archive-lt.com » LT » U » UGDOME.LT

Total: 435

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • moteriški kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo pvz skyla kyla daktiliniai kirčiuojamas trečias nuo galo skiemuo pvz šviésdamas kviésdamas hiperdaktiliniai kirčiuojamas ketvirtas nuo galo skiemuo rimai Pagal garsų sutapimą skiriami tikslūs ir netikslūs rimai Rimas kurių sutampa ne tik klauzulės bet ir prieš jas einantys garsai vadinamas giliuoju pašlaičių našlaičių Jei rimuojamoje žodžio dalyje sutampa balsiai bet nesutampa priebalsiai rimas yra asonansinis gėlę gėrė Jei sutampa priebalsiai ir nesutampa balsiai rimas yra konsonansinis

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/110 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ypač nusipelnė švietimo visuotinės rašto kultūros diegimo ir modernizavimo knygų leidybos ir platinimo tautinių kalbų įtvirtinimo raštijoje srityse gaivino ir aktualizavo daugelį evangelinių idėjų visų pirma Dievo gailestingumo Kristaus nuodėmių atpirkėjo skatino pamaldžią kasdienę gyvenseną disciplinuotumą Kritiški vaizduojamojo Bažnyčios meno atžvilgiu veikėjai ypač vertino lit rą ir daug nusipelnė kurdami ir plėtodami įvairius religinės giesmių pamokslų bei pasaulietinės lit ros žanrus Pirmosios žinios apie reformacinių idėjų skleidimą Lietuvoje yra iš XVI a 3 deš Nuo 1520 Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis leido ediktus draudžiančius studijuoti protestantiškuose u tuose parsivežti į Lietuvą protestantiškos lit ros Pirmoji ryški Lietuvos figūra A Kulvietis po studijų užsienyje grįžęs į Lietuvą įkūrė pirmą Lietuvoje aukštesniojo tipo mokyklą veikusią 1541 1542 ir paskelbė reformacinį manifestą viešą laišką Bonai Sforcai Tikėjimo išpažinimas Ankstyvoji pradininkų karta Lietuvoje A Kulvietis S Rapolionis M Mažvydas ir kt buvo priversta pasitraukti į kaimyninę Prūsiją kurioje liuteronizmas buvo oficiali valstybinė religija jau nuo 1525 Karaliaučiuje lietuviai daug prisidėjo steigiant pirmąjį Rytų Europos protestantiškąjį u tą kuriame vėliau studijavo nemažai lietuvių Lietuvos liuteronai pirmiausiai Mažvydas parengė ir nuo 1547 ėmė leisti pirmąsias lietuviškas knygas Jose buvo deklaruojamas individualus asmens ir tautos christianizacijos siekis visuomenės švietimo ir lavinimo būtinybė LDK Evangelikų bažnyčios kūrimą apie 1553 m pradėjo su Europos vadovais asmeninius kontaktus palaikęs LDK kunigaikštis Vilniaus vaivada M Radvila Juodasis Įkūręs spaustuvę Lietuvos Brastoje dab Baltarusija kunigaikštis sutelkė protestantų rašytojų būrį ir nuo 1553 čia ėmė leisti religines knygas lenkų k tarp kurių išspausdinta pirmoji Lietuvos Biblija dar vad Brastos arba Radvilų Biblija lenkų k 1563 puošniausia ir meniškiausiai iliustruota XVI a LDK knyga Tai buvo ir pirmosios LDK spausdintos knygos lotyniškais rašmenimis Nuo 1554 Radvilos Juodojo valdose Brastoje ir Vilniuje imtos laikyti ir protestantiškos pamaldos 1556 Rad vila Juodasis lotynišku laišku viešai atsakydamas popiežiaus legatui A Lipomanui Du laiškai 1556 Karaliaučius paskelbė karštą reformacinį pareiškimą griežtai kritikuojantį Katalikų bažnyčią ir skelbiantį apie atsiskyrimą nuo jos Iki XVI a pab idėjos LDK sparčiai plito ir patraukė į savo pusę daug didikų ir bajorų didžioji jų dalis išpažino kalvinizmą Lietuvoje nuo 1556 aktyviai veikė ir radikalieji protestantai kurių didžiausią dalį sudarė antitrinitoriai Švč Trejybės dogmos kurią pripažino ir katalikai ir pagrindinės reformacijos Bažnyčios neigėjai P Gonezijus M Čechovicas Czechowic S Budnas buvo žymiausi šios krypties atstovai palikę didelį literatūrinį palikimą S Budnas yra ir kritinės biblijotyros pradininkas Lietuvoje Rengdamas Bibliją išsp 1572 bei kritinį Naujojo Testamento leidimą 1574 jis pasiremdamas ir filologinės kritikos būdais tyrė autentiškus biblinius tekstus Brandi kalvinizmo ideologija Lietuvoje buvo suformuota gausiuose A Volano raštuose Volanas komentavo ir grindė ne tik bažnytinę reformatų dogmatiką bet ir siūlė naujas pilietinės santvarkos paremtos asmenų lygybe koncepcijas veik Apie politinę arba pilietinę laisvę Aktyviai polemizuodamas ir su antitrinitoriais ir su XVI a 8 deš pradėjusiais reikštis Lietuvos jėzuitais jis pagrindė ir galutinai įtvirtino pamatinius dogminius aspektus atskiriančius Kalvinistų bažnyčią nuo kitų krikščioniškųjų bendruomenių pvz kalvinistišką Eucharistijos sampratą buvusią vienu didžiausių dogminių skirtumų neleidusių susijungti Lenkijos ir Lietuvos kalvinistams su Liuteronų bažnyčia Šalia Volano aktyviausi kalvinistų polemistai buvo A Chšonstovskis 1555 1618 ir

