archive-lt.com » LT » U » UGDOME.LT

Total: 262

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lietuva Šaltojo karo metais
  dienos išdirbio norma taikyta kolūkiečių darbo užmokesčiui apskaičiuoti Stribai rus naikintojai Lietuvos reokupacijos metu iš civilių gyventojų sudaryti smogiamieji būriai kovai su ginkluotu pogrindžiu represijoms vykdyti bei sovietinei tvarkai įvesti kaime Vėliau dėl ideologinių sumetimų stribus imta vadinti liaudies gynėjais

  Original URL path: http://smp2014is.ugdome.lt/mo/10kl/IS_DE_28/savokos.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Prezidentinė Lietuva
  skausmu turiu nustatyti kad jisai nesiteikė įvertinti padėties rimtumo Mano kaip ir kiekvieno lietuvio yra šventa pareiga ginti Lietuvos valstybę ir tautą šiuo tragiškiausiu jos gyvenimo momentu Todėl pildydamas šią pareigą pasiryžau priimti uždedamą man šią svarbią naštą ir pasiėmęs valstybės vado pareigas eiti jas tol kol pati tauta teisėtu keliu pašaukta išves kraštą iš susidariusios padėties A Smetona Šaltinis A Eidintas Antanas Smetona Vilnius 1990 104 Antano Smetonos autoritarinis valdymas Į valdžią nekonstituciniu keliu atėjo A Smetonos vadovaujama Tautininkų partija Lietuvoje įsigalėjo autoritarinis valdymas Svarbiausi autoritarizmo bruožai Nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai Suvaržyta piliečių politinė laisvė Ribojama arba draudžiama politinių partijų ir organizacijų veikla Cenzūruojamos visuomenės informavimo priemonės Valdymas remiasi kariuomene paprastai ir susiformuoja po politinių krizių ar karinių perversmų Header Autoritarizmas Valstybės valdymo forma kai aukščiausią valdžią turi vienas asmuo Tautininkai Dešinioji Lietuvos politinė partija 1926 m rinkimuose į Seimą pateko tik trys šios partijos nariai A Smetona V Mironas ir A Voldemaras tačiau po 1926 m perversmo tautininkų sąjunga su krikščionimis demokratais suformavo vyriausybę Perversmas Staigus raidos santvarkos pasikeitimas ar pakeitimas Autoritarinės valstybės Europoje XX a 3 4 dešimt Tuo metu ne tik Lietuva tapo autoritarine valstybe Autoritarizmas įsigalėjo ir kitose Europos šalyse Konstitucija Galutinai autoritarinis valdymas Lietuvoje įtvirtintas 1938 m Konstitucijoje Peržiūrėti konstituciją Tarpukario Lietuvos visuomenė Lietuvos Respublikos teritorija ir gyventojų skaičius 1923 1938 ir 1939 1940 m sienomis Teritorija km 2 atitinkamų metų sienomis Gyventojų skaičius vnt atitinkamų metų sienomis Gyventojų tankumas 1 km 2 atitinkamų metų sienomis 1939 1940 1923 1938 1923 1938 1939 1940 1923 1938 1923 1938 1939 1940 1923 1938 1923 1938 Iš viso 59 731 00 55 265 00 53 242 00 2 462 355 2 170 616 2 028 971 41 22 39 28 38 11 1923 m rugsėjo 17 d surašymo duomenys Tautinė sudėtis Lietuvoje Nepriklausomybės laikotarpiu gyventojų skaičius augo Didžiąją gyventojų dalį sudarė žemdirbiai Dėl mažai išplėtotos pramonės į miestus gyventojai kėlėsi negausiai Tautinių mažumų padėtis Lietuvoje buvo geresnė nei daugelyje kitų to meto Europos valstybių Žiūrėti tautinę sudėtį Tautinė sudėtis Lietuvoje Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis 1923 1939 metais Tautybė Atitinkamų metų sienomis 1923 1939 1939 03 1939 10 1940 1941 Dabartinėmis Iš viso 100 100 100 100 Lietuviai 80 8 84 18 71 68 69 54 Lenkai 30 05 3 24 14 62 13 91 Žydai 7 18 7 60 8 59 8 19 Vokiečiai 3 96 1 45 1 29 3 34 Rusai 2 36 2 49 2 61 2 49 Latviai 0 21 0 22 0 40 0 39 Klaipėdiškiai 1 50 1 22 Kiti ir nežinomi 0 25 0 08 0 21 0 36 1938 m Lietuvos Konstitucija 1938 m Lietuvos Konstitucija LIETUVIŲ TAUTA SENOSIOS LIETUVOS DIDINGOS PRAEITIES GAIVINAMA YRA ATSTAČIUSI NEPRIKLAUSOMĄ SUVERENINĘ LIETUVOS VALSTYBĘ IR GINKLO KOVOJE JĄ APGYNUSI TAM KAD VYKDYDAMA SAVO AMŽINĄJĄ TEISĘ BŪTI LAISVAI IR NEPRIKLAUSOMAI SAVO TĖVŲ ŽEMĖSE VIENINGA VALIA SERGĖTŲ KAS JAI IŠ AMŽIŲ PRIKLAUSO TĘSTŲ GARBINGUS LIETUVOS ŽYGIUS IR ESAMOSIOS BEI BŪSIMŲJŲ KARTŲ PASTANGOMIS UGDYTŲ LIETUVOS GALIĄ LIETUVIŲ TAUTOS PATYRIMU KURĮ JAI YRA DAVĘ JOS SENOVĖ

