archive-lt.com » LT » V » VPT.LT

Total: 231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  tarnyba Naujienos Aktualijos Vilniaus savivaldybei leista tęsti viešojo pirkimo procedūras Viešųjų pirkimų tarnyba įvertinusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklų renovacijos ir eksploatavimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentus ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pateiktą su pirkimu susijusią informaciją nenustatė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų galinčių turėti įtakos pirkimo rezultatams Tarnyba neprieštarauja kad perkančioji organizacija tęstų pirkimo procedūras Daugiau informacijos Aušra Pocienė Viešųjų pirkimų tarnyba Tel 5

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469673&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  teisė apsispręsti ar perkamiems darbams ir paslaugoms jos naudos nuosavus išteklius ar kreipsis į privačias įmones Prie ES viešųjų pirkimų modernizavimo skatinimo aktyviai prisidėjo ir Lietuva 2013 m antrąjį pusmetį pirmininkavusi ES Tarybai Ūkio ministerijos iniciatyva Lietuva skatino diskusijas išmaniųjų viešųjų pirkimų tema sėkmingai užbaigė derybas dėl viešųjų pirkimų direktyvų paketo pasiekė bendrą sutarimą dėl elektroninių sąskaitų viešuosiuose pirkimuose direktyvos Vilniuje 2013 m liepą vykusioje Neformalioje Konkurencingumo Taryboje valstybių narių ministrai aptarė perėjimo prie visiškai elektroninių viešųjų pirkimų ES taip pat ir elektroninių sąskaitų svarbą siekiant modernizuoti viešąjį administravimą Briuselyje surengta aukšto lygio konferencija Viešojo administravimo modernizavimas e pirkimų ir e sąskaitų reikšmė kurioje pristatyta Lietuvos patirtis elektroninių pirkimų srityje sakė ūkio viceministrė Rasa Noreikienė Siekdamos nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą viešojo sektoriaus institucijos pirkdamos prekes paslaugas ar darbus turės vertinti ne tik kainą bet ir daugiau dėmesio skirti aplinkosaugos socialiniams aspektams o taip pat teikiamų pasiūlymų kokybei ir siūlomų produktų kaštams per visą jų gyvavimo ciklą Naujosios taisyklės apriboja galimybę viešuosiuose pirkimuose dalyvauti įmonėms pažeidusioms darbo įstatymus Taip pat numato galimybę užsakovams reikalauti kad tiekėjai iš anksto atskleistų subrangovus tiesiogiai su jais atsiskaityti Tai leis veiksmingiau kovoti su socialiniu dempingu ir labiau užtikrinti darbuotojų teises Tikimasi kad naujosiose direktyvose siūlomas Standartinis Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas supaprastins ir iki 80 proc sumažins viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių administracinę naštą nes kvalifikaciją įrodančius dokumentus turės pateikti tik konkurso nugalėtojas Tai palengvins mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose Sprendžiama aktuali problema dėl tų tiekėjų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose kurie su dideliais arba nuolatiniais trūkumais vykdė ankstesnes sutartis Naujosiose direktyvose leidžiama atmesti tokių tiekėjų pasiūlymus Įtvirtintos ir kitos ES viešųjų pirkimų naujovės Valstybės narės įpareigojamos pereiti prie elektroninio komunikavimo atliekant viešuosius pirkimus viešųjų pirkimų skelbimai konkurso sąlygos tiekėjų pasiūlymai susirašinėjimo dokumentai turės būti teikiami tik elektroninėmis ryšio priemonėmis Įtvirtinamos viešųjų pirkimų reguliavimo išimtys leidžiančios

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469658&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  retenybė Didžiausi elektroninių aukcionų privalumai sutaupytos lėšos didesnė konkurencija geresnės perkamų prekių ir paslaugų savybės o labiausiai šią procedūrą taikyti viešuosiuose pirkimuose trukdo žinių ir patirties trūkumas nurodė perkančiosios organizacijos dalyvavusios Viešųjų pirkimų tarnybos atliktame elektroninio aukciono procedūrų taikymo Lietuvos viešuosiuose pirkimuose praktikos tyrime Elektroninių aukcionų procedūros šalies viešuosiuose pirkimuose vis dar taikomos retai nors kaip rodo patirtis tai viena iš galimybių taupyti lėšas vykdant didelės vertės pirkimus 2011 2013 metais e aukcionų vertė išaugo nuo 1 9 iki 23 4 mln litų tačiau bendra apimtis sudarė tik apie 0 1 proc bendros per šį laikotarpį vykdytų viešųjų pirkimų apimties Dažniausiai e aukcionų procedūros viešuosiuose pirkimuose taikomos įsigyjant statybos ir remonto darbus bei maisto produktus Visos perkančiosios organizacijos elektroninius aukcionus vykdė Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP IS priemonėmis tačiau vienu iš trūkumų nurodė šios sistemos nepakankamą funkcionalumą aukcionams vykdyti Daugiausia elektroninių aukcionų yra surengusios bendrovės LESTO 13 ir Lietuvos energijos gamyba 11 Pagal sudarytų sutarčių vertę daugiausia šiuo būdu pirko Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos Ši perkančioji organizacija e aukciono būdu vykdė du maisto produktų viešuosius pirkimus kurių vertė siekė 10 2 mln litų Išsamus elektroninio aukciono procedūrų taikymo Lietuvos viešuosiuose pirkimuose praktikos tyrimas patalpintas Viešųjų pirkimų tarnybos

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469657&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  ligoninė sudarė 7 sutartis iš kurių 4 sudarytos pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas todėl Tarnybos nuomone turėtų būti nutrauktos Patikrinus vaistų pirkimą nustatyta kad net 7 iš 10 po šio pirkimo sudarytos sutartys pratęstos be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo ir nesant konkrečių aiškių ir nedviprasmiškų aplinkybių kurioms esant galima būtų pratęsti sutarčių galiojimą Tuo ligoninė neužtikrino pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymosi ir pažeidė įstatymą Perkančiosios organizacijos atlikdamos viešuosius pirkimus pirkimo dokumentuose ir sutartyse turėtų nurodyti konkrečias aiškias ir nedviprasmiškas aplinkybes kurioms esant sutartys galėtų būti keičiamos tik tuomet tam nereikėtų Tarnybos sutikimo Pažeidimų nustatyta ir medicininės įrangos pirkimų sutartyse Jas sudarydama ligoninė priėmė pirkimų dokumentų reikalavimų neatitinkančius sutarties įvykdymo užtikrinimus ir taip pažeidė įstatymą Perkančiosios organizacijos gavusios sutarties įvykdymo užtikrinimus neatitinkančius pirkimo sąlygų ir sutartyje nustatytų sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimų turi laikyti kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį ir siūlyti ją sudaryti dalyviui kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę buvo pirmas po dalyvio atsisakiusio sudaryti sutartį Kaip 2011 m gruodžio 14 d nutartyje civilinė byla Nr 3K 3 507 2011 nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustačius perkančiosios organizacijos veiksmais padarytus viešųjų pirkimų principų ar viešuosius pirkimus reglamentuojančių imperatyviųjų teisės normų pažeidimus jau sudaryta viešojo pirkimo sutartis turėtų būti pripažinta niekine ir negaliojančia Ligoninė

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469654&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  pranešimai Informacinis biuletenis Aktualijų archyvas Jūsų nuomonė Nuorodos Pagalba Geroji praktika Statistika Svetainės medis Viešųjų pirkimų tarnyba Naujienos Aktualijos VPT Lesto nesilaikė viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos Viešųjų pirkimų tarnyba patikrinusi akcinės bendrovės Lesto 2011 2013 metais vykdytus viešuosius pirkimus nustatė kad perkančioji organizacija nesilaikė viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos ir neužtikrino pirkimų vykdymo vidaus kontrolės Iš viso buvo patikrinti 36 viešieji pirkimai ir 3 vidaus sandoriai Nustatyta kad vykdydama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija nesilaikė savo pačios patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių ir viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento Viešojo pirkimo procedūras vykdžiusių pirkimo organizatorių atskirų bendrovės darbuotojų funkcijos taisyklėse nebuvo tiksliai reglamentuotos o kai kurias viešojo pirkimo procedūras darbuotojai atlikdavo net be komisijos pavedimo pritarimo ar žinios Taip pat pirkimo dokumentuose nebuvo nurodytos aiškios derybų vykdymo tvarkos o komisijos protokolai neatspindi derybų eigos ir sprendimų dėl kainos priimtinumo aiškumo ir pagrįstumo Patikrinusi vidaus sandorių pagrįstumą Tarnyba rekomendavo nutraukti vidaus sandorį su bendrove Technologijų ir inovacijų centras nes 2011 metais sudaryta sutartis 2013 metais jau neatitiko privalomų vidaus sandorio kriterijų Išsami patikrinimo ataskaita paskelbta Tarnybos tinklalapyje dokumento nuoroda Daugiau informacijos Aušra Pocienė Viešųjų pirkimų tarnyba Tel 5 219 7012 Mob 8 679 56305 El p Ausra Pociene vpt lt Atnaujinta 2014 01 02 Į

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469653&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  pirkimų tarnybos VPT sprendimo panaikinimo ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo VAAT nutartį kuria VPT įpareigojimas nutraukti INVEGOS fondo finansinio tarpininko paslaugų viešąjį pirkimą pripažintas pagrįstu ir teisėtu LVAT konstatavo kad VPT pagrįstai nustatė jog INVEGOS nustatytos pirkimo sąlygos pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus apibrėžiančius kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija išrenka pagal jos nustatytus kriterijus susijusius su pirkimo objektu o ne su tiekėjų kvalifikacija Perkančioji organizacija nustatydama tiekėjams

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469649&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  atrankos valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m centrinės dalies 1 asis etapas įgyvendinimui pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus Įvertinusi pirkimą Viešųjų pirkimų tarnyba VPT nustatė kad bendrovių City Service ir Realco statyba veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo turėti įdiegtą statybos darbų kokybės valdymo sistemą Tačiau pirkimo komisija jų kvalifikaciją pripažino atitinkančia pirkimo

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469645&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  www cvpp lt skiltyje VPĮ 91 str įmonės kur šią informaciją talpina ir atnaujina pačios socialinės įmonės Ieškoti informacijos galima pagal BVPŽ kodą įmonės pavadinimą prekės paslaugos ar darbų pavadinimą Viešuosiuose pirkimuose norinčioms dalyvauti socialinėms įmonėms šios informacijos nebereikia siųsti Viešųjų pirkimų tarnybai kad ji būtų patalpinta Tarnybos tinklalapyje skelbiamuose socialinių įmonių prekių paslaugų ir darbų sąrašuose Pakanka šią informaciją paskelbti CVPP portale Taip užtikrinamas informacijos tikslumas ji operatyviau gali būti atnaujinama o perkančiosioms organizacijoms sudaroma galimybė patogiau naudotis socialinių įmonių skelbiama informacija apie prekes paslaugas ir darbus Tarnyba primena kad perkančiosios organizacijos rengdamos savo metinius pirkimų planus turi numatyti ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių socialinių įmonių kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų atliekančių arešto terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes įmonių kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų išskyrus atvejus kai reikalingų prekių šios įmonės negamina paslaugų neteikia ar darbų neatlieka Šalyje veikia 135 socialinės įmonės užsiimančios įvairiausia veikla nuo reklamos iki odontologijos ir pastatų projektavimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS šiuo metu yra užsiregistravusios 77 socialinės įmonės iš jų 16 informaciją

  Original URL path: http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469612&module=news&lan=LT (2016-04-26)
  Open archived version from archive