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/254 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • stiliai kurių derėjo nepainioti aukštasis vidurinis ir žemasis Oratoriaus iškalba galėjo būti trijų rūšių proginė giriamoji arba peikiamoji kalba politinė arba samprotavimo įtikinėjimo arba atkalbinėjimo kalba ir teisinė kaltinimo arba teisinimo kalba Klasikinę nuo Antikos laikų iki XIX a sudaro penkios dalys medžiagos radimas jos išdėstymas tinkamas žodžių parinkimas kalbos įsiminimas ir jos įtaigus pasakymas Daugiausiai dėmesio buvo skiriama žodinei išraiškai Šia dalimi pasiremia poetikos ir literatūros teorijos kūrėjai Žodinė išraiškos teorija retorikoje tai mokymas apie žodžių atrinkimą apie žodžių jungimą ir apie figūras XVIII a pabaigoje Europoje išryškėja nepasitikėjimas kuri suvokiama kaip svetima filosofijai Pasibaigia retorinė žodžio kultūra XIX a pab atsisakinėjama mokyti Norima ne sekti Antikos pavyzdžiais o juos peržengti siekti originalumo visiškai naujos išraiškos XX a vid naujai susidomi kalbininkai ir lit ros tyrinėtojai suvokę formos svarbą kūriniui Kyla naujosios retorikos sąjūdis kuris siekia atnaujinti ir išplėsti jos taikymą Figūrų imama ieškoti ne tik kalboje bet ir dailėje muzikoje kine ir kitur duoda postūmį šiuolaikinėms reklamos politinės propagandos ir viešųjų ryšių teorijoms besidominčia oratoriaus menu taip pat remiasi poetika kuri domisi poeto kūrėjo menu tradicija iki šiol išlieka svarbi Vakarų kultūros dalis Lietuvių lit roje retorinės kultūros pėdsakų gausu per visą XIX a Joje ryškus siekis vesti

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/255 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Terminai Rašytinė retorinė tautosaka Visi terminai susiformavo Lietuvoje vis labiau įsigalint rašto kultūrai Raštas tapo ir būdu lengviau išlaikyti neužmirštą tautosakos kūrinį taip pat ir retorinį jau XIX a imta užsirašinėti oracijos ir nepakeičiama priemonė naujiems retorikos paženklintiems tautosakos žanrams

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/265 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • kurta keletą šimtmečių užrašyta 1170 Kaip ir kiti herojiniai epai yra kryžiaus karų epochos kūrinys Jos siužeto pagrindą sudaro istoriniai 778 metų įvykiai prancūzų kovos su musulmonais maurais Rolandas pagrindinis poemos veikėjas ištikimas karaliaus Karolio Didžiojo vasalas bebaimis karys Prancūzijos

