archive-lt.com » LT » V » VPT.LT

Total: 231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  paslaugų pirkimus bei vykdydama po jų sudarytas sutartis VPT atliko Nacionalinės žemės tarnybos NŽT vykdytų atvirų konkursų Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos skelbtas 2012 m balandžio 04 d pirkimo Nr 119826 toliau Pirkimas Nr 1 ir Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos skelbtas 2012 m lapkričio 30 d pirkimo Nr 130334 toliau Pirkimas Nr 2 ir jų pagrindu sudarytų sutarčių pasirinktinai atitikties VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusiais teisės aktais vertinimą VPT nustatė kad perkančioji organizacija numatė tik bendrą pirkimo vertę bet neįvardijo skiriamų lėšų kiekio kiekvienai pirkimo daliai sutarčiai ir tai lėmė neracionalų lėšų panaudojimą Įvertinus po pirkimų sudarytas sutartis nustatyta kad jose nėra nurodyti perkamų paslaugų kiekiai Atsižvelgiant į tai kad pirkimo sąlygose nurodyti kiekiai buvo preliminarūs išreikšti konkrečiais vienetais nenustatant mažiausios ir ar didžiausios ribos laikytina kad nurodyti perkamų paslaugų kiekiai buvo maksimalūs ir negalėjo būti didesni nei nurodyti pirkimo sąlygose todėl šie kiekiai turėjo būti nurodyti kiekvienos dalies sutartyse Pavyzdžiui vykdant 2012 m rugpjūčio 13 d sutartį Nr 1DPS 4 27 491 su VĮ Valstybės žemės fondas ir P Galinskienės individualiąja įmone numatyta suteikti 78 vnt sutartyje nurodytų paslaugų o suteikta 303 Kitu atveju pagal tą pačią sutartį numatyta suteikti 125 vnt paslaugų o suteikta 668 vnt ir taip toliau Analogiški pažeidimai nustatyti visose VPT tikrintose sutartyse Įvykdžiusi pirkimą Nr 1 perkančioji organizacija sudarė 56 paslaugų pirkimo pardavimo sutartis įvykdžiusi pirkimą Nr 2 perkančioji organizacija sudarė 2 paslaugų pirkimo pardavimo sutartis Pirkimo Nr 1 vertė yra 30 613 000 litų su PVM Pirkimo Nr 2 sutarties vertė yra 2 250 000 litų su PVM Pagal perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus birželio 4 dienai 6 VPT vertintos sutartys suteiktų paslaugų vertė pagal pirkimo dokumentuose numatytus preliminarius kiekius viršyta maždaug 2 365

