avangardui kaip chaotiškam menui Lit roje siekiama klasikinės pusiausvyros grožio ir tiesos vienovės poetinio vaizdo objektyvumo techninės disciplinos intensyvios kūrybinės savirefleksijos Poezijos kūrinys turįs būti toks pat meistriškas įtemptas sudėtingas ir paveikus kaip didieji Europos muzikos šedevrai ar gotikinė architektūra O Mandelštamas E Paundas Pound Svarbiausia kūryboje siekti viršlaikinio ir viršasmeninio estetinio idealo nors moderniojoje epochoje toks tikslas pačių neoklasicistų dažnai vertinamas pesimistiškai Neoklasicistų visuomeninės pažiūros dažnai konservatyvios ryškiai realizuotas XX a anglų vokiečių graikų Vidurio ir Rytų Europos tautų rusų poezijoje Svarbiausi neoklasicistiniai poezijos sąjūdžiai XX a 2 deš anglų imažizmas ir su juo susijusi E Paundo T S

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/217 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ir kultūriniu išsilaisvinimu įgavusiu Jaunosios Lenkijos Jaunosios Švedijos Jaunosios Suomijos Jaunosios Estijos ir pan kultūrinių sąjūdžių išraišką ir kur vėl aktualus tapo kūrybos sąlytis su folkloru modernizmas buvo suprastas ir perimtas kaip romantizmo tąsa arba romantizmo atnaujinimas Tokiose lit rose tipologiškai sunkiai atskiriamas nuo modernistinės kūrybos jose susiformavo kaip stipriai romantizuotas modernizmas konfrontuojantis su formalistinėmis estetinėmis tendencijomis Tokios kūrybos ryškiausiais reprezentantais laikomi S Wyspianskis J Kasprovičius Kasprowicz K Tetmajeris V B Jeitsas Yeats M Meterlinkas Maeterlinck O Milašius Milosz S Lagerliof Lagerlöf H Ibsenas K Hamsunas D Merežkovskis K Balmontas K Skalbė J Jaunsudrabinis G Garsija Lorka J R Chimenesas Jimenez A Mačadas Machado Dž Londonas London A Birsas Bierce ir kt Lietuvoje pasireiškė antruoju stipriai suromantinto modernizmo tipologiniu variantu prasidėjusiu su J A Herbačiausko ir S Kymantaitės Čiurlionienės publikacijomis Gabijoje 1907 suklestėjusiu visoje XX a I pusėje kol jį išstūmė sustiprėjusi antiromantinė avangardo kūryba 1922 grynąjį meną teigianti estetika ir po krašto okupacijos ideologine prievarta diegtas socrealizmas Neoromantinė kūryba simbiozinis romantizmo ir modernizmo realizmas čia egzistuoja tik kaip papildomas foninis vaizdavimo būdas tipologinis reiškinys susiformavęs jų sąlyčio riboje ir nė viena neapibrėžiamas Pamažu rašytojams vis drąsiau perimant modernistinės kūrybos nuostatas kito ir tipologinių pradų santykis neoromantinėje kūryboje todėl išskirtini

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/218 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • perpasakodavo pasilinksminti ar pamokyti Novelių ciklų užuomazgos įžvelgiamos Tūkstančio ir vienos nakties pasakojimuose anksčiausi variantai arabų k iš IX a pirmasis vertimas į europiečių pranc kalbą 1704 Europos tradicijoje ištakos siejamos su trumpais pasakojamaisiais žanrais pasakomis anekdotais pamokslų intarpais Renesanso laikotarpiu Europoje suklestėjo pramogai skirti pasaulietinių pasakojimų rinkiniai italo Dž Bokačo Boccaccio Dekameronas par 1349 1353 išl 1471 prancūzės Margaritos Navarietės Marguerite de Navarre Heptameronas 1558 1559 anglo Dž Čoserio Chaucer Kentenberio pasakojimai par 1387 1400 išsp 1478 ir praktiniai rinkiniai kunigams Šalia egzistavo ir kiti iš vid amžių lit ros atėję panašūs žanrai fab lio švankas Renesanso novelei būdinga šios epochos lit ros bruožai vitališkumas neretai pereinantis į nešvankumą optimizmas Galutinai žanro kanonai susiklostė XIII a pab XIX a pr buvo labai populiari Vokietijoje K Brentano Brentan L J fon Arnim von Arnim Kūrinio ilgis nuo kelių iki kelių šimtų puslapių fabulos centre paprastai buvo vienas paslaptingas įvykis ar konfliktas vedantis į nelauktą posūkį ir logišką bet netikėtą pabaigą Romantikai suteikė novelei filosofinį mistinį pobūdį J L Tykas Tieck E T A Hofmanas Hoffmann E A Po Poe XIX a su realizmo lit ra susiformavo ir realistinė labiau pabrėžianti racionalius socialinius moralinius aspektus G de Mopasanas Maupassant A Čechovas

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/219 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • terminai kūriniai pasakojantys apie gana nekasdieniškus nepaprastus bet ne stebuk lingus ar antgamtiškus nuotykius herojai gyvena realiame pasaulyje čia susidurdami su įvairiais netikėtumais neįtikėtinais sutapimais atsitiktinumais Šių pasakų tikroviškumas ir buitiškumas daugiausia pasireiškia vaizduojant konkrečias gyvenimo sąlygas veiksmo aplinkybes veikėjai

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/229 (2016-04-28)
  Open archived version from archive