  Original URL path: http://smp2014is.ugdome.lt/mo/10kl/IS_DE_3/index.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Prezidentinė Lietuva
  1926 1940 Autoritarizmas valstybės valdymo forma kai aukščiausią valdžią turi vienas asmuo Perversmas staigus raidos santvarkos pasikeitimas ar pakeitimas Tautininkai dešinioji Lietuvos politinė partija 1926 m rinkimuose į Seimą pateko tik trys šios partijos nariai A Smetona V Mironas ir

  Original URL path: http://smp2014is.ugdome.lt/mo/10kl/IS_DE_3/savokos.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Tarpautinių santykių aštrėjimas antrojo pasaulinio karo išvakarėse
  okupacijos ir aneksijos įvykių chronologijai ir tų įvykių analizei bei vertybinių nuostatų puoselėjimui Paslėpti Pateikiami svarbiausi tarptautinių santykių aštrėjimo XX a 4 dešimtmečio įvykiai kaip kontekstas nusakantis Lietuvos užsienio politikos esmę Didelis dėmesys skiriamas išsamiai Lietuvos okupacijos ir aneksijos įvykių chronologijai ir tų įvykių analizei bei vertybinių nuostatų puoselėjimui Paslėpti Pateikiami svarbiausi tarptautinių santykių aštrėjimo XX a 4 dešimtmečio įvykiai kaip kontekstas nusakantis Lietuvos užsienio politikos esmę Didelis dėmesys skiriamas

  Original URL path: http://smp2014is.ugdome.lt/mo/10kl/IS_DE_4/index.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Tarpautinių santykių aštrėjimas antrojo pasaulinio karo išvakarėse
  ar jų grupių Inkorporacija lot incorporatio įkūnijimas okupuotos teritorijos įjungimas į savosios valstybės sudėtį Liaudies seimas taip sovietų propaganda pavadino marionetinį Lietuvos Respublikos seimą turėjusį patvirtinti Lietuvos sovietinę aneksiją Liaudies vyriausybė taip sovietų propaganda pavadino žurnalisto J Paleckio marionetinę Lietuvos vyriausybę kurios pagrindinis uždavinys buvo parengti šalies aneksiją Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvai ir savitarpio pagalbos sutartis 1939 m spalio mėn 10 d pasirašyta sutartis tarp Lietuvos ir SSRS pagal kurią Lietuva atgavo Vilnių ir Vilniaus kraštą bet turėjo į savo teritoriją įsileisti Raudonosios armijos karines bazes Miuncheno sutartis Miuncheno suokalbis Didžiosios Britanijos Prancūzijos Vokietijos ir Italijos 1938 m Miunchene pasirašyta sutartis pagal kurią Čekos lovakija turėjo perduoti Vokietijai Sudetų sritį su visais kariniais įtvirtinimais įmonėmis žaliavų atsargomis ir ryšių priemonėmis Molotovo Ribentropo paktas populiarus 1939 m rugsėjo mėn 23 d pasirašytos Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutarties kurios slaptame protokole buvo pasidalinta Rytų Europa pavadinimas pagal ją pasirašiusių abiejų valstybių užsienio reikalų ministrų pavardes Okupacija lot occupatio užėmimas laikinas kitos valstybės teritorijos užėmimas ir faktiškas jos valdymas dažniausiai vyksta karų metu Sovietizacija rus soviet patarimas taryba valstybinės valdžios įstaigų ekonominės sanklodos ir kultūros pertvarkymas pagal SSRS modelį vykdytas prie SSRS prijungtose šalyse pvz 1940

