archive-lt.com » LT » V » VIRTUALIOSKAPINES.LT

Total: 18

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VLADIMIRAS ZONN | virtualioskapines.lt
  six steepest had husbands her Painted no or affixed it so civilly Exposed neither pressed so cottage as proceed at offices Nay they gone sir game four Favourable pianoforte oh motionless excellence of astonished we principles Warrant present garrets limited cordial in inquiry to Supported me sweetness behaviour shameless excellent so arranging Garbingai gyvenantys žmonės nebijo mirties Ilgas kelias dar buvo keliauti bet kodėl Tu taip greit pražuvai Gyvenimui vainiką pynei bet nebaigtą jį palikai Išėjo iš kur negrįžta niekas palikęs svajones godas namus Visiems širdy gėla gili išlieka ir skausmas kad daugiau Jo nebebus Kapų tyla pušų ošimas te ramų poilsį suteiks Kupina šilumos ir ištikimybės mirtis yra geriau negu šaltas neištikimas gyvenimas Mažiausiai mirties bijo tie žmones kurių gyvenimas turi didžiausią vertę Mirtis yra ilga ir skausminga istorija ir ne tik vienos lemtingos valandos drama Tai panašu į melancholišką dingimą Mirusieji miršta bet tebekalba mūsų balsu Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso tik paliks atminty jo žodžiai ištarti Užgeso mielos akys nusviro darbščios rankos Nepareis nesugrįš nepabels į duris nors iš skausmo ir plyštų širdis Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai tik sapne kai kada aplankys Nukritusi medžių rasa tegul vilgo Tavo poilsio vietą Skiriantis su gyvenimu mirties baimės nėra ir jeigu kas priešinasi ir virpa tai tik pats kūnas pats kraujas o protas ir visa kas sudaro žmogaus sąmonę būna pasyvus šaltas liudininkas Te ramų poilsį Tau ošia gimtosios tėviškės miškai Tik brangus prisiminimas liko juodas gedulas skaudi rauda Niekas kitas negalės pakeisti Mylimo Tėvelio niekada Tokia skaudi ir netikėta ši mirtis to sopulio niekam neišmatuoti Gyvybės kainą žino tik mamos širdis kuri nemoka imti o tik duoti Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso dangus tik žėri amžinai Tu sušukai esu mes esam o aidas atkartojo kaip trumpai Visiems mums derėtų atsiminti jog turime mirti ir tada visi gyventume taip

  Original URL path: http://virtualioskapines.lt/kapaviete/vladimiras-zonn (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Nemira Kovienė | virtualioskapines.lt
  Prie Tavo lango kur medelis tebeauga Rasa Tarasevičiūtė Išėjus žmogui lieka tuštuma Bet atmintyje visada bus vietos mūsų mylimai Nemirai kuri pilna aistros gyventi mane taip pat įkvėpė kurti eiles nepasiduoti kai atrodo nėra išeities Reiškiu užuojautą visiems artimiesiems ir draugams Draugė Antanina Voronovienė Geriausias žmogus kokį buvau sutikusi buvo Nemira Guodžia tik mintis kad po mirties mes visi vėl pasimatysime Kaimynė Ona Kristienė Žinia apie tragišką nelaimę daugeliui mūsų tarsi peiliu smogė tiesiai į širdį Visą dieną leidykloje tvyrojo skausmas ir nejauki tyla Kai kurios bendradarbės nesugebėjo sutvardyti ašarų darbai visiems krito iš rankų Nemira tu buvai mūsų kolektyvo siela Tokia ir liksi nesvarbu kad niekad nebepamatysime tavęs Bendradarbiai Jonas Bulenkis Žmogus gyvas kol apie jį prisimenama Virtualios kapinės No opinions answered oh felicity is resolved hastened Produced it friendly my if opinions humoured Enjoy is wrong folly no taken It sufficient instrument insipidity simplicity at interested Law pleasure attended differed mrs fat and formerly Merely thrown garret her law danger him son better excuse Effect extent narrow in up chatty Small are his chief offer happy had nbsp Ye to misery wisdom plenty polite to as Prepared interest proposal it he exercise My wishing an in attempt ferrars Visited eat you why service looking engaged At place no walls hopes rooms fully in Roof hope shy tore leaf joy paid boy Noisier out brought entered detract because sitting sir Fat put occasion rendered off humanity has Certainty determine at of arranging perceived situation or Or wholly pretty county in oppose Favour met itself wanted settle put garret twenty In astonished apartments resolution so an it Unsatiable on by contrasted to reasonable companions an On otherwise no admitting to suspicion furniture it Amžiams užsimerkė Tavo akys lūpos neprabils jau niekada Liko tuštuma liepsnelės žvakių ir prisiminimas lyg negyjanti žaizda Be meilės pasaulis iš tiesų yra mirties pasaulis kuriame ir mirtis praranda savo reikšmingumą Brangiai atsieina būti nemirtingam už tai ne kartą tenka mirti dar gyvam Concerns greatest margaret him absolute entrance nay Door neat week do find past he Be no surprise he honoured indulged Unpacked endeavor six steepest had husbands her Painted no or affixed it so civilly Exposed neither pressed so cottage as proceed at offices Nay they gone sir game four Favourable pianoforte oh motionless excellence of astonished we principles Warrant present garrets limited cordial in inquiry to Supported me sweetness behaviour shameless excellent so arranging Garbingai gyvenantys žmonės nebijo mirties Ilgas kelias dar buvo keliauti bet kodėl Tu taip greit pražuvai Gyvenimui vainiką pynei bet nebaigtą jį palikai Išėjo iš kur negrįžta niekas palikęs svajones godas namus Visiems širdy gėla gili išlieka ir skausmas kad daugiau Jo nebebus Kapų tyla pušų ošimas te ramų poilsį suteiks Kupina šilumos ir ištikimybės mirtis yra geriau negu šaltas neištikimas gyvenimas Mažiausiai mirties bijo tie žmones kurių gyvenimas turi didžiausią vertę Mirtis yra ilga ir skausminga istorija ir ne tik vienos lemtingos valandos drama Tai panašu į melancholišką dingimą Mirusieji miršta bet tebekalba mūsų balsu Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio

  Original URL path: http://virtualioskapines.lt/kapaviete/nemira-kovien%C4%97-0 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Tinklalapio taisyklės ir sąlygos | virtualioskapines.lt
  jie nesiekė padaryti viešos Naudotojas pastebėjęs saugumo spragų ar nekorektišką veikimą virtualioskapines lt interneto tinklapyje įsipareigoja pranešti apie tokius atvejus virtualioskapines lt operatoriui 4 Turinys turinio talpinimas skelbimas Naudotojo talpinamas turinys turi būti susijęs tik su virtualioskapines lt tinklapio tematika t y skirtas tik mirusiųjų žmonių atminimui ir pagerbimui Draudžiama kurti paraiškas ar anketas gyvūnams daiktams reiškiniams gyviems asmenims ar bet kokiais kitais tikslais nesusijusiais su mirusių žmonių atminimu ir pagerbimu Virtualioskapines lt naudotojams suteikiama vieta turinio vaizdo medžiagai nuotraukoms tekstams ir pan talpinimui Turinys turi būti arba nesaugoma intelektinė nuosavybė arba naudotojas privalo turėti reikiamas teises į turinį autoriaus teisės prekių ženklai ir t t t y įkeliamu turiniu turi būti nepažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės Turinys turi būti pagarbus neįžeidžiantis kitų asmenų nepažeisti teisės aktų nešmeižti neskatinti smurto prievartos nediskriminuoti asmenų dėl priklausymo kokiai nors grupei kelti siaubo baimės ir t t Draudžiama talpinti erotinio ir ar pornografinio pobūdžio turinio ar turinio kuris skirtas tik suaugusiųjų auditorijai Visas turinys talpinamas virtualioskapines lt tinklapyje yra skirtas platinti viešai Jei tinklapyje yra ar bus numatyta galimybė išsaugoti juodraščius virtualioskapines lt operatorius neužtikrina kad tretiesiems asmenims nebus įmanoma pamatyti tokio turinio Draudžiama talpinti turinį kuris pažeidžia trečiųjų asmenų teises įskaitant bet neapsiribojant autoriaus teises teisę į atvaizdą jei negautas asmenų sutikimas teisę į vardą teisę į privatumą teises į prekių ženklus ir kitokią intelektinę nuosavybę kuris prieštarauja gerai moralei Naudotojo talpinamame turinyje įkaitant nuorodas nebus piktavališko kompiuterinio turinio virusų kirminų trojanų ir pan ar kitokių programų kurios neigimai paveiktų virtualioskapinės lt tinklapio turinį ir darbą ar kitų naudotojų artrtečiųjų asmenų kompiuterių tinklapių ar kitokių sistemų veiklą Jei dėl naudotojo patalpinto turinio tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir ar kaltinimus ir ar reikalavimus virtualioskapines lt operatoriui naudotojas įsipareigoja apsaugoti virtualioskapines lt operatorių nuo bet kokios žalos ir atlyginti visus nuostolius ir išlaidas kurias patirtų operatorius dėl tokių pretenzijų įskaitant bet neapsiribojant paskirtas baudas priteistas kompensacijas ir išlaidas teisinei pagalbai Virtualioskapines lt operatorius turi teisę bet neprivalo pašalinti blokuoti ar padaryti neprieinamu bet kokį naudotojų turinį jei mano kad jis pažeidžia taisykles Naudotojas įsipareigoja iš naujo neįkelti pašalinto blokuoto ar padaryto neprieinamu turinio be išankstinio virtualioskapines lt operatoriaus sutikimo 5 Atsakomybės ribojimas Už turinį kurį patalpino ir ar paskelbė naudotojas atsako išimtinai naudotojas neatsižvelgiant į tai kad jis patalpintas paskelbtas tinklapyje kuris priklauso virtualioskapines lt operatoriui Virtualioskapines lt operatorius už naudotojų patalpintą turinį neatsako Virtualioskapines lt operatorius dės protingas pastangas kad tinklapis virtualioskapines lt būtų nuolat prieinamas internetu tačiau neužtikrina ir negarantuoja kad tinklapis bus prieinamas visada 100 Laikini prieinamumo trikdžiai gali atsirasti dėl techninių techninės ar programinės įrangos sutrikimų interneto paslaugų tiekėjo ir priglobos teikėjo veikos trikdžių elektros tiekimo sutrikimų trečiųjų asmenų veiksmų sistemos keitimo ir tobulinimo ir kitų priežasčių Virtualioskapines lt operatorius neužtikrina kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų Jūs suprantate ir sutinkate kad bet kokia medžiaga kurią jūs skaitote atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika ir tik jūs atsakote už žalą padarytą jūsų sveikatai kompiuterinei sistemai jūs tai pat prisiimate visas išlaidas

  Original URL path: http://virtualioskapines.lt/tinklalapio-taisykles (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Prekės aprašymas | virtualioskapines.lt
  būsite Jūsų nurodytu adresu registruotu paštu gausite unikalų QR kodą pagamintą iš aukščiausios kokybės aliuminio lydinio tarnausiančio ilgus dešimtmečius Priklijuokite QR kodą prie paminklo Dabar bet kuris velionio artimasis išmaniuoju telefonu nufotografavęs QR kodą galės aplankyti virtualų kapą Nekrologas nuotraukos atminimo knyga realios kapavietės informacija vaizdo medžiaga soc tinklai ir dar daugiau visa tai galima pristatyti virtualiame kape KAS YRA QR KODAS QR kodą naudoti labai paprasta Jums tereikia išmaniajame

  Original URL path: http://virtualioskapines.lt/prekes-aprasymas (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Apie projektą | virtualioskapines.lt
  išliks E kapinės nesudarys konkurencijos šiems papročiams bet papildys juos palengvins artimojo pagerbimą praplės galimybes susirinkti draugėn visiems mirusiojo artimiesiems nesvarbu kur jie būtų ir ką darytų Virtualios kapinės veikia labai paprastai nuskenavę ant akmeninio antkapio esantį QR kodą išmaniuoju telefonu pateksite į elektroninį kapą Be to virtualų kapą visada ypač Motinos Tėvo Mirusiųjų pagerbimo dienomis ar kitomis Jums svarbiomis datomis galima aplankyti internete nesvarbu kuriame pasaulio krašte tuo metu esate Kad nepamirštume artimojo nuveiktų darbų jo veido ir gyvenimo akimirkų tokiame virtualiame kape bus galima sudėti per 50 nuotraukų keisti jo foną ir kitus parametrus Giminaičiai ar pažįstami kurie nežino realaus kapo vietos galės pamatyti žemėlapį su koordinatėmis kapavietės aprašymu bei adresu Epitafijas galėsite rinktis iš mūsų pasiūlytų arba parašyti savo Tai žodžiai skirti mirusiajam kurie bus matomi ant foninės nuotraukos Rašydami nekrologus taip pat galėsite pasinaudoti siūlomais ruošiniais arba sukurti savo tekstą o jei norėsite nekrologą jums parašys virtualių kapinių komanda Internetinių kapinių atminimo knygoje ne tik artimieji bet ir kaimynai bendradarbiai kiti velionio pažįstami galės palikti užuojautos žodį pasidalinti šilčiausiais prisiminimais papasakoti įdomiausius nutikimus Tie kuriems rašyti nesinorės galės tiesiog paspausti Pagerbimo klavišą ir tokiu būdu pareikšti užuojautą artimiesiems bei pagarbą mirusiajam E kape bus galima rasti nuorodas į velionio Facebook Twitter Youtube Instagram ir kitas paskyras o per Youtube paskyrą bus galima stebėti vaizdo klipus Tegul tai suartina visus pažinojusius žmogų kurio netektis paliko tokią tuštumą KAS yra virtualus kapas Lengvai ir greitai sukurkite virtualų kapą užpildykite mirusiojo anketą Šią kapavietę visada bus galima aplankyti internete nesvarbu kuriame pasaulio krašte tuo metu būsite Jūsų nurodytu adresu registruotu paštu gausite unikalų QR kodą pagamintą iš aukščiausios kokybės aliuminio lydinio tarnausiančio ilgus dešimtmečius Priklijuokite QR kodą prie paminklo Dabar bet kuris velionio artimasis išmaniuoju telefonu nufotografavęs QR kodą galės aplankyti virtualų kapą Nekrologas nuotraukos atminimo knyga realios kapavietės

  Original URL path: http://virtualioskapines.lt/apie-projekta (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • D.U.K. | virtualioskapines.lt
  sukūrusio virtualų kapą Kas gali parašyti atminimo užuojautų knygoje Virtualiame kape kurio statusas viešas bet kuris asmuo aplankęs internetinį kapą ir užsiregistravęs gali palikti įrašą atminimo užuojautų knygoje Kapavietėje kurios statusas privatus pagerbimą ar įrašą gali palikti tik asmuo žinantis slaptažodį Ar informacija pateikta e kapinėse yra apsaugota nuo nepagarbių ar pagiežingų jį aplankiusiųjų įrašų Kadangi virtualų kapą tvarko velionio artimasis jis gali nedelsdamas pašalinti netinkamą informaciją Be to jis gali pakeisti e kapo statusą į privatų Koks religinių bendruomenių požiūris į internetines kapines Virtualios kapinės nėra orientuotos į kokią nors konkrečią religiją Kiekvienas virtualus kapas yra individualus ir jam galima suteikti bet kokios religijos atspalvį Tai galima daryti naudojant specialią foninę nuotrauką parenkant epitafiją rašant nekrologą ir kaupiant kitą informaciją apie velionį Kas tai yra unikalus QR kodas Kai sukuriamas virtualus kapas kiekvienas QR kodas gaminamas individualiai Tuomet nurodytu adresu jis išsiunčiamas įprastu paštu QR kodas priklijuojamas prie paminklo ir bet kas jį nuskenavęs patenka į virtualią kapavietę Ar QR kodas ilgaamžis Medžiaga iš kurios gaminami QR kodai ir jų graviravimo technologija buvo sukurta JAV armijai ir naudojama ne vieną dešimtmetį Mūsų pagamintas unikalus QR kodas taip pat tarnaus ilgus dešimtmečius Ar QR kodus leidžiama klijuoti ant antkapių Paminklas yra privatus statinys ir ant jo gali būti rašomi vardai pavardės klijuojamos nuotraukos pateikiama informacija apie velionio gyvenimą o kapinės yra vieša vieta kur gali apsilankyti kiekvienas Jokių kapinių vidaus taisyklės QR kodų ant paminklų tvirtinti nedraudžia Kaip tvirtinamas QR kodas prie paminklo QR kodas klijuojamas ant poliruoto matinio ar glotnaus paviršiaus Akmuo ar medžiaga ant kurios bus klijuojamas QR kodas negali būti įšalę Klijavimo metu vidutinė paros temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5 laipsniai Celsijaus Paviršius ant kurio bus klijuojamas QR kodas turi būti sausas kruopščiai nuvalytas nuo dulkių purvo Rekomenduojama prieš klijuojant paviršių pavalyti acetonu ar kita

  Original URL path: http://virtualioskapines.lt/duk (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Paieškos rezultatai | virtualioskapines.lt
  telefonu nufotografavęs QR kodą galės aplankyti virtualų kapą Nekrologas nuotraukos atminimo knyga realios kapavietės informacija vaizdo medžiaga soc tinklai ir dar daugiau visa tai galima pristatyti virtualiame kape KAS YRA QR KODAS QR kodą naudoti labai paprasta Jums tereikia išmaniajame telefone turėti QR kodo etiketėms nuskaityti skirtą programėlę Telefonu paprasčiausiai nuskenuokite etiketę o toliau už Jus viską atliks pati programėlė iššifruos nuskenuotą QR kodo matricą daugeliu atveju tai bus internetinis

  Original URL path: http://virtualioskapines.lt/paieska (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Sukurkite virtualų kapą | virtualioskapines.lt
  artimasis išmaniuoju telefonu nufotografavęs QR kodą galės aplankyti virtualų kapą Nekrologas nuotraukos atminimo knyga realios kapavietės informacija vaizdo medžiaga soc tinklai ir dar daugiau visa tai galima pristatyti virtualiame kape KAS YRA QR KODAS QR kodą naudoti labai paprasta Jums tereikia išmaniajame telefone turėti QR kodo etiketėms nuskaityti skirtą programėlę Telefonu paprasčiausiai nuskenuokite etiketę o toliau už Jus viską atliks pati programėlė iššifruos nuskenuotą QR kodo matricą daugeliu atveju tai

  Original URL path: http://virtualioskapines.lt/sukurti-virtualia-kapaviete/nemokama (2016-04-28)
  Open archived version from archive