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/275 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • diapazonas meninių priemonių repertuaras tapo įvairesni ir labiau modernūs vaizdavimo būdai kūrinių gausa išsiskyrė 3 deš vidurys 1935 1936 pasirodė 45 Epinę tautos gyvenimo panoramą atgimimo siekius parodė ir nacionalinio charakterio slėpinius gvildeno J Tumas Vaižgantas Pragiedruliuose 1918 1920 Tuo laikotarpiu dominavo realizmo konvencija dažniausiai buvo vaizduojamas kaimo miestiečių tarnautojų ir inteligentų gyvenimas socialiniai ir moraliniai aspektai šiai krypčiai atstovauja A Vienuolio Prieš dieną 1925 Vaižganto Šeimos vėžiai 1929 J Grušo Karjeristai 1935 P Cvirkos Žemė maitintoja 1935 L Dovydėno Broliai Domeikos 1936 Jono Marcinkevičiaus Benjaminas Kordušas 1937 V Mykolaičio Putino Krizė 1937 P Orintaitės Daubiškės inteligentai 1937 J Jankaus dilogija Egzaminai Be krantų 1938 I Simonaitytės Vilius Karalius t 1 1939 J Paukštelio Pirmieji metai 1936 Kaimynai 1939 ir kt Lygia greta plėtotos ir kitos žanrinės formos Istorinio kūrėjai daugiausia telkėsi į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikus vaizdavo did vyriškas kovas už tautos likimą knygnešių žygius V Andriukaičio Audra Žemaičiuose 1930 A Vienuolio Kryžkelės 1932 F Neveravičiaus Blaškomos liepsnos 1936 K Puidos Magnus Dux 1936 J Marcinkevičiaus Kražių skerdynės 1938 Meninių aukštumų pasiekė psichologinis atskleidęs vidinius personažo potyrius meilės išgyvenimų niuansus V Mykolaičio Putino Altorių šešėly 1933 A Vaičiulaičio Valentina 1936 Savitą šeimyninės kronikos tipą sukūrė I Simonaitytė vaizdavusi Prūsų Lietuvos žmonių likimus Aukštujų Šimonių likimas 1935 originalų groteskinį kūrinį parašė I Šeinius Siegfried Immerselbe atsijaunina 1934 Populiariausias to meto detektyvinio bulvarinio autorius J Pilyponis Kelionė aplink Lietuvą per 80 dienų 1928 Amžinas žydas Kaune 1934 Kaukolė žalsvame čemodane 1934 Satyrinius kūrė P Cvirka Frank Kruk 1934 T Tilvytis Kelionė aplink stalą 1936 Po 1940 ir pokario laikotarpiu primetus Lietuvai sovietinį režimą raida tapo nenuosekli daugeliu atvejų priklausoma nuo politinės konjunktūros ideologinių veiksnių Į Vakarus pasitraukus per pusę rašytojų liet lit ra tarsi suskilo į dvi šakas buvo kuriama ir Lietuvoje ir užsienyje Išeivijos romanistai gyvenę žodžio laisvės sąlygomis gvildeno egzistencines individo problemas nostalgiškai ir neretai idealizuodami žvelgė į praeitį vaizdavo skausmingą kaimietiškos ir urbanistinės kultūros sandūrį apmąstė pragaištingą totalitarizmo poveikį žmogaus sąmonei Tarp iškiliausių išeivijos V Ramono Kryžiai 1947 J Jankaus Naktis ant morų 1948 ir Anapus rytojaus 1978 M Katiliškio Užuovėja 1952 ir Miškais ateina ruduo 1957 B Pūkelevičiūtės Aštuoni lapai 1956 vienas garsiausių lietuvių parašytas vidinio monologo forma A Škėmos Balta drobulė 1958 taip pat A Barono Lieptai ir bedugnės 1961 Alb Baranausko Rudenys ir pavasariai 1975 1978 E Cinzo Raudonojo arklio vasara 1975 Mona 1981 Šventojo Petro šunynas 1984 Įdomių parašė K Barėnas V Alantas K Almenas J Gliauda A Kairys ir kt Originaliu diskurso segmentavimu ir introspektyvia psichologine analize išsiskiria nuo 1972 m Izraelyje gyvenančio I Mero kūriniai Lygiosios trunka akimirką 1972 Striptizas arba Paryžius Roma Paryžius 1976 Sara 1982 Kitaip klostėsi Lietuvoje gyvenančių ir sovietinės ideologijos sūkurių blaškomų romanistų kūryba Ankstyvaisiais pokario metais išskyrus meistriškai sukurtus talentinguosius K Borutos Baltaragio malūną 1945 ir B Sruogos Dievų mišką paraš 1946 išl 1957 vyravo vadinamojo socialistinio realizmo dogmoms ir vadinamajam klasiniam požiūriui paklūstantys A Gudaičio Guzevičiaus Kalvio Ignoto teisybė 1948 1949 J Usačiovo Nemunas laužia ledus 1956 Alf Bieliausko Rožės žydi raudonai 1959 Tik nuo

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/276 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Į pradžią TERMINAI SVETAINĖS MEDIS NAUDOTOJO VADOVAS APIE MUS Terminai Retorinis klausimas Visi terminai nereikalaujantis atsakymo emocingą teigimą ar neigimą reiškiantis klausiamasis sakinys pvz Vasaros kodėl taip ilgai einat kol

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/297 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • pradžią TERMINAI SVETAINĖS MEDIS NAUDOTOJO VADOVAS APIE MUS Terminai Retorinis sušukimas Visi terminai šaukiamasis sakinys emocingas pabrėžiantis teigiamą mintį parodantis subjekto poziciją Dažniausiai toks sušukimas reiškiamas kreipiniu pvz Pilie Tu

  Original URL path: http://smp2014lt.ugdome.lt/terminai/fraze/298 (2016-04-28)
  Open archived version from archive