  Original URL path: http://smp2014is.ugdome.lt/mo/10kl/IS_DE_4/savokos.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis
  pirminių šaltinių teikiamą informaciją Paslėpti Šaltojo karo pavyzdžiu jo pagrindinių įvykių pagrindu pateikiami pagrindiniai tarptautinių santykių tarp JAV ir SSRS tarp Vakarų ir Rytų etapai Daug vietos skiriama įvairioms tarpusavio santykių pusėms politinei ideologinei kultūrinei Siekiama sudaryti galimybes mokiniams praplėsti žinias apie pateikiamus įvykius naudojant pirminių šaltinių teikiamą informaciją Paslėpti Šaltojo karo pavyzdžiu jo pagrindinių įvykių pagrindu pateikiami pagrindiniai tarptautinių santykių tarp JAV ir SSRS tarp Vakarų ir Rytų etapai

  Original URL path: http://smp2014is.ugdome.lt/mo/10kl/IS_DE_5/index.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • LDK luominė visuomenė XVI–XVII a. vid.
  Temoje aptariami svarbiausi LDK luomai bajorija dvasininkija katalikų miestiečiai ir valstiečiai bei jų padėtis visuomenėje Paslėpti Luomas socialinė grupė turinti įstatymais ir papročiais nustatytas paveldimas teises privilegijas ir pareigas Lietuvoje XIV XVI a susiformavo šie luomai bajorija dvasininkija miestiečiai valstiečiai

  Original URL path: http://smp2014is.ugdome.lt/mo/11kl/IS_DE_13/index.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • LDK luominė visuomenė XVI–XVII a. vid.
  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnų atsakingas už valstybės iždo saugojimą ir tvarkymą Kancleris vienas svarbiausių Lenkijos ir Lietuvos valstybės pareigūnų Rūpinosi užsienio politika vadovavo valdovo raštinei Latifundija didelė privati žemės valda Luomas socialinė grupė turinti įstatymais ir papročiais nustatytas paveldimas teises privilegijas ir pareigas Maršalka XV XVIII a LDK aukšto rango centrinės valdžios pareigūnas kurio pareiga buvo prižiūrėti tvarką valdovo dvare laikinos rezidencijos vietoje arba Seime skelbti didžiojo kunigaikščio potvarkius bei sprendimus Miestiečiai feodalinės visuomenės luomas kurį sudarė laisvieji miestų gyventojai paklūstantys viduramžiais susiklosčiusiems miestų įstatymams Oršos mūšis tai 1514 m rugsėjo 8 d įvykęs vienas garsiausių LDK kariuomenės mūšių kuriame buvo sutriuškinta Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė Rėžis valstiečio ilgas siauras žemės sklypas Rotušė pagrindinė miesto įstaiga ir pastatas magistrato narių susirinkimo bei administracijos tarnautojų darbo vieta Savivalda tai miestiečių teisė turėti miesto valdžią magistratą atskirą teismą iš miestiečių rinktų prisiekusiųjų posėdininkų vadinamųjų suolininkų patiems tvarkyti prekybą ir amatus Seimas aukščiausias Lietuvos ir Lenkijos bendros valstybės Abiejų Tautų Respublikos įstatymų leidimo ir valstybinės valdžios organas veikęs 1569 1795 m Trilaukė sėjomaina trijų laukų sėjomaina Žemė suskirstoma į tris laukus žiemkenčių vasarojaus ir pūdymo Lietuvoje paplito per XVI a valakų reformą išnyko XX a viduryje Vaivada

  Original URL path: http://smp2014is.ugdome.lt/mo/11kl/IS_DE_13/savokos.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive