archive-lt.com » LT » V » VILTIESSALA.LT

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • галерея - Labdaros ir Paramos fondas
  Fondo veikla О фонде Основатели фонда Спонсоры фонда Фонд спонсирует Деятельность фонда галерея Ankstesnis puslapis Деятельность фонда Copyright viltiessala lt lt Apie fondą Įstatai Steigėjai Rėmėjai Fondas remia Fondo veikla Galerija en About foundation Founders Sponsors We support Activity Gallery

  Original URL path: http://www.viltiessala.lt/ru/galereya (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Printing About foundation
  foundation aims at supporting destitute families homeless children boarding schools and nursing homes preschools medical and other institutions of satisfactory condition The foundation supports institutions of disabled children It aims at changing the institutional environment in order to help the disabled children to form their inner features and to assure their integration into society The charity and support foundation organizes various charitable feasts sponsors excursions and children s recreation camps

  Original URL path: http://www.viltiessala.lt/index.php?mact=CMSPrinting,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy52aWx0aWVzc2FsYS5sdC9lbi9hYm91dC1mb3VuZGF0aW9uP3Nob3d0ZW1wbGF0ZT1mYWxzZQ%3D%3D&cntnt01pageid=77&cntnt01returnid=77 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Įstatai - Labdaros ir Paramos fondas
  gali dirbti ir visuomeniniais pagrindais Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų Valdyba 29 1 skiria Fondo vadovą bei jį atšaukia nustato jam atlyginimą 29 2 svarsto ir tvirtina Fondo veiklos strategiją programas per tris mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui Fondo veiklos ataskaitą 29 3 organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus ruošia jų darbotvarkę bei sprendimų projektus ir praneša Fondo vadovui kada sušaukti visuotinius dalininkų susirinkimus 29 4 skirsto lėšas labdarai ir paramai 29 5 tvirtina turtinių įnašų įvertinimą 29 6 analizuoja Fondo veiklos rezultatus pajamų ir išlaidų sąmatas revizijų inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis 29 7 priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu bei dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo filialų ir atstovybių vadovo paskyrimo ir tvirtina jų nuostatus 29 8 turi kitas funkcijas kurios neprieštarauja įstatymams bei šiems įstatams Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į ketvirtį Posėdžius šaukia valdybos pirmininkas Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi ir kiekvienas valdybos narys Apie valdybos posėdžio sušaukimą nurodydamas posėdžio datą laiką vietą ir darbotvarkę valdybos posėdžio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio išsiunčiant informaciją ryšio priemonėmis Į valdybos posėdį turi būti kviečiamas Fondo vadovas jei jis nėra valdybos narys Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą Valdybos sprendimas yra priimtinas aki už jį gauta daugiau balsų už negu prieš Balsams už ir prieš pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas FONDO VADOVAS Fondo vadovas direktorius yra vienasmenis Fondo valdymo organas juo turi būti fizinis asmuo Fondo vadovą skiria ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų nustato jam atlyginimą tvirtina pareiginius nuostatus skatina jį ir skiria nuobaudas Fondo valdyba Fondo vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais kitais teisės aktais šiais įstatais visuotinio dalininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais Fondo vadovas veikia Fondo vardu esant santykiams su kitais asmenimis taip pat sudaro sandorius Fondo vardu Fondo vadovas atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui pranešimą dalininkams apie esminius įvykius turinčius reikšmės Fondo veiklai Fondo veiklos organizavimą dalininkų bei labdaros ir paramos davėjų apskaitą o taip pat priima į darbą ir atleidžia darbuotojus sudaro su jais darbo sutartis skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą sprendžia kitus klausimus kurie neprieštarauja įstatymams ir šiems įstatams PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA KURIA VADOVAUJANTIS SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA Už Fondo pranešimų ir skelbimų paskelbimą kurie yra reikalingi pagal Civilinį kodeksą Labdaros ir paramos fondų įstatymą bei šiuos įstatus atsakingas yra Fondo vadovas Fondo likvidavimo atveju likvidatorius Visi Fondo vieši pranešimai yra skelbiami dienraštyje Lietuvos rytas Kiti pranešimai ir skelbimai registruotu laišku išsiunčiami dalininkų ar kitų suinteresuotų asmenų adresu pateiktu Fondo vadovui FONDO PAJAMŲ ŠALTINIAI LĖŠŲ PAJAMŲ BEI TURTO NAUDOJIMO TVARKA Fondui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai įrengimai transporto priemonės ir kitas turtas

  Original URL path: http://www.viltiessala.lt/lt/istatai (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Printing OM ORGANISATIONEN
  form av matprodukter och annan välgörenhet för att hjälpa fattiga familjer föräldralösa barn äldreboende internatskolor sjukhem förskolor olika medicinska institutioner Organisationen hjälper institutioner som arbetar med barn med funktionshinder Målet är att förbättra dessa institutioner i syfte att hjälpa de funktionshindrade barnen att utveckla sina inneboende förmågor och se till att de integreras i samhället Organisationen genomför olika välgörenhetsevenemang resor för sponsorer och fritidsläger för barn och vuxna Organisationen satsar

  Original URL path: http://www.viltiessala.lt/index.php?mact=CMSPrinting,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy52aWx0aWVzc2FsYS5sdC9zZS9vbS1vcmdhbmlzYXRpb25lbj9zaG93dGVtcGxhdGU9ZmFsc2U%3D&cntnt01pageid=62&cntnt01returnid=62 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Printing О фонде
  и другой благотворительной деятельностью помогать бедным семьям лишенным опеки детям школам интернатам домам престарелых дошкольным медицинским и другим учреждениям находящимся в удовлетворительном состоянии Помогать учреждениям и организациям занимающимся проблемами детей инвалидов Всеми средствами стараться улучшить среду таких учреждений сделать ее максимально приемлемой и годной для раскрытия и формирования внутренних качеств талантов и умений необходимых при интеграции в здоровое общество Организовывать различные благотворительные мероприятия поездки лагеря отдыха для детей и взрослых

  Original URL path: http://www.viltiessala.lt/index.php?mact=CMSPrinting,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy52aWx0aWVzc2FsYS5sdC9ydS9vLWZvbmRlP3Nob3d0ZW1wbGF0ZT1mYWxzZQ%3D%3D&cntnt01pageid=68&cntnt01returnid=68 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Printing Steigėjai
  Raimonda Andrašiūnienė Algirdas Andrašiūnas 1940 2009

  Original URL path: http://www.viltiessala.lt/index.php?mact=CMSPrinting,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy52aWx0aWVzc2FsYS5sdC9sdC9zdGVpZ2VqYWk%2Fc2hvd3RlbXBsYXRlPWZhbHNl&cntnt01pageid=59&cntnt01returnid=59 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Printing Rėmėjai
  BONDAREV Fondas teikia labdara NVS ir Baltijos šalių nevyriausybinėms organizacijoms Labdarą sudaro drabužių avalynės medikamentų asmens higienos reikmenų namų apyvokos ir buities reikmenų siuntos prieinamomis kainomis Taip pat fondas dalyvauja kultūros ir švietimo programose ĮMONĖS 2004 metų gruodžio 6 dieną labdaros ir paramos fondas Vilties sala pasirašė paramos sutartį su UAB ACONITUM pagal kurią gavo įvairių homeopatinių preparatų už 2349 Lt jie buvo perduoti įvairioms medicinos įstaigoms bei organizacijoms 2005 metų vasario 28 dieną buvo pasirašyta ilgalaikė paramos sutartis su šia įmone Per 2005 metus labdaros ir paramos fondas Vilties sala gavo iš UAB Aconitum homeopatinių preparatų beveik už 200 tūkstančių litų ir paskirstė juos šioms įstaigoms ir organizacijoms Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui VšĮ Onuškio PSPC VšĮ Lentvario ambulatorija VšĮ Vilkpėdės ligoninė VšĮ Kaišiadorių ligoninė Ruklos Čekiškės Žeimių religinėms bendruomenėms 2005 metų sausio 1 dieną buvo pasirašyta pirmoji sutartis dėl paramos maisto produktais su viena iš UAB PALINK parduotuvių Vėliau labdaros ir paramos fondas Vilties sala pasirašė ir daugiau tokių sutarčių Pagal šias sutartis UAB PALINK perduoda labdaros ir paramos fondui Vilties sala maisto produktus kurių pakuotės prarado prekinę išvaizdą Šie maisto produktai paskirstomi įvairioms organizacijoms 2005 metų vasario 4 dieną labdaros ir paramos fondas Vilties sala pasirašė sutartį su

  Original URL path: http://www.viltiessala.lt/index.php?mact=CMSPrinting,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy52aWx0aWVzc2FsYS5sdC9sdC9yZW1lamFpP3Nob3d0ZW1wbGF0ZT1mYWxzZQ%3D%3D&cntnt01pageid=60&cntnt01returnid=60 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Printing Fondas remia
  laisvalaikio organizavimo ir kitas paslaugas neįgaliems žmonėms sudaryti sąlygas jiems realizuoti savo sugebėjimus Skirti ir išmokėti šalpos pensijas slaugos pašalpas ir kompensacijas Organizuoti nemokamus pietus socialiai remtiniems asmenims labdaros valgykloje Organizacijos vadovė Rūta Kaupienė Krikščioniškąjį labdaros fondą Tėvo namai Tai katalikiška kalinių ir buvusių kalinių globėjiška organizacija kurios tikslai socialinė moralinė ir materialinė parama kaliniams ir buvusiems kaliniams Organizacijos vadovas Vytautas Vaitkevičius Jonavos rajono Ruklos RK parapijos CARITą Klebonas Arnoldas Valkauskas Kauno rajono Čekiškės Švenčiausios Trejybės parapiją Klebonas Vaidas Bartkus Jonavos rajono Žeimių Švc Mergelės Marijos parapija Klebonas Audrius Mikitiukas Raseinių rajono Butkiškės Šv Jono Krikštytojo parapija Klebonas Gintas Rumševičius Trakų rajono Onuškio vidurinę mokyklą Lazdijų rajono VšĮ Kapčiamiesčio Šv Juozapo paramos šeimoms ir jaunimui centrą Įstaigos vadovė Irena Jaskelevičienė Alytaus rajono Simno specialiąją mokyklą Direktorė Elena Dainauskienė Mokykloje ugdomi nežymaus vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 21 m amžiaus Tai sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių ugdymo bei proto negalės suaugusiųjų užimtumo įstaiga teikianti pagrindinį specialųjį išsilavinimą Tai pat ši mokykla yra specialiojo ugdymo konsultacinis centras apskrities pedagogams Čia skaitomos paskaitos vyksta individualios konsultacijos Lazdijų rajono Kapčiamiesčio ugdymo ir globos centr ą Židinys Direktorė Ona Lukoševičienė Tai įstaiga kuri rūpinasi sutrikusio intelekto žmonėmis jų lavinimu

  Original URL path: http://www.viltiessala.lt/index.php?mact=CMSPrinting,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy52aWx0aWVzc2FsYS5sdC9sdC9mb25kYXMtcmVtaWE%2Fc2hvd3RlbXBsYXRlPWZhbHNl&cntnt01pageid=75&cntnt01returnid=75 (2016-04-28)
  Open archived version from archive