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469912&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  numatytas lėšas Kauno rajono savivaldybė perkančioji organizacija įgyvendindama projektus Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje grubiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą VPĮ Perkančioji organizacija laimėjusiu pripažino 29 639 548 11 Lt su PVM vertės pasiūlymą nors pirkimui buvo numatyta 14 720 451 Lt su PVM Viešųjų pirkimų tarnyba VPT atliko Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014 metų birželio 3 d skelbto riboto konkurso Magistralinių lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija ir statyba Kauno LEZ I etapo Gamybos ir logistikos teritorijoje ir Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos kadastrinėje vietovėje pirkimo numeris 152235 toliau pirkimas dokumentų ir procedūrų vertinimą Projekto sąmatose numatyta bendra pirkimo objekto kaina 14 720 451 Lt su PVM Ši suma buvo nustatyta atsižvelgiant į techninį projektą Perkančioji organizacija išnagrinėjusi pateiktus pasiūlymus laimėjusiu pripažino ūkio subjektų grupės kurią sudaro įmonės UAB Irdaiva AB Panevėžio statybos trestas ir UAB KRS Tiekėjas pasiūlymą Laimėtojų pasiūlymo kaina mažiausia 29 639 548 11 Lt su PVM Komisijos 2015 03 03 posėdžio protokolas Nr 33 Perkančioji organizacija pripažinusi laimėjusiu pasiūlymą kurio kaina daugiau kaip dvigubai viršija pirkimui numatytas lėšas neturėdama motyvuoto pagrindimo dėl pasiūlytų kainų priimtinumo ir papildomo finansavimo gavimo pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimą dėl pasiūlymų atmetimo jei dalyviai pasiūlė per didelę perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469911&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  pirkimų įstatymo VPĮ nesilaikiusi Rietavo savivaldybė turės nutraukti naujos katilinės statybos įrengimo darbų ir įrangos pirkimo sutartį Pirkimo vertė apie 1 5 milijono eurų Viešųjų pirkimų tarnyba VPT atliko Rietavo savivaldybės administracijos perkančioji organizacija šių metų kovo 31 d Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto supaprastinto atviro konkurso Projekto Naujos Rietavo miesto katilinės statyba įrengiant 4 MW galios vandens šildymo katilus ir dūmų kondensacinį ekonomaizerį rangos darbų pirkimas pirkimo Nr 161606 dokumentų vertinimą VPT konstatavo kad perkančioji organizacija nustatė nepagrįstus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams bei neteisingai formulavo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus tuo pažeisdama nediskriminavimo ir skaidrumo principus VPT nustatė kad perkančioji organizacija neužtikrino Rietavo savivaldybės administracijos patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatos numatančios kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs konkretūs ir be dviprasmybių įgyvendinimo ir pažeidė VPĮ Rengdama pirkimo techninę specifikaciją perkančioji organizacija nesivadovavo nuostatomis numatančiomis kad techninės specifikacijos sąlygos turi būti aiškios visiems tiekėjams ir užtikrinti palankiausias sąlygas įsigyti pirkimo objektą Atsižvelgdama į nustatytus VPĮ pažeidimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostata kad imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja VPT nuomone perkančioji organizacija pirkimo sutartį sudarytą 2015 m balandžio 30 d turėtų nutraukti ir esant poreikiui organizuoti naują pirkimą Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469907&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  Aktualijos Lietuvos jūrų muziejus pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ nuostatų pažeidimo Lietuvos jūrų muziejui teks iš naujo vykdyti dviejų viešųjų pirkimų procedūras Administracinio pastato rekonstravimo projekto pirkimą organizavęs Lietuvos jūrų muziejus pažeidė VPĮ skelbdamas pirkimo laimėtojus ir turės iš naujo svarstyti visus jam pateiktus pasiūlymus Viešųjų pirkimų tarnyba VPT atliko Lietuvos jūrų muziejaus vykdomo projekto konkurso Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas Lietuvos jūrų muziejaus pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms vertinimą VPT konstatuoja kad sudarydamas laimėtojų eilę Lietuvos jūrų muziejus pirmąsias vietas skyrė projektams kurie neatitinka konkurso sąlygose išdėstytų reikalavimų ir taip pažeidė VPĮ VPT atsižvelgdama į nustatytus įstatymo pažeidimus įpareigoja perkančiąją organizaciją panaikinti pirkimo komisijos 2014 12 01 posėdyje priimtą sprendimą patvirtinti pirkimo dalyvių projektų eilę ir iš naujo įvertinti pirkimo dalyvių projektinius pasiūlymus VPĮ pažeidimai nustatyti ir Jūrų muziejaus organizuotame ribotame konkurse Neringos forto išsaugojimas ir tvarus jo naudojimas Neringos forto tvarkomieji ir paveldosaugos darbai Čia nustatyti VPĮ pažeidimai vertinant tiekėjų kvalifikaciją Atsižvelgdama į nustatytus VPĮ pažeidimus VPT įpareigoja perkančiąją organizaciją panaikinti pirkimo komisijos sprendimą dėl kandidatų atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams Lietuvos jūrų muziejus taip pat įpareigotas panaikinti sprendimą dėl kandidatų paraiškų eilės patvirtinimo

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469900&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  sudarė šių metų vasario 26 d Pirkimo vertė 4 112 604 eurų su PVM 14 200 000 litų su PVM Laimėjusio UAB Viešųjų ryšių partneriai pasiūlymo kaina 15 593 465 22 litų su PVM Tai viršijo suplanuotų lėšų sumą ir todėl neužtikrino racionalaus lėšų panaudojimo VPT konstatuoja kad vykdant pirkimo procedūras buvo grubiai pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas nesilaikoma pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams bei pačios kvalifikacijos vertinimo procedūros Pažeidimai darė įtaką pirkimo rezultatams todėl perkančioji organizacija turėtų nutraukti sutartį Pirkimo sąlygos numatė kad tiekėjas pagrįsdamas savo patirtį ir kvalifikaciją bei gebėjimą prisiimti naujus įsipareigojimus per 36 mėn iki pasiūlymo pateikimo termino būtų įvykdęs viešinimo ir informavimo paslaugų sutartį ar įvykdytos sutarties dalį už 2 mln litų Vokų su pasiūlymais perkančiajai organizacijai pateikimo dieną 2014 metų lapkričio 24 d pirkimo laimėtojo pateikta sutartis šio reikalavimo neatitiko Pirkimo laimėtojo pateikta sutartis už daugiau nei 6 mln litų yra pradėta 2010 m liepą ir baigta vykdyti 2011 m gruodį NMA nustatytą pasiūlymų teikimo dieną 2014 metų lapkričio 24 d tik kiek daugiau nei mėnuo atitinka pirkimo sąlygose nustatytą terminą o per šį laikotarpį suteikta paslaugų už 414 011 litų Be to pirkimo sąlygose nustatyta kad tiekėjo siūlomas projekto vadovas per pastaruosius trejus

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469893&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  VPĮ reikalavimus Konstatuojama kad PO pirkimo dokumentuose nenumatė visų privalomų paveldosaugos reikalavimų Supaprastinto atviro konkurso sąlygose tiekėjui nenurodytas reikalavimas turėti atitinkamos kvalifikacijos dailės vertybių restauravimo specialistus Kadangi pirkimo dokumentuose kelti reikalavimai nepakankami tai lemia jog pirkimo sutartyje nustatytos užduotys nebus įvykdytos Dėl pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų jų atitikties paveldosaugos reikalavimams Viešųjų pirkimų tarnyba kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos toliau Departamentas dėl tarnybinės pagalbos suteikimo Departamentas nurodė kad darbo projekto parengimas dailės vertybių atkūrimas restauravimo ir konservavimo darbai betarpiškai susiję su kultūros paminklo vertingosiomis savybėmis ir jų tvarkybos darbais Dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo konservavimo ir restauravimo darbų atlikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 06 28 įsakymu Nr ĮV 366 patvirtintas Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašas kurio 3 p nustatyta kad dailės vertybes tirti konservuoti ir restauruoti gali tik Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos atestuoti restauratoriai fiziniai ir juridiniai asmenys kur dirba atestuoti restauratoriai VPT paaiškina kad tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatomi kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti tiekėjo kompetencija ir gebėjimu tinkamai įvykdyti sutartį PO kvalifikacinius reikalavimus privalo nustatyti atsižvelgdama į pirkimo objekto ir sutarties specifiką VPT konstatuoja kad Pirkimo sąlygose nustatyti tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai įvertinus pirkimo objekto specifiką yra nepakankami Taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė kad perkančioji organizacija PO nepagrįstai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 91 straipsnio nuostatas kurios numato pareigą perkančiajai organizacijai nemažiau kaip 5 procentus supaprastintų pirkimų atlikti iš socialinių įmonių PO prieš priimdama sprendimą pirkti iš įmonių turinčių socialinės įmonės statusą privalo įsitikinti vykdomo pirkimo tikslingumu bei efektyvumu taip pat privalo išsiaiškinti ar turima tokių įmonių kompetencija realiai atspindi įmonės galimybę vykdyti darbus Konstatuota kad VĮ Tytuvėnų piligrimų centras organizuotą pirkimą laimėjusi socialinė įmonė UAB Verslo bitė neturi darbuotojų kurie turėtų leidimus dirbti kultūros paveldo objektuose ir galėtų atlikti pirkime nustatytas užduotis Tiekėjas planavo pasitelkti fizinius asmenis

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469885&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  VPT nustatė kad šių metų sausio 12 29 d vykdydama neskelbiamus pirkimus chirurginiams siūlams įsigyti ir juos nutraukdama perkančioji organizacija sudarė palankesnes sąlygas vienam tiekėjui taip pažeisdama kitų tiekėjų teisėtus lūkesčius Vadovaujantis LR civilinio kodekso 1 80 straipsnio 1 dalies nuostatomis imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja todėl VPT nuomone perkančioji organizacija sutartis su tiekėju UAB B Braun medical 2015 01 21 sutartį Nr 15 C 81 Pirkimo Nr 2 2015 01 30 sutartį Nr 15 C 130 Pirkimo Nr 4 2015 01 21 sutartį Nr 15 C 67 Pirkimo Nr 6 ir 2015 01 23 sutartį Nr 15 C 77 Pirkimo Nr 8 turėtų nutraukti ir organizuoti naujus viešuosius reikiamų prekių pirkimus Sudarytų sutarčių bendra vertė 20 673 49 Eur Patikrinimo metu VPT nustatė kad šių metų sausio 12 29 dienomis perkančioji organizacija vykdė keturis viešuosius pirkimus neskelbiamos apklausos būdu bet netrukus pirkimo procedūras nutraukė Nutraukusi pirkimų procedūras perkančioji organizacija atliko dar keturias naujas apklausas kurių metu buvo kreiptasi tik į UAB B Braun medical VPT konstatuoja kad perkančioji organizacija tokiais savo veiksmais pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą VPT taip pat konstatavo kad apklausų vykdymą ypatinga skuba motyvavusi perkančioji

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469880&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  Jūsų nuomonė Nuorodos Pagalba Geroji praktika Statistika Svetainės medis Viešųjų pirkimų tarnyba Naujienos Aktualijos Dėl žemės reformos darbų paslaugų pirkimo paneigimas Viešųjų pirkimų tarnyba VPT konsultavo Nacionalinę žemės tarnybą NŽT prie Žemės ūkio ministerijos dėl prieš trejus metus sudarytų žemės reformos darbų paslaugų užsakymų teisėtumo bei išsakė preliminarią nuomonę dėl jau sudarytų sutarčių VPT konsultacija negali būti prilyginama administraciniam sprendimui Įvertinus NŽT pateiktą apibendrintą informaciją dėl vykdytų atvirų konkursų Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos CVP IS skelbtas 2012 m balandžio 3 d pirkimo Nr 119826 ir Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos CVP IS skelbtas 2012 m lapkričio 30 d pirkimo Nr 130334 bei sutarčių sudarytų po įvykusių Pirkimų Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyrius dar tik prašys reikalingos informacijos vertinimui atlikti Įvertinus NŽT pateiktą informaciją VPT Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyrius jau pradėjo NŽT pirkimo sutarčių vykdymo vertinimą Sprendimų nei dėl procedūrų vertinimo nei dėl pirkimo sutarčių vykdymo dar nėra Todėl NŽT kreipimasis į Generalinę prokuratūrą dėl žemės reformos darbų paslaugų pirkimo laikytinas vienašališku NŽT veiksmu kuris nebuvo derintas su VPT VPT taip pat nėra informuota apie NŽT skundo Generalinei prokuratūrai turinį

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469874&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive