archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statinio projekto, parengto pagal išduotą iki 2010 m. spalio 1 d. projektavimo sąlygų sąvadą, esminių sprendinių keitimas (2015-08-21) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  projektas patvirtintas ar jam pritarta Šio Reglamento 48 punkte nurodyta kad projekto keitimai papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą suteikiant šiam dokumentui naują laidą Jei projekto dokumentai keičiami papildomi ir taisomi kelis kartus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida Projekto dokumentų keitimai papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 nustatyta tvarka Pakeisti papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi Reglamento 38 41 p nustatyta tvarka Aukščiau išdėstytuose reglamentų punktuose nėra nustatyta kad keičiant esminius statinio projekto pagal kurį gautas statybą leidžiantis dokumentas ir vykdomi statybos darbai sprendinius turi būti gauti nauji specialieji architektūros reikalavimai kiti reikalavimai ir prisijungimo sąlygos Manome kad jei keičiant esminius statinio projekto pagal kurį gautas statybą leidžiantis dokumentas ir vykdomi statybos darbai sprendinius nebus pažeisti teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai galiojančio projektavimo sąlygų sąvade nustatyti projektavimo sąlygų reikalavimai esminiai statinio reikalavimai tai tiems projekto pakeitimams atlikti neprivaloma išsiimti naujų specialiųjų architektūros reikalavimų bei naujų prisijungimo sąlygų Šiuo atveju projekto sprendinių pakeitimai turėtų būti vykdomi pagal galiojantį projektavimo sąlygų sąvadą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2446 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Kaip turėtų būti skaičiuojamas užstatymo intensyvumas (2015-08-21) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  suvokiamas pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą Iki 2013 07 16 Teritorijų planavimo įstatymo galiojusios redakcijos 2 straipsnio 49 dalyje nustatyta kad užstatymo intensyvumas visų pastatų antžeminės dalies patalpų bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu ir 50 dalyje nustatyta kad užstatymo tankumas pastatais užstatomo ploto nustatomo pagal sienų išorines ribas santykis su visu žemės sklypo plotu Nuo 2013 07 16 Teritorijų planavimo įstatymo galiojančioje redakcijoje 2 straipsnio 39 dalyje nustatyta kad užstatymo intensyvumas visų pastatų antžeminės dalies patalpų įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpų bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu ir 40 dalyje nustatyta kad užstatymo tankis pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių santykis su žemės sklypo plotu Vadovaudamiesi aukščiau išdėstytų teisės aktų nuostatomis manome kad paklausime nurodyto detaliojo plano patvirtinto 2013 09 30 rengimo metu galiojo sąvokos užstatymo intensyvumas visų pastatų antžeminės dalies patalpų bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu užstatymo tankumas pastatais užstatomo ploto nustatomo pagal sienų išorines ribas santykis su visu žemės sklypo plotu Pagal tai buvo nustatytas ir detaliame plane patvirtintas užstatymo tankis ir intensyvumas pagal tokį sąvokų turinį reikia vadovautis ir įgyvendinant detaliojo plano sprendinius Vadovaujantis tuo metu galiojančiomis užstatymo tankumo ir intensyvumo sąvokomis užstatymo intensyvumas galėjo būti ir mažesnis nei užstatymo tankumas Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2445 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kas atsako ir kas tikrina ar projekto sprendiniai atitinka gaisrinės saugos reikalavimus ar higienos normas (2015-08-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  ministro 2010 m rugsėjo 27 d įsakymu Nr D1 826 toliau Reglamentas 29 punkte nustatyta kad rašytinio pritarimo statinio projektui atveju projektą pagal kompetenciją tikrina Reglamento 9 priedo 1 3 4 5 ir 17 punktuose nurodyti subjektai Tarp šių subjektų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos toliau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir Visuomenės sveikatos centrų nėra Reglamento 9 priedo 1 punkte yra nurodytos savivaldybių administracijų kompetencijos sritys Statybos techninio reglamento STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m gruodžio 30 d įsakymu Nr D1 708 1 priedo 1 punkte nurodyta kad projekto vadovas atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo interesų privalo užtikrinti kad projekto sprendiniai atitiktų įstatymų kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentų normatyvinių statybos techninių normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus nepažeistų valstybės neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimo atveju Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir Visuomenės sveikatos centrui projektas tikrinimui neteikiamas O savivaldybės administracija projekto atitikties esminiams statinio gaisrinės saugos bei visuomenės sveikatos saugos reikalavimams netikrina Taigi už projekto atitiktį paklausime nurodytiems reikalavimams atsako projekto vadovas Esant poreikiui taip pat yra galimybė kreiptis į ekspertizės rangovus dėl projekto ekspertizės atlikimo Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2441 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus sklype nustatymas (2015-08-18) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  reikšmės keliai Bendrieji reikalavimai patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m gruodžio 2 d įsakymo Nr D1 933 107 punkto nuostatomis manome kad privalomos automobilių saugojimo ir stovėjimo vietos skaičiuojamos bendrai t y sumuojant žemės sklype projektuojamas stovėjimo vietas ir stovėjimo vietas esančias to žemės sklypo teritorijoje projektuojamame garaže Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2439 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ar projekto dalies vadovas privalo pasirašyti projekto bendrąją dalį (2015-08-03) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  1 05 06 2010 Statinio projektavimas toliau reglamentas 1 priedo 2 9 papunktyje nustatyta kad Projekto vadovas Projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja parengtus Projekto dokumentus juos patikrina pasirašo teikia pasirašyti Projektuotojui Kontroliuoja Projekto dalių vadovų tarp jų subrangovų darbą įforminant ir komplektuojant Projekto dokumentus Pasirašydamas Projektą nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir prisiima atsakomybę kad Projektas atitinka įstatymų kitų teisės aktų Projekto rengimo dokumentų normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas Reglamento 2 priedo 2 8 papunktyje nustatyta kad Projekto dalies vadovas Projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja parengtus Projekto dalies dokumentus juos patikrina pasirašo teikia pasirašymui Projekto vadovui ir Projektuotojo vadovybei Pasirašydamas Projekto dalį nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir prisiima atsakomybę kad Projektas atitinka su Projekto dalimi susijusių įstatymų kitų teisės aktų Projekto rengimo dokumentų normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas Apibendrinant manome kad projekto dalies vadovui nėra prievolės pasirašyti projekto bendrąją dalį Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2427 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ar virš eksploatuojamo stogo terasos projektuojant stogelius ant kolonų yra keičiami esminiai projekto sprendiniai (2015-07-21) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  esminiai statinio projekto sprendiniai yra statinio projekto sprendiniai nustatantys statinio vietą sklype statinio ar jo dalių paskirtį statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą statinio išorės matmenis aukštį ilgį plotį ir pan ir įgyvendinantys specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir ar specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Bendruoju atveju manome kad paklausime nurodytu atveju įrengiant ant stogo stogelius ant kolonų jei šie projekto sprendinių pakeitimai nepažeis nustatytų specialiųjų architektūros reikalavimų specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų tokie projekto sprendinių pakeitimai nebus laikomi esminiais statinio projekto sprendinių pakeitimais Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2426 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Detaliojo plano reikalavimų įgyvendinimas, pasikeitus teisiniam reguliavimui (2015-07-24) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  23 2 punktų nustatyta tvarka suma 23 p Šiuo metu galiojančiuose Teritorijų planavimo įstatymo redakcijoje užstatymo tankis apibrėžiamas kaip pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto nustatomų pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių santykis su žemės sklypo plotu 2 str 40 d Taigi esminis Detaliojo plano rengimo metu galiojusio ir šiuo metu galiojančio užstatymo tankio reguliavimo skirtumas konsolinių pastato dalių projekcijos į žemės paviršių įskaičiavimas į statiniais užstatomą plotą vertinamą nustatant užstatymo tankio rodiklį 2014 m sausio 2 d patvirtintuose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodoma kad galiojančiuose detaliuosiuose planuose parengtuose pagal iki 2014 m sausio 1 d galiojusį teisinį reguliavimą vartotų sąvokų turinys turi būti suvokiamas pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą 332 p Atsižvelgdami į tai manome kad Žemės sklype projektuodami Pastatą juo užimtą žemės plotą ir atitinkamai užstatymo tankio rodiklį turime skaičiuoti pagal Detaliojo plano rengimo patvirtinimo metu galiojusią jo skaičiavimo tvarką t y į tankio rodiklio skaičiavimui naudojimą užstatomą plotą neįskaitant konsolinių Pastato dalių projekcijų į žemės paviršių Visgi siekdami užtikrinti tinkamą Detaliojo plano reikalavimų taikymą bei Pastato projekto sprendinių teisėtumą prašome Jūsų atsakyti ar mūsų aukščiau išdėstytas taikytino teisinio reguliavimo vertinimas yra teisingas ASTASKYMAS 2015 07 24 Nr 8 4 2D 10955 Susipažinę su raštu pagal kompetenciją teikiame nuomonę jame išdėstytais klausimais Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m sausio 2 d įsakymu Nr D1 8 332 punkte nurodyta kad galiojančiuose detaliuosiuose planuose parengtuose pagal iki 2014 m sausio 1 d galiojusį teisinį reguliavimą vartotų sąvokų turinys turi būti suvokiamas pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą Paklausime nurodyto detaliojo plano patvirtinimo metu 2000 m vasario 11 d galiojusiuose teisės aktuose nurodyta Laikinojo detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamento patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m gruodžio 16 d įsakymu Nr 402 7 3 punkte nurodyta kad užstatymo tankis reglamentuoja statiniais užstatyto ploto santykį su viso sklypo plotu Statybos techninio reglamento STR 1 14 01 1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka 7 punkte nurodyta kad Statinio užimtas žemės plotas užstatytas plotas statinio pirmojo aukšto horizontalios projekcijos ir už jos ribų esančios rūsio dalies jei ji yra horizontalios projekcijos plotų suma Šio reglamento 23 punkte nurodyta kad pastato statinio užimtas žemės plotas skaičiuojamas taip 23 1 suskaičiuojamas pirmojo aukšto horizontalaus pjūvio projekcijos plotas Į šį plotą įskaičiuojami po pastatu padarytų įvažų erdvių žmonėms praeiti ir kitoms reikmėms portikų plotai balkonų erkerių ir kitų konsolinių pastato dalių plotai neskaičiuojami 23 2 kai pirmojo aukšto horizontali projekcija nesutampa su požeminės pastato dalies išsikišusios virš žemės paviršiaus horizontalia projekcija suskaičiuojamas pastarosios projekcijos dalies esančios už pirmojo aukšto horizontalios projekcijos ribų plotas Į požeminės dalies horizontalios projekcijos plotą įskaičiuojami terasų įėjimų į pastatą laiptų aikštelių įvažiavimų į garažus šviesduobių krovinių nuleidimo duobių plotai 23 3 pastato užimtas sklypo plotas yra plotų suskaičiuotų šio reglamento 23 1 ir 23 2 punktų nustatyta tvarka suma 24 Užstatytoji sklypo dalis skaičiuojama taip 24 1 suskaičiuojamas kiekvieno sklype esančio statinio užimtas žemės plotas šio reglamento 23 punkto nustatyta

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2425 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Daugiabučio namo nuotekų išvadų, kuriems nebuvo atliktos statybos užbaigimo procedūros ir jie neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, remonto darbai (2015-07-30) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  registruoti Nekilnojamojo turto registre tai ir nėra registruota nustatyta namo bendraturčių bendroji dalinė nuosavybė Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 56 punkte nurodyta kad statybą leidžiantys dokumentai suteikiantys teisę rekonstruoti remontuoti statinius išduodami tik nustatyta tvarka užbaigus šių statinių statybą Vadovaudamiesi aukščiau išdėstytų teisės aktų nuostatomis manome kad nuotekų išvadų kuriems nebuvo atliktos statybos užbaigimo procedūros ir jie neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre remonto darbai negali būti vykdomi Bendruoju atveju tai būtų naujo statinio nuotekų įvado statyba kurios įgyvendinimui reikėtų gauti prisijungimo sąlygas iš inžinerinių tinklų prie kurių jungiami nuotekų išvadai savininkų ar valdytojų Manome kad savivaldybė šiuo atveju yra teisi Tuo pačiu pažymime kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija 2014 12 23 rašte Nr 8 4 2D 20256 buvo pateikta nuomonė apie esamų inžinerinių tinklų nuotekų išvadų kurių statyba užbaigta nustatyta tvarka registruotų Nekilnojamojo turto registre pakeitimą naujais atliekant paprastojo remonto darbus Informuojame kad jeigu statinys įsigytas ar pastatytas iki 1991 m liepos 25 tai tokių statinių registravimui Nekilnojamojo turto registre yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m kovo 3 d nutarimu Nr 278 patvirtintas dokumentų teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius įsigytus ar pastatytus iki 1991 m liepos 25 d sąrašas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2420 (2016-02-13)
  Open archived version from archive